EURO. Dezintegrace jako modus operandi... Video.

01.09.2017 18:17

Euro: Bude se nás někdo vůbec ptát?

 

Přijmeme jej, až bude pro nás výhodné (ČSSD)… Přijmeme jej (Zelení, TOP09, STAN)…. Nikdo nám ho nebude nutit (ODS) aneb remake vládní hry o migrantech.

 

Nikoliv náhodou ožilo téma přijetí euro-politické měny. Projekt „Evropské integrace“, posilující spolupráce, prohlubování integrace, být v jádru EU a další názvy téhož pro to samé. Je tím, co stojí na pozadí tématu přijetí eura.
Politici mnoha stran začali skoro jednotně hovořit o přijetí eura. Náhoda? Kdo chce, nechť tomu klidně věří. Ovšem má to spíše příznaky společného nadnárodního rukopisu. Nicméně to ponechávám stranou, pro meritum článku to není tolik zásadní. Některé strany se vyjádřili pro přijetí eura přímo (TOP09, Zelení), některé „podmínečně“ – až to bude pro nás výhodné (ČSSD), někteří šalamounky, inspirováni vládou ČR (ODS).
 
 
Velice krátce vyberu z programu stran:

 

TOP09

V kapitole 4.1 Fiskální politika najdete: Stanovíme pevný termín vstupu ČR do eurozóny.

https://www.top09.cz/proc-nas-volit/volebni-program/volebni-program-2017/4-hospodarska-politika-22529.html

STAN

Směřování k euru• Stanovíme podmínky, za kterých ČR vydá definitivní politické rozhodnutí o konkrétním termínu vstupu do ERM II a následně do eurozóny. (Strana 28 Programu) Strana 28 Programu

https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/files/volby17/STAN_program_17.pdf


 

Nikoliv náhodná podoba s TOP09, s kterou kandidovali Společně do voleb 2013…

Zelení

Podporujeme další rozšiřování společné měny… strana 43 Programu

https://www.zeleni.cz/wp-content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf

ČSSD

Podporujeme, aby Česká republika směřovala k přijetí eura v situaci, kdy to pro nás bude hospodářsky i sociálně výhodné. Strana 28 Programu

https://www.cssd.cz/data/files/program-210×210-seda.pdf

ODS

Se nechala inspirovat vládním scénářem o migraci a udělala remake této hry. Dovolím si svými slovy vyprávět scénář této hry. 8.července 2015 vláda hlasovala pro dobrovolné přijetí 1500migrantů, a to v souladu se závěry Evropské Rady ze dne 25.června 2015 (usnesení 556). Jak plyne ze zápisu jednání, bylo přítomno všech 16členů vlády a hlasování bylo jednomyslnné – všichni hlasovali PRO přijetí migrantů.

Tedy nejen ČSSD nebo Lidovci, ale také „dobře známý, VELKÝ mediálně představovaný“ odpůrce migrace Andrej Babiš z ANO.

Ovšem pak se vláda postavila do role, že je proti migraci a že unijní kvóty nebudeme plnit. Přijali jsme pouze 12 migrantů.

Nebudu rozepisovat anabázi souvislostí této hry, kdy občané Havířova podepsali petice proti migrantům o jejich umisťování do svého města. Při trochu zdravém úsudku, člověka napadne, že kdyby šlo o 12 osob, asi by stěží následovala takováto reakce. Celá anabáze souvislostí by bylo samotné téma. Možná jste si všimli, jak vládní činitelé pravidelně dodávají „dle unijních kvót“… ale o přijatých migrantech dobrovolně už řeč není. A to je právě celé meritum hry, jejíž remake ODS hraje nyní s občany kolem eura.

Objasnění:

ODS vydala Vyšehradskou deklaraci, kde v bodě 11 uvádí:

„Vláda připraví sebevědomou pozici v EU a strategii prosazování reforem EU založenou na národních zájmech a národním konsenzu. Součástí programu vlády bude odmítnutípovinných uprchlických kvót a povinného přijetí eura.“

Zní to hezky, že – člověk by až uvěřil, že ODS jde o naší zemi, národní zájmy, národní konsenz, odmítnutí povinných kvót, povinného přijetí eura.

Takže si to rozebereme:

Reformovat EU: je nad rámec článku i mimo základní téma.

Většina poslanců ODS hlasovala pro přijetí Lisabonské smlouvy, díky ní se změnil rozhodovací mechanismus a tak bylo možné i proti naší vůli odhlasovat unijní kvóty. Lisabonská smlouva znamenala umožnění přesně tohoto stavu a ODS je za něj spoluodpovědná. Přesto má drzost hovořit a ohánět se národním zájmem… Ale pojďme dál.

Národní konsenz:

Zní také dobře. Jen netuším, jak jej reálně zjistí, když ODS je proti konání referenda, což dokazuje svým hlasování ve sněmovně.

Např. Hlasování č. 148Hlasování 97Hlasování č.5 (podívejte se i na ostatní strany)

Zřejmě národní konsenz, o kterém píše v deklaraci, zjistí podobně, jako zjistila, že konsenzem české společnosti je přijetí Lisabonské smlouvy – tedy vlastním úsudkem nebo diskusí v parlamentním vestibulu. Nebo možná na základě veřejného průzkumu. Netuším. Možná to někomu dává smysl… Pojďme dál.

Odmítnutí unijních kvót viz. Lisabonská smlouva, ODS má sama máslo na hlavě. Netřeba komentovat.

Odmítnutí povinného přijetí eura

Aby byla pochopena další faleš celé ODS, v čele s Fialou, kamarádem Posselta ze sudetolandsmanšaftu, tak nejprve připomenu znění programu pro volby 2013, strana 29, kde měla uvedeno, cituji:

„Budeme proto trvat na referendu o případném přijetí společné evropské měny.“

https://www.ods.cz/docs/programy/volebni-program-2013.pdf

Podívejte se do programu pro volby 2017 a nic takového tam nenajdete.

(https://www.ods.cz/docs/volby2017/Program-ODS-2017-web.pdf)

O referendu jako takovém tam – není – ani – slovo. 

Kam a proč zmizela tato formulace – je ta správná otázka.

A co říká Vyšehradská deklarace? Jen tolik, že ODS odmítne povinné přijetí eura, což však nevylučuje, že jej přijme DOBROVOLNĚ. Zřejmě díky národnímu konsenzu o výhodnosti takového kroku. A to zjistí jak? Inu sama, dle svého uvážení – jako v případě Lisabonské smlouvy. Už je pochopeno, proč musela zmizet formulace: Budeme proto trvat na referendu o případném přijetí společné evropské měny?

Na doplnění a dokreslení jednoho kousky mozaiky, kdo je ODS ještě ze stenozáznamu slova dlouholetého poslance ODS, kterého můžeme tedy právem považovat za znalce politiky ODS – Marka Bendy:

„Jsem přesvědčen, že Ústava České republiky nestanoví povinnost přijmout obecný zákon o referendu a stanoví pouze povinnost ústavním zákonem upravit podmínky případného výkonu moci všemi občany a že mají být přijímány, tak jak jsme to říkali mnohokrát v minulosti, jenom speciální ústavní zákony k provedení referenda, tak jak se to stalo při přistoupení k Evropské unii a jak by třeba bylo rozumné postupovat dále v případě, že bychom chtěli přijmout například euro.“

https://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/007schuz/s007213.htm

Shrnutí:

TOP09, STAN, ZELENÍ jsou jednoznačně a přímo PRO.

ČSSD vlastně také (je nad rámec článku se pokoušet dokazovat její falešnou politiku).

KDU-ČSL není proti přijetí a jak známo, tuto stranu charakterizuje rčení: „Kam vítr, tam plášť“, proto si dovoluji přidat k uvedeným stranám i KDU-ČSL. 

Hnutí ANO v tuto chvíli nemá oficielní program. Babiš se údajně nechal slyšet, že je proti Euru, ale je to zcela nepostatné, neboť jeho názory se mění o 180st a navíc, tato strana je schopná hlasovat přímo v rozporu se svým programem (např. kapitola Školství vs. inkluzivní vzdělávání, hlasování: 254 a následné přehlasování prezidentského veta, hlasování č. 25, přitom v bodu 9: školství najdete:

„Prosadíme školství, které nabízí vhodné vzdělávací příležitosti odpovídající vlohám a schopnostem žáků…“). ANO si nyní může napsat do programu co chce, podvedla jednou, proč ne podruhé. A co z toho vychází – slušná porce pravděpodobnosti, že Systém vysvětlí občanům ČR, že „nastala vhodná doba přijmout euro“.

Jako třešničku na dort si můžeme přidat zamyšlení nad tím, jak může někdo vést rétoriku o výhodnosti eura (např. ČSSD). ESM (evr.stabilizační mechanismus) bude těžko zrušen… Nebo dojde k vyřešení řecké dluhové černé díry s nekonečným dnem? Nebo se zlepší zadluženost eurozemí? Když tak mi někdo může fundovaně vysvětlit, jak může být přijetí eura výhodné při současné existenci zmíněných faktů nadnesených formou otázek.

A pokud chcete ještě pocukrovat třešničku na dortu, tak vedení EU shledává, že článek 125 SFEU (zákaz bailoutu) se údajně neosvědčil (Zpráva EP A8-0390/2016). Co obsahuje článek 125 SFEU?

1. Unie neodpovídá za závazky ani nepřebírá závazky ústředních vlád, regionálních nebo místních orgánů nebo jiných veřejných orgánů, jiných veřejnoprávních subjektů nebo veřejných podniků kteréhokoli členského státu, pokud se nejedná o vzájemné finanční záruky pro společné uskutečňování určitého záměru. Členský stát neodpovídá za závazky ani nepřebírá závazky ústředních vlád, regionálních nebo místních orgánů nebo jiných veřejných orgánů, jiných veřejnoprávních subjektů nebo veřejných podniků jiného členského státu, aniž jsou dotčeny vzájemné finanční záruky pro společné uskutečňování určitého záměru.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS

Překládat důsledky a o co tu jde nemusím snad…

A pokud máte cukru málo, tak ještě trochu přidám, že ve hře v rámci EU je také výhledové začlenění mechanismu ESM přímo do práva EU.

Cituji z materiálu EP:vyzývá k začlenění Rozpočtového paktu do právního řádu EU a k začlenění ESM a jednotného fondu pro řešení krizí do práva EU“.

Snad se to spojuje. K tomu si přidejte ideologii EU o jejích tzv. „evropských hodnotách“, zejména o SOLIDARITĚ, kterou se nám snaží vysvětlovat skrze povinné unijní kvóty, protože MY, ČR, ji špatně chápeme (někteří tedy, třeba Schwarzenberg ji chápe správně. Možná proto, že byl na školení Bilderbergu a Trilaterární komisi.) Je tedy celkem dost pravděpodobné, že budeme i v budoucnu vyzváni (samozřejmě až po vstupu do eurozóny), abychom projevili a dokázali, že jako člen EU vyznáváme evropské hodnoty a solidárně pomohli zachránit Řecko, Itálii, Portugalsko… stručně řečeno jsme se podělili, v našem případě přijali – Západem vytvořené fiskální dluhy. Komu se nespojilo hned napoprvé, proč vadí článek 125 SFEU, má teď druhou možnost (pozn. berte s humorem, nikoliv jízlivě).

zadluzeni

Jak je asi většině jasné, tlak na přijetí eura bude sílit/sílí, strany se vybavují mandátem do voleb, aby euro přijali. Bohužel, zákona o referendu jsme se nedočkali ani v tomto volebním období. Proč? To jsem se snažil vysvětlit v tomto videu, aby byla pochopena faleš, kterou hraje Systém s občany České republiky. 

Pokud budete hledat referendum v programech, už jej tam nenajdete vůbec (ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN, pro volby 2017 jej odstranila oproti programu 2013 již i ČSSD, Zelení (pouze místní referenda), Realisté – pouze k určitému zákonu…)

Co z toho vyplývá? Jedinou možností, jak nebýt zase pro Západ za užitečného blbce, je jít ve volbách 2017 volit a alespoň se pokusit udělat maximum pro získání silného mandátu těch stran, které toto právo ukotvené v článku 21 odst. 1) Listiny základních práv a svobod občanovi neodpírají s vědomím toho, že hlas nesmí propadnout! Pak nějaká šance přeci jenom je a bude růst exponenciálně, pokud sami lidé – občané České republiky – začnou něco dělat. Politici Systému v tom samozřejmě nepomohou, systému oddaně sloužící veřejnoprávní média také ne a alternativa na webu toto nemůže ve zbývajícím čase dokázat. Je to na lidech, je to na každém.

Volby nejsou vědomostní soutěž, kde vítězí ten, kdo ví nejvíc, ale rozhoduje to, co ví většina.

Pěkný den všem Vize/ObcaneCR.cz

Poznámka editora

Sice chvályhodná snaha rozkličkovat co kdo řekl/napsal, ale podle mého názoru zbytečná. Je úplně jedno, komu dáte hlas, nemůžete nic změnit. Ne ve volbách. To mají obšlápnuté. Podívejte se, co udělali s AfD v Německu, s Le Penovou ve Francii a nakonec i s Trumpem v USA

S kriminálně-politickou chátrou se nelze bavit podobrém nikde na světě. Jediné řešené je násilné řešení a k tomu už dnes nikdo nemá koule.

 

Zdroj

 

 

Q.S.

Podle mne zní otázka: Je v zájmu lidí měnit věci stálým tlakem v rámci společenského řádu, který tolerují, nebo provedou násilnou změnu, kterou v dnešní době nedělají ti "kdo na to mají koule", ale ti, kdo na to mají fondy, efektivní řízení a mediální zázemí? 

Tedy profesionální vyvolávači chaosu a revolucí, které končí posílením nadnárodního řízení a přímou oligarchokracií. 

Příklady: Arabské jaro, Ukrajinský Majdan, předtím násilný rozpad Jugoslávie. Všechno to byly zvenčí řízené a podporované procesy.

Atomizovaná a dezintegrovaná společnost evropských zemí není schopna se v éře apatického konzumismu sjednotit. Ještě totiž není dost zle.

Problém je, že metody dohledu napředují a v době, kdy bude dost zle, už nebude šance k efektivnímu odporu...

 

Stačí se podívat jak efektivně se společnost dále štěpí a dezintegruje a jak efektivně se buduje dohled nad občany.

Například zde: freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/25493-evropou-se-siri-merkel-lego-deti-asi-neceka-hezka-budoucnost-foto-.aspx

Jak dlouho asi bude trvat, než se všechny mechanismy totální kontroly podaří realizovat? Rozdělení do bezpečnostních zón, povinné čipování, checkpointy pod dohledem ozbrojených hlídek, posléze robotických systémů? Podívejte o kolik se v tom pokročilo pod záminkou krize /předtím bankovní, pak "uprchlické"/.

Budování cenzurního aparátu, omezení /nikoli už omezování/ svobody slova a výměny informací na internetu /prozatím ve verzi soft/... Stačí rok, dva...a život člověka se změní k nepoznání. A řekněme si, že to neskončí u tohoto stavu. Na kontrolu, dohled a manipulaci s člověkem, jeho vědomím jdou miliardy.

Na jedné straně prosazování vysoce rizikových kroků destabilizujících společnost, na straně druhé stálé utahování šroubů pod agendou bezpečnosti atd...

Jsme toho denně přímými svědky....

Jaké důkazy člověk potřebuje, aby prohlédl? Ránu karabáčem? Kulku mezi oči? Koncentrační tábory?

Chce se většina lidí stát mechanickou součástkou v soukolí nelidského systému?

 

Fikce? Spíš blízká budoucnost.

Co reálně znamená agenda rozmanitosti, mnohosti, pozitivní diskriminace minorit, stálé přesídlování? Integrování různorodých prvků do společností je ve svém důsledku naprostou dezintegrací a vykořeněním, vytvořením diverzifikovaného, ale snadno ovladatelného stáda.

Čili dezintegrace otroků. Jediné, co se integruje, stmeluje a posiluje, je moc bank, korporací, médií a především jejich vlastníků-onoho skloňovaného 1%.

A to nepřetržitě a vytrvale.

Diskusní téma: EURO

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek