Diskusní téma: Diskusní fórum

Datum: 19.07.2017

Vložil: dit

Titulek: Demagogie do škol, to je přítomnost v Evropě

Zdravím,
cituji:
Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste nevěděli jak reagovat na názory svých žáků? Jak se z pozice učitele vypořádat s kouzelnou formulí "všichni mají právo na svůj názor"?
zdroj
http://migraceonline.cz/cz/uzitecne-zdroje/kalendar-akci/jak-na-ne-aneb-prace-se-stereotypy-ve-vyuce-akreditace-msmt
Jedná se o dvoudenní seminář s akreditací MŠMT pořádaný 31. srpna - 1. září 2017 vždy od 9.00 - 16.00 ve Skautském institutu v Praze. Seminář je určen studentům pedagogiky, pedagogům 2. stupně ZŠ, SŠ a gymnázií, pracovníkům NNO a je poskytován ZDARMA.
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Takže vyvrátí právo na názor? Zaškolí vítače z řad pedagogů?
Co už vše patří do školních osnov a k výuce, tohle je doslova totalita!

Datum: 19.07.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: Demagogie do škol, to je přítomnost v Evropě

Ano, je to totalita, je to indoktrinace, je to propaganda, je to vymývání mozků, je to lhaní.

Datum: 16.07.2017

Vložil: PP

Titulek: Rakousko-Uhersko, že by tento prostor mohla sjednotit nějaká idea?

https://refresher.cz/40522-Jak-by-to-vypadalo-kdyby-se-RakouskoUhersko-znovu-sjednotilo-Slo-by-o-mimoradne-vyznamny-svetovy-stat

Datum: 17.07.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: Rakousko-Uhersko, že by tento prostor mohla sjednotit nějaká idea?

Jak už sám název napovídá, nebylo by v něm rovnocenné místo pro další národy. Je dobré si připomenout, že Rakousko-Uhersko bylo právem označováno za žalář národů. Uplatňovalo velmi tvrdě potlačovatelskou politiku vůči slovanským národům - Polákům, Slovákům, Čechům, Slovincům, Chorvatům a Srbům. Taky je dobré připomenout, že obyvatelstvo se označovalo za poddané Jeho Císařské Milosti, že byla prováděna tvrdá germanizace a maďarizace, že zatáhlo Evropu do světové války atd...
Nicméně myšlenka na nějaký útvar fungující na základě rovnosti a plnoprávnosti je zajímavý. Otázka další zní, jak by mohl fungovat za stavu soupeření o vliv, jak křehký by byl mnohonárodní útvar jak zranitelný vůči rozdmýchávání nevraživosti zvenčí. Vzpomeňme na osud Jugoslávie, kterou nebyl problém hospodářsky a vojensky rozložit podporou antagonistických sil zvenčí. Kdo by garantoval suverenitu a svéprávnost a nedotknutelnost hranic Čech a Slovenska, když ze strany Rakouska i Maďarska existují dosud územní nároky, když tyto země neuznaly odsun atd. Jak do toho zakomponovat Polsko s jeho mocenskými ambicemi a jeho postavení vůči Německu a Rusku? Mohla by existovat konfederace, v níž by měly slovanské země početně významné postavení, ale podle mne by to selhalo na neochotě Polska vzdát se svých ambicí. Jestli se někdo pokouší shora o konstrukci podobných státních útvarů, je to podezřelé a je za tím snaha zvrátit současné státoprávní uspořádání. Například pokus vytvořit nárazníkovou zónu, která by se rychle mohla změnit ve válečnou.
Střední Evropa včetně Rakouska a států Východní Evropy by měly mít především garantovánu bezpečnost a nedotknutelnost svými sousedy.
K postupnému sjednocování podle mne dojde, ale bude to zdola a na základě přirozených kulturních, jazykových a územních vazeb. Nikoli jako další projekt shora, jakési mini EU, kde budou finanční globální elity hrát své hry. Osobně bych rád zůstal občanem České republiky, případně Československé federace, než příslušníkem státu, kde bude dominovat na základě minulých vazeb Vídeň a Budapešť.

Datum: 14.07.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Temné datum

"12. červenec 2017 bude v dějinách naší zanedlouho stoleté republiky zapsán jako temné historické datum. Sto devatenáct poslanců zvedlo ruku pro to, aby naše armáda vyrazila na ruské hranice. Pod velením německého bundeswehru. Logicky. Ten s přepadením „nenáviděného Rusa“ (a ostatních slovanských národů) má přece bohaté historické zkušenosti.

V parlamentu se kolem vyslání našich dalších vojáků na cizí hranice bez vyhlášení války strhla nečekaně ostrá šavlovačka. Proti vyslovení souhlasu s tímto osudovým rozhodnutím Sobotkovy (a Bělobrádkovy a Babišovy) vlády byli ovšem jen komunisté a Okamurovci (SPD). Pět socialistů a dva Babišovci se zdrželi hlasování. Sedm statečných však čest svých stranických kolegů nezachrání."

Datum: 15.07.2017

Vložil: e476

Titulek: Re: Temné datum

https://rutube.ru/video/8752aa18471fca89facb5bc28fac0d31/?ref=search

Datum: 07.07.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Sdělení - info

Na vaše dotazy ohledně zvýšeného počtu cizinců, které v posledních týdnech a měsících potkáváte ve vašich městech, vám nic konkrétního sdělit nemohu.
Nejezdím pravidelně po krajích a městech českých a moravských a nedokumentuji. Nemám na to čas, prostředky a ani chuť. Je to na vás. Pokud se s tímto zvýšeným počtem cizinců setkáváte, pak dokumentujte, fotografujte, sdílejte. I zde v diskusním fóru se můžete informovat a dávat odkazy, které považujete za důležité. Kromě vulgarit nic necenzuruji.
Rozsah toho, nač upozorňujete, zejména ve větších městech /nejvíce v Praze/, zdá se být skutečně značný... Že se nejedná o turisty vyplývá z popisů.
Nicméně nemám chuť být vláčen různými úřady a centry hybridních hrozeb pro šíření poplašných zpráv a šíření fake news bez vlastních ověřených zdrojů. Jistě bych jim tím udělal velkou radost.
To snad rozumný člověk chápe...
Je to i vaše budoucnost, nejen moje...
Člověk sám je nic, osamělý hlas je hlasem volajícího na poušti...
Rozhodl jsem se udržet současnou podobu výběru zpráv a komentářů do říjnových voleb.
Pak končím v této podobě definitivně.

Datum: 11.07.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: Sdělení - info

ticho

Datum: 12.07.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: Re: Sdělení - info

Pravděpodobně se nic neděje a panuje obecná spokojenost, není co sdělovat. Idyla přímo prázdninová.
Určitě lepší než nějaké hrůzy. Bohužel je to ticho před bouří.

Datum: 11.07.2017

Vložil: dit

Titulek: Mor ho!...detvo môjho rodu....

Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia,
ponad vysoké hory, ponad rovné polia;
preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu,
sadli tam za pomedzím slovenského rodu.

Duní Dunaj a luna za lunou sa valí:
nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí.
Pod tým hradom Riman—cár zastal si táborom:
belia sa rady šiatrov ďalekým priestorom.
Pokraj táboru sedí cár na zlatom stolci;
okol neho cárska stráž, tuhí to paholci;
a pred cárom družina neveliká stojí:
sú to cudzí víťazi, každý v jasnej zbroji.
Pobelavé kaderie šije im obtáča,
modré ich oči bystro v okolo si páča.
Rastom sú ako jedle, pevní ako skala,
zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala.
Krásna zem — jej končiny valný Dunaj vlaží,
a Tatra skalnou hradbou okol nej sa väží:
Tá zem, tie pyšné hory, tie žírne moravy:
to vlasť ich, to kolíska dávna synov slávy.
Slovenský rod ich poslal, zo slávneho snemu,
aby išli s pozdravom k cárovi rímskemu.
Oni čelom nebijú, do nôh nepadajú:
taká otroč neznáma slovenskému kraju,
lež božie dary nesú, chlieb a soľ, cárovi
a smelými sa jemu primlúvajú slovy:
„Národ slovenský, kňazstvo i staršina naša,
kroz nás ti, slávny cáre! svoj pozdrav prináša.
Zem tá, na ktorú kročiť mieni tvoja noha,
to je zem naša, daná Slovänom od Boha.
Pozri: tu jej končiny valný Dunaj vlaží,
tam Tatra skalnou hradbou okol nej sa väží.
A zem to požehnaná! Chvála Bohu z neba,
máme pri vernej práci voždy svoj kus chleba.
Zvyk náš je nie napadať cudzie vlasti zbojom:
Slovän na svojom seje, i žne len na svojom,
cudzie nežiada. Ale keď na naše dvere
zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere:
kto je, ten je; či je on zblíza, či zďaleka:
Vo dne, v noci na stole dar boží ho čaká.
Pravda, bohy vydaná, káže nám Slovänom:
pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom.
A človek nad človeka u nás nemá práva:
sväté naše heslo je: Sloboda a sláva! —
Neraz krásnu vlasť našu vrah napadol divý:
na púšť obrátili sa bujné naše nivy;
mestá ľahli popolom: a ľud náš úbohý,
bitý biedami, cudzím dostal sa pod nohy.
Bláhal už víťaz pyšný, že si bude pásti
vôľu svoju naveky po slovänskej vlasti,
a žiť z našich mozoľov: ale bláhal darmo!
Dal nám Boh zas dobrý deň, zlomili sme jarmo.
A tí, krutým železom čo nad nami vládli,
kdeže sú? — My stojíme; ale oni padli. —
Lebo — veky to svedčia — vo knihách osudu
tak stojí napísané o slovänskom ľudu:
Zem, ktorú v údel dali Slovänom nebesá,
tá zem hrobom každému vrahovi stane sa. —
Nuž, povedzže nám, cáre! mocná ruka tvoja
čože nám nesie: či meč, či vetvu pokoja?
S mečom ak ideš: cáre! meče máme i my,
a poznáš, že narábať dobre vieme s nimi;
ak s pokojom: pozdrav ťa pán neba i zeme,
lepšie, ako ťa my tu pozdraviť umieme. —
Tieto dary božie sú priazne našej znaky;
z ďaky ti ich dávame: ber ich aj ty z ďaky.“
Nevzal cár božie dary, z jeho mračnej tvári
urazená sa pýcha ľútnym hnevom žiari.
A zo stolca zlatého takovým sa heslom
ozvali ústa jeho ku slovänským poslom:
„Mocný pán, ktorému boh celú zem podnožil
a osudy národov v ruku jeho vložil:
ten pán velí: Slovänia! pozrite po svete:
medzi národy jeho či jeden nájdete,
ktorý by putá minul abo nezahynul,
akže oproti Rímu prápor svoj rozvinul.
Skloníte šije i vy. — Tie krásne roviny,
túto zem vašich dedov dostane ľud iný.
A spurné rody vaše pôjdu Rímu slúžiť,
strážiť nám naše stáda, polia naše plúžiť.
A junač vašu k mojim junákom pripojím,
a z nej krajinám rímskym obranu pristrojím.
A kto sa proti mojim rozkazom postaví,
beda mu! ten sám sebe záhubu pripraví.
Vedzte, že som pán Rímu, a Rím je pán svetu:
To moja cárska vôľa; to vám na odvetu.“

Hriema pyšný cár, hriema zo stolca zlatého,
lenže Slovän nejde sa ľakať pýchy jeho.
Hoj, rozovrela tá krv slovänská divoko,
a junák ti cárovi pozrel okom v oko;
a z oka ti mu božia zablysla sa strela,
ruka sa napružila a na zbroj udrela;
a jedným veľkým citom srdcia im zahrali;
a jeden strašný ohlas ústa im vydali:
„Mor ho!“ kríkla družina slovänská odrazu
a meč zasvietil v pästi každému víťazu:
„Mor ho!“ kríkla a razom na cára sa metá:
To ti na rímsku pýchu slovänská odveta.
No, dokáž teraz, či máš toľko sily v meči,
koľko pýchy vo tvojej, cáre, bolo reči. —
Ale ten nie! — zbroje sa bojí podlá duša:
a tu ti o slobodu dobrý ľud pokúša. —
Skočil medzi stráž svoju cár bledý od strachu:
a zlatý jeho stolec už sa váľa v prachu;
a mečom za ním Slovän cestu si preráža
a junák za junákom padá cárska stráža.

Zasurmili surmity, volajú do zbroje:
povstal tábor, do šíkov zvíjajú sa voje;
a voj za vojom divým útokom ta letí,
kde boj na cára bijú tie slovänské deti.
Husté prachu kúdoly po poli valia sa,
zem dupotom a nebo rykom sa otriasa. —
A tá naša rodinka, tá slovänská čata,
už vám je zôkol—vôkol od vrahov obstatá.
Sto mečov sa každému nado hlavou blyští,
lež Slovän nečítava vrahov na bojišti,
ale morí. — Hoj, mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu:
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.

Zúri boj a našina stala si dokola:
to vie, že premoc rímsku jej moc nepredolá:
lež, brať moja, ak už len padnúť mi máš v boji,
to že mi padni, ako víťazom pristojí.

A môj Slovän ešte raz bystré hodil zraky
ponad tie šíre rovne, na kraj svoj ďaleký.
Tam na tých horách sivé mihajú sa väže,
čo strežú slovenského národa čierťaže.
Svätoháj, stovekými zelený lipami,
v tajné tam lono túli bohov jeho chrámy.
A nad riekou biely dom, v ňom jeho rod milý,
a v čistom poli dedov posvätné mohyly:
dedov, ktorých niekdy ľud radievali rady,
ktorých meč divých vrahov odrážal nápady.
Ich popoly dávno už čierna zem tam kryje,
ale ich meno posiaľ v piesni ľudu žije.
A sláva zašlých vekov junáka oviala;
a duša jeho svätým ohňom splápolala,
a meč v jeho pravici strašnejšie sa zvíja;
bleskom blýska na vraha, hromom ho zabíja.
Praštia zlomené raty, bité štíty zvonia
a pyšné prilby rímske do prachu sa ronia.

Hynú i naši, hynú, ale sťa víťazi!
Žiadna rana zvuk bôľu z úst im nevyrazí,
vďačne lejú vernú krv po osudnom poli:
oj, veď padnúť za národ — oj, veď to nebolí!

A boj pomaly tíchne: strašná búry sila
divým svojím zúrením sama sa zničila.
— A kde naši, čo bili ten Rím svetovládny,
lebo koval úmysel na Slovänstvo zradný: —
Kde naši? — Hojže, Tatro, jasných orlov mati!
Nikdy sa ti tá tvoja detva už nevráti.
Páč! Nad valným Dunajom krvavô pobrežia:
tam ti tvoji synovia povraždení ležia.
Neostal, ani kto by tú zvesť niesol bratom:
Bratia vám za česť rodu padli v boji svätom.
Lež každý na junáckej spočíva posteli,
na kope vrahov, zbitých od jeho oceli.
Už nežije, a ešte hrozí tá tvár bledá,
tá ruka zmeravená meč odjať si nedá.

A cár s okom sklopeným na bojišti stojí:
A čo? — Azda tých padlých Slovänov sa bojí? —
Nie, lež bezdušné svojich hromady tam vidí
a zo svojho víťazstva radovať sa stydí.
No zahyň, studom večným zahyň, podlá duša,
čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša.
Lež večná meno toho nech ovenčí sláva,
kto seba v obeť svätú za svoj národ dáva.
A ty mor ho! — hoj mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.

Datum: 11.07.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: Mor ho!...detvo môjho rodu....

hoj mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu!!!!!!!
dodávám
nelze jiná cesta , než bojovat!

Datum: 11.07.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: Mor ho!...detvo môjho rodu....

vypichuji z textu:
......sú to cudzí víťazi, každý v jasnej zbroji.

Datum: 03.07.2017

Vložil: K.

Titulek: Jan Hus - Cesta bez návratu

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10356725312-jan-hus-cesta-bez-navratu/31429838011

Datum: 04.07.2017

Vložil: S.Ch.

Titulek: Re: Jan Hus

Mně se líbilo i nové provedení.
https://tv.seznam.cz/program/3955808

Datum: 03.07.2017

Vložil: dit

Titulek: Project Violet UK

Zdravím,
o čem se u nás mlčelo v médíích, jedná se ovšem i o to , kdo to dovlekl do Evropy, aby to zde praktikoval jako věc bežnou, kterou praktikoval ve své domovské krajině... k tomu je potřeba načíst, dohledat si i více článků, páč některé korektně píši klasicky všeobecné info. Snad jednou o tom vyjde pravdivý článek se vším všudy i u nás! Hodně pravd vychází najevo.
Zdroj alespon jeden zde

https://www.theguardian.com/uk/2012/mar/01/witchcraft-ritual-abuse-hidden-crime

Datum: 03.07.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: Project Violet UK

Ještě tady ten
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1491422/Dozens-of-African-children-beaten-abused-and-accused-of-witchcraft-say-detectives.html

Datum: 29.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Bez servítek,falešné korektnosti a dle faktů

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Bili_a_cerni-100_faktu_a_jedna_lez-Roger_Roots.pdf

Datum: 29.06.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: Bez servítek,falešné korektnosti a dle faktů

Poměrně výbušný materiál se kterým se široká veřejnost nikdy neseznámí a který bude označený za rasistický...
Tohle se nehodí do matrixového programu.

Datum: 02.07.2017

Vložil: slunko

Titulek: Re: Re: Bez servítek,falešné korektnosti a dle faktů

Ono by to tak, nejspíš, nemuselo takto být pořád... Když je poměr Světla a tmy jiný - mohlo by to mít dopad i na chování všech - posun k lepšímu.
Těžko předvídat, každopádně - úplně hned to evidentně nefunguje, resp. když se do Evropy tlačí morální odpad, kterému odpovědnost za svoji rodnou zemi nic neříká, jsme v akutním ohrožení stále.

Datum: 27.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Jaroslav Hašek : Adéle Thoms z Haidy, německá učitelka

Zdravím,
zvláštní, dneska jsem zcela i náhodně ve čtečce pročetla zrovna povídku Jaroslava Haška : Adéle Thoms z Haidy, německá učitelka,
doporučuji

Datum: 28.06.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: Jaroslav Hašek : Adéle Thoms z Haidy, německá učitelka

Nemohu odolat a neumístit na web...
:-)

Datum: 29.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: Re: Jaroslav Hašek : Adéle Thoms z Haidy, německá učitelka

Zdravím,
to je bezva.
Pokračuji v povídkách od Haška, úžasný relax.
Přeji Vám hezký zbytek dne

Datum: 29.06.2017

Vložil: slunko

Titulek: Re: Re: Jaroslav Hašek : Adéle Thoms z Haidy, německá učitelka

No to je pěkné.

Že by nám Němci záviděli, že si dopřáváme ten luxus, že nepřemýšlíme cizí hlavou, ale vlastní? I přes značnou manipulační masáž, srážení na kolena... I přes spoustu lží, nás nedokáží nacpat do názorové škatulky, kterou nám určili. Nejsou schopni nad námi zvítězit, předělat nás. I když musíme ohýbat hřbet, nikdy nezapomeneme na to jak se narovnává...

Zapomínají na bezednou slánku z pohádky Sůl nad zlato... kdo se neumí rozdělit, když má o co, nakonec nebude mít o co se rozdělit.
To jejich závist na ně přivedla migranty, léta, staletí jen ždímají a nechtějí se o zisk spravedlivě dělit. Teď se nechtělí u nich dělit migranti - o nic.

Datum: 22.06.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Budeme nadále sledovat osud Slovanské epopeje

Dotaz na Hermana:

„Povolil jste vyvezení Muchovy epopeje do Japonska, a to v době, kdy již byl znám výrok mezinárodního soudu v kauze Diag Human, že hrozí zadržování majetku ČR v zahraničí a jeho prodej, aby se zaplatil dluh. Ve světě se již píše, že Muchova epopej je zadržena a bude dána do prodeje, pokud ČR nezaplatí dluh Diag Humanu. Povolil jste vyvezení Muchovy epopeje z neznalosti situace, nebo to byl záměr?“ zeptal se čtenář.

„Píše se tolik nesmyslů a nepravd...“ odvětil Herman. „Příští týden cestuji v doprovodu pana premiéra do Japonska, kde se na vlastní oči přesvědčíme o enormním zájmu o epopej. Mohu Vás ujistit, že Slovanská epopej je v naprostém pořádku a tak se také vrátí do Prahy,“ sdělil Herman.

Datum: 21.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Přítomnost v Evropě

Zdravím,
cituji:
....Učení dětí základním britským hodnotám je podle Národního svazu učitelů aktem „kulturní nadřazenosti“. Tento svaz chce tento koncept nahradit jiným obsahujícím „mezinárodní práva“…Obyvatelé Manchesteru dostali do svých poštovních schránek letáky muslimské skupiny jménem „Public Purity“, („Veřejná čistota“) volající po zákazu psů na veřejnosti.

Podle jedné vládní zprávy byly v muslimských komunitách kvůli „politické korektnosti“ úmyslně přehlíženy volební podvody.

Policie v Telfordu – takzvaném hlavním městě Velké Británie sexu s dětmi – byla obviněna ze zatajování obvinění, že stovky dětí v tomto městě byly sexuálně zneužívány pákistánskými sexuálními gangy.
zdroj
https://cs.gatestoneinstitute.org/10080/islamizace-britanie

Datum: 21.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: Přítomnost v Evropě

Evropská unie vyzvala své členské státy, aby v příštích šesti měsících zrušily hraniční kontroly - zavedené na vrcholu migrační krize v září 2015.

Návrat k otevřeným hranicím, který by umožnil cestování bez pasů v celé EU, přichází v době, kdy počet přistěhovalců, kteří překračují Středomoří, nadále stoupá a kdy turecké úřady stále častěji hrozí, že poruší dohodu o výměně migrantů, která snížila tok migrantů z Turecka do Evropy.

Kritici tvrdí, že zrušení hraničních kontrol by nyní mohlo vyvolat další ještě větší migrační krizi tím, že povzbudí potenciálně milióny nových migrantů z Afriky, Asie a Středního východu k tomu, aby se vydali na cestu do Evropy. Rovněž by to umožnilo džihádistům překročit bez rizika odhalení evropské hranice, aby poté prováděli útoky, kdykoliv a kdekoliv se jim zachce.

Na tiskové konferenci v Bruselu 2. května vyzval evropský komisař pro migraci Dimitris Avramopoulos Rakousko, Dánsko, Německo, Norsko a Švédsko – země patřící mezi nejbohatší a migranty nejvíce vyhledávané destinace v Evropě - aby v příštích šesti měsících postupně zrušily dočasné kontroly, které jsou v současné době zavedeny na jejich vnitřních schengenských hranicích.

Takzvaná Schengenská dohoda, která vstoupila v platnost v březnu 1995, zrušila řadu vnitřních hranic EU, což umožňuje volný pohyb osob mezi většinou zemí tohoto bloku. Schengenská dohoda spolu s jednotnou evropskou měnou jsou základními pilíři Evropské unie a základními stavebními bloky pro budování Spojených států v Evropě. Obhájci evropského federalismu se snaží zachovat obojí - jednotnou měnu a otevřené hranice - přestože čelí otázkám o jejich dlouhodobé udržitelnosti.
zdroj
https://cs.gatestoneinstitute.org/10548/evropa-dalsi-migranti-prichazeji

Datum: 22.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Přítomnost v Evropě-Německý projekt LidiceHaus

Zneužití Lidic ve prospěch invaze do Evropy,jinak to necítím

https://lidicehaus.de/home/https://www.flowee.cz/life/sex-a-vztahy/1889-miliony-lidi-na-uteku-maji-svuj-den-nemecky-projekt-lidicehaus-nabizi-nadeji-a-perspektivu

Datum: 22.06.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: Přítomnost v Evropě-Německý projekt LidiceHaus

Dnes se zneužívá naprosto vše. Bez výjimek.

Datum: 13.06.2017

Vložil: Quintus

Titulek: White chapel - místo kde řádil Jack Rozparovač dnes

https://www.instagram.com/p/BVQNZnShMiy/

Datum: 12.06.2017

Vložil: video

Titulek: ukradene lithium

https://www.youtube.com/watch?v=vydbb7bQiIo

Datum: 08.06.2017

Vložil: slunko

Titulek: tyhle diskuzní příspěvky stojí za to

Ano, je to tak. Ukazuju na ty tři představitele pravoslavné církve. Zjistil jsem, že církev napáchala v myslích Rusů, resp. Slovanů opravdu nepěkné věci. Známý citát „Náboženství je opium lidstva“ zde byl opravdu dobře vidět. Ono to bylo dost tím, že celý sjezd byl za intenzivní účasti církve. Mnoho lidí, kteří tam byli, by se dali označit za náboženské fundamentalisty. Nicméně to byli lidé v jádru opravdu dobří a vědomí si toho, co to znamená být dobrým člověkem, včetně toho jednoho kněze, který je vepředu a se kterým jsem seděl vždy u stolu v jídelně, kde jsme měli každý den stejná místa. Mohli jsme si proto dost povídat. Chodili jsme stále po významných církevních památkách, takže jsme byli neustále svědky toho, jak nábožensky oddaní lidé to jsou. V současné době pravoslavná církev jedná ve stylu „Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“, tj. dělá opravdu užitečné humanitární projekty. Jenže užívá stále stejné techniky manipulace vědomí, jako církev u nás na západě. A především u nás už na to církvi nikdo neskočí. A já jsem se snažil velmi intenzivně vysvětlovat, že VĚDĚT je více než věřit. Tak mě nejdřív podezřívali z ateismu. Povídám, ale já nevěřím, že bůh existuje, já to VÍM, a rozhodně jsem to nezjistil pomocí církve, ale pomocí vlastního rozumu. A tak prej, že neznám ruskou duši a že o církvi nic nevím a že bychom mě měli hned tady na řece na lodi pokřtít. Já na to, že ne, že nebudu dělat rituály, kterým nerozumím a nenechám se vodit jako slepá ovce. A ptal jsem se, jestli vědí, proč dělají různé ty církevní obřady a jak a jestli to funguje, atd. a oni se divili, že se na to vůbec někdo ptá, protože je to nikdy nenapadlo a koukali jak tvrdy Y. A pak jsem jim vyprávěl o církevních restitucích. A ptal jsem se: Co je pro vás důležitější: Pravda nebo církev? A to už pak byli zachmuření, protože jsem jim vážně narušil jejich systém víry. A přitom veškeré diskuze probíhaly přátelsky a s opravdovou snahou o porozumění. Měl jsem tu výhodu, že jsem celou dobu navazoval přátelské vztahy a snažil jsem se být užitečný v jakékoliv situaci včetně diskuzí, takže jsem si snadno získal sympatie.
Dost tam zaznívalo, že Slovanství a Pravoslaví jsou jedno. Česká a Slovenská delegace obzvlášť proti tomu vystoupily, že tedy opravdu ne, což nakonec převážilo. Nicméně reálně církev blokuje poznání, rozvoj vlastního myšlení, kdy vede lidi k tomu, aby se místo přemýšlení modlili. Osvobodit Slovany od vlivu církví je primárním úkolem nás – Čechů, protože my o tom víme nejvíc, jsme v tom nejdál a Jan Hus a spol. nám k tomu poskytli nezlomné argumenty a metodologii již před 600 lety. Je to obsáhlé téma, které se bude ještě dlouho řešit, ale v principu je jasné, jak na to.

Datum: 08.06.2017

Vložil: slunko

Titulek: Re: tyhle diskuzní příspěvky stojí za to

Jak to víte, že upřímě věří tomu, co říkají? Oni mají pokrytectví v popisu práce a vtloukají to do nich už v semináři, nebo jak se tomu říká u pravoslavných.
Když jsem se ženil, má nastávající byla vlažně věřící a podvědomě toužila mít svatbu v kostele. Ale tchán byl komunistický papaláš, a jemu by se to nehodilo. Tak to vyřešil šalamounsky. Jeho bratranec (nebo synovec, nebo snad strýc – čert ví, jaké příbuzenstvo) byl evangelický biskup. Tak ho tchán pozval na svatební hostinu, aby nám jakože požehnal v soukromí. Padl jsem biskupovi do oka a ten mě na dlouhou dobu okupoval. Když se opil, nebo spíše ožral, což netrvalo dlouho, sáhl do kapsy a ukázal mi stranickou legitimaci. Jistě chápete, že ne ČSL. Když se opil ještě víc, udělal mi přednášku o tom, že není žádný bůh, a že oni ho propagují jen proto, aby udrželi pořádek ve státě. A ještě dodal, že na to nepřišel sám, ale ŽE JE TO UČILI V SEMINÁŘI.
Pomyslel jsem si, ožralý evangelík, žvaní, co mu slina na jazyk přinese. A na čas jsem to pustil z hlavy. Ale po pár letech jsem se dostal do zájezdu (rekreace) ROH na Sibiř. Většina účastníků byla – manželsky, milenecky, soudružsky – spárovaná. Plonkový jsem byl jen já a jeden starý katolický kněz. Takže nás dali spolu bydlet. A ten, když se opil (fakticky jsme chlastali spolu, ale já jsem vydržel víc), tak hlásal přesně to, co ten biskup. Bůh není, a učí je to už na semináři. A že kněží, ať už takoví, nebo makoví, hlavně jsou-li sami k sobě aspoň trochu čestní, musí nezřízeně chlastat, aby unesli to pokrytectví, které jim přináší jejich povolání.

Najít se to dá:

http://www.nwoo.org/2017/06/06/z-vypravy-na-vseslovansky-sjezd-2017-jsem-se-vratil-je-toho-mnoho-co-sdelit/

Datum: 09.06.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: Re: tyhle diskuzní příspěvky stojí za to

S tím, co autor v článku popisuje, z valné části souhlasím. Pokud jde o diskusní příspěvky pod články, tak obecně málokdy... Ale to je dáno tím, že se kromě evidentních trollů v diskusích anonymně projevují i lidé, kteří si vybíjejí svou frustraci, komplexy méněcennosti... Ale to jsou extrémy v lidské společnosti běžné. Průměrný návštěvník webů nemá potřebu obsah komentovat, jde mu spíš o doplnění přehledu, získání nových informací a doplnění mozaiky.
Kdo sleduje například blogy mainstreamových médií, brzy zjistí silnou koncentraci blogů na objednávku shora, totéž v diskusích, kdy jsou nekorektní články/respektive jejich autoři/ ihned napadány a "ideově" rozbíjeny s cílem je zahnat do menšinového spektra, případně ilegality.
Standart, který člověk musí brát v potaz vždy.
Válka je dnes v první řadě psychologická a informační, až poté nastupuje "hrubá síla".

Datum: 09.06.2017

Vložil: slunko

Titulek: Re: Re: Re: tyhle diskuzní příspěvky stojí za to

Ano, naprosto souhlasím, informační válka jede naplno, už delší dobu. Jen se jim už nedaří, tak nastupuje cenzura...

Kdo se dnes dá najmout na hrubou sílu?: Ale na sezení u počítače a klepání na klávesnici - hordy. Není to moc namáhavé. Navíc tento boj není tak okatý, je skrytý, tak se dá tvářit, že žádná válka není.

Nějak si neuvědomují, že nad principem tvoření a (sebe) ničení, stojí princip světla a tmy. Ve světle se nikdy neschovají destrukční snahy, takže nutně se musejí stále více odhalovat, čím víc jsou činní. Prostě temno je u konce, rovnováha tohoto principu se posunula výrazně ke světlu a někomu to stále nedochází... že na něj už dnes je vidět, i když dříve nebylo...
Energetický prostor prostě prošel tak velkou proměnou, že se jeho fungování výrazně změnilo. Nad principem boha - satana ( konstrukce- destrukce) je rovnováha světla a tmy. Rovnováha neznamená půl na půl. A hlavní změna proběhla v navýšení podílu světla, v něm se nikdo neschová, každá destrukce je velice brzy vidět...Dokud bylo temno, mohli se tvářit, že je satan ( v jakémkoliv oděvu a nátěru) na vrcholu moci... Dnes už je to jen trapná tragikomedie, a na ty se obvykle moc koukat nedá... trapnost z nich čouhá na sto honů, v nitru to zanechá odpornou pachuť ztraceného času a leckdy soucit nad tím, co zase ti herci museli hrát... jenom, aby si neumazali ručičky od práce.
Asi si nakonec sami rozmlátí vlastní lebky o zeď, že už sami nebudou schopni tu trapnost unést nebo ji to dojde? Opravdu z tohoto nekouká nic než soucit, vždyť na takové hňupy se už ani jinak pohlížet nedá.

Datum: 09.06.2017

Vložil: slunko

Titulek: Re: Re: Re: tyhle diskuzní příspěvky stojí za to

Takže, abychom si vyjasnili pojmy s průjmy...

Buďto ČR nepřime žádného uprchlíka, vůbec žádného a všechny začneme vracet za hranice a nebo se žádný kostrukční princip neuplatní. Žádná záplata už nic nezakryje a nějaké obezličky - podle unijních kvót apod. fungovat nebudou. Žádná natřená lež na růžovo nevydrží růžová dlouho. Nebo se nakonec ti kličkující zajíci ztratí ve svých kličkách definitivně...

Datum: 15.06.2017

Vložil: ABC

Titulek: Re: tyhle diskuzní příspěvky stojí za to

Vy všichni ti, kdo jste věřící, ať v toho či onoho boha vězte, že modla ke které se obracíte je výplodem těch, kteří vám chtějí vládnout.
Pokud existuje „to“, co je výše nad námi, nad námi všemi z masa a kostí, dá nám jen dar života na počátku bytí a poslední soud nad sebou samými. Nemá sil více vést nás životem a řídit naše kroky. Jen poskytne čas mezi zrozením a smrtí. V posledním soudu není talárů, soudců a ani ničeho co spojíme se světským bytím. Jsou jen vzpomínky na vše, co jsme prožili, co jsme učinili, co učinit bylo možno správného. Správné je vztaženo k podstatě našeho bytí, tedy k tomu, co málokdo chápe v darovaném čase, ale co jistě pochopí každý, jehož smrt se dotkne. Ta pravda je v nás samých, darovaná „tím“, ke kterému vzhlížet máme, ale jen málokdo dohlédne.
Ty slzy tekoucí mi po tváři, nejsou mé, jsou těch, kdo vidí utrpení druhých. Jsou těch, kdo nepláčí nad sebou samými, ale nad bytím jiných. To jsou ty pravé slzy, jichž je stále méně.
Jsme jedno společenství i přes rozličné odlišnosti. Svět co vidíme, sami tvoříme. Prací, učením se, pravdou i lhostejností, prostě vším co konáme. Lásku a dobro poměřujeme jako krásu ve slunečním svitu, který je základem, pro naši existenci. Těch základů je více a ne všechny je známe, ne všechny umíme popsat. Ne vše je nutné znát, ne vše je nutné vědět, ale bez brzkého pochopení podstaty bytí bude život jen slzavé údolí pro většinu z nás.
Žádné království netrvá věčně, každá moc jednou skončí. Někdy dříve, jindy později.
Není pekla a příšer kolem a rozhodně nejsou tam, kam všichni spějeme. Je jen okamžik, jenž nejde poměřovat časem. Ta chvíle co potká všechny, ať chudé, či bohaté. Ať prosté mysli, či bystré. Tam poznáme pravdu o sobě samých, jenž pro některé bude peklem a trestem, pro jiné světlem a odměnou, snad nebem? Někde hluboko v duši, zakódováno v genech je poznání minutých pokolení.
Kazatelé, co procitli dříve, kdy ostatní ještě spali, pohlazením je budí. Však jejich snaha bývá marná, když podlehnou hlasu, jenž jim radí „spěte dál, já mám vás rád“. To není ďábel, co našeptává „oddej se slastnému spaní“, to je moc co dřímá v každém z nás, však uchopit ji znamená nést žezlo co zvednout je těžké, ale vláčet jej zemí se daří i těm, kterým po právu nenáleží.
Není to všechno, ale je toho moc, co vědět bychom měli. Jak vyjádřit přesvědčení, že to vše tu již bylo, jen dávno jsme podlehli snění a žezlo zvedli Ti nehodni z nás. Pak ve světě zní chrastění zbraní, co přinese všem jen slzy a utrpení, však někomu srdce plesá, oni se bijí a já stůl mám plný masa.
Zneužij prosťáčka a dočkej soudu. Ne toho světského, co spravedlnost nezná, ale toho svého, před kterým úniku není. Ne bůh Tě bude soudit, ale Ty sám, až bez pohybu spočineš. V tom okamžiku prozřeš. Co více říci? Že je to strašení? Nač se bát? Však rozhodnutí je Tvé a účet bude Tvůj, kdo jiný s Tebou bude? Snad bůh? Ne, budeš sám. Sám se sebou samým. Ale možná, že ne. Možná je vše jinak. V duši máš vtesáno vše, co jsi potkal i skutky, jenž jsi učinil. To vše bude s Tebou a je jen na Tobě, zda zažiješ hřejivý pocit, či mráz. Ať tak, či tak, jedno je jisté, poznáme to každý s nás a každý svými kroky, po celé ty roky svého bytí, směřuje ke stejnému cíli. A před ním, úniku není. Nebude pozdě, prosit v posledních chvílích, o odpuštění?

Datum: 15.06.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: Re: tyhle diskuzní příspěvky stojí za to

Principiis obsta, sero medicina partur, cum mala per longas covaleure moras...

Ubi sementem feceris, ita mettes

Datum: 15.06.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: Re: tyhle diskuzní příspěvky stojí za to

Noscitur ex socio, qui non cognoscitur ex se.

Datum: 07.06.2017

Vložil: pvk

Titulek: Podvodník

Co s tím budete v ČSSD dělat? Premiér Bohuslav Sobotka (42) žije v luxusním bytě v Praze. Přesto jako trvalé bydliště uvádí ve Slavkově u Brna, kde ho už ale roky neviděli. A Sněmovně účtuje přes 300 tisíc ročně cestovních náhrad… Sobotka jako adresu trvalého bydliště uvádí Slovanskou ulici číslo 1304 ve Slavkově. Když se redaktor na místo vypravil, zjistil, že nového premiéra v menší družstevní bytovce hledá marně. „Viděl jsem ho tu naposledy snad v roce 2011, kdy se tu zastavil,“ zavzpomínal jeden ze sousedů, který si ale nepřál uvést své jméno. Další se pak přidali. V bytě prý dlouhodobě žije rodina Pavlíkových…. TO JE PŘECE PODVOD A PENÍZE ZÍSKANÉ NELEGÁLNĚ ! !

Datum: 07.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Evropská unie vlastní peníze nemá – žije z peněz, které do jejího rozpočtu odvádějí členské státy.

Zdravím,
...Ale vrátíme se k faktům. Není příliš logické předpokládat, že by uprchlíci byli ekonomickým přínosem – v takovém případě by se národní vlády nesnažily uprchlíků zbavit (třeba vymýšlením systému přerozdělovacích kvót). Pokud by uprchlíci byli ekonomickým přínosem, pak by se vlády předháněly v tom, jak získat kvalifikovanou a na trhu práce uplatnitelnou pracovní sílu. Můžeme tedy předpokládat, že uprchlíci nejsou vnímáni jako přínos, ale jako potenciální zátěž pro národní státy.
Zdroj citace https://www.silverum.cz/news/muze-priliv-africkych-uprchliku-odstartovat-inflaci-a-599.html

Datum: 07.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: Evropská unie vlastní peníze nemá – žije z peněz, které do jejího rozpočtu odvádějí členské státy.

Nebo následně:
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/473438/miliardove-pokuty-kvuli-neprijeti-uprchliku-keller-radeji-nez-riziko.html

Datum: 07.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: Evropská unie vlastní peníze nemá – žije z peněz, které do jejího rozpočtu odvádějí členské státy.

Negativní hospodářské vlivy se očekávají rovněž v Řecku, Slovinsku, Makedonii a Maďarsku, jež leží na hlavních trasách uprchlíků, píše agentura Reuters.
http://www.investicniweb.cz/news-2015-11-5-ebrd-uprchlicka-krize-zacina-mit-vliv-na-hospodarsky-vyvoj/

Datum: 07.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: Evropská unie vlastní peníze nemá – žije z peněz, které do jejího rozpočtu odvádějí členské státy.

Podle statistiky japonského imigračního úřadu přijala loni tato země jen 28 uprchlíků. 1]
Tvrdý postoj Japonska – jedné z nejbohatších zemí světa – k migraci ostře kontrastuje například s většinou evropských zemí, které každoročně přijímají stovky tisíc lidí.
Japonsko za rok 2016 obdrželo celkem 8193 žádostí uprchlíků o azyl, 2] což znamená, že zamítnuto jich bylo 99%.
V roce 2015 země přijala pouhých 27 uprchlíků.
Japonští představitelé nízký počet brání s tím, že se jedná především o žadatele z Asie, kteří se do Japonska chtějí dostat pouze z ekonomických důvodů. více
Zdroj
https://deliandiver.org/2017/06/japonsko-za-rok-2016-prijalo-jen-28-uprchliku-a-zamitlo-99-zadosti-o-azyl.html

Datum: 08.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: Evropská unie vlastní peníze nemá – žije z peněz, které do jejího rozpočtu odvádějí členské státy.

Ukrajincom vo veku 24 až 26 rokov sľúbili finančnú odmenu vo výške 5-tisíc amerických dolárov. Päť osôb z Bangladéša a päť zo Srí Lanky mali dostať cez územie Slovenskej republiky, od Poľskej hranice až k obci Nižná Jablonka v okrese Humenné.
zdroj
http://www.pluska.sk/krimi/na-slovensku-zadrzali-10-migrantov-nelegalne-cestovanie-vsak-nedoplatili-oni.html?utm_source=Pluska-2014&utm_medium=produkt-box&utm_campaign=vb2014

Datum: 08.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Přítomnost v Evropě, včera..

cituji:
Ďalší útok v Londýne! Zdravotnú sestričku dobodali v centre britskej metropoly tri neznáme ženy, ktoré vykrikovali "Alah vás dostane."
Karien Stevensová kráčala po ulici v severnej časti Londýna smerom do práce, keď sa pri nej pristavili tri mladé ženy a začali ju bodať s krikom do chrbta, uviedol DailyMail. Útočníčky potom rýchlo ušli, keď sa bezbrannej žene vybral na pomoc okoloidúci muž a zranenú ju odviedol do neďalekého zdravotníckeho strediska, v ktorom pracovala.
Školy v okolí miesta incidentu na istý čas uzavreli, mužom zákona sa však neznáme ženy nepodarilo nájsť.
Zdroj
http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/horor-centre-londyna-dalsi-utok-mene-alaha.html

Datum: 08.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: Přítomnost v Evropě,

Organizovaný gang z Kolumbie stojí za krádežami drahých lekárskych prístrojov z posledných rokov v nemocniciach mnohých európskych krajín, vrátane Českej republiky.
http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/po-europe-volne-pohybuje-nenapadny-gang-kradnu-vsak-pristroje-za-miliony-eur.html

Datum: 18.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: Re: Přítomnost v Evropě,

Přítomnost v Evropě:
http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/192981-svedskou-policii-napadla-stovka-maskovanych-migrantu-mistni-obyvatele-maji-strach/

Datum: 19.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Přítomnost v Evropě,

Zdravím ,
v Turecku kritika a v Německu pod rouškou ticha,segregace pohlaví ve vlaku .
Turecko:
http://eurodenik.cz/zpravy/turecke-mesto-predstavilo-v-mhd-vagony-pouze-pro-zeny-kritiku-za-vylouceni-zen-odmita
Německo:Nemecká železničná spoločnosť Regiobahn zriadi vo svojich vlakoch špeciálne vozne pre ženy a deti. Pohlavne segregované vozne pre ženy a deti by mali začať premávať na trase Leipzig – Saská Kamenica
Napadnou pár žen a opatření segregacce pohlaví je i zde,jak málo stačí mlokům k dosažení jejich životních podmínek na cizím území.
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Vlaky-iba-pre-zeny-Kondomy-pre-imigrantov-Novy-pristup-k-nasilnikom-Nemecko-si-zvyka-na-krutu-realitu-265429

Datum: 20.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Přítomnost v Evropě,

Zdravím,
doporučuji články z r. 2011, to již tenkrát nebylo nikomu tam nic divného co se děje ...? Za ta léta to musí být xxkrát znásobené ještě.
zde
https://www.gatestoneinstitute.org/2367/european-muslim-no-go-zones
zde
https://www.gatestoneinstitute.org/2278/britain-islamic-emirates-project

Datum: 08.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Evropská unie vlastní peníze nemá – žije z peněz, které do jejího rozpočtu odvádějí členské státy.

http://www.ceska-justice.cz/2017/06/bulharsko-chce-euro-italie-mezitim-zaokrouhli-ceny-nahoru/
větší zbližování s EU a závislost na ní.

Datum: 08.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: Evropská unie vlastní peníze nemá – žije z peněz, které do jejího rozpočtu odvádějí členské státy.

Zdravím,
tak to je vychytralý plán EU.
Příklad,Madarsko neudělí azyl, nevadí, mlok co dorazil do Madarska chce do Francie a Francie mu azyl neodmítne a tradáááá mlok jede dovnitř Evropy a to do Francie, přes Madarsko.
Další náplava v Evropě.Salámová metoda.
viz link
http://www.ceska-justice.cz/2017/06/advokatka-soudu-eu-zadosti-azyl-mely-resit-i-nehranicni-staty-unie/

Datum: 09.06.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: Re: Evropská unie vlastní peníze nemá – žije z peněz, které do jejího rozpočtu odvádějí členské státy.

Inu ano. Přesun nových Evropanů je chtěný a je to součást dlouhodobé strategie na přeměnu Evropy. Je proto zcela zavádějící se domnívat, že by to přestalo, že by se to omezilo a chtělo doopravdy řešit. Řešit se budou maximálně nejkřiklavější dopady. Naopak se budou hledat cesty, jak celý proces legalizovat, mít pod kontrolou jako trvalý proces. Momentálně je to zamlžováno a tutláno, ale vychází to na 1,4 milionu přistěhovalců z Maghrebu ročně. A vychází to perfektně. Odpor je de facto nulový a střídání systémových stran a eliminace opozice zaručena kontrolou mediálního prostoru a vzdělávacím systémem.
Co si zatím nikdo moc nevšímá je totální proměna nejmladších generací vychovávaných v duchu světoobčanů, odkojených sociálními médii a konzumismem bez odpovědnosti a bez reálných zkušeností s dopady zcestných ideologií. Přemohl jsem se a shlédnul tak do poloviny poslední pořad u Jílkové, kde vystupovalo několik zástupců "Zelených" LGBT aktivistů.
https://www.youtube.com/watch?v=qDSapAVaB-Y
Šílená deprivace, nenávist k odlišným pohledům na svět, majoritní společnosti, normalitě,potlačené komplexy..... Generace "antifa" se tady vzmáhá a silí...
O tom, že by například volby přinesly větší překvapení je také iluzorní, celkově nabývám dojmu, že volby se dnes manipulují podle požadovaných záměrů a vychylují se jen při masivním odporu voličů řádově v několika procentech.
Průzkumy jsou také čirý pí-ár a programování očekávaných výsledků a příprava k akceptaci čehokoliv. Navíc to vede sofistikovaně hlavně k tomu, že se lidé /voliči/ začínají nenávidět mezi sebou, protože "jak mohl někdo volit tohle"...
Kdo je ochoten uvažovat v dimenzích tak obludné manipulace, korupce a maskované totality? Máme tady pestrost a výběr, ale jen v předem vymezeném prostoru a hranicích... Množství subjektů simuluje pluralitu, která už de facto dlouho neexistuje. Tedy ve veřejném prostoru přinejmenším...

Datum: 06.06.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Z jiného soudku

Už druhý den po sobě výpadek na nwoo.org. Technický problém, nebo počátek konce?
NWOO tady prý řídí veškerou nekalou propagandu a kalí nám světlé zítřky a zářivou budoucnost. To se všem lidem v ČR uleví a budou konečně šťastní a vděční za vše co pro ně dělá v objektivní informovanosti iDnes, Neovlivní, Reflex, Seznam, Lidovky, Novinky a ostatní alternativní weby...
Korál si klidně popíjí s Putinem vodku a mezitím mu zavírají web....
;-)
https://www.youtube.com/watch?v=e9-6l9izhZc

Datum: 07.06.2017

Vložil: Cleo

Titulek: Re: Z jiného soudku

Už to funguje, ale stalo se mi to v minulosti už víckrát.

Datum: 05.06.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Hlasujte

Co podle Vás chtějí politici docílit multikulturalizmem, další imigrací a imigrantskými kvótami?

http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Surveys.aspx?Action=Vote&SurId=86&QId=356

Datum: 05.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Šéf uprchlíků OSN Grandi v Libyi: z 21.5.2027

Zdravím,
cituji:
Vedle nových úřadů a komunitních rozvojových center pro uprchlíky a žadatele o azyl UNHCR v úzké spolupráci s IOM a dalšími partnery také zvyšuje svoji přítomnost na místech vylodění pro osoby zachráněné nebo zachycené na moři. Současně se zvýší přístup a humanitární pomoc ohroženým uprchlíkům a žadatelům o azyl ve vazebních zařízeních, které provozují libyjské úřady, se zaměřením na záchranu humanitárních činností a prosazování propuštění zadržených uprchlíků a žadatelů o azyl.
...jak to v té base chtějí rozeznat, to snad NE!
Zdroj
https://data2.unhcr.org/en/news/16182


Datum: 05.06.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: Šéf uprchlíků OSN Grandi v Libyi: z 21.5.2027

Ve skutečnosti nechtějí nic rozeznávat a zachraňovat. V reálu chtějí vytvořit mechanismus a stálý kanál pro transporty islámských ilegálů do Evropy.
Bílý vzdělaný člověk totiž jako jediný dokáže čelit snaze o návrat do středověku pod globálními vládci. Proto musí být zničen.

Datum: 06.06.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: Re: Šéf uprchlíků OSN Grandi v Libyi: z 21.5.2027

Ale to je konspirační teorie...přece.
Je přece logické, že s miliony mužů bez vzdělání, kteří vyznávají islám se situace v Evropě zlepší po všech stránkách. Kulturně, bezpečnostně, ekonomicky. To je snad jasné, to dá rozum... A generaci od generace to bude lepší a radostnější. Nejen jedna vlaštovka, ale celá hejna už přináší obrodné evropské jaro. Jen škarohlíd poznamenaný životem za železnou oponou, sobecký nevzdělaný důchodce-čecháček to nevidí a nevnímá.
Ta proměna už je tady a nabývá jasných struktur...
Jen ta fake kremelská propaganda kdyby nebyla. Ta to ještě kazí a rozvrací světlé dnešky a zítřky.
https://www.youtube.com/watch?v=5fISEkobJoc

Datum: 01.06.2017

Vložil: dit

Titulek: přítomnost v Evropě

Zdravím,
cituji:
Multikulturalismus, jeho propagace a zavádění do praxe má sloužit k potlačení národních tradic a historie jednotlivých zemí, aby se postupně zotročovaní Evropané neměli o co opřít, až pochopí, že byli obětováni ve prospěch muslimských běženců, kteří jsou do Evropy dopravováni za přispění neziskovek placených např. miliardářem Sorosem a Saúdskou Arábií.
Evropský parlament má vyvolávat dojem, že prostřednictvím námi zvolených zástupců můžeme něco ovlivnit. Opak je pravdou.
dále:... Když muslimové své požadavky nemohou prosadit hned, tak volí „salámovou metodu“. Jednou jim vadí vánoční stromeček, podruhé svatoondřejský kříž na vlajkách některých evropských zemí. Potřetí prosazují „halal“ stravu pro své děti v místních školách a za další jim vadí, když muslimské studentky (např. ve Francii) bude zkoušet muž – profesor, atd.
Ale naopak muslimští přistěhovalci a imigranti v Evropě požadují výstavbu islámských center, mešit a modliteben, a když jim to není povoleno, tak hned křičí o rasismu a diskriminaci jejich náboženství. V práci požadují muslimové přestávky a vyhrazené místnosti, aby se mohli denně pětkrát pomodlit směrem k Mekce a nebo se shromáždí na ulici, rozestřou své koberečky a svými těly zastaví dopravu, aby svému okolí dali najevo, „kdo je zde pánem“!

Místo aby se snažili integrovat do většinové evropské společnosti, tak požadují zavedení práva šaría a přetvoření Evropy k obrazu svému.
Zdroj: Petr MICHEK - Kdo nám nutí multikulturalismus?

Datum: 01.06.2017

Vložil: Max (ík)

Titulek: Re: přítomnost v Evropě

Z čeho jsem smutný je mé zkoumání našich vysokoškolských studentů. Oni jsou v řadě případů zastánci multikulturalismu, cítí se být Evropany (nebo světoběžníky) a národnostní příslušnost jim téměř nic neříká. Oceňují to, že mohou studovat, pracovat, žít v podstatě v jakékoliv zemi a vzájemné propojení vítají, chápou ho jako pokrok.Jsem z výsledků těchto zjišťování otřesen.

Datum: 01.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: Re: přítomnost v Evropě

Zdravím,
jako pokrok, studovat v jiné zemi, to i ano.
Ale vemte si kolik zde už vystudovalo zahraničních studentů z rozvoj.zemí a kde je u nich doma z toho výsledek?
A pořád studují a výsledek?
Salámovou metodou jsem zde natahat mloky pod pokličkou studia...

Datum: 02.06.2017

Vložil: Max

Titulek: Re: Re: Re: přítomnost v Evropě - pro dit

Můj příspěvek zmiňoval něco jiného - většina našich současných vysokoškolských studentů nechce rozlišovat národy, ale vítá promíchávání lidí, přijde jim to normální, protože při studiích v zahraničí mají na koleji všechny možné národnosti a vítají to. Představují si, že stejně kolegiálně to funguje všude po Zemi jak v malém, tak velkém. Navíc v drtivém množství případů neřeší vůbec finanční stránku věci (onoho promíchávání), protože jsou to povětšinou studenti z bohatých, nebo příjmově nadprůměrných rodin.

Datum: 01.06.2017

Vložil: slunko

Titulek: Re: Re: přítomnost v Evropě

Vykořenění městských lidí... kteří jsou ještě vystavovování útokům eletromagnetických zbraní... to je pravý důvod, proč jsou centra velkých měst vylidněná - koncentrují se tam paprsky ze všech stran a nedá se tam vydržet - co přesně dělají, těžko říct, ale inteligenci a rozhled určitě nezvyšují, to by to nedělali.

Datum: 01.06.2017

Vložil: slunko

Titulek: Re: Re: Re: přítomnost v Evropě

Ale i toto utrpení si někdo nese a je za to zodpovědný...

Datum: 01.06.2017

Vložil: slunko

Titulek: Re: Re: Re: přítomnost v Evropě

Jako za každé utrpení někdo nese odpovědnost, bez ohledu na alibistické naznačování... protože zakrývání a manipulování tuto informační rovinu, která má být prevencí před postihem, ruší.

Datum: 01.06.2017

Vložil: slunko

Titulek: Re: Re: Re: přítomnost v Evropě

A opět i zde platí, že když se těmto útokům původci vyhýbají, tak ztrácí inteligenci a rozhled, úplně stejně jako jejich oběti, i když jiným mechanismem, stejně jako jejich oběti ten mechanismus neznají a nevědí o něm. A pak se nestačí divit, že jim většina nezobe z ruky, vždyť oni si mysleli.... no když mají mysl invalidní, tak mohou myslet, ale těžko vymyslí něco smysluplného a reálně vyhlížejícího.
Když se někdo chce stát debilem, nedá se mu v tom zabránit...

Datum: 01.06.2017

Vložil: dit

Titulek: )))))))))))))

Když se někdo chce stát debilem, tak...)))souhlas přesně tak, jenomže aktivisté to vidí jinak a budou je podporovat.

Datum: 01.06.2017

Vložil: A.

Titulek: Re: Re: přítomnost v Evropě

U nás na Sk ("trend" vo svete...) je to rovnaké. Školy takto mládež cielene "vychovávajú". Pripravujú si budúcich poslušných, nič netušiacich otrokov.

Datum: 02.06.2017

Vložil: Max

Titulek: Re: Re: Re: přítomnost v Evropě

Ano, je to příprava zatím nic netušících otroků, kteří se "tomu" dobrovolně a ochotně řítí vstříc.

Datum: 01.06.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: přítomnost v Evropě

Mladí lidé jsou ovlivňováni už od základní školy. Pouze tomu doposud nikdo nevěnoval pozornost. Rasismus a xenofobie se probírají v Občanské nauce například způsobem: "Romové v ČR mají strach a bojí se útoků rasistů a xenofobů: Co si o tom děti myslíte?" /6.třída ZŠ/.
Zvrácenost pojmů na entou. Jediný, kdo se bojí jsou většinou obyvatelé, kteří přijdou do nechtěného kontaktu s romskou "tolerancí a slušností" průjezdem nebo chůzí v českých no-go zonách v Chomutově, Ústí, Brně, Ostravě, Mostu a dalších multikulturních městech...
Je zvláštní jak se některé skupiny mocných snaží za každou cestu vytvořit ohniska neklidu, sváru a etnického a náboženského napětí. Je to metoda dobývání území vnitřním rozvracením států za minimálních nákladů. Stačí pouze investovat do vypěstování oddaných věrozvěstů, kteří vystudují obory, jež jim dají pocit výjimečnosti zachránců světa. Většinou dobře placených a s nastartovanou kariérou do mezinárodních struktur.

Datum: 01.06.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: Re: přítomnost v Evropě

Pro Evropu je to mnohem nebezpečnější než německý nacismus, neboť je to plíživější a nenápadnější cesta k drtivému vnitřnímu hroucení společnosti s mnohem těžšími následky. Bohužel si to zatím málokdo dokáže představit a hlavně přiznat... Ve všeobecném třeštění "urvi co můžeš" je to nežádoucí téma.

Datum: 01.06.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: Re: Re: přítomnost v Evropě

Za armádou věrozvěstů společného multikulturního ráje a světa bez hranic jsou sešikovány legie ekonomických predátorů čekajících na levnou kořist po rozvratu, kdy v zemích "Nové Evropy" bude půda a vše, co má nějakou hodnotu k mání za pár drobných a nikdo nebude mít sílu a čas jim stát v cestě a vzdorovat. Mají dokonalý plán jak tímto způsobem převést do svého vlastnictví postupně celou planetu i se stádem rozhádaných otroků zaměstnaných vlastním vybíjením.

Datum: 01.06.2017

Vložil: A.

Titulek: Re: Re: přítomnost v Evropě

Ovplyvňované sú už aj malé deti v MŠ. Chcú im ukradnúť detstvo predčasnou sexualizáciou, a ďalšími. skazonosnými témami, ktoré sú postupne pretláčané do výchovno-vyuč. osnov. ...

Datum: 02.06.2017

Vložil: dit

Titulek: hlídejte své děti před LGBT

nebo ve škole
...LGBTQ advokáti ¨¨'vše buz.už to tam bylo asi smaz.,. podporujúci chlapcovu „premenu“ bez vedomia rodiča uvádzajú, že matka dokazuje svoje predsudky voči trans – komunite tým, že stále označuje svojho biologického syna, chlapca v mužskom rode, aj keď ten teraz vyzerá ako dievča.

zdroj http://www.hlavnespravy.sk/skola-zatajila-matke-ze-pomaha-jej-15-rocnemu-synovi-s-transgender-liecbou-matkina-zaloba-bola-zamietnuta/1022768

Datum: 02.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: přítomnost v Evropě

Zdravím,
a o tomhle to je,přetvořit opravdu Evropu k obrazu miloků,

http://www.hlavnespravy.sk/ramadam-sprevadzaju-vo-francuzsku-nasilnosti-moslim-zbil-remenom-policajtku-ktora-ho-chcela-prehladat/1023936

Datum: 02.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: Re: přítomnost v Evropě

Zdravím,
pivo...
http://eurodenik.cz/zpravy/video-muz-v-muslimskem-odevu-pobodal-zakaznika-parizskeho-supermarketu

Datum: 02.06.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: Re: Re: přítomnost v Evropě

A je to. Kdo by to řekl.....

Datum: 02.06.2017

Vložil: dit

Titulek: LGBT,Barnevernet

Zdravím,
Tady tahle zvrácená ideologie gender poltiky,LGBT, nenatahuje spáry do no go zon k nepůvodním Evropanům, proč asi..protože otroci s nepřesnou identitou, zmatenou orientací budeme my.Původní obyvatelé. Tohle je třeba konkrétní případ mimo Evropu,nicméně, opět to nenatáhne spáry ani tam k mlokům.


http://www.hlavnespravy.sk/totalita-v-kanade-vlada-bude-moct-odoberat-deti-rodicom-nesuhlasiacim-s-genderovou-ideologiou/1024048

Datum: 05.06.2017

Vložil: dit

Titulek: !!přítomnost v Evropě!

Integrace původního obyvatelstva
http://www.hlavnespravy.sk/netradicna-rada-od-feministiek-zenam-ktore-sikanuju-migranti-v-parizskej-stvrti-drzte-si-kabelky-sklopte-zrak/1026756

Datum: 05.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: !!přítomnost v Evropě!

Zdravím,
tohle tu před migrací nebylo potřeba...
viz link
http://www.ceska-justice.cz/2017/06/vetsi-nemocnice-obdrzi-dotace-boj-teroristy-mohou-nacvicovat-si-koupit-treba-dalekohled/

Datum: 05.06.2017

Vložil: dit

Titulek: !!přítomnost v Evropě!

Zdravím,
Podívejte, koho chtějí vpustit do základních škol. Nejvyšší čas chránit naše děti?
zdroj
http://www.svetkolemnas.info/novinky/domaci/4418-zakladni-skola-chranit-deti

Datum: 06.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: !!přítomnost v Evropě a taky zdravotní rizika

Zdravím ,
jako třeba toto
cituji...Meningitída
Nejvyšší riziko nákazy touto nemocí na světě je v pásu subsaharské Afriky od západního až po východní pobřeží, odkud k nám do Evropy míří poměrně dost imigrantů.
zdroj
http://www.antimeningokok.cz/2015/09/14/meningokokova-meningitida-je-akutni-nemoc-u-ktere-jde-o-minuty-tiskova-zprava-2-9-2015/

jedno z mnoha zdravotních rizik spojených s invazí do EU.

Datum: 07.06.2017

Vložil: dit

Titulek: přítomnost v Evropě

Zdravím,
cituji:.Likvidátoři velmi pečlivě zjišťují, zda dopravce nebo jeho zaměstnanec svým případným jednáním neporušil povinnosti stanovené pojistnou smlouvou a při vědomí zvýšeného rizika sám nepřispěl ke vzniku či zvýšení rozsahu škodní události.
ZDROJ .http://www.opojisteni.cz/rizika/ceske-pojistovny-zprisnuji-postupy-pri-setreni-skod-zpusobenych-uprchliky/

Takže pérovat se bude pojištěnec, pod drobnohledem a mloci, co to spůsobí stejně nic neuhradí!

Datum: 07.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Demagogie do škol, to je přítomnost v Evropě

Demagogie do škol, toto opravdu patří do učebních osnov??!!!!!!
viz link
http://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-jak-ucit-o-uprchlicich/

Datum: 07.06.2017

Vložil: Cleo

Titulek: Re: Demagogie do škol, to je přítomnost v Evropě

Už jsem jim tam napsala, že se zbláznili.

Datum: 07.06.2017

Vložil: dit

Titulek: přítomnost v Evropě a taky zdravotní rizika

Za jedno z největších zdravotních rizik lzde podle senátora považovat zavlečení obrny, a to v souvislosti se syrskými uprchlíky. Právě v Sýrii totiž před dvěma lety propukla v důsledku války epidemie této nemoci, při které bylo infikováno několik set až několik tisíc dětí. „Přesto, že se podařilo tuto epidemii zastavit, a přesto, že ve vyspělých evropských státech je poměrně vysoká proočkovanost této nemoci, odborníci se shodují na tom, že v Sýrii nelze v žádném případě hovořit o jejím vymýcení, a tedy nelze ani vyloučit, že by mohla být s přistěhovalci do Evropy přenesena,“ varuje Valenta.

Zvýšeným rizikem je ale i možné šíření tuberkulózy. „Jsou to právě africké země a středoasijské země, které Světová zdravotnická organizace řadí mezi ty, kde tato nemoc postihuje až 80 % obyvatelstva. A na rozdíl od obrny tuberkulóza již nepatří k chorobám, proti kterým by probíhalo plošné preventivní očkování. A stejně tak tomu není samozřejmě ani u žloutenky, která se taktéž v mnoha zemích...vice zdroj

http://bleskove.cz/politika/1018-valenta-uprchlici-k-nam-mohou-zavlect-obrnu-i-tuberkulozu

Datum: 08.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: přítomnost v Evropě

možno nemá, ale financie od Open Society Foundations prijíma. Z výročnej správy vyplýva, že v roku 2016 použila finančné prostriedky od Open Society Foundations – súkromný neziskový fond pôsobiaci vo Švajčiarsku a USA; Open Society Foundation Serbia, súkromná nadácia v Srbsku; OSF Londýn a Open Society Foundation Praha (v roku 2016 získala organizácie od Open Society Foundations príspevok vo výške 13 221 057,06 Kč). Takže Slovenskú debatnú asociáciu finančne podporuje organizácia, ktorá v spoločnosti presadzuje liberálnu, neomarxistickú agendu a snaží sa o vytvorenie globálneho spoločenstva.
ZDROJ
http://www.hlavnespravy.sk/slovenska-debatna-asociacia-deti-v-nej-mozu-debatovat-ale-nazor-uz-maju-urceny/1030942

Datum: 08.06.2017

Vložil: dit

Titulek: Re: Re: přítomnost v Evropě

Na druhou stranu, zase toto
https://www.novinky.cz/zahranicni/440156-muslimske-skoly-zazivaji-v-bruselu-rozkvet.html

Datum: 30.05.2017

Vložil: dit

Titulek: Soros je jedním z čelných amerických neomaltuziánů. Toto hnutí (pojmenované podle anglikánského faráře Thomase Malthuse)

Zdravím,
cituji:Celosvětová mediální síť Project Syndicate

Celosvětová mediální síť, kterou se honosí jako falešný filantrop miliardář a spekulant Soros, má podstatný vliv ve všech oblastech společnosti. Tento magnát vystupuje velmi aktivně především ve státech bývalého východního bloku, aby údajně těmto systémům pomohl stát se ještě svobodnějšími a demokratičtějšími. Bohužel tento jeho ušlechtilý cíl ve skutečnosti vede často k revolučním a válečným konfliktům a hospodářskému úpadku. Je to náhoda, nutnost nebo vypočítavost? více zdroj
https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=george-soros-a-open-society-neomaltuzianu
dále
Soros a „lavina migrantů a utečenců“

V Rakousku bylo oficiálně oznámeno, že nadace, kterou financuje Soros, řídí a platí vedení a proudy „migrantů a utečenců“. Také transporty nebezpečnými plavidly byly placeny Sorosovou nadací (Ayn Rand Foundation). Odtud zřejmě pocházejí také muži v pozadí, kteří stojí za podezřelými případy utonulých dětí.
atd..

Datum: 01.06.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: Soros je jedním z čelných amerických neomaltuziánů. Toto hnutí (pojmenované podle anglikánského faráře Thomase Malthuse)

Mezinárodní rozvraceč a zločinec Soros právě školí v Bruselu na ekonomickém fóru politbyro jak lépe válčit s Ruskem, Íránem, Čínou, Tureckem, Trumpem a jak vydělávat na výměně obyvatelstva: https://www.novinky.cz/ekonomika/439588-eu-je-v-existencni-krizi-obklopena-neprateli-tvrdi-miliardar-soros.html

Datum: 30.05.2017

Vložil: dit

Titulek: Kdy začal Brexit a Czexit? V roce 2000 bojem o Českou televizi, kdy spacák Ruml a Evropské hodnoty obsadily studia!

Zdravím,
cituji z jednoho staršího článku pro připomenutí:
…Najednou zde opět byla svoboda, kdy nám nařizovali, co smíme svobodně říct a co ne. A čím více se blížil vstup do Evropské unie, tím tvrdší byla nařízení, co se smí a co se nesmí v České televizi říkat. Do České televize se vrátila cenzura a autocenzura stejně tak jako do dalších médií a Evropské (pa)hodnoty roztáhly svá chapadla udavačství a zvrácenosti.
zdroj http://www.skrytapravda.cz/component/content/archive/2016/10?Itemid=168

Datum: 30.05.2017

Vložil: F.B.

Titulek: Re: Kdy začal Brexit a Czexit? V roce 2000 bojem o Českou televizi, kdy spacák Ruml a Evropské hodnoty obsadily studia!

Nové Evropany hlásí lidi z více měst: Brno, Ostrava, Havířov, Ústí nad Labem. I když se je vládní klika snaží rozprostřít po celé republice aby to lidem tolik nebilo do očí, zvýšeného počtu exotických čmoudů v našich luzích a hájích si už nelze nevšimnout. Nevládky s plným posvěcením vlády na jejich dovozu pracují dnem i nocí, zatím ještě tajně po kusech a malých skupinkách už nejméně rok a půl. Oficiálně to zatím nejde. Je před volbami a vládnoucí klika i domnělá opozice s tím nechce lidi moc dráždit aby to náhodou lidi nehodili všechno ve volbách třeba Okamurovi, který jediný se proti imigraci vymezuje již od počátku. Současný vládnoucí establischment má na každého přijatého migranta k nám na stálo od EU příslíbeny dotace. Mluví se až o 10 000 Euro na jednoho s tím, že EU nebude zjišťovat na co ty peníze skutečně půjdou. To už je pro ty naše vládnoucí darebáky, zvyklé odklánět do stranických pokladen i svých kapes sakra silná motivace zradit vlastní národ....

Datum: 31.05.2017

Vložil: Cleo

Titulek: Re: Re: Kdy začal Brexit a Czexit? V roce 2000 bojem o Českou televizi, kdy spacák Ruml a Evropské hodnoty obsadily studia!

Máte pravdu, potvrzuji z Brna větší výskyt čmoudů...

Datum: 01.06.2017

Vložil: A.

Titulek: Re: Re: Re: Kdy začal Brexit a Czexit? V roce 2000 bojem o Českou televizi, kdy spacák Ruml a Evropské hodnoty obsadily studia!

detto

Datum: 29.05.2017

Vložil: dit

Titulek: Mloci

Zdravím,
cituji:...Když se migranti dostanou na pobřeží Libye, velitelem operace se stává velitel milice, někteří jsou Súdánci. Zajistí převoz až do Itálie. Na pobřeží používají systém bezpečných domů, kde migranty soustředí. Tyjí z toho, že na tuto cestu je potřeba nejméně paliva, přičemž trasy se stále zkracují, uvádí se ve Zprávě.
zdroj http://www.ceska-justice.cz/2017/05/africke-tajne-sluzby-kolony-toyot-s-migranty-vyjizdeji-vzdy-v-pondeli-sleduji-je-satelity/

Datum: 30.05.2017

Vložil: Alex

Titulek: Re: Mloci

Tento článek jsem před pár dny také objevil a šokoval mě (i když to, co je jeho obsahem, se dalo očekávat).

Datum: 22.05.2017

Vložil: slunko

Titulek: Jak pomáhat?

Možná to leckomu ještě nedošlo, ale období bezpracných zázraků končí, pokud už neskončilo. K čemu nevyžádané dary, za které se ani třeba nepoděkuje?
Každá nevyžádaná pomoc se obratem může stát svévolí toho, kdo se snaží pomoci. Pomocná ruka, většinou bývá na blízku, je-li skutečně potřeba, ale kdo si o pomoc nedokáže říct - může mít smůlu. Přežít odmítnutí není až tak těžké a žádost o pomoc je znakem určité vyspělosti a ne slabosti. Pomáhající má jistotu, že o jeho pomoc je zájem a dá se konkretizovat jaká ta pomoc má být, aby se předešlo nedorozuměním a zbytečným plýtváním sil, kterých v dnešní době asi málokdo má moc.

Další věcí je to, že někdo možná může pomoci, ale o konkrétní podobě nemusí mít ani páru, nemusí mít prostředky a možnosti ji uskutečnit a sám k možnosti pomáhat potřebuje pomoc.

Pokud se nespojí ti, kteří mají ekonomickou svobodu s těmi, kteří se osvobodili (alespoň z podstatné části) od vniřních démonů a jsou vnitřně svobodni, žádné zázraky nebudou. Ti vnitřně svobodní nemají možnost přinést radost, naději a vnitřní sílu těm, co trpí vnitřním bojem s vlastními démony, protože ji musí investovat někam jinam. Takže dokud si každý bude hrát na vlastním písečku má smůlu a šťastný nebude. Žádné zázraky z nebe padat nebudou. Ať už si ti ekonomicky svobodní svoji svobodu vydobili jakkoliv - přeusilovnou prací, kdy neměli čas na sebe nebo ústupky svému svědomí, nejspíš si nedokáží pomoci sami... dokud nepomohou většině lidem k pocitu většího štěstí a větší svobody, sami se jí nedočkají. Pocit štěstí se sdílí, ten si nikdo nemůže do sebe uskladnit na celý život...

Kdo může pomoci, nemusí mít sílu přervat veznící řetěz, a nemusí to dělat nikdo další... ale může najít někoho, kdo na to osvobození má správné nástroje a dokáže ten řetěz sundat. Bez toho, abychom se spojili (a každý kdo má možnosti, bude dřív nebo později vědět, co by mohl udělat) se zázraky dít nebudou.

Informační prostor je už čistý, manipulací poskrovnu, kdo chce může se otevřít Světlu a postupně pod jeho vlivem pracovat. Kdo nechce, asi brzy nebude mít možnost pracovat na něčem smysluplném vůbec.

Svoboda a možnosti, infomace, strategie není soustředěna na jednom místě, ale pokud se spojíme... najednou budeme mít vše, co potřebujeme.
Dokud ti, co mají v rukou moc, nepomohou těm, co tu pomoc potřebují v první řadě a nepožádají o pomoc ty, co vědí, co je potřeba dělat první (místo nenávistného osočování), aby tento národ, stát, svět přežil, nepohnou se z místa. Mohou se prát o koryta jak chtějí, žádnou, skutečnou moc, už mít nikdy nebudou. Dokud nezačnou ovládat sami sebe, nemohou mít moc nad druhými...

Datum: 22.05.2017

Vložil: slunko

Titulek: Re: Jak pomáhat?

Jak moc chceme přežít i s dětmi, vnoučaty? Jak moc chceme žít... tolik také chceme prožívat radost.
Radost je pravým projevem života a lásky k němu. Proč žijeme? Pro radost a pocit štěstí... vše ostatní nám pouze odvádí pozornost od samotného života. Právě to, jak ctíme život a radujeme se - ukazuje, jak moc chceme žít - a to určuje zda a jak budeme žít. Každý si svůj život utváříme sami, vlastním chtěním.

Nikdy nejde soustředit své chtění na spoustu položek. Pak se přání tříští... A pokud si většina něco přeje, pak bezmocní, co si na mocné jen hrají, aby nebylo vidět, jak sami se sebou prohrávají, prohrají i před ostatními. Myslím, že se dá najít mnohem důstojnější způsob, jak trapné divadýlko bezmocných ukončit, ale to musejí chtít hlavně oni - přestat být trapnými bezmocnými.

Jedině sdílené štěstí může svět k něčemu přivést... jedině když všichni, co chtějí být šťastni, se stanou šťastnými, ustanou zbytečné boje o moc. Žádný typ destrukce nemůže nikomu přinést štěstí. Tak proč válčit? Kvůli čemu, komu? Pro vlastní zkázu, většinu nebude dovoleno zničit, v podstatě jen každý sám sebe může zničit. Opravdu tohle někdo může dobrovolně chtít?

A pokud nechce vůbec nic, tak si moc radosti a štěstí taky moc neužije - nač, když nechce? Nikdo mu to nebude cpát... když to stejně nechce přimout...

Datum: 23.05.2017

Vložil: Quintus

Titulek: Re: Re: Jak pomáhat?

Nevyžádaná pomoc škodí.

Datum: 24.05.2017

Vložil: slunko

Titulek: Re: Re: Re: Jak pomáhat?

Neplatí to 100%.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek