AERONET se odkopal...

04.11.2017 16:50

Nemám ve zvyku se vyjadřovat k práci alternativích serverů, které občas pročítám. Přívlastek alternativní zde používám záměrně. I když reálně lze i o tzv. alternativně pochybovat... Kromě amatérský projektů se na scéně vyskytují i projekty poměrně profesionální. Graficky, obsahově a zejména personálně.

Na analýzu a rozbor se nechystám, nemám na to čas, chuť a vcelku je považuji všechny za užitečné a přínosné. Otevírají totiž informační okno nejrůznějšími směry a doplňují /aniž by tak činily vědomě a plánovaně/ mozaiku reality. Informační proud omezený, vtěsnaný do pevných mantinelů s jednotným a shora určeným nasměrováním je velmi nefunkční a také poměrně nebezpečný.

Stává se totiž nástrojem umělé reality, kterou mají v takové oblibě média vlastněná pověstným 1%, jejichž primárním cílem je udržovat mantinely, v nichž se udržuje vědomí entit /v tomto případě obyvatelé/. Majitelé těchto prostředků si poměrně brzy uvědomili, že staré nástroje propagandy ztrácejí svůj donedávna dominantní vliv a to se mimo jiné projevuje odlivem jejich konzumentů a určitým způsobem procitnutím jisté části populace. Není tedy tak snadné přesvědčovat stádo, že černá je bílá, dva plus jeden rovná se tři atp. Proto přicházejí projekty shora. Projekty určené k převzetí vzniklého vakua v informační dálnici www, kterou nekontrolovaně a masově začaly zaplňovat již před lety zdola se rodící alternativní weby. Aby krytí těchto establishmentem iniciovaných, financovaných a usměrňovaných projektů nebudilo podezření a dokázalo oslovovat početnou část čtenářů alternativy a tím ji ovlivňovat a na důležitých křižovatkách společenského vývoje strhávat, případně odvádět pozornost žádoucím směrem, musí tyto fake alternativy splňovat několik atributů:

1/ Nesmí být patrné, že projekt je vytvořen právě k tomuto účelu.

2/ Projekt musí být součástí alternativního názorového proudu svou kritičností k establishmentu, mainstreamovým médiím atd...

3/ Musí mít informačně psychologický základ. Nějaké nosné téma, které je kontroverzní, lze je účelově zasazovat do souvislostí se společenským, politickým a     duchovním děním tak, aby jednotlivé úrovně bylo možno tvůrčím způsobem propojovat. 

4/ Projekt musí být přiměřeným způsobem bulvární a to jak v práci se slovy, provokujícími titulky vzbuzujícími kontroverzi a zvědavost. Nesmí chybět tajemno, sci-fi, vědecko technické info.

a/ Vzájemným propojením výše zmíněných atributů pak může projekt dosáhnout zájem,značnou návštěvnost, čímž je dosaženo první fáze. 

b/ Druhá fáze už je samotná činnost projektu v informačním poli. Udržování pozornosti a samotná podstata činnosti, což je vytváření a ovlivňování nálad, emocí a formování společenské poptávky po určitém tématu skrz něhož lze pak prosazovat požadované záměry /podpora či odpor k určité politické straně, problémovým osobám, vytvoření poptávky po dialekticky vytyčené společenské změně atp./.

c/ Použitá rétorika může přitom být v přímém protikladu s požadovaným cílem. Zdánlivý obsah textu může být pouze svrchní vrstvou, pod níž se skrývá podprahově působící informace.

V české alternativě existuje prakticky jediný projekt, který obsahuje všechny zmíněné atributy. Do alternativy záměrně nezahrnuji narychlo spíchnuté projekty havlistů, jejichž personální obsazení je profláklé a témata i obsah zcela účelový a jednoznačně identifikovatelný i pro méně chápavé čtenáře.. Nebudu jmenovat, zná je každý a eurohodnoty z nich čouhají jako sláma z dřeváků....

Tento projekt se objevil na alternativní scéně v závěsu s příchodem politického hnutí, projektem jistého slovenského oligarchy, momentáního vítěze voleb.

Kritika tohoto hnutí a zmíněného oligarchy je na stránkách webu koncipována ve shodě s bodem c, potažmo bodem a.

A  také v souladu se záměry finančních a mocenských skupin, které nyní nastupují k výkonu faktické moci a realizaci záměrů, které tyto skupiny s Českou republikou mají a jejichž garantem má být nejmenovaný oligarcha. Nejde tedy o nějaké střídání stráží v koloniích, ale o prosazení změn v kolonii ve prospěch zadavatelů. 

Proč se bude alternativa stále více dostávat pod vliv mocenských skupin.

K udržení vlivu na segmenty informačního pole navštěvované početnou skupinou vesměs přemýšlivých lidí, hledajících alternativu k současnému duchovnímu a kulturnímu marasmu /obojí spolu úzce souvisí/ se budou zefektivňovat nástroje k jejich ovlivňování a zasévání establishmentem požadovaných řešení ve vzorci problém-reakce-řešení.

Metody k řízení, kontrole a dezintegraci systémové opozice budou již zcela v souladu s tímto know how včetně osvědčeného bourání zevnitř, rozdělování a fragmentace jednotlivých opozičních skupin jejich štvaním proti sobě, působením na jejich lidské chyby, pocity méněcennosti, nenaplnění ega.

V současné době je to zejména kampaň vedená synergicky současně mainstreamem, "alternativou" a neúspěšnou opozicí vůči SPD a jejímu předsedovi. V současné době je to jediná parlamentní strana, která byla doslova protlačena volebními hlasy zdola. Skrze toto uskupení mohou profitovat i ostatní opoziční skupiny, což si neuvědomují. Jedná se o zviditelnění a narušení mlčení o zásadních tématech a nebezpečích, kterým čelíme a budeme čelit v blízké budoucnosti. Mnohé programy byly kvalitní, nicméně jejich představitelé postrádají potřebné charisma, zůstali uzavřeni v kuloárech svých stran, nebo se místo kontaktní práce s lidmi zaměřovali na psaní článků proti svým konkurentům z opozice, kteří jim "nespravedlivě" ubírali hlasy. Zjevně nepochopili, že dekonstrukce ubírá energii a obrací se proti svým původcům... Opět nebudu jmenovat...

Po plánované likvidaci a rozkladu SPD bude defragmentovaná a rozhádaná opoziční scéna poměrně snadno paralyzovaná. Protestní hlasy budou nasáty některou ze systémových stran účastnících se na managementu správy státu /po likvidaci ČR fakticky jednotlivých správních celků podléhajících plně eurounijnímu impériu/. To již bude realizováno v nových podmínkách a synchronizovaně s probíhající generační výměnou obyvatelstva a tím i potřebnou ztrátou historické paměti a několika dekádami edukačního vykořeňování nové generace.

Na /v nadpisu/ zmíněném webu došlo k několika zásadním a synergickým zásahům do informačního pole:

Prvním byl článek o lithiu, který posílil ANO a oslabil ČSSD, druhým článek o údajném masovém vylučování vlastenců z SPD. Články byly uveřejněny těsně před volbami s rukopisem Kubiceho zprávy. Nejde ani tak o počet hlasů nerozhodnutých a váhajících, ale o samotné načasování a poměrně vykonstruované důvody s nezbytnou vlasteneckou nálepkou.

Třetím a zatím posledním počinem byl ten s barnumovským cirkusovým nadpisem:

VIDEO: Hnutí SPD se odkopalo 12 dní po volbách! Místopředseda Radim Fiala šokoval na ČT odmítnutím referenda o vystoupení z NATO, hnutí prý o tom nikdy ani neuvažovalo, aliance je prý v této chvíli nenahraditelná! Moderátor ČT nevěřil vlastním uším! Přijde omluva panu VK?

Samotný článek není až tak zajímavý, protože neobsahuje nic nového, je prostým pokračováním předešlého a jako takový ho má "legalizovat", ospravedlnit v očích zkoprnělých podporovatelů SPD, jimž byl také v diskusích pod články patřičně vyprán žaludek nálepkováním o pomýlených, fanatických a zuřivých přispěvatelech, byť jsem zaznamenal pouze slušné a věcné výhrady a otázky po důvodech a důkazech. Perličkou jsou diskusní příspěvky "zhrzených členů SPD", kterým flákající se Okamura tu neodpověděl na email, tu s nimi nekonzultoval otázku přijímání členů atp... Co to člověku jenom připomíná?

U prvního článku jsem připojil několik otázek a skeptických glos a to ve vší slušnosti.

Pod druhým článkem jsem připojil celkem 6 příspěvků, ale zde už Administrator neponechal nic náhodě a byl jsem tvrdě zcenzurován, vymazán, či nepřipušten do diskuse. Kdo zná mé diskusní příspěvky na různých webech ví, že jsou většinou skeptické, nikdy vulgární a většinou k věci. Osočování, zesměšňování a napadání autorů a diskutujících se neúčastním.

Aby bylo jasno, volil jsem SPD z ryze pragmatických důvodů, které výše zmiňuji. Měl jsem totiž 100% jistotu - po vlastní analýze práce a stavu zbylých nesystémových stran, že jejich výsledek bude naprosto žalostný, což se potvrdilo. Nejsem členem žádné strany ani hnutí, neziskovky ani domovního výboru a jsem si jist, že to tak i zůstane...

Hierofant a velekněžka

Otázka zní: "Co je to za "alternativní web", který cenzuruje, maže příspěvky a skrze Admina a jakousi velekněžku webu kárá, napadá a zpochybňuje duševní a morální integritu diskutérů, jejichž jediným pochybením je kladení nevhodných otázek a vlastní názory?"

U webu, který se neustále prezentuje jako vlastenecký, alternativní a svobodný je to k hlubšímu zamyšlení. 

Je-li tam cenzura a metody srovnatelné s mainstreamovými médii, či s moderováním ČT, vyvstávají nejen otazníky ale přímo vykřičníky.

Skoro by se nabízelo ono obecné: "Když něco vypadá jako kachna a kváká jako kachna, tak je to nejspíš kachna..."

 

/weissbach/

 

Diskusní téma: AERONET se odkopal...

Datum: 07.11.2017

Vložil: dit

Titulek: odbočím, ale ...

Zdravím,
cituji
Predstavme si knižnicu s katalógmi kníh. Veľa z týchto katalógov v sebe obsahuje aj zmienku o sebe samom – tak ako aj o iných knihách (veď aj katalóg je kniha). Niektoré však na svojich stranách zmienku o sebe nemajú. Knihovníčka sa preto rozhodne založiť nový “Veľký katalóg, čo spisuje všetky katalógy, ktoré o sebe nemajú zmienku.” Keď už je s novým katalógom takmer hotová, pozastaví sa nad otázkou: “Mám do tohto katalógu zapísať aj tento katalóg?”

Ak ho knihovníčka zapíše, nový katalóg už nebude spĺňať podmienku zo svojho názvu. Ak ho nezapíše, znova bude mať v knižnici katalógov knihu, ktorá nie je nikde zapísaná. Inými slovami, ak ho zapíše, jej práca nebude konzistentná. Ak ho nezapíše, práca nebude úplná. Tak či onak, nemožno dosiahnuť zároveň úplnosť aj konzistentnosť.

Tento paradox objavil v roku 1901 Bertrand Russell pri svojom snažení sa o položenie pevných základov pre vedu, o ktorej by sme asi najmenej pochybovali, že to potrebuje: matematiku. Ibaže Russell neanalyzoval katalógy a knihy, ale množiny a čísla. Snažil sa zadefinovať, čo to číslo je. Ale dospel k nevyhnutnosti existencie množiny, ktorá obsahuje všetky množiny, ktoré sami seba neobsahujú. Avšak ak taká množina sama seba neobsahuje, mala by sa obsahovať. A ak sa obsahuje, nemôže sa už obsahovať… Jednoducho hlavybôľ.
zdroj

https://www.diskusneforum.sk/tema/russellov-paradox-uplnost-verzus-konzistentnost
Odhliadnime teraz ...

ted necituji, ale dodávám za sebe,
NEŘEŠ TO.
jdete dál...

Datum: 07.11.2017

Vložil: respon

Titulek: Odkopavka

Ano, AE se nejvetsi pravdepodobnosti odkopal, zbyva jeste moznost, ze jsou tam plne pod vlivem astralnich entit.
Odkopani se stalo jiz s tim clankem 4 dny pred volbami, ve kterem pry hledali pouze pravdu, ale duvod, proc doslo k vylouceni toho cloveka, jehoz jmeno jsem v okamziku zapomnel, je jiz jaksi nezajimal. A pritom to byla ta nejdulezitejsi pravda, na ktere vsechno stalo.
Potvrzrenim odkopavky byla zadost o omluvu VK, kterou neprimo priznali, ze clanek 4dny pred volbami nebyla zadna nahoda. Coz znamena adie, AE!

Datum: 06.11.2017

Vložil: Pavel p

Titulek: P.S.:

Omylem jsem příspěvek dvakrát zveřejnil.

Datum: 06.11.2017

Vložil: Pan Weissbach to správně vystihl

Titulek: Re: P.S.: Lépe by bylo, kdyby se vám to nepovedlo ani jednou.

Nervózní reakce jenom svědčí o tom, jak výstižný článek pan Weissbach napsal. AE se odkopal, ale jeho autor to nikdy neudělá, protože pochybnosti o jeho manipulátorských blábolech by nabyly jistoty.

Datum: 06.11.2017

Vložil: Jana

Titulek: Re: Re: P.S.: Lépe by bylo, kdyby se vám to nepovedlo ani jednou.

Já jsem AE prokoukla cca po roce. Už na něj nechodím, je to podle mého zavádějící web a jsou tam polopravdy. Nevěřím jim už nic.

Datum: 06.11.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: P.S.:

Opraveno.

Datum: 06.11.2017

Vložil: Pavel p

Titulek: k článku

Váš článek pane Weisbachu je bohužel kontrukt, kterému velmi čouhá sláma z bot.
Konstrukt znamená, že je to "umělá konstrukce", která neobstojí v realitě - zhroutí se.
Jako příklad uvedu několik citací z Vašeho článku, které okomentuji.

„..Nemám ve zvyku se vyjadřovat k práci alternativích serverů, které občas pročítám..“ - Prvá část věty má vzbudit dojem, že jste tlačen okolnostmi k „vyjádření“, druhá, že nejste „konspirátor“ a proto je Vám třeba „věřit“. To je popření hlediska objektivnosti.

„..Přívlastek alternativní zde používám záměrně. I když reálně lze i o tzv. alternativně pochybovat... Kromě amatérský projektů se na scéně vyskytují i projekty poměrně profesionální. Graficky, obsahově a zejména personálně…“
- „Záměrně“ - proč? Proto, aby jste si nachystal čtenáře na optimální přijetí podprahové informace : „alternativa“ nemá cenu, protože je buďto naprosto nehodnotná (amatéři) nebo profesionální (tvořená zlými prófíky, za kterými stojí velké temné společnosti za účelem manipulace)!

„..Projekty určené k převzetí vzniklého vakua v informační dálnici www, kterou nekontrolovaně a masově začaly zaplňovat již před lety zdola se rodící alternativní weby. Aby krytí těchto establishmentem iniciovaných, financovaných a usměrňovaných projektů nebudilo podezření a dokázalo oslovovat početnou část čtenářů alternativy a tím ji ovlivňovat a na důležitých křižovatkách společenského vývoje strhávat, případně odvádět pozornost žádoucím směrem, musí tyto fake alternativy splňovat několik atributů:
1/ Nesmí být patrné, že projekt je vytvořen právě k tomuto účelu…“
- Buďto je vakuum nebo bylo již dávno zaplněno.
Že establishment zaspal, je bez diskuze, že by díky tomu včas vyplodil několik pseudo-alternativních webů, které uveřejňováním pravdivých údajů nám „vymývají (pravdou) hlavy“ , aby v pravou chvíli nás mohli oblbnout, je z Vaší strany neznalost současných společenských mechanismů a základů psychologie. Ani Čulíkovi B-listy nebyly od počátku zpravodajský projekt a když k tomu byly zneužity, lidé je velmi rychle opustili!
Chceme-li někoho zmanipulovat, musíme ho buďto odříznout od pravdivých faktů nebo postupně poznenáhlu – minimálně 5 let křivit jeho vnímání reality, aby nebyl ochoten pravdu vidět, i kdyby mu jí někdo vrazil pod nos! atd., atd.,,
V pravý čas masivně vypustit dehonestující informaci patří k psychologické válce, ale použití této zbraně má bumerangový efekt.
Čtenářsky zavedené fake alternativy neexistují. Přesto začly docela početně vznikat – mají jen problém s důvěryhodností = návštěvností = mizivou působností, Proto, protože ze své podstaty musí lhát a prorežimní weby jsou ještě snadněji rozpoznatelné!

Další Vaše body jsou nedokonalým teoretickým cvičením na téma, jak dokázat něco, co si myslíte.
Pozor na to!
Vypadáte inteligentní a že Vám též jde o lepší život nás všech, takže demagogie by Vám rozhodně neslušela.
Více k Aeronetu jsem napsal v začátku diskuze pod článkem https://www.novarepublika.cz/2017/11/video-hnuti-spd-se-odkopalo-12-dni-po.html?showComment=1509877931275#c7393985010653330748
a pokud AE začne bez pravdivých informací vynášet soudy, věřte, bude to rozpoznatelné!
A pak si zaslouží nezájem.
Že stejně jako NR, Zvědavec, apd., mnoha lidem šlape na paty a oni na ně plivají jedovaté sliny, je reálný fakt.
Zdraví Pavel pDatum: 06.11.2017

Vložil: weissbach

Titulek: Re: k článku

Dobrý den, pane Pavle!
Děkuji za reakci na můj text. Jistě pochopíte, že na ni budu reagovat.
- nejprve Vaše první věta se srovnáním, které jsem použil vůči fake alternativě havlistů o "čouhání slámy z bot", nejsem cimprlich, budiž. Ukážu Vám tedy souvislosti a rozdíly.

-„..Nemám ve zvyku se vyjadřovat k práci alternativích serverů, které občas pročítám..“ - Prvá část věty má vzbudit dojem, že jste tlačen okolnostmi k „vyjádření“, druhá, že nejste „konspirátor“ a proto je Vám třeba „věřit“. To je popření hlediska objektivnosti."

Je to pouhé konstatování skutečnosti. Tedy to přesně znamená to, co to znamená. Žádný článek o alternativním/ch/ serveru/ch/ jsem doposud nenapsal=tudíž to nemám ve zvyku. Mimochodem, byl by to podivný zvyk, nezdá se Vám? O tom, zda tím sděluji, "že nejsem konspirátor a je mi třeba věřit" se dá pochybovat. Docela by mne zajímalo, zda to takto působí i na ostatní...To je přece názorný příklad konstruktu, který mi vyčítáte...

„..Přívlastek alternativní zde používám záměrně. I když reálně lze i o tzv. alternativně pochybovat... Kromě amatérský projektů se na scéně vyskytují i projekty poměrně profesionální. Graficky, obsahově a zejména personálně…“
- „Záměrně“ - proč? Proto, aby jste si nachystal čtenáře na optimální přijetí podprahové informace : „alternativa“ nemá cenu, protože je buďto naprosto nehodnotná (amatéři) nebo profesionální (tvořená zlými prófíky, za kterými stojí velké temné společnosti za účelem manipulace)!"

To jsem již vysvětlil v textu. Za alternativní se vydávají i takové weby, které vznikly účelově k odlákání čtenářů reálné alternativy. Které to jsou jsem definoval způsobem, který jste hned v úvodu použil... A není ukázkovým příkladem konstruktu to, že jsem slovo záměrně použil k vložení podprahové informace, že alternativa nemá cenu...atd? Záměrně=nemám v úmyslu pitvat a řešit alternativní servery, které jsem ve svém textu označil za užitečné.
Slovo profesionální=způsob grafického designu, ale i obsahově atd... To je naprosto neutrální popis, který jen zmiňuje rozdílnou úroveň finálního provedení. Tedy nikoliv osob, záměru atd.

- "Buďto je vakuum nebo bylo již dávno zaplněno."

Je-li vakuum, kdy je tedy zaplněno? Ihned? Nebo je to proces postupného zaplňování? Změnilo by se něco, kdybych použil např pojem "volný prostor, prázdný prostor, nezaplněný prostor"...?

-"Že establishment zaspal..."

To, že zaspal neznamená, že nemá dostatek prostředků a lidských zdrojů /vědomých i nevědomých/, aby dokázal reagovat.

-"Chceme-li někoho zmanipulovat, musíme ho buďto odříznout od pravdivých faktů...."

To záleží pouze na tom, s jakou cílovou skupinou pracujete.
V případě několika promile orientovaných to bude marná snaha, ale jak víme, o tuto skupinu vůbec nejde. Jde o početnou skupinu, která začala hledat mimo mainstream.
Ohledně mé neznalosti současných společenských mechanismů a psychologie - Bez komentáře.
Čulíkovy Blisty jsem naposledy četl před 10 lety. A dost pochybuji, že zrovna ony jsou zpravodajský projekt. Jsou spíš vizitkou autorova globalistického fanatismu, což je náležitě využíváno.
Pokud bychom se na spojení profesionální a zpravodajský dívali očima zpravodajské analýzy, asi bychom si představili něco jiného. V tomto smyslu nelze Blisty považovat za zpravodajský projekt a ani za alternativu...
Ale to není až tak podstatné. Podstatný je proces štěpení, fragmentace a atomizace, což jsou důležité nástroje kontroly společnosti. A jsou využívány především vůči organizované opozici a jejím výraznějším představitelům. A tady se už dostáváme na úroveň zpravodajskou ve smyslu práce tajných služeb. Tady očekávejme profesionální práci se vším všudy. V tomto případě "rozděl a panuj" - štěpení a oslabování opozice, narušování její společenské podpory ze strany obyvatel. To jsou ty senzační kauzy, které se objevují když o něco jde, v různých fázích probíhajících společenských změn. Čili odpálení zpravodajské bomby o tom, že někdo někde nějak s někým něco...je bohužel účinné, protože jednodušším lidem to postačí a zpětně něco prokazovat je nemožné a po určitém čase už to nikoho nezajímá, úkol splněn... To jsou známé a používané metody zažili jsme to v různých podobách včetně těch nejbizarnějších už tisíckrát. Ale funguje to.
Uvedu známé příklady:
Paroubkova "pedofílie", Srebrenica, "genocida" Albánců v Kosovu, chemické útoky syrskou vládou....
Takže pokud někdo začne s takovou kampaní /a krycí legendu může mít jakoukoli trochu věrohodnou/ a jestli se z jednoho článku stává seriál, kontroluje a maže se diskuse atp., začínám si klást otázky. Jak likvidovat podpůrnou základnu opozice efektivněji než tím, že z ní udělám spojence vládnoucích. Je to efektivní, stačí to přikrmovat, prokazovat nic nemusím-stačí vršit podezření a přiživovat paranoiu a úspěch je zaručen. Pochopitelně to nejde přes mainstreamová média proti kterým je opoziční základna imunní. Ale skrz alternativu je to zaručeno plus rozhádanost, půtky a štěpení jako bonus.
Cui bono?

-"Další Vaše body jsou nedokonalým teoretickým cvičením na téma, jak dokázat něco, co si myslíte."

Já je za dokonalé nepovažuji, ale ani bych je neoznačoval jako teoretické cvičení. Je to úvaha vycházející z mých dejme tomu zkušeností, přímých zážitků a způsobu zpracování informací z otevřených zdrojů.
Nedisponuji zpravodajskými zdroji a informacemi, takže z tohoto pohledu to teorie jistě je.

-"a pokud AE začne bez pravdivých informací vynášet soudy, věřte, bude to rozpoznatelné"

No právě...

Datum: 05.11.2017

Vložil: jop

Titulek: Pasivita "alternatívnych webov" je kontraproduktívna

Sám som dosť prispieval na nwoo.org. Tam sa diskusie nemažú ani vtedy, ak som napádal admina.
Ale weby sú pasívne, len informujú, ľudia si len prečítajú, pár diskutérov vypustí emócie a skutek utek.
Rok som sa snažil aby sa na webe začal tvoriť program toho, čo ľudia vlastne chcú. Stačilo mi na to jednoduché úpravy s pár odkazmi na hlavnej stránke a Excellovský súbor, kde by sa tie dobré myšlienky a riešenia z diskusií uchránili a rozvíjali. Teda stačila len malá podpora admina, ale jeho súhlas ako majiteľa webu je treba. Súbor by mal vlastných moderátorov, ktorí by ho z diskusií dopĺňali.
Jednoduché riešenie, len začať.
Admin nemá záujem, admin má iba záujem plakať a rozprávať ako nám je na hovno. Riešenia a nápady odchádzajú do zabudnutia na tretí deň spolu s článkom aj diskusiou.
Alternatívne weby sú len bezzubé vypúšťanie pary. Informovať v dnešnej dobe je už hovno platné, treba začať robiť a najprv treba zistiť čo vlastne chceme.
Žiadny alternatívny web nijako neohrozuje vládcov ani elity.
Ventil pre vypustenie pary, vyhovuje to elitám, lebo sa vyzúrime pri písaní príspevkov a to je všetko

Datum: 05.11.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: Pasivita "alternatívnych webov" je kontraproduktívna

Já nezuřím...

Datum: 05.11.2017

Vložil: jop

Titulek: Re: Re: Pasivita "alternatívnych webov" je kontraproduktívna

Quintus

tvoja reakcia bola zbytočná, nikto nezúri, dúfam že každý pochopil obraz ktorý som nakreslil

Datum: 05.11.2017

Vložil: čtenář

Titulek: Re: Re: Re: Pasivita "alternatívnych webov" je kontraproduktívna

Zkuste prosím zde. Tam se řeší otázky globální politiky a i když sám veb mnoho nezmůže, je důležitý pro vytváření informačního pole. Časy se mění a je důležíté být na ně připravený.
Aby jste pochopil - veby mohou mít dva skryté "pány" 1) světové elity, které prostřednictvím různých nadací a neziskovek ty alternativní veby infiltrují a likvidují.
2) veby sloužící cílům GP, které jsou protiváhou elit.
Mějte se.
https://www.vodaksb.eu/diskuse/

A s velkou pravděpodobností je pod ochranou GP.

Datum: 05.11.2017

Vložil: weissbach

Titulek: Re: Re: Re: Re: Pasivita "alternatívnych webov" je kontraproduktívna

Zajímavá diskuse.

Datum: 05.11.2017

Vložil: Hestie

Titulek: Re: Pasivita "alternatívnych webov" je kontraproduktívna

napsal jste to naprosto správně ,je nejvyšší čas a dopad tato nečinnost bude mít i na alternativu

a co zde?

Datum: 05.11.2017

Vložil: weissbach

Titulek: Re: Pasivita "alternatívnych webov" je kontraproduktívna

Jope, myslíte, že problém je v tom, že nikdo nenapsal program toho, co lidé chtějí? O to se pokouší kde kdo. Nelze vyhovět všem. Problém je v tom, že lidé chtějí pořád víc a víc a nakonec je to stejně neuspokojuje... Proto jsme kde jsme. V konzumním světě, v kterém sice uspokojení nedojdou, ale celý život promarní tím, že se o to budou snažit. Lepší, větší... a tak pořád dokola.
Ale hlavní problém je podle mne ztráta pudu sebezáchovy.

Datum: 05.11.2017

Vložil: weisbach

Titulek: Re: Re: Pasivita "alternatívnych webov" je kontraproduktívna

ja nechcem písať program pre ľudí, to ľudia musia povedať čo chcú a pritom si vlastne všetko okolo tak nechtiac uvedomia.
Program nie je len výsledok, to je proces.
Proces ľudí pre ľudí, nie výsledok práce malej skupiny.
Uvedomenie ľudí pri ich zúčastnení sa procesu je podstatnou súčasťou výsledku
Takže ani ty nevidíš to podstatné, rovnako ako všetci čo sa snažia napísať program.
To musia robiť ľudia, web ktorý by sa odhodlal by sa tak stal skutočnou základňou proti elitám. Lebo by to robili ľudia

Datum: 05.11.2017

Vložil: jop

Titulek: Re: Re: Re: Pasivita "alternatívnych webov" je kontraproduktívna

sry, to predtým je moje, je to odpoveď pre weisbach.
Nepísal to weisbach ale ja pre§ho

Datum: 05.11.2017

Vložil: weissbach

Titulek: Re: Re: Re: Re: Pasivita "alternatívnych webov" je kontraproduktívna

Já tak dobře po slovensky neumím...
:-)

Datum: 05.11.2017

Vložil: slunko

Titulek: Re: Re: Re: Pasivita "alternatívnych webov" je kontraproduktívna

Zdaleka ne každý dokáže zformulovat potřebné - tedy to nejpodstatnější, aby společnost dobře fungovala.

Takže lidi nemůžou říct, co chtějí...aby se to jen podle toho udělalo. Někdo to musí zformulovat s ohledem na všechny. Samozřejmě, že někdo bude částečně opominut, ale tady nejde o to udělat vše hned na poprvé dokonale, jde o to začít, vylaďování může jít velmi rychle a spokojenost se dostaví... Ale chyby nejsou trestné, jde spíš o to, kdo má na to udělat rozhodnutí a rozetnout to... prostě začít. Jakmile se začne, poběží to velice rychle, takže na sčítání opominutí a křivd nebude prostor, jen se bude postupně vylaďovat...

Stačí, když lidi ucítí, že "vůdcům" nejsou lhostejní a že na ně nekašlou, že na ně berou ohled a zastanou se jich. Nejde o to jaký krok bude první a komu se pomůže prvnímu, jde o to začít. V novém vývoji nestihne nic zkostnatět a zastarat, jen lidský strach a obavy z nepochopení.
Pochopitelně, že na tahu je moc - musí podat ruku a požádat o pomoc, pokud sama neví, co dělat... Nejde z továrny řídit stát - úřady musí být někomu podřízeny a fungovat - jen rychle měnit funkce služby. Jinak to moc nepřežije, protože se nedokáže přizpůsobit novým vývojovým potřebám. Tím pádem se stane nepotřebnou, listí právě opadává - za pár týdnů ho na zemi nikdo neuvidí, maximálně uslyší šuštění, když jím bude procházet a o pár týdnů později, už ani nezašustí, jen pěkně změkčí došlap.

Datum: 05.11.2017

Vložil: mary

Titulek: Re: Pasivita "alternatívnych webov" je kontraproduktívna

Tvoj príspevok by mali do kameńa tesať. Presne tak to je, si to vystihol.

Datum: 05.11.2017

Vložil: Hestie

Titulek: Re: Pasivita "alternatívnych webov" je kontraproduktívna

vážení diskutující,možná už jste četli, stojí to za pomalé a důsledné přečtení!!!!!!!!!!!

www.protiproud.cz/politika/3444-rychetsky-promluvil-na-hlasu-verejnosti-nezalezi-volby-jsou-jen-ornament-nove-totality-prohrali-jsme-valku-jako-hitlerovo-nemecko-rezim-neni-mozne-volbami-demokraticky-zmenit-opet-vladnou-prokuratori.htm

já osobně bych všechny ty lháře a podvodníky,kteří se nám doslova vysmívají,no víte co,že ....

Datum: 06.11.2017

Vložil: S.Ch.

Titulek: Re: Re: Pasivita "alternatívnych webov" je kontraproduktívna

Četli, ale lidem to nedochází nebo jim to je jedno (nechce docházet). Jak kriticky se stále staví proti Václavu Klausovi jako největšímu nepříteli ve všem, přitom byl jediný, který se LS skutečně snažil všemi možnými prostředky nepodepsat a odvrátit. (nevím odkud jste, ale v Praze chce naprosto drtivá většina občanů vazbu na EU, svoboda a samostatnost je jim lhostejná, a kdo výrazněji kritizuje EU, tak je posmíván i mezi přáteli nebo v rodině a řazen mezi ty, kteří chtějí bídu a zničit všechno (podle nich dobré), čeho se dosáhlo - tady v Praze je snaha o reflexi velká marnost)

Datum: 06.11.2017

Vložil: Hestie

Titulek: Re: Re: Re: Pasivita "alternatívnych webov" je kontraproduktívna

je to jak říkáte, člověk se musí snažit udržet pokojné soužití,někdy říkám, že je snad horší vnímat a vědět, ale ne, nemohu si stěžovat, že jsem prostě jiná si už všichni kolem zvykli a vím, že sice pomalu, přece jen nějaký dopad na ně mám a to je krásné
s V. Klausem máte pravdu, je svůj,má mnoho chyb/ a kdo nemá/ ale v případě LS dělal co mohl
občas si pročítám ty jeho "cestopisy" z různých konferenci a setkání, snad byl, a u nás jistě, první kdo se verějně vysmál Goteplování i jeho ekonomické rozvahy by se mělo poslouchat
určitě je u nás dost moudrých vlastenců,nemuseli bychom jít tak špatnou cestou,ale
Praha? do města už skoro nechodím, připadám si jako nějaký,snad s milostí přijímaný cizák/chudák, navíc se vše mění do podoby, která není lahodná oku, střed už není náš, naštěstí jsem v místě, kde je zatím ještě vše v pořádku, multikulti se tu drží, ovšem lidé se stahují do sebe, bojí se, doba minulá nás poučila, říká se, že naděje umírá poslední, jestě stále možnost je

Datum: 07.11.2017

Vložil: S.Ch.

Titulek: Re: Re: Re: Re: Pasivita "alternatívnych webov" je kontraproduktívna

Ne, já neříkám, že má člověk své názory raději vyměnit za pokojné soužití v rodině. Říkám jen, co s sebou nese vnímat realitu a neignorovat ji, že s těmi nepochopitelnými a nenávistnými reakcemi musí počítat.

Datum: 05.11.2017

Vložil: Robo

Titulek: praktiky v diskusiách

Akoby som čítal (praktiky v diskusiách) o levanete..

Výborný členok.

Datum: 05.11.2017

Vložil: **

Titulek: Re: praktiky v diskusiách

Pokud jste provokatér nebo nějak jinak psychicky narušený, pak se nezlobte, že jste na Leva cenzurován. Normálně diskutující tam nemají žádný problém. Mějte se krásně a mám Vás rád z celého srdce, tak se polepšete.

Datum: 05.11.2017

Vložil: Robo

Titulek: Re: Re: praktiky v diskusiách

Áno, ďakujem za ukážku. Asi tak.

Datum: 05.11.2017

Vložil: slunko

Titulek: Re: Re: praktiky v diskusiách

I normálně diskutující, pokud šli moc do hloubky v určitých věcech tam problémy měli.

Datum: 05.11.2017

Vložil: Hestie

Titulek: AERONET se odkopal

Ono těch manipulací a podvodů je všude kolem nás, Vy píšete zde, já to píši přímo na místě, problémy mám také a právě pro to rozdělování nás, píši tam, kde problém je
myslím, že přesně na toto čekají
a nebudu psát, že nemáte pravdu,ano,máte, tak ji zkusme řešit

dohledala jsem co píšete, pod poslední článkem nemáte,jinak ale psát můžete,nemáte ban
nic ve zlém, ráda Vás čtu a bude hůř, pomáhejme si

Datum: 05.11.2017

Vložil: pro HESTIE

Titulek: Re: AERONET se odkopal

Jak víte, že autor tohoto článku nemá na AE ban?

Datum: 05.11.2017

Vložil: Hestie

Titulek: Re: Re: AERONET se odkopal

to samozřejmě nevím co se děje momentálně,ale před tímto inkriminovaným článkem jsem příspěvky našla

Datum: 05.11.2017

Vložil: úplná cenzura je nyní oficiální

Titulek: Re: AERONET se odkopal

https://cs.gatestoneinstitute.org/11276/nemecko-cenzura-oficialni

Datum: 05.11.2017

Vložil: weissbach

Titulek: Re: AERONET se odkopal

K poslednímu článku jsem dal 5 příspěvků, neobjevil se ani jeden. Tím nemyslím, že bych je tam dával dnes...

Datum: 05.11.2017

Vložil: Hestie

Titulek: Re: Re: AERONET se odkopal

já vím, že tam žádný nemáte a divila jsem se,ale je víc mazaných,

jen jsem nevnímala čas,to se omlouvám

Datum: 05.11.2017

Vložil: weissbach

Titulek: Re: Re: Re: AERONET se odkopal

Nic se neděje. Ono tady nejde o to, že bych se cítil dotčený, ale jde o princip, který je tam uplatněn. Ten bohužel spočívá v tom, že pokud se nehodí, nebo narušuje uvedený konstrukt, tak se prostě neobjeví. Já chápu, že je to tak pohodlnější, ale na druhou stranu jaký je tedy rozdíl mezi takovou "alternativou" a dejme tomu iDnes? Tak buď přináším informace, nebo nasouvám vlastní téze a subjektivní názory a nepohodlné reakce likviduji.

Datum: 05.11.2017

Vložil: Hestie

Titulek: Re: Re: Re: Re: AERONET se odkopal

přesně to co píšete znám,já mám kontrolované stále naprosto vše a tak třeba dnes už v tom množství naprosto zapadnu než se příspěvek uveřejní, no udělala jsem co jsem mohla, cenu to v podstatě nemá, ale každý se snažíme dokud to jde, držme se

Datum: 05.11.2017

Vložil: Hestie

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: AERONET se odkopal

a musím dodat, že to přesně vystihl " job"

Datum: 05.11.2017

Vložil: weissbach

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: AERONET se odkopal

S tím se dá souhlasit. Ale problém není v diagnóze.

Datum: 05.11.2017

Vložil: Hestie

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: AERONET se odkopal

tak navrhněte řešení, to myslím vážně

já nevěřím, že jen diskuse něco změní a protože začínám ztrácet naději, že tu svoji představu budu moci prodiskutovat tak, abych ji mohla zodpovědně začít realizovat, tak do toho jdu s vědomím, že mi třeba něco uniká, ale na základu se už musí pracovat a tedy to bude jen podle mého

nedokáži mít ruce složené

Datum: 05.11.2017

Vložil: weissbach

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: AERONET se odkopal

Diskuse pochopitelně nic nezmění. Diskuse je jen nástroj k ujasnění a pochopení myšlenek a záměru. Pomůže Vám pochopit, jak na tom jsou ostatní a zda i vy chápete téma.
Předpokládám, že každý nějak pracuje podle svých možností a schopností. Minimálně vytváříte tlak na okolí, v místě ve kterém žijete.
Největší problém je roztříštěnost. Lidi nespojuje idea, ale vlastní zájmy. Proto jsou tak úspěšné v personálním obsazení seskupení, které spojuje kariérní postup, moc, peníze. Tak, jak to vidíme v politických stranách, think tancích, NGO... To přitahuje lidi určitého typu, dejme tomu inteligentní sociopaty a manipulátory, kteří dokážou úspěšně obelhávat okolí a většinou i sami sebe.
Proti tomu stojí idealisté, jednotlivci, kteří mají určitou vizi a jsou ochotni přinášet i oběti ve prospěch celku. Je jich ale menšina.
Podívejme se na to matematicky. Máme zhruba 8,5 milionu oprávněných voličů. K volbám přišlo cca 60% to jest nějakých 5 mil. 100 tisíc.
Alternativním stranám dalo hlas dejme tomu 15%, což dělá nějakých 765 000 lidí. Takže systémové strany volilo 4 335 000 obyvatel.
Z toho strany, které mají v programu likvidaci státní suverenity a podporu EU volilo nějakých 75% obyvatel, což je nějakých 3 825 000 obyvatel.
Strany, které nemají problém s válkou za cizí zájmy proti sousedům na východě volilo bratru 20% voličů, což je 1 020 000 lidí. 3 400 000 se ani nezvedlo z kanape.
A to si vezměme, že pokud by tolik architekti moci nespěchali s integrací a imigrací a nepotřebovali s tím rychle pohnout, tak bychom neřešili ani SPD v parlamentu. Volby by dopadly podobně jako ty předešlé a systém by se v pohodě formou vaření žáby posunoval vpřed zcela bez komplikací. Dost hrozné, že? A teď se zamysleme nad příčinami.
Podle mne jsou tyto:
1/ Nejdůležitější je kontrola informačního pole /20% obyvatel se nedaří plně kontrolovat v příjmu informací a jejich zpracování, 80% zcela pod vlivem.
2/ Integrační procesy NWO probíhají centrálně, vyspádováním od centra k periferii. To umožňuje balancovat s úrovní materiálního blahobytu /konzumismus/ tak, aby existovalo bohaté jádro, které se má zájem integrovat a okrajové části, které slouží jako špatný příklad a současně zdroj k udržování vyššího standartu pro klíčové integrační státy /Neues Europa, dvourychlostní EU/.
3/ Vzdělávací systém, kultura, zábava jsou plně pod vlivem a kontrolou architektů NWO, postupně se mění myšlení a pohled na svět u nových generací.
No a co s tím? Přeorganizovávat a přelévat energii mezi těmi 15%, přičemž aktivně pracuje tak max 2-5% nějakou formou angažovanosti? V blokovaném informačním poli, bez prostředků, se stálou formou psychické nebo materiální ostrakizace. Přičemž na těch pár procent je veden stálý tlak, který bude sílit s narůstající kontrolou elektronického koncentráku.
Co na to řeknete? A co vám na to řeknou lidé okolo až je s tím seznámíte?
90% to ani nedoposlouchá, zbylých 10% to vyslechne a bude se snažit na to rychle zapomenout, protože je to duševní břemeno a zátěž.
Nebo se mýlím?

Datum: 05.11.2017

Vložil: weissbach

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: AERONET se odkopal

Ještě uvedu jeden příklad.
Nedávno jsem dal do vyhledávače určité slovo. Když to porovnám s dobou před rokem, dvěma, třemi, vyskočilo na mě tak o 70% relevantních spojení méně. Určité pojmy a jejich významy ve vyhledávačích mizí, případně jsou nahrazovány významově jinými. Pokud to převedeme do filozofického a dějinného kontextu, během krátké doby dohledáme pouze spojení a významy, které jsou vyhovující pro stávající konstrukt. Newspeak.

Datum: 05.11.2017

Vložil: Hestie

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: AERONET se odkopal

s tím mizením jsem taky byla dost znechucena, přišla jsem o data a chtěla dohledat,t o bylo překvapení

i jinak naprosto souhlasím

ted upozorním na článek, je to zlé, Vám nebudu rozebírat,tak tady

www.protiproud.cz/politika/3444-rychetsky-promluvil-na-
hlasu-verejnosti-nezalezi-volby-jsou-jen-ornament-nove-totality-prohrali-jsme-valku-jako-hitlerovo-nemecko-rezim-neni-mozne-volbami-demokraticky-zmenit-opet-vladnou-prokuratori.htm

četl jste,musím si uvařit kafíčko a asi to půjdu rozchodit

Datum: 05.11.2017

Vložil: x&t

Titulek: Re: Re: Re: AERONET se odkopal

Ano, mazaných příspěvků je od více čtenářů. Také mi zmizel a po veletoči s ne/podporou SPD mám velmi podobný pocit popsaný v článku.

Datum: 05.11.2017

Vložil: Rus

Titulek: Re: Re: AERONET se odkopal

Zdá se , že na mém dojmu , že Admin AE je manipulátor , je hodně pravdy :-)

Datum: 05.11.2017

Vložil: Jajka

Titulek: Re: Re: Re: AERONET se odkopal

Prostě a jednoduše Okamuru poškodili, a přitom pod směšnou záminkou, a teď tam pravděpodobně rozjedou seriál: Co všechno je s Okamurou špatně, navrch to vše doplní články s nelidskou tématikou /naštěstí psané amatérsky/, to vše s cílem snižovat sebevědomí čtenářů a úctu k lidskému potenciálu.
Čili Aeronet se neodkopal, on se přímo postupně prokopal na dno alternativy.

Datum: 06.11.2017

Vložil: Jana

Titulek: Re: Re: Re: AERONET se odkopal

Naprosto souhlasím..jsou to manipuláři. Mě nedostanou, utekla jsem od nich

Datum: 04.11.2017

Vložil: S.Ch.

Titulek: AE a souvislosti

Exkluzivní úvaha! S úctou S.Ch.

Přidat nový příspěvek