Obtížný sledujem úkol, však zdatnost jen v obtížích žije.

Videokanály 

       

Počasí   ČR                  Regionální

Počasí

Vlastizrada je jedním z nejodpornějších zločinů

 

 Ve vztahu ke zlu a jeho šiřitelům žádná pravda a láska neexistuje. Pamatujte si to při volbách, pokud chcete žít a mít budoucnost v civilizované Evropě vybudované našimi předky.

 

I vaše spoluúčast na proměně společenského systému je nezbytná

Články a komentáře na těchto stránkách neznamenají automaticky názory jejich zřizovatele a jsou zde umístěny například kvůli obsaženým informacím a pro možnost předávání užitečných sdělení mezi návštěvníky. Názory autora a administrátora jsou vždy opatřeny podpisem Quintus, Q.S. Příspěvky necenzuruji s výjimkou hrubých a urážejících výroků. Takové budou odstraněny. Není v silách administrátora prohledávat diskusní příspěvky zvláště u starších článků a reagovat ihned na případné reakce. Děkuji za pochopení!

Nejsem členem žádné politické strany nebo hnutí, což neznamená, že některé myšlenky a směry případně nepodporuji. Jsem otevřený všem užitečným a prospěšným /člověku - jednotlivci, společnosti i lidstvu/ aktivitám.

Quintus Sertorius  

 
 
"Jedině povznesení vlastní kultury je opravdovým pokrokem pro každý národ! Ve všem má býti vzestup a ne stav klidu. Avšak tento vzestup v pokroku musí být budován na vlastním základě a z něho vycházet. Nesmí to být přejímání cizích věcí, neboť pak to není nikdy pokrok." Abdrushin
 
„Domnívám se, že bankovní společnosti jsou pro naše svobody nebezpečnější, nežli stálé armády. Stvořily totiž finanční aristokracii, která nikdy nevytvoří národní vládu. Stačí však bankám sebrat všechny pravomoci na emise a vrátit je vládě, jíž právem náležejí.“   Thomas Jefferson
 
Pěstujte kritické myšlení a naslouchejte hlasu svého svědomí!
 
„Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.“
George Orwell
 

Máme právo na svou vlast, jazyk i kulturu. A my své právo budeme bránit, ať se to těm nahoře líbí, nebo ne. Jsme potomky Žižkovými, Husovými… Není na světě tak veliké vězení, kam by mohli zavřít celý náš národ.

Špatná menšina by nikdy neuskutečnila své záměry, kdyby se pasivní a neutrální většina nestala jejich nástrojem. Odpovědnost je tedy na většině, protože ta dává sílu k uskutečňování záměrů a přání.

Místo pohádek a mýtů o pravdě a lásce, o lidských právech a svobodách přestat konečně klamat!

 Zřídka se stává, že by se svoboda jakéhokoli druhu ztratila celá naráz. David Hume

 

Ti, kdo vás přinutí věřit absurditě, vás donutí i páchat ohavnosti."    Voltaire 

 

 „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvaleného, vláda věcí Tvých k Tobě zase se navrátí, ó lide český, a pro tuto naději Tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých byla zdědila  a přes těžké a nesnadné časy přechovala, nýbrž i v čemkoli dobrém skrze práci synů mých a požehnání Boží, rozhojnění jsem přijala, to všecko Tobě odkazuji“ Jan Ámos Komenský

"Úrok je zisk, který stoupá v čase. Avšak Bůh je pánem času – a tak si lichvář ten čas nemůže přivlastnit, aby mu vydělával peníze." Jan Hus

"Nelze nazvat spravedlivého každého, kdo nikomu nekřivdí, nýbrž toho, kdo by to sice mohl beztrestně dělat, ale dobrovolně se toho vzdává."  Cicero 

"Naše životy končí dnem, kdy jsme se rozhodli mlčet o věcech, na kterých opravdu záleží." M.L. King

"Vládcové nejsou ti, kteří mají žezlo, ani ti, kteří byli kýmkoli zvoleni nebo získali vládu losem, ani ti, kteří se dostali k moci násilím nebo klamem, ale ti, kteří umějí vládnout." Xenofón

"Šťastný je ten, kdo může strávit život mezi sobě rovnými a klidně žít ve svém chudém domově, beze strachu, bez závisti, bez předstírání, bez ambicí." Joachim du Bellay

"Je zajímavé, že masové sdělovací prostředky konspirační teorie cíleně zesměšňují, zlehčují a jinak diskreditují. Domnívám se, že to není náhoda a že k tomu mají dobrý důvod.

Je podivuhodné, kolik lidí se nechá zmanipulovat mainstreamem. Dá se to dobře vysledovat právě vztahem jedince ke konspiračním teoriím. Každý, kdo chce být brán vážně, neopomene zdůraznit, že konspiračním teoriím nevěří, případně utrousí poznámku, že konspiračním teoriím může věřit jedině zaostalý prosťáček nebo duševně nemocný člověk. Nikdo přitom nepátrá po tom, zda ke konspirační teorii není nějaký důvod, zda pro ni neexistují důkazy, ale spokojí se s tím, že každý, kdo se chce považovat za vzdělance a světa znalého, na konspirační teorie plive jedovatou slinu. Nedokazuje tím však nic jiného než to, že má dobře vyvinutý stádový instinkt, který však se skutečným vzděláním, inteligencí a rozhledem má pramálo společného."  https://bnw-nwo.wz.cz

"V době všeobecného klamu říkat pravdu znamená revoluční čin."  George Orwell

 

Tyto stránky jsou určeny těm, kteří chtějí znát pravdivý obraz světa v němž žijí. K tomu je nezbytné vaše vlastní úsilí podpořené kritickým myšlením a vlastním životním prožitím.

 

Reklamní a klipový kaleidoskop umělé reality, který je masmédii prezentován jako zpravodajství, zde nenajdete. 

 

Co zde nenajdete jsou tzv. korektní informace. To jest takové, které zobrazují realitu podle přání vlastníků médií. Krátce řečeno dle cílů bank, koncernů a korporací. Což je ve skutečnosti jedno a totéž.

 

Pokud nebudeme chránit svou zem a svůj národ, tak zahyneme!

 

Quintus Sertorius


free hit counter

Novinky

Vyškolení redaktorky ČT24

22.03.2018 15:46
  Zdroj

Žádoucí a nežádoucí konspirační teorie.

22.03.2018 15:43
Takzvané konspirační teorie jsou naším politickým a mediálním meinstreamem obvykle pokládány za cosi nekalého a zavádějícího. Když se to ale hodí, tak... ŽÁDOUCÍ A NEŽÁDOUCÍ KONSPIRAČNÍ TEORIE Takzvané konspirační teorie jsou naším politickým a mediálním meinstreamem obvykle pokládány za...

Až čtyři pětiny dnešní rozlohy smrkových lesů budou v roce 2060 nevhodné pro pěstování právě tohoto druhu stromu.

22.03.2018 10:50
Stav českých lesů se navíc v důsledku klimatické změny rychle zhoršuje. Jinými slovy: hrozí jim plošný kolaps. Dokládá to mapa z vědecké studie Mendelovy univerzity založená na porovnání s obdobím 1961-1990. Jak takový kolaps vypadá, můžeme v současnosti sledovat na severní Moravě. S tímto varovným...

V Afrínu YPG přechází na partyzánskou válku.

22.03.2018 10:19
Kurdské a turecké čtvrti v Německu začínají připomínat počátek občanské války. Překladatelka a publicista Jana Maříková přináší závažné informace o sérii žhářských a bombových útoků na turecké i kurdské obchody a restaurace. V německých městech hoří i mešity.   V diaspoře v Evropě žije přes 3...

Důkazy ne-důkazy, v jednom šiku, opět za podpory Sorose, jeho kontaktů, peněz, neziskovek a jistě za tiché či jiné podpory tajných služeb a německé Unie...

22.03.2018 10:03
Zdánlivě se nestalo nic. Proběhly demokratické volby, vítěz sestavuje vládu a zvolený prezident nastoupil do úřadu a stal se prezidentem oficiálně. Až potud je tedy všechno v pořádku. Jenže část národa není schopná uznat demokratickou volbu. Za mohutné propagandy, jejíž kořeny směřují k...

Aby byl všem jasný ten srdcervoucí projev školačky...

22.03.2018 09:29
Zdroj Zdroj   Nedovolím český Majdan... Bezprostředně po svém zvolení jste tvrdil, že chcete být pokornější a méně arogantní. Od té doby se několik vašich projevů hemžilo tu „blbci“ či „chudáčky“, jindy jste svým příznivcům vzkázal, že „budoucnost je na pět let naše“. To přece za projevy...

Tomio Okamura: Mediální lži a manipulace

21.03.2018 20:12
  Zdroj   Q.S. Ta kampaň je vskutku odporná. Nicméně bych panu Okamurovi doporučil, aby jí neustále nedodával palivo, aby si udělal pořádek v SPD a aby přestal dělat přešlapy... Mohl by být velmi nemile překvapen po případných předčasných volbách...

Jdou po nás.

20.03.2018 21:07
  Zdroj

Misionáři demokracie ve službách války

20.03.2018 20:49
  Zdroj

Lauren Southern v EU

20.03.2018 20:10
  Zdroj   Q.S. Je to velmi názorná ukázka koho vládnoucí vrstvy považují za nepřítele a koho jsou připraveny šikanovat a proti komu jsou namířeny "protiteroristické" zákony. A také je to názorná ukázka toho, kdo bude reálně v Evropě a na tzv. západě hlavním terčem šikany a zastrašování.

Převážnou část našeho státního zlatého pokladu polistopadové vlády „prošustrovaly“

20.03.2018 16:47
Není správné mít ke zlatu nekritický postoj, pravdou však je, že může tvořit nezanedbatelnou část národního jmění. Pro svou snadnou směnitelnost může být důležitou částí krytí národní měny. Protože jeho část bývá i v historických mincích a špercích má i velký historický-státotvorný...

K zamyšlení.

20.03.2018 16:26
"Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí a staří jsou vzděláváni ve lži, a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem." Platon. "Vojsko je prvním hlavním symbolem státní suverenity a svobody." E. Beneš. V českém filmovém týdeníku o příjezdu německé armády v roce 1938: "Po...

Zda by k dobíjení poslanců používala i dýku od Miroslava Kalouska, není zatím známo…

20.03.2018 15:55
Ukrajinská poslankyně Nadija Savčenková se vloni v lednu setkala se Schwarzenbergem a Kalouskem, který ji dokonce věnoval dýku. https://www.novinky.cz/domaci/426353-savcenkova-se-setkala-s-poslanci-od-kalouska-dostala-dyku.html Ta samá Savčenková měla plánovat státní převrat a zamýšlela...

Ako umierajú demokracie: Spolocnost sa neovplyvnuje tak, ze zaplatite desattisice ludi, aby v niektory den niekde prisli. Takze, co je potrebne zaplatit?

20.03.2018 11:11
„Dianie na námestiach a v uliciach miest utvrdilo konšpirátorov a niektorých členov strany SMER-SD, že toto by bez Georgea Sorosa nebolo možné. S podceňovaním sily občianskej spoločnosti žijeme už 25 rokov. Nasledujúce video vám však ukáže, že sila myšlienky je silnejšia ako moc peňazí. Ak by to...

Česká televize se bojí. Stejně tak se bojí všichni ti, kteří jsou na ni napojeni.

20.03.2018 07:26
Spisovatelka Lenka Procházková Zdroj

Skutečná agenda vychází na světlo. Imigrace, terorismus, cenzura jako nástroje nastupující totality?

19.03.2018 18:52
Bezpečnostní šéf EU: Očekávejme v evropských městech více obětí teroristických útoků Nevinní lidé v Evropské unii budou „v nadcházejících letech“ i nadále trpět a umírat v důsledku teroristických útoků, prohlásil komisař EU pro migraci, vnitřní věci a občanství. „Nemůžeme uvažovat o více...

"Umvolkung" - "přenárodnění"bylo jedním z cílů nacistické politiky. A dnes? Bez národního vědomí nejsme nic.

19.03.2018 15:37
V současných diskusích o potřebnosti či zbytečnosti národního sebeuvědomění je jednoznačné, na které straně je dějinná pravda. Pravdu měl již TGM, když řekl, že česká otázka je otázkou evropskou, otázkou světovou. Pravdu má v současnosti i paní dr. M. L. Neudorflová, Ph.D., když ve svých...

Nátlak na učitele, aby veřejně nemluvili o problémech s integrací islámských imigrantů.

19.03.2018 07:03
Rakouská média informují o těžké situaci učitelů ve Vídni. Ukazuje se, že mají stále větší potíže s vyučováním, protože pro žáky z rodin imigrantů je důležitější než učení... být muslimem. Kulturní střet se vyhrocuje. Susanne Wiesingerová je učitelkou už pětadvacet let. Skvěle zná situaci...

Ghetto

19.03.2018 06:59
  Zdroj

Člověk a neviditelný svět

18.03.2018 20:31
  Zdroj

Rozeštvaná zem.

18.03.2018 17:28
Pamatujete se na pruty knížete Svatopluka? Byly tři a byly skutečné. Pro každého syna jeden. Tři jsou i Země Koruny české, ale pomyslných prutů bychom dnes potřebovali nejméně šest. Dnešní rozkol totiž není mezi jednotlivými zeměmi a nevychází z rozličných přirozených potřeb. Jsme napadeni...

Od Bruselu do prúseru...

18.03.2018 17:23
  Zdroj

Giovanni Sartori: Nikdy jsem neviděl stupidnější instituci než je Evropská unie.

18.03.2018 17:05
92letý Giovanni Sartori, jeden z největších politologů a sociologů přítomnosti zemřel. Profesor nejprestižnějších amerických universit Stanford, Yale, Harvard aj. Byl Kissingerovým přítelem, Obama byl jeho žákem, respektoval ho i Ronald Reagan, o němž řekl: "Neměl vysoké vzdělání, ale úžasný...

Podporuj EU, USA, multikulturalismus, homosexualismus, imigraci...

18.03.2018 16:32
„Je to krásný příklad myšlení těchto lidí, jejichž mozkový program má v sobě fatal error v podobě zacyklení se mezi lety 1968 a 1989. A těch pět vět – tolik patosu, chci říci étosu se snad ani nedá vydržet!" vrací se k předávání Českých lvů, kde si mnozí čeští umělci kopli do prezidenta Miloše...

Konec Pirátů v Čechách.

18.03.2018 14:26
Jsem přítel a příznivec strany Pirátů. To, co nyní předvádějí, je bohužel pád na úplné dno. A další volby budou tvrdé ztroskotání na pustém ostrově. Lidé, kteří je volili( včetně mé osoby) věřili v budoucnost. A nyní je konec.   V komunální politice to je ještě horší. Šikovní lidé jsou buď v...

Martin Zapletal

18.03.2018 10:42
  Zdroj

Zase vás rozeštvávají a nutí vás věnovat se hloupostem, namísto věcem důležitým a zásadním.

18.03.2018 10:11
Už opět účel světí prostředky a každá příležitost je k tomu dobrá. Tou (prozatím) poslední je inaugurační projev prezidenta. Všude jej kritizují... od poslední kavárny, až po Institut Václava Klause. Kdy vám už konečně začne být podezřelé, že jde vždy jenom o emoce. Nikoli...

Pohádka o Evropské Unii.

18.03.2018 10:07
Věřím, že článků, diskuzí či komentářů k Evropské Unii bylo mnoho a ještě více bude, ale rád bych řekl svůj vlastní názor. Nenutím nikoho, aby četl dále, a pokuď se tak rozhodne,nechť si je vědom toho, že je to pouze hlas v poušti   Zajímavá myšlenka, udělat společnost s jedním cílem,...

Propaganda není lež.

18.03.2018 09:59
Lidé špatně chápou techniky propagace a propagandy a v důsledku toho si vytvářejí nesprávný názor na to, co jim média předkládají. Pojďme společně projít několik ukázek. Pro začátek vynechme politizování.   Každé balení obsahuje řadu účinných látek, které zaručeně prospějí vašemu zdraví....

BBC a britská policie zlehčují skandál se znásilňováním dětí v Telfordu a kritizují „titulky, které ničemu neprospějí“

18.03.2018 09:16
                                  Jeden z mnoha muslimských gangů, tentokrát z Telfordu. Jeho členové – Ahdel Ali, 25, Mubarek Ali, 29, Mohammed Ali Sultan, 26,...

Podle ombudsmanky prý není diskriminace, když České dráhy zřídí kupé vyhrazené čistě pro ženy.

18.03.2018 08:59
Tak podle ombudsmanky prý není diskriminace, když České dráhy zřídí kupé vyhrazené čistě pro ženy. No, kdyby šlo o soukromého dopravce, tak bych souhlasil. Ale takhle si tím nejsem jistý. Kór, když stát a jeho úřady vidí diskriminaci za každým rohem a otravují nás s tím 24 hodin denně.   A...

To se to sepisuje a podpisuje, když za to dnes nic nehrozí, když se nic neriskuje!

17.03.2018 10:10
Obec lidí žijících dnes v České republice kulturou si zvyká spokojit se s málem. Běžný den to neprozradí, ale některé náhody jsou svými následky drtivé. Nejlepším českým filmem loňského roku je podle výroku příslušné profesní skupiny snímek režiséra Bohdana Slámy Bába z ledu. Po masivní...

Tak přísaháme!

16.03.2018 21:33
Zdroj

Ona by ta demokratická bublina těch správných demokratů a nositelů správných hodnot rychle splaskla, kdyby předmětem projevu nebyl nesouhlas s politikou Zemana a Babiše, ale nesouhlas s politikou EU a setrvání ČR v EU!

16.03.2018 20:58
Svůj článek věnuji správným demokratům. Jestli jste ten vzorek nedefinované pražské kavárny, tak vězte, že s takovou formou kavárny nechci nic mít společného!   Jako správný zamindrákovaný agresívní bloger( vězte, že od správných demokratů je to naprostý kompliment) zastávám názor, že...

Březen - měsíc mediálního matrixu: Tolik "slušné" nenávisti aby člověk pohledal...

16.03.2018 18:41
Označení kacířů, připomínka sakrální oběti, pumpování emocí, navlékání morálních oprátek... Opět umělci, neziskovky, aktivisté, vědci, právnící a novináři nesmí chybět.... Kyjev, Paříž či Petrohrad jako z kopírky /tedy pokud jde o ty projevy a hecování jak nastane ráj na zemi jen co se dostanou k...

Politici, ruce pryč od našich dětí! Mnohým politikům uletí klobouky a mnohým divadelníkům spadnou pokrytecké masky.

16.03.2018 17:58
Nejen vysoké školy, ale i základní školy a osmiletá gymnázia se organizovaně připojily k demonstrativní "stávce" za účasti politiků a aktivistů. Apolitického školství jsme se bohužel nedočkali ani 29 let od sametu.   Studenti vysokých škol a gymnázií ve čtvrtek demonstrovali. Někteří...

U nás jdou zatím osvědčenou cestou únorových demonstrací v Praze.

16.03.2018 17:39
Kanál pana Šibeničky na youtube jsem měl rád. Videí tam nebylo moc, ale měl tam taková, která byla poučná a vybavená českým překladem, takže jsem se dozvěděl, co přesně říkal pan Orbán, nebo jsem mohl poslat odkaz kamarádovi na diskusi v německé či americké TV bez toho, aby tento ovládal...

Je velmi podezřelé, že najednou jsou všude vyvolávány konflikty, ve střední Evropě, na východě a tak dále.

16.03.2018 16:48
Těch věcí se nyní děje příliš mnoho a je to velmi podezřelé! Je velmi podezřelé, že najednou jsou všude vyvolávány konflikty, ve střední Evropě, na východě a tak dále, upozorňuje bývalý policejní ředitel Stanislav Novotný. Otrávení Sergeje Skripala a jeho dcery velmi připomíná slovenskou...

Co na to "slušní voliči"? Je na tom lépe Miloš Zeman nebo Hillary Clintonová?

16.03.2018 15:45
NEW DELHI: Hillary Clinton has fractured her hand during a tour of India, reportedly slipping in a bathtub at a luxury hotel in a former palace. Kdyby se to stalo prezidentovi, sledovali bychom nonstop smyčku ve vysílání ČT24, Seznam zprávy, Novinky i s rozborem politologů, neurologů, Halíka,...

V roce 2011 JAR dosáhla na šestý stupeň genocidy z osmi podle Genocide Watch. Už to nemůže utajit ani ČT.

16.03.2018 15:27
Česká televize se konečně uvolila informovat o situaci v Jihoafrické republice. Samozřejmě objektivně a vyváženě, jak jinak: bílí farmáři vlastní moc půdy, tak ji vláda spravedlivě přerozdělí. Nikdo se nemá ničeho bát, vše proběhne podle zákona a ta australská provokace s uprchlickými vízy pro bílé...

Je nepřijatelné, aby se školy měnily na agitační střediska TOP09. Jak se to stále opakuje... manipulace, lhaní, cenzura, blbnutí hlav...

16.03.2018 07:17
Je jim teprve DVANÁCT. Dvanáct let. Já nefandím tomu, když nějací hajzli pošlou děcka jako kanonenfutter do svojí politické bitvy. Třeba taková Top09 se k organizování školních "vyjdi ven" akcí hrdě přihlásila. Je nepřijatelné, aby se školy měnily na agitační střediska, jako za bolševika. Mně...

Proč chce Turecko napadnout a obsadit řecké ostrovy

16.03.2018 07:11
Turečtí propagandisté také překrucují fakta a snaží se vylíčit Řecko jako agresora. Ačkoli Turecko ví, že ostrovy jsou z právního a historického hlediska řecké, turecké úřady je chtějí obsadit a poturčit, pravděpodobně jako pokračování boje za zničení Řeků - stejně, jak tomu bylo v Anatolii...

Napětí se nedá gradovat donekonečna. V určitém bodě se vše zlomí a přijde válka.

16.03.2018 07:02
„Britská média připomínají, že nyní už roky spolupracoval se soukromou bezpečnostní agenturou Orbis Business Intelligence, v níž působil také Christopher Steele, autor většiny ‚zaručených kachen‘, které si objednala Hillary Clintonová, aby dokázala Trumpovy vazby na Rusko. Celá ta konstrukce se...

Jsme svědky po Arabském jaru, „Východoevropského jara“…?

15.03.2018 22:06
Opravdu mně instinkt napovídá, že to, co se děje na Slovensku a nyní i v našich ulicích, není jen tak samo sebou. Musím si položit otázku, komu se může takový stav hodit...? . Země V4 jsou v Evropě nežádoucími kverulanty. Jak proti našemu přístupu k problematice současné politiky EU, tak proti...

A tak přišel čas „pouliční demokracie“

15.03.2018 22:02
Na „přímou demokracii-řádné obecné referendum“ není naše společnost prý ještě dostatečně zralá a připravená, ale na „pouliční demokracii“ jsou zralí a operativně použitelní i středoškolští teenageri.   Jestli listopad 89, blahé paměti, naznačil určitý étos kultivované demokratické...

Jak snadno se dají zneužívat naše děti…

15.03.2018 18:51
Tak nám budou děti – studenti demonstrovat. Vyjádří tak údajně svůj nesouhlas s tím, co se v naší zemi děje. V prvé řadě prý na obranu ústavních a společenských zvyklostí a hodnot... Tato situace je krásnou ukázkou toho, jak snadno se dají zneužít masy mladých lidí k politickému boji někoho, kdo...

Český mediální matrix zapadá do předpovědí Julese Verna.

15.03.2018 18:38
Co je vlastně měřítkem nezávislosti médií? Není to měřítko podobně iracionální jako v případě rasismu, sexismu, xenofobie, korupce, nedodržování lidských práv či jiných podobných veličin?   „... neustálý spěch štve lidi bez odpočinku vpřed, kultura upadá, světu vévodí praktický...

VyjdiVen – propaganda na školách a pokrytecký liberalismus.

15.03.2018 18:25
V den výročí okupace Československa německou armádou vyhání "elity" do ulic své pečlivě vychovávané nástroje ideologického bombardování. Proč? Kavárnu už nikdo neposlouchá. Nebojte, tohle nebude o nic úspěšnější.   15. března studenti v pravé poledne vyšli před školy, aby uskutečnili...

Nyní je na řadě odehrávání této parodie na demokracii u nás v Česku. Zde je ale situace pro pučisty složitější.

15.03.2018 18:17
Bude u nás v dohledné době zabit Moravec (rukou Hradu) nebo Štětináč (rukou Kremlu)? Jako prolog poučení od K.H.Borovského. Vídeňská vysoká škola vládnutí: „Uzda se povoluje jen proto, aby se v případě potřeby mohla ještě pevněji přitáhnout!“   Slovenská předehra rozvrácení...

Shromáždění, na které Česká televize a Český rozhlas nesvolává

14.03.2018 19:53
Tento týden jsou pořádány různé akce, pochody Prahou pod smyšlenými tématy k vyvolání nepokojů a to stranou, která nechce uznat výsledky posledních dvou demokratických voleb, proto si myslím, že je naší občanskou povinností bránit Pražský hrad! Neprojdou!   Q.S.   Možná to...

Soros si může na Slovensku udělat další zářez. Fico padl.

14.03.2018 19:46
Premiér Robert Fico ve středu nabídl při setkání s prezidentem Andrejem Kiskou demisi. Odejde z postu premiéra, neuskuteční se však nové volby, ale jen se sestaví nová vláda. Na úvod tiskové konference lídrů koaličních stran řekl Fico: „Už několik dní je Slovensko v krizi, která...

Politický islám jako hrozba pro svobodu společnosti

14.03.2018 19:35
  Zdroj

Snaha o svržení vlády

14.03.2018 12:27
  Zdroj

JDE O ŽIVOT. Ne že ne.

14.03.2018 08:55
Vážení a milí, moji čtenáři a čtenářky E-republiky! Jistě jste zaznamenali, že jsem v polovině loňského roku zmizela ze stránek našeho webu a i z očí veřejnosti. Dostaneme-li se člověk na křižovatku, kdy jde o život, musí jít všechno stranou. Možná to bylo z pocitu vzteku a beznaděje,...

Několik hlavních znaků "spontánní" manifestace...

13.03.2018 21:32
No přece na ty lidové. Spontání. A víte, jak je poznáte ??? Hlavní znak spontání lidové manifestace jsou přenosné toalety. Jak je uvidíte, hned víte, že manifestace je spontání. Babičky a tetičky přinesou koláčky, eventuálně kobližky, párky s hořčicí a nebo jiné pochutiny. Dědové a strýčci se...

Český majdan "České jaro" odstartován: "Výstražná stávka studentstva" 15. března a v sobotu 17. března "Shromáždění proti rasismu"...

13.03.2018 20:50
Velký sjezd „pražské kavárny“? S trochou nadsázky by se tak dalo nazvat setkání aktivistů, nejrůznějších iniciativ a neziskovek, které minulou sobotu proběhlo v pražském divadle Archa. Aktivisté na místě několik hodin koordinovali činnost a společně ladili noty pro další demonstrace a jiné akce...

Pět vět? Není to málo páni Svěráci?

12.03.2018 17:59
Televizní kanalizace nabízí den co den bohatý vějíř audiovizuálních vjemů – od vyloženě artových až po vyloženě neartové. Sobota nebyla výjimkou. -Pane docent, koukal jste na Lvy? -Ne, sledoval jsem přírodopisný snímek. -Tak to jste o moc přišel. -Ale mě ledová baba nezajímá, já mám té...

Kdy a kde zemřel Jan Masaryk?

12.03.2018 16:19
V devět ráno (tedy v osm hodin západoevropského času) rádio 10. března 1948, tedy přesně před 70. lety, začalo hrát vážnou hudbu a bylo oznámeno, že Jan Masaryk zemřel. Kdo byl Jan Masaryk Podle amíckého historika Igora Lukeše Jan Masaryk byl chronickým zbabělec (Československo nad propastí:...

Pepa Nos: Média se už dostala na takovou úroveň, že de facto jenom přenášejí zprávy ze světa mrtvých. Čili ty zprávy už se vůbec netýkají našeho života a živých lidí.

12.03.2018 14:29
„Na jedničku, skvělý! Žádný lepší tady nikdy nebyl,“ říká k inauguračnímu projevu prezidenta Zemana bývalý disident, písničkář a učitel jógy Pepa Nos. Na paškál si vzal Českou televizi a vyjádřil se i k tomu, co se děje na Slovensku. Svůj názor řekl také na Evropskou unii a referendum. „Vyslovili...

Evropští úředníci: Apologeti arabsko-islámského útlaku a terorismu.

12.03.2018 14:13
Nejenže evropští představitelé ignorovali útoky íránského režimu na vlastní lidi, ale ani se nesnažili o "silnou obranu Západních hodnot", na které nyní íránská vláda útočí: svobody projevu, svobody shromažďování, odluky státu a církve, práva na řádný soudní proces. Evropská...

15. březen 1939

12.03.2018 08:38
Můj otec byl horník a od roku 1918 jsme žili v Hostomicích n. Bílinou. Češi většinou pracovali v uhelných dolech a tvořili největší skupinu nezaměstnaných. Mezi německou a českou mládeží začaly potyčky, někdy dost prudké. Všichni jsme chodili do Sokola a pěveckého spolku Hlahol. Již po první...

Česká televize je všechno možné, jenom ne nějaký pilíř demokracie.

12.03.2018 07:55
Co je demokratického na nikým nevolené instituci? Vůbec nic. Jestli ještě někdy uslyším, že ČT je poslední pilíř demokracie, že s ČT stojí a padají naše demokratické hodnoty, tak se vážně prohlásím za krále země České. Ne že bych to myslel vážně, to jen obrazně, abych vyvážil tu idiotskou...

Na obranu svobody slova a nezávislosti médií vystoupila odvážně ta část umělců, která je napojena na penězovody z našich daní, které jim skrze miliardový průtokový Ohřívač České televize proudí do kapes.

12.03.2018 07:24
Konečně! Chtělo by se s úžasem vzkřiknout. Vždyť jedna z nejbojovnějších divizí Kavárny (takzvaná umělecká fronta, jak si pěkně říká) vystoupila na obranu svobody slova a nezávislosti médií! Tedy překvapivě ta část, která je tak či onak napojena na penězovody z našich daní, které jim...

Je zajímavé, že mnozí se neprobudí ani tehdy, když jim je vše řečeno i v televizi...

12.03.2018 07:09
Co nás všechny nyní v EU může čekat, je ve třech minutách vysvětleno.    Zdroj Zdroj

Forma a organizace připravovaných "studentských" protestů jasně naznačuje, že se připravuje další převrat, další barevná revoluce. Máme věřit, že nic není domluvené a připravené.

12.03.2018 07:00
Před padesáti lety existovalo mezi mými souvěkovci úsloví: "Seš blbej nebo navedenej?" To, když některý z vrstevníků provedl nějakou zhovadilost. Spojka "nebo" se v hovorové čestině většinou chápána jako tzv. "nebo vylučovací", které předpokládá platnost pouze jedné z obou alternativ nebo z více...

S GDPR dochází k rozšíření definice osobních údajů. Nově sem spadají e-mail, IP adresa nebo tzv. cookies v zařízení uživatele. Nová je kategorie tzv. genetických a biometrických údajů

12.03.2018 06:50
Za novou evropskou směrnicí GDPR, která údajně přináší občanovi novou, silnější ochranu osobních údajů, se skrývá nehorázný a nic neřešící byrokratický „eurovopruz“, s hrozbou sankční pokuty až ve výši 20 000 000,- Eur. Za dobu patnácti let starostování jsem již zažil mnohanásobné nabobtnání zcela...

Vzhůru na Václavák do útoku proti pravdě

11.03.2018 18:08
Prezident Zeman ve svém inauguračním projevu neučinil nic víc, než řekl to, co všichni dobře víme – že totiž Česká televize není nestranná a že tzv. drží klandr hlavně jedné politické straně u nás, nesoucí název TOP 09. Pravda, která už má vousy a nové na ní bylo jen to, že ji u nás poprvé a též...

15.3.1939: Výročí, na které se dnes veřejnoprávně rádo zapomíná, je přede dveřmi.

11.03.2018 15:09
Inu, ještě aby si tak montoman našel nějaké paralely tehdy a teď....   Zdroj. youtube.com   Q.S. Vzpomínat není korektní v době, kdy představitelé parlamentních stran jezdí zdravit "drahé krajany" - potomky Hitlerovy páté kolony, která k zničení Československa přispěla zásadním...

Ako ovládať štát.

11.03.2018 11:39
Ak chcete ovládať štát, potrebujete mať v prvom rade mnoho peňazí. Peniaze si ľahko zabezpečíte, ak sa začnete hrať na ich unikátneho znalca, najlepšie ak ich následne monopolne vyrábate (a požičiavate štátu). Prinajhoršom ich môžete získať tak, že o...

Proč je nutné nahradit původní EU obyvatelstvo?

11.03.2018 11:34
  Zdroj

Komedianti maji další Bradyádu.

11.03.2018 11:10
Tentokrát je to vážné. Kritizovali jim ČT, jejich živobytí. To, jak je nezávislá, teď demonstrují propagandou nacpanou do každého živého vysílání. A ne, vůbec jim to není blbé. Logikou totiž nikdy neoplývali. Kdo ještě máte, zrušte si placení výpalného téhle komedii. Vumělci ať si tu revoluční...

Díky kontrole EU společně s Francií si rozdělili Evropu napůl a společně vládli. Zavedli kvóty na cukr, zlikvidovali cukrovarnictví v ČR, to samé dobytek… jakýkoli zpracovatelský průmysl byl strategicky přesunut.

11.03.2018 10:49
Už nějaký ten pátek přemýšlím, proč se v EU prosazují naprosto nesmyslné normy, závazná pravidla, standardy… Proč musí výrobek s názvem X obsahovat Y% něčeho, jinak se tak nesmí prodávat, proč nesmí mít potravina v sobě jednu konkrétní látku, proč při pěstování nelze použít konkrétní herbicid,...

Ti nejnebezpečnější sedí ve vládách a parlamentech Evropy a za bakšiš otevírají brány nepříteli, etniku, stojícímu v totální opozici k evropské civilizaci, navíc ji k smrti nenávidějící!

11.03.2018 10:25
„Dva padlí, menší škody, ale most neporušen díky hrdinství anglického plukovníka“. Tak znělo hlášení, které Warden, jenž jediný se zachránil, poslal do Kalkaty. Později, když o celé akci podával hlášení plukovníku Greenovi, popsal její průběh asi takto: Když voda v řece přes noc opadla a...

Mediální mainstream se doložitelně pokouší manipulovat s těmi, kteří nemají čas si všechno ověřovat, protože mají spoustu jiných starostí.

11.03.2018 10:17
Na úvod otázky: Manipulují s námi média placená z našich peněz, nebo ne? Předvedla tato media včera totéž, co minulý režim s Antichartou, nebo se jednalo o něco principiálně jiného? Zvláštní shoda okolností mně včera umožnila neobvyklý zážitek. Učil jsem v Karlových Varech od 12.15 do 15.30,...

„Zemětřesení“ v Americe už zachvátilo i Evropu. Toť vše.

10.03.2018 16:43
Od 11.9.2001 udělal Západ pod taktovkou USA mnoho špatných rozhodnutí. Bezhlavé vojenské invaze s vývozem“nechtěné“ demokracie do Iráku, Lybie, Afghanistánu končící vraždami místních vůdců, brutálním rozvratem infrastruktury a zbytečnou smrtí a utrpením milionů jejich obyvatel. Ukazuje se, jak je...

Chceme CZEXIT

10.03.2018 16:21
  Zdroj

Půl miliardy je vlastně jenom padesát korun na hlavu...

10.03.2018 16:12
...a je prý naše volba, řekneme-li si: „Na té malé holčičce, která tam umřela hlady, mi nezáleží, a radši bych si dal koleno vyvrtat, než bych obětoval pajcku.“ Jedná se o památník Lety.   Toliko citace diskusního příspěvku paní Terezy Janků pod svým článkem, jímž reagovala na...

Na referendum mají lidé IQ tykve, ale na svrhávání vlád na náměstích evidentně doktorát...

10.03.2018 16:07
Na referendum (o EU) mají lidé IQ tykve, ale na emotivní "svržení" legitimně demokraticky zvolené vlády má "pár" tisíc demonstrantů na náměstích, opírajících se o konspiraci bez jakýchkoli výsledků vyšetřování, doktorát.   Něco mi uniká? Vysvětlí mi tento evidentní rozpor někdo? Někdo...

Přestaňte lhát o presidentu Edvardu Benešovi!

10.03.2018 14:40
My pozůstalí po obětech nacismu a bojovnících proti hitlerismu už toho máme dost. Nechceme poslouchat a číst neustále útoky a sprosté lži o našem druhém presidentu dr.Edvardu Benešovi. V současnosti je příkladem takové prolhanosti výklad psychologa pana Bohumila Slámy na Parlamentních listech...

Prosím vás, nezabíjejte mne, mám doma dvě malé děti!

10.03.2018 14:36
Můj děd Vojtěch Ret, narozený 25.2.1900, bydlel se svou rodinou - manželkou a dvěma malými dětmi ve stáří osm let a čtrnáct měsíců - ve Kdyni, kde byl zaměstnán na berním úřadě. Byl členem Stráže obrany státu a ještě s ostatními muži byl jako desátník v záloze nasazen při obraně našich státních...

Dvacet let od začátku války o Kosovo.

10.03.2018 10:38
Jihosrbské Kosovo, obývané převážně Albánci, se už začátkem 80. let, tedy krátce po smrti jugoslávského socialistického lídra Josipa Brože lita, stalo místem násilných nepokojů. Albánská snaha po dosažení samostatnosti vedla k ozbrojeným srážkám, ve válku pak konflikt rozdmýchávaný i Západem...

Již brzy v EU!

10.03.2018 10:26
  Q.S.

Den nula pro Jižní Afriku.

10.03.2018 10:17
  „Den nula“ v Jižní Africe označuje den, kdy Kapskému Městu, druhé největší aglomeraci v zemi, dojde voda. Toto datum bylo podle všeho posunuto na listopad. Až nastane, ani ten nejlepší přídělový systém na světě a šetření už nebudou žíznivým, přehřátým a zpoceným obyvatelům...

Protest Jurka Šoroša 09.03.2018 - Postavme sa za slušné Slovensko!

10.03.2018 09:18
  Zdroj

Lidé a síly, kteří prohráli ve volbách, se podle všeho připravují na permanentní protesty, které by měly útočit na všechny, kdo ve volbách vyhráli. Čili koho si zvolila většina.

10.03.2018 08:05
Delegace německé parlamentní strany Alternativa pro Německo dorazila do Sýrie. První, čeho si média všímají, je, že byla syrskou vládou přivítána. A co hůř, stanoviskem delegace je, že v Sýrii je bezpečno a uprchlíci se tedy mohou vrátit domů. Jak tuto delegaci vnímáte, včetně mediálních aspektů...

Barevka na Slovensku vstoupila do dalšího levelu. Vyskáčou si Slováci na náměstích to co Ukrajinci?

09.03.2018 18:14
„Víťazný marec 2018“? Revolucionár Soros a šokujúce prepojenia chobotnice tretieho sektora a cudzích záujmov na Slovensku   Otázka na každého Slováka, bez ohľadu na politické sympatie, presvedčenie a mieru znechutenia nespravodlivosťou a žumpou systému, je: Dovolíme, aby sa...

Zajímáme je jen jako odbytiště pro jejich zboží a jako dodavatelé levné pracovní síly.

09.03.2018 07:14
„Angela Merkelová opět potvrdila, že představitelé Západu nemají zájem na Východě o partnery, ale potřebují v tomto prostoru pouze užitečné idioty. Zajímáme je jen jako odbytiště pro jejich zboží a jako dodavatelé levné pracovní síly. Prosazování nové azylové dohody není vedeno nějakými...

Smuteční průvod TOP 09 se vydařil

08.03.2018 20:39
Když včera všichni poslanci TOP 09 (v počtu sedmi) připravovali mediálně občany ČR na svůj „tichý protest“ v podobě smutečního pohřebního oděvu, v němž avizovali své provokativní zviditelnění na inauguraci prezidenta ČS republiky, tak jistě netušili, jak příhodné oblečení to bude... k jejich...

Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU.

08.03.2018 16:53
Vítejte na webových stránkách petiční iniciativy Petice - CzechForGuns V současné době podniká Evropské komise aktivity, které jsou zcela zjevně namířeny proti bezúhonným a zákona dodržujícím občanům členských státu Evropské unie a to především proti jejich právu nabývat a nosit zbraň...

Inaugurace Miloše Zemana 8. 3. 2018.

08.03.2018 15:01
  Zdroj   Q.S. Mnoho sil a zdraví do dalšího prezidentského období! Čeká nás složitá doba a velmi turbulentní rok s mnoha výročími.

GDPR: Chystá se masivní cenzura médií, z dílny Evropské komise?

08.03.2018 14:40
  Zdroj

Slova, která způsobila několik hysterických záchvatů ve sněmovně.

08.03.2018 11:16
  Zdroj

“Geniální konstruktér”. Aneb - co vám Elon Musk nikdy neřekl.

08.03.2018 09:42
Jeho firma SpaceX má být jednoho dne lepší než všechny ostatní. Hlavně má ale být levnější. Jak už to často bývá, když přijde na lámání chleba, zbude z velkých plánů - jen hromádka popela. (délka blogu 3 min.) Nejlepší, nejlevnější a nejvíce orientovaná na potřeby zákazníků? Při bližším...

Nedemokratický brusel je vyšší úrovní zneužívání pojmu demokracie. Tam je totiž demokracie absolutně nežádoucí.

08.03.2018 09:23
Slovníkový výklad pojmu demokracie je forma vlády, na které se všichni občané rovně podílejí - přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování zákonů, kterými se řídí jejich společnost (démos – svobodný občan, kratos – vládnout).   Když to vezmeme doslovně, i loupežník,...

Zásadní nebezpečí implementace zbraňové směrnice – doloženo z oficielních vládních materiálů.

08.03.2018 06:50
  Zdroj

V piatok 9.3. sa spúšťa prevrat na Slovensku. Bratislavské hotely plné profesionálních demonstrantů. Tryskáče a vrtulníky...

08.03.2018 06:46
  Zdroj

Události na Slovensku: Příležitost pochopit!!!!

08.03.2018 06:31
Video k událostem na Slovensku – výjimečná příležitost pochopit vliv médií na řízení společnosti (mas lidí)... Před volbami se hodně lže, ještě víc se lže před válkou a úplně nejvíc se lže za války...     Zdroj   Q.S. Technologie státního převratu za peníze z ciziny a přímé účasti...

Fiala: Každý v Evropě, kdo nehraje komedii podle režie Bruselu, je fašista a extremista.

07.03.2018 19:42
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, nehodlám si zde hrát na historika. Je ale nezbytné připomenout některé souvislosti, neboť utrpení lidí se v podání některých kolegů stává nástrojem politického boje a manipulace. Naše hnutí je vlastenecké. Hlásíme se k zájmům našeho...

Pokud by po sérii „sorosových“ manifestací došlo k svržení vlády, prezident by jmenoval vládu novou. Pokud by ta ale nedostala důvěru parlamentu, všechny pravomoci by přešly na prezidenta. Nastal by prezidentský model státu.

07.03.2018 18:09
Státní převrat na Slovensku? A co potom? Podle analytiků Slovensku hrozí státní převrat. Pokud by po sérii „sorosových“ manifestací došlo k svržení vlády, prezident by jmenoval vládu novou. Pokud by ta ale nedostala důvěru parlamentu, všechny pravomoci by přešly na prezidenta. Nastal by...

Protektorátní status: Pošlou tanky, nebo výhrůžkami urychlí převrat?

07.03.2018 17:19
Situaci na Slovensku, kde už mají jasno, aniž by se vyšetřila vražda, už míří řešit delegace poradců Evropské komise s bratrskou pomocí. Poněkud to připomíná situaci před 50 lety.   Delegace europoslanců dorazí do Bratislavy ve středu večer v souvislosti s vyšetřováním zneužívání eurofondů a...

ČT24 zvala veřejnost na demonstrace z kterých se vyklubala demonstrace proti premiérovi a prezidentovi.

07.03.2018 10:03
"Ať si, kdo chce, co chce, říká, ČT24 zvala veřejnost na demonstrace pro odvolání poslance Ondráčka z vedení komise pro kontrolu GIPS a z kterých se vyklubala i demonstrace proti premiérovi v demisi Andrejovi Babišovi," tvrdí student politologie. To je vážné obvinění. Podle čeho tak...

Sedí Kožený, takový expert z Harvardu? Sedí další za OKD, Mosteckou hnědouhelnou‘, za vytunelované banky? A vy tu budete kázat o morálce?

07.03.2018 09:40
To co jsem viděl za expozé našich "ochránců" demokracie Kalouska, Bělobrádka, Stanjury a dalších mě jen utvrdilo v tom, že tito lidé nemají žádný morální kredit někoho odsuzovat. Někteří byli u toho, když se "zhaslo" a po rozsvícení chyběly tisíce miliard z majetku státu. Sedí Kožený, takový...

Fico se prý zbláznil, když mluví o Sorosovi. Jasně, ten starý hodný pán vůbec za nic nemůže. Do ničeho se nemontuje....

07.03.2018 09:36
Mediální mainstream opět jede. Fico se prý zbláznil, když mluví o Sorosovi. Jasně, ten starý hodný pán vůbec za nic nemůže. Do ničeho se nemontuje. K ničemu se nikdy nevyjadřoval. Fakt jako nikdy nefinancoval žádný projekt, jehož cílem bylo narušit demokratický systém. Nikdy nikomu nic nevnucoval...

Co je hlavním důvodem přílivu imigrantů do Evropy? Je to EU samotná!

06.03.2018 07:11
Je třeba si uvědomit, že hlavním důvodem přílivu migrantů do Evropy není vůbec nedodržování Schengenské smlouvy ze strany Řecka a Itálie, jak se mylně domnívá autor článku. Nebere totiž vůbec v úvahu tu skutečnost, že právě Evropská unie je ta, která podepsala s členskými zeměmi EU Lisabonskou...

Je čoraz viac nepochybné, že Kuciaka zavraždili iniciátori tejto farebnej revolúcie premyslene a cielene, aby mali rozdúchavajúcu zámienku?

05.03.2018 22:45
Farebná revolúcia SK - došlo na Sorosa Dnes, v pondelok, zazneli prvé ostré slová o trestných oznámeniach - na Matoviča a...

Kdo zvyšuje napětí a cílí do oblasti, kde stále ještě (zdánlivě) demokratické akce začínají mít za cíl změnu demokratických poměrů v naší zemi?

05.03.2018 22:38
Dlouholetý kriminalista, nyní komunistický poslanec Zdeněk Ondráček byl demokraticky zvolen do čela parlamentní komise na kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Jan Schneider. Ondráčkovým neúspěšným protikandidátem byl člen Pirátské strany...

Občané nezvolili ty, které jim připravila média a jejich vlastníci. Proto bude permanentní "majdan" dokud nezvolí správně, nebo dokud nevypukne občanská válka?

05.03.2018 17:45
Mnozí si to nechtějí přiznat, ale na Slovensku probíhá převrat-majdan. Uvědomuje si to i premiér Fico. Záminkou je poprava novináře a jeho družky. V rozjetém vlaku majdanizace rozdmýchávané médii, respektive jejich vlastníky a "demokratickou" /jak jinak/ opozicí za asistence prezidenta,...

George Soros se několikrát nechal slyšet, že Evropská unie by měla ročně přijímat 3 miliony uprchlíků, v tom případě by afrikanizace našeho malého kontinentu proběhla během života jedné generace.

05.03.2018 07:09
Když se někdo odváží psát o problémech, o nichž vládnoucí politici nechtějí nic slyšet, dostane se mu označení „kontroverzní“ autor a touto nálepkou se média i jejich majitelé vypořádají také s myšlenkami a návrhy v jeho pracech obsažených.   V lepším případě se nezmiňují, v tom horším se...

Máme je v Praze (2x), v Brně (2x), v Teplicích, Hradci Králové a modlitebny jsou v Karlových Varech a okolí (2x), v Dubí, v Klimkovicích, v Karviné, v Praze , v Plzni, v Liberci ...

05.03.2018 07:03
V českém parlamentu se pokouší strana SPD prosadit zpřísňující zákon o působení (nejen) muslimů na našem území. Při projednávání zákona se naopak ukazuje kdo opravdu chce čelit islamizaci a islamismu a kdo pouze se snaží na tomto tématu získat politické body. Příkladem je poslankyně...

Odbor prověrky korespondence aneb doba se změnila. Opravdu?

04.03.2018 17:11
Vážení spoluobčané, před listopadem 89 Státní bezpečnost zadržovala, otevírala a zneužívala k diskreditaci, šikaně a postihům všeho druhu soukromé dopisy, jejichž pisatelé byli podezřelí z nelásky k panujícímu režimu. Za tím účelem byl vytvořen celý jeden odbor na VI. správě SNB. Orgány...

Kocourkov made in "Občanská společnost" aneb jak liberálně nepostavit dětem sněhuláka.

04.03.2018 15:27
Postavil jsem dětem sněhuláka. Za chvíli mě kolem jdoucí feministka zkritizovala, že je diskriminační, když jsem postavil jen sněhuláka-muže a sněhulačku nikoliv. Tak jsem jejímu přání vyhověl a vedle sněhuláka postavil i sněhulačku. Záhy na mě vyběhla sousedka, že ohrožuji mravní výchovu svých...

Co spojuje Pánka, Pehe, Drtinovou, Taberyho, Niedermayera? Správní rada Sorosova OSF Praha.

04.03.2018 15:16
Kdo všechno byl nebo je očividně spojen se Sorosovým Open Society Fund v ČR? Mrkl jsem na věřejně dostupný historický výpis členů správní rady na justice.cz. Překvapení? Pánek, Pehe, Drtinová, Tabery, Nidermayer, Klusáková...   Níže uvádím ty nejzajímavější osoby, které byly v některou...

Také jste si všimli, jak viníkem už není německý nacismus, ale my všichni, náš "extrémní nacionalismus"?

04.03.2018 15:03
Také jste si všimli, jak se vina za zlo druhé světové války a za Holokaust rozděluje na všechny evropské státy a národy, jak viníkem už není německý nacismus, ale my všichni, náš extrémní nacionalismus, manifestující se dnes v odmítání jednoty v Evropské unii a lpění na suverenitě našich...

Slovensko: Když média a neziskovky dělají politiku... Slovensko = Ukrajina?

04.03.2018 11:00
Situace na Slovensku se vyostřuje. Tisíce lidí vyšly do ulic řady slovenských měst, ale překvapivě i evropských a českých. Konaly či konají se v nich pochody a pietní shromáždění k uctění památky zavražděného investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny...

Dvě tváře.

04.03.2018 10:56
  Zdroj

Sorosova německá neziskovka dodává migrantům příručky o nejlepších metodách a cestách k dosažení evropské půdy, pokyny jak oklamat orgány a vyhnout se hraničním bezpečnostním systémům.

04.03.2018 10:31
Sorosem financovaná NGO poskytuje nelegálním migrantům cestovní příručky a rady jak oklamat úřady. Nelegálním migrantům jsou poskytovány příručky vydané přední skupinou George Sorose, informoval maďarský hlavní bezpečnostní poradce....

Management České televize v rozporu se zákonem toleruje neúplné informování veřejnosti, negativní nálepkování, ignorování představitelů jiných názorových proudů a netransparentní nakládání veřejnými zdroji.

04.03.2018 10:17
Management České televize v rozporu se zákonem toleruje neúplné informování veřejnosti, negativní nálepkování, ignorování představitelů jiných názorových proudů a v neposlední řadě netransparentní nakládání veřejnými zdroji v rámci výroby a koprodukce pořadů. Těmito ráznými slovy přispívá do...

Jak imigrace zničila prosperující stát. Video.

04.03.2018 10:11
  Zdroj

Proč ihned ty pochody proti vládě? Kdo vlastně ty pochody svolává? Nechutné zneužití tak velké lidské tragédie. Něco tady smrdí.

03.03.2018 19:30
Vražda dvou lidí. Dvou mladých lidí, kteří měli mít brzo svatbu. Koho by to nechytlo za srdce. Komu by ho nesevřel smutek jako ledová pěst. Ano, je mi velmi líto mladých životů. Ovšem, když nastupují city, občas logika ustupuje.   Podívejme se tedy – pro někoho možná až kacířsky na vraždu...

Musí mít každý obyvatel Prahy 6 povinně průjem?

02.03.2018 09:01
Jak často musí lidé chodit na velkou, aby se zaplatil další nesmysl. Nebo musí mít každý obyvatel Prahy 6 povinně průjem? Praha 6 po slavné lavičce F. Vaňka realizuje za cca 5.000.000,- Kč na Babě další nesmysl. Jedná se o obyčejnou plechovou budku, ve které je normální záchod a na kterou se...

Slovenský majdan v skutočnosti organizujú a podporujú notoricky známe mená z médií a mimovládnych organizácií.: “Tu musí dôjsť k prevratu, teraz je dôvod na pád vlády!”

02.03.2018 08:38
Komu vražda novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky je najviac na prospech? Túto otázku položil premiér Róbert Fico na nedávnej tlačovej konferencii. Ako sa ukazuje, najviac z nej ťažia opozičné strany SaS, a OĽaNO, ktoré už zorganizovali demonštráciu a tvrdia, že v tom budú pokračovať....

Profesor Warner u Sorose.

02.03.2018 08:13
  Zdroj

Kdo si bere vzor z Února? Kdo tady volá po "neklidu", po používání "ulice", po odmítnutí výsledků demokratických voleb? Kdo tady chce vytvořit atmosféru "únorového nátlaku"?

01.03.2018 23:00
Dozvídám se, že největší hrozbou je opakování Února! Proboha, co je to za blbost? Vždyť je to přesně, jako když „Zloděj volá, chyťte zloděje!". Kdo tady volá po "neklidu", po používání "ulice", po odmítnutí výsledků demokratických voleb? Kdo tady chce vytvořit atmosféru "únorového nátlaku"? – No...

Koncepce společné bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení.

01.03.2018 22:38
Koncepce společné bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení a jak se vše konkrétně projevuje v řízení České republiky…. dále Šest priorit zobecněných prostředků řízení…a Konceptuální moc Hosté:  Jindřich Vavruška / Fond konceptuálních technologií Ing. Jaroslav Tichý / ANS PhDr....

Harfa

01.03.2018 21:42
  Q.S.

Prvosenka

01.03.2018 21:19
  Albrecht Dürer  

O necitlivosti

01.03.2018 21:16
Dnes pozdě v noci se ze sousedního domu, jenž přes noc zůstává prázdný, (již po několikáté) ozývalo žalostné psí skučení. Označovat to za vytí by zřejmě nebylo na místě, protože vydávané zvuky zněly spíš jako by toho psa někdo zahnal do kouta a dloubal do něj klackem. Ač na tomto zvířeti v danou...

Britská novinářka Katie Hopkins byla zadržena na letišti v Jižní Africe a jihoafrické úřady ji viní z šíření rasové nenávisti. V Jižní Africe pracovala na dokumentu o vyvražďování bílých farmářů ozbrojenými černošskými gangy.

01.03.2018 19:56
@KTHopkins   Britská novinářka Katie Hopkins byla zadržena na letišti v Jižní Africe a byl jí zadržen pas a jihoafrické úřady ji viní z šíření rasové nenávisti. Katie Hopkins, která je novinářka, v Jižní Africe pracovala na dokumentu o vyvražďování bílých farmářů ozbrojenými...

V Berlíne sa nachádza asi sto mešít, z toho päť stavieb je jasným prejavom sily (svojimi minaretmi a kupolami) voči pôvodnému obyvateľstvu.

01.03.2018 19:48
Už iba 25 % obyvateľstva Berlína patrí k dvom veľkým kresťanským cirkvám: 15,9 % evanjelickej a 9 % katolíckej. Tým stratili tieto cirkvi v posledných desiatich rokoch 5 %. Vtedy ešte predstavovali členovia evanjelickej a katolíckej cirkvi 30 % obyvateľstva – uvádza...

Nikomu by nemělo být také dovoleno, aby zlehčoval utrpení a oběti Slovanů. Těch zahynulo v druhé světové válce nejvíce.

01.03.2018 19:44
Proč nevzpomínáme i na vyvražďování slovanského obyvatelstva?   Němci v průběhu druhé světové války postupně vyvraždili přibližně 6 milionů Židů a značný počet Rómů. Je samozřejmé, že ve všech civilizovaných státech vzpomínají lidé s úctou a se slzami v očích  na tyto oběti...

Jen málo z nás si uvědomuje a připouští, že letošní rok bude rokem závažných změn, které budou mít dopady na každého obyvatele naší země.

28.02.2018 20:16
Jen málo z nás si uvědomuje a připouští, že letošní rok bude rokem závažných změn, které budou mít dopady na každého obyvatele naší země, které nenávratně změní naše životy, náš dosavadní životní styl a naše plány do budoucna. V červnu letošního roku bude na schůzce nejvyšších představitelů zemí...

Zneužité naděje a ideály.

28.02.2018 20:05
  Zdroj

Chaos vládne...

28.02.2018 19:45
Na počátku roku 2014 jsem napsal, že jsme vstoupili do období chaosu. Mnozí se tomu nevěřícně usmívali. Jak to vidíte dnes? Po několika letech, kdy stabilita se zdála věčnou...  Přičemž je naprosto lhostejné, zda se jedná o chaos uměle řízený, nebo skutečný. Výsledek bude stejný. Pro nás...

Směřujeme ke katastrofě.

28.02.2018 19:27
Islámská budoucnost Evropy   Evropští vůdci akceptovali transformaci částí vlastních zemí na nepřátelská území. Musí jim být jasné, že směřujeme k demografické katastrofě. Vědí, že po dvou nebo třech desetiletích bude Evropa ovládána islámem. Historik Walter Laqueur...

Progresivistická utopie. Špatné názory jsou "nenávist". Dokonalou korektní společnost přece nemůže nikdo podrývat nějakými argumenty.

28.02.2018 16:29
Proč se v progresivisty ovládané společnosti cítíte jako vyvrhel? Vaše morální zásady byly přehodnoceny - jsou z nich najednou "hnusné předsudky". A vy, vy jste problém. Věříte ve svobodu projevu? Ne, teď věříte v šíření nenávisti. Jste zločinec. ... A v této nové společnosti pro vás už není místo....

T.E. Rostas: Vyjadrenie k razii.

28.02.2018 12:49
  Zdroj   Q.S. Když jsem před několika lety popisoval tento vývoj, byla nejčastější reakce nedůvěra a výsměch. Nyní připomínám, že je to pouze počátek zastrašování a represí vůči alternativním médiím a lidem samostatně myslícím, kteří jsou ochtoni své poznatky a myšlenky šířit.

Neuvěřitelné věci kolem řízené migrace a depopulace. Video.

28.02.2018 12:36
  Zdroj   Q.S. Rovnovážné síly jsou dlouhodobě narušovány. Účelově. Řešení bude důsledné a nesmírně tvrdé. To je fakt. A nebude to organizovat ani OSN, ani politické struktury....

Soros operandi? Pokus o barevnou revoluci na Slovensku ve stínu úkladné vraždy novináře?

28.02.2018 11:14
Nezávislý poslanec Marček k úkladnej vražde novinára a jeho družky   Okamžite po tejto tragickej udalosti sa celá opozícia v 10 vstupoch hlučne a bez poznania akýchkoľvek faktov púšťa do výkonnej moci a mysli si, že takto vytlčie politický kapitál. Je to úplné dno ľudských charakterov....

Globální olympijské ghetto: Takhle má vypadat budoucnost? Bez vlajek, bez hymen, beze všeho, co by charakterizovalo jednotlivé národy?

27.02.2018 12:53
První a jistě nejvýznamnější věcí, co pro náš národ poslední olympijské hry přinesly, tak to je jednoznačně výkon Ester Ledecké. O dvou zlatých psal doslova celý svět a my můžeme být hned o něco více hrdi, že se zase našel jeden dříč, kterému pomohli rodiče a mohl tak něčeho dosáhnout. Po...

Svoboda otroků.

27.02.2018 12:29
Svoboda se v našich společnostech stala kultem, fetišem a modlou; axiomaticky se jedná o konečný cíl Člověk, stejně jako jím kdysi měla být spása duše. Slovo se viditelně objevuje na národních měnách; rituálně se jej znovu a znovu dovolává žargon obou (amerických – pozn. DP) politických stran,...

Chystá se očkování, které se bude samo šířit mezi lidmi.... Cesta k masovému vyhlazování otevřena?

27.02.2018 11:38
Přestože má očkování i své odpůrce, má svůj význam. Aby byli chráněni i ti, kdo z různých důvodů očkovaní nemohou či nechtějí podstoupit, začali se vědci začali zabývat možností přenosu virových vakcín mezi lidmi. Kombinace genového inženýrství a epidemiologických znalostí otevírá cestu...

Co je hlavním důvodem a skutečným cílem snahy o odvolání Okamury z postu místopředsedy PS parlamentu ČR?

27.02.2018 11:21
Nejsou to výroky Okamury o fungování tábora v Letech u Písku v době protektorátu Bohmen und Mahren před třičtvrtě stoletím. To je téma pro historiky. Nicméně, některým politikům, především z KDU/ČSL a TOP 09, kteří žalostně propadli ve volbách, se kritika Okamurových výroků nesmírně hodí pro...

"Uprchlíci": Letadlem z Casablanky přes Istanbul do Bělehradu a odtud již taxíkem na chorvatské hranice. Po 8 hodinách ve vlaku jsme vystoupili tady v Nickelsdorfu

27.02.2018 10:44
Jeden den v utečeneckém táboře Změnil jsem názor. Už jim nebudu pomáhat !   Posádka CZ vozu:   řidič T. Holenberk a tři studenti z Pražské ČVUT, Místo: Nickelsdorf, Rakousko,   Směřuji v naloženém náklaďáku s dalšími třemi dobrovolníky do tábora v Rakousku,kde je nyní...

Političtí byrokrati balí pravdu do slupek lží tak dokonale, že se z nich pravda k lidem nedostane... Každý, kdo přemýšlel a hledal, byl pro každou ideologii nebezpečný. Tak to bylo, je a bude.

26.02.2018 14:09
Před sedmnácti léty se nás politici ptali, prostřednictvím všelidového referenda, zda chceme vstoupit do EU a náš souhlas získali, po masivní mediální masáži, až na druhý pokus. Dnes nám ale toto přirozené občanské právo většina politiků odepírá. Ptáte se proč?   Že prý nejsme...

Na Slovensku zavraždili novináře a jeho přítelkyni. Může za to prý Zeman...

26.02.2018 13:54
Vskutku odporná vražda na Slovensku a ještě odpornější komentáře v bakalomédiích a pravdoláskařské žumpě. Zde je odkaz na články zavražděného novináře. Z něhož je patrno, že se pohyboval v kalných vodách praní peněz a mafiánských vazeb mnoha slovenských politiků. Ostatně nic nového ani u...

Od roku 2003, kdy USA napadly Irák, klesl počet křesťanů v této zemi z 1,5 milionu na 200 tisíc. To není genocida?

26.02.2018 13:34
Násilné muslimské pronásledování křesťanů na Středním východě nezačalo s nástupem islámského státu v roce 2014, prohlásil irácký arcibiskup Bašar Warda, ale již před mnoha staletími.   „Poté, co jsme čelili 1400 letům pomalé genocidy, která začala dávno před probíhající genocidou...

Vše, co chci, je přežití svého národa... O demokracii se musí nepřetržitě bojovat. Le Pen a Farage.

26.02.2018 13:18
Sestříhaný videozáznam projevu francouzské političky Marion Maréchal-Le Pen na konferenci CPAC 22.2. 2018.   Nigel Farage na konferenci CPAC vyzval k nepodceňování nepřátel a podotkl, že George Soros, který touží po společnosti bez hranic, věnoval na konto své nadace 30 miliard...

Mnohem, mnohem nebezpečnější než falešné zprávy jsou jejich potírači.

26.02.2018 08:37
Výrazem roku se podle vydavatelů anglického výkladového slovníku Collins English Dictionary stalo spojení „fake news” označující falešné zprávy. My máme pro boj s takovými falešnými zprávami zřízeno i Ministerstvo Pravdy jak vystřižené z Orwellova románu 1984, v našem...

Jak k nám promlouvá EU? - Fráze, slogany, pompa, budovatelské nadšení.

25.02.2018 09:22
  Zdroj   Q.S. Prázdný a mrtvý jazyk pro mrtvé a prázdné.

Schengen je po euru další velký projekt architektů unifikované Evropy, který se proměnil v noční můru.

25.02.2018 09:15
Schengen zapůsobil jako jeden z hlavních spouštěčů, které vyvolaly migrační záplavu, učinil z ní rázem společný problém všech členských států a stal se katalyzátorem dalšího prohlubování celé katastrofy.   Na jaře 2018 uplynou již tři roky od chvíle, kdy naplno propukla evropská...

Kdo nebude poslouchat, bude mediálně špiněn.

25.02.2018 08:52
Třicátá léta minulého století v Německu začíná připomínat nynější atmosféra dehonestací a nálepkování těch, kteří mají jiný názor než ti, jež používají krásná slůvka o demokracii, svobodě slova, západních hodnotách, kritickém myšlení. Nutí lidi povinně se klanět jejich ideologii, a kdo je nemíní...

Infikoval vlastní obyvatele bakteriemi a viry, které ničily zdraví a dokonce zabíjely. Potají.

24.02.2018 21:38
Po dlouhých dvacet let od roku 1949. Americkému státu se experimenty na neinformovaných civilistech i vojácích dařilo tutlat. A když vyšly na světlo, dokázal zabránit odsouzení viníků. Jezdily rychle a hlavně po celé zemi. Autobusy Greyhound proto armáda využila k šíření...

Obohacení Itálie: Jíst psy a kočky je prý u nich naprosto normální.

24.02.2018 17:42
Kompletně nahý Afričan se procházel v ulicích městečka Bassano. Migranta policisté odvezli do San Bassiano, kde ho přijali na psychiatrickém oddělení. Toho, který upekl psa, zase za trest strčili do 4* hotelu u moře v Kalábrii … Foto z tištěného provinčního deníku … zadní část těla již...

Pan Pithart valí mladým generacím do hlav lživé klíny nepravd a smyšlenek o pozici presidenta Beneše v roce 1938 a 1948.

24.02.2018 15:25
Pan Pithart páchá neodpustitelné o letech 1938 a 1948, nikoli president Beneš!   Pan Pithart neustále nepravdivě napadá odkaz presidenta Budovatele. Odkaz presidenta spoluzakladatele státu, odkaz dvojího zachránce republiky před občanskou válkou, odkaz presidenta bojovníka proti nacismu a...

Propaganda na ČT/Média a společnost. Sofistikované metody manipulace veřejnosti v ČT.

24.02.2018 13:13
Co se snaží manipulátoři v ČT vložit divákovi do hlavy... Zdroj

Otevřený dopis, adresovaný panu prezidentovi České republiky.

24.02.2018 13:10
Vážený pane prezidente,  tento rok bude rokem závažných rozhodnutí pro náš stát, a to s obrovskými dopady nejen pro jeho obyvatele, nýbrž i pro národ jako takový. Má být totiž projednána a podepsána smlouva Dublin IV. a následně i smlouva OSN tzv. Globální kompakt.  Naprosto převažující...

Bez pocitu národní příslušnosti chybí jedinci společenská a kulturní sebejistota, bez takového pocitu je vykořeněný, sám a sláb, bez opory a záštity.

23.02.2018 14:51
Pravdy a lži  českých dějin K násilí, jímž byli a jsou lidé a národy ovládáni hmotně, přistoupila jako poslední vymoženost dvacátého století propaganda, která ovládla lidi a národy duševně. Násilí zbavuje lidi svobody vůle. Propaganda je zbavuje svobodného úsudku. Proti násilí se bojuje...

Vývoj ke globalizaci přestal být přirozený a je mocensky prosazován.

23.02.2018 07:57
Globalistická akce, která v současné době probíhá v celé západní civilizaci, se dostala do fáze, ve které už naráží na přirozený odpor konzervativně založených lidí. Vývoj ke globalizaci přestal být přirozený a je mocensky prosazován.     Globalizace má svůj přirozený...

Boj s "fake news": Jak moc je politický establishment vyděšen z hrozby ztráty moci a jak daleko je ochoten zajít v ohrožování demokratických principů, aby se udržel u moci.

23.02.2018 07:51
Když švédské úřady, pověřené švédskou levicovou vládou, a média oznámily vznik projektu, jehož cílem by bylo zabránit šíření "falešných zpráv", aby " rozhodujícím způsobem neovlivnily" volby v roce 2018, měl to být pro obyčejné Švédy velmi varovný signál. Kdopak rozhodne, co je a...

Dohoda o azylovém systému.

22.02.2018 19:57
  Zdroj

Fukušima.

22.02.2018 19:51
Otázky o odpovědi k oběma dosud největším jaderných katastrofám  (Přeloženo z brožury IPPNW a Ausgestrahlt, vydané v Hamburku v lednu 2016)  Část o Fukušimě:    Fukušima  Co se stalo 11.března 2011 ve Fukušimě?  Ve 14:46 hodin došlo na východním pobřeží...

Severní Afrika směr Evropa. Musíme být solidární s prchajícími ženami, dětmi a starci postiženými válkou, hladem, suchem...... a trvale relokovat a relokovat...

22.02.2018 14:41
V severní Africe se stále snaží invazní armáda dostat přes Středozemní moře do Evropy. Letošní rok má být podle odhadů znovu kritický oproti tomu loňskému. Ale budou tvrdit, že je to jen Fake News... Zdroj

S Evropským svazem jak s jedovatým plazem.

22.02.2018 14:33
Češi jsou podle posledních průzkumů vůbec nejeuroskeptičtější národ v Evropě. A s tím se musí něco dělat! Naštěstí tu máme obětavé a nezištné zaměstnance některých státních institucí a jejich brožury.   Kolika „ztraceným ve tmě“ hledajícím, tápajícím pomohly brožury, po jejichž přečtení...

Babiš: Výzva, a taky prosba, aby novináři a politici nelhali o mém soudním sporu o obvinění ze spolupráce z StB.

22.02.2018 14:14
  Zdroj   Q.S. Zvláštní, že 30 let po STB převratu, kdy se v řízení tohoto státu vystřídala řada agentů a spolupracovníků a někteří nás stále masírují skrz média, se řeší nějaký Babiš... Tento stát neměl nikdy tolik bojovníků proti minulému režimu, jako jich má dnes. Z toho půlka ho...

Pojmy jako populismus, extremismus, šovinismus nebo xenofobie se staly oblíbenými nálepkami médií pro každého, kdo odmítá eurounijní multikulturní evangelium.

22.02.2018 09:14
Internovat muslimy? Chovat se jako Američané vůči Japoncům žijícím v USA za druhé světové války? Tak se nedávno dotazoval moderátor ČT David Borek bezpečnostního analytika Lukáše Visingra, když na obrazovce veřejnoprávní TV hovořili o rizicích, která představují pro Evropu „zakuklení islamisté“....

Jeden muž, tři manželky a šest dětí. Reportáž.

21.02.2018 17:08
RTL odvysílala 18. února šokující reportáž o syrské rodině, která dostala v Německu azyl. Ahmad má tři manželky, dvě v Německu a třetí v Sýrii. Všichni jsou závislí na sociálních dávkách, ženy, které byly za Ahmada provdány v 14 a 13 letech, nepracují, Ahmad také ne, je analfabet. Od obce dostal...

Česko sebe samo likviduje už 25 let

21.02.2018 12:23
Když v listopadu 1989 nadšené davy zvonily klíči, všichni tvrdili, že je to zvon svobody. Kdyby tehdy někdo špitnul, že tam slyší i první tóny umíráčku, tak by ho dav něžně ušlapal. V roce 1918 měla Československá republika svou modlu T.G.Masaryka. V roce 1989 si našla další ikonu, Václava...

Proč není na Středním východě mír?

21.02.2018 12:17
Mír na Středním východě není možný, protože pro obyvatele Středního východu jsou důležitější jiné hodnoty a cíle než mír. Nejdůležitější jsou pro ně věrnost svému rodu, klanu, kultu a čest, kterou tato věrnost přináší. Před rozmachem islámu zde neexistovala loajalita nad rámec kmene...

Petice - Výzva Vládě ČR, aby odvolala uznání samozvaného albánského kvazistátu na území jižního Srbska.

21.02.2018 08:09
PETICE – VÝZVA vládě České republiky My, níže podepsaní, žádáme vládu České republiky, aby vzala zpět (odvolala) uznání tzv. Republiky Kosovo. Uznání samozvaného státu kosovských Albánců, ke kterému došlo v květnu 2008, bylo ze strany tehdejší české vlády hrubým porušením mezinárodního...

Evropou i celým Západem obchází strašidlo – strašidlo populismu.

20.02.2018 16:43
Co ale označení populismus vlastně znamená? A čím se skutečný populismus liší od populismu předstíraného, „populismu“ Emmanuela Macrona, Sebastiana Kurze a dalších liberálů, kteří se takto jen snaží zachránit liberalismus jeho šidítkem? Skutečný populismus v prvé řadě překračuje klasické...

Jsme na dějinné křižovatce - musíme jednoznačně určit směr.

20.02.2018 08:41
Tak, jak jsme (jako ANS) upozorňovali již v loňském roce, dostali jsme se letos na dějinnou křižovatku a stojíme nyní před volbou, jak a kam z ní dále. Odklad v rozhodování již žádný nedostaneme, termíny jsou dány předpokládaným podpisem či odmítnutím podpisu smlouvy Dublin IV (další kolo...

Komedie pro hlupáky, při které byl Bohuslav Sobotka nahrazen svým ovlasatělým klonem Hamáčkem? Slovy levičák, činy pravičák, a v žádném případě vlastenec. Prostě euromarxista.

20.02.2018 04:51
Analytik Martin Koller poznal zevnitř, jak funguje česká sociální demokracie. Proto může nabídnout velmi svěží pohled na dnešní dění v kdysi největší straně v zemi. Po zvolení Jana Hamáčka předsedou ČSSD hovoří o komedii pro hlupáky, při které byl Bohuslav Sobotka nahrazen svým ovlasatělým klonem...

Jak to, že si Merkelová dovoluje prosazovat jakousi dohodu o společném azylovém systému, když ona byla ta první, co funkční evropský azylový systém bezohledně porušovala?

19.02.2018 19:48
„Státy očekávající finanční podporu unie musejí v řešení migračního problému projevit solidaritu“ prohlásila podle agentury DPA Merkelová na video vzkazu účastníkům neformálního summitu EU. Doufá, že se jí podaří prosadit dohodu o společném azylovém systému. Merkelová se pravděpodobně považuje...

Obří lež o tzv. českých četnících Protektorátu a její vyvrácení.

19.02.2018 18:55
V současnosti média šíří naprostou historickou lež o tzv. "českých četnících" v Protektorátu Böhmen und Mähren. Bezprostřední příčinu tomu zavdala takzvaná kauza Lety. Jak se to má s četnictvem a vládním vojskem za Protektorátu? A jak se vlastně má se samým tzv. Protektorátem? Začněme od ...

Němci nám dluží cca 360 miliard předválečných korun. Dosud zaplatili 0,4 %. Téměř 3,5 bilionu korun nám dluží, pokud nezapočítáme částku z prodlení. Naše právo bylo založeno Pařížskou reparační dohodou a následnými smlouvami.

19.02.2018 18:46
I my, vlastenečtí Češi, máme připravené náměty pro rozhovory s vládou SRN  Pokud jde o návrhy tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu, o kterých by Německo mělo vést dialog s ČR, pak je třeba zcela jednoznačně říci, že o otázkách vyhnání Němců a o jejich diskriminaci, jsou jakákoliv...

Omezení suverenity ČR.

19.02.2018 18:39
  Zdroj

Vášáryová roky všechny poučuje, že nemají kritizovat politiky z jiných států, ale potom sama nakládá české hlavě státu. A ještě si vymýšlí nesmysly o tom, co si Slováci myslí o Zemanovi.

19.02.2018 17:03
Pamätám si, keď poslankyňa Vášáryová so svojím typickým afektovaným prejavom, z ktorého normálnym ľuďom naskakujú zimomriavky, každého v parlamente vystríhala, nech nekritizuje Brusel či západné štáty, lebo vraj všetko sledujú zahraniční diplomati a posielajú domov správy. Bububu! Smiali sme sa,...

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura se vůbec neměl stát místopředsedou Sněmovny. V pořadu ČT Otázky Václava Moravce to včera řekl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

19.02.2018 08:10
Na slova Pavla Rychetského vzápětí na facebookovém profilu reagoval soudce Kamil Kydalka i vývojář počítačových her Daniel Vávra. Rychetský v České televizi uvedl, že funkce místopředsedy Sněmovny je spojená s reprezentací Česka. „Považuji za dost vážnou situaci, že do ní byl Parlamentem...

Chystaný videodokument ukazující manipulativní vysílání ČT, která se v pořadu dopustila tolika minel, že nemůže jít o nějaké selhání jednotlivce

19.02.2018 08:05
Propaganda na ČT: Faleš vs. důkazy! INTRO Hry se zúčastnili Systémoví politici, kteří utrpěli do jednoho v ten samý čas naprostou ztrátou paměti. Bude doloženo z oficielních zdrojů. Pořad ČT 24 Devadesátka 15.11.2017: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11... Podívejte se nejprve sami na cca 60min...

Už zase někdo čte naše dopisy, emaily, už zase někdo lidem blokuje poslouchání a čtení závadových materiálů. Už zase někdo kouká lidem do poštovních schránek, už zase někdo za někoho rozhoduje, co by měl a neměl číst.

18.02.2018 19:13
  Zdroj     Q.S. A trockistický předseda Ústavního soudu, který má hlídat ústavní práva občanů zatím u Moravce dští oheň a síru na politika, který prosazuje referendum a označuje ho za rasistu, extrémistu a xenofoba ohrožujícího demokracii... Přičemž narušování soukromí, cenzura a...

Dívčí škola...

18.02.2018 18:42
Itálie, Pordenone. Korán, arabština a bití dětí: vyšetřována 33letá, neautorizovaná učitelka původem z Bangladéše. V této škole učila základům koránu a arabštinu. Vyučování zahrnovalo opakované každodenní používání tělesných trestů, včetně použití dřevěných prutů, s nimiž prudce švihala žáky,...

Dohady jestli patříme na Západ a v žádném případě ne na Východ jsou zbytečné a trapné.

18.02.2018 17:15
Přesněji řečeno, je to především zviditelnění samotných hlasatelů té jediné a univerzální pravdy. Pokud máte jen jeden neměnný názor, pokud odmítáte diskutovat, pak raději nečtěte. Budete se zbytečně rozčilovat.   Jsem Čech, vlastně podle narození Čechoslovák. Každý občan na tomto...

George Soroš muž, který FINANCUJE Papeže i NWO?!?

18.02.2018 17:07
  Zdroj

Kosovo je Srbsko.

18.02.2018 17:00
Před deseti lety, 17. února 2008, došlo v rozporu s mezinárodním právem k jednostrannému vyhlášení samostatnosti Kosova. Vyhlášení samostatnosti Kosova bylo porušením rezoluce č. 1244 Rady bezpečnosti OSN z roku 1999. Stalo se tak proti vůli srbského státu. Následně byly...

V Čechách začala cenzúra súkromných e-mailov.

18.02.2018 16:54
Pred niekoľkými dňami začala v ČR rezonovať kauza freemailového portálu Centrum .cz, ktorý sa rozhodol svojvoľne mazať užívateľom všetky maily, ktoré v sebe obsahovali odkazy na články z alternatívnych webov. So správou prišiel portál Aeronet.cz , ktorý ako prvý postrehol, že od...

Kontrola NKÚ na Ministerstvu školství. Děs!

18.02.2018 16:36
  Zdroj

Stará pravdoláska: ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Zelení a ODS. To jsou strany orientované na USA a potažmo na Brusel a na Berlín. Nová pravdoláska: Babišovo ANO a Piráti.

17.02.2018 19:38
Stanislav Jánský má trvalé bydliště na Praze 3 již 16 let a bydlí jednu minutu chůze od takzvaného sociálního centra Klinika, které provozují lidé navázaní na levicově extremistické, autonomistické, anarchistické a squatterské hnutí. „Klinika bude odrazem naší společnosti. Buď se nám podaří vzít...

Tam, kde český národ nemá svá práva, není doma. Přežili jsme Rakousko-Uhersko, přežijeme i Evropskou unii.

17.02.2018 12:16
„Polák rovněž připomněl ´české duše´, které přesně neví, kam patří. Jestli na východ nebo na západ. Postřehl, že reflex, být podřízeným v habsburské monarchii, byl přenesen na Brusel, kde se cítí stejně malí a bezvýznamní.“ (Z článku Křesťanská solidarita zůstává důležitá, Ulrich Miksch,...

Nebylo hlavním cílem tohoto trestu především zastrašit každého, kdo by chtěl na tuto pozoruhodnou podobnost upozornit?

17.02.2018 11:40
Nejsou-li tedy k dispozici někdejší budovatelé a zasvěcenci, nezbude nám než se porozhlédnout po jejich nejbližším příbuzenském a rodinném okolí. A právě tady, pokud jde o zasvěcence, není co řešit a zdroj informací se tyčí přímo před námi, přímo pod tou pověstnou lampou, kde je nejméně...

Byl člověk vytvořen genetickou manipulací? Nakolik je relevantní teorie o Anunakis?

16.02.2018 18:00
  Zdroj   Q.S. Cayceho jsem četl dosti podrobně a podobné závěry jako pan Josef Janda jsem nezaznamenal. Sitchina považuji za šarlatána. Nicméně některé informace stojí za pozornost.

Filmů z pohledu současných utečenců vzniká dost, ale naše příběhy za nás Evropa nenatočí. Vyslýchali mě jako fašistku, říká autorka scénáře o střetu s muslimy.

16.02.2018 16:21
Za scénář filmu Jako v ráji dostala Lucia Klein Svoboda jednu z vítězných cen loňské soutěže Filmové nadace. Má už i zahraniční koproducenty, ale v Česku na veřejné prostředky nedosáhla. „Chtějí, abych to přepsala: pozitivněji. To je cenzura,“ tvrdí herečka s doktorátem filozofie a...

WikiLeaks: George Soros, Barack Obama a Hillary Clintonová provedli převrat ve Vatikánu, aby v únoru 2013 svrhli konzervativního papeže Benedikta.

16.02.2018 16:08
WikiLeaks: „Deep State“ přinutil konzervativního papeže Benedikta k rezignaci George Soros, Barack Obama a Hillary Clintonová provedli převrat ve Vatikánu, aby v únoru 2013 svrhli konzervativního papeže Benedikta, podle e-mailů WikiLeaks. Papež Benedikt se stal od papeže Gregora XII...

Slučování rodin: Čísla ze severního Německa odhalují, že 34 uprchlíků přivedlo do Německa 130 rodinných příslušníků. Je to téměř čtyřnásobek počtu osob, které podaly žádost o azyl.

16.02.2018 16:04
Německo: 34 uprchlíků přivedlo130 rodinných příslušníků a druhé manželky Mnoho údajů o migrantech je v Německu zamlčováno, ale někdy se některé příběhy dostanou na povrch.   Čísla ze severního Německa odhalují, že 34 uprchlíků přivedlo do Německa 130 rodinných příslušníků. Je to...

Přerozdělovací mechanismus migrantů: Naši občané tuší pouze zlomek hrůzy o čem to ve skutečnosti bude.

16.02.2018 12:48
„Základní podmínkou toho, aby byla česká politická reprezentace v odporu proti automatickému mechanismu přerozdělování běženců úspěšná, spatřuji v opření se o informované veřejné mínění. A tady se moc obávám, že jakkoliv jsou naši občané většinově proti takovému nařizováni z Bruselu, tuší pouze...

Kompletní materiál/studie vazeb a vlivu amer. ambasády na české vrcholové politiky.

16.02.2018 12:29
Tvrdá fakta a důkazy.    Zdroj

False flag operation Florida?

16.02.2018 12:21
Noví svědci poukazují na více střelců na floridské střední škole. Použijte automatický překlad titulků. Zdroj

Jednání o zavedení referenda.

16.02.2018 12:17
Proč stejné strany jsou najednou proti...   Zdroj

Odkud vítr fouká aneb "pluralita" informačního pole.

16.02.2018 10:48
Zajímáte se o stav českých médií? Že ne? A víte, že (a proč) byste se zajímat měli? Tradiční i moderní média (nyní máme na mysli tzv. masmédia) mají mnohdy dosah či čtenost v milionech čtenářů, o čemž si nejeden marketingový pracovník může nechat jen zdát. Denně ovlivňují stovky,...

Kdo se dobrovolně podrobí požadavku na vlastní vyhlazení, ten si takový osud zaslouží.

16.02.2018 07:06
„Zákony a ústavy přestaly hrát roli. Je to čistě o tom, kdo momentálně drží moc. Dobrá zpráva ale je, že uvnitř elit se hromadí byrokratická neschopnost, tupost a je tam vidět stále víc vnitřních sporů,“ říká sociolog Petr Hampl s tím, že lze počítat s postupným oslabením jejich moci. Pak teprve...

O obětech nacismu mluví všichni ostatní, jen oběti a pozůstalí jsou umlčováni. Neustálé hermanovské lži, tvrzené do omrzení o sudetské kolektivní nevině, prostě s tvrdou pravdou fakt a zkušeností obětí nacismu a pozůstalých neobstojí.

15.02.2018 18:18
Dnešní blábolení o Letech, koncentrácích a sudetech - jinak se to z pohledu pozůstalých a obětí nacismu nazvat nedá! - se vyznačuje jedním pozoruhodným atributem. K otázkám okupace, nacismu,koncentráků a obětí se vyjadřuje kdekdo - hlavně v mainstreamových médiích - ale hlasy samotných obětí nebo...

Návrh KDU - ČSL na odvolání Tomia Okamury.

15.02.2018 17:26
  Zdroj   Q.S. Pražký majdan nevychází a ten brněnský nejspíš taky nevyjde....  Už to nabývá podoby neskutečné frašky. Na Romy si kavárna taky vzpomene akorát když je potřebuje na někoho poštvat, nebo něco zamlžit...

Dříve se tomu říkalo hysterie, dnes se tomu mnohem vhodněji říká „histrionská porucha osobnosti. Význam slova histrion = herec, kejklíř, komediant.

15.02.2018 16:32
Nějak se našim umělcům a intelektuálům ztratil zdravý selský rozum se smyslem pro proporce. V nebi nemají podle nich asi nic lepšího na práci než řešit prezidentské volby v České republice.   Prezidentské volby skončily, pěstování nenávisti pokračuje. Jak také jinak. Pražská kavárna...

V Británii počátku 21. století prosáknul kulturní neomarxismus veřejným sektorem a mozky v něm působících lidí tak dokonale, že pozbyli schopnost cítit empatii k bělošským dětem.

15.02.2018 15:54
VAROVÁNÍ: Pro některé čtenáře mohou být obrazné popisy sexuálního zneužívání v následujícím článku příliš otřesné.   V jednom ze svých starších článků na tomto webu „Just Another 300 White Girls Raped And Tortured“ (Jen dalších tři sta bělošských dívek obětí znásilnění a mučení) jsem...

15. únorem nabývá účinnosti smlouva o odkupu vepřína v Letech u Písku. Započtou-li se všechny „provize“, těžko se divit, že pan Herman a jeho klika tak srdnatě bojovali za „práva Romů“.

15.02.2018 12:42
  V uplynulých dnech a týdnech zaměstnávala české politiky, média a veřejnost kauza tábora v Letech. Jestli byl koncentrační, pracovní či jiní, o tom se přou historici i jiní společenští vykladači, stejně jako u všeho ostatního tak, jak se ji to zrovna hodí. Nechme tuto otázku proto...

K čemu by jim to bylo, když už dnes vlastní 80% veškerého majetku na Zemi? Ještě nás nedrží pod krkem přídělem potravin, ještě nás nemohou finančně "vypnout", ještě jim nepatří naše obydlí a naše půda...

15.02.2018 11:54
Připadá vám vše naruby? Že bílá má být podle nového černá, dobro že je zlo a že láska vlastně znamená nenávist? Že z žen se stávají muži a muži naopak ženští? Že k nám hovoří hlavně dementní idioti a moudří jsou umlčováni? Že lež se stala oficiální pravdou, že pacifisti nejvíce zbrojí a že...

Desivé svedectvo z Europarlamentu: Sú tam samí fanatickí vítači imigrantov. Neexistuje možnosť, ako by sme tento postoj EÚ zmenili.

15.02.2018 11:21
Český poslanec Ján Skopeček za stranu ODS sa zúčastnil medziparlamentného stretnutia na tému migrácie v európskom parlamente v Bruseli. Bol to dialóg desiatok zástupcov národných parlamentov s predstaviteľmi EÚ. Český poslanec bol však nemilo prekvapený a popisuje, čo sa tam dialo. Cítil sa ako sám...

Multikulturalismus je cesta, jak zajistit zchudnutí evropské střední třídy a jak vytvořit diverzifikovanou masu vnitřně rozpolcených vrstev otevřených zničující inkluzi rozkladných elementů všeho druhu.

15.02.2018 11:07
V minulém článku s názvem Apoštolé lepšího světa! Proroci nihilismu, jsem se zmínil o současné době vymknuté z kloubů. Oceán postmodernity okolo nás se zmítá v morální bouři a zmatku. Zde se absolutní zlo i dobro, jeví být dobrem i zlem jen relativním. Všeobecně uznávané hodnoty jsou vysmívány...

Cenzura byla v ČR zahájena 15. prosince 2017 za asistence druhého největšího českého poskytovatele freemailu a slovenské neziskovky?

15.02.2018 10:11
V České republice byla oficiálně spuštěna cenzura za asistence slovenského neziskového sektoru. Freemaily Zdeňka Bakaly zrušily blokaci Parlamentních listů, ale emaily se zmínkami o Aeronetu a dalších serverech nadále potichu mizí. Právník odhaluje neuvěřitelné...

Redaktoři ČT činí nátlak na poslance ohledně odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy sněmovny. ČT jako politický subjekt? Kde je veřejnoprávnost?

15.02.2018 09:52
Moderátorka ČT Světlana Witowská v pořadu Interview na ČT24 s předsedou poslaneckého klubu ODS Zbyňkem Stanjurou přiznala, že redaktoři ČT činí nátlak na poslance ohledně odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy sněmovny. Jak se to stalo?   Uprostřed rozhovoru se...

Na samém okraji útesu.

14.02.2018 20:23
  Zdroj

Stop násilí. Udavačské listy.

14.02.2018 19:56
  Zdroj   Q.S. The number of migrants arriving in Italy via the Central Mediterranean route in January rose to more than 4,800, double the figure from the previous month, when smuggling activities were affected by fighting near the departure areas and poor...

Andrej Babiš si právě vykopal politický hrob? Další ukázka obojakosti Andreje Babiše, který hraje s českým národem dvojí hru.

14.02.2018 19:12
Vláda ve středu schválila přistoupení Česka k evropskému fiskálnímu paktu. Hlásí se tím k dodržování principů rozpočtové odpovědnosti. Dokument s oficiálním názvem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii musí ještě ratifikovat...

Je třeba pohlédnout konečně tvrdé realitě do očí. Ano, byli jsme podvedeni, a to od samého počátku! A je z toho třeba vyvodit i potřebné důsledky!

14.02.2018 18:01
Pochopme již konečně, že EU nebyla zakládána proto, aby jejím prostřednictvím byly realizovány představy Jiřího z Poděbrad o Evropě (ani sny naše o prosperující mírové Evropě), nýbrž právě k tomu, k čemu nyní Evropa prostřednictvím EU směřuje. Tedy ke své islamizaci a zkáze. EU je pouze nástroj...

2018: Co nás očekává astronomicky i jinak...

14.02.2018 17:48
  Zdroj

Před sídlem americké národní agentury pro bezpečnost NSA se střílelo.

14.02.2018 16:54
Před sídlem americké Národní agentury pro bezpečnost (NSA) v Marylandu se střílelo. Podle médií byli zraněni tři osoby, jeden člověk byl zadržen.  Zdroj   Q.S. S nadsázkou:  Podle zpravodajství ČT 24 není jisté zda střílel Putin, Okamura, nebo Zeman.... O nepodstatných...

Zatímco zahraniční studenti mohou být deportováni, Švédsko přijímá džihádisty s otevřenou náručí.

14.02.2018 16:47
Švédsko chce deportovat americkou studentku, zatímco dává bydlení a benefity džihádistům Americká studentka Miranda Anderssonová bude muset opustit Švédsko poté, co na krátké období neměla na svém bankovním účtu dostatek peněz.   Anderssonová, která studuje na universitě v Uppsale,...

Václav Moravec je totalitou a sám na sobě to mohu objektivně vysledovat.

14.02.2018 16:33
Dnes večer bude mít faktický vlastník údajně naší veřejnoprávní České televize Václav Moravec pořad „Totalita“ na ČT 24. Má to logiku, že jeho hlavním propagandistou má být on a přiznávám, že ač platím poplatky, opět se na jeho soukromý job dívat nebudu. Předem vím, k jakým závěrům dojde,...

Legrační záležitost, kolem které ještě bude hodně humbuku.

14.02.2018 16:06
Páteční odeslání stížnosti papeži Františkovi na kardinála Duku je marginální, ale zároveň legrační záležitost, kolem které ještě bude hodně humbuku.   Jeden katolický kněz, něco přes sto pražských lékařů, historiků či učitelů, poslalo do Vatikánu písemnou žádost, aby papá přijal...

Quos vult perdere – dementat

14.02.2018 15:47
Jaký je vlastně postoj tzv. „vědců“ k reálným problémům a hrozbám tohoto světa? Aneb: Evropa má už nejlepší za sebou. Připadá mi, že naši tzv. „vědci“ píšící své rádoby ušlechtilé pamflety a výzvy proti strachu a lhostejnosti příliš nevědí, co se dnes ve světě děje.   A domnívající se,...

Vystoupení z EU sebou nese značná rizika a hlavně silný prvek nejistoty. To by ovšem nemělo být důvodem, abychom ho vnímali jako nějakou apokalypsu.

14.02.2018 15:41
Jestli mi něco chybí v probíhající diskuzi o případném opuštění Evropské unie, tak je to racionalita. Je slyšet spíše strašení a manipulaci. Chybí prostá analýza nákladů a výnosů – jak členství v EU, tak případného vystoupení z ní. Protože platí, že vše má své náklady a výnosy (neboli zápory a...

Luciferovi pohůnci nás staví všechny do role, kdy je pro nás už vše marné. Že je marné a zbytečné cokoliv podnikat, protože už za nás a bez nás, rozhodli.

14.02.2018 11:08
I toto je fake-news? Přátelé... Tak toto je síla. Už nevím, kde to žijeme. Mít svůj vlastní názor je zrada. Člověk se stává nacistou a ultrapravičákem. Cokoliv napsáno na základě pozorování, je očerněno a označeno jak Fake-News. Mnozí, co jsou takto označování, si prošli mnohými pády až...

Proč je ve vakcínách takové množství jedovatých látek? 54% dětí v USA je poškozeno očkováním.

14.02.2018 07:23
Producent filmu „Proočkovaní: od zatloukání ke katastrofě“ („VAXXED: from cover-up to catastrophe“) reaguje na zavádějící video Billa Nyee o tom, jak se vyvíjejí a vyrábějí vakcíny.   Zdroj 11-minutový film o očkováním způsobených poškozeních zdraví v USA. Ač se v USA očkuje o hodně víc a je...

Vážně jsme generace podělanců. Všichni kolem sebe našlapujeme po špičkách. Všude lítají obvinění z rasismu a všeho možného.

13.02.2018 20:40
DiGeorgio: S naším Harrym to máte tak: On nemá oblíbence – nenávidí všechny stejně: Anglány (limeys), Irčany (micks), Židáky (hebes), tlustý Taliány (fat dagos), negry (niggers), bělochy (honkies), Číňany (chinks), prostě všechny. Chico: A co takhle Mexičany? DiGeorgio: Zeptejte se...

Strašení důsledky Czexitu „experty“ postrádá argumenty.

13.02.2018 20:31
Případné vystoupení České republiky z EU by bylo prý podle ekonomů a expertů Hospodářské komory i Svazu průmyslu a dopravy ekonomickou sebevraždou. Odchod z EU by podle nich znamenal ztrátu stovek tisíc pracovních míst. Pravda je ale někde jinde. Podle některých by se prý česká ekonomika...

Do Italských ulic se v sobotu vylila lidská stoka.

13.02.2018 11:31
Do Italských ulic se v sobotu vylila lidská stoka: sociální centra, antifašistické skupiny typu Antifa, zneuctili mrtvé z foibe, brutálně napadli a zranili policisty! Dále NNO s pseudo uprchlíky a to za podpory levicových stran. Manifestace proti rasismu a fašismu V Italském městečku Macerata,...

"Náboženství míru" v praxi. A mírumilovní následovníci. Lynč za údajné spálení koránu.

13.02.2018 11:18
Stačí podezření... Kdy to začne ve Francii, Německu, Švédsku....? Zdroj

Imám Macron?

13.02.2018 10:57
Základy organizace islámu budou položeny ve Francii v první polovině roku 2018. To uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro noviny Journal du Dimanche. „V první polovině roku 2018 chci položit základy samotné organizace islámu ve Francii… Pracujeme na strukturování islámu ve...

Proč o vstupu se v referendu rozhodovalo? Byli snad tehdy lidé chytřejší a lépe informovaní?

13.02.2018 10:26
Zastávám názor, že demokracie buď je anebo není. Buď má každý hlas stejnou hodnotu, stejně jako má stejnou hodnotu každý volič, nebo nemá, ale pak zrušme volby a vyhlasme osvícenou diktaturu tribunálu „moudrých a přemoudřelých“. Už je celke trapné, jak samozvané „elity“ novináři, rádoby...

George Soros: Podrývání je veliká zábava.

13.02.2018 10:09
  Zdroj   Q.S. To se pan Pánek s Člověkem v tísni, Janda s Evropskými hodnotami a vůbec všichni sající kolem Open society found a spol musí náramně bavit.... Nutno dodat, že na náš společný účet... Pan Drahoš, slušný člověk a demokrat každým coulem, se musí také radovat, když touží...

Nová totalita si žádá zdokonalenou metodiku. Kolektivní vina je jeden z nejsofistikovanějších nástrojů manipulace.

13.02.2018 07:26
Údajné "osvobození" společnost od tradičních genderových rolí. Celé bych to nazvala - svět pod taktovkou lidiček s křečovitým růžovým "pozitivním myšlením". Neboli, když nejsou schopni autentické originality, uchylují se k ubohému plagiátorství a vnucují světu svou bídnou atrapu, jež prohlásili za...

Útoky na Okamuru jsou útokem na všechny, kteří se vzpěčují na cestě do otroctví a záhuby.

13.02.2018 07:18
Opravdu si nemyslím, že bychom se měli podílet na financování eurobyrokratů. Měly by si je přerozdělit státy, které v Evropské unii na ostatních nejvíce parazitují. Předpokládám, že právě posílení tohoto parazitování bylo skutečným cílem celého projektu EU. Nemyslím, že by se projekt jen nějak...

Takže kdokoliv kromě Zemana a nyní kdokoliv kromě Duky...

13.02.2018 07:15
Skupina českých katolíků vyzvala dopisem papeže Františka, aby neprodlužoval mandát současnému pražskému arcibiskupovi kardinálu Dominiku Dukovi a jmenoval někoho nového. Kardinál Duka letos oslaví 75. narozeniny, a dosáhne tak věku, kdy musejí podat demisi všichni katoličtí biskupové. Tato...

Jak velkou komedii předvedou naši a europolitici kolem ostatních pracovních táborů? Na území protektorátu a takzvaných Sudet jich totiž bylo ještě minimálně 50.

13.02.2018 07:07
O pokrytectví a rovněž o syndromu viny se rozepsal bezpečnostní analytik Martin Koller v souvislosti s kauzou tábora v Letech, o které se v poslední době opět začalo mluvit. Zasadil ji navíc do kontextu moderních vizí politické korektnosti. V současnosti podle Kollera není přehnané hovořit o...

Metoda nepřátel národa: Prznit jazyk, plenit hodnotnou kulturu, ničit vazby s pozitivní minulostí, narušovat společnou identitu a pocit sounáležitosti, svádět vzdělanější elity do služeb vetřelců

12.02.2018 20:24
Duše českého národa Definice duše: Nějakou přesnou definici nelze vytvořit. V naší civilizaci je duše většinou chápána jako nehmotná substance, spojená s člověkem jako jednotlivcem, ovlivňovaná a spojována s jeho myšlením a skutky (duše čistá, hříšná, černá, nemocná, zlomená, zatracená) a obvykle...

Za lži o českém koncentráku v Letech a jejich českých hlídačích trestněprávní odpověď. Jinak se těchto a podobných lží a lhářů nezbavíme. Zatím nás stáli téměř půl miliardy korun.

12.02.2018 20:13
Z projevu D. Hermana v Letech V r. 2014 měl pan ministr Herman velké vystoupení v Letech u Písku, kde se vzpomínalo na oběti romského holocaustu. Nechme stranou otázku, zda v Letech byl pracovní tábor pro Romy nebo se jednalo o koncentrační tábor.  Řada pramenů mluví o...

Herečka Štěpánová zve na pražský euromajdan....

12.02.2018 19:51
V neděli 25. února se v Praze uskuteční demonstrace za demokracii a svobodu. Prostřednictvím videa akci podpořila herečka Bára Štěpánová, která Čechy vyzvala, aby také přišli a vyjádřili svůj postoj. Na sociálních sítích to ale za svoje slova pěkně schytala. „Drazí a milí spoluobčané, chtěla bych...

Kolik lze a kolik nelze beztrestně říkat o táboře v Letech.

12.02.2018 16:43
Evergreen české politiky a věčně oživované téma. Co byl tábor zač a kdo za něj nese zodpovědnost. Interpretace, dezinterpretace a snahy vytesat jeden výklad do kamene. Téma bylo živé již před lety, během působení Národní strany, po té nějakou dobu spalo. Nyní jej tedy vytáhl poslanec za SPD...

Některé ideje jsou natolik idiotské a ďábelské, že jim může uvěřit jen intelektuál.

12.02.2018 16:09
Někde jsem četl, že válku nevedou národy, ale rozmary kněžen a lokajů a banálních ideologů. Těch hloupých apoštolů lepšího světa! Říká se, že některé ideje jsou natolik idiotské a ďábelské, že jim může uvěřit jen intelektuál. Z historie víme, že za některými z těchto idejí zůstávaly miliony...

Devastace českého školství. Nezbytná nutnost změn ve školství ANS. Realizace globální totality. Proč o tom média mlčí?

12.02.2018 16:06
  Zdroj

Útok na českou hymnu začal? První pokusný balónek "pražské kavárny" vypuštěn?

11.02.2018 22:05
Příběh české hymny: Výhrady k písni Kde domov můj jsou starší než samo Československo Hudební skladatel Varhan Orchestrovič Bauer navrhuje novou, více energickou státní hymnu. Víte, že existují různé verze národní hymny? Ema Destinová ji za Rakouska-Uherska v roce 1914...

Regulérní hon na jinak smýšlející, na odlišné názory.

11.02.2018 21:56
„Povýšenost a věrozvěstování jedné pravdy, deklasování jiných názorů bývá podhoubím diktátu. Na to je ten venkovský selský rozum lidí, kteří se dnes a denně musí rvát o živobytí, citlivý,“ říká Otto Černý, který se po podpisu Charty 77 musel vystěhovat do Švédska. I po návratu do ČR tamní dění...

Pravda o vodě 2018

11.02.2018 21:47
https://pravdaovode.cz/cena-vody/   Q.S. Takhle nás přivedli do Evropy, ti milí, hodnotově správní europané....

Televizní noviny přinesly v sobotu rozsáhlou reportáž, o tom, že Brusel by rád zmultikulturnil evropský jídelníček jeho rozšířením rovněž o konzumaci brouků, broučků a o další havěť.

11.02.2018 09:56
A hned nám také reportéři představili celý vějíř lákavých úprav cvrčků, housenek či pavouků – od smaženic až po způsoby na kyselo i na sladko. Komu by se po takovém kuchařském okénku - už dokonce i ve zpravodajství – nesbíhaly na jazyku sliny a nelitoval by, že televize umí leccos, ale vůni live...

Šéfkomentátor LN Petr Kamberský v živém vysílání ČRo řekl v souvislosti s prezidentem Zemanem věty, které hraničí s mafiánskými praktikami.

11.02.2018 09:40
Došel mi opět zajímavý e-mail od jednoho nejmenovaného čtenáře. V něm upozorňuje na otřesná a šokující slova pana Kamberského. Jsem přesvědčena, že to není pouze jeho názor a postoj, ale toto si asi musí říkat celá tzv. Pražská kavárna a korporátní „sračkomety,“ co se nazývají médii. Pustila...

Analytik Schneider o dezinformacích

10.02.2018 20:05
Zdroj

Aktuální aspekty českého slovanství.

10.02.2018 18:58
Německá historička českého původu Eva Hahnová před několika lety v českém tisku napsala článek o tom, že Češi ztrácejí povědomí o své slovanské identitě. Bohužel se zdá, že měla značnou pravdu. Samozřejmě k tomu přispěl vývoj jak v období po roce 1948 tak po roce 1989, jejich jednostranný...

Bělobrádek petice z 8.2.2018

10.02.2018 18:47
Pan MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA poslanec Poslanecká sněmovna PČR Sněmovní 4 118 26 Praha 1 V Praze dne 8.2. 2018   Pane poslanče,   Obracím se na Vás s peticí v souladu s čl. 18 Ústavní listiny základních práv a svobod a petičním zákonem.   A. Předem několik...

Poznámky k článku „Češi jako váleční štváči“.Když se opakuje lež, musí se opakovat i pravda, aby jednou nebyla lež považována za pravdu.

10.02.2018 18:38
Podle použité rétoriky jenom recenze této knihy a i sama publikace přímo napadají představitelé naší státnosti i první republiku. Naši prezidenti Masaryk a Beneš jsou stavěny do jedno roviny s Hitlerem a Stalinem. Jediná demokratická země ve střední Evropě v 30. letech minulého století - ČSR,...

Naše Evropa...

10.02.2018 17:40
  Zdroj          

Zkrat je dokončen. „Případ“ Traini – týden poté.

10.02.2018 17:28
Sobota 3. února. Když se Luca Traini z Maceraty vzbudil, vzal legálně drženou pistoli Glock, se kterou se cvičil na střelnici, italskou vlajku, nasedl do auta a během asi patnácti minut jízdy vyprázdnil dva zásobníky do Afričanů, které potkal cestou – soustředil se přitom na místa, kde se...

Chci abyste to vymazal...

10.02.2018 17:16
  Zdroj

Existují? Existovali!

10.02.2018 14:10
V poslední době se objevují snahy vyčlenit ze společnosti skupinu „lepších a chytřejších“ a zbytek definovat jako „lůzu, venkovany, atd.“ Statistika je bezohledná. Jestliže stanovíme průměr, pak polovina je nad a polovina pod.   Kdy jsem poprvé pochopil, že nejen politici, ale i jiné...

Soudruh Avramopoulos má problém?

10.02.2018 13:45
Evropská unie: Avramopoulos před časem arogantně prohlásil, že ani žádným zdem ani žádnému politickému rozhodnutí se nepodaří, aby jakýkoli kout EU zůstal "homogenní a bez migrace". Nyní je jeho jméno na seznamu úředníků vyšetřovaných z rozsáhlé korupce s farmaceutickou firmou...

Evropská unie prý žádá navýšení členských příspěvků.

10.02.2018 10:25
V souvislosti s odchodem Spojeného království z EU, se hlavouni EU začínají děsit propadu z příjmů členských států v kterých GB byla jedním z nejštědřejších. Členské státy nejsou tímto nápadem nijak nadšeny a zatím jen mlhavě přislibují nějakou, ale menší účast. Myslím, že pro navyšování není...

Viktor Orbán: Maďarsko bude vzdorovat úmyslu plánovaného vnucení migračních kvót středoevropským zemím.

10.02.2018 10:12
Zdroj

Nadnárodná korporátna moc si plánuje udržať podporu naprogramovaním budúcich generácii pomocou znižovania kvality školstva, ničením národnej, kultúrnej, náboženskej a rasovej identity.

10.02.2018 07:02
Tak ako nacistický režim v poslednej agónii nasadil na obranu Berlína a nacistickej ideológie deti, tak aj Bruselský režim vsadil pri obrane svojej chorej multukulti, proimigrantskej ideológie na deti. Zhubný vplyv mimovládok sa už na nových generáciách začína prejavovať. Mimovládne...

Den hidžábu

10.02.2018 06:57
„Sire, jsou tady muslimové.“ „A co chtějí?“ Azyl, utíkají před islámem.“ „A co nám nesou?“ „Islám!“   Zdroj   Q.S. Mozek je u některých vládce z nejhorších...

"Evropské hodnoty". Tato organizace je velmi podivně financována...

09.02.2018 21:00
Podivné financování "Evropských hodnot".... Zdroj

„Český“ koncentrák

09.02.2018 19:07
Opakující se kontroverze, spory a skandály kolem existence a fungování tábora v Letech u Písku za druhé světové války mají jednu společnou příčinu. Tou je snaha jistých politických a mediálních kruhů prezentovat tento tábor jako „český“ koncentrák, obdobu německých koncentračních a...

Mají landsmani skutečně starost o práva národnostních a jazykových menšin? Dodnes Poláci, Češi, Slováci nejsou uznávanými národnostními menšinami.

09.02.2018 18:58
Pokud tato starost se nevztahuje pouze k nim, a to nelze vyloučit, poněvadž někteří z nich se považují div ne za pupek světa, pak nemusí chodit ani moc daleko. Na potřebné narazí přímo v Německu. V Lužici sídlí Lužičtí Srbové, malý slovanský národ, který žije téměř 1500 let na svém...

Německo a řešení české otázky

09.02.2018 18:30
Pangermanismus ideový předchůdce nacismu Přes tisíc let bojoval český stát a jeho lid proti německé rozpínavosti, výbojnosti a snahám ovládnout a natrvalo včlenit prostor Čech a Moravy do německé říše. Ilegální Právo v článku „Dvacet pět let ČSR“ z října 1943 výstižně charakterizovalo toto období...

Opět ekonomické nesmysly na veřejnoprávní TV.

09.02.2018 18:02
Na toto téma lze napsat několik článků denně, to by jeden potřeboval tým pisatelů. Bohužel. Naivně jsem se domníval, že když na toto téma napíšu jeden článek bude to jasné. Jsem v tomto směru naivka. Na univerzitě to tak bylo. Ale v životě a především u nás, kde fakta nehrají až tak velkou roli,...

Pěšák Fischer chce být stínovým prezidentem. Abychom začali se stavbou stínového Hradu.

09.02.2018 17:56
Moudra ze strany neochvějně slušného profesora, jeho ženy i dalších kandidátů (pešáků) pokračují. Havlův poradce a obdivovatel spolužáka Macrona chce být stínovým prezidentem. Jaký bude jeho stínový tým? Co na to stínová 1. dáma?   Povolební moudra ze strany neochvějně slušného prof....

Muslimové žijící na Blízkém Východě a v Africe si o lidech ze Západu myslí, že jsou to nejhorší pokolení na tomto světě.

09.02.2018 16:59
My, Evropané jsme si vytvořili kulturu, která je ubohá a zkažená a proto nemá šanci přežít. Uctíváme podle nich homosexualitu, alkohol a drogy. Praktikujeme nemravný sex, za který bychom měli být okamžitě zabiti. Tohle si o nás myslí lidé, kteří k nám přicházejí po desetitisících. Velebíme...

Původní obyvatelé Britanie byli černoši. Imaginární rasové kategorie, které používáme, jsou velmi moderní konstrukce, velmi nedávné konstrukce, jež nejsou použitelné na historii...

09.02.2018 16:40
Tmavá pleť, kudrnaté vlasy, modré oči – tak vypadal podle nových zjištění britských vědců jeden z prvních moderních obyvatel Britských ostrovů. Důkazy k nečekaným závěrům přinesla rozsáhlá analýza DNA muže z Cheddaru. Aktuální výzkum poukazuje na to, že geny pro světlou pokožku se v evropské...

Rasový realismus

08.02.2018 20:56
  Zdroj   Q.S. Není důkazem debilizace a úpadku společnosti že jsou lidé ochotni věřit, že tak přirozené skutečnosti jako je rasa a pohlaví, jsou sociální konstrukt? Není občas užitečné se zamyslet kdo a proč tohle propaguje?

Lidé, kteří intelektuálně a morálně degradovali už absenci pravdy ani nevnímají.

08.02.2018 20:45
V současnosti se nacházíme ve zcela unikátní situaci, kdy již na věci nelze použít klasická měřítka. Situace se mění příliš rychle a existuje vždy riziko, že události, jimž dnes věnujeme příliš mnoho pozornosti, přestanou zítra v našem vědomí existovat. Žijeme ve světě, kde jsou informační...

Souboj protikladů aneb není seznam jako seznam?

08.02.2018 17:56
Zdroj   Q.S. Zvláštní co všechno se dá účelově pospojovat aneb umění propojovat... Třeba Ortel na pozadí.... Něco podobného jsem již viděl v 70.letech o Plastic peoples, Krylovi... Metody se nemění.  

"Sňatek" Martina Schulze s Angelou Merkel. Evropo těš se....

08.02.2018 17:42
  Zdroj   Q.S. Německo opět táhne Evropu do zkázy. Její nepřátelé si mnou ruce.. Opět.... Německá disciplína a schopnost důsledně realizovat destrukci je děsivá.

Historik potvrzuje, že tábor v Letech NEBYL koncentrační! Jasné slovo!

08.02.2018 17:35
Historikové jsou zajedno a panuje konsenzus...   Zdroj   Q.S. Konečně jasné slovo, že zde žádný "český" koncentrační, likvidační a vyhlazovací tábor nebyl. O tom se nás snaží přesvědčit aktivisté, exministr Herman a spol.... Srovnávat to s vyhlazovacími tábory je nehoráznost.

Kolik vydaly politické strany za mediální služby? Překvapení!

08.02.2018 17:20
  Zdroj

Tuhle bitvu nemůžete vyhrát. Přátelský dopis liberálním intelektuálům.

08.02.2018 16:44
Toto není článek o prezidentských volbách, i když se k nim budu odkazovat. Prezidentské volby váš nesoulad s většinou neodstartovaly – navíc se v případě volby prezidenta jednalo o většinu velmi těsnou, protože nehorázné chování Miloše Zemana nahnalo na vaši stranu množství lidí,...

Otevřený dopis novinářce Procházkové, která „končí s tolerancí blbců a ignorantů s fašistickými sklony“.

08.02.2018 16:36
Novinářka Petra Procházková se na svém FB profilu veřejně a poněkud neomaleně obula do lidí, kteří by chtěli rozhodovat v referendu. „Takže, končím s korektní tolerancí hlupáků a blbců. Že se nesmí o lidech méně inteligentních až debilních říkat, že tací jsou? Tak to ne. Nechci, aby o...

Kandidát na předsedu ČSSD Hamáček: Islám je pro lidstvo důležitý. Islamofobie je odpudivá a nebezpečná stejně jako rasismus a antisemitismus a měla by být potlačována všemi zákonnými nástroji.

08.02.2018 16:13
Jan Hamáček je jednou ze tří ústředních postav, které se už příští víkend utkají o post předsedy sociální demokracie. Jak nás upozornil jeden z jeho kolegů, důležitou roli v jeho kariéře sehrály výroky na adresu islámu. ParlamentníListy.cz se po této stopě vydaly.   Pokud by čtenář hledal...

Lidi, přemýšlejte! – A pokud chcete, aby se něco neopakovalo, požadujte zveřejnění celého TV záznamu.

08.02.2018 07:17
Karel Slezák, tento slušný chlap nevydržel tlak ze strany novinářů, že něco udělal špatně. Neudělal... Jen chránil kolegu a poté svou čest – byl 3 dny po události v TOP hotelu vyloučen ze Syndikátu novinářů ČR aniž by ho před vynesením verdiktu dne 30.ledna vyslechli. Nepřijali ho a tak šel do...

Proč se tento spor rozhořel právě teď?

08.02.2018 07:09
Pravdoláskařské kliky v ČSSD  a KDU cití, že by se opět mohly dostat k vládním křeslům a rozpočtům a proto zcela účelově vyvolaly útok proti politikům SPD kvůli údajnému zpochybňování  holocaustu v cikánském taboře v Letech u Písku.  Současně chtějí podle...

Evropský parlament je jen hrou na demokracii.

07.02.2018 20:35
Europarlament je jen hrou na demokracii. Chybí mu lid, který by zastupoval, zůstává vzdálený, stranou zájmu svých voličů, spoutaný vlastní těžkopádností. Z EU demokratický stát neudělá. Kdybys desetkrát chtěl, bejka nepodojíš.   Jednou ze standardních výtek, které zaznívají na adresu...

Náborové video britské armády...

07.02.2018 18:07
  Zdroj

Václav Havel a invaze do Iráku.

07.02.2018 17:26
Při letmém pohledu na titulní stránku svých oblíbených novin 21. srpna 1968 běžný čtenář sovětské Pravdy patrně přeskočil tak důvěrně mu známé heslo „Proletáři všech zemí, spojte se!“ v hlavičce listu. Ale zpráva, která znenadání přidala tomuto heslu na žhavé aktuálnosti, mu rozhodně...

Tábor v Letech očima historika Jana Rataje.

07.02.2018 15:46
Na to, co se v době protektorátu v táboře Lety u Písku skutečně dělo, jsme se zeptali jednoho z nejpovolanějších historiků na dané téma, profesora Jana Rataje. Pane profesore, na úvod základní a stručná otázka. Lze o táboru v Letech na základě historických faktů říci, že to byl koncentrační...

Dryáčnická reality show bude pokračovat.

07.02.2018 15:27
Předseda SPD Tomio Okamura si naběhl na vidle s táborem v Letech. Nejspíš nepochopil, že tady nejde o pravdu, respektive o to, jaký byl charakter tohoto tábora, ale o něco jiného... 1/ odvést pozornost od nehorázné ceny za výkup pozemků a vepřína v ceně 450 miliónů, který bývalý ministr za KDU ČSL...

Současná EU euromarxistů je schopna svojí agresivní ideologickou stupiditou zničit výsledek práce mnoha generací, destabilizovat Evropu a uvrhnout ji do totality, rozvratu a válek jako kdysi barbaři.

06.02.2018 23:14
Prezidentské volby podle bezpečnostního analytika Martina Kollera určily ráz celého následujícího roku. Definován bude zejména „novou morální úrovní“ ze strany frustrovaných prezidentových odpůrců. Počátek roku s prezidentskými volbami znamenal velkou mediální show a ukázku rostoucího...

Příčiny stálého rozštěpování českého národa.

06.02.2018 20:27
Všechny národy se skládají ze tří hlavních vrstev. Horní vrstvy asi 10% bohatých a vzdělaných, střední vrstvy, která tvoří hodnoty kvalifikovanou prací a spodní vrstvy asi 10% úpadkových, osobnostně rozvrácených živlů. Vzhledem k svému strategickému zeměpisnému a magickému umístění...

Německá redaktorka Isabel Schayani vyzvala Polsko, Českou republiku a Maďarsko, aby přistoupily na systém uprchlických kvót. Pokud na ně opakovaně odmítají přistoupit, mohou si sbalit svých pět švestek a odejít z EU.

06.02.2018 19:22
Isabel Schayani je absolventkou islámských studií, moderních dějin a mezinárodního práva v Bonnu. Mezi roky 2014 a 2015 pracovala jako zpravodajka v New Yorku pro německou veřejnoprávní televizi ARD. Dnes pracuje pro Westdeutscher Rundfunk, veřejnoprávní televizi země Severní Porýní- Vestfálsko,...

Metody kontroly.

06.02.2018 18:40
Metody kontroly

Co je to vlastně „kavárna“.

06.02.2018 18:34
Všichni to jaksi cítíme. Víme, kdo tam patří a umíme tam zařadit každého, kdo se chová, potažmo mluví, jako „oni“. Ale kdo to vlastně ti „Oni“ jsou? Co je spojuje a co je drží pohromadě?   Rozhodně to nejsou hlupáci. Vlastně to jsou vesměs intelektuálové. Jsou to někteří vysokoškolští...

Do vlády se vrací Dienstbier a Marksová? Pro Sobotku důstojné místo v EU? Babiš kapituluje? K čemu pak volby....

06.02.2018 16:36
Jen ParlamentníListy.cz na základě informací ze všech zúčastněných táborů dokázaly poskládat rodící se vládu Andreje Babiše. V té souvislosti bude důležité upozornit i na skutečnost, že blížící se volební sjezd ČSSD bude mnohem důležitější, než se v první chvíli zdálo. Úvodem tohoto materiálu...

Už ani jedno křivé slovo o starých lidech, prosím

06.02.2018 12:03
Nechtěla jsem zprvu reagovat na výroky některých lidí o starých lidech coby voličích prezidenta Zemana. Tento článek je o tom, jakou cenu starší generace pro nás ve skutečnosti má. V naší čtvrti žije mnoho starých lidí, kteří jsou však soběstační, takže mohou bydlet ve svých bytech a těšit se z...

Zaplacená novinářská žumpa.

06.02.2018 11:57
  Zdroj

Kolonizace Evropy.

06.02.2018 10:42
Knihu Kolonizace Evropy napsal před 16 lety Francouz o kontinentu 3500 mil vzdáleném od toho našeho – a přesto se v něm popsaná rasová krize podobá té naší v podstatě k nerozeznání. A co je ještě horší – a v čem vidím největší hodnotu knihy – rozbor patolízalské...

Kosovo bude osvobozeno.

06.02.2018 09:48
Dnes už pětasedmdesátiletý generál Ratko Mladić byl minulý týden odsouzen samozvaným loutkovým soudem NATO, který si říká Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY). Měli bychom zmínit, že stejně jako prezident bosenských Srbů Radovan Karadžić a srbský prezident Slobodan Milošević...

Familiennachzug: Na Nemecko už čaká nebezpečná a nečakaná pasca.

06.02.2018 09:31
Utečenci si smú dodatočne dopraviť rodinu. Na Nemecko tak už čaká nebezpečná a nečakaná pasca. Berlín to ani netuší. V Sýrii platí, že manželstvo nemusí byť nikde registrované. Podľa tamojších zákonov ho možno uzavrieť dokonca aj telefonicky. Stačí, keď to dosvedčia dvaja moslimskí muži. Tento...

Předseda strany Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura oprávněně zpochybnil funkci romského vyhlazovacího tábora v Letech za druhé světové války

06.02.2018 08:46
Kolem vepřína v Letech u Písku, dříve pracovního tábora tamtéž, je neustále rušno. Není divu, celá problematika je naprosto nedostatečně objasněná, což má za následek, že k tomuto místu je stále upírána ne malá pozornost a podle mého soudu, zcela oprávněně. Jakkoli záležitost vepřína v Letech se...

Tomio Okamura versus redaktorka pořadu 168 hodin.

06.02.2018 07:28
  Zdroj

Komsomol ve školách i na Slovensku: "Účelom projektu je vedenie interaktívnych prednášok zameraných na zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania v anglickom jazyku.

06.02.2018 07:09
Nejen v České republice, ale i na Slovensku propagují v rámci multikulturní výchovy malým dětem islámské zvyky. Děti tak mají být vedeny k tomu, aby se nebály stále více islamizované společnosti. Jako příklad může sloužit základní škola Komenského v Bánovce nad Bebravou. Pokud slovensky premiér...

Umělci rádi drží krok s těmi, kteří jsou u moci. O to jsou různé výjimky, které pojmenovávají věci pravými jmény, cennější....

05.02.2018 22:07
  Zdroj Zdroj   Kam až se dá klesnout... Zdroj   Q.S. Sklep na cestě od vtipné kritiky totalitní bezduchosti až k bezduchému posluhování korporátnímu fašismu...

Multikulturní Babylón...

05.02.2018 18:05
Babylonská věž byla podle biblické knihy Genesis ohromná budova, která měla sahat až do nebe. Měla být postavena na místě nazvaném posléze Bábel, což je hebrejské jméno pro Babylón. Podle Bible byli všichni lidé v době po potopě světa jednotní a mluvili společným jazykem. Lidé se rozhodli...

Nehynoucí hanba jejich vrahům a všem, kteří je omlouvají!

05.02.2018 15:50
Hezké holky, viďte? Sarah (17) a Amina Said (18). Škoda, že jsou mrtvé. Přesněji řečeno, byly zavražděny. Obě slečny zabil jejich tatínek, pan Yaser Abdel Said. Čím se děvčata provinila? Zločinem z nejhorších, zločinem proti cti. Než se začnete vztekat, jak je to hrozné a jak je islám...

Globání zákon pro migraci a Dublin IV: Oligarchická skupina, stojící za islamizovanou OSN/EU, se snaží demontovat demokracii a zavést místo ní řízení shora. Plus uhlíková daň na osobu...

05.02.2018 12:57
Dne 16. 1. 2018 schválil Evropský parlament výzvu k Evropské komisi a členským státům s názvem "Women, gender equality and climate justice", která obsahuje několik velmi nebezpečných bodů. V bodě 35. vyzývá parlament k zavedení tzv. „klimatické spravedlnosti“, ve které by byly celosvětové...

Ve městě s 32 tisíci obyvateli už plně udávají tón islamisté. Není zde už jediné řeznictví, které by nebylo halal, a v jediné kavárně na náměstí už sedí jen muži.

05.02.2018 12:13
Francouzské město už de facto ovládli islamisté   Město Trappes (družební město Kopřivnic), které leží 30 kilometrů jihozápadně od Paříže, je názorným příkladem, jak selhávají snahy o integraci muslimů a jak postupuje islamizace Evropy, píše německý list Die Welt. Ve městě s 32 tisíci...
Záznamy: 1 - 300 ze 7021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>