Česká společnost se pod přísným dozorem multikulturních soudruhů Dienstbiera a Valachové přibližuje mílovými kroky k neomarxistické eurounijní světovizi

25.09.2015 10:03

Dnešní text na téma současných multikulturních požitků a obohacení měl původně sloužit pouze jako má osobní myšlenková třídírna, ovšem finální podoba nakonec vydá na samostatný blog.

Nejmodernější evropská vymoženost vstupuje do své finální etapy – ministři vnitra EU v Bruselu schválili systém povinných kvót. Ovčané, volejte „sláva“, uprchlíci na příděl budou! Nejpovolanější mozky z celé Evropy konečně přišly s elegantním plánem řešení imigrační krize: rozdělit migranty tam, kam oni sami nechtějí, mezi obyvatele, kteří o ně nestojí a to bez reálné možnosti udržet je na takovém místě legálními prostředky. Řešení sice pozdní a pomalé, zato ale neúčinné z hlediska krátkodobého a nebezpečné z hlediska dlouhodobého…

Co na to současná (prý) středolevicová vláda ČR? Po několikatýdenní mediální masáži a politicky odmítavé rétorice se Česká republika nebude kvótám bránit soudní cestou. Ozubená pleš (čti: premiér Sobotka) a agent Bureš argumentují tím, že nechtějí ještě více stupňovat celoevropské napětí; pikantní stanovisko vzhledem k tomu, jakým způsobem nám byly kvóty právě vnuceny. Osobně jsem toho názoru, že naše politické špičky sehrály perfektní voličské divadýlko: „Kvóty nechceme, protože nás za ně voliči sežerou, ale nemilost bruselských mocipánů a utažení finančních kohoutů nechceme ještě víc. Proto nebudeme dráždit soudním popichováním, raději předvedeme voličům odmítavou estrádu a následně hrdinsky padneme v boji s přesilou.“ Levicový volič je uchlácholen, Brusel je spokojen, kvóta bude naplněna. Aneb kam se hrabe Šalamoun.

Přerozdělování bude a vrchní multikulturní soudruh Dienstbier, skálopevně oddaný marxistickému učení a myšlence „každý den nový blbý nápad“, si spokojeně mne ruce. Příchod imigrantů vyvolá celou řadu nových problémů, které bude pochopitelně v rámci své agendy řešit nejpovolanější a nezbytečnější ministr ze všech - ministr pro lidská práva. Pole působnosti se rozroste, agenda a pravomoci zmohutní a co je hlavní - finanční prostředky patřičně nabobtnají.

Ostatně proč uvažovat v čase budoucím, proces již dávno započal – nejčerstvější finanční zářez na multikulturní pažbu si může připsat Dienstbierova věrná žačka z ministerstva školství, Kateřina Valachová (jak pravil jedijský rytíř Yoda o temných lordech: „Vždy dva existují - mistr a učedník.“). Ta si u ministerstva financí dokázala vyjednat další peněžní injekci, tentokráte ve výši 410 milionů Kč. Účel? Specializovaní asistenti se zaměřením na integraci žáků zvláštních škol. Tyto školy, jak je všeobecně známo, v příštím roce zcela zaniknou a tisíce dětí s lehkou mentální retardací se tak dostanou do běžných základních škol – zničení jedné (nebo jediné?) z nejunikátnějších vymožeností českého školství. Důvod? Moudří multikulturní soudruzi ze západu (ti, kteří ještě v 60. letech minulého století vystavovali do výloh obchodů cedule Only for white) usoudili, že zvláštní školy jsou diskriminací a rasismem vůči Romům.

Nyní si dovolím trochu věštění a skepticismu:

  1. Vzhledem k zániku celých zvláštních škol bych čekal alespoň snížení provozních výdajů a uvolnění mnoha kantorů, proč tedy Valachová potřebuje další téměř půlmiliardu Kč na nový personál?
  2. Kromě potřeby se nabízí i otázka efektivity oněch „specializovaných asistentů“: Proč jen mám pocit, že zde vzniká další umělé odbytiště, šité na míru mladým levicovým kádrům s humanitním pseudovzděláním? Ze současné praxe víme, že tato čerstvá multikulti krev postrádá na trhu práce uplatnění, neboť je schopna jen dvou věcí: buďto založit neziskovku, nebo otáčet hamburgery v McDonaldu.
  3. Učitelé základních škol budou nuceni přizpůsobit tempo výuky mnohem pomalejším žákům. Nepovede takový stav ke snížení kvality a dalšímu kontraproduktivnímu natahování základní školní docházky přesně tak, jak to ve svém nedávném komentáři nastínil Václav Klaus mladší?

Díky sociálním sítím jsem letos zaznamenal menší babyboom v řadách svých bývalých spolužaček. A silně mne znepokojuje vize toho etnomasochistického svinstva, které se na jejich děti bude valit ihned po zahájení školní docházky. Nyní trocha nadsázky: Třídní zdi bude zdobit vlajka EU plus portréty školské ministryně Valachové a prezidenta Dienstbiera (ti získají díky speciální bruselské směrnici doživotní mandáty). Až se bude na hodinách dějepisu probírat rok 2015, nepadne ani zmínka o bruselském diktátu či zradě Polska, místo toho se budou dětičky učit o tom, jak pekelný démon Orbán tyranizoval nebohé Syřany plotem. Po hodině bude následovat tradiční kulturní vsuvka: dostaví se partička notorických propadlíků s násilnickými sklony, která celé třídě pomůže od svačin a kapesného…

Česká společnost se pod přísným dozorem multikulturních soudruhů Dienstbiera a Valachové přibližuje mílovými kroky k neomarxistické eurounijní světovizi: až zbude z celé Evropy jen jakási neurčitá a beztvará hmota, prostá jakékoliv specifické chuti a vůně, až se pod neustálým tlakem milionové migrace zhroutí ekonomika a všichni budou mít ho..o (ovšem každý stejným dílem!), pak nastane ten jediný skutečný a spravedlivý ráj.

Závěr: současní eurohujeři a jejich věrní mediální služebníci se momentálně rádi nimrají v údajné nesnášenlivosti a vyostřené rétorice imigračních odpůrců (a předchozí text do této škatulky jednoznačně spadá). Proto bych jim rád připomněl jistou událost z 22. prosince 1944. Německý generál von Lüttwitz toho dne zcela obklíčil americké vojenské síly u belgického městečka Bastogne. Von Lüttwitz tehdy vyslal k nepřátelským liniím své vyjednavače a jejich prostřednictvím žádal okamžitou a bezpodmínečnou kapitulaci amerických sil. Těm velel generál McAuliff, který na německou výzvu odpověděl stručně, ale zcela jasně: „německému veliteli: N.....T!“

PS. a soudružce Merkelové taky!

 

Zdroj

Diskusní téma: Česká společnost se pod přísným dozorem multikulturních soudruhů Dienstbiera a Valachové přibližuje mílovými kroky k neomarxistické eurounijní světovizi

Datum: 25.09.2015

Vložil: Patriot

Titulek: Paraziti v Cechach

Dientsbier, Sabatova zasluhuji cisty odstrel. Je to skodna.

Přidat nový příspěvek