Čtete Korán?

09.09.2015 18:47

Na tuto otázku odpovídám za sebe tak, že jsem Korán přečetl. Když u nás vyšel v češtině v roce 1972, tak jsem si jej koupil, abych si jej přečetl, a to v očekávání, že tam najdu všechny ty zločiny, kterých se muslimové dopouštějí, jako přikázání, když tato víra zvítězila po vítězném válečném tažení. A nacházel jsem něco docela jiného – po značně dlouhém čtení jsem nic takového nenašel. 

Celý text se mně jevil jako sdělení věřícího člověka, který téměř každý denní zážitek napsal do nějakého odstavce, nesčetněkrát se opakoval přitom se s jistými odstupy dotýkal praktických životních věcí věřícího člověka, pamatoval přitom citlivě i na práva žen. Zde použitá věroučná či mystická terminologie je nám sice celkem vzdálená, ale vycházel i z učení Ježíše, kterého vnímal ne jako spasitele a Syna Božího, ale jako Božího Posla. Byl jsem z toho dosti rozčarován a tak jsem si řekl, že musím hledat a nalézt to o co se zločinci z řad muslimů opírají a číst dál. Bohužel jsem to nalezl. Ale byl to jen jakýsi trochu neurčitě formulovaný odstavec někde ke konci knihy a navíc, jaksi se mně tenkrát nezdálo, že by to osobám přímo nařizoval. (Po pravdě řečeno „křesťané“ v historii napáchali také moc zla, které neměli v evangeliu nařízené).

Když dneska vidím tu příšernou zločinnost Islámského státu, tak jsem si na to vzpomněl a říkám si, že to musím nalézt, abych na to poukázal. A začal jsem to číst od konce, abych to našel dřív a zase jsem nacházel úplný opak. Korán končí zase Ježíšem, i když dost jinak, než my jej známe, ale opět, veškeré tvrdé tresty na lidi za skutky nevěry jsou v této souvislosti přivlastňovány jen samému Bohu. Čtu tedy dále a nacházím přeložené rožky listů – tam to tedy bude. Cituji: Str. 605, CXII/5 (5.Prostřený stůl), 37/33: A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti anebo ukřižováni, či budou jim useknuty pravé ruce a levé nohy anebo budou ze země vyhnáni. A těm dostane se hanby na tomto světě, zatím co na onom světě je očekává trest nesmírný – (38/34) kromě těch, kteří se kajícně obrátí, dříve než nad nimi získáte moc. A vězte, že Bůh je odpouštějící, slitovný. (42/38): Zloději a zlodějce utněte ruce jejich v odplatu za to co provedli, a jako varovný příklad od Boha! A Bůh je mocný, moudrý. (56/51): Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten se stane jedním z nich a Bůh věru nepovede lid nespravedlivý.

Tyhle věci nás ovšem nenechávají v klidu, když povolená víra se asi opírá mimo všech dobrot taky o taková slova. Dle internetu však Islám u nás jako církev povolen není. Stát, který povoluje cokoliv ve svém působení by měl být také jakýmsi nadvlastníkem povoleného, nebo aspoň absolutním kontrolorem všeho a jistě by nás mělo zajímat, zda při povolení výstavby mešit u nás jsou tyhle otázky vyřešeny.

Josef Chmela

 

Zdroj

Diskusní téma: Čtete Korán?

Datum: 09.09.2015

Vložil: Quintus

Titulek: Víte, že

i Korán byl přepsán a doplněn o věci, které Mohamed nehlásal?
V případě militantního islámu se jedná o stejnou deviaci, jakou byla v křesťanství inkvizice a čarodějnické procesy.
Vše záleží na výkladu a Korán je tak nešťastně sepsán /nebo přepsán/, že umožňuje posvěcovat i zřejmá zvěrstva. Žel, je to právě tento směr, který nabyl převahy i díky globalistickému ropnému tažení proti arabským zemím s převážně sekulárními režimy. USA a jejich spojenci de facto zničili umírněný islám a vytvořili hydru. Tuto hydru navíc podporují, vyzbrojují, pomáhají ji v transportu do dalších ohnisek plánovaného rozkladu. Bez větší pozornosti, kryti korporátními médii to praktikují i v Evropě. Poprvé to použili za války v Bosně, kdy do Bosny dopravovali džihádisty ze Saudské Arábie. I Usama bin Ladin si v klidu cestoval s bosenským pasem. Chalifát v Evropě plánují od roku 2003 a to od Britanie po Ural. Současná "uprchlická" krize je pouhou součástí tohoto záměru. Nyní vytvářejí v oblasti Evropy a na Ukrajině černou díru, která má absorbovat zdroje a síly Ruska i Evropy a umožnit jim pomocí islámu překreslit mapu světa a zavést islámské klerofašistické režimy, které budou manipulovat prostřednictvím jejich vůdců. Tak jako to nadnárodní bankovní kartel dělal odjakživa.
Jediná účinná obrana je nepřipustit usazení "uprchlíků" na našem území. Nevyhneme se tím boji a problémům, ale máme alespoň šanci a nebudeme rozvráceni pomocí vnitřního nepřítele. Tím jsou prozatím jen zkorumpovaní politici, média a pátá kolona neziskovek financovaných Sorosovými fondy a US ambasádou a také naše zpitomělá kulturní fronta.

Přidat nový příspěvek