Obtížný sledujem úkol, však zdatnost jen v obtížích žije.

Videokanály 

       

Počasí   ČR                  Regionální

Počasí

Vlastizrada je jedním z nejodpornějších zločinů

 

 Ve vztahu ke zlu a jeho šiřitelům žádná pravda a láska neexistuje. Pamatujte si to při volbách, pokud chcete žít a mít budoucnost v civilizované Evropě vybudované našimi předky.

 

I vaše spoluúčast na proměně společenského systému je nezbytná

Články a komentáře na těchto stránkách neznamenají automaticky názory jejich zřizovatele a jsou zde umístěny například kvůli obsaženým informacím a pro možnost předávání užitečných sdělení mezi návštěvníky. Názory autora a administrátora jsou vždy opatřeny podpisem Quintus, Q.S. Příspěvky necenzuruji s výjimkou hrubých a urážejících výroků. Takové budou odstraněny. Není v silách administrátora prohledávat diskusní příspěvky zvláště u starších článků a reagovat ihned na případné reakce. Děkuji za pochopení!

Nejsem členem žádné politické strany nebo hnutí, což neznamená, že některé myšlenky a směry případně nepodporuji. Jsem otevřený všem užitečným a prospěšným /člověku - jednotlivci, společnosti i lidstvu/ aktivitám.

Quintus Sertorius  

 
 
"Jedině povznesení vlastní kultury je opravdovým pokrokem pro každý národ! Ve všem má býti vzestup a ne stav klidu. Avšak tento vzestup v pokroku musí být budován na vlastním základě a z něho vycházet. Nesmí to být přejímání cizích věcí, neboť pak to není nikdy pokrok." Abdrushin
 
„Domnívám se, že bankovní společnosti jsou pro naše svobody nebezpečnější, nežli stálé armády. Stvořily totiž finanční aristokracii, která nikdy nevytvoří národní vládu. Stačí však bankám sebrat všechny pravomoci na emise a vrátit je vládě, jíž právem náležejí.“   Thomas Jefferson
 
Pěstujte kritické myšlení a naslouchejte hlasu svého svědomí!
 

Máme právo na svou vlast, jazyk i kulturu. A my své právo budeme bránit, ať se to těm nahoře líbí, nebo ne. Jsme potomky Žižkovými, Husovými… Není na světě tak veliké vězení, kam by mohli zavřít celý náš národ.

Špatná menšina by nikdy neuskutečnila své záměry, kdyby se pasivní a neutrální většina nestala jejich nástrojem. Odpovědnost je tedy na většině, protože ta dává sílu k uskutečňování záměrů a přání.

Místo pohádek a mýtů o pravdě a lásce, o lidských právech a svobodách přestat konečně klamat!

 Zřídka se stává, že by se svoboda jakéhokoli druhu ztratila celá naráz. David Hume

 

Ti, kdo vás přinutí věřit absurditě, vás donutí i páchat ohavnosti."    Voltaire 

 

 „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvaleného, vláda věcí Tvých k Tobě zase se navrátí, ó lide český, a pro tuto naději Tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých byla zdědila  a přes těžké a nesnadné časy přechovala, nýbrž i v čemkoli dobrém skrze práci synů mých a požehnání Boží, rozhojnění jsem přijala, to všecko Tobě odkazuji“ Jan Ámos Komenský

"Úrok je zisk, který stoupá v čase. Avšak Bůh je pánem času – a tak si lichvář ten čas nemůže přivlastnit, aby mu vydělával peníze." Jan Hus

"Nelze nazvat spravedlivého každého, kdo nikomu nekřivdí, nýbrž toho, kdo by to sice mohl beztrestně dělat, ale dobrovolně se toho vzdává."  Cicero 

"Naše životy končí dnem, kdy jsme se rozhodli mlčet o věcech, na kterých opravdu záleží." M.L. King

"Vládcové nejsou ti, kteří mají žezlo, ani ti, kteří byli kýmkoli zvoleni nebo získali vládu losem, ani ti, kteří se dostali k moci násilím nebo klamem, ale ti, kteří umějí vládnout." Xenofón

"Šťastný je ten, kdo může strávit život mezi sobě rovnými a klidně žít ve svém chudém domově, beze strachu, bez závisti, bez předstírání, bez ambicí." Joachim du Bellay

"Je zajímavé, že masové sdělovací prostředky konspirační teorie cíleně zesměšňují, zlehčují a jinak diskreditují. Domnívám se, že to není náhoda a že k tomu mají dobrý důvod.

Je podivuhodné, kolik lidí se nechá zmanipulovat mainstreamem. Dá se to dobře vysledovat právě vztahem jedince ke konspiračním teoriím. Každý, kdo chce být brán vážně, neopomene zdůraznit, že konspiračním teoriím nevěří, případně utrousí poznámku, že konspiračním teoriím může věřit jedině zaostalý prosťáček nebo duševně nemocný člověk. Nikdo přitom nepátrá po tom, zda ke konspirační teorii není nějaký důvod, zda pro ni neexistují důkazy, ale spokojí se s tím, že každý, kdo se chce považovat za vzdělance a světa znalého, na konspirační teorie plive jedovatou slinu. Nedokazuje tím však nic jiného než to, že má dobře vyvinutý stádový instinkt, který však se skutečným vzděláním, inteligencí a rozhledem má pramálo společného."  https://bnw-nwo.wz.cz

"V době všeobecného klamu říkat pravdu znamená revoluční čin."  George Orwell

 

Tyto stránky jsou určeny těm, kteří chtějí znát pravdivý obraz světa v němž žijí. K tomu je nezbytné vaše vlastní úsilí podpořené kritickým myšlením a vlastním životním prožitím.

 

Reklamní a klipový kaleidoskop umělé reality, který je masmédii prezentován jako zpravodajství, zde nenajdete. 

 

Co zde nenajdete jsou tzv. korektní informace. To jest takové, které zobrazují realitu podle přání vlastníků médií. Krátce řečeno dle cílů bank, koncernů a korporací. Což je ve skutečnosti jedno a totéž.

 

Pokud nebudeme chránit svou zem a svůj národ, tak zahyneme!

 

Quintus Sertorius


free hit counter

Novinky

Dohoda o azylovém systému.

22.02.2018 19:57
  Zdroj

Fukušima.

22.02.2018 19:51
Otázky o odpovědi k oběma dosud největším jaderných katastrofám  (Přeloženo z brožury IPPNW a Ausgestrahlt, vydané v Hamburku v lednu 2016)  Část o Fukušimě:    Fukušima  Co se stalo 11.března 2011 ve Fukušimě?  Ve 14:46 hodin došlo na východním pobřeží...

Severní Afrika směr Evropa. Musíme být solidární s prchajícími ženami, dětmi a starci postiženými válkou, hladem, suchem...... a trvale relokovat a relokovat...

22.02.2018 14:41
V severní Africe se stále snaží invazní armáda dostat přes Středozemní moře do Evropy. Letošní rok má být podle odhadů znovu kritický oproti tomu loňskému. Ale budou tvrdit, že je to jen Fake News... Zdroj

S Evropským svazem jak s jedovatým plazem.

22.02.2018 14:33
Češi jsou podle posledních průzkumů vůbec nejeuroskeptičtější národ v Evropě. A s tím se musí něco dělat! Naštěstí tu máme obětavé a nezištné zaměstnance některých státních institucí a jejich brožury.   Kolika „ztraceným ve tmě“ hledajícím, tápajícím pomohly brožury, po jejichž přečtení...

Babiš: Výzva, a taky prosba, aby novináři a politici nelhali o mém soudním sporu o obvinění ze spolupráce z StB.

22.02.2018 14:14
  Zdroj   Q.S. Zvláštní, že 30 let po STB převratu, kdy se v řízení tohoto státu vystřídala řada agentů a spolupracovníků a někteří nás stále masírují skrz média, se řeší nějaký Babiš... Tento stát neměl nikdy tolik bojovníků proti minulému režimu, jako jich má dnes. Z toho půlka ho...

Pojmy jako populismus, extremismus, šovinismus nebo xenofobie se staly oblíbenými nálepkami médií pro každého, kdo odmítá eurounijní multikulturní evangelium.

22.02.2018 09:14
Internovat muslimy? Chovat se jako Američané vůči Japoncům žijícím v USA za druhé světové války? Tak se nedávno dotazoval moderátor ČT David Borek bezpečnostního analytika Lukáše Visingra, když na obrazovce veřejnoprávní TV hovořili o rizicích, která představují pro Evropu „zakuklení islamisté“....

Jeden muž, tři manželky a šest dětí. Reportáž.

21.02.2018 17:08
RTL odvysílala 18. února šokující reportáž o syrské rodině, která dostala v Německu azyl. Ahmad má tři manželky, dvě v Německu a třetí v Sýrii. Všichni jsou závislí na sociálních dávkách, ženy, které byly za Ahmada provdány v 14 a 13 letech, nepracují, Ahmad také ne, je analfabet. Od obce dostal...

Česko sebe samo likviduje už 25 let

21.02.2018 12:23
Když v listopadu 1989 nadšené davy zvonily klíči, všichni tvrdili, že je to zvon svobody. Kdyby tehdy někdo špitnul, že tam slyší i první tóny umíráčku, tak by ho dav něžně ušlapal. V roce 1918 měla Československá republika svou modlu T.G.Masaryka. V roce 1989 si našla další ikonu, Václava...

Proč není na Středním východě mír?

21.02.2018 12:17
Mír na Středním východě není možný, protože pro obyvatele Středního východu jsou důležitější jiné hodnoty a cíle než mír. Nejdůležitější jsou pro ně věrnost svému rodu, klanu, kultu a čest, kterou tato věrnost přináší. Před rozmachem islámu zde neexistovala loajalita nad rámec kmene...

Petice - Výzva Vládě ČR, aby odvolala uznání samozvaného albánského kvazistátu na území jižního Srbska.

21.02.2018 08:09
PETICE – VÝZVA vládě České republiky My, níže podepsaní, žádáme vládu České republiky, aby vzala zpět (odvolala) uznání tzv. Republiky Kosovo. Uznání samozvaného státu kosovských Albánců, ke kterému došlo v květnu 2008, bylo ze strany tehdejší české vlády hrubým porušením mezinárodního...

Evropou i celým Západem obchází strašidlo – strašidlo populismu.

20.02.2018 16:43
Co ale označení populismus vlastně znamená? A čím se skutečný populismus liší od populismu předstíraného, „populismu“ Emmanuela Macrona, Sebastiana Kurze a dalších liberálů, kteří se takto jen snaží zachránit liberalismus jeho šidítkem? Skutečný populismus v prvé řadě překračuje klasické...

Jsme na dějinné křižovatce - musíme jednoznačně určit směr.

20.02.2018 08:41
Tak, jak jsme (jako ANS) upozorňovali již v loňském roce, dostali jsme se letos na dějinnou křižovatku a stojíme nyní před volbou, jak a kam z ní dále. Odklad v rozhodování již žádný nedostaneme, termíny jsou dány předpokládaným podpisem či odmítnutím podpisu smlouvy Dublin IV (další kolo...

Komedie pro hlupáky, při které byl Bohuslav Sobotka nahrazen svým ovlasatělým klonem Hamáčkem? Slovy levičák, činy pravičák, a v žádném případě vlastenec. Prostě euromarxista.

20.02.2018 04:51
Analytik Martin Koller poznal zevnitř, jak funguje česká sociální demokracie. Proto může nabídnout velmi svěží pohled na dnešní dění v kdysi největší straně v zemi. Po zvolení Jana Hamáčka předsedou ČSSD hovoří o komedii pro hlupáky, při které byl Bohuslav Sobotka nahrazen svým ovlasatělým klonem...

Jak to, že si Merkelová dovoluje prosazovat jakousi dohodu o společném azylovém systému, když ona byla ta první, co funkční evropský azylový systém bezohledně porušovala?

19.02.2018 19:48
„Státy očekávající finanční podporu unie musejí v řešení migračního problému projevit solidaritu“ prohlásila podle agentury DPA Merkelová na video vzkazu účastníkům neformálního summitu EU. Doufá, že se jí podaří prosadit dohodu o společném azylovém systému. Merkelová se pravděpodobně považuje...

Obří lež o tzv. českých četnících Protektorátu a její vyvrácení.

19.02.2018 18:55
V současnosti média šíří naprostou historickou lež o tzv. "českých četnících" v Protektorátu Böhmen und Mähren. Bezprostřední příčinu tomu zavdala takzvaná kauza Lety. Jak se to má s četnictvem a vládním vojskem za Protektorátu? A jak se vlastně má se samým tzv. Protektorátem? Začněme od ...

Němci nám dluží cca 360 miliard předválečných korun. Dosud zaplatili 0,4 %. Téměř 3,5 bilionu korun nám dluží, pokud nezapočítáme částku z prodlení. Naše právo bylo založeno Pařížskou reparační dohodou a následnými smlouvami.

19.02.2018 18:46
I my, vlastenečtí Češi, máme připravené náměty pro rozhovory s vládou SRN  Pokud jde o návrhy tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu, o kterých by Německo mělo vést dialog s ČR, pak je třeba zcela jednoznačně říci, že o otázkách vyhnání Němců a o jejich diskriminaci, jsou jakákoliv...

Omezení suverenity ČR.

19.02.2018 18:39
  Zdroj

Vášáryová roky všechny poučuje, že nemají kritizovat politiky z jiných států, ale potom sama nakládá české hlavě státu. A ještě si vymýšlí nesmysly o tom, co si Slováci myslí o Zemanovi.

19.02.2018 17:03
Pamätám si, keď poslankyňa Vášáryová so svojím typickým afektovaným prejavom, z ktorého normálnym ľuďom naskakujú zimomriavky, každého v parlamente vystríhala, nech nekritizuje Brusel či západné štáty, lebo vraj všetko sledujú zahraniční diplomati a posielajú domov správy. Bububu! Smiali sme sa,...

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura se vůbec neměl stát místopředsedou Sněmovny. V pořadu ČT Otázky Václava Moravce to včera řekl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

19.02.2018 08:10
Na slova Pavla Rychetského vzápětí na facebookovém profilu reagoval soudce Kamil Kydalka i vývojář počítačových her Daniel Vávra. Rychetský v České televizi uvedl, že funkce místopředsedy Sněmovny je spojená s reprezentací Česka. „Považuji za dost vážnou situaci, že do ní byl Parlamentem...

Chystaný videodokument ukazující manipulativní vysílání ČT, která se v pořadu dopustila tolika minel, že nemůže jít o nějaké selhání jednotlivce

19.02.2018 08:05
Propaganda na ČT: Faleš vs. důkazy! INTRO Hry se zúčastnili Systémoví politici, kteří utrpěli do jednoho v ten samý čas naprostou ztrátou paměti. Bude doloženo z oficielních zdrojů. Pořad ČT 24 Devadesátka 15.11.2017: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11... Podívejte se nejprve sami na cca 60min...

Už zase někdo čte naše dopisy, emaily, už zase někdo lidem blokuje poslouchání a čtení závadových materiálů. Už zase někdo kouká lidem do poštovních schránek, už zase někdo za někoho rozhoduje, co by měl a neměl číst.

18.02.2018 19:13
  Zdroj     Q.S. A trockistický předseda Ústavního soudu, který má hlídat ústavní práva občanů zatím u Moravce dští oheň a síru na politika, který prosazuje referendum a označuje ho za rasistu, extrémistu a xenofoba ohrožujícího demokracii... Přičemž narušování soukromí, cenzura a...

Dívčí škola...

18.02.2018 18:42
Itálie, Pordenone. Korán, arabština a bití dětí: vyšetřována 33letá, neautorizovaná učitelka původem z Bangladéše. V této škole učila základům koránu a arabštinu. Vyučování zahrnovalo opakované každodenní používání tělesných trestů, včetně použití dřevěných prutů, s nimiž prudce švihala žáky,...

Dohady jestli patříme na Západ a v žádném případě ne na Východ jsou zbytečné a trapné.

18.02.2018 17:15
Přesněji řečeno, je to především zviditelnění samotných hlasatelů té jediné a univerzální pravdy. Pokud máte jen jeden neměnný názor, pokud odmítáte diskutovat, pak raději nečtěte. Budete se zbytečně rozčilovat.   Jsem Čech, vlastně podle narození Čechoslovák. Každý občan na tomto...

George Soroš muž, který FINANCUJE Papeže i NWO?!?

18.02.2018 17:07
  Zdroj

Kosovo je Srbsko.

18.02.2018 17:00
Před deseti lety, 17. února 2008, došlo v rozporu s mezinárodním právem k jednostrannému vyhlášení samostatnosti Kosova. Vyhlášení samostatnosti Kosova bylo porušením rezoluce č. 1244 Rady bezpečnosti OSN z roku 1999. Stalo se tak proti vůli srbského státu. Následně byly...

V Čechách začala cenzúra súkromných e-mailov.

18.02.2018 16:54
Pred niekoľkými dňami začala v ČR rezonovať kauza freemailového portálu Centrum .cz, ktorý sa rozhodol svojvoľne mazať užívateľom všetky maily, ktoré v sebe obsahovali odkazy na články z alternatívnych webov. So správou prišiel portál Aeronet.cz , ktorý ako prvý postrehol, že od...

Kontrola NKÚ na Ministerstvu školství. Děs!

18.02.2018 16:36
  Zdroj

Stará pravdoláska: ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Zelení a ODS. To jsou strany orientované na USA a potažmo na Brusel a na Berlín. Nová pravdoláska: Babišovo ANO a Piráti.

17.02.2018 19:38
Stanislav Jánský má trvalé bydliště na Praze 3 již 16 let a bydlí jednu minutu chůze od takzvaného sociálního centra Klinika, které provozují lidé navázaní na levicově extremistické, autonomistické, anarchistické a squatterské hnutí. „Klinika bude odrazem naší společnosti. Buď se nám podaří vzít...

Tam, kde český národ nemá svá práva, není doma. Přežili jsme Rakousko-Uhersko, přežijeme i Evropskou unii.

17.02.2018 12:16
„Polák rovněž připomněl ´české duše´, které přesně neví, kam patří. Jestli na východ nebo na západ. Postřehl, že reflex, být podřízeným v habsburské monarchii, byl přenesen na Brusel, kde se cítí stejně malí a bezvýznamní.“ (Z článku Křesťanská solidarita zůstává důležitá, Ulrich Miksch,...

Nebylo hlavním cílem tohoto trestu především zastrašit každého, kdo by chtěl na tuto pozoruhodnou podobnost upozornit?

17.02.2018 11:40
Nejsou-li tedy k dispozici někdejší budovatelé a zasvěcenci, nezbude nám než se porozhlédnout po jejich nejbližším příbuzenském a rodinném okolí. A právě tady, pokud jde o zasvěcence, není co řešit a zdroj informací se tyčí přímo před námi, přímo pod tou pověstnou lampou, kde je nejméně...

Byl člověk vytvořen genetickou manipulací? Nakolik je relevantní teorie o Anunakis?

16.02.2018 18:00
  Zdroj   Q.S. Cayceho jsem četl dosti podrobně a podobné závěry jako pan Josef Janda jsem nezaznamenal. Sitchina považuji za šarlatána. Nicméně některé informace stojí za pozornost.

Filmů z pohledu současných utečenců vzniká dost, ale naše příběhy za nás Evropa nenatočí. Vyslýchali mě jako fašistku, říká autorka scénáře o střetu s muslimy.

16.02.2018 16:21
Za scénář filmu Jako v ráji dostala Lucia Klein Svoboda jednu z vítězných cen loňské soutěže Filmové nadace. Má už i zahraniční koproducenty, ale v Česku na veřejné prostředky nedosáhla. „Chtějí, abych to přepsala: pozitivněji. To je cenzura,“ tvrdí herečka s doktorátem filozofie a...

WikiLeaks: George Soros, Barack Obama a Hillary Clintonová provedli převrat ve Vatikánu, aby v únoru 2013 svrhli konzervativního papeže Benedikta.

16.02.2018 16:08
WikiLeaks: „Deep State“ přinutil konzervativního papeže Benedikta k rezignaci George Soros, Barack Obama a Hillary Clintonová provedli převrat ve Vatikánu, aby v únoru 2013 svrhli konzervativního papeže Benedikta, podle e-mailů WikiLeaks. Papež Benedikt se stal od papeže Gregora XII...

Slučování rodin: Čísla ze severního Německa odhalují, že 34 uprchlíků přivedlo do Německa 130 rodinných příslušníků. Je to téměř čtyřnásobek počtu osob, které podaly žádost o azyl.

16.02.2018 16:04
Německo: 34 uprchlíků přivedlo130 rodinných příslušníků a druhé manželky Mnoho údajů o migrantech je v Německu zamlčováno, ale někdy se některé příběhy dostanou na povrch.   Čísla ze severního Německa odhalují, že 34 uprchlíků přivedlo do Německa 130 rodinných příslušníků. Je to...

Přerozdělovací mechanismus migrantů: Naši občané tuší pouze zlomek hrůzy o čem to ve skutečnosti bude.

16.02.2018 12:48
„Základní podmínkou toho, aby byla česká politická reprezentace v odporu proti automatickému mechanismu přerozdělování běženců úspěšná, spatřuji v opření se o informované veřejné mínění. A tady se moc obávám, že jakkoliv jsou naši občané většinově proti takovému nařizováni z Bruselu, tuší pouze...

Kompletní materiál/studie vazeb a vlivu amer. ambasády na české vrcholové politiky.

16.02.2018 12:29
Tvrdá fakta a důkazy.    Zdroj

False flag operation Florida?

16.02.2018 12:21
Noví svědci poukazují na více střelců na floridské střední škole. Použijte automatický překlad titulků. Zdroj

Jednání o zavedení referenda.

16.02.2018 12:17
Proč stejné strany jsou najednou proti...   Zdroj

Odkud vítr fouká aneb "pluralita" informačního pole.

16.02.2018 10:48
Zajímáte se o stav českých médií? Že ne? A víte, že (a proč) byste se zajímat měli? Tradiční i moderní média (nyní máme na mysli tzv. masmédia) mají mnohdy dosah či čtenost v milionech čtenářů, o čemž si nejeden marketingový pracovník může nechat jen zdát. Denně ovlivňují stovky,...

Kdo se dobrovolně podrobí požadavku na vlastní vyhlazení, ten si takový osud zaslouží.

16.02.2018 07:06
„Zákony a ústavy přestaly hrát roli. Je to čistě o tom, kdo momentálně drží moc. Dobrá zpráva ale je, že uvnitř elit se hromadí byrokratická neschopnost, tupost a je tam vidět stále víc vnitřních sporů,“ říká sociolog Petr Hampl s tím, že lze počítat s postupným oslabením jejich moci. Pak teprve...

O obětech nacismu mluví všichni ostatní, jen oběti a pozůstalí jsou umlčováni. Neustálé hermanovské lži, tvrzené do omrzení o sudetské kolektivní nevině, prostě s tvrdou pravdou fakt a zkušeností obětí nacismu a pozůstalých neobstojí.

15.02.2018 18:18
Dnešní blábolení o Letech, koncentrácích a sudetech - jinak se to z pohledu pozůstalých a obětí nacismu nazvat nedá! - se vyznačuje jedním pozoruhodným atributem. K otázkám okupace, nacismu,koncentráků a obětí se vyjadřuje kdekdo - hlavně v mainstreamových médiích - ale hlasy samotných obětí nebo...

Návrh KDU - ČSL na odvolání Tomia Okamury.

15.02.2018 17:26
  Zdroj   Q.S. Pražký majdan nevychází a ten brněnský nejspíš taky nevyjde....  Už to nabývá podoby neskutečné frašky. Na Romy si kavárna taky vzpomene akorát když je potřebuje na někoho poštvat, nebo něco zamlžit...

Dříve se tomu říkalo hysterie, dnes se tomu mnohem vhodněji říká „histrionská porucha osobnosti. Význam slova histrion = herec, kejklíř, komediant.

15.02.2018 16:32
Nějak se našim umělcům a intelektuálům ztratil zdravý selský rozum se smyslem pro proporce. V nebi nemají podle nich asi nic lepšího na práci než řešit prezidentské volby v České republice.   Prezidentské volby skončily, pěstování nenávisti pokračuje. Jak také jinak. Pražská kavárna...

V Británii počátku 21. století prosáknul kulturní neomarxismus veřejným sektorem a mozky v něm působících lidí tak dokonale, že pozbyli schopnost cítit empatii k bělošským dětem.

15.02.2018 15:54
VAROVÁNÍ: Pro některé čtenáře mohou být obrazné popisy sexuálního zneužívání v následujícím článku příliš otřesné.   V jednom ze svých starších článků na tomto webu „Just Another 300 White Girls Raped And Tortured“ (Jen dalších tři sta bělošských dívek obětí znásilnění a mučení) jsem...

15. únorem nabývá účinnosti smlouva o odkupu vepřína v Letech u Písku. Započtou-li se všechny „provize“, těžko se divit, že pan Herman a jeho klika tak srdnatě bojovali za „práva Romů“.

15.02.2018 12:42
  V uplynulých dnech a týdnech zaměstnávala české politiky, média a veřejnost kauza tábora v Letech. Jestli byl koncentrační, pracovní či jiní, o tom se přou historici i jiní společenští vykladači, stejně jako u všeho ostatního tak, jak se ji to zrovna hodí. Nechme tuto otázku proto...

K čemu by jim to bylo, když už dnes vlastní 80% veškerého majetku na Zemi? Ještě nás nedrží pod krkem přídělem potravin, ještě nás nemohou finančně "vypnout", ještě jim nepatří naše obydlí a naše půda...

15.02.2018 11:54
Připadá vám vše naruby? Že bílá má být podle nového černá, dobro že je zlo a že láska vlastně znamená nenávist? Že z žen se stávají muži a muži naopak ženští? Že k nám hovoří hlavně dementní idioti a moudří jsou umlčováni? Že lež se stala oficiální pravdou, že pacifisti nejvíce zbrojí a že...

Desivé svedectvo z Europarlamentu: Sú tam samí fanatickí vítači imigrantov. Neexistuje možnosť, ako by sme tento postoj EÚ zmenili.

15.02.2018 11:21
Český poslanec Ján Skopeček za stranu ODS sa zúčastnil medziparlamentného stretnutia na tému migrácie v európskom parlamente v Bruseli. Bol to dialóg desiatok zástupcov národných parlamentov s predstaviteľmi EÚ. Český poslanec bol však nemilo prekvapený a popisuje, čo sa tam dialo. Cítil sa ako sám...

Multikulturalismus je cesta, jak zajistit zchudnutí evropské střední třídy a jak vytvořit diverzifikovanou masu vnitřně rozpolcených vrstev otevřených zničující inkluzi rozkladných elementů všeho druhu.

15.02.2018 11:07
V minulém článku s názvem Apoštolé lepšího světa! Proroci nihilismu, jsem se zmínil o současné době vymknuté z kloubů. Oceán postmodernity okolo nás se zmítá v morální bouři a zmatku. Zde se absolutní zlo i dobro, jeví být dobrem i zlem jen relativním. Všeobecně uznávané hodnoty jsou vysmívány...

Cenzura byla v ČR zahájena 15. prosince 2017 za asistence druhého největšího českého poskytovatele freemailu a slovenské neziskovky?

15.02.2018 10:11
V České republice byla oficiálně spuštěna cenzura za asistence slovenského neziskového sektoru. Freemaily Zdeňka Bakaly zrušily blokaci Parlamentních listů, ale emaily se zmínkami o Aeronetu a dalších serverech nadále potichu mizí. Právník odhaluje neuvěřitelné...

Redaktoři ČT činí nátlak na poslance ohledně odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy sněmovny. ČT jako politický subjekt? Kde je veřejnoprávnost?

15.02.2018 09:52
Moderátorka ČT Světlana Witowská v pořadu Interview na ČT24 s předsedou poslaneckého klubu ODS Zbyňkem Stanjurou přiznala, že redaktoři ČT činí nátlak na poslance ohledně odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy sněmovny. Jak se to stalo?   Uprostřed rozhovoru se...

Na samém okraji útesu.

14.02.2018 20:23
  Zdroj

Stop násilí. Udavačské listy.

14.02.2018 19:56
  Zdroj   Q.S. The number of migrants arriving in Italy via the Central Mediterranean route in January rose to more than 4,800, double the figure from the previous month, when smuggling activities were affected by fighting near the departure areas and poor...

Andrej Babiš si právě vykopal politický hrob? Další ukázka obojakosti Andreje Babiše, který hraje s českým národem dvojí hru.

14.02.2018 19:12
Vláda ve středu schválila přistoupení Česka k evropskému fiskálnímu paktu. Hlásí se tím k dodržování principů rozpočtové odpovědnosti. Dokument s oficiálním názvem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii musí ještě ratifikovat...

Je třeba pohlédnout konečně tvrdé realitě do očí. Ano, byli jsme podvedeni, a to od samého počátku! A je z toho třeba vyvodit i potřebné důsledky!

14.02.2018 18:01
Pochopme již konečně, že EU nebyla zakládána proto, aby jejím prostřednictvím byly realizovány představy Jiřího z Poděbrad o Evropě (ani sny naše o prosperující mírové Evropě), nýbrž právě k tomu, k čemu nyní Evropa prostřednictvím EU směřuje. Tedy ke své islamizaci a zkáze. EU je pouze nástroj...

2018: Co nás očekává astronomicky i jinak...

14.02.2018 17:48
  Zdroj

Před sídlem americké národní agentury pro bezpečnost NSA se střílelo.

14.02.2018 16:54
Před sídlem americké Národní agentury pro bezpečnost (NSA) v Marylandu se střílelo. Podle médií byli zraněni tři osoby, jeden člověk byl zadržen.  Zdroj   Q.S. S nadsázkou:  Podle zpravodajství ČT 24 není jisté zda střílel Putin, Okamura, nebo Zeman.... O nepodstatných...

Zatímco zahraniční studenti mohou být deportováni, Švédsko přijímá džihádisty s otevřenou náručí.

14.02.2018 16:47
Švédsko chce deportovat americkou studentku, zatímco dává bydlení a benefity džihádistům Americká studentka Miranda Anderssonová bude muset opustit Švédsko poté, co na krátké období neměla na svém bankovním účtu dostatek peněz.   Anderssonová, která studuje na universitě v Uppsale,...

Václav Moravec je totalitou a sám na sobě to mohu objektivně vysledovat.

14.02.2018 16:33
Dnes večer bude mít faktický vlastník údajně naší veřejnoprávní České televize Václav Moravec pořad „Totalita“ na ČT 24. Má to logiku, že jeho hlavním propagandistou má být on a přiznávám, že ač platím poplatky, opět se na jeho soukromý job dívat nebudu. Předem vím, k jakým závěrům dojde,...

Legrační záležitost, kolem které ještě bude hodně humbuku.

14.02.2018 16:06
Páteční odeslání stížnosti papeži Františkovi na kardinála Duku je marginální, ale zároveň legrační záležitost, kolem které ještě bude hodně humbuku.   Jeden katolický kněz, něco přes sto pražských lékařů, historiků či učitelů, poslalo do Vatikánu písemnou žádost, aby papá přijal...

Quos vult perdere – dementat

14.02.2018 15:47
Jaký je vlastně postoj tzv. „vědců“ k reálným problémům a hrozbám tohoto světa? Aneb: Evropa má už nejlepší za sebou. Připadá mi, že naši tzv. „vědci“ píšící své rádoby ušlechtilé pamflety a výzvy proti strachu a lhostejnosti příliš nevědí, co se dnes ve světě děje.   A domnívající se,...

Vystoupení z EU sebou nese značná rizika a hlavně silný prvek nejistoty. To by ovšem nemělo být důvodem, abychom ho vnímali jako nějakou apokalypsu.

14.02.2018 15:41
Jestli mi něco chybí v probíhající diskuzi o případném opuštění Evropské unie, tak je to racionalita. Je slyšet spíše strašení a manipulaci. Chybí prostá analýza nákladů a výnosů – jak členství v EU, tak případného vystoupení z ní. Protože platí, že vše má své náklady a výnosy (neboli zápory a...

Luciferovi pohůnci nás staví všechny do role, kdy je pro nás už vše marné. Že je marné a zbytečné cokoliv podnikat, protože už za nás a bez nás, rozhodli.

14.02.2018 11:08
I toto je fake-news? Přátelé... Tak toto je síla. Už nevím, kde to žijeme. Mít svůj vlastní názor je zrada. Člověk se stává nacistou a ultrapravičákem. Cokoliv napsáno na základě pozorování, je očerněno a označeno jak Fake-News. Mnozí, co jsou takto označování, si prošli mnohými pády až...

Proč je ve vakcínách takové množství jedovatých látek? 54% dětí v USA je poškozeno očkováním.

14.02.2018 07:23
Producent filmu „Proočkovaní: od zatloukání ke katastrofě“ („VAXXED: from cover-up to catastrophe“) reaguje na zavádějící video Billa Nyee o tom, jak se vyvíjejí a vyrábějí vakcíny.   Zdroj 11-minutový film o očkováním způsobených poškozeních zdraví v USA. Ač se v USA očkuje o hodně víc a je...

Vážně jsme generace podělanců. Všichni kolem sebe našlapujeme po špičkách. Všude lítají obvinění z rasismu a všeho možného.

13.02.2018 20:40
DiGeorgio: S naším Harrym to máte tak: On nemá oblíbence – nenávidí všechny stejně: Anglány (limeys), Irčany (micks), Židáky (hebes), tlustý Taliány (fat dagos), negry (niggers), bělochy (honkies), Číňany (chinks), prostě všechny. Chico: A co takhle Mexičany? DiGeorgio: Zeptejte se...

Strašení důsledky Czexitu „experty“ postrádá argumenty.

13.02.2018 20:31
Případné vystoupení České republiky z EU by bylo prý podle ekonomů a expertů Hospodářské komory i Svazu průmyslu a dopravy ekonomickou sebevraždou. Odchod z EU by podle nich znamenal ztrátu stovek tisíc pracovních míst. Pravda je ale někde jinde. Podle některých by se prý česká ekonomika...

Do Italských ulic se v sobotu vylila lidská stoka.

13.02.2018 11:31
Do Italských ulic se v sobotu vylila lidská stoka: sociální centra, antifašistické skupiny typu Antifa, zneuctili mrtvé z foibe, brutálně napadli a zranili policisty! Dále NNO s pseudo uprchlíky a to za podpory levicových stran. Manifestace proti rasismu a fašismu V Italském městečku Macerata,...

"Náboženství míru" v praxi. A mírumilovní následovníci. Lynč za údajné spálení koránu.

13.02.2018 11:18
Stačí podezření... Kdy to začne ve Francii, Německu, Švédsku....? Zdroj

Imám Macron?

13.02.2018 10:57
Základy organizace islámu budou položeny ve Francii v první polovině roku 2018. To uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro noviny Journal du Dimanche. „V první polovině roku 2018 chci položit základy samotné organizace islámu ve Francii… Pracujeme na strukturování islámu ve...

Proč o vstupu se v referendu rozhodovalo? Byli snad tehdy lidé chytřejší a lépe informovaní?

13.02.2018 10:26
Zastávám názor, že demokracie buď je anebo není. Buď má každý hlas stejnou hodnotu, stejně jako má stejnou hodnotu každý volič, nebo nemá, ale pak zrušme volby a vyhlasme osvícenou diktaturu tribunálu „moudrých a přemoudřelých“. Už je celke trapné, jak samozvané „elity“ novináři, rádoby...

George Soros: Podrývání je veliká zábava.

13.02.2018 10:09
  Zdroj   Q.S. To se pan Pánek s Člověkem v tísni, Janda s Evropskými hodnotami a vůbec všichni sající kolem Open society found a spol musí náramně bavit.... Nutno dodat, že na náš společný účet... Pan Drahoš, slušný člověk a demokrat každým coulem, se musí také radovat, když touží...

Nová totalita si žádá zdokonalenou metodiku. Kolektivní vina je jeden z nejsofistikovanějších nástrojů manipulace.

13.02.2018 07:26
Údajné "osvobození" společnost od tradičních genderových rolí. Celé bych to nazvala - svět pod taktovkou lidiček s křečovitým růžovým "pozitivním myšlením". Neboli, když nejsou schopni autentické originality, uchylují se k ubohému plagiátorství a vnucují světu svou bídnou atrapu, jež prohlásili za...

Útoky na Okamuru jsou útokem na všechny, kteří se vzpěčují na cestě do otroctví a záhuby.

13.02.2018 07:18
Opravdu si nemyslím, že bychom se měli podílet na financování eurobyrokratů. Měly by si je přerozdělit státy, které v Evropské unii na ostatních nejvíce parazitují. Předpokládám, že právě posílení tohoto parazitování bylo skutečným cílem celého projektu EU. Nemyslím, že by se projekt jen nějak...

Takže kdokoliv kromě Zemana a nyní kdokoliv kromě Duky...

13.02.2018 07:15
Skupina českých katolíků vyzvala dopisem papeže Františka, aby neprodlužoval mandát současnému pražskému arcibiskupovi kardinálu Dominiku Dukovi a jmenoval někoho nového. Kardinál Duka letos oslaví 75. narozeniny, a dosáhne tak věku, kdy musejí podat demisi všichni katoličtí biskupové. Tato...

Jak velkou komedii předvedou naši a europolitici kolem ostatních pracovních táborů? Na území protektorátu a takzvaných Sudet jich totiž bylo ještě minimálně 50.

13.02.2018 07:07
O pokrytectví a rovněž o syndromu viny se rozepsal bezpečnostní analytik Martin Koller v souvislosti s kauzou tábora v Letech, o které se v poslední době opět začalo mluvit. Zasadil ji navíc do kontextu moderních vizí politické korektnosti. V současnosti podle Kollera není přehnané hovořit o...

Metoda nepřátel národa: Prznit jazyk, plenit hodnotnou kulturu, ničit vazby s pozitivní minulostí, narušovat společnou identitu a pocit sounáležitosti, svádět vzdělanější elity do služeb vetřelců

12.02.2018 20:24
Duše českého národa Definice duše: Nějakou přesnou definici nelze vytvořit. V naší civilizaci je duše většinou chápána jako nehmotná substance, spojená s člověkem jako jednotlivcem, ovlivňovaná a spojována s jeho myšlením a skutky (duše čistá, hříšná, černá, nemocná, zlomená, zatracená) a obvykle...

Za lži o českém koncentráku v Letech a jejich českých hlídačích trestněprávní odpověď. Jinak se těchto a podobných lží a lhářů nezbavíme. Zatím nás stáli téměř půl miliardy korun.

12.02.2018 20:13
Z projevu D. Hermana v Letech V r. 2014 měl pan ministr Herman velké vystoupení v Letech u Písku, kde se vzpomínalo na oběti romského holocaustu. Nechme stranou otázku, zda v Letech byl pracovní tábor pro Romy nebo se jednalo o koncentrační tábor.  Řada pramenů mluví o...

Herečka Štěpánová zve na pražský euromajdan....

12.02.2018 19:51
V neděli 25. února se v Praze uskuteční demonstrace za demokracii a svobodu. Prostřednictvím videa akci podpořila herečka Bára Štěpánová, která Čechy vyzvala, aby také přišli a vyjádřili svůj postoj. Na sociálních sítích to ale za svoje slova pěkně schytala. „Drazí a milí spoluobčané, chtěla bych...

Kolik lze a kolik nelze beztrestně říkat o táboře v Letech.

12.02.2018 16:43
Evergreen české politiky a věčně oživované téma. Co byl tábor zač a kdo za něj nese zodpovědnost. Interpretace, dezinterpretace a snahy vytesat jeden výklad do kamene. Téma bylo živé již před lety, během působení Národní strany, po té nějakou dobu spalo. Nyní jej tedy vytáhl poslanec za SPD...

Některé ideje jsou natolik idiotské a ďábelské, že jim může uvěřit jen intelektuál.

12.02.2018 16:09
Někde jsem četl, že válku nevedou národy, ale rozmary kněžen a lokajů a banálních ideologů. Těch hloupých apoštolů lepšího světa! Říká se, že některé ideje jsou natolik idiotské a ďábelské, že jim může uvěřit jen intelektuál. Z historie víme, že za některými z těchto idejí zůstávaly miliony...

Devastace českého školství. Nezbytná nutnost změn ve školství ANS. Realizace globální totality. Proč o tom média mlčí?

12.02.2018 16:06
  Zdroj

Útok na českou hymnu začal? První pokusný balónek "pražské kavárny" vypuštěn?

11.02.2018 22:05
Příběh české hymny: Výhrady k písni Kde domov můj jsou starší než samo Československo Hudební skladatel Varhan Orchestrovič Bauer navrhuje novou, více energickou státní hymnu. Víte, že existují různé verze národní hymny? Ema Destinová ji za Rakouska-Uherska v roce 1914...

Regulérní hon na jinak smýšlející, na odlišné názory.

11.02.2018 21:56
„Povýšenost a věrozvěstování jedné pravdy, deklasování jiných názorů bývá podhoubím diktátu. Na to je ten venkovský selský rozum lidí, kteří se dnes a denně musí rvát o živobytí, citlivý,“ říká Otto Černý, který se po podpisu Charty 77 musel vystěhovat do Švédska. I po návratu do ČR tamní dění...

Pravda o vodě 2018

11.02.2018 21:47
https://pravdaovode.cz/cena-vody/   Q.S. Takhle nás přivedli do Evropy, ti milí, hodnotově správní europané....

Televizní noviny přinesly v sobotu rozsáhlou reportáž, o tom, že Brusel by rád zmultikulturnil evropský jídelníček jeho rozšířením rovněž o konzumaci brouků, broučků a o další havěť.

11.02.2018 09:56
A hned nám také reportéři představili celý vějíř lákavých úprav cvrčků, housenek či pavouků – od smaženic až po způsoby na kyselo i na sladko. Komu by se po takovém kuchařském okénku - už dokonce i ve zpravodajství – nesbíhaly na jazyku sliny a nelitoval by, že televize umí leccos, ale vůni live...

Šéfkomentátor LN Petr Kamberský v živém vysílání ČRo řekl v souvislosti s prezidentem Zemanem věty, které hraničí s mafiánskými praktikami.

11.02.2018 09:40
Došel mi opět zajímavý e-mail od jednoho nejmenovaného čtenáře. V něm upozorňuje na otřesná a šokující slova pana Kamberského. Jsem přesvědčena, že to není pouze jeho názor a postoj, ale toto si asi musí říkat celá tzv. Pražská kavárna a korporátní „sračkomety,“ co se nazývají médii. Pustila...

Analytik Schneider o dezinformacích

10.02.2018 20:05
Zdroj

Aktuální aspekty českého slovanství.

10.02.2018 18:58
Německá historička českého původu Eva Hahnová před několika lety v českém tisku napsala článek o tom, že Češi ztrácejí povědomí o své slovanské identitě. Bohužel se zdá, že měla značnou pravdu. Samozřejmě k tomu přispěl vývoj jak v období po roce 1948 tak po roce 1989, jejich jednostranný...

Bělobrádek petice z 8.2.2018

10.02.2018 18:47
Pan MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA poslanec Poslanecká sněmovna PČR Sněmovní 4 118 26 Praha 1 V Praze dne 8.2. 2018   Pane poslanče,   Obracím se na Vás s peticí v souladu s čl. 18 Ústavní listiny základních práv a svobod a petičním zákonem.   A. Předem několik...

Poznámky k článku „Češi jako váleční štváči“.Když se opakuje lež, musí se opakovat i pravda, aby jednou nebyla lež považována za pravdu.

10.02.2018 18:38
Podle použité rétoriky jenom recenze této knihy a i sama publikace přímo napadají představitelé naší státnosti i první republiku. Naši prezidenti Masaryk a Beneš jsou stavěny do jedno roviny s Hitlerem a Stalinem. Jediná demokratická země ve střední Evropě v 30. letech minulého století - ČSR,...

Naše Evropa...

10.02.2018 17:40
  Zdroj          

Zkrat je dokončen. „Případ“ Traini – týden poté.

10.02.2018 17:28
Sobota 3. února. Když se Luca Traini z Maceraty vzbudil, vzal legálně drženou pistoli Glock, se kterou se cvičil na střelnici, italskou vlajku, nasedl do auta a během asi patnácti minut jízdy vyprázdnil dva zásobníky do Afričanů, které potkal cestou – soustředil se přitom na místa, kde se...

Chci abyste to vymazal...

10.02.2018 17:16
  Zdroj

Existují? Existovali!

10.02.2018 14:10
V poslední době se objevují snahy vyčlenit ze společnosti skupinu „lepších a chytřejších“ a zbytek definovat jako „lůzu, venkovany, atd.“ Statistika je bezohledná. Jestliže stanovíme průměr, pak polovina je nad a polovina pod.   Kdy jsem poprvé pochopil, že nejen politici, ale i jiné...

Soudruh Avramopoulos má problém?

10.02.2018 13:45
Evropská unie: Avramopoulos před časem arogantně prohlásil, že ani žádným zdem ani žádnému politickému rozhodnutí se nepodaří, aby jakýkoli kout EU zůstal "homogenní a bez migrace". Nyní je jeho jméno na seznamu úředníků vyšetřovaných z rozsáhlé korupce s farmaceutickou firmou...

Evropská unie prý žádá navýšení členských příspěvků.

10.02.2018 10:25
V souvislosti s odchodem Spojeného království z EU, se hlavouni EU začínají děsit propadu z příjmů členských států v kterých GB byla jedním z nejštědřejších. Členské státy nejsou tímto nápadem nijak nadšeny a zatím jen mlhavě přislibují nějakou, ale menší účast. Myslím, že pro navyšování není...

Viktor Orbán: Maďarsko bude vzdorovat úmyslu plánovaného vnucení migračních kvót středoevropským zemím.

10.02.2018 10:12
Zdroj

Nadnárodná korporátna moc si plánuje udržať podporu naprogramovaním budúcich generácii pomocou znižovania kvality školstva, ničením národnej, kultúrnej, náboženskej a rasovej identity.

10.02.2018 07:02
Tak ako nacistický režim v poslednej agónii nasadil na obranu Berlína a nacistickej ideológie deti, tak aj Bruselský režim vsadil pri obrane svojej chorej multukulti, proimigrantskej ideológie na deti. Zhubný vplyv mimovládok sa už na nových generáciách začína prejavovať. Mimovládne...

Den hidžábu

10.02.2018 06:57
„Sire, jsou tady muslimové.“ „A co chtějí?“ Azyl, utíkají před islámem.“ „A co nám nesou?“ „Islám!“   Zdroj   Q.S. Mozek je u některých vládce z nejhorších...

"Evropské hodnoty". Tato organizace je velmi podivně financována...

09.02.2018 21:00
Podivné financování "Evropských hodnot".... Zdroj

„Český“ koncentrák

09.02.2018 19:07
Opakující se kontroverze, spory a skandály kolem existence a fungování tábora v Letech u Písku za druhé světové války mají jednu společnou příčinu. Tou je snaha jistých politických a mediálních kruhů prezentovat tento tábor jako „český“ koncentrák, obdobu německých koncentračních a...

Mají landsmani skutečně starost o práva národnostních a jazykových menšin? Dodnes Poláci, Češi, Slováci nejsou uznávanými národnostními menšinami.

09.02.2018 18:58
Pokud tato starost se nevztahuje pouze k nim, a to nelze vyloučit, poněvadž někteří z nich se považují div ne za pupek světa, pak nemusí chodit ani moc daleko. Na potřebné narazí přímo v Německu. V Lužici sídlí Lužičtí Srbové, malý slovanský národ, který žije téměř 1500 let na svém...

Německo a řešení české otázky

09.02.2018 18:30
Pangermanismus ideový předchůdce nacismu Přes tisíc let bojoval český stát a jeho lid proti německé rozpínavosti, výbojnosti a snahám ovládnout a natrvalo včlenit prostor Čech a Moravy do německé říše. Ilegální Právo v článku „Dvacet pět let ČSR“ z října 1943 výstižně charakterizovalo toto období...

Opět ekonomické nesmysly na veřejnoprávní TV.

09.02.2018 18:02
Na toto téma lze napsat několik článků denně, to by jeden potřeboval tým pisatelů. Bohužel. Naivně jsem se domníval, že když na toto téma napíšu jeden článek bude to jasné. Jsem v tomto směru naivka. Na univerzitě to tak bylo. Ale v životě a především u nás, kde fakta nehrají až tak velkou roli,...

Pěšák Fischer chce být stínovým prezidentem. Abychom začali se stavbou stínového Hradu.

09.02.2018 17:56
Moudra ze strany neochvějně slušného profesora, jeho ženy i dalších kandidátů (pešáků) pokračují. Havlův poradce a obdivovatel spolužáka Macrona chce být stínovým prezidentem. Jaký bude jeho stínový tým? Co na to stínová 1. dáma?   Povolební moudra ze strany neochvějně slušného prof....

Muslimové žijící na Blízkém Východě a v Africe si o lidech ze Západu myslí, že jsou to nejhorší pokolení na tomto světě.

09.02.2018 16:59
My, Evropané jsme si vytvořili kulturu, která je ubohá a zkažená a proto nemá šanci přežít. Uctíváme podle nich homosexualitu, alkohol a drogy. Praktikujeme nemravný sex, za který bychom měli být okamžitě zabiti. Tohle si o nás myslí lidé, kteří k nám přicházejí po desetitisících. Velebíme...

Původní obyvatelé Britanie byli černoši. Imaginární rasové kategorie, které používáme, jsou velmi moderní konstrukce, velmi nedávné konstrukce, jež nejsou použitelné na historii...

09.02.2018 16:40
Tmavá pleť, kudrnaté vlasy, modré oči – tak vypadal podle nových zjištění britských vědců jeden z prvních moderních obyvatel Britských ostrovů. Důkazy k nečekaným závěrům přinesla rozsáhlá analýza DNA muže z Cheddaru. Aktuální výzkum poukazuje na to, že geny pro světlou pokožku se v evropské...

Rasový realismus

08.02.2018 20:56
  Zdroj   Q.S. Není důkazem debilizace a úpadku společnosti že jsou lidé ochotni věřit, že tak přirozené skutečnosti jako je rasa a pohlaví, jsou sociální konstrukt? Není občas užitečné se zamyslet kdo a proč tohle propaguje?

Lidé, kteří intelektuálně a morálně degradovali už absenci pravdy ani nevnímají.

08.02.2018 20:45
V současnosti se nacházíme ve zcela unikátní situaci, kdy již na věci nelze použít klasická měřítka. Situace se mění příliš rychle a existuje vždy riziko, že události, jimž dnes věnujeme příliš mnoho pozornosti, přestanou zítra v našem vědomí existovat. Žijeme ve světě, kde jsou informační...

Souboj protikladů aneb není seznam jako seznam?

08.02.2018 17:56
Zdroj   Q.S. Zvláštní co všechno se dá účelově pospojovat aneb umění propojovat... Třeba Ortel na pozadí.... Něco podobného jsem již viděl v 70.letech o Plastic peoples, Krylovi... Metody se nemění.  

"Sňatek" Martina Schulze s Angelou Merkel. Evropo těš se....

08.02.2018 17:42
  Zdroj   Q.S. Německo opět táhne Evropu do zkázy. Její nepřátelé si mnou ruce.. Opět.... Německá disciplína a schopnost důsledně realizovat destrukci je děsivá.

Historik potvrzuje, že tábor v Letech NEBYL koncentrační! Jasné slovo!

08.02.2018 17:35
Historikové jsou zajedno a panuje konsenzus...   Zdroj   Q.S. Konečně jasné slovo, že zde žádný "český" koncentrační, likvidační a vyhlazovací tábor nebyl. O tom se nás snaží přesvědčit aktivisté, exministr Herman a spol.... Srovnávat to s vyhlazovacími tábory je nehoráznost.

Kolik vydaly politické strany za mediální služby? Překvapení!

08.02.2018 17:20
  Zdroj

Tuhle bitvu nemůžete vyhrát. Přátelský dopis liberálním intelektuálům.

08.02.2018 16:44
Toto není článek o prezidentských volbách, i když se k nim budu odkazovat. Prezidentské volby váš nesoulad s většinou neodstartovaly – navíc se v případě volby prezidenta jednalo o většinu velmi těsnou, protože nehorázné chování Miloše Zemana nahnalo na vaši stranu množství lidí,...

Otevřený dopis novinářce Procházkové, která „končí s tolerancí blbců a ignorantů s fašistickými sklony“.

08.02.2018 16:36
Novinářka Petra Procházková se na svém FB profilu veřejně a poněkud neomaleně obula do lidí, kteří by chtěli rozhodovat v referendu. „Takže, končím s korektní tolerancí hlupáků a blbců. Že se nesmí o lidech méně inteligentních až debilních říkat, že tací jsou? Tak to ne. Nechci, aby o...

Kandidát na předsedu ČSSD Hamáček: Islám je pro lidstvo důležitý. Islamofobie je odpudivá a nebezpečná stejně jako rasismus a antisemitismus a měla by být potlačována všemi zákonnými nástroji.

08.02.2018 16:13
Jan Hamáček je jednou ze tří ústředních postav, které se už příští víkend utkají o post předsedy sociální demokracie. Jak nás upozornil jeden z jeho kolegů, důležitou roli v jeho kariéře sehrály výroky na adresu islámu. ParlamentníListy.cz se po této stopě vydaly.   Pokud by čtenář hledal...

Lidi, přemýšlejte! – A pokud chcete, aby se něco neopakovalo, požadujte zveřejnění celého TV záznamu.

08.02.2018 07:17
Karel Slezák, tento slušný chlap nevydržel tlak ze strany novinářů, že něco udělal špatně. Neudělal... Jen chránil kolegu a poté svou čest – byl 3 dny po události v TOP hotelu vyloučen ze Syndikátu novinářů ČR aniž by ho před vynesením verdiktu dne 30.ledna vyslechli. Nepřijali ho a tak šel do...

Proč se tento spor rozhořel právě teď?

08.02.2018 07:09
Pravdoláskařské kliky v ČSSD  a KDU cití, že by se opět mohly dostat k vládním křeslům a rozpočtům a proto zcela účelově vyvolaly útok proti politikům SPD kvůli údajnému zpochybňování  holocaustu v cikánském taboře v Letech u Písku.  Současně chtějí podle...

Evropský parlament je jen hrou na demokracii.

07.02.2018 20:35
Europarlament je jen hrou na demokracii. Chybí mu lid, který by zastupoval, zůstává vzdálený, stranou zájmu svých voličů, spoutaný vlastní těžkopádností. Z EU demokratický stát neudělá. Kdybys desetkrát chtěl, bejka nepodojíš.   Jednou ze standardních výtek, které zaznívají na adresu...

Náborové video britské armády...

07.02.2018 18:07
  Zdroj

Václav Havel a invaze do Iráku.

07.02.2018 17:26
Při letmém pohledu na titulní stránku svých oblíbených novin 21. srpna 1968 běžný čtenář sovětské Pravdy patrně přeskočil tak důvěrně mu známé heslo „Proletáři všech zemí, spojte se!“ v hlavičce listu. Ale zpráva, která znenadání přidala tomuto heslu na žhavé aktuálnosti, mu rozhodně...

Tábor v Letech očima historika Jana Rataje.

07.02.2018 15:46
Na to, co se v době protektorátu v táboře Lety u Písku skutečně dělo, jsme se zeptali jednoho z nejpovolanějších historiků na dané téma, profesora Jana Rataje. Pane profesore, na úvod základní a stručná otázka. Lze o táboru v Letech na základě historických faktů říci, že to byl koncentrační...

Dryáčnická reality show bude pokračovat.

07.02.2018 15:27
Předseda SPD Tomio Okamura si naběhl na vidle s táborem v Letech. Nejspíš nepochopil, že tady nejde o pravdu, respektive o to, jaký byl charakter tohoto tábora, ale o něco jiného... 1/ odvést pozornost od nehorázné ceny za výkup pozemků a vepřína v ceně 450 miliónů, který bývalý ministr za KDU ČSL...

Současná EU euromarxistů je schopna svojí agresivní ideologickou stupiditou zničit výsledek práce mnoha generací, destabilizovat Evropu a uvrhnout ji do totality, rozvratu a válek jako kdysi barbaři.

06.02.2018 23:14
Prezidentské volby podle bezpečnostního analytika Martina Kollera určily ráz celého následujícího roku. Definován bude zejména „novou morální úrovní“ ze strany frustrovaných prezidentových odpůrců. Počátek roku s prezidentskými volbami znamenal velkou mediální show a ukázku rostoucího...

Příčiny stálého rozštěpování českého národa.

06.02.2018 20:27
Všechny národy se skládají ze tří hlavních vrstev. Horní vrstvy asi 10% bohatých a vzdělaných, střední vrstvy, která tvoří hodnoty kvalifikovanou prací a spodní vrstvy asi 10% úpadkových, osobnostně rozvrácených živlů. Vzhledem k svému strategickému zeměpisnému a magickému umístění...

Německá redaktorka Isabel Schayani vyzvala Polsko, Českou republiku a Maďarsko, aby přistoupily na systém uprchlických kvót. Pokud na ně opakovaně odmítají přistoupit, mohou si sbalit svých pět švestek a odejít z EU.

06.02.2018 19:22
Isabel Schayani je absolventkou islámských studií, moderních dějin a mezinárodního práva v Bonnu. Mezi roky 2014 a 2015 pracovala jako zpravodajka v New Yorku pro německou veřejnoprávní televizi ARD. Dnes pracuje pro Westdeutscher Rundfunk, veřejnoprávní televizi země Severní Porýní- Vestfálsko,...

Metody kontroly.

06.02.2018 18:40
Metody kontroly

Co je to vlastně „kavárna“.

06.02.2018 18:34
Všichni to jaksi cítíme. Víme, kdo tam patří a umíme tam zařadit každého, kdo se chová, potažmo mluví, jako „oni“. Ale kdo to vlastně ti „Oni“ jsou? Co je spojuje a co je drží pohromadě?   Rozhodně to nejsou hlupáci. Vlastně to jsou vesměs intelektuálové. Jsou to někteří vysokoškolští...

Do vlády se vrací Dienstbier a Marksová? Pro Sobotku důstojné místo v EU? Babiš kapituluje? K čemu pak volby....

06.02.2018 16:36
Jen ParlamentníListy.cz na základě informací ze všech zúčastněných táborů dokázaly poskládat rodící se vládu Andreje Babiše. V té souvislosti bude důležité upozornit i na skutečnost, že blížící se volební sjezd ČSSD bude mnohem důležitější, než se v první chvíli zdálo. Úvodem tohoto materiálu...

Už ani jedno křivé slovo o starých lidech, prosím

06.02.2018 12:03
Nechtěla jsem zprvu reagovat na výroky některých lidí o starých lidech coby voličích prezidenta Zemana. Tento článek je o tom, jakou cenu starší generace pro nás ve skutečnosti má. V naší čtvrti žije mnoho starých lidí, kteří jsou však soběstační, takže mohou bydlet ve svých bytech a těšit se z...

Zaplacená novinářská žumpa.

06.02.2018 11:57
  Zdroj

Kolonizace Evropy.

06.02.2018 10:42
Knihu Kolonizace Evropy napsal před 16 lety Francouz o kontinentu 3500 mil vzdáleném od toho našeho – a přesto se v něm popsaná rasová krize podobá té naší v podstatě k nerozeznání. A co je ještě horší – a v čem vidím největší hodnotu knihy – rozbor patolízalské...

Kosovo bude osvobozeno.

06.02.2018 09:48
Dnes už pětasedmdesátiletý generál Ratko Mladić byl minulý týden odsouzen samozvaným loutkovým soudem NATO, který si říká Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY). Měli bychom zmínit, že stejně jako prezident bosenských Srbů Radovan Karadžić a srbský prezident Slobodan Milošević...

Familiennachzug: Na Nemecko už čaká nebezpečná a nečakaná pasca.

06.02.2018 09:31
Utečenci si smú dodatočne dopraviť rodinu. Na Nemecko tak už čaká nebezpečná a nečakaná pasca. Berlín to ani netuší. V Sýrii platí, že manželstvo nemusí byť nikde registrované. Podľa tamojších zákonov ho možno uzavrieť dokonca aj telefonicky. Stačí, keď to dosvedčia dvaja moslimskí muži. Tento...

Předseda strany Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura oprávněně zpochybnil funkci romského vyhlazovacího tábora v Letech za druhé světové války

06.02.2018 08:46
Kolem vepřína v Letech u Písku, dříve pracovního tábora tamtéž, je neustále rušno. Není divu, celá problematika je naprosto nedostatečně objasněná, což má za následek, že k tomuto místu je stále upírána ne malá pozornost a podle mého soudu, zcela oprávněně. Jakkoli záležitost vepřína v Letech se...

Tomio Okamura versus redaktorka pořadu 168 hodin.

06.02.2018 07:28
  Zdroj

Komsomol ve školách i na Slovensku: "Účelom projektu je vedenie interaktívnych prednášok zameraných na zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania v anglickom jazyku.

06.02.2018 07:09
Nejen v České republice, ale i na Slovensku propagují v rámci multikulturní výchovy malým dětem islámské zvyky. Děti tak mají být vedeny k tomu, aby se nebály stále více islamizované společnosti. Jako příklad může sloužit základní škola Komenského v Bánovce nad Bebravou. Pokud slovensky premiér...

Umělci rádi drží krok s těmi, kteří jsou u moci. O to jsou různé výjimky, které pojmenovávají věci pravými jmény, cennější....

05.02.2018 22:07
  Zdroj Zdroj   Kam až se dá klesnout... Zdroj   Q.S. Sklep na cestě od vtipné kritiky totalitní bezduchosti až k bezduchému posluhování korporátnímu fašismu...

Multikulturní Babylón...

05.02.2018 18:05
Babylonská věž byla podle biblické knihy Genesis ohromná budova, která měla sahat až do nebe. Měla být postavena na místě nazvaném posléze Bábel, což je hebrejské jméno pro Babylón. Podle Bible byli všichni lidé v době po potopě světa jednotní a mluvili společným jazykem. Lidé se rozhodli...

Nehynoucí hanba jejich vrahům a všem, kteří je omlouvají!

05.02.2018 15:50
Hezké holky, viďte? Sarah (17) a Amina Said (18). Škoda, že jsou mrtvé. Přesněji řečeno, byly zavražděny. Obě slečny zabil jejich tatínek, pan Yaser Abdel Said. Čím se děvčata provinila? Zločinem z nejhorších, zločinem proti cti. Než se začnete vztekat, jak je to hrozné a jak je islám...

Globání zákon pro migraci a Dublin IV: Oligarchická skupina, stojící za islamizovanou OSN/EU, se snaží demontovat demokracii a zavést místo ní řízení shora. Plus uhlíková daň na osobu...

05.02.2018 12:57
Dne 16. 1. 2018 schválil Evropský parlament výzvu k Evropské komisi a členským státům s názvem "Women, gender equality and climate justice", která obsahuje několik velmi nebezpečných bodů. V bodě 35. vyzývá parlament k zavedení tzv. „klimatické spravedlnosti“, ve které by byly celosvětové...

Ve městě s 32 tisíci obyvateli už plně udávají tón islamisté. Není zde už jediné řeznictví, které by nebylo halal, a v jediné kavárně na náměstí už sedí jen muži.

05.02.2018 12:13
Francouzské město už de facto ovládli islamisté   Město Trappes (družební město Kopřivnic), které leží 30 kilometrů jihozápadně od Paříže, je názorným příkladem, jak selhávají snahy o integraci muslimů a jak postupuje islamizace Evropy, píše německý list Die Welt. Ve městě s 32 tisíci...

Má se z našeho členství v EU dobře český občan nebo evropské korporace? Graf.

05.02.2018 10:58
Tak jenom na připomenutí odpovědi na zásadní otázku: Má se z našeho členství v EU dobře český občan nebo evropské korporace? Kdo koho zneužívá, dojí a odírá? Takže je už snad jasné, že my v SPD se neptáme, co s námi bude když opustíme EU (co by bylo? asi to co před rokem 2002) ale co z nás zbude,...

Bod zlomu se přiblížil. Šiřte tento text všemi způsoby. Připojte se!

05.02.2018 10:47
Vážení spoluobčané, přiblížil se den, kdy Česká republika a ostatní státy Evropské unie mohou přijít o poslední zbytky suverenity. Přiblížil se den, kdy v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech mohou vznikat no go zóny, ostejné; jako ve Francii, SRN, Švédsku a dalších zemích. Pomyslným bodem...

Češi mají své výrobky dodávat do Německa, které je obratem prodá do Číny. Ovšem s mnohonásobným ziskem.

05.02.2018 07:22
Už i Bakalova média přestala skrývat, že Čína je největším obchodním partnerem Německa. Celá kauza „podlézání Číně“ tak dostala nečekané rozuzlení.  Češi nemají usilovat o rozvoj vztahů s Čínou, prý by to bylo amorální, nebezpečné a „táhlo by nás to na východ.“ Především by do Číny neměli...

Jsme ještě v Německu? ptají se po útocích migrantů obyvatelé Chotěbuze...

04.02.2018 21:41
Strach, vztek a beznaděj panuje po nedávných útocích mezi mladými Syřany a Němci ve stotisícové Chotěbuzi, druhém největším městě spolkové země Braniborsko. Jak napjatá je v Chotěbuzi atmosféra, zjišťovaly na místě zpravodajky MF DNES. Situace se zhoršila na...

"Stále se snažím homosexualizovat svůj vztah k němu a chci po něm aby nosil sukni pro baletky. On ji ale nenávidí.", popisuje lesbická matka výchovu svého syna.

04.02.2018 20:48
Výchova dětí v homosexuálních anti-rodinách   Ze západu, kde už jsou homosexuální anti-rodiny běžnou součástí nemocné společnosti, přichází množství zpráv o tom, jak vypadá výchova dětí v takových domácnostech. Je naprosto běžné, že v "LGBT rodinách" jsou děti v systematicky vychovávány k...

Co si myslí mladí pražáci o EU? Nic tak hrozného jste nikdy neviděli!

04.02.2018 20:39
Minimální znalost, nezájem či neschopnost kritického myšlení.   Zdroj

Český vývojář obviněn z nacismu a rasismu. Spáchal neuvěřitelný zločin - nepřekrucuje historii.

04.02.2018 19:46
Ve středověku tu v Čechách údajně pobíhala řada černochů a muslimů. Nebojovala Evropa tehdy s Turky? Na základě absence černochů v české kotlině a jeho realitu obhajujících tweetů byl vývojář hry obviněn z ledasčeho včetně neonacismu...   Kolikrát jsme ten příběh viděli. Minoritní...

"Novinařina" pro silné žaludky...

04.02.2018 19:16
  Zdroj   Q.S. Masírujeme masírujeme masírujeme.... Vaše Tv Seznam...

Neochráníte nás....

04.02.2018 16:19
  Zdroj   Q.S. Máte pravdu, dámy. Neochrání vás a ani to neměli a nemají v úmyslu. Navíc rychle ubývá těch, kteří by toho byli schopni. Opravdových mužů. Společností vykastrované metrosexuály a jedince nejasné identity do toho nepočítejte.

Azyl dostali, protože je válka v Sýrii... :-)

04.02.2018 14:01
Pochod tzv. uprchlíků.  Stěžují si na postup udělování trvalého pobytu a celkově na proceduru přijímání.  Zhruba padesátka z nich proto zorganizovala pochod s tím, že už nechtějí po třech letech žít v Hotelu Paradiso, chtějí více. Jsou z republik jako je Togo,...

Říkám vám to jasně, tohle už se nedá vydržet....

04.02.2018 11:09
Calais... Zdroj   Q.S. Chraňme si naše teritorium nebo nás čeká boj o terortoria.... Jak pro EU, tak pro západní Evropu už žádné dobré řešení neexistuje. My ještě naději máme.

Pozor, letí dezinformace!

04.02.2018 10:57
Viník prohry Jiřího Drahoše byl odhalen. Jsou jím dezinformace, kterým se slaboduší voliči Miloše Zemana nejsou s to bránit. Jiří Drahoš na tomto základu staví svou politickou budoucnost, která povede do samého zřídla pravdy. Kandidaturu do Evropského parlamentu vysvětluje: "Je zjevně nutné...

Nezaměňujme příčinu s následkem.

04.02.2018 10:30
Určitě jste si museli všimnout té bleskové reakce některých našich a zahraničních médií na střelbu italského občana na migranty. Čin okamžitě v médiích uveřejněn a přidané nervy drásající obrázky a komentáře. V Itálii dnes střílel 28 letý Ital na 6 migrantů, které postřelil, někteří museli být...

Vyšší princip

04.02.2018 10:17
Přečetl jsem si všechny projevy poslanců kolem vyjádření premiéra Andreje Babiše o tom, že v ČR si lze objednat trestní stíhání. Za všechny, kteří se kvůli tomu rozčilovali, umravním aspoň tři diskutující poslance, jejichž proslovům se ostatní vystoupení více či méně přibližovala. Paní...

Generalplan Ost.

03.02.2018 23:59
Vztek nad tím, kdo nás osvobodil, není jen amorální. Doveden do důsledku totiž lituje, co všechno Hitler stihnul jen napůl. Do manuálů jeho „východního plánu“ - na ráně byla i naše země – nahlédl Alexandr Pronin. Hitler ho generalitě vyložil už na poradách 9. ledna, 17. a 30. března 1941. „Válka...

Utajené dluhy mimo statistiky 28 členských států EU činí 12,5 bilionů euro a je to další položka, která ukazuje na to, že přes ekonomické oživění se dluhy v EU moc nesnížily.

03.02.2018 23:04
Německý list Die Welt napsal, že navzdory ekonomickému oživení země EU dluhy moc nesnížily. Je to prý ještě horší, existují garance ve výši bilionů, které nejsou zachyceny v oficiálních statistikách. Německo není výjimkou. Evropa sedí na hromadě státních dluhů. Je to celkem 12,5...

Jestli stále někdo z občanů ČR nemá motivaci účastnit se aktivit domobran, doporučuji mu návštěvu Vídně.

03.02.2018 21:24
Jestli stále někdo z občanů ČR nemá motivaci účastnit se aktivit domobran, doporučuji mu návštěvu Vídně. Vrátil jsem se dnes po týdnu, kdy jsem byl ve Vídni pracovně a jsem naprosto znechucen. Do Vídně mne donutí znovu cestovat pouze pracovně! Soukromě ani za úplatu. Není místo, kde nepotkáte...

Politici v Bruselu nebudují nic jiného než neomarxistickou evropskou totalitu. Mnozí to však nechtějí vidět.

03.02.2018 21:05
Blogerka Lucie Provazniková se způsobem sobě vlastním vyjádřila k přímé volbě prezidenta. Voliče Jiřího Drahoše označila za šašky a samotný prezidentský kandidát, který nakonec těsně prohrál s Milošem Zemanem, je podle jejího názoru „slizce agresivní“ a zbrklý. Raději se podívejte sami, co si...

Jižní Afrika: Délka života 56 let, 132,4 znásilnění na 100 000 obyvatel, 50 vražd denně, rodiny bílých farmářů jsou vystaveny vraždění, znásilňování, mrzačení a mučení“.

03.02.2018 20:21
Konec Jižní Afriky   “Budeme je střílet z kulometů…”   Bílí Jihoafričané se ocitli v nesmírném nebezpečí. Možná však existuje řešení. Situace v Jižní Africe je tristní. Když byl v roce 1994 přízrak apartheidu konečně rozdrcen na kusy, zdálo se, že země před sebou má...

Šest zraněných, z nichž jeden je v kritickém stavu, si vyžádala střelba ve městě Macerata v Itálii.

03.02.2018 18:24
V sobotu dopoledne ji rozpoutal muž z jedoucího auta. Podezřelý byl již zadržen, italská televize RAI uvedla, že jde o 28letého Lucu Traianiho. Zranění jsou podle policie afričtí migranti. Incident se stal jen několik dní poté, co bylo ve dvou kufrech objeveno tělo osmnáctileté Italky....

Levicoví liberálové a ostatní neomarxisté zoufale potřebují, abychom byli rozděleni.

03.02.2018 18:12
Žijeme v době, která znovu a znovu potvrzuje, že ono prastaré „rozděl a panuj“ platí v plném rozsahu i dnes. Zvoli jsme si prezidenta. Dobře. Ale sledujete-li alespoň trochu, co se děje v médiích tzv. hlavního proudu, dozvíte se ráno, v poledne i večer, že prý národ je...

Romové chtějí po SPD omluvu za Lety - Reakce Tomia Okamury

03.02.2018 18:04
  Zdroj   Q.S. 800 popravených českých odbojářů si pomník za stovky miliónů nezaslouží, protože se to nehodí do současné protinárodní agendy...

The Washington Post – nová „Pravda“ světa

03.02.2018 09:53
List The Washington Post uveřejnil komentář k výsledkům prezidentské volby v Česku. Znovuzvolení Zemana podle listu připomíná kampaň Donalda Trumpa.   Deník The Washington Post (WP) patří k přesvědčeným odpůrcům Donalda Trumpa ve Spojených státech. Společně s The New York Times a stanicí...

Kdo si přeje nás rozeštvat až k k nějakému majdanu či občanské válce?

03.02.2018 09:42
Už mě štve, jak někteří presstituti neustále melou o nějakém rozdělování národa, či společnosti.   Žijeme tady všichni v této naší krásné České kotlině. Pracujeme a denně se potkáváme. Nikdo z nás nemá na čele napsáno:,,volil jsem toho, nebo toho.“ Když někdo zkolabuje na ulici a...

Všimněte si, že tyhle povýšenecké odsudky většinou slyšíte z úst těch samých lidí, kteří brojí pro paušálnímu odsuzování migrantů, sudetských Němců atd.

03.02.2018 09:15
Stalo se nějak módní záležitosti vysmívat se všemu českému. Naposledy mi to připomněl Pavel Bělobrádek svým postem o lithiu, které by prý nemělo zůstávat v českých rukách. On to zaobalil do "žertu", ale to sdělení je jasné: Češi jsou packalové...a dál to znáte sami: Češi si neumí vládnout. Češi...

Pokud je Babiš skutečně proti tomu, aby někdo cizí určoval, koho vezmeme na své území, pak se musí postavit po bok Maďarska a Globální kompakt pro migraci odmítnout.

02.02.2018 18:15
Visegrádská skupina (V4) by měla předkládat vlastní řešení problémů EU, řekl český ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický (ANO) po jednání se svým maďarským protějškem Péterem Szijjártem. Informovala o tom ČTK. Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko by neměly podle něho společně mluvit pouze o...

Vzdělaní podle statistiky volí podle médií, zbytek podle rozumu.

02.02.2018 16:32
Už tradičně média a "komentátoři" razí zažité floskule (stejně jako u Brexitu, Trumpa...), že Zemana volí staří, nevzdělaní, venkov, postkomunisté...Vliv Ruska a alternativních médií. Jen jestli "vzdělaní" nevolí podle médií?   Zajímavou myšlenku rozvinuli diskutéři na iDnes. Tendenčně...

Ke svaté štvanici na toto strašidlo se spojily všechny síly nového režimu.

02.02.2018 09:26
Podruhé zvolený český president pan Ing.Miloš Zeman se ještě ani neohřál na presidentském stolci – a už je tu hora litanií našich mediálních celebrit proti němu, a hlavně proti jeho voličům. Naivní pozorovatel republiky zvenčí by se domýšlel, že presidentská kampaň končí zvolením presidenta. V...

Těch samozvaných výjimečných není zas tolik a hlavně skoro všechny je známe. Z medií hlavního proudu. Z obrazovek, reproduktorů, stránek novin, monitorů počítačů, zkrátka všeho, kam bylo nutno je všechny pečlivě nacpat.

02.02.2018 09:19
Převážně starší lidé. Nevzdělaní, hlavně z vesnice, kteří neznají žádný cizí jazyk (a neznají ani pořádně češtinu), sledují TV Barrandov... a co je nejhorší, jsou to naprosto obyčejní lidé. Všude se nyní o tom píše a mluví...   Ti „neobyčejní“ lidé volili Jiřího Drahoše. Prostě „kavárna“....

Hranice...

02.02.2018 09:02
  Zdroj

Přečetli si jejich voliči něco o Pirátech?

02.02.2018 08:45
Původně jsem chtěl psát o něčem jiném, ale po přečtení pár zpráv jsem změnil názor. To totiž prostě nejde. Stačí chvíle a těch nesmyslů je tolik, že člověk nechápe, kde se to bere. Krátce bych se ještě vrátil k volbám, a to i k těm, co byly na podzim. Víte, volby jako takové jsou fajn. Volíme...

Čím déle se podaří Drahoše zviditelňovat v politice, tím více bude každému zřejmé, v jakém rozkladu se nachází současná moc, které nezbývá než vsázet na osoby tohoto typu.

02.02.2018 08:19
Křečovitá výroba "osobnosti" za každou cenu.   Zdroj   Osobnost?

Otevřená genocida bílé populace. Bohužel nejde o vtip ani o metaforu. Je to ideologie.

02.02.2018 08:02
Světová média aktivně rozvíjejí koncepci, podle níž by lidé nejbohatších zemí měli úplně přestat rodit děti a zachránit tak planetu. Jakkoliv to zní jako nesmysl konspirační teorie, objevuje se za ním postava konkrétního loutkáře – jednoho z nejodpornějších oligarchů USA s fenomenálním vlivem. Jaké...

Ve skutečnosti od stvoření světa existuje jen jedno náboženství a tímto náboženstvím je islám a proto i když islám nebyl na těchto územích před příchodem Mohammeda, měl by tam být.

01.02.2018 19:06
Islamizace historie Nejen to, žádné další náboženství v Turecku, jiné, než islám nemá moc, vliv, nebo finance z Diyanetu - jehož rozpočet je vyšší než rozpočet většiny ministerstev; ostatní náboženství nejsou buď oficiálně uznávány (jako v případě Alevitů a Jezídů), nebo jsou na...

Spacákový Helbig brother se vrací....

01.02.2018 09:48
Do vyšších politických pater se chce vrátit bývalý ministr vnitra a exsenátor Jan Ruml (64, nestr.). Potvrdil to ve středu Právu s tím, že o podpoře jedná s Piráty i hnutím Starostové a nezávislí. „Jsem veřejně činný celou dobu, i když jsem nebyl ministr ani...

Podivná expozitura bruselské propagandy zvaná honosně „Evropské hodnoty“ je jednoznačně nástrojem cizí agendy v naší zemi.

01.02.2018 09:32
Do jedné spřátelené redakce dorazil nehorázný dopis jednoho nechvalně proslulého amatérského pornoherce, na kterého zjevně musí existovat hromada kompromitujícího materiálu, když je schopen ze sebe veřejně vydávat takovéto plody. Nestoudný pornoherec si totiž dovoluje klást otázky na základě...

Eurozóna: Řecká zkušenost je strašně důležitá. Je to silný případ, který odhaluje, co je za všemi těmi řečmi o evropských hodnotách, jak je EU krásná a jak jsou si tam všichni rovni.

01.02.2018 09:05
Německo skupuje výdělečné řecké přístavy a letiště za zlomek ceny. I ta Čína byla oproti tomu vstřícnější. Nemocnice, školy, úřady, kde se přes zimu netopí. Pacienti v nemocnicích, kteří si musí kupovat obvazy. Unie ve vleku německých a francouzských bank, které způsobily základ nesplatitelného...

Nevládní organizace nejsou o nic méně nebezpečné jen proto, že za nimi oficiálně nestojí žádná vláda. Právě naopak.

01.02.2018 08:53
Při všech nedávných státních převratech hrály klíčovou roli západní neziskové organizace společně s různými zpravodajskými službami. Od Srbska a Irák přes Gruzii, země takzvaného „arabského jara“, až po nedávný převrat na Ukrajině. Všude tam „misionáři demokracie“ cíleně destabilizují politický...

Vzhledem k tomu, že nemáme ještě na rozdíl od vyspělých euromarxistických zemí a islámských států kolem 20% a více negramotných, je referendum s vyváženými informacemi nejlepší cesta k správnému rozhodnutí.

01.02.2018 08:35
„Média ovládaná pražskou havlérkou a cizáckými penězi spustila nářek o kampani slušného Drahoše v kontrastu s vulgárním Zemanem. Nějak vidím pravý opak a nejsem sám. Hrubost, ne-li sprostota podporovatelů Drahoše neznala míru, počínaje radním Zelenkou z Hostivaře. Ten se již pravděpodobně v...

Hodnocení výsledků voleb ve vztahu k České Republice. Scénář barevné revoluce v ČR.

31.01.2018 20:28
  Zdroj   Q.S. Vřele doporučuji k poslechu.

Hodnocení prezidentských voleb z hlediska taktiky, morálky a hájení národních zájmů.

31.01.2018 19:47
O funkci prezidenta České republiky se vzhledem k morálce a národním zájmům neucházeli ti nejlepší kandidáti, jaké by země opravdu potřebovala. Každopádně ve druhém kole voleb vyhrál ten, kdo se v rámci volební kampaně, zvláště pak ve vystupování na obrazovkách českých televizí dokázal lépe...

Tak daleko jako Štětina nezašel ani Heydrich! Europoslanec. Za TOP. Nepovšiml jsem si, že by na toto někdo z TOP zareagoval. Nepovšiml jsem si, že by se tím zabývali v Bruselu.

31.01.2018 19:15
"Ruské prezidentské volby dopadnou podobně, zvítězí Putin, Zemanův favorit. Genofond ruského národa je poškozen silněji než genofond národa českého." Toto napsal na svém FB profilu europoslanec zvolený za TOP Jaromír Štětina. (viz ZDE) Věci (i lidé) se poznávají ve srovnáních. Tak...

Mediální žumpa.

31.01.2018 18:24
  Zdroj   Q.S. Je to stará taktika. Poházet blátem s vědomím, že vždycky něco ulpí. A pak znovu a znovu... Informační válka se vším všudy.

Německé město Halle je živým důkazem toho, jak snadno a rychle je možné islamizovat město....

31.01.2018 15:54
Jak myslíte, že začala islamizace Švédska, Holandska, Norska nebo Německa? Nejprve přicházeli v 1. vlně skauti, podnikatelé a studenti. S pomocí peněz ze Saúdské Arábie nakupovali nemovitosti a své děti posílali na evropské univerzity. Zakládali muslimské obce jako koordinační centra pro...

Rudé gardy do vesnic a na periferii, aby šířily multikulturní osvětu a školily obyvatelstvo, jak špatně volilo prezidenta?

31.01.2018 15:02
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci měl prý vždycky za to, že by měly být české univerzity aktivnější ve veřejném životě. Po prezidentských volbách začalo jeho přesvědčení sílit. Společně se svými kolegy došel k tomu, že je třeba z pozice univerzity přispět...

"Neprovokujte..." Jak nás v roce 2016 terorista školil o islámu a islamofobii.

31.01.2018 14:39
Islámský duchovní Samer Shehadeh: Češi prostě nechápou, co je to islám   Islámský duchovní Samer Shehadeh: "Termín mohamedán je nepřesné označení, protože my nejsme mohamedáni, my neuctíváme proroka Mohameda, je to pro nás jen vzor "Foto: Jan Bartoněk Otázky Michaela Rozsypala v...

Jiřího Drahoše volila elita, vzdělaní lidé a všichni, kteří si přáli změnu. Volby byly zmanipulované Primou, Barandovem a Putinem. Stádo nevzdělaných a starých trotlů, hltajících fake news zvolilo protiprávně Zemana.

31.01.2018 08:55
Dnes jsem se na novinkách dočetl, že Miloš Zeman byl už v roce 2013 zvolen na základě pomlouvání jeho oponenta Karla Schwarzenberga. V letošních volbách se to zopakovalo a vyhrál na základě pomluv vůči jeho protikandidátovi Jiřímu Drahošovi.    Lidé mohou podávat stížnosti na volby,...

Muslimské bratrstvo

30.01.2018 20:26
Asociace Muslimských bratří má dva proudy. Jeden je veřejný, charitativní a snaží se o nábor nových stoupenců, zatímco druhý je udržován v tajnosti a organizuje akce směřující k destabilizaci společnosti, čímž naplňuje svoje cíle. Tuto organizaci založil s dalšími v roce 1929 egyptský učitel...

Měsíc na obloze v noci z úterý na středu projde třemi fázemi. Bude současně super, modrý a rudý.

30.01.2018 19:15
Superúplněk neboli superměsíc bude již třetím v řadě za poslední dobu. První byl 3. prosince a druhý 2. ledna. Tento jev označuje situaci, kdy je Měsíc od Země vzdálený méně než 360 tisíc kilometrů. Na obloze tak bude Měsíc zářit mnohem jasněji a také bude o něco větší než jindy, protože bude...

Co se chystá v USA?

30.01.2018 19:01
  Zdroj     Q.S. Tak snadné to nebude. Bažina má totiž velmi silnou základnu /média, akademická půda, milióny zfanatizovaných zombíků. Nejinak je tomu v EU a u nás taky.

Konspirační teoretici z EU táhnou do boje za cenzuru odlišných názorů čím dál otevřeněji.

30.01.2018 18:39
Boji se, protože naprosto nechápou, proč je lidé odmítají.  U nás je to stejné: "Naše EU propaganda je boj proti propagandě a hybridním hrozbám. Demokracie je když my rozhodujeme a vy držíte hubu a krok. Svoboda projevu je, když říkáte to, co vám dovolíme. Když ve svobodných...

GP A STÁTNÍ ELITA

29.01.2018 20:45
  Zdroj

NEMOC NEOMARXISMU

29.01.2018 20:38
  Zdroj

OSN: „Musíme více pracovat s Evropou a dalšími zeměmi, které dostávají uprchlíky, aby se přijímací systémy staly účinnější pro větší množství, než předtím“.

29.01.2018 20:02
Šéf OSN pro uprchlíky tvrdí, že Evropa musí připravit systémy, které se dokážou vyrovnat s většími přílivy migrantů. Šéf OSN pro uprchlíky Filippo Grandi prohlásil, že země EU musí připravit své přijímací systémy pro azyl, aby se vyrovnaly s větším přílivem přistěhovalců.   Ve svém...

Guardian: Špičky IS včetně Bagdádího se pravděpodobně ukrývají ve Skandinávii.

29.01.2018 19:54
Vůdce ISIS Abu Bakr al-Baghdadi by se mohl ukrývat ve Švédsku Podle zdrojů s nimiž hovořil deník Guardian, vedoucí představitelé ISIS, včetně Abu Bakr al-Baghdadiho, uprchli ze Sýrie a nyní se mohu ukrývat ve Skandinávii. A pokud je tomu opravdu tak, pak je liberální Švédsko, kde je...

Bratrství Evropanů.

29.01.2018 19:22
  Zdroj

ZEMAN NEWS

29.01.2018 18:34
  Zdroj   Q.S. Těsné to bylo zejména proto, že vše bylo připraveno k porážce Miloše Zemana. A nevyšlo to jen proto, že ještě stále zde má víc než polovina národa zdravý rozum a nenechala si vypláchnout mozky.

První čeští teroristé

29.01.2018 18:25
  Zdroj

Připomenutí. Hlas státníka.

29.01.2018 18:20
"Vážení spoluobčané, prosím Vás, abychom na zahájení dnešního shromáždění uctili památku obětí islámských teroristických útoků v Paříži minutou ticha. Děkuji Vám, a nyní mi dovolte, abych především podkoval organizátorům tohoto shromáždění za pozvání, protože bychom si všichni měli v klidu a míru...

Kancléřka Merkelová stanovila, že Německo bude přijímat 220 tisíc uprchlíků ročně. Nejedná se tedy jen o uprchlíky, kteří přicházejí přes Středozemní moře, tech bylo jen 168 tisíc loni. To znamená, že je bude přivážet letecky.

29.01.2018 17:54
O Evropě, která je ve smrtelném nebezpečí, diskutovali exposlanec Zdeněk Soukup a spisovatel Benjamin Kuras v kavárně Domu národnostních menšin v Praze. Představili zde i vznikající Platformu evropské civilizace navazující na práci platformy, kterou Soukup založil pro zákonodárce. „Jsem už dvacet...

168 hodin o Zemanových mlátičkách. Pro Českou televizi kampaň proti Zemanovi ještě neskončila.

29.01.2018 10:47
Povolební pořad 168 hodin mě ujistil v tom, že čtvrteční prezidentský duel Světlany Witowské byl pouze světlou výjimkou, po které se nám bude asi dlouho stýskat. Pro Českou televizi kampaň proti Zemanovi zřejmě ještě neskončila. Kdo čekal od veřejnoprávní televize, že nám v neděli večer...

Absolutní absence kritického myšlení a hledání souvislosti, to je ten neblahý výsledek celého polistopadového školství, které vychovává infantilní sobce, kteří necítí vlastní kořeny.

28.01.2018 17:50
Provokatér Zeman udržel otěže. V Bruselu nebudou mít radost, píše mezinárodní server https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Provokater-Zeman-udrzel-oteze-V-Bruselu-nebudou-mit-radost-pise-mezinarodni-server-522029   Mám takový dojem, že západ už ČR zavrhuje. Jak může „politicky...

Ty tvrdé české palice.

28.01.2018 17:42
Za Rakouska- Uherska byli Češi synonymem „tvrdých selských palic“, co nedovedou pochopit velikost Habsburského domu. Za okupace chtěli Sudetští Němci dláždit náměstí českými hlavami, které nechtěly pochopit velikost vůdce. V padesátých létech se vedl boj proti tvrdým intelektuálským a buržoazním...

Omluví se Seznam.cz za fejk? Pochybuji, protože posloužil.

28.01.2018 16:15
Svědectví: Novinářské hyeny aneb střih opět králem manipulovaného zpravodajství (pozn.: filmový střih mj. umožňuje převrátit chronologickou posloupnost děje, zvýraznit nebo zatajit jeho podstatnou část, zaměnit příčinu za následek apod.)   V sobotu večer v pražském hotelu TOP – již po...

Výroba fejků na Seznamu? Text a zavádějící informace o napadení novinářů Zemanovými příznivci

28.01.2018 12:56
Na serveru Seznam Zprávy byla zveřejněna zpráva, kterou  převzala další média, že lidé ze štábu Miloše Zemana fyzicky napadali novináře, kteří natáčeli záchranáře ošetřující muže, který zkolaboval. Z obrázků na videu je patrné, že se poprali mezi sebou novináři. "Ve volebním štábu Miloše...

Musím se smát těm kecům o ruském vměšování do různých voleb (o čemž rozhodně nepochybuji), když tady celá armáda probruselských médií masírovala občany, aby volili Drahoše.

28.01.2018 09:05
Dala jsem mu s nechutí hlas a nejspíš takových existencí bylo minimálně 150 tisíc, takže Zeman na hradě zůstává a odmění se nám zajisté další řadou svévolných, skoro neústavních rozhodnutí. Proč jsem to udělala? Protože ten druhý coby bruselský kývač by bylo to nejhorší, co by nejen naší zemi,...

Co rozděluje společnost?

28.01.2018 08:56
Nemyslím si, že by měl prezident pravdu, když říká, že společnost nerozděluje osobnost, ale názor. Pokud totiž osobnost jistý názor má, potom jeho obdivovatelé (zastánci jeho názoru), stojí proti jeho odpůrcům... ...a společnost rozdělena je. To ale není náš případ.  Naši společnost...

Jsme nemocní?

28.01.2018 08:49
Bojím se televize. Kdykoliv ji totiž zapnu, jukne na mě politolog. Pokud navíc i aktivista, dostávám se do stavu absolutního zoufalství. Za všechno mohou kantoři. Říkám to často. Už tady jsou první příznaky všeobecné schizofrenie. Chybí lékaři všech specializací, chybí technici, dokonce i...

U velké části politicky nezkušených mladých platí, že ve volbách hromadně volí toho kandidáta, který je jim médii představen jako ten, který je právě „cool“.

28.01.2018 08:47
Krátce po vyhlášení výsledků prvního kola prezidentských voleb, jeden ze Zemanových oponentů kněz Tomáš Halík řekl, že je tu naděje ukončit mýtus o neporazitelnosti Miloše Zemana. Nestalo se tak. Miloš Zeman zvítězil i v druhé přímé prezidentské volbě v dějinách ČR a je jisté, že již nikdy ve...

Nemá–li jít naše země za 5 let do kytek, musí okamžitě ustat vymývání hlav dětí a studentů ve školách všech stupňů a musí dojít k okamžité změně dikce veřejnoprávních médií.

28.01.2018 08:26
Ministerstvo školství, ministerstvo kultury a veřejnoprávní média musí radikálně změnit svoji finanční a obsahovou politiku ve prospěch lidu této země a ne ve prospěch lidí, kteří nejenže jsou financováni veřejnými prostředky z kapes nás všech, ale kteří jsou navíc i finančně podporováni...

Po volbách...

27.01.2018 22:49
S mírnou nadsázkou by se dalo napsat, že táborité porazili panskou jednotu... Obávám se, že skutečný boj teprve začal... Stíny v pozadí se budou snažit těsného rozdílu využít k dalším útokům na hlavu státu a budou zpochybňovat výsledky voleb. Skutečně poraženými jsou lidé, kteří se nechali mediální...

Vysvětlím od globální politiky až k politice Babiše a Zemana.....

27.01.2018 08:16
Dle více informací je realita taková, že majitelé FEDu Rotschild, Rockefeller, Goldman a Morgan financovali všechny války na Blízkém východě, také financují politické loutky EU a lživou propagandu o ruské páté koloně. Také financovali bývalé americké prezidenty Clinton a Bush a skrze své švýcarské...

Kdo chce doma migroše, volí Jirku Drahoše!

27.01.2018 08:14
Pročpak, pane profesore, "vy, tak bezbarevný tvore, bez jiskry a bez nápadů, chcete bydlet v pražském hradu?   Těžce zaháníte choutku dělat mocipánům loutku? Miloš hrubián je starý, Má však ale jiné dary:   Lásku k zemi, mozku cvik, vy jste šedý trpaslík, ready kývat, podpisovat, k EU...

O jeho zvolení usilují všechny naše i cizí "elity".

27.01.2018 08:06
Zeman je prý prezidentem dolních 10 milionů - sdělil v úvodu pan Drahoš a na něj zbyla jen drahá "elita". Rozdělil národ na dolní a horní - spojovat opravdu neumí a volby začaly plnou silou. Dolních 10 milionů běželo volit...   Pan Drahoš je vědec - slušný a pracovitý člověk, ale ztratil...

Tak co, křupani? Jediná pravda, kterou znáte je ta z televize...

26.01.2018 17:20
Tak co, křupani? Jediná pravda, kterou znáte je ta z televize

Slušný a kultivovaný profesor Jiří Drahoš navštívil v rámci kampaně pro druhé kolo prezidentské volby Brno. Podpořit ho přišly osobnosti i obyčejní lidé.....

26.01.2018 16:44
  Zdroj   Q.S. Vrána k vráně sedá...

Civilizace egoistů

26.01.2018 16:30
Jednou jsem četl o jistém správci koncentračního tábora. Měl dům v jeho blízkosti, odkud chodil každodenně do "práce" s onou pověstnou německou přesností. Jeho pracovní náplní bylo zavraždit za směnu co nejvíce lidí. No a tento člověk se pak, po své dobře vykonané "práci" vracel zpět domů,...

14:00 - Start...

26.01.2018 14:00
Zanedlouho tohle šílenství skončí a z internetu zmizí obtížné davy rychlených amatérských politologů a věrozvěstů Jediných Pravd, které se vyrojily z močálu všeobecné ignorance. Pak bude následovat bordel občansky neklidných aktivistů a kinderrevolucionářů. A až i oni si užijí svých pět minut...

Slušňáci se sprostými cedulemi uvádějí nástup fašismu!

26.01.2018 09:14
Skončila poslední debata obou kandidátů před dnešní prezidentskou volbou. Viděli a slyšeli jsme dost... Pokud v sobě máme zbytky sebezáchovy a ještě v nás neutichl vnitřní hlas, který nás spojuje s hodnotami neměnnými, dokážeme hodnotit situaci nezávisle na non stop programování a vnucovaných...

Vrahem byl jeden z tisíců 15 letých afghánských turistů, na jehož nůž nešťastně - přímo hrudí - naběhla německá dívka...

25.01.2018 21:52
Německo je na nohou. Není to však kvůli zdánlivě napjatému vyjednávání již předem dohodnuté velké koalice, nýbrž kvůli stále dramatičtějšímu vývoji v otázce nelegální migrace.   U nás se před druhým kolem prezidentských voleb Kavárna a s ní spřízněná média snaží vytvořit dojem, že migrace...

Demagog.cz.....

25.01.2018 19:00
Do prezidentské kampaně se v posledních dnech hojně zapojuje server Demagog.cz, který údajně vyhledává pravost výroků obou kandidátů během debat a následně vydá prohlášení, kolikrát řekli pravdu nebo lež. Podle některých expertů se však demagogicky chová spíše Demagog.cz. A objevila se další...

Drahoš spricht sich fur die Aufnahme von Fluchtlingen aus...

25.01.2018 18:22
Kandidát na prezidenta České republiky Jiří Drahoš přesvědčuje placenými inzeráty v mediích, že není pro nucené příjímání imigrantů, ale již neříká českým voličům, že je pro dobrovolné přijímání imigrantů do České republiky! Z jeho lhaní a manipulací ho usvědčuje německý deník FAZ, který zveřejnil...

Fraška z Rudolfina jako poslední šance na likvidaci Miloše Zemana?

25.01.2018 17:36
Režie ČT bude otázky kandidátům konzultovat online s poradním týmem, na Miloše Zemana je připraven kýbl “sraček”, sdělil naší redakci zdroj z Kavčích hor. Bude se řešit Mynář, vazby na Rusko a Čínu, dezinformace a Babiš. Drahoš se nebude řešit vůbec, ČT mu fandí! Redakce AE News získala exkluzivní...

Les Brigandes - What the fuck

25.01.2018 17:24
  Zdroj

Tomio Okamura: Přijďte volit prezidenta.

25.01.2018 17:16
Zdroj

Soudruzi už stojí na barikádách. Best of Pravda a Láska. Hlavně slušně.

25.01.2018 16:48
Soudruzi už stojí na barikádách. :-) Best of Pravda a Láska. Hlavně slušně. A přidat seznamy médií, zveřejňujících ideově závadné názory a informace. Necenzurovat, ale vytvářet bezpečné prostředí. Neudávat, ale pomáhat zlepšovat obsah... V jednom šiku k lepším zítřkům. Za mír a...

Povolala Česká televize speciální vůz na pomoc Drahošovi s psychology a poradci napojenými na sluchátko Drahoše a Witowské?

25.01.2018 16:25
Co vlastně organizuje hlavní dramaturg České televize Lutonský a jaké má zadání, aby kritik migrantů, Bruselu a Merkelové Zeman přestal překážet? Už od rána běžela zdánlivá fáma, že Česká televize vypravuje speciální vůz, jehož jedno naslouchátko dostane Drahoš a druhé bude mít Witowská, aby se...

Kulturního obohacení sochy v Itálii.

25.01.2018 15:37
           

Drahoš, loutka cizích zájmů s falešnými brýlemi? Afroislámská invaze a euromarxisté vs. civilizace

25.01.2018 12:55
Prezidentské volby se blíží a Martin Koller považoval za nezbytné tentokrát čtenáře ParlamentníchListů.cz informovat, kdo stojí za kandidátem Jiřím Drahošem. A zdaleka ne jen proto, že Drahoš právě Kollera bez důkazů prohlašuje za konspirátora. Voliči a intelektuálové Tento článek jsem chtěl...

Kromě nekompetentního prezidentského kandidáta Drahoše ohrožuje svobodu a demokracii také skupina dobře organizovaných a odkudsi dobře financovaných fanatiků. Buďme ve střehu!

25.01.2018 08:21
Pověsti o tom, že Jiří Drahoš se úmyslně vymluvil z prvních dvou nabízených diskusních duelů, protože není schopen smysluplně diskutovat, se potvrdily. Očekávalo se, že volební tým Jiřího Drahoše odpovědi Miloše Zemana z rozhovorů na Nově a Barrandově zanalyzuje a připraví Drahošovi...

A já se vás, pane Vetchý dovolím zeptat...

25.01.2018 08:11
Už nějaký čas sleduji duševní výtlačky herce Vetchého z oblasti politiky, a bylo by mi lépe, kdybych tak nečinil, protože když tak činím, nedokáži už pak s požitkem sledovat možná i dobré filmy a seriály, v nichž tento herec vystupuje. V úterý dopoledne internetovým Seznamem probleskl jeden z...

Vyjádření FTV Prima k duelu Česko hledá prezidenta

25.01.2018 07:38
Nechápeme rozhořčení jednoho z kandidátů duelu „Česko hledá prezidenta“, pana Jiřího Drahoše. Vzhledem k tomu, že během debaty byla probírána témata, která se intenzivně řeší také v Parlamentu ČR a Senátu ČR, a která se dotýkají i Ústavy České republiky, rozhodně je nepovažujeme za...

"Pravdoláskařská" normalizace jede na plné obrátky?

25.01.2018 07:26
PRAHA Ze sociální sítě Facebook zmizel na několik hodin profil serveru Parlamentnilisty.cz. Stránka, která má přes 45 tisíc fanoušků, byla nedostupná zhruba do 18:00. Důvod blokace provozovatel webu nezná. Řekl to ředitel serveru Jan Holoubek. Podle zpravodajského serveru...

O jednom slušném člověku, jménem Drahoš...

24.01.2018 18:05
  Zdroj

Rozhodně odmítněme kandidáta České televize, Kavárny a Kalouska!

24.01.2018 17:32
Česká televize již dlouhá léta neposkytuje nezávislé zpravodajství s důrazem na skutečnou hodnotu a pravdivost sdělovaného, ale toto nahradila na první pohled snadno viditelnou programovou politickou agitací za peníze daňových poplatníků. V podobném duchu pracuje také Český rozhlas. Pečlivě vybraní...

„Liška v kurníku“: Proevropský prezident jmenuje proevropskou bankovní radu a ta zkrátka prohlásí, že českým devizovým rezervám bude lépe ve Frankfurtu pod ochranou Evropské centrální banky.

24.01.2018 17:13
Jde o peníze. A ne o ledajaké. Prezident jmenuje radu České národní banky. Nepotřebuje k tomu nic konzultovat s Poslaneckou sněmovnou, ani se Senátem nebo s jiným orgánem. Nepotřebuje kontrasignaci od předsedy vlády. Může se rozhodovat čistě podle vlastního uvážení.   Doposud to...

Stručne povedané, čím viac je v EÚ rovnosti a ľudských práv, tým viac sú bohatí bohatší a chudobní chudobnejší, tým viac v nej absentuje sloboda a demokracia.

24.01.2018 15:55
Neomarxizmus je ponímaný viac-menej ako „oprášenie“, adaptácia učenia Karola Marxa na súčasné pomery. Aj vzdelaní politológovia, najmä marxistického zamerania, ktorí sú negatívne naladení na dianie v súčasnej Európe konštatujú, že agenda multikulturalizmu, LGBTI, radikálneho feminizmu...

V noci po včerejší debatě smazal facebook minimálně 3 stránky podporující Miloše Zemana s dosahem stovek tisíc lidí.

24.01.2018 15:35
V noci po včerejší debatě smazal facebook minimálně 3 stránky podporující Miloše Zemana s dosahem stovek tisíc lidí (a jako přídavek i FB Parlamentní listy a stránku jejich šéfredaktora). Člověk by si skoro s Drahošem řekl, že se české volby snaží ovlivnit nějaké tajné služby. Ale nevypadá to,...

Drahoš vs. Drahoš: Porazí sám sebe?

24.01.2018 10:07
Dokáže Drahoš porazit sám sebe svými výroky a činy? Několik zvláštních postojů z nichž některé by měly být VELKÝM VAROVÁNÍM před touto osobou v prezidentském úřadu.   Zdroj   Q.S. Toho člověka vyrobila na zakázku média. A je a bude to čím dál patrnější i méně chápavým....

Akademik Drahoš jako posvátný fetiš.

23.01.2018 18:56
V poslední době se nemohu se zbavit trvalého dojmu, že pan akademik Drahoš je neustále obráběn médii jako fetiš v Africe.  Zástupem politiků a skupinou osobností a vědy  je neustále vyzvedáván na jakýsi piedestal slávy. Myslím, že ani náš TGM nikdy nebyl tak nárazově adorován jako pan...

Jen nevinné setkání?

23.01.2018 18:39
Jak dlouhé jsou u nás prsty „sudetoněmeckého landsmanšaftu““? Na webu manipulari.cz, zaměřeném na odhalování dezinformací a hoaxů, autor článku „Jiří Drahoš se s Angelou Merkelovou setkal jako chemik s chemičkou, nikoliv jako politik s političkou“  se  mj. píše: „Na dezinformačních...

Čerstvá ekonomická čísla hovoří jednoznačně o pozici České republiky jako kolonie.

23.01.2018 17:56
Zatímco naše produktivita práce a hrubý domácí produkt (HDP) pouze málo zaostávají za průměrem Evropské unie, peníze, které na základě toho vidí naší občané ve svých peněženkách, jsou ve srovnání se zeměmi s podobnými ekonomickými ukazateli ani ne poloviční. A přestože jsou u nás dlouhodobě nízké...

"Umělci a osobnosti" zase podepisují Antichartu...

23.01.2018 16:32
Opět se za víření medálních bubnů umělci dojímají a pláčou nad venkovskou lůzou, která ne a ne pochopit co je pro ni správné... Odskočili si od vyčerpávající práce aby nás "lůzu, rudohnědá prasata, závistivé bezmozky nemající nárok žít, nevzdělané a líné svině a další tituly"...., poučili a...

Pane Feniči, ukazujete nízkost a sprostotu pražské kafilérky.

23.01.2018 15:18
"Režisér Fero Fenič na sociální síti uveřejnil výzvu určenou České televizi a televizi Prima. Žádá je, aby v prezidentských debatách nařídily oběma kandidátům stát, nikoliv sedět. Včetně prezidenta Zemana, který má nemocné nohy." Jelikož dobře víte, že prezident má neuropatii, lobujete na ČT a...

Vypnutí rozumu je asi dost důležitou podmínkou pro to, aby bylo možné do urny vhodit lístek s Drahošovým jménem.

23.01.2018 12:18
Polovina Čechů se chce zbavit Miloše Zemana a to za jakoukoliv cenu. Zdá se však, že nikdo vůbec nepřemýšlí o tom, jak vysoká by ta cena za zbavení se Zemana vlastně mohla být. Před několika dny jsem ve svém blogu upozornil na to, že Drahošův nejbližší politický spolupracovník se pravděpodobně...

Významný francúzsky ekonóm Thomas Piketty tvrdí, že krajiny Východnej Európy sú v rámci Európskej únie čistými platcami. Suverénne najhoršie je na tom Česko s pomerom 7,6 ku 1,9 percentám.

23.01.2018 11:53
V skutočnosti totiž západné spoločnosti “vyciciavajú” zo Slovenska približne 2 – krát viac peňazí, než Slovensko dostáva formou eurofondov. Mnohí ľudia , zrejme ovplyvnení probruselskou propagandou si myslia, západné krajiny prijali Slovensko a iné východoeurópske krajiny do Európskej únie kvôli...

Islám v ČR. Bývalého pražského imáma hledá policie kvůli podpoře terorismu.

23.01.2018 10:34
„Úřední sňatek či úřední rozvod zde v České republice, pro nás pro muslimy v islámu nemá žádnou váhu, je to kus papíru." Schvaloval atentáty v Londýně a New Yorku, pak dělal v Praze imáma mešity a dnes ho hledá česká policie kvůli podpoře terorismu v Sýrií.  Idnes.cz...

Miloš Zeman: Muslimové ať žijí ve svých zemích! Nejsem proto, aby byli tady! Z tisíců migrantů budou statisíce a miliony. Za chvíli aby se člověk bál mít křížek na zdi...

23.01.2018 10:30
  Zdroj

6 princípov globálnej manipulácie.

22.01.2018 22:34
  Zdroj

Předvolební spot

22.01.2018 16:58
  Zdroj

Neuvěřitelná manipulace ČT.

22.01.2018 16:50
  Zdroj

Evropa regionů nebo Evropa suverénních národních států?

22.01.2018 16:33
Žádný národ na zemi nemá právo žádati, aby k jeho prospěchu soused sebe sám obětoval, žádný není povinen pro dobro souseda svého sebe sám zapříti nebo obětovati. Příroda nezná žádných ani panujících, ani služebných národů.   Tento úryvek z dopisu Františka Palackého, zaslanému Přípravnému...

Tak trapného šaška jako je soudruh Martin Schulz my v naší vrcholné politice nemáme. Němci jsou na tom hůř.

22.01.2018 16:29
U nás máme ve zvyku se za naše politiky stydět. Jednou, že prý jsou hloupí, jednou prý vulgární, jindy arogantní nebo zase prý nedemokratičtí. Dokud je v německé politice Martin Schulz, tak se za naše politiky stydět nemusíme. Německá SPD začne jednat o velké koalici s CDU/CSU. Takže je možné,...

Kdo chce nastolit totalitu „liberální demokracie“ ovládanou bruselským diktátem a okupovanou neintegrovatelnými migranty z nepřátelské a vražedné civilizace, bude volit kulantního a nikoho neurážejícího Drahoše.

22.01.2018 15:37
„Kdo chce nastolit totalitu „liberální demokracie“ ovládanou bruselským diktátem a okupovanou neintegrovatelnými migranty z nepřátelské a vražedné civilizace, bude volit kulantního a nikoho neurážejícího Drahoše. Kdo se chce dál bezpečně poplácávat nedokonalou demokracií, která je však dnes už...

Modří s modrýma, červení s červenýma, tučňáci s tučňákama...

22.01.2018 09:22
  Zdroj

Hnojomet soustředěných novinářských sil, který neinformuje, ale který vytváří iluzi zla a dobra.

22.01.2018 09:06
Pan Drahoš, který se podle mého názoru stane za pár týdnů prezidentem naší republiky, navštívil tento týden (mimo jiné) hokejový zápas v Třinci. To je samozřejmě v pořádku. Hala Drahoše vypískala.   Nepískali všichni. Ale celkový efekt byl jednoznačný: Drahoše vypískali na hokeji tisíce...

Cesta k národní sebevraždě.

21.01.2018 21:34
Následuje překlad projevu poslance Rt. Hon. J. Enocha Powella na setkání Mladých konzervativců v Civic Theatre v manchesterském Stretfordu pátečního večera 21. ledna 1977. Powell zde jasně vyjadřuje své postoje k poválečné imigraci a závažnosti hrozby, již představovala pro...

Sovy nejsou tím, čím se zdají být.

21.01.2018 19:26
Zastánci multikulturní společnosti jsou lidé, kteří chtějí barevný, rozmanitý svět. Svět heterogenní, který hýří různorodostí. Tito lidé patří k té vzdělané části společnosti, jak nám často připomínají média. Byl bych tedy rád, kdyby mě, venkovskému požírači tlačenky, vyjasnili některé...

Uctívání profesora Drahoše se dostalo do patologického stádia.

21.01.2018 19:00
Veřejnoprávní média, jednoznačně tentokrát ve službách Jirkománie (Karlománie minule selhala), opět nepřekvapila. Eskalující protizemanovskou masáží provázenou podrazy všeho druhu, můžou voliče už jenom odradit. Křečovitá snaha nenaštvat nikoho z jeho stvořitelů a finančních donátorů může uvrhnout...

Voliči Jiřího Drahoše, činím tě zodpovědným!

21.01.2018 16:21
Současný svět se nám snaží vnutit, že nejsme zodpovědní za nic, ani za vlastní životy a máme se vždy někomu „odevzdat“. Ať se jedná o lékaře, politiky nebo církevní představitele atd. Hodně lidí volí tuto zkratku cesty do pekla. Již za několik dnů budeme svými hlasy rozhodovat o osudu naší země –...

Proč je Drahoš (ne)volitelný. Jeho výsledek z prvního kola není jeho výsledkem, ale výsledkem organizované antizemanovské hysterie.

21.01.2018 15:38
Hodně lidí srší opovržením vůči voličům prezidenta Zemana. Jsou prý nevzdělaní, neinformovaní a hloupí. Jenže jak lze toto paušální obvinění obhájit u lidí vysokoškolsky vzdělaných, otitulovaných zprava zleva, členů Mensy a polyglotů? Znám jich celkem dost. Ono je strašně jednoduché o někom...

Podle návrhu EU by se noví uprchlíci měli přednostně umisťovat v těch státech, které mají v poměru k počtu obyvatel imigrantů nejméně. V praxi by tedy na naši republiku nepřipadly tisícovky, ale minimálně 100 až 150 tisíc uprchlíků.

21.01.2018 10:01
EU nově hrozí České republice za každého odmítnutého migranta pokutou 250 tis. euro, což je v přepočtu téměř 7 mil. korun - podívejte se co jsem řekl ve svém hlavním projevu dnes ve Sněmovně. Jak již víte, naše hnutí SPD dnes prosadilo ve Sněmovně na celý den jednání o navrhované změně azylové...

Proč senátor Veleba z natáčení DVTV odešel?

20.01.2018 22:00
To, že senátor Veleba neustál otázky na peníze pro Zemana a odešel během natáčení rozhovoru pro Bakalovo médium DVTV bylo události týdne zejména pro příznivce Jiřího Drahoše. Senátor Veleba na webu SPO vysvětluje, proč z natáčení odešel? "Chtěl bych popsat, v jaké situaci jsem byl. Po telefonu se...

Vrcholí i bitva o vědomí a svědomí každého z nás. A bohužel už také - o holou existenci obyvatel České republiky i jí samotné.

20.01.2018 19:19
Tyto prezidentské volby už nejsou jen dalšími v předlouhé řadě bezvýznamných. Tentokrát jde o událost natolik významnou, že ovlivní zcela zásadně existenci každého z nás, našich rodin i naší země na dobu náramně dlouhou a možná i nevratně. Pokud vám není osud váš, vašich blízkých i nás všech...

Na útocích zástupců primitivnější civilizace na náš západní svět není nejstrašnější brutalita nebo počet obětí. Nejstrašnější je zoufalost a bezradnost evropských elit.

20.01.2018 19:05
Představíte si třeba Winstona Churchilla, že by byl po náletech na Londýn především „otřesen“? A mektal by něco ve smyslu: „Kvůli pár agresivním pilotům nemůžeme soudit celý německý národ. Většina Němců je slušná ... Je věcí Němců, jestli vyznávají nacismus, nebo ne, to my nemůžeme soudit...“ A...

Volit? Život nebo smrt?

20.01.2018 19:01
Miloš Zeman v dnešní situaci reprezentuje opozici k systému smrti a autogenocidy lidstva. Podpořit ho znamená pomoci i jemu, aby ho reprezentoval opravdově.   O co jde? Tu nejde o umělý image kandidáta. Jde o podstatu! Jaký systém každý z nich reprezentuje. Dnes je...

Chtějí slušného prezidenta a chovají se jako ....

20.01.2018 18:30
A zase jsem starej komunistickej esenbák. Jojo, takhle komentují názory sympatizanti pana Drahoše, pro jiného jsem prý důležitý jako holub z nosu, další napíše, jen si volte toho ožralu, nebo : ... ty vole, tlustý prase, vypitej komunista a 11ti letá FB kurva...Ke starším lidem mám velkou úctu,...

Ivana Zemanová: Pídění se po zdravotním stavu Miloše Zemana není „zájem“, ale snaha přesvědčit veřejnost, že je těžce nemocný člověk.

20.01.2018 18:14
„To mě uráží,“ napsala v e-mailovém rozhovoru pro MF DNES manželka současného prezidenta Ivana. Ta svého manžela doprovodí i do televizních debat. Kandidaturu Jiřího Drahoše považuje za překvapivou. Ivana Zemanová na tiskové konferenci k Zemanově kandidatuře do...

Co je zajímavého na Římském klubu?

20.01.2018 12:45
Média hlavního proudu reagují na téma členství Drahoše/Zemana v Římském klubu. Proč se to řeší? Co je špatného na nějakém diskuzním klubu? Sám šéf české pobočky doporučil psychiatra těm, kterým se Římský klub nezdá. Jak si vysvětlujete, že se zrovna s vaší organizací se spojují konspirační...

Duch doby

20.01.2018 00:51
  Zdroj

Drahoš vs. Zeman: Co řekli na téma migrace? Video.

20.01.2018 00:27
„Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být pro všechny“ M.Zeman   Zdroj

Rodina, Rod, Národ, Vlast. To jsou pane Profesore čtyři základní pilíře ukotvení každého normálního člověka ve společnosti. Kdo to tak nemá, je odrodilec a vlastizrádce.

20.01.2018 00:13
Ve vypjaté době před druhým kolem prezidentské volby se objevují údajné ,,dezinformační“ zprávy ohledně pana Profesora Drahoše. Zejména co se týče jeho spolupráce s bývalou STB. Pan Profesor ji vyvrací svým čistým lustračním osvědčením. O tom, že je ,,čisté“ asi není potřeba pochybovat....

Za cenu tohoto "díla" pracují lidé několik let.... Radujme se...

19.01.2018 23:54
Prahu 6 v prosinci ozdobila poněkud zvláštní stavba. Jedná se o červenou lavičku Ferdinanda Vaňka a stojí před Národní technickou knihovnou. Je důležité zmínit, že Ferdinand Vaněk byl alter ego prvního českého prezidenta Václava Havla. Lavička stála těžko uvěřitelných 850 tisíc korun! Jen výroba...

Desítky firem začaly na konci roku 2017 na počátku zimy, počasí nepočasí, narychlo rekonstruovat vybraná uprchlická zařízení v ČR. Situace je vážná, něco se děje!

19.01.2018 18:41
Investigativní bomba: Letiště Ruzyně a Správa uprchlických zařízení se potají chystají na 1. migrační vlnu v ČR! České kontraktorské firmy zahájily rekonstrukce budov a staveb SUZ za účelem rozšíření ubytovacích kapacit pro očekávané uprchlíky, kteří mají dorazit do ČR po zvolení Jiřího Drahoše...

Pravdoláska v akci: Martin Jan Stránský analyzoval mozek Miloše Zemana. V minulosti proslul jinou podobnou, ba možná horší, šíleností.

19.01.2018 18:14
  Zdroj   Q.S. Velmi podivní lidé.... Nechceš Lisabonskou smlouvu? Jsi duševně nemocný a zbavíme tě příčetnosti! Nechceš migranty a tvrdíš, že tato země je naše? Selhává ti mozek...! Silně mi to připomíná psychiatry, co za Brežněva zavírali a léčili lidi v blázinci za politické...

S lopatou to Drahošovi nevyšlo.

19.01.2018 16:05
Je patrné, že s nástupem nové vlády – byť už je zase v demisi – došlo k paralýze speciálního pracoviště MV, které má odhalovat dezinformace a uvádět je v mediálním prostoru na pravou míru. Je to ostudná situace, protože právě ve vypjaté atmosféře před druhým kolem prezidentské volby se jeden z...

Ombudsmanka Anna Šabatová má závažný problém.

19.01.2018 15:51
Jaká důvěra může být k ombudsmance, která je sama podezřelá z extremismu, že manipulovala se soudními rozhodnutími ve prospěch jedné strany - muslimskou provokací? Dnes ji předseda sněmovny Radek Vondráček zbavil mlčenlivosti, aby mohla na policii vypovídat!   Ombudsmanka Anna...

Opravdu TO chceme?

19.01.2018 15:16
V těchto volbách jde o vše!   Zdroj   Je dobré mít své lidi všude...

"Česká televize fandí Jiřímu Drahošovi. Ale nesmí to dávat najevo,“ sdělila Drahošová. Veřejnoprávnost jako?

19.01.2018 14:35
Eva Drahošová, manželka prezidentského kandidáta, během svého výjezdu za voliči do regionu veřejně prohlásila, že Česká televize fandí Jiřímu Drahošovi. „Ale nesmí to dávat najevo,“ sdělila Drahošová.   Foto: Vít Hassan Popisek: Manželé Drahošovi Server...

Ve skutečnosti je hlas pro Jiřího Drahoše hlasem po genocidu českého národa.

19.01.2018 08:58
Až tento člověk odhalí své skutečné názory, lidé budou koukat, co je to za extremistu. Miloše Zemana volí za prezidenta lidé, kteří nepatří k úzké vládnoucí elitě a kteří nemají naději, že k ní někdy budou patřit. Zároveň to jsou podle Petra Hampla lidé, kteří spojují svou budoucnost s českými...

EU: Nepřipustíme jakékoliv omezení našeho životního stylu vycházejícího z vysávání prostředků z jednotlivých evropských zemí, jejichž desátky nám tento život na vysoké noze umožňují.

19.01.2018 08:53
Ve vřavě mezi prvním a druhým kolem naší prezidentské volby by neměla zaniknout podstatná informace, kterou minulý týden vynesl na světlo šéf evropské komise Jean-Claude Juncker, jenž vyzval k zavedení nové plošné evropské daně, která by pomohla pokrýt výpadek způsobený odchodem Velké Británie z...

Masová migrace: Podle Evropské komise nová "norma".

18.01.2018 20:01
Komise, se sídlem v Bruselu, není nikým volena, ale podle smluv EU má monopol - ano, monopol - na vytváření právních předpisů na evropské úrovni. Komisařem je jmenován byrokrat - jeden pro každý členský stát - často bývalý nejvyšší politik, který je nyní ve své zemi původu politicky mrtvý,...

Žádat po Mgr. Hermanovi nejen vysvětlení jeho prohlášení o sudetech, etnických čistkách odsunu ve stínu Moskvy a dalších výroků neslučitelných s historickou pravdou osvobození ČSR od nacismu!

18.01.2018 19:52
Britský premiér William Ewart Gladstone (1809-1898) charakterizoval prohnilé Rakousko-Uhersko v proslulé předvolební řeči roku 1880 takto: "Rakousko bylo vždy zarytým nepřítelem svobody v každé evropské zemi, ale na rozdíl od Ruska nikdy nepřálo ani svobodě Slovanů, odporovalo sjednocení Německa,...

Nádherně je tak vidět, že media hlavního proudu omílají jen to, že Drahoš má byt vystaven útokům desinformací, fake news a hoaxu, ale ignorují a mlčí o tom, že Zeman je vystaven stejně brutální manipulační kampani!

18.01.2018 16:13
Tak mne dnes čtenáři Eurabia.cz upozornili na fake stránku na facebook, která se tváří jako profil politika z Okamurovy SPD Radka Kotena a vyzývá voliče SPD, aby nevolili Zemana, ale šli volit Drahoše. Nádherně je tak vidět, že media hlavního proudu omílají jen to, že Drahoš má byt vystaven útokům...

Miloš Zeman má své chyby, jako každý z nás, ale je to jediný prezident a politik, který nás nezradí a nezaprodá.

18.01.2018 15:41
Zvolení Drahoše by znamenalo zavírání vlastenců, občanskou válku a invazi statisíců muslimů!   Kdo je Jiří Drahoš? Kde se vzal, tu se vzal, na Háchu se podobal. Podobnost čistě náhodná? Nikoli, vše je promyšlené do posledních detailů. Drahoš je spjat se západní politickou scénou již...

Dublin IV. není pro státy dosud nepostižené nelegální imigrací nebezpečný pouze viditelným trvalým relokačním mechanismem.

18.01.2018 15:37
Smlouva „Dublin IV“ je dalším omezováním suverenity našeho státu.   Můj projev na 6. schůzi PS PČR k otázce změny azylového systému EU a revizi tzv. Dublinského protokolu.   Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Soubor směrnic a nařízení EU týkající se...

Slušní a uhlazení krysaři, co nás svým líbivým projevem zavádějí do evropské propasti.

18.01.2018 13:21
Že se mnou manipulují v komerčních televizích, vím. Jako vařené žáby jsme si postupně zvykli na reklamní bloky komerčních televizí, málem přesahující délku filmů.   Nikdo, ani Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se nepozastavuje nad tím, že se na všech odehrávají ve stejném čase a že...

Takhle nejedná člověk, který má jen obecnou obavu o čistotu voleb, ale člověk, který má strach, aby například něco, co pečlivě skrývá nevešlo v obecnou vědomost…

17.01.2018 18:49
Jak je to s tou Vaší pedofilií, pane Drahoši? Má v tom prsty Putin? Protizemanovské kandidáty včetně Jiřího Drahoše, jsem snad s výjimkou Mirka Topolánka a vechsláka Horáčka nezaznamenal. Jiří Drahoš mě náhle vyskočil z řady svými hysterickými výlevy, že zahraniční, tedy samozřejmě zřejmě...

Čapí hnízdo není kvůli tomu, aby šel Babiš do basy, ale aby se nestal premiérem.

17.01.2018 17:30
Selektivní pouštění diskreditačních zpráv na českého premiéra pokračuje. Policie zjistila, že se Babiš „vyhýbal placení daní“ tím, že firmy koncernu Agrofert objednávaly reklamu u Čapího hnízda.   Zveřejňování dalších a dalších „indiskrecí“ ze spisu vedeného na Andreje Babiše pokračuje....

Drahoš, že nebyl členem Římského klubu? Stačí minuta ověření...

17.01.2018 17:19
Dnes jsem natrefil na informaci, že Jiří Drahoš, kandidát na nového Vůdce, byl minimálně v roce 2008 členem české asociace Římského klubu. Podívejme se nyní na kvality anti-fake news webů - Manipulátoři.cz tuto informací popírají.   Od rána do večera dnes slyšíme o plíživém vlivu ruských...

Drahošovi naložil kolega z Římského klubu

17.01.2018 15:59
  Zdroj

Na prahu "barevné revoluce" v Čechách, nebo na jejím konci? Pokračování... a dodatek Q.S. Jak se dělá "barevka".

17.01.2018 14:29
Hrozí ČR barevná revoluce? 2. část   JAK VZDOROVAT SCÉNÁŘI BAREVNÉ REVOLUCE V minulé části jsme si popsali matričně-egregoriální elementy scénáře barevné revoluce, včetně určitých konkrétních detailů týkajících se tzv. tyrkysové revoluce zahájené před prvním kolem prezidentské...

Šimon Pánek: Většina západoevropských muslimů je dobře integrována...

16.01.2018 21:49
Dlouhodobý Drahošův podporovatel Šimon Pánek se nedávno vyjádřil, že většina západoevropských muslimů je dobře integrována. Takže jen za dnešek: výzkum v německých školách ukázal, že každý třetí mladý muslim je ochotný bojovat, zabíjet a případně umřít za islám. Mezi anglickými muslimy je více...

Čelný politik srbské menšiny v Kosovu Oliver Ivanovič byl v úterý zavražděn v Kosovské Mitrovici.

16.01.2018 13:17
Oznámila to srbská média s odvoláním na politikova advokáta. Předseda občanského hnutí Svoboda, demokracie, pravda podle něj podlehl střelným zraněním. Srbský prezident kvůli události svolal schůzi bezpečnostní rady. Ivanoviče zasáhly do hrudi čtyři projektily, které vypálil zatím neznámý...

Mediální koordinátorka Člověka v tísni: „Se těším, až skončí volby a zase se na sítích bude normálně dát na první pohled rozeznat idiot. Většinou má v profilovém obrázku českou vlaječku."

16.01.2018 12:52
Osobním pozorováním prý jen dospěla k názoru, že si státní vlajku dávají do profilu na sociálních sítích především příznivci SPD Tomia Okamury, kteří se často ohánějí národem jako flintou. „I mě to mrzí,“ zdůraznila. Obratem také dodala, že nelze říct úplně o každém člověku, který si dá do profilu...

Na prahu "barevné revoluce" v Čechách, nebo na jejím konci?

16.01.2018 09:13
Hrozí v ČR barevná revoluce? 1. část   MAGIE BAREVNÉ REVOLUCE V souvislosti s volbou prezidenta začali dobrovolníci volebního štábu Pavla Fischera roztáčet vlastní, český Majdan. Nevěřil jsem, že je to možné, ale bohužel se to skutečně stalo a pokračuje dál. Aby tedy bylo...

Po prvním kolem prezidentských voleb již všichni vidíme, že proti M. Zemanovi skutečně stál jediný Antizeman v osmi podobách.

16.01.2018 07:23
https://literarky.cz/politika/domaci/25253-jeden-antizeman-v-osmi-podobach. Jinak prostě není možné, aby si M. Topolánek, který se prezentoval, že není „Vítač“, pospíšil s podporou „Vítače“ J. Drahoše. Ukázalo se tedy, jak prozíravé bylo, že M. Zeman bojkotoval diskuse před prvním kolem voleb,...

Česká republika na cestě mezi pravdou a lží

15.01.2018 23:13
Často slýcháváme, že každý má svou pravdu. Ale to není správné rčení, protože pravda je jenom jedna. Každý může mít pouze svůj názor nebo své přesvědčení, kterým se buď k pravdě přibližuje, anebo se od ní oddaluje. Mnohdy je to o tom, zda se pisatelé, mluvčí a ti, co rozhodují, chtějí...

Říkanka.

15.01.2018 22:17
Eurohujer jakýsi kavárně je drahý, Draho přijde i nám všem Orákulum praví. Multikulti bude svět, náš stát bez páteře. Ten kdo žádnou páteř nemá, otevře všem dveře. On je přece vzdělanec a ví co se sluší! Hloupá lůzo držte huby, pěkně sklopte uši.   Zdroj: neznámý...
Záznamy: 1 - 300 ze 6862
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>