Darmožrout? Ale kdeže, (vý)dobytek Pravdy a lásky!

19.08.2015 09:08

Pan Lukáš Smutný opsal text svého příspěvku „Darmožrout“ a přidal k němu výpočet, bohužel i s chybou v součtu platů a odměn pana ředitele ing. Kabátka. Nic proti kritice, kterou poukazuje na plat pana generálního ředitele VZP Ing. Kabátka. Jak jsem však zmínil, pan Smutný se ve svém výpočtu, tj. součtu ročního příjmu a částek na odměnách pana generálního ředitele VZP Kabátka dopustil chyby, která výrazně zkresluje jím uváděný denní příjem. Správný součet ročního platu a odměn v témže roce činí nikoli jak uvádí pan Smutný 3 050 000,- Kč za rok, ale 4 050 000,- (údaj pochází z r. 2013), což v přepočtu na jeden den (včetně dnů volna a svátků) činí 11.095,- Kč . Znamená to, že zatímco velká část pracujících občanů má tento čistý příjem měsíčně, pan Kabátek jej „vydělá“ za jediný den! Opravdu vydělá?

 

Nejsem nepřející, pokud člověk poctivě a dobře pracuje, má nárok na přiměřený plat nebo mzdu. Ptám se: je tomu tak i v případě pana ředitele Kabátka? Chtělo by se říct, že pan generální ředitel Kabátek má přece „velkou“ odpovědnost, ale nenechme se vysmát, tu měl jeho předchůdce Horák (stejně jako jiní šéfové státních firem) také a přesto za stamilionové ztráty a dluhy jej k odpovědnosti nikdo nevolal. To taková paní ú četní, s platem nějakých 15 000,-Kč , která z přirozených důvodů lidské nepozornosti udělala „krpu“ v účetnictví v řádu několika tisíc Kč, má „pěkné popotahování“, ne-li dokonce soud. V lepším případě ji soud sice uzná nevinnou, ale na pracovišti má „utrum“ pro ztrátu důvěry, nemluvě o tom, že škodu musí nahradit. Logicky vzato, postup celkem správný, pokud ovšem nepoměřujeme ony stamilionové ztráty, platy a odměny ve VZP, kdy se tolik „odpovědným“ šéfům jakákoli odpovědnost vyhnula velkým obloukem.

Marně si vzpomínám na kritiku občanů v době totality, kdy se mnohdy poukazovalo na nenažranost, chamtivost, hamižnost některých soudruhů ředitelů národních podniků, nomenklaturních kádrů KSČ a dosazených vedením strany, jejichž platy třikrát nebo dokonce čtyřikrát (neskutečná nemorálnost, že?) přesahovaly průměrný plat řadového pracovníka. A byli to ředitelé takových podniků, jako byl Svit, ČKD, Brněnská, Škodovy závody, OKD apod., s desetitisící zaměstnanců a které také na tu dobu, měly velmi dobré hospopdářské výsledky (což už po listopadu 89 nikoho příliš nezajímalo, podnik y byly za hubičku rozprodány cizím zájemcům, aby za pár roků šla výroba do kopřiv). Tyto „nehorázné“ platy komunistických kádrů byly také častým předmětem kritiky představitelů OF a stoupenců V. Havla, kteří pak vykřikovali hesla: „Nejsme jako oni“. Své slovo skutečně dodrželi, jsou totiž mnohonásobně horší, než ti, které sami kritizovali.

Prezident, premiér, ministři, členové ÚS, NSS a některých dalších státních orgánů mají ve srovnání s panem generálním ředitelem VZP podstatně nižší platy a odměny. Za jistých okolností by bylo možno říct, že to je v pořádku, nicméně jejich platy nejsou malé, avšak ve srovnání s ředitelem státní neziskové organizace je to naprosto nepřiměřené (už i v otázce výše zmíněné „odpovědnosti). Byly časy, kdy byla (prý potřebná) bezohledná tendence výrazně omezovat výdaje státu, což se projevilo i na platech státních zam ěstnanců a pracovníků (viz vláda P. Nečase, ministři Kalousek, Heger, Drábek a pod.) Ti konstatovali, že je třeba lidem ubrat, aby konsolidovali státní rozpočet, ale že by se zajímali o platy lidí jako u pana Kabátka, resp. v tu dobu pana Horáka, je nenapadlo. Oni potřebovali ubrat „lůze“, od těch i s menšími částkami si rozpočty jejich rezortů polepšili.

Jenže se zdá, že chtít nějaké opatření od politiků je zcela nereálné, protože můžeme sice kritizovat pana ředitele Kabátka a jiné šéfy, ale chtít po politicích, resp. po vládě, aby sjednala nápravu, je z říše snů. V tésto souvislosti není od věci připomenout málo známou skutečnost, že na odměnách Sobotkova vláda svým podřízeným rozdala letos celkem cca 613 milionů korun českých a přes ojedinělý štěkot se stalo co?Takže se ptám: má smysl se snažit? Sotva!

(https://www.prvnizpravy.cz/sloupky/sobotka-rozdal-na-platech-daleko-vic-nez-se-uvadi/),

Není tomu dávno, kdy se ve veřejnosti zvedla vlna nevole s rozhodnutím vlády o zvýšení platů soudcům. Pomineme-li faktické(!) důvody , které vládu k tomuto kroku vedly, mohl by to být i fakt, že různí ředitelé rozpočtových, (neziskových) organizací, případně jiných státních firem, mají vyšší plat, než mají soudci! Ti totiž mají mít vysoké platy, aby prý nepodlehli vábení korupce! Chtít však, aby soudci na tyto amorálnosti veřejně a po právu poukázali je stejně naivní, jako chtít po čertu, aby se šel modlit do kostela. Apropó, o těchto platech a odměnách rozhodoval státní orgán, což je ze společenského hlediska naprosto nepřijatelné. V případě pana ředitele Kohoutka je to o to víc nemorální, že tyto osobní, ale i jiné požitky pracovníků vedení VZP, pochází z (cizích) finančních prostředků klientů z plateb na zdravotní pojištění, takže ve svém důsledku se může jednat o § 329 tr. zákona „Zneužití pravomoci úřední osoby“, resp. § 205 „Krádeže“. Protože o platech těchto funkcionářů rozhoduje vláda, může jít dokonce o spolupachatelství.

Vycházíme-li však ze současné reality pak všichni víme, že „Vrána vráně oči nevyklove“ a tedy, že naši čestní, poctiví politici, stejně jako nestranná justice, neovlivnitelní státní zástupci či nezkorumpovaná PČR konají více méně v případech, kdy jde o řadové občany. Ti, kteří by měli být v první řadě vyšetřováni, případně souzeni, jsou buďto kryti imunitou, uplaceni, nebo vzájemně si nápomocni tzv. „Dnes já tobě, zítra ty mně“! A je vymalováno. Ani tento příspěvek se nedostane dál, než k běžným čtenářům internetového portálu a na věci, byť je sebevíc odsouzeníhodná a volá po nápravě (případně trestech), to nic nezmění. Bohužel.

Zdroj

 

Diskusní téma: Darmožrout? Ale kdeže, (vý)dobytek Pravdy a lásky!

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek