Státy EU mají na základě tohoto dokumentu nasazovat na „policejní práce“ armádu směrem ke společnosti uzavřených rezidenčních čtvrtí, ve kterých by mělo být 1 procento bohatých chráněno vojenskými prostředky.

16.09.2015 23:17

Ve strategickém dokumentu požadují poradci EU vojenské potlačování protestů a stávek, jak to již umožňuje Lisabonská smlouva. Nasazení Bundeswehru ve vnitrozemí a anti-demonstrační zákony ve Španělsku, jsou jen začátkem cesty k fašistické diktatuře. Z důvodu rostoucí sociální a finanční nerovnováhy v Evropě by nevyhnutelně mělo přibývat protestů a stávek. Proto se musí Evropská unie připravit na to, aby tyto protestní akce potlačila s pomocí armády, jak požadují autoři studijního materiálu s názvem „Perspektivy evropské obrany 2020″ z EU přináležícího k „Evropskému institutu pro bezpečnostní studie“ (EUISS).


Členské státy EU mají na základě toho stále více nasazovat na „policejní práce“ armádu. V Německu, nasazení Bundeswehru pro vnitřní potřebu „za přísných podmínek“ (kdo tomu věří), již bylo dovoleno. Nelze zapomenout, že podle „Lisabonské smlouvy“, která byla původně myšlena jako „Evropská ústava „, jsou taková opatření výslovně dovolena. V zásadě bude použito přesně to, co například je už dávno normální v USA.

„V rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky (GASP), jsou stále více odstraňovány vojenské a policejní kompetence a jsou budovány kapacity k potlačování povstání“, jak ve studiích z minulého měsíce shrnul Deutschland funk. Oficiálně šlo přitom o nasazení v zemích mimo Evropskou unii.“ Ale s čl. 222 Lisabonské smlouvy jsou vytvořeny právní podmínky pro nasazení vojenských a polovojenských jednotek v krizových zemích EU.“ Tady se tak říkajíc pracuje „přes zadní dveře“.

Problamatický – zejména pro obyvatelstvo členských států EU – je oficiální charakter knihy, ke které napsala předmluvu zmocněnkyně EU pro zahraničí Catherine Ashton. V kapitole „EU a globalizované bezpečnostní prostředí“, napsal vojenský poradce Thomas Ries, že v EU by měl nastat společenský problém s vojenskými prostředky. Centrální ohrožení „bezpečnosti“, vidí v násilném konfliktu mezi „nerovnými socioekonomickými třídami globální společnosti“, které se objevují „ve svislých asymetrických napětích globální vesnice“.

Tento strategický dokument jasně ukazuje, jakou cestu se má vydat EU v nadcházejících letech: Směrem ke společnosti „gated communities- uzavřená rezidenční čtvrť“, ve které by měli být bohatí – 1 procento, chráněni vojenskými prostředky proti – 99ti procentům chudých. Za tímto účelem musí politika přistoupit na ještě užší spolupráci a „symbiózu“ s koncerny. Síla těchto podniků „jak po ekonomické tak i technologické stránce nepřetržitě roste, čímž získávají vliv i v jiných oblastech. Takže oni potřebují stát a stát potřebuje je,“ řekl Ries dále.

Ačkoli zjištění z tohoto budoucího plánu nejsou nová, neboť byl publikován už v roce 2008, je potřeba to stále připomínat. Protože nejnovější vývoj – nejen nasazení Bundeswehru uvnitř nebo striktní zákony proti demonstracím ve Španělsku – jasně ukazují tímto směrem. Evropská unie se neustále vyvíjí směrem k fašistické diktatuře, která chrání pouze elity, zatímco široká masa obyvatelstva by měla být držena v chudobě a strachu.

Zdroj

Diskusní téma: Státy EU mají na základě tohoto dokumentu nasazovat na „policejní práce“ armádu směrem ke společnosti uzavřených rezidenčních čtvrtí, ve kterých by mělo být 1 procento bohatých chráněno vojenskými prostředky.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek