České mírové fórum

06.01.2017 07:57

Vážení přátelé,

dovolte, abych Vás seznámila se základními tezemi Českého mírového fóra (ČMF), z nichž vychází naše vlastenecká činnost, kterou považujeme v současné době za velmi důležitou, neboť jde o přežití našeho národního státu – stejně jako všech evropských národních států.

Tak tedy – naše teze jsou tyto:

• Ctíme a respektujeme závazky k našim předkům.

• Národ není přežitek, ale přirozená sociální lidská jednotka.

• Vycházíme z tradice a kultury, které se zrcadlí ve společném jazyku a v tradičních politických postojích.

• Jsme si vědomi, že je nezbytné převzít zodpovědnost za vše dobré, ale i zlé z naší historie.

• Máme kladný vztah ke slovanských národům a především k těm, kteří jsou nám osudově a lidsky blízcí (nejbližší jsou pro nás Slováci, pak Lužičané, Slovinci a tak dále).

• Ctíme historický význam Ruska pro nás - v poslední válce nás Rusko zachránilo před fyzickou záhubou.

• Budujeme přátelské vztahy s ostatními evropskými národy, hlavně s Němci - a ačkoliv je tento vztah historicky velmi problematický, musíme s nimi vycházet.

• Ústřední problém lidské civilizace je vnucovaná globalizace - lidský svět je však založen na lokalizaci, což je opak globalizace. Globalizace je pseudorealita.

• Největším problémem pro ČR je v současnosti Evropská unie a její imperiální a neokapitalistické plány.

• Pro rozvoj občanského povědomí je nezbytné zničit bruselskou propagandu a omezování pravdivého zpravodajství - je nezbytné zrušit existující bruselskou cenzuru (viz např. ČT a ČRo a jejich plnění bruselských direktiv).

• Být Evropanem je něco naprosto jiného, než být občanem EU! Ba naopak: bezduché občanství EU je smrtí Evropy a evropanství.

• Každý národní stát si musí sám určit, kolik by za své suverenity předal například Bruselu. Jestliže by se měla formovat nová EU, pak se musí jednat o Evropu "mnoha rychlostí".

• Musí se vytvořit nové formy "volného" pohybu zboží, lidí a kapitálu, protože stávající tzv. "společný trh EU" zcela programově a cíleně vytváří nerovnoměrnosti, které navíc "cementuje". To znamená, že bývalá Východní Evropa nemá férovou šanci Západní Evropu dohonit! Při stávající struktuře EU zůstane, my Češi, navždy jen chudáci a sluhové bohatých.

Pro upřesnění ještě dodávám, že spolek byl zaregistrováno jako občanské sdružení dne 26. 6. 2003 v Praze.

Jeho členové se veřejně vyjadřují  též k otázkám celosvětového míru a vnitřní i mezinárodní politiky vůbec. ČMF pořádalo během své existence několik mezinárodních mírových konferencí na podporu míru v Iráku a vydalo řadu politických prohlášení na podporu míru v Sýrii.

České mírové fórum je jako společný dům ve vlastnictví občanů, kteří prosazují svou bezpečnost a  bezpečnost své země, každý podle svých sil a možností, způsobem, který považuje za vhodný, a svou bezpečnost a bezpečnost ČR vidí v podmínkách pro život v míru. Cílem ČMF je zahraniční politika ČR podle potřeb občanů.

Naše motto zní:

"Žít v bezpečí a jako dobří sousedé spolupracovat ke vzájemnému prospěchu."

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

předsedkyně

České mírové fórum

www.ceskemiroveforum.com

Diskusní téma: České mírové fórum

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek