Diskusní téma: Diskusní fórum

Jak pomáhat?

slunko | 22.05.2017

Možná to leckomu ještě nedošlo, ale období bezpracných zázraků končí, pokud už neskončilo. K čemu nevyžádané dary, za které se ani třeba nepoděkuje?
Každá nevyžádaná pomoc se obratem může stát svévolí toho, kdo se snaží pomoci. Pomocná ruka, většinou bývá na blízku, je-li skutečně potřeba, ale kdo si o pomoc nedokáže říct - může mít smůlu. Přežít odmítnutí není až tak těžké a žádost o pomoc je znakem určité vyspělosti a ne slabosti. Pomáhající má jistotu, že o jeho pomoc je zájem a dá se konkretizovat jaká ta pomoc má být, aby se předešlo nedorozuměním a zbytečným plýtváním sil, kterých v dnešní době asi málokdo má moc.

Další věcí je to, že někdo možná může pomoci, ale o konkrétní podobě nemusí mít ani páru, nemusí mít prostředky a možnosti ji uskutečnit a sám k možnosti pomáhat potřebuje pomoc.

Pokud se nespojí ti, kteří mají ekonomickou svobodu s těmi, kteří se osvobodili (alespoň z podstatné části) od vniřních démonů a jsou vnitřně svobodni, žádné zázraky nebudou. Ti vnitřně svobodní nemají možnost přinést radost, naději a vnitřní sílu těm, co trpí vnitřním bojem s vlastními démony, protože ji musí investovat někam jinam. Takže dokud si každý bude hrát na vlastním písečku má smůlu a šťastný nebude. Žádné zázraky z nebe padat nebudou. Ať už si ti ekonomicky svobodní svoji svobodu vydobili jakkoliv - přeusilovnou prací, kdy neměli čas na sebe nebo ústupky svému svědomí, nejspíš si nedokáží pomoci sami... dokud nepomohou většině lidem k pocitu většího štěstí a větší svobody, sami se jí nedočkají. Pocit štěstí se sdílí, ten si nikdo nemůže do sebe uskladnit na celý život...

Kdo může pomoci, nemusí mít sílu přervat veznící řetěz, a nemusí to dělat nikdo další... ale může najít někoho, kdo na to osvobození má správné nástroje a dokáže ten řetěz sundat. Bez toho, abychom se spojili (a každý kdo má možnosti, bude dřív nebo později vědět, co by mohl udělat) se zázraky dít nebudou.

Informační prostor je už čistý, manipulací poskrovnu, kdo chce může se otevřít Světlu a postupně pod jeho vlivem pracovat. Kdo nechce, asi brzy nebude mít možnost pracovat na něčem smysluplném vůbec.

Svoboda a možnosti, infomace, strategie není soustředěna na jednom místě, ale pokud se spojíme... najednou budeme mít vše, co potřebujeme.
Dokud ti, co mají v rukou moc, nepomohou těm, co tu pomoc potřebují v první řadě a nepožádají o pomoc ty, co vědí, co je potřeba dělat první (místo nenávistného osočování), aby tento národ, stát, svět přežil, nepohnou se z místa. Mohou se prát o koryta jak chtějí, žádnou, skutečnou moc, už mít nikdy nebudou. Dokud nezačnou ovládat sami sebe, nemohou mít moc nad druhými...

Re: Jak pomáhat?

slunko | 22.05.2017

Jak moc chceme přežít i s dětmi, vnoučaty? Jak moc chceme žít... tolik také chceme prožívat radost.
Radost je pravým projevem života a lásky k němu. Proč žijeme? Pro radost a pocit štěstí... vše ostatní nám pouze odvádí pozornost od samotného života. Právě to, jak ctíme život a radujeme se - ukazuje, jak moc chceme žít - a to určuje zda a jak budeme žít. Každý si svůj život utváříme sami, vlastním chtěním.

Nikdy nejde soustředit své chtění na spoustu položek. Pak se přání tříští... A pokud si většina něco přeje, pak bezmocní, co si na mocné jen hrají, aby nebylo vidět, jak sami se sebou prohrávají, prohrají i před ostatními. Myslím, že se dá najít mnohem důstojnější způsob, jak trapné divadýlko bezmocných ukončit, ale to musejí chtít hlavně oni - přestat být trapnými bezmocnými.

Jedině sdílené štěstí může svět k něčemu přivést... jedině když všichni, co chtějí být šťastni, se stanou šťastnými, ustanou zbytečné boje o moc. Žádný typ destrukce nemůže nikomu přinést štěstí. Tak proč válčit? Kvůli čemu, komu? Pro vlastní zkázu, většinu nebude dovoleno zničit, v podstatě jen každý sám sebe může zničit. Opravdu tohle někdo může dobrovolně chtít?

A pokud nechce vůbec nic, tak si moc radosti a štěstí taky moc neužije - nač, když nechce? Nikdo mu to nebude cpát... když to stejně nechce přimout...

Re: Re: Jak pomáhat?

Quintus | 23.05.2017

Nevyžádaná pomoc škodí.

Re: Re: Re: Jak pomáhat?

slunko | 24.05.2017

Neplatí to 100%.

Re: Re: Re: Re: Jak pomáhat?

Quintus | 24.05.2017

Máte pravdu. Ale na těch 99,99% ano.

Re: Re: Re: Jak pomáhat?

Alex | 27.05.2017

Nejhorší je pomoc vnucená, taková, když o ni příjemce vůbec nestojí.

Skutečnou pomocí je navíc stejně jen striktní dodržování principů Boží vůle za všech okolností. Člověk je ale musí znát a umět je aplikovat.

Re: Re: Re: Re: Jak pomáhat?

slunko | 28.05.2017

I bez znalosti se to zvládnout "podle pravidel" - když člověk poslouchá své srdce, to mu nedovolí udělat chybu, jen ho poslouchat a radit se s ním.

Re: Re: Re: Re: Re: Jak pomáhat?

Alex | 28.05.2017

Nesouhlasím, např. vrah (fanatik, šílenec ...) Vám také může říci, že jednal podle svého srdce. Protože to správné srdce (napojení na Boha) zcela zasypal a toho spojení není schopen. Váš příspěvek je z tohoto pohledu naivní, protože předpokládáte, že každý je v nitru dobrý (srdce dobré, napojené na Dobro), ale tak to žel není.
PS: diskutovat s Vámi nebudu, jsem přesvědčen o tom, že nejste celkově ve stejném ladění základních "členů" tohoto webu, takže by to bylo jen zbytečné pření se, a toho já se nezúčastňuji

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak pomáhat?

slunko | 28.05.2017

To, že někdo nepozná, že neposlouchá své srdce, ale kdo ví co, koho, je jeho zodpovědnost.
Dnes a denně spousta lidí pustě lže a to je Vám zřejmě naprosto jedno, ale zde cizí lež povyšujete na moji naivitu? Dost zvláštní přístup, nemusíte se mnou souhlasit, ale já si dovolím nesouhlasit s Vaším hodnocením mého názoru.
Z předchozího psaní jste celkem mohl pochopit, kdyby jste ovšem chtěl, že rozhodně všechny lidi nepovažuji za dobré. Ale to, že někdo něco řekne, neznamená, že to je pravda, ale kdo pravdu chce poznat a chce poznat sebe, tak to svoje srdce najde...
Tohle nebyl návod pro zločince, čím se obhajovat, ale "návod" pro dobré lidi, kteří se chtějí správně zorientovat v přírodních zákonech. Je to stále někým upíráno - poznání opravdových hlubokých zákonitostí. Takhle se to dá řešit, to se ale musít chtít a ne vymýšlet šílené konstrukce a odvádět pozornost od podstaty.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak pomáhat?

Maxík | 28.05.2017

Poznání "opravdových hlubokých zákonitostí" není upíráno nikým, zabraňuje tomu člověk sám, je to jen jeho volba.

Re: Re: Jak pomáhat?

Ben | 23.05.2017

A jak si to představujete prakticky v realitě současného světa? Bez spojení s realitou je to jen mlácení prázdné slámy=bez užitku.

Re: Re: Re: Jak pomáhat?

slunko | 24.05.2017

Existuje spousta občanských iniciativ, spousta lidí, co pracuje ve státní správě... spousta lidí, co ví, jak co dělat lépe... jenže stojí mimo politické strany, tedy mimo oficiální mocenský proud. Co by ve stranách dělali, když by je stejně nepustili ke slovu, že?

Současný mocenský proud to s tou prázdnotou, co ho provází už dlouho nevydrží - je prostě neužitečný - je na odpis. A teď záleží na něm - co udělá - tohle je návod pro ty, co mají moc a netuší, co s ní... Jejich odchod může proběhnout v klidu a ještě si připíší nějaké zásluhy ( či se nakonec stanou užitečnými, když se něco přiučí), že vše proběhlo poměrně hladce, však oni si zjistí nebo nechají zjistit, co by bylo právě teď nejvhodnější a koho se na to zeptat.
Jde o to, pokud budou mít brzy nějaké výsledky, podpořit je a spolupracovat. Sice státní aparát může fungovat, nejspíš, nějakou dobu bez vedení nebo s vedením - co vůbec neví, co to řízení státu je, ale nejšetrnější by to nebylo.

Jestli bude tahle nápověda využita nevím a není to ani moje starost, mám svých dost. Ať si mocní nesou svoji odpovědnost sami, můžou si trochu ulevit a podělit se o ni. Neznám strategii, té rozumí jinší "páni". Jen předávám informaci, na kterou je podle mě vhodná doba. Tak, aby byla pochopitelná v současném kontextu dění. Ale, co se tam "nahoře" děje, to taky nevím.
I když na druhou stranu, určitě se najdou lidé, kteří mohou pár lidem pomoci, protože na to mají prostředky... když se začne od těch, co mají malou moc, může to rychle proniknout až nahoru. Opravdu už kapitalismus - kolonialismus vymítil soucit a pochopení pro druhé? A kdo má prosadit změny - když ne podnikatelé? Pokud se oni budou bránit, stát se bez nich také nepohne... I když základní opatření by mělo být - aby výplaty zůstávaly ve větší míře tady a ne letěly do zahraničí - to by měl být základ. Postupně ukončovat tohle otroctví je nutné pro přežití současné moci.

Re: Re: Re: Re: Jak pomáhat?

dit | 25.05.2017

Já se nenarodila s primárním cílem pomáhat všem, rozlišuji,

Re: Re: Re: Re: Re: Jak pomáhat?

slunko | 25.05.2017

Nikdo nemůže pomoci všem, takže, i když člověk může hodně pomoci, mnoha lidem, vždy musí udělat nějaký výběr...

Jde o to, co zrovna v danou chvíli je nejdůležitější... a to, obvykle člověk vycítí. Někdy je ale potřeba pomoci i někomu, kdo si to nezasluhuje - protože to potřebuje a může to výrazně zvrátit jeho další činy.
Každý zločin je páchán z principu, že ten dotyčný nedostal kriticky malé množsví lásky (láskyplné péče) v určitou chvíli, a cítí se čímkoliv ohrožen. Takže "bič "(vhodná represe) a nabídka pomoci je na místě. Pokud je pomoc odmítnuta - zbývá bič(různé tlaky), dokud se neumoudří... výchova. Bez nabídky a případné podání pomocné ruky - je to trest, který toho dotyčného uzamkne v jeho problému, bez východiska do dalšího života.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak pomáhat?

dit | 26.05.2017

Ano, máte svoji pravdu.

Já v tom mám jasno taky, že já pomůžu sobě a tím pomůžu ostatním, že nemusí pomáhat mě.
Zbytek sil věnuji přírodě.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak pomáhat? že by sluníčkář/ka?

Ben | 26.05.2017

To je ale hodně pomýlené, co tady hlásáte! Pomineme-li naprosto nepřípustné vnucování pomoci, s nedozírnými negativními důsledky pro všechny zúčastněné, je třeba si uvědomit jednu zásadní věc: s temným je třeba bojovat a ne mu podávat pomocnou ruku!
Podle vašeho výkladu bychom asi hajzlovi, co třeba znásilní dítě, měli nejdříve nabídnout pomoc, protože podle vás :" Každý zločin je páchán z principu, že ten dotyčný nedostal kriticky malé množsví lásky (láskyplné péče) v určitou chvíli, a cítí se čímkoliv ohrožen..... "
no fuj,to je teda úchylné...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak pomáhat? že by sluníčkář/ka?

slunce | 26.05.2017

Nějak jste vynechal zmínku o restrikcích...

Na druhou stranu, chystáte se pozatýkat vlastizrádnou sebranku v čele národa? Pak Vám tleskám, už aby jste to udělal a doufám, že s tím nebudete dlouho otálet... Pomocná ruka by se jim podala až ve vězení...

Ale moc Vám, omlouvám se, nevěřím, že to dokážete... takže zbývá podat pomocnou ruku, že oni se tomu vězení vyhnou ( oddálí, vylepší forma - doživotní dohled...), ale za to něco udělají a budou plně spolupracovat na nápravě škod, co napáchali... na druhou stranu, kdo to po nich má dávat do pořádku? Opravdu si někdo, kdo za to nemůže, zaslouží se v tom bahně babrat za ně?

Uprchlíci jsou na západě běžně za takovéto činy pouštěni a to jsou dále nebezpeční, ne-li nebezpečnější - když musí nabýt pocitu, že jsou beztrestní. To samozřejmě není v pořádku, ale pomocnou ruku by vězení dostat taky měli. Ale už se tohle děje, tak nějak nechápu, proč se rozčilujete zrovna na mě? Měl by jste změnit hrob, na kterém pláčete...

Pomáhej, pomáhej a gender uvítej)))že jo?No, NE!

dit | 26.05.2017

cituji z Vašeho příspěvku :....změnit hrob.....
Ne hrob, ale mrtvolu v něm.
Vy máte svoji vizi , niciméně jako každé sluníčko)))
Hřej a bude léto, ale stejně se střídání období dočkámě.
Asi tak Slunko)))....

Re: Pomáhej, pomáhej a gender uvítej)))že jo?No, NE!

slunko | 26.05.2017

Nějak to nechápu. Ani co jste vlastně chtěl, ale odpovědět smysluplně asi neumíte.

Re: Re: Pomáhej, pomáhej a gender uvítej)))že jo?No, NE!

d | 28.05.2017

Ne, neumím a mám se dobře.

Re: Re: Jak pomáhat?Pomoz sobě!

dit | 26.05.2017

Jak pořád tvrdím, pomoz sobě a tím pomůžeš ostatním, že oni nemusí pomáhat Tobě.

Re: Re: Re: Jak pomáhat?Pomoz sobě!

slunce | 26.05.2017

Tohle nebylo voláním o pomoc, co jsem si nadrobila, to si i sním. Ať už to bude probíhat jakkoliv. Bylo to upozorněním, že i vnitřně silní lidé mohou mít své limity ( nemusí být schopni plnit očekávání některých lidí, jestli to moje psaní mělo smysl, nevím, třeba informace dorazila, kam měla).
Jaký si každý plníme úkol a jestli ho plníme, je každého věc.
Mohla jsem se bezmoci, možná, vyhnout, ale mám zkušenost, že i když jsem se něčemu, někdy, chtěla vyhnout a ulehčit si (obvykle šetřit síly) situaci, zkomplikovalo se něco jiného, takže jsem byla tam, kde jsem být nechtěla, zato složitější cestou. Tak se už ani nesnažím... prostě to nemá smysl.

Pomáhala jsem si, dokud to bylo potřeba, dnes stačí si šetřit síly, což dělám, jak to v reálné situaci jde. Chtělo by to je asi nabrat delším odpočinkem, ale nějak si to nedokáži zařídit, to je opět jen můj problém.

Možná bylo dobré nahlídnout na současnou situaci i s druhé strany... to bylo hlavním smyslem mého psaní.

Re: Re: Re: Re: Jak pomáhat?Pomoz sobě!

slunko | 26.05.2017

Pokud člověk má k něčemu dospět, něco dokázat udělat... potřebuje k tomu určitý tlak. Pokud si vyřeší vnitřní tlak a nepotřebuje si nic moc dokazovat, aby se sebou byl spokojen, potřebuje ty vnější tlaky. A když ví, že to tak být má, tak se ani nebrání a nechá se dotlačit k tomu správnému... cítí, že je zbytečné se bouřit a uhýbat, že tak tu energii zbytečně ztrácí. Všechny ostatní cesty a varianty se ukazují jako mnohem bolestnější a složitější. A třeba až za pár měsíců pochopí, proč si tím musel projít a najednou to začne dávat až neskutečný smysl.
Třeba i tohle psaní jednou začne dávat smysl...

„usídleného cizince“...

dit | 21.05.2017

Zdravím,
něco staršího
http://www.ceska-justice.cz/2015/07/ratifikace-smlouvy-o-ucasti-cizincu-na-verejnem-zivote-na-mistni-urovni-ceska-republika-se-prihlasila-k-politice-multikulturalismu/
cituji:Je to tak i přesto, že se obě komory Parlamentu ČR usnesly neaplikovat kapitolu o zřizování poradních orgánů pro cizince na místní úrovni a nadále poskytnout volební právo v místních volbách pouze cizincům z Evropské unie. Ratifikací Smlouvy v gesci ministerstva vnitra totiž Česká republika uznala a zavedla nový institut, a to institut „usídleného cizince“, ...více zdroj viz výše.

Důkaz o přechodu přes Rudé moře IZRAELCI

AHN | 20.05.2017

Dnes jsem našla zajímavý dokument. Třeba bude i ostatním v něčem k užitku :-)

https://www.youtube.com/watch?v=LTuGEhq9oXQ

Změna na webu

Quintus Sertorius | 17.05.2017

Od 1.6. 2017 na webu již nenajdete převzaté články /až na výjimky/ a budou zde především mé komentáře a glosy. Video z youtube, vimeo atd. bude i nadále součástí.

Re: Změna na webu

Cleo | 17.05.2017

Bude možné vložit odkaz na nějaký článek do diskuzního fóra a vyjádřit se k němu?
A co Vás k tomu vede, jaký je důvod?

Re: Re: Změna na webu

Quintus | 17.05.2017

Vkládat odkazy do diskusních příspěvků samozřejmě možné bude. Diskusi nijak omezovat nehodlám.... :-)
Důvody jsou dva:
1. Nedostatek času
2. Nechci dublovat stejné informace, které už na alternativě kolují.
V tomto ohledu zkusím novou rubriku se zkrácenými novinkami s aktivním odkazem přímo ke zdroji.

Re: Re: Re: Změna na webu

dit | 17.05.2017

Zdravím
a za sebe Vám moc děkuji za Vaši aktivitu v oblasti informovanosti lidem co se děje.
Mám pocit, že aspon nejsem v tomto plánovaném chaosu ve světe sama se svým názorem,v podstatě mi dáváte pocit, že jsem normální)))
dík

Re: Re: Re: Re: Změna na webu

Cleo | 18.05.2017

ano, také jsem chtěla poděkovat. Mé pocity jsou podobné, občas mám pocit, že se v reálném životě bavím s mongolama...

Re: Re: Re: Změna na webu

Cleo | 18.05.2017

Jasně, chápu... ale tady to bylo tak pěkně všechno pohromadě. Nicméně vím, že něco podobného dělá pan Fritz na webovkách
http://cozivotdal.eu/, akorát tam není k tomu diskuze.

Re: Re: Re: Re: Změna na webu

Díky za reakce. | 18.05.2017

Ještě ty změny uvážím.

Re: Změna na webu

S.Ch. | 19.05.2017

Komentáře a glosy Quinta Sertoria uvítám. Rovněž z důvodu totálního nedostatku času stejně čtu absolutní minimum původních zdrojů a zajímá mě osobní názor toho, na jehož stránky vstoupím. Dosud je pro mě časově náročné hledat, k čemu se pod jednotlivými články vyjádřil a k čemu nikoliv. Uvítala bych tedy alespoň částečnou redukci vkládaných článků jen na ty skutečně klíčové a košatění komentářů.

Re: Změna na webu

AHN | 20.05.2017

Očekávala jsem to a potěšilo mne nynější vyjádření :-) Věřím, že se vše bude ubírat ještě jasnějším směrem :)

migranti,nemám slov...

dit | 04.05.2017

http://svobodnenoviny.eu/sicilie-mineo-video-foto-tour-v-nejvetsim-stredisku-pro-zadatele-o-azyl-v-evrope/

Imigrace jako...

dit | 02.05.2017

cituji:

Imigrace dnes neznamená imigraci (přistěhovalectví) jako v 19. a počátkem 20. století. Tehdy imigranté (jedno zda utíkajíce anebo neutíkajíce před útlakem) přišli do nějaké země za lepším výdělkem a tedy primárně za prací. Vyjma dočasné soukromé charity tehdy nemohli počítat s žádnou pomocí a museli si, co nejdříve opatřit práci, a tím i peníze na potraviny, bydlení, vzdělání, školu atd. Práce vyžadovala do jisté míry i určité začlenění imigrantů do společnosti, do které přišli. Imigrantům tehdy v cestě nestály tak často překážky jako dnes: minimální mzda, kvalifikační požadavky...dále Zdroj
http://www.bawerk.eu/clanky/ekonomie/imigrace-jako-utok-na-majektova-prava-domacich-obyvatel.html

Exekuce kvůli dvaceti haléřům

dit | 02.05.2017

Zdravím,
chtěla jsem přidat jeden link pod článkem
http://www.quintus-sertorius.net/news/vic-jak-tisic-exekucnich-podnetu-mesicne-drti-duchodce-v-cr-v-cesku-na-morave-i-ve-slezsku-lavinovite-pribyva-lidi-kteri-maji-narizenou-exekuci-na-duchod/
ale tam to nejde, dovolím si sem
blog Vladimír Haneška: Exekuce kvůli dvaceti haléřům.
http://haneska.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=601859

Re: Exekuce kvůli dvaceti haléřům

Quintus | 09.05.2017

Šílené!

co dodat, jablko daleko od stromu nepadá

dit | 01.05.2017

integrace...
http://www.denik.cz/ze_sveta/otec-strelce-ze-champs-elysees-ohrozoval-policisty-nozem-20170430.html

Zelený pomatenec...

Cleo | 26.04.2017

už je to tady:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vsechny-zeny-budou-nosit-muslimske-satky-Novy-navrh-zeleneho-prezidenta-Rakouska-485257

Re: Zelený pomatenec...

dit | 01.05.2017

Zdravím
a přidám taky jeden link
http://www.ceska-justice.cz/2017/05/novinari-se-spojili-s-advokaty-odmitaji-plan-nemecke-vlady-poverit-korporace-omezenim-svobody-projevu/
Přeji pohodový den

ústupky...

dit | 01.05.2017

http://freedomeurope.eu/muslimsti-zamestnanci-v-amazonu-se-chystaji-k-masovemu-protestu-nedostali-vyhrazena-mista-pro-modleni/?lang=de

http://freedomeurope.eu/v-kvetnu-zacne-ramadan-zamestnavatele-dostavaji-rady-aby-muslimske-pracovniky-neposilali-do-prace/?lang=de

A co jejich kniha?...ta hlásá co?!

dit | 01.05.2017

Jeden starší link:

Skupina muslimů požádala ve středu online knihkupectví Amazon.com o veřejnou omluvu Více na:

http://www.zive.cz/bleskovky/amazoncom-prodal-koran-s-napisem-smrt-vsem-muslimum/sc-4-a-124778/default.aspxDobroseři ...)))

dit | 24.04.2017

Projevem rasismu prý může být, když studenti uhnou očnímu kontaktu. Kromě toho mají zakázáno pokládat i některé otázky. Například tu, když se zeptají studenta jiné barvy pleti, odkud původně pochází.
Zdroj

https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/ucuknete-pohledem-a-je-to-prestupek-elitni-skola-zavadi-smernici-k-rasovemu-souziti-30441

Zdravím,
a že pořád školí bílé obyvatelstvo )))
Mě to přijde jak umíněné, rozmazlené děcko, co pořád dupe a hází se o zem a řve a bude po mém a bude ,a bude!
Ještě, že někde mají rozum, viz tento link

http://zoom.iprima.cz/japonsko-se-rozhodlo-zrusit-humanitni-obory-na-univerzitachRe: Dobroseři ...)))

Quintus | 24.04.2017

Školí, školí a školí... I kdyby je to mělo zabít. Proškoleným se dobře vládne:
https://vimeo.com/173770951

Re: Re: Dobroseři ...)))

dit | 07.05.2017

Zdravím,

http://www.hlavnespravy.sk/mimovladna-organizacia-bude-v-lete-ucit-studentov-ako-bojovat-proti-extremizmu-radikalizmu-dezinformaciam/994082

směřujeme k plné totalitě

Jednoho dne se nás naši potomci zeptají, proč jste to nezastav...

dit | 24.04.2017

Zdravím,
doporučuji

http://gatesofvienna.net/2017/04/one-day-our-children-will-ask-us-why-didnt-you-put-a-stop-to-that/

i to foto , opravdu vydařená itegrace...

Re: Jednoho dne se nás naši potomci zeptají, proč jste to nezastav...

dit | 24.04.2017

integrace

Re: Dobroseři ...)))

Cleo | 25.04.2017

No, zrovna historii a jazyky bych neviděla jako nepotřebné obory...

Re: Re: Dobroseři ...)))

kuk | 25.04.2017

Pokud není historie přepsaná ministerstvem pravdy...

Re: Re: Re: Dobroseři ...)))

Cleo | 25.04.2017

Vždycky tu bude někdo, kdo uchová tu skutečnou historii. Ani za socíku se jim to úplně nedařilo...

Re: Dobroseři ...)))

dit | 25.04.2017

Zdravím a gender dobroseři nezaostávají)))
http://www.hlavnespravy.sk/znacka-dove-v-novej-kampani-skutocne-mamy-prezentuje-transgendera-ako-mamu/979942

Re: Re: Dobroseři ...)))v ČR

dit | 02.05.2017

Zdravím,
genderka v akci, to se snad nedá ani komentovat...

http://www.ceskaskola.cz/2017/03/genderove-stereotypy-jako-vyznamny.html

gender...bez komentáře

dit | 05.05.2017

Zdravím,
http://eurodenik.cz/zpravy/rakouska-strana-zelenych-chce-zeny-ucit-jak-mocit-ve-stoje

Zvláště ta poslední věta článku)))

dit | 19.04.2017

Zdravím,
http://www.ceska-justice.cz/2017/04/zavazek-vzit-migranty-italie-recka-pozbyva-platnost-zari-rakousko-startuje-presidlovaci-program/
zajimavý článek, kdoví co z toho zase vyleze.
Přeji hezký den

Válka v Koreji?

adv.dia | 18.04.2017

"Severní Korea neměla nikdy větší než milionovou armádu. Maximální počet vojáků v Korejské lidové armádě nepřekročil 900 tisíc osob, v roce 2012 byl snížen na 750 tisíc (spolu se speciálními jednotkami), po roce 2013 se snížil o dalších 300 tisíc. Jinými slovy, dnes má Severní Korea asi 450 tisíc vojáků, tři stovky podmíněně moderních tanků, přibližně ekvivalentních s T-72, a tři a půl desítky stejně podmíněně moderních letadel. „Bezbranný“ jih má armádu více než jeden a půl krát větší a kvalitativně lepší. Jihokorejci mají 1027 velmi moderních tanků K-1, 484 ještě modernějších K1A1, 225 moderních stíhacích letounů (60 těžkých F-15K a 165 lehkých F-16K), letadla AWACS, 12 velkých torpédoborců, 24 fregat, 28 korvet, 18 moderních ponorek. Jinak řečeno, v praxi tu máme co do činění s po zuby ozbrojenou konvenční demokracií a s bezbranným totalitním režimem. Damoklův meč agrese ve skutečnosti nevisí nad Soulem."

"Okřídlení lidé"

slunce | 17.04.2017

Chtěla bych poděkovat všem, kdo dokázali pocítit vděčnost (spravedlivému Bohu - stvořiteli), otevřeli své srdce natolik, že se jim mohla otevřít energetická ochranná "křídla". Je nás už dost na to, že se mohla ta křídla spojit do ochranných křídel celé planety. My lidé chráníme planetu a planeta chrání nás... Je dobře, že se probudila taková síla... moc všem díky.

Čím dřív se k nám připojí další a především ti, co se reálně mohou postavit za důstojný lidský život pro všechny - tedy na skutečnou ochranu lidí a přírody - planety, budou moci využívat ochrany planetárních křídel... a třeba se očistí natolik, že se nebudou bát otevřít svá vlastní srdce a prožijí vlastní okamžik štěstí a radosti - a ne jakýchsi pochybných a prázdných náhražek.

Protože, nejspíš, ti, co už dnes mají ve svých rukou moc, protože ta nejsilnější zákulisní opora( mimozemská), je už fuč, nechápou vůbec, co se děje... měli by být vděčni za každou informaci, kterou mohou získat od nás, při zatemnění jejich bytostí, nejsou schopni vnímat jemné signály. Propadají se do vlastní temnoty a bílé hole jim nepomohou. Jakékoliv utlačování "okřídlených" lidí jim může být ke škodě, protože pak se od nich nic nedovědí...

Navíc právě kontakt s "okřídlenými" lidmi jim samotným může pomoci propad zastavit...
Jakýkoliv odpor proti vývoji může být důvodem k obranné reakci planetárních křídel...

Re: "Okřídlení lidé"

slunce | 17.04.2017

A současné vymražování ČR může být takto vnímáno také...

Re: Re: "Okřídlení lidé"

bebe | 20.04.2017

A tady někdo pěkně blbne, co, slunko?

Re: Re: Re: "Okřídlení lidé"

slunce | 23.04.2017

Bojíš se?

Re: Re: Re: Re: "Okřídlení lidé"

bebe | 25.04.2017

Bojím se že magoři zblbnou ostatní.
P.S.My si tykáme?

Re: Re: Re: Re: Re: "Okřídlení lidé"

slunce | 26.04.2017

A že pravda, konečně, vyjde celá na světlo...., co?

Tak se boj, když máš čeho.

P.S.:Na hrubý pytel, hrubá záplata....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Okřídlení lidé"

bebe | 26.04.2017

No koukám že hrubost je slunkovi vlastní...tím ovšem ty předchozí ezokecy berou za své...to byla ale rychlá proměna,co?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Okřídlení lidé"

slunko | 27.04.2017

Ne, ale pravda je pravda a nedokáži se přetvařovat, že si někoho vážím. Což vykání předpokládá.
Bohužel, žádná proměna se nekoná... takže co vlastně bere za své? Pravda nebo útok na pravdu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Okřídlení lidé"

bebe | 28.04.2017

Máte to prostě všechno trochu popletené...třeba se z toho časem dostanete...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Okřídlení lidé"

slunce | 28.04.2017

No když potřebujete výchovnou lekci, tak si koledujte... však někteří už vědí. Jen aby vy jste se z toho časem dostal...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Okřídlení lidé"

slunko | 28.04.2017

Ono nějak už dnes nestačí mít med na jazyku, když je srdce otrávené... ta rána musí vyhnisat a vyčistit se. Nemůže se vracet dobré k někomu, kdo je uvnitř zkažený... chování masky už dnes neplatí... za chvíli to poznají úplně všichni, kdo je uvnitř totálně zhnisaný zlobou, závistí a nenávistí v dúsledku bolesti a kdo ne.

Babiš nám tu předvádí hru na hloupého krále - řeknu ano a ostatní ne ( myslí si to ne, a taky podle toho koná)... jak v Nesmrtelné tetě. Teď tu probíráme závist ... a jak to v té pohádce dopadlo?
Kolik pokusů ještě bude uskutečněno? Kolik sil bude zbytečně promrháno? Nenastal čas poněkud vyrůst ze zakrslých vzteklých skřetů s velkým kladivem, co všechno, na co dosáhnou rozmlátí a začít se chovat alespoň trochu důstojně? Ano vyžaduje to poprat se se svými vlastními stíny, ale fakt to stojí za to. Je to výrazně těžší boj -než ten skřetův s pomocí kladiva, protože při boji se svými stíny je velice užitečné to kladivo odložit... když se člověk uvnitř sám sebe, zbytečným násilým potrhá, není to nic moc....

Ale i to se přežít dá, ale musí se doopravdy chtít žít a ne živořit, i když v materiálním přepychu. Pokud se věnuji destrukci a propagaci destrukce, těžko mohu mít zdravé a šťastné děti, vnoučata. Pokud člověku nejde o vlastní rodinu - tak ho vraždění pro moc až tolik nezasáhne, ale kdo potomky má - nemůže se divit, že ti mají problémy. Buďto podporuje lidská bytost život nebo ne - neumí se rozdvojit a dopoledne být milujícím rodičem a v noci vraždícím monstrem... ač nechtě zabíjí vlastní potomky - a ti se vůbec nemusejí narodit - podle míry prosáknutí bytosti destrukcí.
Přeneseně to samozřejmě platí pro jakékoliv "dítě", co člověk tvoří nebo se snaží stvořit ( podpora života a jeho ctění se přímo odráží v životaschopnosti vytvořených ....

Přijdou další "chemické útoky"

r.n.m | 11.04.2017

„Z různých zdrojů máme informace, že podobné provokace – a já je jinak nazvat nemohu – se připravují i v dalších oblastech Sýrie včetně jižních předměstí Damašku, kde se chystají rozšířit takovouto látku a obvinit představitele syrské vlády,“ řekl Putin. Zopakoval, že snahou Ruska je dosáhnout oficiálního vyšetřování incidentu, při němž byly údajně použity chemické zbraně v Sýrii.

„Domníváme se, že jakýkoli podobný čin si zaslouží, aby byl oficiálně vyšetřen,“ řekl Putin a dodal, že „Rusko se obrátí na struktury OSN v Haagu a vyzve mezinárodní společenství k vyšetřování a v závislosti na výsledcích vyšetřování k přijetí patřičných rozhodnutí“.

Cpou nám lži

David | 11.04.2017

A už toho mám dost! Jako nadporučík v záloze, který si odkroutil vojnu u průzkumného praporu radiační a chemické ochrany, nebudu číst takové kraviny, že někdo prošel "mrakem nervově paralytické látky", měl kašel a po pár minutách se v nemocnici vzpamatoval. Kdyby se ten blb jednou nadechl nervově paralytického plynu, už by se nevzpamatoval nikdy. Smrtelná dávka sarinu, který je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu a do těla prochází všemi cestami, včetně pokožky, je zhruba 5 mg, což je asi tolik, kolik se vejde na špičku nože. Pokud záběry, které ukazují záchranáře, kteří ošetřují osoby zasažené sarinem bez rukavic a ochranných prostředků, pak všichni ti záchranáři během dalších dvaceti minut zemřeli. Přestaňte z lidí dělat blbce!

Re: Cpou nám lži

Quintus | 12.04.2017

Předpokládám, že Váš příspěvek je reakcí na kampaň, která nás má přesvědčit, že Asad používá proti obyvatelům sarin. Což se doposud při mezinárodním vyšetřování nikdy nepotvrdilo.

Příklad odporné /a běžné/ propagandy mainstreamu

Eva | 10.04.2017

Monstrózní titulek, který navádí ke spojitosti mezi vyznamenáním letce a údajným chemickým útokem (jako by gratuloval za provedení chemického útoku):
Velitel gratuloval pilotovi. Syrský poslanec odhalil vojáka z náletu na Chán Šajchún

https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/434733-velitel-gratuloval-pilotovi-syrsky-poslanec-odhalil-vojaka-z-naletu-na-chan-sajchun.html?sznhp=rss

Když si článek přečtete, není v něm sice nic, kromě návodu co si má čtenář (který si celý článek ani pořádně nepřečte) myslet

Krizoví herci a fabrikace obětí

Quintus | 10.04.2017

https://bbcpanoramasavingsyriaschildren.wordpress.com/

Neue Europa a její bojovníci všech zemí spojte se

Hybridní Centrum | 09.04.2017

„My jako TOP 09 chceme jednoznačně patřit k tomu tvrdému jádru Evropské unie, což znamená také zavedení eura“
Poslanec Kučera-Nedělní partie

Tohle bude narůstat

dit | 09.04.2017

Dobrý den,
http://www.ceska-justice.cz/2017/04/migrant-priplul-libye-italie-miril-ceskych-budejovic-soud-brne-nepripustil-navrat-italie/

Egyptan, copak v Egyptě je válka, nebo v Itálii?
Testují reakce veřejnosti na první pokusy nelogického přesídlování?
Přeji všem hezký den


Re: Tohle bude narůstat

Quintus | 09.04.2017

Je to test. Ale co dnes není test, že?
Pokud se "nám podaří" dostat do tvrdého jádra EU, jak nám to tady postupně podávají po kapkách, je to náš konec se vším všudy. Nebudeme rozhodovat absolutně o ničem. Sice se tu konzumní proces na chvíli "zkvalitní" /vyšší mzdy a vyšší dávky/, ale opravdu jen na chvíli a za strašlivou cenu.

Re: Re: Tohle bude narůstat

dit | 20.04.2017

Zdravím.
nebo zde toto
http://zpravodajstvi.olomouc.cz/clanky/Stredoskolaci-si-vyzkousi-soudni-jednani-Tema-uprchlici-26174
Vše se předchystává dopředu.

Re: Re: Re: Tohle bude narůstat

dit | 20.04.2017

https://slideslive.com/38895360/univerzity-a-uprchlici

Re: Re: Re: Re: Tohle bude narůstat

dit | 20.04.2017

Když se podívàte zde http://www.integracnicentra.cz/
To je dokola právní poradna pro mloky, tanečky a nic jiného.

Trump mě zklamal

Cleo | 07.04.2017

I když se choval jako neotesanec, fandila jsem mu při volbách, protože jsem si myslela, že nebude válka. Jenže buď ho tak dokonale zmákli, nebo prostě má kolem sebe lidi, kterým věří, ale kteří mu lžou. Je to celé strašně nepřehledné, ale myslím, že při volební kampani dokonce mluvil o ukončení války v Sýrii.Amíci holt nemůžou skousnout úspěchy Asada a Ruska v boji proti té nestvůře, kterou Američan zplodil (ISIS). Jenže jesli Asad padne, máme tu další Libyi.

chválil ho Gates, po nástupu do funkce prezidenta

dit | 07.04.2017

Zdravím,
mě nesedělo, že ho chválil Gates, vkládala jsem na zde někde i pod nějakým článkem zdroj.
To mi už neštimovalo.

Re: chválil ho Gates, po nástupu do funkce prezidenta

dit | 07.04.2017

Zde
http://www.quintus-sertorius.net/news/donald-trump-bildeberg-iluminati/
a
http://eurodenik.cz/zpravy/trump-je-novym-kennedym-sjednoti-zemi-tvrdi-bill-gates-po-spolecnem-rozhovoru

Re: Re: chválil ho Gates, po nástupu do funkce prezidenta

Cleo | 07.04.2017

Pán Bůh s námi a zlý pryč...

Re: Trump mě zklamal

Quintus | 07.04.2017

Nedělejme předčasné závěry. Vše může být trochu jinak. Bylo zničeno letiště za minimálních ztrát na životech na základě falešného obvinění. Pokud se to prokáže a je to víc než pravděpodobné, budou padat hlavy a to hodně. To se poměrně brzy ukáže.

Čas ukáže

dit | 08.04.2017

Zdravím,
ano je to možné, chce to čas , máte pravdu, ale tože si ho pochvaloval zrovna Gates mi i tak nesedí. Mohl být ticho, mohl být i dilomatický servilní, ale taková pochvala...
To není jen tak.

Re: Čas ukáže

A. | 11.04.2017

Kolujúce správy (najmä z mainstreamu...) je treba brať s rezervou, zámerne podsúvajú tzv. fake news. Informačný chaos je cielený.

To se dalo čekat

dit | 04.04.2017

Zdravím,
více zde
www.ceska-justice.cz/2017/04/k-policii-by-mohli-nove-nastoupit-i-cizinci-navrhuje-vlade-chovanec/

Re: To se dalo čekat

Quintus | 04.04.2017

To dalo. Určitě to má z vlastní hlavy....
A bude to mít pokračování. Pozorujte.
Ministerstvo vnitra před 2 lety zadalo zakázku na 130 000 osobních dokladů. Takže tady jsme v reálných číslech. Čeká se na volby ve Francii, Německu a samozřejmě u nás. Překvapení se neočekává.
Unifikace, imigrace, euro, převod kompetencí národních států do "Nové Evropy". Uvažujme už řádově v měsících, nikoliv letech.
Ještě chybí finální krize k radikálnímu odstartování. Váhám teoretizovat oč se bude jednat. Ale příprava na terorismus probíhá dlouho, abychom si zvykli a nekladli nepatřičné otázky. Současné figury budou pochopitelně upozaděny se vstupem do dalšího levelu zotročení.

Re: To se dalo čekat

mu | 05.04.2017

Globalisté již pracují na mechanismu, který postupně zničí národní státy. Je jím Globální zákon o migraci, jehož přijetí bylo v OSN odloženo do roku 2018.
Migrace z jakýchkoli důvodů - včetně zdravotních - bude legitimní. Země, ve kterých jsou např. uprchlické tábory nebo lidi, které korporace kvůli těžbě násilně vystěhovaly, se budou přes IT systém obracet na OSN a zadávat počty lidí, kterých se potřebují zbavit. OSN je kvótami rozdělí do dalších (především do rozvinutých) států.
Tento trvalý princip zaručí globální promíchávání obyvatelstva, globální nepokoje a nakonec rozpad národních států. Zároveň se finanční zátěž řešení chudoby,způsobené korporátním fašismem, přenese na střední třídu vyspělých států.
Oligarchové, kteří jsou příčinou válek a násilného stěhování obyvatelstva, to již nebudou muset řešit. Jde o likvidaci sociálních států a jejich svobodných a vzdělaných občanů, protože jsou pro 1 % nebezpeční.
Pro ovládání mas z jednoho centra bude nastolena nějaká forma diktatury (nejspíše islám).

Re: To se dalo čekat

dit | 07.04.2017

Zdravím,
třeba tohle, všímejte si jak se vítači ozývají současně
vítač Zlatuška v ANO

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Zlatuska-ANO-Navrh-poslance-Klucky-ktery-chvali-i-Chovanec-je-vyraznym-ohrozenim-CR-482792

a vítači Zelení
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Zeleni-Nova-pravidla-poskodi-cizince-zijici-dlouhodobe-v-CR-482778

a nečitelný chameleon Chovanec, jednou tak a po druhé opak...

Britanie

Vladimír | 01.04.2017

V roce 1971 bylo v Británii jen 70 000 muslimů, dnes jich může být tak 7 miliónů.
Když nastupovala královna na trůn, byla zde jedna mešita, dnes jich je cca 2000. V Německu je už na 2500 mešit ! Muslimové chápou každou úspěšně postavenou mešitu či islámskou školu za další dobytou muslimskou oblast.

Další vulkán

dit | 25.03.2017

Zdravím,
Sopka Kambalnyj na Kamčatce se probudila.

Zdravím,dovolím si vložit link

dit | 26.03.2017

http://www.ceska-justice.cz/2017/03/nemci-chytili-na-hranicich-s-ceskou-republikou-533-nelegalnich-pristehovalcu-pocet-migrantu-z-afriky-stoupa/

http://www.hlavnespravy.sk/juraj-janosovsky-sorosove-agentury-preberaju-kontrolu-nad-slovenskom/945304

Re: Zdravím,dovolím si vložit link

Quintus | 27.03.2017

Špatné zprávy budou přibývat.

Re: Re: Zdravím,dovolím si vložit link

Quintus | 27.03.2017

Slovensko je v destabilizaci další na řadě. Je spolu s Polskem klíčovou zemí ohledně dalšího dění na východě /Ukrajina/.

Švédsko chce odškodnit trans...

dit | 27.03.2017

Zdravím Vás,

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/svedsko-chce-odskodnit-transgenderove-osoby-ktere-musely-pov/r~5b9eebc0131211e782e8002590604f2e/

toto je snad vtip, Švédsko se zbláznilo.

Re: Re: Re: Zdravím,dovolím si vložit link

hledající | 28.03.2017

Proč myslíte, že Polsko a Ukrajina jsou klíčové?

Re: Re: Re: Re: Zdravím,dovolím si vložit link

Quintus | 29.03.2017

Udržováním konfliktu se oslabuje jak Rusko, tak Evropa a další pokračování není možné bez logistického zapojení těchto zemí.

Čipování ,zatím pouze OP a zrušení hotovosti je taky na cestě...

dit | 07.04.2017

Zdravím,
asi jo.
Už je odsouhlaseno čipování našich OP. Budeme čipy odpalovat v mikrovlnce, tak jak v Německu? Taky to jde.

Re: Zdravím,dovolím si vložit link

trochu odlehčení | 30.03.2017

Zdravím, vkládám jeden příspěvek nalezeny pod článkem, co už...

NEUVĚŘITELNÝ OBRAT V MIGRACI,
Letiště nejmenované bohaté arabské země. Pasová a Imigrační kontrola. „Salam Alejkum,“ zdravím. „Alejkum Salam,“ odpovídá úředník za přepážkou. „Víza?“ ptá se po otevření pasu. „Nemám,“ odpovídám, „bylo mi řečeno, že ho mohu dostat na místě.“ „Hm.ano, účel vaší cesty?“ „Pobyt ve vaší krásné zemi.“ „Takže turista? Obchodní cesta?“ „Ne, běženec.“ „Prosím?“ „No imigrant. U nás se to zbláznilo, Necítím se bezpečně. Byl jsem

třikrát přepaden cikány. Policie nikoho nechytila. Náš stát je rozkradený, hrozí kolaps sociálního systému, důchodová reforma se nepovedla, nebudu mít na stará kolena co jíst. Všude běženci z Afghánistánu a Sýrie. Vy jste bohatá arabská země. Máte ropu, velká číst příjmů je tvořená turistikou, vzmáháte se ve všech odvětvích. Prostě máte to zmáknuté. Chci u vás žít, bydlet, chci být součástí vaší krásné a bohaté země, která má super sociální program.“ „Co?“ děsí se úředník. „Je pravda, že když chce některý z občanů studovat platíte mu školu? A když si vybere školu kdekoliv na světě, platíte mu stýpko včetně nákladů na ubytování, kapesné, cestovné??“ ptám se a pokračuji v otázkách. „Ano, to je pravda,“ hrdě hlásí úředník. „Je pravda, že nabízíte sociální domy pro novomanžele, měsíční příspěvky a další výhody?“ „Ano, je to tak,“ zase pokyvuje. „Je pravda, že poskytujete velkou podporu obyvatelům, kteří nedosahují statutu střední třídy?“ „Ano a máme další velké výhody pro lid této země. U nás se mají všichni dobře,“ znovu hrdě pokyvuje. „Přijímáte imigratny z muslimských zemí?“ ptám se vyčkávavě. „Ne, máme plot a nikoho k nám nepouštíme,“ rozhodně říká úředník který je sám muslim. „Vynikající. Tady jsou prosím moje požadavky,“ říkám radostně, že informace nelhaly. „Nerozumím.“ „No tady jsou moje požadavky. Chci aby mi vaše vláda poskytla ubytování a další náležitosti,“ strkám mu popsaný papír. „Jaké náležitosti?“ „Stravu podle mých potřeb, takže vepřové maso alespoň jednou týdně,“ .. začínám předčítat seznam. „Vepřové je ale nečisté!“ přerušil mě úředník vyděšeně.

„U nás ne, a nebude mi vadit i když ho porazíte halal. Tak jsem tolerantní.“ Pokládám na stůl další papíry. „Pak žádám o výjimku pro mou ženu na opalování nahoře bez na pláži, povolení řídit auto sama bez dozoru muže, nezahalovat se.
Taky budeme chovat pejska, možná dva. Máme je totiž rádi. Potom nutně potřebuju vědět, kdo nám bude dodávat alkohol. Normálně ho tu prý nemáte, ale u nás je to normální dát si panáčka, nebo aspoň lahvinku dobrého vína. Pivo prosím po basách. Jo, a když máte ramadán, kde se budeme stravovat? To víte, podle vaší víry rozhodně žít nebudeme, tak nám laskavě zařiďte vše potřebné. Jo a kde si máme vyzvedávat peníze? Kdo nám zařídí mobilní volání a internet pro styk s rodinou co zůstala v Evropě? Kdo nám bude organizovat nějaké výlety? Kdy budou hodiny vašeho jazyka zdarma? Kdy mohu pozvat bratra a jeho rodinu? To víte, jsem rodinný typ a odloučení mi nedělá dobře. Preventivní lékařská prohlídka bude kdy? Něco na mě leze, tak bych rád léky.“ „Máte také prosím nějaký seznam vašich neziskových organizací, které mi pomohou získat trvalý pobyt, azyl a občanství? potřeboval bych právníka zdarma, aby mi pomohl s mými nároky vůči vaší zemi. To víte já nic nemám, takže ho budete platit vy. Budu vás totiž žalovat, hned jakmile se budu domnívat, že nekonáte podle mojí představy.“ „No tak? Kde to vázne? Šup, šup, koukejte nás ubytovat.“ „To asi nepůjde, pane…zaprvé u nás nejsou neziskové organizace na podporu imigrantů..a ..“ hledá další slova úředník. „Co?“ žasnu „Že to nepůjde,“ opakuje úředník, „to o čem mluvíte, ty výhody a práva, je pouze pro občany naší země. Rodové občany.“ „No to není problém, manželka je před slehnutím, tak zítra tady porodí a budeme tu na sloučení rodiny, Naše dítě bude váš občan,“ zasměji se, jak jsem s ním vypekl. „To také nejde. Musíte tady být rodem, občanem, nestačí být zde narozen, nebo si vzít místního. To neplatí. Musíte mít naši víru a tak dál.“
„Když nebude zbytí, budu konvertovat,“ říkám s vidinou bohatství na dosah. „Ani to nestačí. Můžete u nás po konvertování naši víru studovat, ale po omezenou dobu a na své vlastní náklady. Pak musíte odejít,“ vysvětluje trpělivě.

Jsem zaskočen a proto přecházím do útoku, „a vůbec, víte jak složitou jsem měl cestu? Nestačil jsem jít ani ke zpovědi. Kde najdu kostel a kněze? Kdy je mše? chci si ulevit ve svatostánku,“ „Projevy cizí víry na veřejnosti jsou zakázány,“ říká důrazně. „Tak pojďte do kostela se mnou, dáme řeč o mém a vašem bohu. Uvidíte, že křesťanský bůh je plný porozumění a odpuštění,“ lákám ho mimo tohle úřední místo. „Nelze! Za svádění od pravé víry je u nás velmi přísný trest. Může se jednat i o trest nejvyšší! Nesmíte diskutovat o svém bohu a agitovat v jeho jménu!“ děsí se úředník. To už mě rozčiluje, „tak to ne, znám svá práva, znám evropská práva! A vůbec, dejte si pozor. Chci u vás kandidovat ve volbách. Určitě to cizincům umožňujete, tak jako u nás,“ dodávám výhrůžně. „Je mi líto, ale opravdu nemáte nárok,“ kroutí hlavou úředník. Nemůžete být volen, „to právo mají pouze rodoví občané. Tohle je naše země, víte? Naše zem, naše pravidla,“ dodává a nechápe, že nerozumím tak samozřejmé věci. Podává mi pas bez vstupního víza. „Sorry, Já vám nerozumím,“ dělám, že jsem pozbyl znalost veškerého jazyka. „Potřebuju tlumočníka z vaší do mojí řeči. Prostě nerozumím,“ začínám řvát až ohodím jeho vous svou slinou ,,Azyl rozumíte? AZYL!“

EU...

dit | 25.03.2017

Zdravím a doporučuji blog
:Římské prohlášení 25.3.2017 – cár papíru plný lží a nesmyslů!
autor L.Mazurek
zdroj
http://ludekmazurek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=595136

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek