Obtížný sledujem úkol, však zdatnost jen v obtížích žije.

Videokanály 

       

Počasí   ČR                  Regionální

Počasí

Vlastizrada je jedním z nejodpornějších zločinů

 

 Ve vztahu ke zlu a jeho šiřitelům žádná pravda a láska neexistuje. Pamatujte si to při volbách, pokud chcete žít a mít budoucnost v civilizované Evropě vybudované našimi předky.

 

I vaše spoluúčast na proměně společenského systému je nezbytná

Články a komentáře na těchto stránkách neznamenají automaticky názory jejich zřizovatele a jsou zde umístěny například kvůli obsaženým informacím a pro možnost předávání užitečných sdělení mezi návštěvníky. Názory autora a administrátora jsou vždy opatřeny podpisem Quintus, Q.S. Příspěvky necenzuruji s výjimkou hrubých a urážejících výroků. Takové budou odstraněny. Není v silách administrátora prohledávat diskusní příspěvky zvláště u starších článků a reagovat ihned na případné reakce. Děkuji za pochopení!

Quintus Sertorius  
 
„Domnívám se, že bankovní společnosti jsou pro naše svobody nebezpečnější, nežli stálé armády. Stvořily totiž finanční aristokracii, která nikdy nevytvoří národní vládu. Stačí však bankám sebrat všechny pravomoci na emise a vrátit je vládě, jíž právem náležejí.“   Thomas Jefferson
 
Pěstujte kritické myšlení a naslouchejte hlasu svého svědomí!
 

Máme právo na svou vlast, jazyk i kulturu. A my své právo budeme bránit, ať se to těm nahoře líbí, nebo ne. Jsme potomky Žižkovými, Husovými… Není na světě tak veliké vězení, kam by mohli zavřít celý náš národ.

Špatná menšina by nikdy neuskutečnila své záměry, kdyby se pasivní a neutrální většina nestala jejich nástrojem. Odpovědnost je tedy na většině, protože ta dává sílu k uskutečňování záměrů a přání.

Místo pohádek a mýtů o pravdě a lásce, o lidských právech a svobodách přestat konečně klamat!

 Zřídka se stává, že by se svoboda jakéhokoli druhu ztratila celá naráz. David Hume

 

Ti, kdo vás přinutí věřit absurditě, vás donutí i páchat ohavnosti."    Voltaire 

 

 „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvaleného, vláda věcí Tvých k Tobě zase se navrátí, ó lide český, a pro tuto naději Tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých byla zdědila  a přes těžké a nesnadné časy přechovala, nýbrž i v čemkoli dobrém skrze práci synů mých a požehnání Boží, rozhojnění jsem přijala, to všecko Tobě odkazuji“ Jan Ámos Komenský

"Úrok je zisk, který stoupá v čase. Avšak Bůh je pánem času – a tak si lichvář ten čas nemůže přivlastnit, aby mu vydělával peníze." Jan Hus

"Nelze nazvat spravedlivého každého, kdo nikomu nekřivdí, nýbrž toho, kdo by to sice mohl beztrestně dělat, ale dobrovolně se toho vzdává."  Cicero 

"Naše životy končí dnem, kdy jsme se rozhodli mlčet o věcech, na kterých opravdu záleží." M.L. King

"Vládcové nejsou ti, kteří mají žezlo, ani ti, kteří byli kýmkoli zvoleni nebo získali vládu losem, ani ti, kteří se dostali k moci násilím nebo klamem, ale ti, kteří umějí vládnout." Xenofón

"Šťastný je ten, kdo může strávit život mezi sobě rovnými a klidně žít ve svém chudém domově, beze strachu, bez závisti, bez předstírání, bez ambicí." Joachim du Bellay

"Je zajímavé, že masové sdělovací prostředky konspirační teorie cíleně zesměšňují, zlehčují a jinak diskreditují. Domnívám se, že to není náhoda a že k tomu mají dobrý důvod.

Je podivuhodné, kolik lidí se nechá zmanipulovat mainstreamem. Dá se to dobře vysledovat právě vztahem jedince ke konspiračním teoriím. Každý, kdo chce být brán vážně, neopomene zdůraznit, že konspiračním teoriím nevěří, případně utrousí poznámku, že konspiračním teoriím může věřit jedině zaostalý prosťáček nebo duševně nemocný člověk. Nikdo přitom nepátrá po tom, zda ke konspirační teorii není nějaký důvod, zda pro ni neexistují důkazy, ale spokojí se s tím, že každý, kdo se chce považovat za vzdělance a světa znalého, na konspirační teorie plive jedovatou slinu. Nedokazuje tím však nic jiného než to, že má dobře vyvinutý stádový instinkt, který však se skutečným vzděláním, inteligencí a rozhledem má pramálo společného."  http://bnw-nwo.wz.cz

"V době všeobecného klamu říkat pravdu znamená revoluční čin."  George Orwell

 

Tyto stránky jsou určeny těm, kteří chtějí znát pravdivý obraz světa v němž žijí. K tomu je nezbytné vaše vlastní úsilí podpořené kritickým myšlením a vlastním životním prožitím.

 

Reklamní a klipový kaleidoskop umělé reality, který je masmédii prezentován jako zpravodajství, zde nenajdete. 

 

Co zde nenajdete jsou tzv. korektní informace. To jest takové, které zobrazují realitu podle přání vlastníků médií. Krátce řečeno dle cílů bank, koncernů a korporací. Což je ve skutečnosti jedno a totéž.

 

Pokud nebudeme chránit svou zem a svůj národ, tak zahyneme!

 

Quintus Sertorius


free hit counter

Novinky

Přírodní huť...

20.11.2017 19:32
Nikdy nevíte, kdy může být dobré umět... Zdroj

Bakalovo impérium na Kavčích horách za neuvěřitelných 8 miliard.

20.11.2017 19:19
  Zdroj

Pnutí na pařížském předměstí.

20.11.2017 19:11
  Zdroj

"Alláhu Akbar"

20.11.2017 18:47
"Zvolání ́Alláhu Akbar ́ je v poslední době neoddělitelně spojováno s terorismem. Toto zvolání nám však ve skutečnosti především říká, že "Alláh je větší" než kterýkoliv jiný bůh. Zvolání "Alláhu Akbar" nám však ve skutečnosti především říká, že "Alláh je větší" než kterýkoliv jiný bůh....

Muslimská modlitba se týká nás všech.

20.11.2017 18:07
Bill Warner, jeden z nejznámějších kritiků islámu na světě, nám vysvětluje, že i islámská modlitba, kterou muslimové vykonávají pětkrát denně, se týká nás všech. Zdroj

EU bude z veřejných peněz ovlivňovat volby do europarlamentu.

20.11.2017 17:53
Že Rusko ovlivňovalo volby na Západě? Zatím k tomu ani nejsou důkazy. Naopak. Web Politico zveřejnil plány Evropského parlamentu. Ten chystá kampaně z veřejných peněz, které se před volbami právě do europarlamentu vypustí přímo do médií členských států. Budou proti euroskeptikům. Server...

NWO razantně nastupuje. Čeští občané vyzrazují informace Rusům. Bude se za to trestat.

20.11.2017 12:29
Bezpečnostní informační služba (BIS) žádá, aby se mezi trestnými činy objevil také trestný čin schraňování informací a vyzrazování těchto informací cizí státní moci. Tajná služba v této souvislosti varuje především před aktivitami ruské strany v Česku. Zprávu přinesl server Česká...

Evropa je jako autobus na okraji útesu se sebevražedným řidičem za volantem.

20.11.2017 07:30
  Zdroj

Němci považují islámská dětská hřiště za výtečný nápad.

20.11.2017 07:25
  Zdroj   Q.S. Tímto tempem se Německo stane chalífátem během 10-20 let. Ještě větší ...ci než by člověk čekal...

Veřejné shromáždění „NÁROD SOBĚ“ – PRAHA (17.11.2017)

19.11.2017 15:54
  Zdroj

Tichý divák, který necinká.

19.11.2017 15:38
Vzpomínkové akce a oslavy 17. listopadu 1989 proběhly letos opět turbulentně. Jsem tichý divák, který necinkal klíči tenkrát ani dnes, jen zpovzdálí nepozorován sleduje každý rok, jak se česká společnost otřásá nenávistí stále více. Při tomto státním svátku se česká společnost skutečně rozděluje a...

Hodnota lidského života.

19.11.2017 09:24
Je pro každého jiná. Někdo si života váží nade vše, pro jiného může mít cenu třeba jen pověstné zlámané grešle. Jsou lidé, kteří chrání životy své, i životy druhých, ale jsou i tací, kteří dovedou úmyslně zničit nejenom svoje životy, ale s klidným svědomím (někdy i potěšením) likvidují i životy...

Apokalypsa: „Gene drive" je totéž co vytvoření nového druhu.

19.11.2017 08:54
Genetici jsou znepokojeni možnými zkouškami metody „gene drive“, který ohrožuje biologickou rozmanitost na zeměkouli. Oznámil to portál Gizmodo. „To je technologie, na niž nejsme sociálně ani eticky připraveni, technologicky ji ale můžeme uskutečnit. A to nám nahání...

Co se to slavilo 17.11.2017?

18.11.2017 21:51
  Zdroj

28 let po majetkovém puči je stále živena fikce o všelidové revoluci. Pokud má zloděj strach z kriminálu, je z něj vždy bojovník za demokracii a lidská práva.

18.11.2017 17:41
Obrovské majetkové přesuny se vždy dějí v režii světových mocností a za přímého řízení loutkovodičů politických vůdců všech revolucí a státních převratů. Vše bylo domluveno a vše organizačně zajištěno a doslova s lehkostí předán majetek státu, těm předem určeným...

17. listopad, ztráta demokracie a vláda privilegovaných.

18.11.2017 17:22
  Zdroj

Panoptikum města pražského.

18.11.2017 13:32
Kalendářní svátek památného 17.11. 1989, se nám rok od roku jaksi vymyká z rukou. Ne, že bychom to sami chtěli, chtějí to však ti, které nikdo nezve, kteří se stále vnucují a jsou tímto nejen směšní a ohraní, ale hlavně trapní.   V čem spočívá ta jejich trapnost? Jejich ohrané hlášky,...

Ideologický otec Evropské unie.

17.11.2017 09:29
Richard Mikuláš hrabě Coudenhove-Kalergi (16. listopadu 1894, Tokio – 27. července 1972 Schruns, Rakousko)   Tento článek se zabývá životem a činností politické osobnosti smíšeného rasového původu, v podstatě profesionálního aktivisty, který sice navenek vystupoval nanejvýš...

Kdo připravil 17. listopad: Dohoda KGB a CIA. Dělení majetku a moci. Schůzka Havla a Sorose v roce 1986 na ambasádě USA v Praze.

17.11.2017 08:08
Dokumentarista Adam Kretschmer, který mimo jiné působil na Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, hovoří o tom,  co se dělo okolo 17. listopadu 1989 a jaká byla úloha jednotlivých aktérů. „Ve zkratce – Gorbačov dal místním pohlavárům jasně najevo, jaké vedení zde bude, a...

Realita: Do ciziny jde až osm procent našeho hrubého domácího produktu. Nadnárodní korporace získaly jen vloni na dividendách okolo 300 miliard korun.

17.11.2017 07:05
Střední vrstva v zemích Evropské unie už 30 posledních let chudne na úkor malé, nejbohatší části obyvatelstva a rozdíl mezi nimi už narostl do stejného rozdílu jako před I. světovou válkou. Přitom neúměrné zchudnutí středních vrstev bylo jednou z hlavních příčin rozmachu nacismu v předválečném,...

Skandál za miliardy

16.11.2017 19:55
  Zdroj

Pařížská mírová konference a bolševická revoluce.

16.11.2017 09:17
Na Prvním sionistickém kongresu v srpnu 1897 prohlásil Theodor Herzl při nástinu svého plánu na využití války mezi gójskými národy ku prospěchu židovských snah: „Po skončení evropské války se sejde mírová konference. Na tento moment se musíme připravit.” 1] Když tedy Pařížská mírová konference...

Nigel Farage odhaluje vliv Sorosovy Open Society v EP

15.11.2017 18:10
  Zdroj

Nemít strach je těžká psychická porucha. Německo stále přijímá průměrně 15.000 nových migrantů měsíčně.

15.11.2017 18:02
Z parlamentního handrkování o výbory a koalici, ale taky z prezidentského klání, se zcela vytratil námět, který patří mezi ty dnes stále nejakutnější, jenž v sondážích obyvatel čněl na prvním místě a s nímž šlo pár stran do voleb. Totiž migrace a islamizace. Dokonce i Okamurovi přímokrati jako by...

Mons. prof. Halík používá za jménem neoprávněně vědecký titul Th.D, neboť na žádné univerzitě u nás ani v zahraničí neabsolvoval postgraduální doktorské studium.

15.11.2017 17:54
Docent Otakar Jelínek, který působí v Ústavu biofyziky a informatiky při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, se dlouhodobě věnuje pochybnostem kolem osoby religionisty Tomáše Halíka. Zpochybnil Halíkův titul Th.D. Nyní napsal otevřený dopis Tomáši Halíkovi, ve kterém ho informuje, že po...

Vánoční trh Champs-Élysées v Paříži byl zrušen.

15.11.2017 17:43
Paříž ruší každoroční vánoční trh, místo toho bude pořádat jen ramadán Vánoční trh Champs-Élysées v Paříži byl zrušen městskými radními. Byl považován za hlavní vánoční trh města a každoročně přivítal 15 miliónů návštěvníků. Podle mluvčího magistrátu se chce francouzské hlavní...

Eugenika: Včera, dnes a zítra.

15.11.2017 14:33
Logo druhého Mezinárodního eugenického kongresu, 1921   V průběhu posledních sto let došlo k naprostému obratu v postoji veřejnosti k eugenice. Během prvních dvou třetin 20. století většina kapacit přírodních i společenských věd eugeniku podporovala. Ve Spojených...

Trpajzlíci lezou po sobě, aby si připadali větší.

15.11.2017 13:00
Soudruh Fiala, profesor v přední linii, oznámil vytvoření "Demokratického bloku" s KDU-ČSL, TOP09 a STAN. Ostatní strany snad nejsou demokratické? Trpajzlíci lezou po sobě, aby si připadali větší.   "Čtyři pravostředové strany ve Sněmovně, které se dohodly na společném postupu, mají...

Nad Evropou se v posledních týdnech pohybuje oblak radioaktivního znečištění.

15.11.2017 12:35
Zvýšení, jak vědci zdůrazňují nepatrné, úrovně radioaktivního ruthenia 106 (Ru-106) bylo zjištěno ve vzduchu na území Rakouska, Francie, Německa, Itálie a Švýcarska.  Státní ústav radiační ochrany uvádí, že se mrak nad Evropou objevil bezmála před dvěma měsíci, koncem září. Zároveň, nejde o...

Islámský stát jen pokračuje v tom, co dělali muslimové odjakživa ... ?

15.11.2017 12:15
Jak se chovali muslimové ke křesťanům na konci 19. století? Opékali je za živa, řezali ženám prsa a pod. Islámský stát jen pokračuje v tom, co dělali muslimové odjakživa ...    Ruský filosof Vladimír Solovjov o hamidijskych masakrech na konci 19. století: "Jednoho dne -28. října...

Česká televize se snaží desítky tisíc účastníků vlasteneckého průvodu označit za "fašisty.

14.11.2017 17:02
  Zdroj

Provokace a lži. Proč vadí SPD.

14.11.2017 16:54
Dnešní usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD): Hnutí SPD naprosto odmítá sprostou provokaci, která byla vedena od politiků konkurenčních stran proti SPD kvůli údajným rasistickým a xenofobním výrokům pracovníka SPD Jaroslava Staníka. Tuto provokaci...

Demografická politika Třetí říše na okupovaných územích se soustředila se na dva cíle: snížení počtu obyvatel nepřátelského národa a oslabení jeho konsolidovanosti.

14.11.2017 16:41
Ekonomickou nadvládu nelze oddělit od nadvlády nad životem lidí, neboť při kontrole zdrojů nelze nekontrolovat i cíle. Friedrich Hayek.   Demografické války V roce 2015 svět oslavil 70. výročí vítězství nad fašismem. Před dvaasedmdesáti lety se boj vedl ve formě klasické války. Její cíl byl...

Vize 2029

13.11.2017 14:35
….toho roku 2029 se Velká Britská Muslimská Džamahírie dostala do velkých těžkostí. Irská Křesťanská republika vyhlásila nezávislost a postavila na své hranici 8m vysokou zeď, která byla 24 hodin denně střežena ke všemu odhodlanými vojsky nově zbudované křesťanské armády. Irsko už...

Nakonec vám budou vládnout ti nejhorší z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.

13.11.2017 14:24
Podle průzkumu TV Nova, který byl učiněn na 21 000 dotázaných, ale nebyl nikdy zveřejněn, je 80 % lidí pro vystoupení z EU! A lidé / voliči na základě informací mainstreamových médií, kterým údajně většinou nevěří, zvolili do PSP ČR přesně ty strany, které chtějí setrvat v EU. Tedy strany...

Praxe multikulturní Itálie.

12.11.2017 18:23
  Zdroj

Násilí imigrantů na ženách.

12.11.2017 18:19
  Zdroj

"Pokud by někdo, i v soukromém médiu předvedl něco takového v době nemocného Havla, jako ČT v případě prezidenta Zemana, byl by mainstreamem upranýřován k smrti.

12.11.2017 12:53
Radim Valenčík: Ti lidé nenávidí Zemana místo sebe "Účelové sestřihy, komentáře, ze kterých bylo přímo cítit potěšení z toho, že je na tom Zeman špatně, trapný Forejt, hloupě mstivý, rozhodně ne "protokolární", k tomu přizvukující Štěch. Zkrátka - to je úplně jiná cenová skupina, než ve které...

V prvním jednání PS bude snaha o změnu Ústavy ČR, článek 43

12.11.2017 12:44
6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory.  (6) O rozhodnutích podle...

Listopad v českých dějinách.

12.11.2017 09:45
Připomeňme si další pamětihodné události z české historie, které měly pro naši zemi zásadní význam. Listopadový výběr nebyl jednoduchý, neboť v tomto měsíci došlo z hlediska českých dějin k mnoha událostem zásadního politického i symbolického významu. Některé z nich jsou dodnes některými...

Genderová revoluce? Udělejme ji pořádně!

12.11.2017 09:33
Po Londýně bude i v New Yorku metro lepším místem k životu. Ne, nebude čistější, bezpečnější nebo jezdit víc na čas. Hlášení “Ladies and gentlemen” budou nahrazena neutrálem. Wow.   Německo se připojuje k zemím se třetím pohlavím. Ať googluju jak googluju, víc jak dvě se mi nepodařilo...

Co v ČT neuvidíte. Polsko: Pochod Nezávislosti 11.11. 2017

12.11.2017 09:09
Největší národovecký svátek v Polsku. 11. listopad – Den nezávislosti Polska (znovuzískání nezávislosti v r 1918, totéž co 28. říjen pro Československo)   Zdroj: youtube.com

Entropie se vine celým naším společenským uspořádáním. Globální demografický vývoj.

11.11.2017 23:37
Bez radikální změny je systém odsouzen stát se globálním slumem, celoplanetární favelou.   Tato esej je pokračováním naší série článků věnovaných „nejdůležitějšímu grafu světa“. Položili jsme našim autorům následující otázku: „Co by bělošský Západ měl na základě této predikce...

Globální Rozvojové Vzdělávání: 2

10.11.2017 16:18
Dokončení úvodního dvojbloku ke GRV. Úvodní díl zde: https://youtu.be/eYd_mhBA-jA   Zdroj

Udej svého spolužáka...

09.11.2017 11:43
Německý web Focus.de informuje o finančním ocenění jisté studentky Emilie z Drážďan, která udala úřadům své spolužáky za "projevy" neonacismu. Mladí lidé blbnuli ve škole a zdravili se římským pozdravem, který okopírovali fašisté, a měli urážlivé komentáře na židy. Emilia je...

Inkluze: Není nástroj, jak ochránit zdraví svého dítěte.

08.11.2017 14:29
Díky inkluzi se má dcera dostala do třídy s chlapcem, jenž evidentně trpí poruchou chování, která se projevuje sprostými nadávkami a co hůř, nevybíravými fyzickými útoky. Takřka každý den se stane nějaký incident.   Když se vlastní dítě stane terčem opakovaných útoků narušeného jedince,...

Rónin

08.11.2017 08:11
Co vám za to prezident slíbíl, nejde zakázat islám, iDnes, Bakala, schvalujete anexi Krymu a další perly "nezávislé" žurnalistiky...   Zdroj

Chemické firmy na světě produkují tuny chemický látek, která mají být rozptylovány nad našimi hlavami.

08.11.2017 07:26
Dlouhá léta jsou odpůrci chemtrails terčem posměchu ze strany mediálních odborníků, kteří prohlašují, že nic takové neexistuje. Žádná letadla nerozptylují chemické látky v ovzduší, žádné firmy takové látky nevyrábějí, nejsou žádná střediska, která toto řídí... Nicméně skutečností je, že se...

Sorosovi přátelé v Evropském parlamentu v něm zabírají jednu třetinu křesel.V Evropské komisi pro migraci a domácí záležitosti, jejímž úkolem je prosadit imigrantské kvóty pracuje přinejmenším 30 Sorosových přátel.

07.11.2017 20:09
Je veřejným tajemství, že tzv. „Sorosova síť“ je velmi vlivná nejen v Evropském parlamentu, ale i v dalších institucích EU. Nedávno zveřejněný seznam Sorosových „přátel“ čítá 226 členů Evropského parlamentu, včetně jeho nedávného předsedy Martina Schulze, někdejšího belgického poslance v EU Guy...

Sluníčkári si rádi vedou seznamy nepohodlných. Na co je chtějí použít?

07.11.2017 19:31
  Zdroj

Rozhovor s Martinem Konvičkou na aktuální témata.

07.11.2017 18:57
O zákazu islámu a další.....   Zdroj

Výročí, aneb když car nešel Rotschildům na ruku...

07.11.2017 17:20
antonysutton.com/ Zdroj

Určitým problémem bude formulář pro gaye. Bude trestným činem harašení mezi chlapy nebo obtěžování atraktivní dívkou?

07.11.2017 09:53
Češi jsou smíšci od přírody. Smáli jsme se zprávě o Američance, která vysoudila náhradu, protože nebyla upozorněna na fakt, že káva je horká, u třešní chybělo upozornění, že obsahují pecky. A legrace se stupňovala.   Smáli jsme se harasmentu. Dokonce jsme termín přijali za svůj v krásné...

Dost lidí takové obsazování veřejného prostoru pobouřilo. A to je zjevně záměr této provokační kampaně.

07.11.2017 09:44
V Praze, Brně a Ostravě se objevily billboardy s arabským a perským nápisem. Dost lidí takové obsazování veřejného prostoru pobouřilo. A to je zjevně záměr této provokační kampaně. „Není to tak, že bychom nikdy neprozrazovali zadavatele reklamy, ale v tomto případě zatím nic prozrazovat...

Hvězda soudobé orwellovské žurnalistiky už nás začíná připravovat na desítky milionů "klimatických migrantů".

07.11.2017 09:38
Inženýři, lékaři, ženy a děti prchající ze Sýrie, ne nepodobní mladým africkým můžům, budou minulostí. Hvězda soudobé orwellovské žurnalistiky Olda Mánert už nás začíná připravovat na desítky milionů "klimatických migrantů".   Ideolog Oldřich Mánert se podepsal pod článek "Změny klimatu...

Začíná kolabovat nejen západní, ale i východní civilizace. Civilizace druhu Homo sapiens sapiens.

07.11.2017 07:21
Kolaps planety se nekoná, to jen politici straší. Protože kdo se bojí, lépe se ovládá. Proč se nikdo nehrne do vlády, ale je tlačenice na opozici? Pro ParlamentníListy.cz se vyjádřil světově uznávaný geolog a biolog, docent Václav Ziegler. Ten ke smutku pravicově smýšlejících uvádí, že levice...

Nejpodivnější na tom je, že vám v tom, abyste promluvili, brání liberálové. Ti, kteří nejvíce bojují za svobodu projevu. Ale jen pokud říkáte to, co chtějí slyšet.

06.11.2017 21:05
Skupina trollů měla nalepit na sloupy prostý nápis "Být bílý je OK" jako past pro bojovníky za lidská práva. Ti se včetně médií okamžitě chytli a označili toto tvrzení za nacistické. Takže není v pořádku být bílý? Kdo nesleduje události v progresivních zemích jako USA, Německo a Švédsko...

Podle všech dostupných informací je nelegální imigrace jedna z největších bojových operací v dějinách lidstva

05.11.2017 22:43
Vladimíra Vítová „Elity“, respektive ti, co disponují neomezenými financemi (a nejedná se o národní „elity“) pečlivě a soustavně sledují skutečné nálady ve společnosti a pak přiměřeně těmto náladám vybírají tzv. politiky. Pro celé spektrum společenských nálad jsou do slova a do písmene...

Papež rychle zvyšuje počet papežských švýcarských jednotek. „Deset až dvanáct tisíc“ elitních válečníků na volné noze pod jeho velením a je údajně naplánován nábor dalších jednotek.

05.11.2017 15:36
Globalista papež František rychle buduje vatikánskou armádu   Papež František tiše shromažďuje armádu „deset až dvanáct tisíc vysoce vyškolených vojáků“, podle konzervativních odhadů vatikánských pozorovatelů a plánuje využít tyto militanty k tomu, aby pomohli nastartovat Nový...

Jak komunikuje duše s tělem?

05.11.2017 15:26
V medicíně na to odpovídá obor zvaný psychoneuroimunologie (PNI). Jejím významným představitelem v České republice je MUDr. Jan Šula. Jde o lékaře, který vystudoval 3. lékařskou fakultu UK v Praze a po atestaci odešel na praxi do USA. Po té sbíral zkušenosti ještě i v Evropě. Je prvním Čechem,...

Jak nám, ČR, pomáhá tzv sudetoněmecký landsmanšaft?

05.11.2017 15:05
Podívejte se na stanovy „sudetoněmeckého landsmanšaftu“ a jeho program. Pak si sami můžete odpovědět na otázku, jak nám sudeti, naši spojenci, jak tvrdí pan B. Sobotka, pomáhají.   Platné Stanovy sudetoněmeckého landsmanšaftu §3 stanov Sudetoněmeckého landsmanšaftu zní takto: "a) zachovat přes...

Dnes vzpomínáme na ty, kteří se jednoho dne probudili a uvědomili si, že jim bylo uzmuto nejen vše za co stojí zemřít, ale i to za co stojí žít...

05.11.2017 14:38
  Zdroj   Q.S. Vypadá to tak, že až se lidé probudí tady, tak jim nebudou patřit už ani jejich životy...

AERONET se odkopal...

04.11.2017 16:50
Nemám ve zvyku se vyjadřovat k práci alternativích serverů, které občas pročítám. Přívlastek alternativní zde používám záměrně. I když reálně lze i o tzv. alternativně pochybovat... Kromě amatérský projektů se na scéně vyskytují i projekty poměrně profesionální. Graficky, obsahově a zejména...

Černé pondělí

04.11.2017 13:59
Bílí Jihoafričané se vydávají protestovat do ulic jen zřídka – místo toho raději svému rozhořčení dávají průchod na Twitteru a Facebooku. Přesto ale při takzvaném #BlackMonday 30. října 2017 došlo ke spontánní vlně protestů – ve velkoměstech, vesnicích či ve školách. Farmáři svými...

Začalo sa to maslom. Čo príde na budúci rok?

04.11.2017 13:46
V súvislosti s ochranou pôdy som najmenej štvrťstoročie upozorňoval, že suverenita každej krajiny, ba i otázka spokojnosti občanov je spojená najmä so zabezpečením ich výživy. Potraviny sú jediná komodita, ktorú potrebuje pravidelne každý organizmus, teda aj človek. V nedávnom...

Třináct satanských pokrevních dynastií. Recenzia knihy. 2. časť.

04.11.2017 11:50
Druhá kniha bola vydaná v roku 2008. Sú v nej rôzne doplnenia informácií k predošlej knihe. Niektoré historické témy sú tam spracované do väčších detailov (Haawara dohoda o presídlení Židov z Nemecka do Palestíny, história vzostupu a financovania Hitlera, Židovské dejiny…). Ďalšie témy sa venujú...

Speciální biologická zbraň?

03.11.2017 19:09
Dostihly mě informace z Itálie, Německa a Britanie o tom, že cizinou financované nestátní neziskové organizace sbírají ve všech oblastech Ruska vzorky DNA ruských občanů – a to pro americkou vládu. A potvrzení těchto informací jsem nalezl i v anglicky psaných zdrojích. Jaký je asi důvod zájmu...

Na jídlo nemají a tak chodí vyhrabávat jídlo mezi odpadky na tržištích. Na druhou stranu je zde jiná skupina lidí, která jídlo, na které si nikdy nevydělali, vyhazuje.

03.11.2017 06:52
  Zdroj

Vlk a jehně

01.11.2017 18:13
    Jehně si s vlkem povídá vlk přitom jehně kolíbá. Řekni mi vlku, který den stal jsem se vlastně jehnětem? Vlk dlouze mlaskne, zavyje jehněčí srdce...

Taky se těšíte na EURO?

01.11.2017 15:51
Cena litru nafty po poklesu cen ropy na světových burzách v Evropě: Lucembursko               22,20 Kč Velká Británie              23,60 Kč Německo                    22,80...

Poslanec Okamura chodí močit na schody svému poslanci, píší objektivní noviny...

01.11.2017 15:15
Poslanec za SPD Lubomír Volný vydělává na nouzi romských rodin závislých na dávkách od státu na bydlení. Uvádí to dnešní MF Dnes v kontrastu s prohlášením lídra SPD Tomia Okamury, jenž chce odnímat peníze právě parazitům... Další ze série článků útočících na SPD a Tomia Okamuru. Jistě si každý...

Kde je zakopanej pes? Je to krásně průsvitný a hyzdí nám to tady...

01.11.2017 15:11
  Zdroj

Státní ČT se bojí zestátnění a ztráty "nezávislosti".

31.10.2017 21:10
Směšně působí rozhořčení řady politiků či komentátorů nad zestátněním ČT. Nelze zestátnit něco, co státní (sorry jako "veřejnoprávní") je. Stanovena zákonem, financována z poplatků, radu volí sněmovna, úhel pohledu určuje EU. Na úvod jedna starší citace člena Rady ČT, který přiznal, že ČT má...

Třináct satanských pokrevních dynastií. Recenzia knihy. 1. časť

31.10.2017 19:53
Pôvodne to boli poznámky spracované iba pre moje pracovné potreby, ale môžu byť užitočné aj pre iných, takže dávam text na blog. Je to stručné zhrnutie základných tém, ktoré boli spracované v oboch dieloch knihy. Je to dvojdielna kniha od španielskeho autora Robina de Ruitera, ktorá detailne...

Opravdu potřebujeme chemické zemědělství?

31.10.2017 19:47
  Zdroj

Připomenutí některých událostí české historie, jejichž výročí připadá na měsíc listopad.

30.10.2017 20:24
Připomeňme si další pamětihodné události z české historie, které měly pro naši zemi zásadní význam. Listopadový výběr nebyl jednoduchý, neboť v tomto měsíci došlo z hlediska českých dějin k mnoha událostem zásadního politického i symbolického významu. Některé z nich jsou dodnes některými složkami...

Bezpečnost země.

30.10.2017 19:41
Jak je v rozbouřeném světě schopna obstát česká armáda? Martin Koller ve svých textech pro ParlamentníListy.cz již rozebíral připravenost mužstva, nyní se zaměřuje na to, jak by v případném konfliktu dokázal velet český generální štáb. Představení českých generálů se zaměřením na ty, které...

Lopaty, důchodci a idioti nás opět přiblížili k Rusku...

30.10.2017 13:16
Takto alespoň zní mnohé komentáře osvícených hlasatelů pravdy a lásky a na diskuzích čteme samozřejmě i vyjádření mnohem peprnější, která by mi zřejmě neprošla ani pokud by šlo o citaci. Češi opět zklamali, stejně jako v šestačtyřicátém a devětašedesátém. Všichni, kdož volili Babiše jsou,...

O čem se nepíše.

30.10.2017 12:59
Andrej chce referendum s tři sta tisíci podpisy, tak jako Dienstbier, takže ve skutečnosti referendum nechce. O výstupu z EU nechce ani slyšet, přišel by o stamilionové dotace. Dle něj je EU zárukou míru. Skutečně nás chrání před imigranty nebo nám je povinně nedemokraticky...

Odpálení policejní stanice ve švédském Helsingborgu. Gangy nabírají na síle a policie musí ustupovat. Švédské zákony ve "vyloučených lokalitách" neplatí.

30.10.2017 12:36
Vchod do policejní stanice ve švédském Helsingborgu byl zničen výbušninami krátce po půlnoci z úterý na středu 18. října. Tento incident švédští představitelé označili za „útok na demokracii“ a také teroristický útok, a 20 švédských politiků vzápětí promluvilo – chtěli by vyslat vojáky do řady...

Měli bychom doběhnout Slováky? Proč jich tedy tolik pracuje u nás a ne naopak?

30.10.2017 07:04
Tak prý se Slováci mají dobře. Prý dokonce lépe než Češi. A prý je to tím, že už zavedli euro. Prý proto musíme euro taky rychle zavést, abychom se měli stejně dobře jako oni. Jo aháá. To jsou mi ale věci. Tak tedy pojďte přemýšlet se mnou. Zapomeňme na chvíli na řeči o hrubém domácím produktu....

V čem spatřuje ČT veřejnoprávní službu, když si pozve jednu liberální husičku, obstarožního salonního levičáka a mladého bolševika?

30.10.2017 06:54
Zapnu asi po 5 letech Vaška Moravce a vidím Bělohradskýho, Vášáryovou a Bartoše. "Ty vole", říkal jsem si v duchu, tak proč to rovnou nenatáčí na Klinice? V čem spatřuje ČT veřejnoprávní službu, když si pozve jednu liberální husičku, obstarožního salonního levičáka a mladého bolševika? V čem přesně...

Evropský parlament před týdnem odhlasoval ve věci úpravy tzv. Dublinské úmluvy změny, které směřují k dalšímu zaplavení Evropy muslimskými arabskými a africkými migranty.

30.10.2017 06:47
Tak to je definitivní konec Evropy a my v SPD znovu bijeme na poplach a žádáme vyhlášení referenda o vystoupení ČR z EU. Evropský parlament totiž před týdnem odhlasoval ve věci úpravy tzv. Dublinské úmluvy změny, které směřují k dalšímu zaplavení Evropy muslimskými arabskými a africkými...

V čem je epochálnost páně ministrova blábolu?

29.10.2017 18:41
V jakési hře český génius Jára da Cimrman pravil o svém hereckém soku: "Kam se hrabe Bittner!"  Po výrocích pana ministra kultu, koryfeje sudetů, Mgr. Daniela Hermana na severu Eurozprávy.cz ("Jste drzý spratek! Proboha, to jsou výplody. Herman promluvil o agentechČíny a Ruska...") můžeme...

Živly budou mít poslední slovo.

29.10.2017 14:21
Bylo docela symbolické, jak se nad naším územím v opomíjeném /ze strany eurounijních médií/ výročí vzniku samostatného Československého státu, přehnala bez nadsázky smrtící vichřice. Jakoby zametla cestu naší minulé státní existence. Přitom zabíjela a bořila. Nebylo to samozřejmě srovnatelné s...

Zhroutí se USA podobně jako SSSR?

29.10.2017 13:56
„Krize se může stát také velkou příležitostí“ – Barack Hussein Obama   Ze zoufalství nad pasivitou vlastního národa mě často napadá, že zhroucení Spojených států by mohlo být tím jediným, co by naše lidi dokázalo obrátit proti systému, který se je pokouší zničit. Tento „katastrofimus“...

Pochod Sorosových fašistů v Praze v den voleb

29.10.2017 11:46
Zdroj   Q.S. Zajímavé jak se v časových intervalech mění jen dresy a vyřvávaná hesla... Neustále se v médiích a ze strany politiků varuje před extrémisty, nacisty, xenofoby a přitom sorosovský extrémismus za podpory Bruselu jen kvete! Co jiného si má člověk představit pod pojmem extrémismus,...

Nehodící se škrtněte....

29.10.2017 11:31
Dříve jsem chodíval na Aeronet rád. Byla to skutečná alternativa. Od jisté doby z něj mám rozporuplné dojmy. To umocňuje i to, že pokud panu VK postuji komentáře na jeho články, tak se mi zhusta stává, že nejsou zveřejněny. Je to snad proto, že mu do jeko konstrukcí házím vidle? Je snad...

Snad příští rok ještě symbolicky oslavíme 100 let české státnosti, ale Česká republika již v této chvíli de facto neexistuje. Lidé /voliči/ sami odhlasovali ortel jejího konce.

28.10.2017 16:02
Týden po volbách je čas nalít si čistého vína: lidé chtějí být klamáni, lidé / voliči chtějí být otroky ve vlastní zemi. Kdyby tomu tak nebylo, tak by nevolili proti svým bytostným zájmům, proti svému životu a proti životu svých rodin. Lidé si ale zcela vědomě zvolili své otrokáře, ačkoliv si mohli...

1.místopředsedkyně senátu parlamentu České republiky za KDU-ČSL

28.10.2017 15:25
  Zdroj    

Evropa je kontinent, kultura a hlavně Evropané. Evropa tady byla před EU a bude i po ní.

27.10.2017 16:20
„Zaorálek po mně řval, ať si to vyřídíme po Ostravsku někde v křáku,“ směje se vzpomínce na předvolební kampaň nový poslanec SPD Lubomír Volný. V tomto kontextu ujišťuje, že po mnoha letech na našich základních školách a dvouleté praxi s novozélandskými Maory, se svými 196 cm a sto kilogramy živé...

Piráti jsou Sorosova mládež.

27.10.2017 08:56
Uvedu zásadní důvody, proč se „dostali“ Piráti do parlamentu. Prvním důvodem je skutečnost, že se jedná o nadnárodní organizaci řízenou americkou administrativou, za účelem likvidace české, potažmo evropské populace. Piráti jsou Sorosova mládež. Cílem je zničit celou jednu generaci, aby byl...

Moc dobře vědí, že velkolup a rozkrádačku republiky mohou ochránit jen bodáky NATO, a nařízení Unie, nikdo jiný.

27.10.2017 06:46
Když jsem otevřel stránky Práva z 23. října 2017 plné komentářů parlamentních voleb, nevěřil jsem svým očím. Toto že jsou komentátoři, analytikové, kteří mají čtenářské obci předkládal reálný rozbor společenské situace.    Musím politovat odběratele Práva. Ani jediný ze čtyř...

Tak jako je vůle Alláha, vyrazíme společně pěšky do severní Evropy. Cesta, která nás povede přes Makedonii a Alláh nás doprovodí na našem pochodu.

27.10.2017 06:40
Uprchlíci, kteří jsou v Řecku, už toho mají dost. Úřady je nenechají cestovat dále na sever a cítí se opuštění. Z tohoto důvodu muslim jménem Omar Alagha na Facebooku nyní vyzývá všechny uprchlíky v Řecku, aby se shromáždili v listopadu a pochodovali do severní Evropy. Na Facebooku a...

Žádost o trest nejvyšší pro pro Sobotku, Hermana, Schwarzenberga a jim podobné.

26.10.2017 19:34
Vepřín Lety = 1/2miliardový tunel, lithium 10x předraženo. Odhad byl 50 milionů...   Žádost o trest nejvyšší pro pro Sobotku, Hermana, Schwarzenberga a jim podobné kvůli paktování se Sudetoněmeckým landsmanschaftem výkup vepřína za půl miliardy, když odhadní cena byla pouhých 50...

9 z 10 voličů doporučuje léčbu vředu vředem.

26.10.2017 15:27
Tak a máme po volbách. A pokud se něco neplánovaného nestane, další budeme mít v roce 2021. Že ten rok vypadá děsivě? Ano, vypadá. A nebude to jen v tom, že budeme vzpomínat 100. výročí úmrtí Nikoly Šuhaje.   Přesně před sto...

Shinzó Abe se svou LDP (Liberálně demokratická strana) jednoznačně vyhrál předčasné volby.

26.10.2017 14:40
„Tuhle zemi budeme chránit až do konce“ (LDP) Japonský premiér Abe v září tohoto roku vyhlásil předčasné volby, které proběhly v neděli 22.10.2017. Důvodem je narůstající potencionální nebezpečí ze strany Severní Koreje a proto se rozhodl pro nový mandát. Jeho oblíbenost prudce klesla...

Souhlasí s postihy vlastní země, koryta se nevzdá.

26.10.2017 10:21
Pavel Telička, soudruh komunista z dob minulých a soudruh EUsocialista z dob současných, vystoupil z hnutí ANO, ale v Bruselu jako jeden z místopředsedů setrvá. Souhlasí s postihy vlastní země za nerespektování kvót. Je to patriot   Coby syn komunistického diplomata v roce 1986...

Co je hrozné? Míra sebereflexe v záporných číslech.

26.10.2017 09:39
Hrozné jak reagují neúspěšné strany na svůj propad. Jak stále opakují prázdné floskule. Například:  Nedokázali jsme voličům vysvětlit náš program. Nedokázali jsme zúročit naše úspěchy....Bla bla bla Nikdy nedojdou seberflexe a nepřiznají, že: ČSSD  - OKD, Lithium, inkluze, souhlas s...

Výbor občanských svobod Evropského parlamentu v pátek odhlasoval úpravy tzv. Dublinské úmluvy, které odpovídají návrhům tzv. Sorosova plánu na "stálý a povinný mechanismus přesídlování migrantů s neomezeným limitem.

26.10.2017 09:03
Institut 2080 zveřejnil vysoce znepokojivou zprávu.    Přinášíme ji celou zde: Výbor občanských svobod Evropského parlamentu v pátek odhlasoval úpravy tzv. Dublinské úmluvy, které - podle maďarského premiéra Orbána - odpovídají návrhům tzv. Sorosova plánu na "stálý a povinný...

Biohistorie

25.10.2017 23:22
Biohistorie je studium dějin utvářených biologií. Biohistorie považuje biologickou stránku člověka i přírodní prostředí za významného činitele při utváření dějinných událostí. 1] Přestože ji Americká historická společnost neuznává za speciální kategorii v rámci disciplíny, je tento...

CHILE: PROTEST FEMINISTEK

25.10.2017 19:11
Chilské studentské feministické organizace, protestovali v hlavním městě Santiagu de Chile, proti sexuálnímu harašení. Studentky podpálily loučemi figurínu muže, a vydaly se protestovat do centra města. Pochod s loučemi připomínal pochody nacistů, ale v rukou feministek je to samozřejmě v pořádku....

Lžou jako když tisknou...

25.10.2017 18:43
  Zdroj

Tristní, ale to je předobraz budoucí Evropy.

23.10.2017 21:29
Švédskem otřásá skandál. Úspěšný a oblíbený programový ředitel švédského kanálu TV 4 byl svými kolegyněmi nařčený ze sexismu, rasismu, homofobie a sexuálních obtěžování. Švédsko dokonce o dva dny předstihlo Hollywood, kde majitel známého filmového studia, Harway Wienstein, byl obviňován z...

Občanská výchova 7. ročník ZŠ

23.10.2017 18:08
  Hidžáb je islám nebo rasa? Nebo podprahově odpor k islámu=rasizmus?

Jak zjistit příčiny nelegální migrace?

23.10.2017 14:31
ZADÁNÍ Situace k vytváření otázek Situace vychází z nesčetných zpráv v médiích.  Úkol k vytváření otázek Zajímá nás, proč se v tak krátkém časovém úseku a až čtyři roky po rozpoutání ozbrojeného konfliktu v Sýrii vzedmula tak velká migrační vlna do Evropy. Cílem je zjistit,...

Výprask „tradičních stran“ Česka

23.10.2017 13:28
Výprask „tradičních stran“ Česka   V nadpisu této stati jsem použil uvozovky u spojení "tradičních stran Česka". Je to logické. V současnosti  název "tradiční strany" přenesli  medialisté na několik stran v "Česku". Tradiční politické strany v "Česku"  jsou nyní vpravdě pouze...

Jen se oněm umělcům divím, že se takhle ponižují a zesměšňují.

23.10.2017 13:21
Režisér Jiří Strach na svém FB profilu před volbami podpořil ministra kultury Daniela Hermana. Jak už bývá zvykem, umělcova podpora přerostla ve směšné zbožštění toho, jenž neuspěl. Kdo bude dalším v pořadí, pane Strachu? Předesílám, že každý má nevyvratitelné právo podporovat, koho chce, dle...

Podvodná manipulace s výsledky voleb?

22.10.2017 22:30
Vážený pane prezidente, my občané, kteří jsme sledovali průběh sčítání hlasů voleb do Poslanecké sněmovny Parlamenty ČR, jsme si povšimli výraznou nesrovnalost, která by jenom těžko mohla být náhodná. Zhruba po sečtení 95% volebních okrsků byly výsledek strany TOP 09 výrazně pod hranicí...

Vzpomeň si a nech to být...

22.10.2017 21:42
Vzpomeň si a nech to být

ANO pro muslimy a migranty bude líp ...

22.10.2017 09:01
Za hnutí ANO byl v současných volbách zvolen poslanec s muslimskými kořeny - Farhan Kamal, a to v Plzni. Posílí tak senátora za ČSSD Hassana Meziana. Muslimové tak mohou být spokojení, že v českém parlamentu mají dalšího "svého" člověka. Naopak bojovníka za zachování naší společnosti...

Volby 2017

21.10.2017 16:38
Opět se ukázalo, že lidé jsou nepoučitelní, stále jim nestačí zkušenost a opět si zvolili stávající systém. Vyhrála EU a další výrazné posuny ČR k islamizaci a ztrátě zbytků suverenity. Kromě obojetného a mazaného oligarchy zvítězila hardcore verze sorosovské armády trockistických nátlakových...

Nepřipojujte se svým hlasem ke zrádcům, lokajům, zbabělcům a zlodějům.

21.10.2017 13:31
  Zdroj

Důležité!!! Co potřebujete vědět než půjdete k volbám, co vám neřeknou: Proč nemáme referendum. Co se ukrývá za libě znějícími slogany...

21.10.2017 12:00
Kdo ohrožuje bezpečnost občanů, jaké jsou skutečné cíle politických stran, skutečný smysl integrace EU.  Dejte si vše dohrmady tak, jak to ve skutečnosti je, bez příkras a falešných nadějí, abyste se mohli skutečně rozhodnout vy sami a na základě reálných faktů bez orwellovského...

Nevím o tom, že by 96 % českých politiků skrývalo svou orientaci, pane novináři.

21.10.2017 11:48
Matěj Stropnický se po deseti letech rozhodl nebýt srabem a chvíli před volbami tasil trumf! Je homosexuál! A ještě k tomu účelově populistický. Že by se mu zachtělo nějakého procenta od LGBT-XYZ komunity?   Ať se pan soudruh Stropnický sexuálně orientuje, jak je mu libo. Je to jen jeho...

Volby 2017: Víš, koho a co volíš? ANO

20.10.2017 07:20
  Zdroj

Jaké jsou tedy podle Babiše národní zájmy, když se k nim ani nevyjadřuje?

19.10.2017 07:19
Mylné hodnocení politiky A. Babiše aneb Babiš jedná v naprostém souladu s politikou NATO a EU. V zahraničních i domácích médiích se objevují mylná a zavádějící hodnocení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, o němž novináři píší zřejmě jen podle toho, jak vystupuje na exponovaných místech (směrem k...

Příklady táhnou aneb minulost píše budoucnost

18.10.2017 23:21
Americké noviny New York Times napsaly: "Vměšování Ruska do voleb není bezprecedentní jev". A jak je správně dále poznamenáno, dlouho před Putinem, během studené války, vymývání mozků prováděla CIA , která vedla protikomunistickou propagandu a to jak v USA tak v Evropě....

Volby 2017: Víš, koho a co volíš? ČSSD

18.10.2017 19:48
  Zdroj

Evropa je ve válce, bojujeme o přežití naší civilizace. Náš nepřítel nemá žádné zábrany, proto není žádný způsob obrany zakázán.

18.10.2017 19:11
V interview pro ParlamentníListy.cz to říká politolog a expert na mezinárodní otázky Petr Robejšek, aktuálně též mentor a kandidát politické strany Realisté. Státy Visegrádské čtyřky jsou podle něho aktuálně nejsilnější baštou obrany Západu. Většina Evropy prý není schopna se bránit barbarům. Pane...

Názory SPD těsně před volbama

18.10.2017 17:37
  Zdroj

Eurokomisařka Věra Jourová se setkala s Georgem Sorosem. Podle zdrojů spolu projednávali omezování šíření informací na Facebooku.

18.10.2017 15:16
Facebook se snaží vycházet vstříc různým režimům a nepohodlné informace blokovat. V Číně to jsou tzv. disidenti, v Pákistánu ateisté a v EU odpůrci islamizace. Nepohodlné příspěvky jsou například vraždy a znásilnění, které spáchají tzv. uprchlíci, které do Evropy dovážejí Sorosovi neziskovky a...

Zkušenost říká, že nejvíc se toho dozvíme jeden až dva dny před volbami. Tento postup se osvědčil jak v kauze Bartončík, tak v kauze Kubiceho zprávy s údajnou pedofilií někdejšího předsedy vlády Jiřího Paroubka.

17.10.2017 23:04
Myslím, že nemá cenu hodnotit a rozebírat programy jednotlivých stran. Jde o brutální boj o moc. Na jedné straně mocenská klika, která je u vesla 28 let, na druhé straně „zbytek světa“. Dinosauří mocenské uskupení zahrnuje ČSSD, TOP09, ODS, KDU–ČSL, Piráty, případné Starosty a Zelené. To je půdorys...

Peklo v Kalifornii. Doslova.

17.10.2017 22:08
SANTA ROSA, CA – OCTOBER 11: Hundreds of homes in the Coffey Park neighborhood that were destroyed by the Tubbs Fire on October 11, 2017 in Santa Rosa, California. At least 21 people have died in wildfires that have burned tens of thousands of acres and destroyed over 3,000 homes and businesses...

Vyostřený spor mezi Okamurou a Hermanem.

17.10.2017 19:48
  Zdroj

Zachování našeho národa.

17.10.2017 19:30
  Zdroj

Volby 2017: Víš, koho a co volíš? Piráti 2

17.10.2017 18:37
Zajímavé video k I.Bartošovi a Pirátské straně...  Zdroj videa: https://www.youtube.com/watch?v=dhD9N... Případnou diskusi směřujte na zdrojový odkaz výše.  Bartoš byl zvolen do čela strany 04/2016, video pochází dle zdroje z 2/2016.    Zdroj   Q.S. Bartoš: "Piráti nejsou...

Tak mi napsal starosta koho mám volit...

17.10.2017 15:50
Milí sousedé! Náš život se za posledních 28 let dramaticky změnil. Určitě k lepšímu. Žijeme ve svobodné zemi. Nikdo nás netrestá za to, co si myslíme a co říkáme. Máme šanci ve svobodných volbách ovlivnit komu svěříme správu České republiky. Tak určitě... Máme tu už 28 let stále tytéž "osobnosti",...

Letošní volební kampaň je extrémně špinavá, protože jde o mnoho...

17.10.2017 12:11
...uvádí ve svém komentáři analytik Martin Koller, podle něhož jsou na jedné straně hnutí a strany, které jsou všemožně umlčovány a napadány, a na druhé jiné, kterým se dostává všemožné masivní podpory. A obsáhle vše vysvětluje.   Pár dnů před volbami   Při sledování zuřivého tažení proti...

Nekorektně

17.10.2017 09:31
Masters of Matrix...     Q.S. Přemýšlejte o budoucnosti... A vzpomeňte si na masírku před rokem, dvěma, nedávno.... Zejména na člověka, který je miláčkem kulturní fronty, který tvrdil, že sexuální útoky v Kolíně jsou srovnatelné s vesnickou tancovačkou, že se tu 80 000 migrantů z...

Australané uvádí na svém webu, že už vlastní cínovecké lithium a 9 dnů po podpisu memoranda začali emitovat nové cenné papíry

16.10.2017 20:39
Australský těžař začal 9 dnů po podpisu memoranda o lithiu na Cínovci vydávat v Austrálii nové balíky cenných papírů, jejich kótování a valuaci přitom zjevně opírá o perspektivu těžby českého lithia, které ale firmě zatím nepatří! Na scéně je další rodina miliardářů v pozadí za českým...

Skandální vystoupení předsedy vlády.

16.10.2017 20:06
Několik dnů před klíčovými volbami do parlamentu České republiky, vystoupil s projevem na mimořádné schůzi sněmovny ke kauze lithium, předseda vlády Bohuslav Sobotka za ČSSD.   Poslouchal jsem ho pozorně a nestačil se divit. Nejdříve obvinil ze lži předřečníka předsedu KSČM Filipa, potom...

Tiskovka KSČM a ODS ke kauze "Lithium" 16.10.2017. Vláda neříká pravdu. Bílý kůň k ukradení strategických zásob ČR.

16.10.2017 19:03
  Zdroj   Q.S. Každý, kdo tuto kauzu bagatelizuje a zastírá fakt, s kým a za jak podivných podmínek a okolností, vláda uzavřela takto účelovou a pro nás nevýhodnou a potenciálně ekonomicky velmi nebezpečnou dohodu /arbitráž/, má máslo na hlavě a je v tom nějakým způsobem namočen. Což ODS...

Volby 2017: Víš , koho a co volíš? TOP09.

16.10.2017 07:23
  Zdroj

Za týden jsou volby. Chaos, lži, podvody a mystifikace vrcholí. A ještě určitě něco výživného přijde.

15.10.2017 20:19
Rakušané to mají za sebou, pro letošek zbýváme už jenom my. Výsledky voleb u našich jižních sousedů, v okamžiku, kdy čtete tyto řádky, už znáte. Jsou pro nás poměrně důležité, protože dosavadní nekonečná vláda lidovců a socialistů donedávna otevírala dveře migrantské tsunami právě tak, jako...

MARTIN KONVIČKA: PROČ BUDU VOLIT SPD?

15.10.2017 19:50
  Zdroj   Q.S. Považuji to za velice správné a nesobecké rozhodnutí. Pronárodní a vlastenecké síly by se měli sjednotit a podpořit jedinou stranu, která je schopna být protiváhou zbabělým a vlastizrádným stranám, které nás vedou k národní katastrofě a ztrátě státnosti. O nic méně v...

Rakouské parlamentní volby podle odhadu vyhrála lidová strana Sebastiana Kurze těsně před Svobodnými. Třetí jsou sociální demokraté kancléře Kerna.

15.10.2017 19:46
ÖVP má v rakouských volbách podle odhadů 30,2 procenta, SPÖ 27,1 procenta a FPÖ 27,1 procenta. V parlamentu zasednou i liberálové, Zelení a Pilz, uvádí odhad ORF. S odhady přišla i ČT24.      Ať již průzkumy ukazují druhé či třetí místo sociálních demokratů, je to nejhorší výsledek...

Majetkové nároky sudetských Němců v ČR trvají: Ověřuje si Ministerstvo zahraničních věcí tyto skutečnosti a přijímá adekvátní opatření?

15.10.2017 10:44
Mohou se sudetští Němci stále domáhat majetku v ČR?   Václav Snopek, člen hospodářského výborum sněmovny   Na Václava Snopka se obrátili znepokojení naši občané ohledně majetku sudetských Němců. V čem spočívá podstata tohoto znepokojení? »Čerpám z veřejných sdělovacích prostředků. Cituji:...

Chci být prezidentem, říká šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Rozparcelováno před volbami? Bělobrádek premiér, TOP, ČSSD, ODS, PIRÁTI, ANO v proevropské vládě?

15.10.2017 10:37
Hostem Kauzy dne byl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Ten je přesvědčený o tom, že se jeho koalice se starosty do Sněmovny dostane. Podle jeho slov se nové uskupení dostává do povědomí voličů. V rozhovoru také krátce laškoval o tom, že by se rád stal prezidentem. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek...

„Každý, kdo má oči, tak vidí, kdo dělá tyto druhy činů.“

14.10.2017 20:29
Švédská právnička Elisabeth Fritzová tvrdí, že ve většině případů znásilnění musela pracovat s podezřelými, kteří byli identifikováni s přistěhovaleckým pozadím a vyzvala vládu, aby problém začala řešit.    Paní Fritzová podnikla neobvyklý krok a popsala tento problém na svém...

Jak selhala migrace ve Švédsku.

14.10.2017 19:01
  Zdroj

Volby 2017: Víš, koho a co volíš? - Řízená migrace, reforma EU.

14.10.2017 18:25
Nakolik se slučuje víc a víc EU a udržení odmítavého postoje v migraci? Několik faktů o řízené migraci a připravované reformě EU, které by měli být vzaty v úvahu. Podle většiny voličů, chce česká společnost volit strany, které mají v programu víc a víc EU....  ODKAZY K VIDEU: ◘ Mořské právo v...

Pokud nechcete podporovat žádný ze sociálně inženýrských projektů, netoužíte měnit náš svět etnicky, ani genderově, ... potom nemůžete volit Zelené, ani Piráty.

14.10.2017 12:57
Střetl jsem se zajímavým fenoménem. Lidé, kritičtí k systému, lidé, které znám a vím, jaké mají názory, se chystají volit Piráty. Na tom by nebylo nic špatného ani divného. Zajímavé ovšem na tom je, že se do jednoho domnívali, že piráti jsou anti-systémová strana a také proti-imigrační strana....

Teprve HateFree tě naučí pořádně nenávidět – aktivisté placení z našich peněz v akci.

14.10.2017 12:50
HateFree pokračuje. Vyvrátila i hoax, že cikáni nemusí platit za máslo! Vivat! Na lásku aktivistů za miliony z našich kapes jsme náležitě hrdí jako hrdobci! Jen výsledky jsou alarmující. Teprve HateFree tě naučí pořádně nenávidět!   HateFree, která za desítky milionů z našich kapes za...

Vláda klidně formalizuje spolupráci na těžbě lithia se společností se sídlem v daňovém ráji a s nejasnou vlastnickou strukturou, kde 7% akcionářů tvoří čeští občané!!!

13.10.2017 14:52
Současná vláda se snaží prezentovat jako vláda bojující s daňovými úniky a nejasnou vlastnickou strukturou firem čerpajících dotace nebo realizujících veřejné zakázky. Přitom ministerstvo životního prostředí udělilo v letech 2016 a 2017 souhlas geodetického průzkumu těžby lithia společnosti...

Tolerance k islámskému násilí.

13.10.2017 14:43
  Zdroj

Tomio Okamura ve volebním rozhovoru.

13.10.2017 09:19
  Zdroj

Kosovo, Krym, Katalánsko a přístup k řešení problémů ze strany politických špiček ukazují stav jaký vládne v Evropě.

13.10.2017 08:31
A jaký pán, taková média, takže reálný základ zmizel v haldách blábolů a místy i účelových lží.   KOSOVO Historické území Rašky, poté Srbska a s ním ovládnuto Osmanskou říší, s postupným úbytkem slovanského obyvatelstva. Nikdy nebylo samostatné a pouze v letech 1941-1944...

Na scéně je další podvrh, tentokrát je terčem Tomio Okamura! Týden před volbami na něj vytáhli zfalšovaný dokument.

12.10.2017 21:34
Fiat-alternativní server uveřejnil fotokopie smlouvy, která měla z Okamurova Úsvitu vyvést desítky milionů korun! A Babiš už nemá potvrzení, že nespolupracoval s agenty StB! Do voleb do poslanecké sněmovny v ČR zbývá prakticky už jenom poslední týden a politické strany se snaží co nejvíce...

Sledujete ty „obránce demokracie“, kteří vyhrožují omezováním svobody slova pod záminkou obrany demokracie?

12.10.2017 19:36
K Havlovým nedožitým narozeninám a jejich „neoslavě“   Kde hledat skutečné Putinovy agenty? Hledejte je mezi těmi, kteří vyvolávají největší povyk okolo ruských hrozeb, největšího zla pro „současný pohodový svět“, ve kterém díky US a EU, resp. Německu žijeme. Neboť jak bychom šťastně žili,...

Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat s toho, co v těchto letech napáchali...

11.10.2017 22:36
Přetiskujeme níže dopis s fotografiemi, který jsme dnes dostali elektronickou poštou – emailem a který nás zaujal. (vpravo na snímku jde zřejmě o německý překlad Benešovy citace, která byla poničena) Když jsem v roce 2010 procházel Českým Krumlovem, narazil jsem na nádvoří hotelu Růže na bystu...

Jak jsme se stali kolonií.

11.10.2017 22:10
Nejnovější přednáška ekonomky Ilony Švihlíkové. I když téma je již mnohokrát zopakováno, vždy je obohaceno o aktuality a dozvíte se tak vždy něco navíc. Zdroj

Petr Robejšek ve volebním rozhovoru.

11.10.2017 21:53
  Zdroj

Volby 2017: Víš, koho a co volíš? Zelení.

11.10.2017 18:57
... aneb co na letácích není vidět. Další Systémová strana tentokráte maskovaná za zelený závoj přírody v čele se synkem ministra Stropnického. Zdroj

Očkovaná děvčata. Dánský dokument.

11.10.2017 16:54
Očkování proti lidským papilomavirům (HPV) vakcínami Cervarix, Silgard a Gardasil 9 za účelem prevence rakoviny děložního čípku a dalších onemocnění je jedním z nejvíce kontroverzních a nejsilněji odborně kritizovaných očkování současnosti. Mohutné investice a komplexní...

Proč dostal najednou Pirát Bartoš tak velký prostor?

11.10.2017 11:56
Česká televize od určité doby zařadila Piráta Baroše jako milovaného, hýčkaného hocha, který si zaslouží být na veřejnoprávní televizi. A že má stále ještě moc je vidět na (ne)zmanipulovaných průzkumech. I když ve volbách uvidíme... Přesto není od věci něco připomenout  ANTIFA ANTIFA Za svou...

Kdo s mečem proti lidu vystupuje, mečem lidu schází, třeba jen z politického výsluní na místo zapomnění a hanby.

11.10.2017 11:49
Je v sobotkovské republice ještě lid zdrojem veškeré státní moci?   Pan B. Sobotka, ještě premiér ČR, ví velmi dobře, že velká většina občanů republiky se staví proti přijetí eura. Dlouhodobě a stále silněji. Pokud by skutečně chtěl jednat v souladu s vůlí lidu, mohl by na tento...

Vskutku nádherná spolupráce sociálních inženýrů, životu nepostradatelných neziskovek a kvalitní žurnalistky...

11.10.2017 11:26
Péče o těhotné migrantky se zanedbává, ohrožuje to budoucí Evropany. Goebbels se vrací?   Pomalu nám média, neziskovky či supermarkety začínají naznačovat, jak to s námi sociální inženýři vymysleli: z uprchlíků jsou migranti, z migrantů jsou budoucí (a lepší) Evropané! Metamorfózy a import od...

Jednání Fóra 2000 plno zdaru.

11.10.2017 10:41
Forum 2000 objevilo Ameriku.     Demokracie v Evropě je ohrožena. V Evropské unii se šíří populismus. Moudré hlavy starších hodnotily alarmické změny v Evropě. Jak udržet nastavená pravidla, když to nikdo nechce? Demokracie a populismus. Obě slova spolu dost souvisí. Demokracie -...

Raději piTomia než provařené farizeje z tradičních stran.

11.10.2017 10:36
Problémem tradičních stran je jejich minulost, resp. chování lídrů a hlavně činy. Skutky nelze okecat a já doufám, že tentokrát ani přebít novými, lepšími nesplnitelnými sliby.   Přestože si myslím, že tyto volby budou o imigraci a postoji k EU, tedy k naší svobodě v budoucnu, rád bych...

Australská společnost EMH, která bude těžit české lithium nemá žádnou těžební historii. Vlastní a ovládají ji schránkové společnosti s nedohledatelnou vlastnickou strukturou

11.10.2017 08:55
ČSSD podepsala memorandum o cínoveckém lithiu s firmou, která nemá žádnou historii, její akcie drží schránkové společnosti a v čele její dceřinné firmy v ČR sedí člověk, který pracoval pro Bakalu. Webové stránky Cínovce jsou mimo provoz, lidé prý moc “čuměli” na profilovky v souvislosti s kšeftem...

Kapesní průvodce pro voliče: Politické strany a jejich vztah k multikulturalismu.

11.10.2017 08:44
Je čas předvolební a je proto vhodné si připomenout, jaké mají hlavní české politické strany a hnutí vztah k multikulturalismu. Pro pořádek uvádím, že budeme vše posuzovat podle biblického „po ovoci poznáte je“, tedy podle programů a skutků, nikoliv podle dočasných (ne vážně myslených)...

Prezident Zeman vystoupil na půdě Rady Evropy ve Štrasburku. Hovořil o nesmyslnosti evropských sankcí namířených proti Rusku. ČT vypadl signál...

10.10.2017 17:43
Prezident Miloš Zeman vystoupil na půdě Rady Evropy ve Štrasburku. Hovořil především o nesmyslnosti evropských sankcí namířených proti Rusku. Dotkl se tématu migrace a uznal právo lidí protestovat ve prospěch migrantů i proti nim. Kdo neuznává oba tábory, není podle Zemana demokrat. Nakonec...

Předvolební debata Okamura, Babiš, Stropnický, Mach, Robejšek...

10.10.2017 16:25
  Zdroj     Q.S. Bože, ochraňuj tuto zem před TOP, KDU, Zelenými, ANO, ČSSD, STAN, Piráty, jejich lhaním a slepotou jejich voličů... Agenda a skutečný program těchto stran je něco úplně jiného než laciné předvolební rétorické cvičení na kameru. Ještě bych si dovolil upozornit na...

Bylo nebylo v Las Vegas.

10.10.2017 14:29
Analytik Martin Koller se ve svém pravidelném komentáři pro ParlamentníListy.cz věnuje nedávnému útoku střelce v americkém Las Vegas. Bez ohledu na všemožná oficiální prohlášení je podle něho hodnocení vražedného střelce nejisté. A tak se snaží najít odpověď na to, komu takový masakr mohl vlastně...

Analýza kauzy lithium: Memorandum je poukázka na výpalné. Na dobývání miliardové renty v mezinárodní arbitráži. Bez nutnosti jedinkrát kopnout do země.

10.10.2017 11:22
Havlíčkovo memorandum o výpalném z českého lithia - o co ve světle zákonů a mezinárodních dohod opravdu jde.   Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) podepsal 2. října 2017 s australsko-americkou firmou European metal holdings Ltd. Memorandum o porozumění v oblasti těžby a zpracování...

Státní podíl ve firmě OKD byl ohodnocen na takřka 13,5 miliardy. Vláda přesto tento podíl prodala v roce 2004 za částku menší než 2,5 miliardy. Teď nám ti samí cpou euro...

10.10.2017 10:30
Šéf ČSSD věděl, že okrádá občany a přesto prodal OKD pod cenou!! Pondělní Lidové noviny informují o tom, že v pátek proběhne další jednání o kauze OKD. Premiéři Vladimír Špidla a Stanislav Gross prý se svými vládami věděli, že posudek, na jehož základě prodávali OKD, nebyl úplný. Ale podle všeho je...

Proč jsem proti přijímání...

10.10.2017 09:51
Jakkoliv jsem z migrační invaze již unavený, tak ji považuji stále za stěžejní téma. Zde jsou některé moje důvody, proč jsem proti hromadnému přijímání ilegálních migrantů z nám nepřátelské kultury.   Mám velké obavy z vývoje v naší zemi po volbách.  Většina politických stran v...

Bez odborníků by bylo lidstvo ztracené. V novinách by nebylo co psát.

10.10.2017 09:47
Ještě že je máme   Samozřejmě odborníky správné na svých místech. Ve stále složitějším světě se stárnoucí člověk cítí bezmocný bez jejich pomoci. Právě jsem si přečetl, že máslo není zrovna to nejzdravější. Zvláštní, nedávno jsem četl, že pro starší občany je máslo nejlépe přijatelným...

Lithium a chaotické lhaní ČSSD.

09.10.2017 20:40
Problematice horního zákona ani není třeba rozumět a jen podle podivuhodných veletočů ve výmluvách ČSSD musí být každému jasné, že tady něco nehraje. Pro rychlou orientaci v kauze lithia je dobré se hned na začátek podívat na text onoho memoranda, které tak rozvířilo celou debatu. Najdete...

Koho volit?

09.10.2017 16:36
Jak bylo zmíněno v Prohlášení Přípravného koordinačního týmu Aliance pro transformaci ČR k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017, tak ani letos není výběr před volbami jednoduchý, nicméně je to s každými volbami lepší. Dle svého nejlepšího vědomí zde uvedu následující strany, které...

„Dáš se vlevo a přijdeš napravo. Dáš se vpravo a přijdeš nalevo. Dialektika.“

09.10.2017 15:19
Byl Stalin opravdu krutý tyran? Vítr času pomalu oprašuje Stalinův hrob. Andrej Fursov fundovaně vyvrací vžité mýty o tyranii a bezohledné touze po moci legendárního vůdce počátků budování socialismu v SSSR Josifa Vissarionoviče Stalina. Jednou Stalin řekl, že po jeho smrti na jeho hrob nanesou...

Útok na odlišné politické názory.

09.10.2017 15:07
Chystáte v kavárně předvolební setkání svého občanského sdružení. A pak to začne. Člen politické konkurence zorganizuje zastrašovací kampaň proti vám i proti majiteli kavárny. Výhrůžky, nátlak, pomluvy, kolektivní nenávist. Zastrašovací kampaň, pomluvy a nactiutrhání, omezování základních...

Zhoršuje se bezpečnost

09.10.2017 14:37
  Zdroj

Lithium: Smějící se Bestie si myslí, že to všichni myslí upřímně, ale dopadne to jako vždycky.

09.10.2017 11:39
  Zdroj Zdroj

Volby 2017: Víš, koho a co volíš? ODS

09.10.2017 09:47
Krátké předvolební video, o tom, o čem se moc (pokud vůbec) nepsalo. Jak se hraje "vyšší hra" s inteligencí občanů? Jak informovali všichni ti politologové, komentátoři... Budou následovat další v rychlém sledu. Zapojte se, podpořte šíření. ODS velmi nebezpečná strana, která se mediálně tváří...

Po mně se chce, abych s tím souhlasil nebo alespoň držel...

09.10.2017 07:29
Jsem lékař a mimo 1 roku vojenské služby jsem pracoval plných 45 roků, z toho více než polovinu ve vedoucích funkcích. Dalších 6 roků jsem byl senátor. A po celou dobu samozřejmě platil nemalé daně. Stát mi za to vyměřil důchod 18.605 Kč. Nu, jsou na tom i hůře.   Jsem běloch, křesťan,...

Co je tzv. Globální rozvojové vzdělávání? Zní to hezky, ale nastal čas otevřít oči!

08.10.2017 09:36
Globální rozvojové vzdělávání=Globální převýchova společnosti... GRV již probíhá na českých školách. Jedná se o rozsáhlé téma aplikované na celou společnost! Nejen děti a nejen ve školských zařízeních, ale všichni občané, celá společnost.   Zdroj

Cyničnost těch, kteří nad námi mají moc, překonala stupeň zrady a dosahuje úrovně ohrožení naší bezpečnosti.

08.10.2017 09:24
Lidé v České republice jsou v těchto dnech vědomými, ale bohužel ve většině nevědomými svědky neuvěřitelné tragédie polistopadového vývoje. Není viditelnějšího symbolu degradace naší země, než je cínovecké lithium. Vývoj, který celá záležitost nabrala, se dal čekat. Navzdory všem proklamacím...

Nebezpečí pandemie dříve již v Evropě vymýcených chorob, nebo infekčních chorob, které se doposud v Evropě nevyskytly.

08.10.2017 09:13
  Zdroj   Q.S. Jestli by nebylo nejlepší ty zlé Evropany promořené nemocemi podrobit eutanázii... Ať je to rychlejší...

Od globalizace k neofeudální vládě. Smrt tří miliard lidí během 30 ti let?

08.10.2017 00:26
Stoupenci zla pod britskou korunou. Plán na usmrcení 3 miliard lidí do roku 2050. Kontinuita času a návaznost lidských generací je přerušena. Zlovolnost „vyvolených“ nezná mezí. Čeká na Pozemšťany experiment hodný doktora Moreaua?   Při pohledu na migrační šílenství v Evropě by každého...

Vizionáři varují, ovšem karavana jede dál.

08.10.2017 00:12
Blíží se nám volby. A já nemám koho volit. Zbývá mně menší zlo, jako vždy. Chybí mně malthusiáni. Kvalitní vizionář udělá lepší prognózu než celá elitářská politická a ekonomická scéna dohromady. Ekonomové opět věští z křišťálové koule (to říkal náš pan profesor ekonomie, takže asi věděl o čem...

Je jen na nás, jakou si zvolíme cestu a zda chceme žít v bezpečí, anebo ve věčném strachu o život i majetek s kolty u pasu a nožem v botě.

08.10.2017 00:05
Nedávný masakr v Las Vegas a několik desítek mrtvých a zraněných lidí je opět klasickou ukázkou toho, že zbraň do každé ruky je klasifikačním poznávacím znamením Američanů a že multikulturní národ, který se rodil na divokém Západě, nebude nikdy bezpečným a klidným přístavem. Prezident Trump se...

Volby 2017: Víš, koho a co volíš? PIRÁTI

07.10.2017 19:39
Krátké předvolební video, o tom, čím se Piráti nechlubí. Budou následovat další v rychlém sledu. Zapojte se, podpořte šíření. Piráti podporují migraci, genderovou ideologii. Většina občanů ani netuší, co vlastně volí...! Odkazy:  Postoj Pirátů k vlně uprchlíků...

Sobotka a občan...

07.10.2017 18:48
Takhle to vypadá, když je volič chytřejší než premiér. Anebo je český předseda vlády tak dobrý herec a hloupost jen umně předstírá?     Zdroj

Trestní oznámení na Sobotku a Havlíčka: Pokud zůstanou u moci zločinci z ČSSD a dalších vlastizrádných protinárodních stran, tak lithium za více než 3 biliony Kč bude nenávratně ukradeno.

07.10.2017 18:40
Včera jsem podal trestní oznámení na Bohuslava Sobotku, ministra průmyslu Jiřího Havlíčka a další neznámé pachatele. Pokud nechceme, aby to odložili jako obvykle, musíme to podat všichni. Jedině tak je naděje, že se najdou čestní a zároveň odvážní policisté a státní zástupci, kteří se nebudou bát...

Osobní auto v Londýně najelo na chodník.... 7 zraněných.

07.10.2017 18:25
  Zdroj: youtube.com

Zpravodajství je plné migrace. Tak ji zkusíme použít jako model.

07.10.2017 15:01
Je potvrzenou skutečností, že si časy minulé obvykle idealizujeme. Časy dávno minulé tím spíš. Asi bychom měli oslavy toho či onoho více zvažovat. Jsem si totiž jist, že s dnešními problémy by si tehdejší slavní neporadili. Jak jenom začít? Zpravodajství je plné migrace. Tak ji zkusíme použít...

Vyhnání.

07.10.2017 14:22
Němci uspořádali na Čechy úplný hon. Nastalo přímé vyhnání Čechů z tohoto území.   Otec byl zaměstnancem okresního úřadu v Broumově, zde také naše rodina žila až do vyhnání v roce 1938. Na německou nadřazenost si už naříkali mí prarodiče, ale ta se v poslední době...

Okamura: Benešovy dekrety jsou správné

06.10.2017 22:42
  Zdroj

Kauza "Lithium". Přiložena interpelace poslance Borky z 19.1 2017 na premiéra Sobotku a jeho neodpověď /přičemž upečeno bylo již v 2016/...

06.10.2017 22:05
  Zdroj   Q.S. Všimněte si, jak Sobotka neřekne nic konkrétního kromě popisu co je lithium... Přitom už v roce 2016 firma European Metal Holding avizuje 100% vlastnictví českého lithia.... To nelze pojmenovat slušně, jak falešnou a špinavou hru v neprospěch obyvatel politici typu...

František Matějka a Miroslav Kalousek v předvolebním představování programů.

06.10.2017 22:02
  Zdroj

Nakonec dosáhneme, že ideozločin bude doslova nemožný, protože nebude slov, kterými by se dal vyjádřit....

06.10.2017 14:45
"Strana usiluje o moc výhradně kvůli ní samé. Nejde nám o dobro druhých, jde nám jedině o moc. Nejde nám o bohatství nebo přepych, nebo dlouhý život nebo štěstí: jen o moc, čirou moc. Co znamená čirá moc, hned pochopíš. Lišíme se od všech oligarchií minulosti v tém, že víme, co děláme. Všichni...

Kdo vychovává nové generace na amerických univerzitách? Například usvědčená teroristka a vražedkyně. Nevěříte?

06.10.2017 10:00
Columbia University KATHY BOUDIN Assistant Professor Dr. Kathy Boudin je spoluautorkou a spoluzakladatelem Centra pro spravedlnost na Columbijské univerzitě. Její práce je zaměřena na příčiny a důsledky masového uvěznění a rozvoj strategií pro transformaci...

Eurokomisařka Věra Jourová – ANO se setkala s Georgem Sorosem. Podle zdrojů z Brusele spolu projednávali omezování šíření informací na Facebooku.

06.10.2017 07:25
Facebook se snaží vycházet vstříc různým režimům a nepohodlné informace blokovat. V Číně to jsou tzv. disidenti, v Pakistánu ateisté a v EU odpůrci islamizace. Nepohodlné příspěvky jsou například informace o vraždách a znásilněních, které spáchají tzv. upchlíci, které do Evropy dovážejí Sorosovy...

Piráti otevřeně podporují přijímání muslimských arabských a afrických migrantů do ČR, podporují islám, podporují přijetí eura v ČR a EU.

06.10.2017 07:14
Strana Pirátů otevřeně podporuje přijímání muslimských arabských a afrických migrantů do ČR, podporují islám, podporují přijetí eura v ČR a také podporují Evropskou unii - to je veřejně známé a je s podivem, že to mnoho lidí neví, proto jsem se rozhodl Vás podrobněji informovat. PROSÍM SDÍLEJTE....

Budapešť a Varšava pod útokem, protože se postavily do cesty Georgi Sorosovi.

05.10.2017 21:49
Maďarská vláda tvrdí, že konzervativní středoevropské země – zejména jejich vlastní a blízké Polsko – jsou napadány Evropskou unií, protože „stojí v cestě Georgi Sorosovi,“ miliardářskému finančníkovi a aktivistovi otevřených hranic.   Maďaři se domnívají, že úředníci EU – kteří se...

Předseda hnutí Referendum o Evropské unii František Matějka v DVTV.

05.10.2017 21:02
  Zdroj   Q.S. Matějka je argumentačně výborný.

Webová stránka australské firmy: "European Metals vlastní 100 % lithiového ložiska Cínovec v České republice."

05.10.2017 18:02
Tak aby bylo jasno a rozptýlilo se mlžení vlády ohledně memoranda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a australskou společností European Metals Holdings Ltd.   Web European Metal Holdings: BACKGROUND INFORMATION ON CINOVEC PROJECT OVERVIEW  Cinovec Lithium/Tin...

Evropa míří do finanční krize!

05.10.2017 13:12
  Zdroj

Benjamin Kuras: Nacházíme se na vrcholu vlny západní civilizační sebevraždy. Volím Okamuru.

05.10.2017 12:58
„Chováme se (jak nedávno jeden anglický novinář připodobnil), jako kdybychom při fotbalovém utkání stále nahrávali mičudu protihráčům a divili se, jak to, že prohráváme. Nacházíme se na vrcholu vlny západní civilizační sebevraždy. A jak kdysi vysvětlil kterýsi slavný historik, civilizace umírají...

Sešity psaní pro I. třídu ZŠ...

05.10.2017 12:52
Na internetu se objevila fotografie sešitů psaní pro I.třídu ZŠ, kde se malé dětí učí podvědomě, že multikulturní svět je super. Kdo jste zažili komunismus, tak si jistě vzpomenete na to, jak byly malé děti oblbovány od malička. Jak se ovšem ukazuje, tak současné oblbování naších dětí a vnucování...

Myslíte, že se vás halal netýká? Budete překvapeni..

05.10.2017 12:47
Halal, nebo nehalal? Jedním ze slov, které mi v souvislosti s islámem rezonují v hlavě, je slovo halal. Zde je můj článek na toto téma.   Halal (znamená „povolený, přípustný“) je dle Wikipedie termín označující veškeré předměty a činnosti každodenního života, jež jsou podle islámské...

Kalouskův „rychlý vlak EU“ nechme odjet a raději zůstaňme na nádraží

05.10.2017 12:42
Miroslav Kalousek pro DVTV prohlásil (volně), že buďto do vlaku rychlého proudu EU nastoupíme, protože bude dozajista ekonomickou supervelmocí, nebo zůstaneme stát na nádraží a naše děti nás proklejí.   Prý bychom se tak stali ekonomicky zaostalou zemí na periferii, jako je dnes třeba...

Pirát Bartoš chce v Česku chránit „úplně normální mírumilovná odvětví islámu"

05.10.2017 12:38
Pirát Bartoš opět perlil. Ve veřejné debatě prohlašoval, že islám obsahuje „úplně normální mírumilovná odvětví“. Obhájce Kliniky, homosexuálních manželství, myšlenky multikulturalismu a „vítačství v mezích zákona“, pirát Bartoš, se střetl s T. Okamurou v pořadu Duel na Seznamu.cz (1, 9). Bartoš...

Smrtící důsledek některých ‚ušlechtilých ideálů‘ se projeví až po jejich sestoupení z nebeských výšin do naší přízemní reality.

05.10.2017 12:30
Kdo z koho při střetu kultur   Evropská unie nám znovu dala najevo, že ze svého sebevražedného kurzu jen tak neuhne a 'sluníčkové vítačství' postoupilo na ještě vyšší stupeň - 'Navrátivší bojovníci Islámského státu by prý místo odsouzení potřebovali psychoterapeutickou pomoc...!' A my...

Kdo dal zkorumpovaným vlastizrádcům právo cokoliv podepisovat, když národ je téměř jednomyslně proti, navíc jen tři týdny před volbami?

04.10.2017 22:29
Tak jsem se dnes, 2.10.2017, ve zprávách ČT dozvěděl, že o těžbě lithia v Krušných Horách je de facto rozhodnuto. Vlastizrádci si tak nejspíš podepsali „rýžovné“ na 21 let. Vzdor oficiální odpovědi premiéra na dopis - viz článek níže (zejména poslední věta). Podrobnosti - viz "Číst dál...

Dva týdny před volbami do sněmovny dostal australský těžař bianco šek k vytěžení lithia za 3 biliony korun, zisk odteče do zahraničí

04.10.2017 21:18
Megatunel za 3 biliony korun pouhých 17 dní před volbami do sněmovny? Australští těžaři na poslední chvíli dostali od ministra průmyslu bianco šek na privatizaci těžby lithia pod Cínovcem! Český stát si za lithiový národní poklad řekl jenom o vytvoření nekvalifikovaných pracovních míst! V České...

Neomarxismus

04.10.2017 19:06
První náznaky vzniku tohoto politického směru lze mapovat poměrně brzy před samotným masivním nástupem této ideologie v praxi. Jako je Marx (a Hegel) pro klasickou levici jakým si otcem zakladatelem, který poskytl v ucelené podobě ideologickou a argumentační výbavu, tak lze brát pro novou...

Nezávislé Katalánsko bude vypadat jako diktatura Matěje Hollana.

04.10.2017 16:10
500 nebezpečných slov o tom, co znamená katalánské referendum v kontextu boje o budoucnost Evropy Varování: Následující text obsahuje narativy neslučitelné s bezpečnostní koncepcí vlády Bohuslava Sobotky V knize, kterou právě dopisuji, a která bude na pultech na začátku příštího roku, dokládám...

Video z Las Vegas, které natočila řidička ze svého taxíku, ukazuje, že útočili minimálně dva střelci ze dvou různých míst, ač tuto možnost policie odmítla.

04.10.2017 15:48
Video tak potvrzuje některé informace, které se začaly v uplynulých dnech objevovat na některých amerických „konspiračních“ serverech. Například ve známém pořadu Alexe Jonese na Infowars.com opakovaně zaznělo, a to i z řad diváků, kteří do pořadu volali a kteří se zúčastnili zmíněného countryového...

Kde to jsme? Kolik kilometrů silnic, železnic, kolik nádraží a letišť? Kolik kilometrů metra, tunelů a kolik elektráren? Kolik přehrad? Kolik nových škol a školek? Kolik nemocnic?

04.10.2017 09:53
Mnozí lidé nejen mimo Prahu nepovažují současný režim za svůj. ParlamentnímListům.cz to řekl politický a mediální analytik Štěpán Kotrba při rozebírání stále existující nostalgie části českého obyvatelstva po bývalém režimu. Na zmíněné nostalgii Kotrba nevidí nic špatného. V interview, které je...

Volby 2017. Dopis voličům a sympatizantům SPD – Strany přímé demokracie. Komentář Q.S.

03.10.2017 16:51
Vážení přátelé, zodpovědní voliči,  spoluobčané. Máme zde volby, pro některé to nemusí znamenat vůbec nic. Pro druhé to je signál k zamyšlení, zhodnocení minulých let a postavení si otázky, jak dál. Parlamentní volby, o které nyní  jde, představují pro naši republiku doslova klíčový...

Realita je ještě daleko horší než říká Orbán.

03.10.2017 10:44
  Zdroj

Piráti made in CZ jasně podporují USA a války NATO, vše ostatní je předvolební mlžení, aby ti voliči, kteří už pochopili, co USA a NATO vojensky činí, volili Piráty i nadále.

03.10.2017 10:04
Michal Rusek: Piráti – od rebelie ke 100 milionům za volby   Motto: Ztracená víra hrozny z vinic neposbírá Piráti made in ČR Piráti vznikli v červnu 2009 z idealismu Jirky Kadeřávka (*1970), programátora z Brna, v  návaznosti na světové „pirátské hnutí“. Založení...

Nikdo nemá právo na vlastní názor, referendum, svobodu a nezávislost, pokud se to nehodí panstvu z Bruselu, Berlína... Jak je to s Pirátskou stranou.

03.10.2017 09:41
Referendum v Katalánsku a v Británii ukázalo, jak je to doopravdy s tou svobodou a demokracií v naší slavné EU pravdy a lásky pod německým praporem. Lid má právo na vlastní názor pouze v případě, že podporuje bruselské nevolené panstvo a jeho lokální služebníky, píše úvodem svého komentáře...

Alespoň víme, co nás čeká...

02.10.2017 19:27
Kdysi se u Madridu (v občanské válce) bojovalo za Prahu. Dnes je tu další kapitola, kdy se (určitě nejenom) za Prahu bojovalo (tuto neděli v boji o referendum) pro změnu v Barceloně.   Právo na sebeurčení je zakotveno téměř ve všech důležitých zákonech planety Země a vypadá např....

Ostuda týdne: ustojí Evropské hodnoty nové extempore Jakuba Jandy?

02.10.2017 18:26
Ideová diverze, veřejné ohrožení, konspirace, hybridní hrozby. To je svět podle Jakuba Jandy, to je zároveň i jeho politická živnost. Včera ale přišel s něčím tak šokujícím, že to jeho důvěryhodnost nejspíš pošle na úplné dno.   Janda běžně označuje své názorové oponenty buď za...

Islámský stát se přihlásil k masakru v Las Vegas. Střelcem je údajný konvertita k islámu.

02.10.2017 18:03
Čtyřiašedesátiletý Stephen Paddock v Las Vegas postřílel 58 lidí a více jak 500 zranil. Islámský stát, který se ale často hlásí i k útokům, za nimiž nejspíš nestojí, v pondělí přišel s tvrzením, že Paddock před několika měsíci konvertoval a masakr spáchal ve jménu...

Jak jsou na tom vojensky armády Visegrádu?

02.10.2017 17:13
Srovnání stavu jednotlivých armád a vzájemné porovnání plus některé další státy.... Údaje z let 2016/2017 Srovnání s populačně a rozlohově obdobným Srbskem Srovnání s přibližně stejně početným Rakouskem Zdroj: youtube.com   Q.S. Nevypadá to příliš růžově, spíš katastrofálně a to především s...

Kapela ORTEL se už nebude účastnit vyhlašování výsledků ČESKÉHO SLAVÍKA.

02.10.2017 16:26
  Zdroj

Zabudnutá Chazarská ríša.

02.10.2017 16:06
  Zdroj

Evropská krize 1938

02.10.2017 11:32
Od okamžiku svého nástupu do prezidentského úřadu v prosinci 1935 udržoval Edvard Beneš intenzivní kontakty s nejširšími vrstvami občanů celého státu. Při svých zájezdech po republice informoval ve svých projevech, jejichž počet dosáhl několika set. o aktuálním vnitropolitickém i mezinárodním...

Pokud by se něco podobného stalo v Polsku, Maďarsku nebo Rusku, dal by se očekávat pokrytecký křik o porušování lidských práv, diktátorství a evropských hodnotách.

02.10.2017 11:22
Svoboda a demokracie Made in EU: Španělská policie řezala při katalánském referendu lidi hlava nehlava, více než 800 zraněných. Podle španělské vlády se „žádné referendum nekonalo“. Pro nezávislost se vyslovilo 90 % lidí. Merkelová a spol....

Vyžeňme všechny zločince z politické scény

02.10.2017 11:12
KOHO VOLIT? Vážení senioři, společně jsme pro naši mladou generaci selhali, připravili je o vlast i jejich vlastní identitu. Mlčky jsme přihlíželi jak nám noví politici ničí vše, co naši předkové a rodiče vybudovali. Mlčky jsme dovolili demokraticky prodat vše, i to nejdražší a...

Kdo a proč chce arabštinu na brněnském magistrátě?

02.10.2017 11:00
Brněnský politik Robert Kotzian upozorňuje v článku Kdo a proč chce arabštinu na Magistrátě? Na aktivitu města Brna, které pod vedením hnutí ANO, KDU-ČSL a Žít Brno zavádí pracovní pozici pro arabsky mluvícího úředníka: Interkulturní pracovníci budou tlumočit cizincům při jejich...

Průměrné IQ 90 je nejnižší hranici pro možnost vytvoření funkční technologické ekonomiky.

02.10.2017 10:41
Autor: J. Philippe Rushton Ve dvou předchozích článcích jsem se zabýval (zde a zde) velice nízkým africkým IQ s průměrnou hodnotou kolem 70, o němž ve své průlomové knize IQ and the Wealth of Nations píší Richard Lynn a Tatu Vanhanen. Jak ukazuje jejich IQ mapa světa,...

Jörg Meuthen, vysokoškolský profesor, ekonom a politik AfD a úryvek z jeho povolebního projevu.

02.10.2017 10:15
  Zdroj

Má-li být spravedlnost, má-li se společnost zdravě vyvíjet, musí mít muži větší příjem.

02.10.2017 10:10
Muži jsou robustnější než ženy. Podobně kůň je větší než poník, udělá víc práce, ale víc toho i sežere. Má mít muž větší plat, resp. ze zákona větší životní minimum než žena? A co tržní plat? Co je spravedlivé? Sociální spravedlnost, třeba tu genderovou, lze vnímat z různých stran. Muži jsou...

Soud nám říká: pokud jste Afghánec, je normální zatáhnout zdravotní sestru na pokoj, udělat jí modřinu na ruce a sahat jí na prsa

02.10.2017 07:29
Kde je ombudsmanka Šabatová, když jde o práva oběti násilí? Když je pachatelem Afghánec a obětí česká zdravotní sestra, obhájci lidských práv mlčí. A soud nám říká: pokud jste Afghánec, je normální zatáhnout zdravotní sestru na pokoj, udělat jí modřinu na ruce a sahat jí na prsa....

Krvavý víkend: Marseille a Edmonton

01.10.2017 18:15
Francouzská armáda zastřelila v neděli odpoledne na hlavním vlakovém nádraží v Marseille na jihovýchodě Francie útočníka s nožem. „Dvě oběti byly ubodány,” řekl agentuře AFP šéf místní policie Olivier de Mazieres. Obě oběti jsou ženy - jedné útočník údajně podřízl krk, druhou...

Katalánská neděle

01.10.2017 14:29
  Zdroj

Co ti říká vlast?

01.10.2017 14:21
Vlast tu byla dřív, než jsme se narodili. Člověk k ní dorůstá vlastním dozráváním, zatímco státní příslušnost je nám udělena bez naší spolupráce. Stát  podobně jako církev chce mít o svých ovečkách přehled. Udělením státní příslušnosti demonstruje stát svou důvěru v to, že z novorozence mu...

Lidé, kteří páchají hanebné věci, se mají cítit špatně. I Věra Jourová.

01.10.2017 10:37
Eurokomisařka Věra Jourová žije v izolovaném světě vysokých eurofunkcionářů, kde jí nehrozí setkání s obyčejnými lidmi. Nicméně udělala chybu, připojila se na Facebook  a absolvovala tam komunikaci s lidmi, co nepatří do okruhu profesionálních funkcionářů. Rychle zjistila něco,...

Na cestu do Evropy se již vypravilo celkem kolem 36 milionů lidí z třetího světa.

30.09.2017 20:28
V uprchlických táborech Afriky vegetuje několik miliónů lidí už po generace. Vyhnaly je války, hladomor nebo chaos nefunkčních států. Nemají budoucnost, lidský život tam nic neznamená. Těm všem dala zmatená proimigrační politika EU během syrské války jasný signál: přijďte do Evropy, nemusíte...

Teoreticky?

30.09.2017 18:16
V souvislosti s imigrační vlnou, které se do Evropy valí zejména z Afriky a dalších oblastí světa se často vedou diskuze o tzv. „integraci“ nebo přizpůsobení se příchozích stávajícím podmínkám panujícím v cílové destinaci a zejména mentalitě a kultuře místního obyvatelstva....

V souvislosti s probíhající imigrační krizí v Evropě není od věci ohlédnout se zpět a připomenout si slova, která padla před deseti lety z úst předního europolitika. Je vše jenom náhoda?

30.09.2017 18:08
Italský politik Franco Frattini, který byl v roce 2007 viceprezidentem Evropské komise věnujícím se spravedlnosti a bezpečnosti, tehdy v Lisabonu zástupcům členských zemí sdělil, že Evropská unie musí přestat stavět překážky imigrantům a místo toho má začít budovat tzv. bezpečnou cestu...

Védská duchovní tradice. Sanskrt k nám promlouvá z hlubin dávnověku.

30.09.2017 16:35
Zapomenutá moudrost našich předků. Jaké je skutečné poslání člověka? Dokážeme ještě vidět duchovní podstatu světa? Racionální věda nám v tom nepomůže.   Celý západní svět si myslí, že jeho civilizace je vrcholem evoluce člověka. Přitom prakticky veškeré jeho vědecké kapacity účinně...

ALT-RIGHT a naštvaní běloši.

29.09.2017 18:17
  Zdroj

Boj o máslo

29.09.2017 16:17
  Zdroj   Q.S. Je to k pláči...

Když ČR nepřijme kvóty, bude je Evropský azylový úřad do ČR přidělovat násilím a administrativně v součinnosti s Evropskou prokuraturou.

29.09.2017 16:11
Emmanuel Macron odhalil plán Nové Evropy pouhé dva dny po skončení voleb v Německu! Jeho vize “La Grande Europe” je zkratkou ke vzniku Evropského svazu, společné měny, ministerstva financí pod kontrolou domu Rothschild, evropské prokuratury, policie a armády! Je to horší, než jsme si...

Těžko říci, jestli se z kostela stala okultní síň, nebo spíš zednářská lóže.

29.09.2017 15:22
Kostel svatého Ondřeje v Londýně poněkud nečekaně souhlasil s módní přehlídkou, která nesla více než přebytek okultní symboliky. Jednalo se o akci turecké návrhářky jménem Dilara Findikoglu v rámci londýnského Fashion Weeku....   Více fotografií z přehlídky naleznete...

V jedné ze zpráv Římského klubu je rozpracován plán na snížení počtu obyvatel planety o 98 procent. Proti tomu jsou genocidní plány Třetí říše slabý odvar.

29.09.2017 15:05
„Je to další otřesný důkaz selhání politiky multikulturalismu a celého toho šílenství s přijímáním migrantů, za kterým stojí paní Merkelová a další politici západní Evropy,“ říká o teroristickém útoku v Barceloně poslanec ANO Zdeněk Soukup. Varuje před ustupováním tlaku ze strany Evropské komise...

Průzkum celosvětově renomované agentury YouGov.

29.09.2017 08:32
Podle průzkumu mezinárodní agentury YouGov, uskutečněném v Británii na reprezentativním vzorku obyvatelstva kdysi hrdého Albionu, jsou přistěhovalci arabského původu a muslimské víry pro společnost spíše přítěží, než k užitku.   Zatímco mnozí kolegové blogeři se v posledních dnech...

Pašování lidí, s. r. o.

29.09.2017 08:27
Přestože Evropská unie v loňském roce úspěšně podplatila tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, a přiměla ho tak zpomalit tok migrantů, kteří měli namířeno přes Turecko do Řecka, tak Itálie již letos přijala téměř 100 000 lidí. Během letošního léta se více než v předchozích...

Přijetím Rumunska a Chorvatska se téměř celé maďarské hranice stanou vnitřními hranicemi Schengenu a Maďarsko se již nebude moci migraci účinně bránit.

28.09.2017 11:15
Jak již oznámil předseda Juncker ve svém prohlášení o záměru ze dne 13. září, Evropská komise dnes navrhuje opatření k zachování a posílení schengenského prostoru. Komise navrhuje aktualizovat Schengenský hraniční kodex přizpůsobením jeho pravidel pro dočasné...

Proč nechci být menšinou

28.09.2017 08:19
  Zdroj

Rosslyn Chapel - nejtajemnější stavba Evropy

28.09.2017 07:59
Když se stala finálním místem románu Šifra mistra Leonarda a následně i stejnojmenného filmu, závratně se zvýšila její návštěvnost. O existenci kaple, stojící nedaleko hlavního města Skotska Edinburghu, neměla většina turistů do té doby sebemenší tušení. O to víc jsou zaskočeni tím, co spatří na...

Richard Black, senátor z Virginie, popsal v rozhovoru pro RT situaci v americkém kongresu, o kontrole kongresu oligarchy z Deep State, o profitech ze zbrojení a válek.

28.09.2017 07:51
  Senátor Richard Black ze státu Virginia popisuje, jak Deep State vyvolal obchodní válku! [CZ Titulky]

Babiš: S komunisty a Okamurou do koalice určitě nepůjdu, rozhodně odmítám jeho nápad na referendum o vystoupení z EU.

28.09.2017 07:40
  Zdroj   Q.S. A je to venku.

Zdražování potravin.

27.09.2017 18:39
  Zdroj   Q.S. To je pouze počátek. Někdo tu integraci, zbrojení, společnou armádu, společnou sociální politiku, nové evropské obyvatele atd. musí zaplatit.  Hádejte, kdo to bude....?

Proč se slovenský prezident Kiska schází se Sorosem?

27.09.2017 18:32
Dal Kiska Sorosovi nejaký prísľub? Poslanec Marček požiadal prezidenta o podrobnejšie informácie o stretnutí s americkým finančníkom Nezávislý poslanec NR SR, ktorý kandidoval za stranu Sme rodina – Boris Kollár, Peter Marček dnes na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám...

Prezident Tramtárie.

27.09.2017 10:27
„Náš ideový think tank Evropské bonmoty si vytyčil náročný cíl – najít Tramtárii důstojnou hlavu státu. Všichni se slzou v oku vzpomínáme na legendárního disidenta Vaňka, vězně bolševického režimu a našeho prvního postkomunistického presidenta. To díky jeho věhlasu se svět dozvěděl, že existuje...

Je lepší být nezdravým Čechem než být zdravým Afgháncem?

27.09.2017 10:13
Jedna britská klinika plastických operací kromě vynikající zkrášlovací praxe je rovněž významným vědeckým pracovištěm. Před nedávnem přišli tamní profesoři s přelomovým objevem, že ČR je nejnezdravější zemí na světě(obezita, etanol, tabák). Naopak nejzdravější (zřejmě hory, makové produkty,...

V ČR by mohlo dojit na zbourání nebo odstranění sochy Sv. Václava. David Černý už přišel s inovativním návrhem.

27.09.2017 09:55
Říjnové volby jako boj za zachování národní kultury   V Americe se odstraňují sochy připomínající tradice jižanské Konfederace jako na běžícím pásu. I u nás je mnoho dosud dřímajících revolučních buněk novodobých ikonoklastů V ČR by mohlo dojit i na zbourání nebo jen odstranění...

Do 20 let bude z Rakouska Afganistán...

26.09.2017 21:21
  Zdroj   Q.S. To je přece normální, že se v Evropě 32. století bojí žena ukázat tvář, že je diskriminovaná a napomínaná, když nenosí burku...

Kam až je schopná dojít politická korektnost v podání elitářských a eurohujerských globalistů, kteří se neštítí zaprodat Evropu islámským nájezdníkům?

26.09.2017 21:07
Současný místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička reprezentující hnutí ANO 2011 se v nedávném rozhovoru pro server Info.cz vyjadřoval k možné povolební spolupráci hnutí ANO 2011 a hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD), o kterém mluvil místopředseda ANO 2011...

Ve Švýcarsku muslimové učitelkám nechtějí ani ruku podat, ale u nás držet ženu za zápěstí nevadí, jsou to ale paradoxy... Štěstí, že rovnou neodsoudili napadenou...

26.09.2017 20:32
Contradictio in adjecto naše soudy nezajímá!     Ale možná je naše soudnictví OK. A chybu hledejme v neobratném vyjádřování novináře způsobeném "misunderstandingem". Vlastně nakonec ani novinář za nic nemůže, vinna patrně bude jazyková bariéra, která může úplně za všechno. Možná...

Ostudné datum se blíží a určitě si poslechneme řadu mouder, především v ČT, zaměřených na falšování historie a ponižování českého národa.

26.09.2017 15:51
Za rok budeme „slavit“ osmdesáté výročí mnichovské dohody čili mnichovského diktátu, který napomohl změně Československé republiky v německou kolonii, uvádí v textu pro ParlamentníListy.cz analytik Martin Koller. Nicméně ostudné datum se blíží a určitě si poslechneme řadu mouder, především v ČT,...

Les Brigandes - Bergoglio

26.09.2017 12:09
  Zdroj

Opravdu Středočeši chcete takového obhájce islámu a islámských diktatur v českém parlamentu?

26.09.2017 12:00
Před nedávnem česká media informovala o tom, že čeští politici měli být uplácení penězi islámského režimu v Ázerbájdžánu. Mezi podezřelými je i přední politik ČSSD poslanec Jan Hamáček, který ovšem tvrdí, že „žádné výhody z toho nemá" a pro podporu Ázerbájdžánu v ČR pracuje zdarma....

Strašidelný německý návrh. Sobotka tlačí na přijetí eura.

26.09.2017 11:41
  Zdroj

No řekněte, nepovládne se jednomu procentu jednodušeji v šaríi než v demokracii?

26.09.2017 07:41
Minisummit v Paříži, jehož se zúčastnili političtí představitelé Itálie, Španělska, Francie, Německa, Čadu, Nigeru, Libye a kde bezprávné zbylé země EU zastupovala Mogheriniová, znamená přelom v dovozu migrantů do Evropy. Dovoz migrantů přes moře se totiž příliš proflákl. Lodě zaúkolovaných...

Lži v ČT: Šonka taky tvrdí, že německé ženy neznásilňují migranti, ale neonacisti. To je tvrzení asi tak na stejné úrovni jako s tou revizí druhé světové války.

25.09.2017 22:18
„Jsme vítězem voleb,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz bavorský zemský předseda Alternativy pro Německo (AfD) Petr Bystroň. Příště to bude podle něj ještě lepší. „Dostaneme přes 20 procent. Souvisí to s globálními trendy, kdy levicové strany jsou na ústupu. Vítězí strany nového typu, jako...

V srpnu 2016 se bývalý zaměstnanec Národního institutu standardů a technologie seznámil se zprávami, týkajícími se kolapsu Světového obchodního centra...

25.09.2017 20:54
  Zdroj

Každý národ, civilizovaný i primitivní, chápe svou zemi jako domov svého národa, jehož jediným majitelem chce navždy zůstat. Takovýto národ nikdy dobrovolně nepřijme nového majitele země.

25.09.2017 20:35
Může židovský model pomoci Západu přežít?   Přinášíme přepis projevu profesora Kevina MacDonalda „Může židovský model pomoci Západu přežít?“, který přednesl při příležitosti převzetí Literární ceny Jacka Londona 31. října 2004 na recepci ve Washingtonu, D. C.. Tuto cenu spojenou...

Nadužívání dehonestujících výrazů je dnes jakýmsi všudypřítomným fenoménem a hlavně účelovou vějičkou pro zahájení štvanice.

25.09.2017 19:00
Tak se nám píše na netu, že strana AfD je nacistická a komunistická zároveň, protože prý nacismus a komunismus jedno jsou, a že tato strana dává jasně najevo, že si představuje etnicky homogenní národ, který má exkluzivistický a diskriminující charakter.   Z toho vyplývá, že každá politická...

Neomezený příliv uprchlíků do Německa a jejich následná distribuce po celé Evropě pod zvyšujícími se pohrůžkami dostala opět zelenou.

25.09.2017 15:38
Lidé z celé Evropy s napětím sledovali, co přinesou volby v Německu a jestli se začne "blýskat" na lepší časy. Nezačne. Merkelová od německého národa dostala mandát, aby mohla ve svojí doslova šílené migrační politice pokračovat. Takže její představy, neomezený příliv uprchlíků, které...

Volte ANO, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a za pár měsíců se budete se divit také.

25.09.2017 15:15
  Zdroj   Q.S. A taky Piráty, Zelené a ODS /která už v případě Lisabonské smlouvy dokázala, že je patřičně přizpůsobivá a "proevropská" - to jest dostatečně připravená k národní zradě..../

AfD není žádná fašistická strana.

25.09.2017 15:00
Nedávný článek o genderové kastraci střední třídy se jmenoval Korporátní miškaři a globální kastráti. V tomto ironickém článku jsem polemizoval s nebezpečným trendem ideologizace sexuality. Gender jako ideologická zbraň slouží fašistickým zájmům globálního jednoho procenta nebo jednoho...

V parlamentu bude koaliční Jamajka, v ulicích Afrika a Blízký východ. Podle nejnovějších údajů tvoří imigranti a jejich příbuzní již minimálně 20 procent německého obyvatelstva

25.09.2017 14:55
Podle předběžných výsledků zvítězila v německých parlamentních volbách opět stávající kancléřka Angela Merkelová. Její CDU-CSU však dosáhla zřejmě nejhoršího výsledku od roku 1949. „Přáli jsme si lepší výsledek, ale dosáhli jsme svých cílů,“ řekla v povolebním proslovu vítězka Angela Merkelová....

"Jsem sledován a odposloucháván a nevím kým..." "Jděte se poradit do Sudet..."

25.09.2017 13:35
  Zdroj

Německo: Řada svědectví potvrzuje, že úřady rezignovaly na kontrolu osobních průkazů, aby umožnily volit i imigrantům.

25.09.2017 13:17
Německé elity nedokázaly zabránit nástupu AfD Německá AfD je po včerejších volbách třetí nejsilnější stranou, jediným reálným opozičním uskupením a bude velmi obtížné je dále umlčovat. Není to ještě vítězství, ale je to vybudování předpolí. Můžeme jen spekulovat, o kolik by byl ten výsledek lepší,...

Všudypřítomné antény, zářiče, spotřebiče - elektrosmog.

25.09.2017 08:39
V uplynulých dnech jsem zaregistrovala reklamu nejmenovaného telefonního operátora, který láká na mega silnou wifinu. Když se odprostím od toho, že wifi je super a umožňuje mi rychlý přístup k informacím, přichází velký otazník.   Průměrná česká domácnost vlastní 1,5 televize, 2 telefony...

V září 1939 Slovenská armáda v počtu asi 50 tisíc vojáků pod vedením generála Ferdinanda Čatloše napadla z jihu Polsko společně se svým německým spojencem.

25.09.2017 07:27
Polsko bylo napadeno, polští vojáci byli zajati a část území připojena  k území Slovenska. Na Slovensku vládla klerofašistická diktatura  a po celou dobu své existence se chlubila  referenčním vítězstvím nad Polskem. Poláci na slovenském území byli cílem fašistické perzekuce. Píše...

Němci zvolili podle očekávání. Bůh ochraňuj Evropu....

24.09.2017 21:17
Výsledky hlasů odevzdaných v německých volbách ještě nejsou definitivně dány. Hlasy se stále sčítají. Už teď je však zřejmé, že končí velká koalice křesťanských demokratů Angely Merkelové a sociálních demokratů Martina Schulze. CDU/CSU dosáhla výsledku 33,5 procenta. Německá sociální...

Měsíc Islámu a multikulturalismu v Německu: Červen 2017

24.09.2017 14:55
Desetiletá dívka z republiky v bývalém Sovětském Svazu byla znásilněna žadatelem o azyl z Ghany, ale policie a místní úřady údajně zamlčovali tuto informaci déle než dva týdny. Student sexuálně napadl jedenáctiletou dívku a udeřil pěstí do obličeje jiného chlapce, až mu zlomil...

Kdo stojí za smrtelným onemocněním prasat, které se z čista jasna objevilo na Zlínsku? Chtěl někdo způsobit nedozírné škody?

24.09.2017 14:46
 Problém se v médiích bagatelizuje, ale podle světově uznávaného přírodovědce, geologa Václava Zieglera, to je jednoznačný případ pro tajné služby. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz se pak dále rozsáhle věnuje přírodním katastrofám v Karibiku a Mexiku. Zvláště případ z...

Pro koho jsou některé myšlenky lidových blogerů nebezpečné? Pokládejte si takové otázky, protože svoboda slova a projevu se vždy začíná umlčovat tzv. odzdola.

24.09.2017 13:42
Pane Nohavico, to vyznamenání neodmítejte   i když pan Kroupa je zřejmě jiného názoru a prezidenta Zemana přirovnává k Hitlerovi. „Zeman má rétoriku jako Hitler“, říká Kroupa. Mno, kdo bojuje proti antisemitismu, těžko může mít rétoriku jako Hitler.   Kdyby panu Nohavicovi nabízel...

Kováři smrti na mnoha místech již pilně pracují... a kouřových sloupů na horizontech našich dní stále přibývá...

24.09.2017 11:17
Slavný Samuel P. Huntington předpověděl střet civilizací a změnu světového řádu. Dokážeme něčemu takovému zabránit? Dokážeme zachránit stávající svět? Dokážeme si udržet lidskost...(a čisté ruce...)?   Současná situace je následující: Ke křesťanství se hlásí více než dvě miliardy lidí. K...

Tahle země je pro každého.

24.09.2017 10:48
Dnes jsem si přečetl článek se stejným názvem, jako je název článku tohoto. Doufám, že to autorovi nevadí, neboť jistě i název jeho článku je pro každého...   Hned v úvodu chci ale kategoricky prohlásit, že tahle zem rozhodně pro každého není! Ale nejen to -nikdo nemá právo něco takového...

Směrem ke katastrofě - odborně a spolehlivě.

24.09.2017 10:39
Když si systém řeže větev sám pod sebou, může nám být celkem jedno, zda je to z důvodu jeho chybného nastavení, pozdější degenerace, či proto, že to dostal za úkol od globálních elit. Výsledek je ve všech případech fatální. Když si systém řeže větev sám pod sebou, může nám být celkem...

Blbí nebo navedení?

24.09.2017 10:35
Někteří vrcholní předstvitelé Evropské Unie asi blbí skutečně jsou, jiní se tak tváří. Co je pro nás horší? BLBÍ NEBO NAVEDENÍ? Otázka tradiční, avšak poslední dobou čím dál více aktualizovaná. Týká se, jak jinak, politické scény, jejích projevů a úředních rozhodnutí představitelů EU,...

Do 1. října 1938 Sudetoněmecký dobrovolnický sbor měl na svědomí: na 300 záškodnických akcí a přepadů, 110 lidských obětí, asi 50 lidí těžce zraněných, přes 2000 občanů ČSR odvlečeno do Německa.

23.09.2017 19:18
Freikorps   Podle instrukcí z Berlína vytváří Sudetoněmecká strana 17. září 1938 svou vlastní vojenskou organizaci - Sude­tendeutsches Freikorps (sudetoněmecký dobrovolnický sbor), jehož úkolem bylo provádět teroristické, diverzní akce v československém pohraničí proti státním...

Ať nám někdo vysvětlí, proč podobné jedince nejde vyhostit do zemí, odkud přišli? Z humanitárních důvodů?!

23.09.2017 18:32
Banální kontrola odhalila neuvěřitelné věci. Ve veřejných parcích ve Francii a Štrasburku v klidu míru trénují teroristé z IS.   Francouzský deník Le Figaro přinesl článek o probíhajícím soudním procesu.   Před soudce byla postavena čtveřice lidí obžalovaných z organizovaného...

7 pilířů pseudohumanismu.

23.09.2017 09:53
Ano..7 pilířů pseudohumanismu – takto se měl článek jmenovat a o nich měl článek pojednávat...(ještě mám zadat alespoň 6 znaků, abych splnil podmínky perexu, ale méně, než kolik jich má následující věta, no to je skvělé)   Chtěl jsem se vyhnout oné definici, co to ten pseudohumanismus...

EU a OSN: Přijměte více migrantů, musíme je přesídlit přímo z Afriky.

23.09.2017 08:48
Komisař pro přistěhovalectví Evropské unie Dimitris Avramopoulos požádal norskou ministryni pro přistěhovalectví Sylvi Listhaugovou o to, aby byla „co nejambicióznější“, pokud jde o přijímání uprchlíků. Brusel Oslo, které není členem bloku, žádá, aby přijalo více běženců, než bylo původně...

Ombucmaňa se odvolala...?

22.09.2017 12:56
To se mi libi, jak se Česi raduju, že spravedlnost vyhrala a ombucmaňa s celym tym svojim předraženym cyrkusem utřela nos. Je to pravě naopak. Multykultura si na cestě k vitězstvi može dovolit prohrat bitvu.   O co ide? O tu malu somalsku děvuchu, kera pry kvuliva hadru na hlavě nemohla...

Demokratický ministerský předseda non plus ultra.

22.09.2017 08:12
Švédský ministerský předseda se v neděli na tiskové konferenci vyjádřil k novému měření popularity politických stran, kde Švédští demokraté, které se zasazují o regulaci přistěhovalectví a další systémové změny v zemi, dostali téměř 28%, 6% více než soc. dem. a o 13% než další...

Zahraniční zadluženost Česka ke konci června vzrostla na historické maximum téměř 4,5 biliónu korun, což odpovídá 92 procentům HDP země.

22.09.2017 00:43
Spekulanti nakupovali koruny 20.9.2017 Zahraniční zadluženost Česka ke konci června vzrostla na historické maximum téměř 4,5 biliónu korun, což odpovídá 92 procentům HDP země. K mimořádně rychlému nárůstu došlo letos kvůli spekulacím zahraničních investorů na posílení koruny po skončení intervencí...

To je poprvé v dějinách vojenství, kdy se obsazená území osvobozují hromadným importem dalších dobyvatelů.

22.09.2017 00:31
Jsem si vědom jisté monotématičnosti svých blogů, jenže milý Říme, on Hannibal tentokrát už překonal tvé hradby. Proto mne tvá setrvalá pasivita přímo děsí. Úvodem drobná poznámka o politické korektnosti: Kdyby se tato používala již dříve, patrně bychom se dnes učili, že barbarům se podařilo...

Osobní rozhovory tureckého novináře s muslimskými imigranty ilustrují přístup a mentalitu, se kterou Západ naprosto nepočítá.

21.09.2017 21:13
Peníze nejsou problém. Najdi nám hotel a my ti zaplatíme. Podzim roku 2015 byl na řeckém ostrově Lesbos, kde tohle píši, vyjímečný takřka ve všech směrech. Na ostrově, který má stěží 100 000 obyvatel, se ocitly desetitisíce migrantů a noví uprchlíci přibývali po tisících skoro každý...

„Šátky“ ve školách a vraždy ze cti spolu souvisejí.

21.09.2017 21:04
Zatímco u nás se ombudsmanka snažila ze všech sil protlačit do škol islámské zahalování, o kousek dál ve Vídni byla zavražděna čtrnáctiletá dívka právě proto, že se zahalovat nechtěla. Případ je naprosto typický a smutně symbolický. Dívka se sama obrátila o pomoc na sociální péči s tím, že jí doma...

Tabákový korporátní demokrat poučuje. Za sto let se nám tu skoro nic nezměnilo....

21.09.2017 12:27
Demokratická revoluce mas proti elitám je v plném proudu. Oslabuje pojistky a filtry, které mají chránit liberální ústavní demokracii proti demagogům a populistům... hřímal onehdá  z  monitoru mého počítače  Tomáš Klvaňa. Myslím, že  jste  to jméno  už ...

Mnohé země už vědí, jaké to je, když je jim zákeřně odstraněno vedení. Jak se rozpadnou a vznikne chaos.

21.09.2017 12:12
Jak se to dělá po americku     Řeč prezidenta Trumpa v OSN byla jistě působivá a mnozí zaplesali, že konečně Amerika si bude hledět jen svého multikulturního národa, který potřebuje rozumné vedení a zametá si důkladně hlavně svůj práh.   Připomeneme si někdejšího...

Právní legitimita se stala poslušným nástrojem globálního zločinného spolčení, kterým jsou likvidovány zákony a mechanismy obrany národních států.

21.09.2017 07:25
V dnešním globalizovaném světě se typicky v rámci demokratických systémů čím dál víc rýsuje jeden smysl demokracie zhoubně karikuující fenomén. Tím je princip politického žoldnéře. Tento politický žoldnéř využívá zavedené demokratické mechanismy ke svému politickému růstu a poté, co se uchytí v...

Lidé bez životních zkušeností vstupují do politiky a když získají moc, ovlivňují svými kroky celý národ. Lidé se potom diví, jak je možné, že politici jsou natolik odtrženi od reality obyčejného života.

20.09.2017 21:26
VIDEO: Patnáctiletý gymnazista v televizi šokoval, že islám v Česku nebude žádný problém! Kvóty na uprchlíky jsou prý nízké! Takto vypadá indoktrinace českého školství po 28 letech! Chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti! Dobrý den, já jsem Mohamed a bombu jsem nepřivezl! Redakce AE News...

"Masivní nízkofrekvenční džihád". Dánská vláda ke kriminalitě muslimských migrantů: „Nejhorší situace od druhé světové války“.

20.09.2017 20:50
V Dánsku se hroutí právní stát s tím, že „nízkofrekvenční džihád“ a gangy migrantů přebírají ulice. Dánská vláda by neměla být překvapena. Ale zdá se, že je.        Tisíce incidentů zahrnující uvolněné šrouby kol na vozidlech, velké kameny nebo bloky...

Měsíc před volbami se opevňuje v Praze....!?

20.09.2017 20:31
Vedení hlavního města nechalo na Staroměstské náměstí z bezpečnostních důvodů nainstalovat betonové bloky. Opatření je preventivní, informoval ve středu mluvčí magistrátu Vít Hofman. Bloky mají zabránit případnému útoku na náměstí plné lidí za pomoci rozjetého vozu. Takzvané city bloky jsou...

Zůstaneme Českou republikou , nebo se z nás stane kolonie frau Merkel? Co chtějí naši politici? Konec naší suverenity?

20.09.2017 20:17
Proběhla v tisku zpráva o účasti ministra Hermana na sjezdu a podpora Sobotky tomuto kroku. Byly vydány Benešovy dekrety, tyto měly ochránit a vyřešit vztah Českého národa k obrovské křivdě. Nikdy v minulosti naše vlast nebyla tak blízko a v takovém ohrožení suverenity a státnosti jako nyní....
Záznamy: 1 - 300 ze 6291
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>