A je to tady: 25,000 běženců do konce roku 2017? Do roku 2020 až 135,000 běženců? EU na to dá dotace 1,3mld. Neziskovky dostanou granty na naši převýchovu.

06.08.2015 07:40

Kolik můžete přijmout uprchlíků nad rámec toho, co jste už slíbili? Brusel se znovu dotazuje a žhaví linky, hledá další místa pro uprchlíky. Česko může přijmout až 25,000 uprchlíků do konce roku 2017!

Náš zpravodaj v Bruselu nás právě informoval, že Evropská komise v nejbližších hodinách obešle vybrané členské země EU s dotazem na „navýšení možných kapacit příjmu uprchlíků“ nad rámec dobrovolně přijatých kvót před cca. 3 týdny. Potvrzuje se tak předpoklad naší redakce, že původní rámec 1,300 uprchlíků a následně „dobrovolně“ navýšený vládou ČR na 1,700 běženců, je pouhá salámová metoda ve vztahu k české veřejnosti. Tyto kvóty jsou nedostatečné a budou postupně zvyšovány. Je však trochu absurdní fakt, že k ukrajování islámského salámu dochází tak rychle a čísla se mění a navyšují rychleji, než člověk stíhá obracet listy kalendáře.

JAV52f043_142619_3263091.jpg
Hromadná modlitba muslimů v Praze nedaleko Letné

Česko by mělo podle těchto informací najít ubytovací kapacity až pro 25,000 běženců do konce roku 2017. To je tedy pořádná porce multikulti obohacení. V Bruselu se za tímto účelem za zavřenými dveřmi již vyjednávají podmínky dotačního programu pro integraci a ubytování běženců v zemích EU. Naše redakce získala exkluzivní informace a podrobnosti o plánech na ubytování těchto lidí. Česko navrhuje Bruselu využití starých kasáren na území ČR a jejich výkup nebo pronájem od současných majitelů naproti dotacím z EU. Kasárny bývalé ČSLA na území ČR byly po Kabátové revoluci v roku 1989 rozprodány na jednotlivé objekty a budovy, takže v areálech bývalých útvarů ČSLA dnes fungují sklady a živnostníci, jinde ale leží kasárny ladem anebo jsou budovy v havarijním stavu. Česko by podle našich informací mohlo načerpat od EU až 1.3 miliardy českých korun na rekonstrukci a revitalizaci těchto prostor pro potřeby ubytování běženců.

Do roku 2020 bude ČR schopna přijmout 135,000 běženců za podmínek, že EU poskytne dostatečný dotační rámec na zajištění renovací starých kasáren a dalších objektů, které jsou nyní buď nevyužívány anebo pronajaty soukromým subjektům. Zároveň se chystají i speciální granty pro neziskové organizace za účelem integrace arabských migrantů do „evropské společnosti“. Je zvláštní, že hlavní náplní těchto grantů má být „osvěta a zbavení se strachu z Islámu“. Takže se to dá přeložit i tak, že ty granty půjdou neziskovkám ne pro účely pomoci migrantům, ale na „převýchovu“ domorodců.

Video Player
 
 

 

[VIDEO] Arabské Teplice (zdroj videa: iDnes.cz)

Podle informace, která teď bude asi nejvíce zajímat obchodníky s chudobou, česká vláda uvažuje o využití některých soukromých ubytoven, které jsou ale situovány na okrajích měst a obcí. Vláda si ponechává tuto záložní variantu pro případ, že by se nepodařilo zajistit a vykoupit některé vybrané objekty bývalých kasáren. Na vládě sice zazněla i myšlenka na výstavbu nových objektů, ale toto řešení není politicky průchodné, protože by se stalo politickou municí pro současnou opozici ve sněmovně.

Česko se úzkostlivě brání rakouskému modelu asimilace. V Rakousku jsou imigranti ihned po příchodu do země rozděleni po celém Rakousku a nevznikají tak ghetta. Rakouský model, zatím, funguje a daří se předcházet protestům, demonstracím a shromažďování muslimů. Samozřejmě, že takovéto řešení bude fungovat jen do určité chvíle. Většina zemí EU tak volí uprchlická centra a kumulaci imigrantů v jednom místě, což samozřejmě šetří náklady, ale do budoucna tím vzniká nebezpečná výbušná směs.

Současná imigrace z arabských zemí představuje nové stěhování národů, které je motivováno katastrofální bezpečnostní a ekonomickou situací migrantů v jejich domovských zemích. Pojďme si udělat malou rekapitulaci. Poté, co americké tajné služby ve spolupráci se Saúdskou Arábií a Izraelem zinscenovali 11. září 2011 a americká vláda tak zavraždila ve zničených budovách přes 3,000 Američanů, rozpoutala se celá série válek. Nejprve útok na Afghánistán. Poté rozvrat Iráku. Následovalo Arabské jaro, rozvrat Libye, destabilizace Egypta. Následoval rozvrat Sýrie. A poté opět rozvrat Iráku a vznik Islámského státu.

JS55130d_164055_5693358.jpg
Arabské Teplice

Miliony Arabů ztratili obživu a práci. To málo, co měli, to jim vzaly války vyprovokované a rozpoutané USA a v neposlední řadě Bruselem. Armáda uprchlíků je tak na pochodu a dochází k posunování tzv. „Arabského rovníku“ směrem na sever. Arabský rovník je výraz pro oblast, kde míra zastoupení muslimů ve společnosti, jednotlivých městech a oblastech dosahuje 50% a více. Všimněte si, že evropští politici se nasunování Islámu nebrání, ale vyhovuje jim. Imigrace pomáhá urychlovat globální chudnutí v západní společnosti, pomáhá snižovat mzdy a životní náklady. Chudnutí je projevem Islámu, projevem imigrace, a to všude na světě. Vidíme to v USA, kde je imigrace Hispánců a Mexičanů katalyzátorem globálního chudnutí americké střední třídy. Vidíme to v Evropě, kde ve velkých evropských městech klesají reálné mzdy a roste počet krácených a sdílených pracovních úvazků.

Chudnutí jde ruku v ruce s degenerací a zjednodušováním. Děti ve školách se přestávají učit psát perem a psacím písmem. Přestávají si číst knihy. Používají více obrazovou formu učení z displejů, internetu a z televizorů. Nový evropský člověk (euročlověk), o kterém se tak rád zmiňuje předseda Evropské komise Jean Claude Juncker, je právě produktem takových škol. Euročlověk nemá národní cítění, považuje se totiž za Evropana. Euročlověk bude čerpat informace z oficiálních multimédií, nebude potřebovat číst, ani psát. Bude mu stačit znát tiskací znaky na klávesnici. A brzy ani to ne, budou stačit dlaždice s ikonami a obrázky, kterých se bude dotýkat. Viz. třeba Windows 8 a pozdější verze. Euročlověk bude komunikovat vizuálně, gesty, elektronicky, nebude mít zřejmě ani děti, místo nich si pořídí psa, později ale jen virtuálního na displeji, protože venčení psa nebude v souladu s Islámem.

Nečekají nás dobré časy. Jsme na počátku nového věku, nové víry a nového krále, který má mnoho tváří a podob a přitom je to bestie a v jejích stopách jde válka, bída, otroctví a bolest… přesně v tomto pořadí. Všude kolem sebe můžete vidět znamení. Nový věk smete staré pořádky a nastolí nové vládce. Korporace a nikým nevolené manažery světového dění. Než však převezmou moc, pokusí se nám vzít majetky, národní identitu, vlastní kulturu, děti a na samotném konci i naději.

Zdroj

Diskusní téma: A je to tady: 25,000 běženců do konce roku 2017? Do roku 2020 až 135,000 běženců? EU na to dá dotace 1,3mld. Neziskovky dostanou granty na naši převýchovu.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek