Co se děje v globálním měřítku: Kompletní absence morálky.

02.11.2015 16:42
V lednu 2015 jsem začala dostávat mailové, telefonické a facebookové vzkazy o velmi specifických symptomech z velmi konkrétních míst s velmi konkrétní sprejovací aktivitou v Oregonu. Jako bývalý mezinárodní poradce pro léky s dlouholetou zkušeností s drogovou rehabilitací jsem okamžitě poznala, že symptomy jsou téměř jistě způsobeny příjmem lithia. Jak mohlo tolik lidí najednou být předávkováno lithiem? A pak to přišlo i sem do Reeedsportu, což je malé městečko na středním pobřeží Oregonu. Už jsem nepochybovala a zveřejnila jsem svá zjištění na různých facebookových stránkách. 


Jako odpověď na tato publikovaná zjištění přišel 30. ledna 2015 první dopis od interního odhalitele (Pozn. Orgonet: můj návrh na překlad slova whistleblower (:-)). Nejprve jsem se domnívala, že je to další dopis se stížností od někoho, kdo si myslí, že mám řešení na hrůzy geoinženýrství. Ale ten dopis byl skutečný. 

Po šest měsíců jsem respektovala nebezpečí, do něhož se tímto uvedla osoba používající pseudonym Locke, a byla jsem velmi diskrétní ohledně obsahu dopisu. Rovněž jsem byla velmi diskrétní ve facebookových postech, které měly dát najevo Lockovi, že na jeho sděleních pracuji. Použila jsem dopis jako učební nástroj, a bylo to velmi efektivní. Čtenáři byli buď naprosto přesvědčeni o pravdě toho, co se děje v Oregonu, anebo to vyděšeně popírali. 

Geoinženýrští aktivisté, kterým jsem ten dopis poslala, ho vždy buď nebrali v úvahu, nebo ignorovali, nebo okamžitě odpověděli, že s tím nemohou nic dělat. To bylo velké zklamání, dokud jsem si neuvědomila, že hrůzy geoinženýrství a těchto experimentů s lithiem, jsou tak rozsáhlé, že každý z nás bojuje na svém vlastním koutě, a vzájemná pomoc je velmi malá. 

Nakonec jsem poslala dopis Elaně Freeland (autorce knihy Chemtrails, HAARP a plnospektrální dominance nad planetou Zemí). Ta poukázala na to, že navzdory tomu, že se Locke obává o svou rodinu, současně zoufale chce dostat informace ven do médií, sociálních médií a dále. 
 
Pak se vynořil i druhý dopis, z něhož budu také citovat. Přišel začátkem března. Locke vyjádřil své zklamání tím, že aktivisté, které kontaktoval, vůbec neodpověděli. Protože neodpověděli ani mně, chápala jsem jeho frustraci. Takže, provedla jsem mnohá vlastní bádání, abych podpořila Lockova odhalení, a zde je i relevantní informace od tohoto interního odhalitele. Informace o jeho osobě zůstanou soukromé. 

Z jeho vynikající angličtiny a z popisu jeho práce můžeme vydedukovat, že je vysoce vzdělaný v přírodních vědách, pravděpodobně DSc., nebo PhD. Pravděpodobně je mu kolem 40 let, a pracuje doma i venku i v laboratoři. Užití jména Locke naznačuje, že zná americkou historii. Původní John Locke vytvořil koncept společenské smlouvy a celé části jeho spisu byly zkopírovány do americké ústavy. Náš Locke žije ve středním Oregonu, ale cestuje hojně po celém státě. Měl rád svou práci, dokud nebyl začleněn do toho, co popisuje. 

Z Lockova dopisu: 


„Například, mohl jsem varovat tisíce lidí před probíhajícím sprejování, (27. ledna), které mělo vytvořit stagnaci vzduchu v údolích the Rogue a Umpqua, a také na velké části pobřeží Oregonu jižně od Florence. Uměle vytvořené období stagnujícího vzduchu je součástí širšího experimentu, který testuje účinnost rozptylování psychoaktivních chemických látek z vysokých výšek. Stagnující vzduchové masy v oblasti dovolují přímější aplikaci psychoaktivních agentů na testovanou populaci. Mám málo kontaktů s oddělením chemie, ale pokud vím, primární rozptylovanou látkou ve zmíněném experimentu je lithium. Probíhající testy mají psychoaktivní/sociální povahu, a moje oddělení v nich hraje druhořadou roli, protože se zabývá sběrem vzorků vody a půdy. Oddělení pro sociologický výzkum však má své pracovníky po celé oblasti, a ti sbírají obrovské množství dat o testované populaci a rysech jejího chování, například konzumentské zvyky, úroveň politické angažovanosti, uvědomování si geoinženýrských programů. Naléhavě vás žádám, abyste informovala své přátele a kolegy o těchto faktech, aby se nevyhýbali pozorování a neodmítali tyto údaje, protože jen tak je možno narušit tento odporný výzkum“

Z druhého Lockova dopisu: 


„Rozptylovací oblaka („pera“) obsahují lithium a další psychoaktivní látky. Cílovými oblastmi od 1. března jsou vnitrozemská údolí a pobřežní města jižně od Florence. Během dalších dvou měsíců budou provedeny další sprejovací operace, které zvětší cílovou oblast o oblast hlavního města Portlandu.“

V obou dopisech Locke vysvětluje:„… jsem zaměstnancem společnosti sbírající meteorologická data, a v zastoupení jsem subkontraktorem Státní meteorologické služby (ve středním Oregonu). Při své práci pro zmíněné instituce jsem sbíral údaje, například vzorky půdy, které byly používány pro vyhodnocení přímých sprejovacích operací v posledních třech letech.“
Všimněte si dobře – TŘI ROKY.

Tyto dopisy poslal z důvodu krize ve své vlastní rodině, která … „mi dala poznat inherentní zlo používání lidských bytostí na přírodního prostředí jako laboratoře. Etické úvahy by neměly být nikdy přehlíženy. Bohužel, na mém pracovišti jsou rutinně přehlíženy.“

To, co říká, je součástí toho, co se děje v globálním měřítku: Kompletní absence morálky. Tito experimentátoři jsou schopni bez výčitek svědomí zabít subjekty vedlejšími účinky nebo provést LD experiment (experiment s letální dózou – smrtící dávkou látky)- 

Takže, zde jsou fakta: již po tři roky, až do nynějška (červenec 2015) jsou malá města na jižním pobřeží Oregonu – Reedsport, Bandon, Brookings, a malá města v údolích Klamath Basin a Rogue Valley používána pro testování lithia a psychoaktivních látek na pravidelné bázi. Jsou odebírány vzorky půdy a prováděna sociální interview, a jak se můžeme domnívat, jsou monitorovány ii lékařské záznamy, které jsou dnes komputerizovány. 

V červenci 2015 jsem začala dostávat zprávy od pozorovatelů o symptomech jiných než pocházejících z psychoaktivních látek. Tyto symptomy indikují aplikací patogenní složky (vyvolávající nemoc), zejména ve spojení s použitím jistých elektromagnetických frekvencí. I to se dělo v posledních třech letech, jak naznačuje epidemie těžkého průjmu, která se týkala téměř výlučně žen a fen psů v říjnu a listopadu 2014.

Pokud jde o tento měsíc (září 2015), byl proveden další krok v tomto programu přímého experimentování. Až dosud si museli vyrábět povětrnostní inverzi anebo inverzi stagnujícího vzduchu, aby mohli aplikovat lithium a psychoaktivní materiálny přímo na místo. Všimla jsem si nové metody udržování lithiového oblaku na místě, a to poprvé nad oblastí severní Kalifornie, kde vypukly obrovské požáry. I Elana Freelandová se zajímala o to, zda ty četné jemné chemtrailsové linie jsou z aluminia či jiného vodivého kovu, který by mohl mít interakci s lithiem při vojenské komunikaci (viz její Čtyři C: Command, Control, Communication, Cyber warfare; Velení, kontrola, komunikace, kybernetické zbraně.)
 


Nejprve jsem si neuvědomovala, co vidím: stovky jemných chemtrails skrze lithiovou mlhu. Navzdory dosti silnému větru tato mlha, denně doplňovaná novým liniemi, setrvala na místě několik dní. 

V pondělí 29. září byl přímo nad mým městem Reedport  hranatý oblak, který se dostal nad Oregon z bouřkového systému severněji v Idahu. Navzdory pobřežním větrům a obvyklému větru vanoucímu skrze údolí řeky Umpqua zůstal tento oblak na místě po celý den, jako vzkaz volající po rozluštění. 
 
 

 Další den, v úterý 22. září, kdy jsem jela do Coos Bay v oblasti North Bend v Oregonu učit taiči, geoinženýři napumpovali celou oblast lithiem a nějakou další psychoaktivní složkou. Předtím jsem si myslela, že něco takového je vzhledem k terénu v té oblasti nemožné, protože oblast je zcela otevřená, má rozsáhlé zátoky a říční ústí do oceánu, a vždy odpoledne jsou tu silné pobřežní větry. A přesto tu zřetelně provedli přímo a velmi nízko aplikaci mlhy, a ta držela na svém místě. Nebyla jsem sama, kdo pociťoval kruté a intenzívní symptomy.
 
 


Když jsem přišla domů, podívala jsem se na radarové snímky. Byla to přesně táž technika, která byla použita v ohňové zóně v severní Kalifornii. Večer jsem pak dostala vzkazy z Eugene, Portlandu a Vancouveru, o případech silného překrvení hrudníku, kašle, bolestí dutin, bolestí hlavy, extrémní svalové bolesti a letargie. Také přišly zprávy o bláznivém chování a divokých jízdách autem. 

Locke měl pravdu. Experiment nad malými městy v Oregonu byl, jak se zdá, úspěšný, a je nyní prováděn po celé délce západního pobřeží USA. Bezpochyby tuto techniku velmi brzy zažije i zbytek světa. 

To je ještě daleko horší než manipulace počasí. Jediný důvod, proč může být prováděna taková experimentace bez masového povstání lidí, je naprostá neinformovanost, desinformační kampaně a programování chování, kterému jsme vystaveni. Kdokoli, kdo pracuje ve zdravotnictví, si může okamžitě ověřit, že vzorce těchto symptomů nemají spojitost s žádným přenašečem nemocí. 

Doufám, že tento článek bude pro vás podnětem k dalšímu zkoumání a k činu. 


Dodatek: 
Co je lithium? Jaké má vedlejší účinky?

Lithium je kov. Je to nejměkčí ze všech kovů, a je zásadité. Je zcela běžné a jeho získávání relativně není drahé. Samotné lithium je vysoce reaktivní a hořlavé. Lithium se samo zapálí a hoří v kyslíku, je-li vystaveno vodě nebo vodní páře. Je vysoce vodivé pokud jde o teplo a elektřinu, a proto je užíváno v bateriích. Nyní je rozsáhle užíváno v geoinženýrství, aby zvýšilo elektrickou vodivost, jako vysoušecí prostředek a jako prostředek k šíření ohně v lesních požárech.

Je vysoce toxické pro živé organismy. https://enwikipedia.org/wiki/lithium

Symptomy vystavení lithiu

Lithum je především látkou nebezpečnou v těhotenství - i ve velmi malých dávkách způsobuje defekty novorozenců, zejména srdeční. Rovněž přechází do mateřského mléka a škodí dítěti.

I když mnohé weby, které varují před lithiem, dělí symptomy na běžné vedlejší účinky a nebezpečné vedlejší účinky, jde o pouhé stupňování účinků. Toxická dávka je malá a každou osobu postihne jinak. Pro některé jedince je i nejmenší dávka lithia vysoce oslabující, a někteří lidé mohou reagovat alergicky. Na předávkování či alergickou reakci neexistuje protijed.


Seznam účinků lithia:
 • Především – letargie. Člověk se cítí těžký a zdrogovaný.
 • Žízeň. Člověk se velmi rychle dehydruje, zejména při přehřátí. Dychtíte po soli. 
 • Trávicí problémy, průjem i zácpa. 
 • Náhlý nárůst váhy. 
 • Bolesti svalů a kloubů. 
 • Cukáni rukou a hlavy, někdy celého těla. 
 • Ztráta chuti k jídlu. Jídlo nemá žádnou chuť. 
 • Mumlavá řeč, rozmazané vidění.
 • Zmatenost, halucinace.
 • Falešná struma (vypadá jako špatná funkce štítné žlázy, ale není to.)
 • Impotence.
 • Endokrinní rozvrat, způsobující velmi silnou menstruaci. Může být zvětšený žaludek, což vypadá jako těhotenství. 
 • Bolest ledvin – ledvinové buňky se stávají dysfunkčními.
 • Akné, bolavé vyrážky na kůži a spáleniny od slunce. 
 • Padání vlasů. 
Zde jsou aspoň dva odkazy na symptomy požití lithia, je jich mnohem a mnohem více. 
https://www.everydayhealth.com https://en.wikipedia.org/wiki/lithium.com
 
 

Diskusní téma: Co se děje v globálním měřítku: Kompletní absence morálky.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek