ČT 24 je televizní kanál, na kterém Česká televize vysílá zejména události, které se staly, ale i ty, které se nestaly. Důležité je, aby vše, co odvysílá, bylo v souladu s pravdou a láskou a v úhlu pohledu podle Evropské komise.

09.09.2015 19:12
Upozorňujeme na tu poslední, kdy zpravodajství České televize nepokrytě lže, cenzuruje informace. V dnešním zpravodajském vysílání tj. 9.9. 2015 komentuje nový průjezd americké armády přes svrchované území České republiky a ten doplňuje archivními dokumenty o vítání americké armády občany České republiky.O části společnosti nesouhlasící s průjezdům ozbrojených sil cizích států neinformuje, cenzuruje existující video záběry z protestů, v nichž je upozorněno, že vítání cizích armád je projevem několika tisíc proamerických stoupenců. 

Rada České televize
Ing. Jan BednářKavčí hory
140 70, Praha 4 
Praha 9.9.2015

Věc: stížnost na lživé informace vysílané zpravodajstvím ČT, neskrývanou cenzuru, proamerickou orientaci 

Vážená rado České televize, vážený pane předsedo,


dlouhodobě sledujeme zpravodajství České televize, zaznamenáváme obdobné chyby formátu, jako byla odvysílaná zpráva zpravodajství České televize, že 2. světovou válku zahájilo Rusko. Pan Šámal to komentoval slovy, že občas k chybám dochází. Podle našich poznatků se zpravodajství dopouští chyb každý den. 

Upozorňujeme na tu poslední, kdy zpravodajství České televize nepokrytě lže, cenzuruje informace. V dnešním zpravodajském vysílání tj. 9.9. 2015 komentuje nový průjezd americké armády přes svrchované území České republiky a ten doplňuje archivními dokumenty o vítání americké armády občany České republiky.O části společnosti nesouhlasící s průjezdům ozbrojených sil cizích států neinformuje, cenzuruje existující video záběry z protestů, v nichž je upozorněno, že vítání cizích armád je projevem několika tisíc proamerických stoupenců. 

O protestující části společnosti se zpravodajství České televize vyjadřuje jako o skupině minimální. Znehodnocuje tak vlastní průzkumy a dostává se do kolize s demokratickým právem na vyjádření se třeba i menšiny. 

Nezmiňuje se jediným slovem o dopisu, který byl desítkou iniciativ a hnutí prostřednictvím podatelny Úřadu vlády předán premiéru Sobotkovi, ve kterém protestujeme proti opakujícímu se průjezdu americké armády a klademe mu otázku, co 150 nákladních vozů se 74 vleky veze. 

Za zbabělost zpravodajství České televize lze označit chování, kdy se redaktor v dnešní reportáži neodváží položit otázku, co konvoj veze. 

Výzva žádá premiéra, aby se Česká republika a její vláda nepodílela na exportu zbraní a munice, která bude sloužit převážně k zabíjení civilního obyvatelstva. V dopisu iniciativy a hnutí protestují proti možnosti, že v nákladu mohou být obsaženy zbraňové systémy, které nemusí opustit Českou republiku. 

Proti novému průjezdu a převozu utajeného materiálu jsme protestovali včera v 17: 00 hodin 8.9.2015 na Klárově. O tomto protestu ve svých komentářích zpravodajství České televize diváky neinformuje. Jedná se o neskrývanou cenzuru. 

Lze doložit nemalý počet odvysílaných šotů z dílny zpravodajství České televize natažených do desítek minut k tématům, u kterých není jasné, co mají diváku v logice zpravodajství přinést. 

Ztrátu funkce veřejnoprávnosti zpravodajství můžeme doložit konkrétním příkladem z 31.8.2015 z události před Úřadem vlády. Reportérku ČT, stojící u dveří Úřadu vlády, jsme informovali o předání protestu adresovaného do rukou premiéra Sobotky prostřednictvím podatelny a potvrzenou kopii protestu v listinné podobě ji do rukou předali a stručně jsme ji informovali o obsahu. Redaktorka nám dopis – protest vrátila, náš návrh o reportáž zamítla.
 

Diskusní téma: ČT 24 je televizní kanál, na kterém Česká televize vysílá zejména události, které se staly, ale i ty, které se nestaly. Důležité je, aby vše, co odvysílá, bylo v souladu s pravdou a láskou a v úhlu pohledu podle Evropské komise.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek