Obtížný sledujem úkol, však zdatnost jen v obtížích žije.

Videokanály 

     

Počasí   ČR                  Regionální

Počasí Počasí Praděd - Slunečno.cz

 

Vlastizrada je jedním z nejodpornějších zločinů

 

 Ve vztahu ke zlu a jeho šiřitelům žádná pravda a láska neexistuje. Pamatujte si to při volbách, pokud chcete žít a mít budoucnost v civilizované Evropě vybudované našimi předky.

 

I vaše spoluúčast na proměně společenského systému je nezbytná

Články a komentáře na těchto stránkách neznamenají automaticky názory jejich zřizovatele a jsou zde umístěny například kvůli obsaženým informacím a pro možnost předávání užitečných sdělení mezi návštěvníky. Názory autora a administrátora jsou vždy opatřeny podpisem Quintus, Q.S. Příspěvky necenzuruji s výjimkou hrubých a urážejících výroků. Takové budou odstraněny. Není v silách administrátora prohledávat diskusní příspěvky zvláště u starších článků a reagovat ihned na případné reakce. Děkuji za pochopení!

Quintus Sertorius  
 
„Domnívám se, že bankovní společnosti jsou pro naše svobody nebezpečnější, nežli stálé armády. Stvořily totiž finanční aristokracii, která nikdy nevytvoří národní vládu. Stačí však bankám sebrat všechny pravomoci na emise a vrátit je vládě, jíž právem náležejí.“   Thomas Jefferson
 
Pěstujte kritické myšlení a naslouchejte hlasu svého svědomí!
 

Máme právo na svou vlast, jazyk i kulturu. A my své právo budeme bránit, ať se to těm nahoře líbí, nebo ne. Jsme potomky Žižkovými, Husovými… Není na světě tak veliké vězení, kam by mohli zavřít celý náš národ.

Špatná menšina by nikdy neuskutečnila své záměry, kdyby se pasivní a neutrální většina nestala jejich nástrojem. Odpovědnost je tedy na většině, protože ta dává sílu k uskutečňování záměrů a přání.

Místo pohádek a mýtů o pravdě a lásce, o lidských právech a svobodách přestat konečně klamat!

 Zřídka se stává, že by se svoboda jakéhokoli druhu ztratila celá naráz. David Hume

 

Ti, kdo vás přinutí věřit absurditě, vás donutí i páchat ohavnosti."    Voltaire 

 

 „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvaleného, vláda věcí Tvých k Tobě zase se navrátí, ó lide český, a pro tuto naději Tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých byla zdědila  a přes těžké a nesnadné časy přechovala, nýbrž i v čemkoli dobrém skrze práci synů mých a požehnání Boží, rozhojnění jsem přijala, to všecko Tobě odkazuji“ Jan Ámos Komenský

"Úrok je zisk, který stoupá v čase. Avšak Bůh je pánem času – a tak si lichvář ten čas nemůže přivlastnit, aby mu vydělával peníze." Jan Hus

"Nelze nazvat spravedlivého každého, kdo nikomu nekřivdí, nýbrž toho, kdo by to sice mohl beztrestně dělat, ale dobrovolně se toho vzdává."  Cicero 

"Naše životy končí dnem, kdy jsme se rozhodli mlčet o věcech, na kterých opravdu záleží." M.L. King

"Vládcové nejsou ti, kteří mají žezlo, ani ti, kteří byli kýmkoli zvoleni nebo získali vládu losem, ani ti, kteří se dostali k moci násilím nebo klamem, ale ti, kteří umějí vládnout." Xenofón

"Šťastný je ten, kdo může strávit život mezi sobě rovnými a klidně žít ve svém chudém domově, beze strachu, bez závisti, bez předstírání, bez ambicí." Joachim du Bellay

"Je zajímavé, že masové sdělovací prostředky konspirační teorie cíleně zesměšňují, zlehčují a jinak diskreditují. Domnívám se, že to není náhoda a že k tomu mají dobrý důvod.

Je podivuhodné, kolik lidí se nechá zmanipulovat mainstreamem. Dá se to dobře vysledovat právě vztahem jedince ke konspiračním teoriím. Každý, kdo chce být brán vážně, neopomene zdůraznit, že konspiračním teoriím nevěří, případně utrousí poznámku, že konspiračním teoriím může věřit jedině zaostalý prosťáček nebo duševně nemocný člověk. Nikdo přitom nepátrá po tom, zda ke konspirační teorii není nějaký důvod, zda pro ni neexistují důkazy, ale spokojí se s tím, že každý, kdo se chce považovat za vzdělance a světa znalého, na konspirační teorie plive jedovatou slinu. Nedokazuje tím však nic jiného než to, že má dobře vyvinutý stádový instinkt, který však se skutečným vzděláním, inteligencí a rozhledem má pramálo společného."  http://bnw-nwo.wz.cz

"V době všeobecného klamu říkat pravdu znamená revoluční čin."  George Orwell

 

Tyto stránky jsou určeny těm, kteří chtějí znát pravdivý obraz světa v němž žijí. K tomu je nezbytné vaše vlastní úsilí podpořené kritickým myšlením a vlastním životním prožitím.

 

Reklamní a klipový kaleidoskop umělé reality, který je masmédii prezentován jako zpravodajství, zde nenajdete. 

 

Co zde nenajdete jsou tzv. korektní informace. To jest takové, které zobrazují realitu podle přání vlastníků médií. Krátce řečeno dle cílů bank, koncernů a korporací. Což je ve skutečnosti jedno a totéž.

 

Pokud nebudeme chránit svou zem a svůj národ, tak zahyneme!

 

Quintus Sertorius


free hit counter

Novinky

Důležité!!! Co potřebujete vědět než půjdete k volbám, co vám neřeknou: Proč nemáme referendum. Co se ukrývá za libě znějícími slogany...

21.10.2017 12:00
Kdo ohrožuje bezpečnost občanů, jaké jsou skutečné cíle politických stran, skutečný smysl integrace EU.  Dejte si vše dohrmady tak, jak to ve skutečnosti je, bez příkras a falešných nadějí, abyste se mohli skutečně rozhodnout vy sami a na základě reálných faktů bez orwellovského...

Měsíc Islámu a multikulturalismu v Německu: Červen 2017

24.09.2017 14:55
Desetiletá dívka z republiky v bývalém Sovětském Svazu byla znásilněna žadatelem o azyl z Ghany, ale policie a místní úřady údajně zamlčovali tuto informaci déle než dva týdny. Student sexuálně napadl jedenáctiletou dívku a udeřil pěstí do obličeje jiného chlapce, až mu zlomil...

Kdo stojí za smrtelným onemocněním prasat, které se z čista jasna objevilo na Zlínsku? Chtěl někdo způsobit nedozírné škody?

24.09.2017 14:46
 Problém se v médiích bagatelizuje, ale podle světově uznávaného přírodovědce, geologa Václava Zieglera, to je jednoznačný případ pro tajné služby. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz se pak dále rozsáhle věnuje přírodním katastrofám v Karibiku a Mexiku. Zvláště případ z...

Kováři smrti na mnoha místech již pilně pracují... a kouřových sloupů na horizontech našich dní stále přibývá...

24.09.2017 11:17
Slavný Samuel P. Huntington předpověděl střet civilizací a změnu světového řádu. Dokážeme něčemu takovému zabránit? Dokážeme zachránit stávající svět? Dokážeme si udržet lidskost...(a čisté ruce...)?   Současná situace je následující: Ke křesťanství se hlásí více než dvě miliardy lidí. K...

Tahle země je pro každého.

24.09.2017 10:48
Dnes jsem si přečetl článek se stejným názvem, jako je název článku tohoto. Doufám, že to autorovi nevadí, neboť jistě i název jeho článku je pro každého...   Hned v úvodu chci ale kategoricky prohlásit, že tahle zem rozhodně pro každého není! Ale nejen to -nikdo nemá právo něco takového...

Směrem ke katastrofě - odborně a spolehlivě.

24.09.2017 10:39
Když si systém řeže větev sám pod sebou, může nám být celkem jedno, zda je to z důvodu jeho chybného nastavení, pozdější degenerace, či proto, že to dostal za úkol od globálních elit. Výsledek je ve všech případech fatální. Když si systém řeže větev sám pod sebou, může nám být celkem...

Blbí nebo navedení?

24.09.2017 10:35
Někteří vrcholní předstvitelé Evropské Unie asi blbí skutečně jsou, jiní se tak tváří. Co je pro nás horší? BLBÍ NEBO NAVEDENÍ? Otázka tradiční, avšak poslední dobou čím dál více aktualizovaná. Týká se, jak jinak, politické scény, jejích projevů a úředních rozhodnutí představitelů EU,...

Do 1. října 1938 Sudetoněmecký dobrovolnický sbor měl na svědomí: na 300 záškodnických akcí a přepadů, 110 lidských obětí, asi 50 lidí těžce zraněných, přes 2000 občanů ČSR odvlečeno do Německa.

23.09.2017 19:18
Freikorps   Podle instrukcí z Berlína vytváří Sudetoněmecká strana 17. září 1938 svou vlastní vojenskou organizaci - Sude­tendeutsches Freikorps (sudetoněmecký dobrovolnický sbor), jehož úkolem bylo provádět teroristické, diverzní akce v československém pohraničí proti státním...

Ať nám někdo vysvětlí, proč podobné jedince nejde vyhostit do zemí, odkud přišli? Z humanitárních důvodů?!

23.09.2017 18:32
Banální kontrola odhalila neuvěřitelné věci. Ve veřejných parcích ve Francii a Štrasburku v klidu míru trénují teroristé z IS.   Francouzský deník Le Figaro přinesl článek o probíhajícím soudním procesu.   Před soudce byla postavena čtveřice lidí obžalovaných z organizovaného...

Pro koho jsou některé myšlenky lidových blogerů nebezpečné? Pokládejte si takové otázky, protože svoboda slova a projevu se vždy začíná umlčovat tzv. odzdola.

23.09.2017 17:48
Pane Nohavico, to vyznamenání neodmítejte   i když pan Kroupa je zřejmě jiného názoru a prezidenta Zemana přirovnává k Hitlerovi. „Zeman má rétoriku jako Hitler“, říká Kroupa. Mno, kdo bojuje proti antisemitismu, těžko může mít rétoriku jako Hitler.   Kdyby panu Nohavicovi nabízel...

7 pilířů pseudohumanismu.

23.09.2017 09:53
Ano..7 pilířů pseudohumanismu – takto se měl článek jmenovat a o nich měl článek pojednávat...(ještě mám zadat alespoň 6 znaků, abych splnil podmínky perexu, ale méně, než kolik jich má následující věta, no to je skvělé)   Chtěl jsem se vyhnout oné definici, co to ten pseudohumanismus...

EU a OSN: Přijměte více migrantů, musíme je přesídlit přímo z Afriky.

23.09.2017 08:48
Komisař pro přistěhovalectví Evropské unie Dimitris Avramopoulos požádal norskou ministryni pro přistěhovalectví Sylvi Listhaugovou o to, aby byla „co nejambicióznější“, pokud jde o přijímání uprchlíků. Brusel Oslo, které není členem bloku, žádá, aby přijalo více běženců, než bylo původně...

Ombucmaňa se odvolala...?

22.09.2017 12:56
To se mi libi, jak se Česi raduju, že spravedlnost vyhrala a ombucmaňa s celym tym svojim předraženym cyrkusem utřela nos. Je to pravě naopak. Multykultura si na cestě k vitězstvi može dovolit prohrat bitvu.   O co ide? O tu malu somalsku děvuchu, kera pry kvuliva hadru na hlavě nemohla...

Demokratický ministerský předseda non plus ultra.

22.09.2017 08:12
Švédský ministerský předseda se v neděli na tiskové konferenci vyjádřil k novému měření popularity politických stran, kde Švédští demokraté, které se zasazují o regulaci přistěhovalectví a další systémové změny v zemi, dostali téměř 28%, 6% více než soc. dem. a o 13% než další...

Zahraniční zadluženost Česka ke konci června vzrostla na historické maximum téměř 4,5 biliónu korun, což odpovídá 92 procentům HDP země.

22.09.2017 00:43
Spekulanti nakupovali koruny 20.9.2017 Zahraniční zadluženost Česka ke konci června vzrostla na historické maximum téměř 4,5 biliónu korun, což odpovídá 92 procentům HDP země. K mimořádně rychlému nárůstu došlo letos kvůli spekulacím zahraničních investorů na posílení koruny po skončení intervencí...

To je poprvé v dějinách vojenství, kdy se obsazená území osvobozují hromadným importem dalších dobyvatelů.

22.09.2017 00:31
Jsem si vědom jisté monotématičnosti svých blogů, jenže milý Říme, on Hannibal tentokrát už překonal tvé hradby. Proto mne tvá setrvalá pasivita přímo děsí. Úvodem drobná poznámka o politické korektnosti: Kdyby se tato používala již dříve, patrně bychom se dnes učili, že barbarům se podařilo...

Osobní rozhovory tureckého novináře s muslimskými imigranty ilustrují přístup a mentalitu, se kterou Západ naprosto nepočítá.

21.09.2017 21:13
Peníze nejsou problém. Najdi nám hotel a my ti zaplatíme. Podzim roku 2015 byl na řeckém ostrově Lesbos, kde tohle píši, vyjímečný takřka ve všech směrech. Na ostrově, který má stěží 100 000 obyvatel, se ocitly desetitisíce migrantů a noví uprchlíci přibývali po tisících skoro každý...

„Šátky“ ve školách a vraždy ze cti spolu souvisejí.

21.09.2017 21:04
Zatímco u nás se ombudsmanka snažila ze všech sil protlačit do škol islámské zahalování, o kousek dál ve Vídni byla zavražděna čtrnáctiletá dívka právě proto, že se zahalovat nechtěla. Případ je naprosto typický a smutně symbolický. Dívka se sama obrátila o pomoc na sociální péči s tím, že jí doma...

Tabákový korporátní demokrat poučuje. Za sto let se nám tu skoro nic nezměnilo....

21.09.2017 12:27
Demokratická revoluce mas proti elitám je v plném proudu. Oslabuje pojistky a filtry, které mají chránit liberální ústavní demokracii proti demagogům a populistům... hřímal onehdá  z  monitoru mého počítače  Tomáš Klvaňa. Myslím, že  jste  to jméno  už ...

Mnohé země už vědí, jaké to je, když je jim zákeřně odstraněno vedení. Jak se rozpadnou a vznikne chaos.

21.09.2017 12:12
Jak se to dělá po americku     Řeč prezidenta Trumpa v OSN byla jistě působivá a mnozí zaplesali, že konečně Amerika si bude hledět jen svého multikulturního národa, který potřebuje rozumné vedení a zametá si důkladně hlavně svůj práh.   Připomeneme si někdejšího...

Jak po tomto minisummitu a dalším svévolném kroku Merkelové, může ještě některý z politiků tvrdit, že pokud budeme v jádru Evropy, něco tím ovlivníme?

21.09.2017 07:41
Minisummit v Paříži, jehož se zúčastnili političtí představitelé Itálie, Španělska, Francie, Německa, Čadu, Nigeru, Libye a kde bezprávné zbylé země EU zastupovala Mogheriniová, znamená přelom v dovozu migrantů do Evropy. Dovoz migrantů přes moře se totiž příliš proflákl. Lodě zaúkolovaných...

Právní legitimita se stala poslušným nástrojem globálního zločinného spolčení, kterým jsou likvidovány zákony a mechanismy obrany národních států.

21.09.2017 07:25
V dnešním globalizovaném světě se typicky v rámci demokratických systémů čím dál víc rýsuje jeden smysl demokracie zhoubně karikuující fenomén. Tím je princip politického žoldnéře. Tento politický žoldnéř využívá zavedené demokratické mechanismy ke svému politickému růstu a poté, co se uchytí v...

Lidé bez životních zkušeností vstupují do politiky a když získají moc, ovlivňují svými kroky celý národ. Lidé se potom diví, jak je možné, že politici jsou natolik odtrženi od reality obyčejného života.

20.09.2017 21:26
VIDEO: Patnáctiletý gymnazista v televizi šokoval, že islám v Česku nebude žádný problém! Kvóty na uprchlíky jsou prý nízké! Takto vypadá indoktrinace českého školství po 28 letech! Chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti! Dobrý den, já jsem Mohamed a bombu jsem nepřivezl! Redakce AE News...

"Masivní nízkofrekvenční džihád". Dánská vláda ke kriminalitě muslimských migrantů: „Nejhorší situace od druhé světové války“.

20.09.2017 20:50
V Dánsku se hroutí právní stát s tím, že „nízkofrekvenční džihád“ a gangy migrantů přebírají ulice. Dánská vláda by neměla být překvapena. Ale zdá se, že je.        Tisíce incidentů zahrnující uvolněné šrouby kol na vozidlech, velké kameny nebo bloky...

Měsíc před volbami se opevňuje v Praze....!?

20.09.2017 20:31
Vedení hlavního města nechalo na Staroměstské náměstí z bezpečnostních důvodů nainstalovat betonové bloky. Opatření je preventivní, informoval ve středu mluvčí magistrátu Vít Hofman. Bloky mají zabránit případnému útoku na náměstí plné lidí za pomoci rozjetého vozu. Takzvané city bloky jsou...

Zůstaneme Českou republikou , nebo se z nás stane kolonie frau Merkel? Co chtějí naši politici? Konec naší suverenity?

20.09.2017 20:17
Proběhla v tisku zpráva o účasti ministra Hermana na sjezdu a podpora Sobotky tomuto kroku. Byly vydány Benešovy dekrety, tyto měly ochránit a vyřešit vztah Českého národa k obrovské křivdě. Nikdy v minulosti naše vlast nebyla tak blízko a v takovém ohrožení suverenity a státnosti jako nyní....

Soužití s muslimy v Barmě

20.09.2017 17:11
Ashin Wirathu je nacionalistický buddhistický mnich z Barmy (Myanmar), ze kterého momentálně kavárny celého světa dělají nového Hitlera jen proto, že nestojí o to, aby se jeho země stala muslimskou a trvá na obraně národní celistvosti. Zdroj

Xenofil...

20.09.2017 16:53
Student FHS UK představil pokrokovou hru pro děti Xenofil. Hrdinou je etnicky ani genderově neurčené dítě, které má podobu modré siluety. Autor chce zmírnit nenávist třeba vůči muslimům či Romům. A kolem už krouží neZiskovky.   Když student fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy...

ČR pod totálním diktátem EU.

20.09.2017 08:07
  Zdroj

Miloš Zeman v OSN: Masivní migrace z Afriky a Blízkého východu jen oslabuje tamější země.

19.09.2017 21:07
Když jsem byl ještě relativně mladý muž, byl jsem hluboce ovlivněn dvěma knihami. Jedna z nich byla Konec dějin od Francise Fukuyamy a druhá Střet civilizace od Samuela P. Huntingtona.   Fukuyamova kniha tak trochu připomínala Brave New World, tedy novou utopii, že každá země má...

Tomio Okamura: Rozhovor pro server regionálni televize Vsetín.

19.09.2017 21:04
  Zdroj

Proč nám nevadí, že pohřbívají naši krásnou Evropu?

19.09.2017 18:11
Tak nám postaví skleněnou zeď kolem Eiffelovy věže, paní Milerová... Hned mne napadl název filmu – Skleněné peklo.  Jenže zatímco ve filmu Skleněné peklo je to peklo uvnitř domu, ve kterém devastačně hoří, v dnešní Evropě je to přesně naopak. Peklo je všude venku kolem nás, a na opravdu...

Operace se zdařila – rozvrat školství dokonán.

19.09.2017 17:50
Kantoři jásejte! Dostanete přidáno! Stát si vás cení o patnáct procent více. Vaše společenská prestiž prudce vystřelí o celou šestinu. No, a to nejdůležitější, vaše konto se nafoukne jak břicho utopence.   Za svou letitou kariéru, ve strukturách našeho vzdělávacího systému, jsem tuto...

Na rtech med, v srdci jed...

19.09.2017 16:58
Tato krátká zpráva byla zveřejněna 15. září 2017 a objevila se pouze v Angličtině. Popisuje, jak se zástupci Evropské unie hodlají zúčastnit valného shromáždění Spojených národů (OSN) začínajícího 18.. září v New Yorku, kde chtějí společně s touto organizací usilovat o mír a bezpečnost, podporu...

Doufám, že mě to „vznešené pohnutí“ mine, neboť to budou zase jatka...

19.09.2017 15:49
V životě by mě nenapadlo, že se vážně dožiji psychoideologicko-politického hybridu alá Engels-Duhring-Hegel-Jung-Marx a další. A že to fakt bude implementováno naprosto vážně, zaníceně do všech hlav.   Vznikl ideologický hybrid, kde pěstování biologie, sociologie a psychologie pod lampou...

Myslím si, že dnes opravdu jen idiot může věřit tomu, že naší vládě či NATO jde o prosazování lidských práv.

19.09.2017 15:38
„Je to jedna z nejtotalitnějších muslimských zemí. Žena tam v praktické rovině je vlastně majetkem svého muže, otce či syna, a pokud její mužští příbuzní nechtějí, tak je tam žena spíše kusem nábytku, s kterým se obchoduje jak na trhu s otroky,“ říká znalec islámu a exmuslim Lukáš Lhoťan o...

Imigrační centrum v Praze 6...

19.09.2017 15:28
  Zdroj     Q.S. Na cestě je cca 60 miliónů nových Evropanů a jak říká paní Merkelová - žádná horní hranice na imigraci nebude. Takže se po volbách "evropské strany" semknou ve svém jevropanství do koalice a přimknou nás "na věčné časy" ke 4. říši s pobočkou v Bruselu s její...

Budou všichni proti kvótám i po volbách?

19.09.2017 13:06
V současné době se všechny politické strany v České republice bijí přes prsa, jak že jsou proti kvótám na přijímání imigrantů, které nám diktuje pod pohrůžkou sankcí Evropská unie.   Všechny politické strany v České republice se měsíc před volbami proměnily v zaryté vlastence a hrdě...

Bránit svůj národ a svou příslušnost k němu má smysl i v době postupující globalizace.

19.09.2017 11:10
Hodnoty našich národních dějin nejsou ani prázdné fetiše, ani falešná  simulacra či ikony   Po všech historických peripetiích, ke kterým po vzniku Československé republiky r.1918 došlo, čelíme posledních již (neuvěřitelných) 28 let systematickému projektu  přehodnotit nevybíravým...

Pravým základem našeho současného státu je 28.říjen 1918. Tento den symbolizuje vznik Československa jako vítězné dovršení předchozích procesů národního obrození.

19.09.2017 11:03
Den státnosti – 28. září nebo 28. říjen?            Strůjci neomluvitelného historického zločinu, kterým bylo rozbití společného státu Čechů a Slováků r.1992,  přiřkli zbytkové České republice jako den státnosti 28.září – den památky sv. Václava....

Prázdnost programu a absenci argumentů nahrazuje kdekdo strašením. Jedna z jeho podob je i předkládání emotivních, avšak manipulativních otázek.

19.09.2017 09:25
Klasická manipulační technika spočívá v předložení otázky „buď anebo“, ve které však její formulací dosáhne autor toho, že ve skutečnosti na výběr nemáte. Takže buď jsou obě možnosti stejné („Mám si dát tři velká piva nebo pět malých?“). Anebo je jedna možnost zcela nesmyslná („Mám jít s...

Není to celé legrační?

19.09.2017 09:15
Budiž útěchou českých božích bojovníků, kteří tak zuřivě hájili nebožtíka Peroutku, jak nenapsal "Hitler je gentleman", že si jejich marný boj nikdo nepamatuje. Bojovník za Pravdu je teď prezident Zeman. Má na to diplom a medaili. Připoměňme si. Podle české Wikipedie "Zeman toto...

"Skaut bojuje proti svobodě slova". Skautské hnutí napadené virem multikulturalismu a levičáckého aktivismu.

19.09.2017 09:04
Pod pojmem skaut už si dnes nesmíme představit chlapce, o nichž jsme si četli v románech Jaroslava Foglara. Dnešní skaut začíná být spíše než cokoliv jiného etalonem nadšeného levicového aktivisty.   Tak to alespoň vyznívá z aktivit Skautského institutu. Televize Prima informovala...

NATO a Američané popírají tyto evakuace, které jsou natočeny na videu a kolují po sítích.

19.09.2017 08:41
Na konci článku Český a bulharský boj s terorismem v Aleppu jsem slíbil, že další pokračování o Sýrii budou postupně ukazovat černou komedii západní intervence. Západ propadl iluzi, že může řídit teroristy jako své poslušné loutky. Na tuto iluzi se opravdu podívejme, protože korporátní...

O co tedy půjde v těchto volbách?

19.09.2017 08:27
Stále se (bohužel) setkáváme s tím, že si mnozí lidé neuvědomují vůbec vážnost situace. Nemají informace, nepídí se po nich, nevěří jim nebo jsou pohodlní a čekají, že to za ně zařídí někdo jiný. Stačí si připomenout jejich komickou představu o tom, jak my téměř rozpustíme armádu a "bude nás...

Podle policejních statistik z Británie bylo od loňského do letošního června zatčeno 379 osob, což je o 153 více než v předchozích dvanácti měsících.

19.09.2017 08:22
Lidem v nouzi se musí pomáhat. To je imperativ multikulturního vidění světa. Na příkladu teroru v Londýně se ukázalo, že do hlav uprchlíků skutečně nikdo nevidí a že pomoc těmto lidem bude „po zásluze“ potrestána. Další případ bombového útoku v londýnském metru byl naštěstí amatérsky zpackaný....

Katolíci si mohou nový sloup vystavět, ale na jiném místě - nejlépe uvnitř některé vlastní klášterní zahrady.

19.09.2017 08:18
Vztyčit? Nevztyčit? Proč ano - proč ne? České historické dilema. Bez ohledu na to, jak to celé nakonec dopadne, chci poukázat na několik „detailů“, které by neměly zůstat opomenuty.   Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, který podle některých názorů autentickým mariánským sloupem...

Orbán: „To, čeho jsme byli svědky doposud, bylo pouze zahřívací kolo”.

18.09.2017 19:19
Maďarský premiér Viktor Orbán v pondělí varoval, že do roku 2020 zamíří z Afriky do Evropy 60 miliónů lidí. „To, čeho jsme byli svědky doposud, bylo pouze zahřívací kolo,” řekl Orbán v úvodu prvního poprázdninového zasedání maďarského parlamentu. „Důsledkem chybné bruselské...

Co má společného Islám a Islámský stát? Název?

18.09.2017 12:19
  Zdroj

Motiv činu neznámý

18.09.2017 12:17
  Zdroj

Švédská policie se „nedokáže vypořádat“ s ohromným množstvím znásilnění. „My tu ale máme i případy znásilnění tříletých“...

18.09.2017 11:47
Novinář se při vyšetřování případu znásilnění dvanáctileté dívky ve Švédsku dozvěděl, že dva měsíce po zločinu policisté ještě ani nevyslechli hlavního podezřelého, protože úřady „nezvládají“ nesmírné množství případů, které se na ně nahrnulo poté, co země před dvěma lety otevřela své hranice...

V sobotu svolala odborová organizace Solidarita do Varšavy demonstraci, kde proti EU protestovaly tisíce lidí.

18.09.2017 11:07
„Naše zákony, naše volby. Polsko respektuje práva žen. Solidarita. Ruce pryč od Polska.“ V dopise členové Solidarity požadují, aby předseda EK a jeho kolegové přestali tlačit na Polsko a nepletli se do jeho záležitostí. „Bruselští byrokraté si myslí, že v naší milované vlasti Polsku jsou...

Musíme se stlemit!

18.09.2017 07:22
Ilona Švihlíková komentuje projev předsedy Evropské komise Jean-Clauda Junckera. Jakou budoucnost Juncker EU vymaloval a jak moc se jeho slova setkávají s realitou? Středeční projev předsedy Evropské komise Jean-Clauda Junckera vyvolal velký zájem a mnoho reakcí. Dlouhý projev...

Mariánský sloup v Praze byl výraz mocenského triumfalismu, habsburského cesaropapismu nad pokořenými českými ďábly - kacíři.

18.09.2017 07:12
Obnova mariánského sloupu v Praze - výraz mocenského triumfalismu   TGM v roce 1925 o stržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí napsal: "Když Pražané tu sochu odstranili, jsem rád,protože ta socha byla politickou potupou pro nás." (cituji dle internetové čs. Wikipedie)   Co...

Chceme se stát součástí takového masového šílenství a lží majících za následek prokazatelné ohrožení našich dívek a žen či dětí?

18.09.2017 06:55
Je opravdu tak těžké splnit ten nejzákladnější požadavek, jaký mohu občané mít vůči státu, ve kterém žijí a na který ve svých daních odvádějí své peníze, kterým je požadavek zabezpečení elementární bezpečnosti?! Německo je dnes znovu údajně v šoku z brutálního a hrůzného skupinového znásilnění,...

Hillary nechápe, Hillary nerozumí...

17.09.2017 18:16
Nova kniha od Hillary Rodham Clinton ma nazev: "What Happened". Otazku i odpoved najdeme v nazvu teto knihy. H. Clinton totiz stale nevi, proc v r. 2016 nevyhrala presidentske volby. Co se stalo?   H. Clinton cestuje po USA a propaguje svoji knihu. Pri teto prilezitosti dava rozhovory,...

Může být zavražděn kdokoliv, kdo se nelíbí nositelům moci. Státní terorismus, některého z těch nejsilnějších států, může zítra zahubit nás všechny

17.09.2017 16:45
Státní terorismus Pakliže jeden stát připravuje jednotku zabijáků, která má zavraždit čelného představitele druhého státu a svět o tom ví a nic proti tomu nedělá, dostáváme se do džungle. Síla a moc v ní vládnou. Běda těm slabším. Mezinárodní právo je již neochrání. Může být zavražděn kdokoliv, kdo...

O tzv. sudetských Němcích.

17.09.2017 16:40
Dr. Eva Hahnová: "Henleinova strana poté, co se přežila, se opětně v poválečném západním Německu etablovala, a dodneška SL drží její kontinuitu. K této rekonstitucionalizaci došlo vinou politické situace. Do roku 1948 byly sudetoněmecké a jakékoli jiné aktivity, navazující na nacistickou éru,...

Nemůžeme mít holt všechno. A buďme za to zatím rádi!

17.09.2017 13:31
Ač nám soudruzi z EU a jejich pohůnci předhazují migranty na každém kroku, média nás proplachují jejich nekonečným utrpením a vděčností, vždy se jak na potvoru nějaký automobilový nebo jaderný inženýr či lékař utrhne ze řetězu...   Holt není každý den multikulturní posvícení, jak by si...

Nedopusťme, aby s námi vnucené uprchlické kvóty byly jen o vteřinu déle, než po období, na které byly přijaty.

17.09.2017 09:51
Uprchlické kvóty končí v září. Tedy měly by. Evropský parlament a Komise se snaží jejich časovou působnost natáhnout účelovým výkladem. / První díl seriálu k druhému výročí a ke konci kvót. V září si připomínáme dva roky od přijetí dvojice dočasných nouzových mechanismů pro přerozdělení 160 000...

Jak to asi bude vypadat v jádru EU? Když žádný strop dle Merkel nebude, když bude společná azylová politika, když nebude cesty zpět ani ven?

16.09.2017 21:50
Ako som znásilnil a zavraždil freiburskú študentku – Afgánec sa obhajuje na súde   Autenticky zo súdu. Otrasný prípad z jesene 2016, pobúril Nemecko a bol aj v médiách EÚ. 11. 9. 2017 druhý deň súdu vo Freiburgu. Súdna sieň bola plná, a to čo vypovedal obžalovaný Hussein Khavari o...

Dosti nás!

16.09.2017 18:51
Jsme slabí, malí — Dosti těchto řečí! Jen kdo tak zoufá, sláb a malý jest. Oč byla Hellas, byla Róma větší, než skrání nesmrtnou se dotkla hvězd? Jak směšné byly našich předků cepy, když celý svět se zdvihl proti nim, a hle! svět celý zdrtil vůdce slepý a Táboru se klonil věčný Řím. Jen v srdce...

Je to opět zde. Nezapomínejme.... Kdo se nepoučí, musí opakovat stále stejné chyby. Ne vlastizrádcům a přepisovačům dějin!

16.09.2017 18:32
  Zdroj   Q.S. Neměli bychom podporovat ty, kteří se zde opět snaží vytvořit předpolí k prosazování nám nepřátelských zájmů ať už jakkoli maskovaných. Výsledkem těchto snah bude totiž poddanství a opětovný útlak nejen českého národa, ale ztráta svobody. Tedy toho, zač padlo v boji a v...

Scylu nebo Charibdu?

16.09.2017 13:06
Německo čekají další čtyři roky proevropské a pro-migrační politiky   Politické pozice Merkelové a Schulze na klíčové otázky jsou v podstatě identické. Oba kandidáti jsou zavázáni posilovat roli Evropské unie, udržovat migrační politiku otevřených dveří a multikulturalismu. A zároveň...

Je hezké, když Juncker řekne, že máme právo na stejnou čokoládu. Vážně? Děkujeme poníženě...

16.09.2017 12:50
TÝDEN V MÉDIÍCH Petra Žantovského v tomto týdnu udivilo, jak domácí mainstreamová média přistoupila k projevu o stavu Evropské unie. Přitom předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v něm kromě neskutečně sebevražedného argumentu nepřednesl nic, o čem by se vůbec dalo diskutovat. Úplně pak...

Bezpečnostní strategie České republiky - KONCEPT

16.09.2017 12:45
  KONCEPT   BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY   Článek 1   Odpovědnost české vlády a její nedělitelná pravomoc při tvorbě a uplatňování Bezpečnostní strategie ČR   Článek 2    Vnější a vnitřní bezpečnost...

Není to řečnická otázka....

16.09.2017 11:35
Blonde in the Belly of the Beast je mladá dáma ze Seattlu, která se hlásí k americké tradiční konzervativní pravici. Je vzdělaná, má široký přehled v různých oblastech od ekonomiky přes literaturu po společenské dění a ve svých videích komentuje np. globalismus, feminismus, neomarxismus, kulturní...

Cukrátka a korálky pro Západlíky

16.09.2017 10:22
Juncker ve svém úterním projevu vyzval státy EU, aby všechny platily eurem. O Polsku nemluví, zato nám, Východoevropanům, předhodil doslova bonbonek: Že prý máme nárok na to jíst stejně kvalitní potraviny jako na Západě. Internetem kolují vtipy o tom, že když vezmeme migranty, dostaneme za to...

Permanentní lháři

16.09.2017 10:15
Zbořil má pravdu, lže Posselt a Krystlík, permanentně   Na PL z 12.9.2017 jsme se opět dočetli filipiku pana Krystlíka na obranu praporečníka sudetů Posselta. Copak to nevoní panu Krystlíkovi na panu Zbořilovi? Prý Češi - Zase ti "Apoštolé barbarství Čechové"! (Jak napsal Pekař Mommsenovi) -...

Plakát...

15.09.2017 20:42
  Zdroj: internet

Nejde o otázku etiky, protože nejde o rasismus.

15.09.2017 18:01
Diskuse o pokusu Úřadu vlády sečíst romskou menšinu je hloupá. Zvláště pak argumenty o tom, že je to „neetické“ či "nemorální" nebo "rasistické". Nejde o otázku etiky, protože nejde o rasismus. Neetické by bylo „vytváření seznamů“ nebo selektivní přístup k čemukoliv na základě rasy. Nicméně...

Žádná zaujatost, již by bylo třeba odstranit, neexistuje, jde o čistě imaginárního viníka

15.09.2017 17:46
V Americe dnes asi neexistuje těžší intelektuální přečin, než poukázat na výrazně nižší průměrnou inteligenci černochů v porovnání s ostatními rasami. Americká společnost má pro veřejné zastánce těchto pozic připraveny skoro stejně tvrdé postihy, jako islámské státy pro hanobitele...

Plán elit EU na dovoz 56 milionů muslimských imigrantů. Denně se narodí 100 tisíc nových muslimů. V Paříži již tvoří muslimské děti 50 procent všech dětí stejně jako ve Vídni.

15.09.2017 17:00
Ve čtvrtek v podvečer proběhla v Praze debata na téma Evropská migrační a civilizační krize – smrt Evropy nebo znovuzrození? Promluvili na ní spisovatel Benjamin Kuras, exdiplomat a lídr kandidátky SPD do sněmovních voleb v Praze Jiří Kobza, ekonom a podnikatel Milan Bubeníček a Zdeněk...

Na vlakové stanici v západním Londýně vybuchla bomba. Nejméně 22 lidí zraněno.

15.09.2017 16:39
Exploze se v londýnském metru ozvala v pátek v 9:20      Zdroj: youtube.com

Fašizující multikulturní skupiny získají pět miliard na boj proti českým lidem. Režim, kde vláda není povinna vůli lidu respektovat, takový režim není demokratický o nic víc než Korejská lidově demokratická republika.

15.09.2017 11:35
Sociolog Petr Hampl není překvapen nejnovějšími událostmi na scéně neziskových organizací. A už vůbec ne rozruchem, který vyvolala odhalená „nalejvárna“ bojovníků proti nenávisti pro učitele. Podle něj je dnes již vliv multikulturních neziskovek takový, že si jen málokdo troufne se jim...

Každá nová totalita začíná nejen odzbrojením bezúhonné části obyvatelstva, ale především vymýváním mozků.

15.09.2017 11:24
„Každá nová totalita začíná nejen odzbrojením bezúhonné části obyvatelstva, ale především vymýváním mozků; a to bez pomoci udavačů řádně proškolených v podobných seminářích jde hůře. Potřebují nejprve zamezit sdílení pravdivých informací,“ varuje aktivista Hynek Charous. Upozorňuje, že místo...

Co se ve skutečnosti v Barmě děje?

15.09.2017 11:06
Co se skutečně děje v Barmě je předobraz toho, co se bude dít v západní Evropě, a to v tom lepším případě. Jedná se o pokus prostřednictvím muslimských imigrantů a neziskovek vyvolat v zemi občanskou válku, islamizovat zemi a destabilizovat region, říká podnikatel Stanislav Janský, který žil...

Kompas na záchod... Máte?

14.09.2017 23:02
  Zdroj

Junckerova „jednotnější, silnější a demokratičtější Unie“ nenabízí nic jiného než více centralizace a další posun doleva. Juncker a Timmermans jsou asi takoví reformátoři jako Biľak s Indrou.

14.09.2017 21:22
Junckerův vítr v plachtách aneb naděje na reformu EU vyhasly   Junckerova „jednotnější, silnější a demokratičtější Unie“ nenabízí nic jiného než více centralizace a další posun doleva. Juncker a Timmermans jsou asi takoví reformátoři jako Biľak s Indrou. Poselství o stavu Unie, které...

My jsme byli obětí a nacistické Německo, ruku v ruce s velkou většinou tzv. sudetských Němců, bylo agresorem. A tato fakta jsou nezpochybnitelná.

14.09.2017 21:07
K článku „Nyní led konečně rozbít“   Není našim zvykem vyvěsit překladový článek a hned ho okomentovat. Spíše necháme utéct nějaký čas, aby čtenáři si mohli udělat vlastní úsudek o textu, a pak se k článku vyjádříme. Tentokrát však, vzhledem k obsahu článku, považujeme za nutné...

Takové normální mainstreamové svinstvo: Cíl? Vyrobit aféru, paní tazatelku dehonestovat, zesměšnit – a samozřejmě uvést její plné jméno. Aby si dala příště větší pozor.

14.09.2017 20:44
Dotaz: Odskočili si k nám azylanti z Německa? Reakce: zesměšňování v médiích!   V příhraničním kempu u Hrádku nad Nisou se objevila hlasitá orientální skupinka. „Jen se ptám, zdali sem mohou legálně z Německa jezdit a pobývat tu,“ zeptala se na Facebooku zdravotní sestra. Německé...

Výsledky aktivistického školství: Děti neumějí pravopis a trojčlenku, ale budou se školit čím dál tím déle...

14.09.2017 20:39
Aktivistické školství je zločin na dětech   Na začátek dobrá zpráva: Vláda zvýšila platy ve školství od 1. listopadu 2017 o 15 %. Sice na to pořád hledá (nemá) peníze, ale to nevadí – ekonomika šlape, takže peníze z daní do rozpočtu tečou rychle. Co bude, až se růst zpomalí, nebo (a...

Sandály

13.09.2017 20:07
  Zdroj

Tohle šílenství je zastoupeno na všech rovinách společnosti - zdola v aktivistech a NGO, v korporátním sektoru i ve vládních strukturách.

13.09.2017 19:12
V řadě článcích na blogu sem se zamýšlel nad absurditami kolem bojovníků za lidská práva, než se mi začal upevňovat dojem, že tu nejde o IQ nebo nějaký vrozený typ osobnosti, ale že jde o psychickou chorobu.   Nejnápadnějším znakem mi tam připadá ta absence snahy diskutovat nebo jiným...

Jsme pokusní králíci v jediné globální laboratoři. Můžeme s tím něco dělat?

13.09.2017 11:38
Důležité je znát protivníka. Nepodceňovat jej. Nepřetržitě sledovat jeho záměry, jeho metody a argumentace. Znát argumenty a nepřátelské snahy, což je nezbytný krok, abychom se jako národ staly imunní vůči .. .. zvráceným politickým a ideologickým pokusům.   Jsme pokusní králíci v jediné...

Je k akci v Británii skutečně připraveno 23 000 „džihádistů“?

13.09.2017 10:07
Uvedený nadpis shrnuje situaci, která podle vedoucích funkcionářů britské zpravodajské služby MI5*, britských politiků a „barvitých“ novinářů nastala na území Velké Británie po teroristickém útoku* spáchaném 22. května 2017 v Manchesteru. Avšak jak vlastně pracuje britská zpravodajská...

Pokud se Merkelová stane opět kancléřkou, bude pokračovat islamizace nejen Německa, ale i celé EU.

13.09.2017 09:38
„Merkelová je blázen. Německo trápilo svět nacismem a teď ho trápí humanismem. Asi si chce vzít do Německa celou Afriku. A na druhé straně je pak vnucuje ostatním státům,“ podivuje se v rozhovoru pro PL.cz nad novým vyjádřením německé kancléřky – která stále odmítá stanovit horní hranici pro...

Otevřený dopis Petru Gazdíkovi

12.09.2017 23:06
Otevřený dopis   Petr Gazdík, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR, předseda hnutí STAN, Poslanecká sněmovna PČR Sněmovní 4 118 26 Praha 1 V Praze dne 10. září 2017 Vážený pane...

Chikungunya...

12.09.2017 22:38
Nejméně tři případy chikungunya ve městečku Anzio, další 4 potvrzené případy v Římě. Západonilská horečka řádí ve 23 okresech. Další 2 případy malárie přivezli pákistánci. Transfuzní centrum zastavilo příjem krve dárců na 28 dní.   Chikungunya Ve městečku Anzio, v provincii Říma, se od...

Miliardové vládní čachry

12.09.2017 21:53
  Zdroj

Ti, co se chtějí nechat obelhávat, ti stále věří oficiální verzi – nebo to umně předstírají, aby nebyli označeni za konspirační teoretiky.

12.09.2017 20:34
Psát každé září o výročí událostí 11. září 2001 ve Spojených státech amerických je stále náročnější disciplína. I šestnáct let po útocích je jakékoli smysluplné reflexe ve veřejném prostoru jako šafránu a zdá se, že už to lidi ani příliš nezajímá. Ti, co o 11. září něco vědět chtěli, si relevantní...

Strany, které mají program, který zcela jasně dává najevo, že bude vyžadovat od lidí práci a oběti, jsou dnes na okraji a nemají šanci zvítězit.

12.09.2017 14:44
Babiš a demokracie   Dnes se projevuje vyčichlost obou hlavních ideálů Západu – marxismu a liberalismu. Proto je možné, aby se uplatnily nihilistické programy, které už žádný ideál neobsahují a reagují pouze na momentální lidská přání Tyto programy už žádný ideál neobsahují a reagují...

Zdá se, že v některých evropských zemích už je pozdě.

12.09.2017 14:31
V Německu budou volby a čtyři milióny muslimských voličů by chtěl každý. A tak je dobré nejen obhájit svůj přehmat s imigranty a otevřenými hranicemi Evropy, ale nádavkem si koupit turecké voliče.   Poltický systém je přežitý a předvolební pinožení německých "osobností" je toho důkazem...

Problém současných "pseudoprotest umělců" je v tom, že jakkoliv si možná myslí, že jdou proti proudu, tak stejně jako za bolševika jsou jenom pokleslými prorežimními kašpárky.

12.09.2017 14:17
"Kulturní" fronta v čele s Těžkým Pokondrem přichází s novou agitační "hitovkou". Przní Scatmana a poklesle, ale ve správném proudu(nečekaně) paroduje Zemana, Babiše, Kim Čong-una, Putina či Trumpa. Co tak Juncker, Obama, Macron?   Dožit se současného "politického protestsongu" Karel...

Krátký film o Praze KAMENNÁ SLÁVA byl natočen v předvečer 2. světové války a německou cenzurou po okupaci zakázán

12.09.2017 13:26
  Zdroj

Nelegální imigrace a plán náhrady populace imigranty.

12.09.2017 13:21
  Zdroj

Moderátorka nezvládla debatu ve slovenskej TV.

12.09.2017 13:11
  Zdroj

Islám - průkopník komunismu a jednoty.

12.09.2017 12:59
Starověký Islám byl vlastně průkopník komunismu. Jestlipak vůbec Karel Marx se svým "Watsonem" Bedřichem Engelsem tušili, když psali svá díla, která dodnes nesmiřitelně rozdělují svět... ..že počátky jejich vidění a uspořádání světa, je možno spatřovat už ve velmi hluboké...

Buď si necháme mluvit do naší územní svrchovanosti jako v roce 1938 a jednou provždy tak dáme signál, že o svém území nerozhodujeme a jsme kolonií. Anebo se nenecháme zastrašovat.

12.09.2017 12:49
Středoevropskou zprávou číslo jedna posledního týdne je, že Evropský soudní dvůr ve středu zamítl v plném rozsahu žalobu, kterou podaly Slovensko a Maďarsku proti přistěhovalecké politice EU.     Soud tak potvrdil právo Bruselu vymáhat na členských zemích přijímání žadatelů o...

Naše budoucnost....

11.09.2017 21:49
  Zdroj

Test na letišti?

11.09.2017 19:25
IS navádí své členy a příznivce, aby potraviny napichovali injekčními stříkačkami s kyanidem a jinými jedovatými látkami. slámský stát vyzývá, u příležitosti islámského svátku obětování EID, své ovečky k otravám potravin v supermarketech v Evropě a v Rusku, informovala o tom italská agentura...

Proč letos nepořádám shromáždění za Pravdu o 11. září.

11.09.2017 15:45
Vážení přátelé a čtenáři, pořádání akcí za pravdu o teroristických útocích z 11. září 2001 v USA, které měly zásadní vliv na situaci v našem světě po tomto datu, bylo první velkou aktivitou původních zakladatelů webu NWOO.org. První akce s pochodem k České televizi se konala v roce 2009, v letech...

Obchod s lidmi.

11.09.2017 15:38
Jako bývalý policista, který se profesně zabýval i nelegálním obchodem s lidmi naprosto žasnu, kam až jsme to na našem kontinentu dopracovali. EU vyčíslila hodnotu jednoho migranta na mínus 60.000 EUR a činí státům veřejnou pobídku, aby si je za tuto cenu braly. Co jiného by šlo lépe...

Merkel muss Weg - pochod celý záznam live přenosu.

11.09.2017 15:22
  Zdroj

„Jednoho dne to všechno bude naše.“ Úbytek obyvatel východní Evropy od 90.let odpovídá zmizení celé populace Nizozemska... Horší než 2.světová válka.

11.09.2017 11:32
Štrasburský arcibiskup Luc Ravel, jmenovaný v únoru do funkce papežem Františkem, prohlásil, že „muslimští věřící velmi dobře vědí, že jejich plodnost je dnes taková, že to nazývají... Velkou výměnou. Řeknou vám velmi klidně a pozitivně: 'Jednoho dne to všechno bude naše'....“ Maďarský...

Donald Trump a Hillary Clinton. Horoskop USA.

11.09.2017 10:20
  Zdroj

Vladimír Putin a horoskop Ruska

11.09.2017 10:16
  Zdroj   Q.S. Domnívám se, že je chybné považovat za výchozí bod výpočtu horoskopu Ruska výstřel z Aurory.... Velmi jednostranné pojetí. Rusko existovalo před Sovětským svazem a existuje i po něm. Astrolog staví na trvání neexistujícího projektu...  

Angela Merkelová a horoskop Německa.

11.09.2017 09:49
  Zdroj

Hurikán Irma...

11.09.2017 09:21
    Zdroj: youtube.com

Orbán: Otevřeli dveře plánům George Sorose a já očekávám, že v následujícím období zrychlí jeho zavádění...

11.09.2017 09:08
Maďarský premiér Viktor Orbán v rozhovoru pro maďarský rozhlas uvedl, že zcela souhlasí se slovenským premiérem Robertem Ficem ohledně nedávného rozhodnutí Evropského soudu. Fico uvedl, že rozhodnutí soudu zamítnout stížnosti Slovenska a Maďarska na adresu povinných migrantských kvót musí být...

V zemi azyl nedostali, ale dostali dočasné povolení k pobytu. Za dočasných dvacet let se nenaučili jazyk, nikdy nepracovali, celou dobu žijí ze sociálních dávek ...

10.09.2017 08:32
Již dvacet let žije ve Švýcarsku somálský pár, když muži je dnes 68 let a již tři roky pobírá důchod, aniž by kdy ve Švýcarsku nalezl práci a pracoval, stejně jako ji nikdy nenašla a nepracovala ani jeho 52 letá manželka. Jen za poslední tři roky činil příjem manželů s šesti dětmi, které jsou již...

Z některých vyjádření až mrazí: Česká justice i policie fungují na objednávku politiků a mafie, nevinného člověka klidně zničí.

10.09.2017 08:13
A vražd je tady málo? Někdo se třeba ‚zasebevraždí‘ sám dvaceti sedmi ranami a pak se ještě třeba zastřelí. Ubodá se, pak ubodaný zajde do sklepa a tam se zastřelí.... Zdroj

Chceme mít Feriho a podobné floutky v parlamentu?

10.09.2017 08:11
Mladou perspektivní politickou hvězdu Kalouskovy TOP 09 Dominika Feriho údajně neuráží, jak nekorektně se o něm mnozí vyjadřují. V tom mu musíme fandit. Ale o člověku, který se dokáže o svém přírodou postiženém oponentovi vyjádřit, že vypadá "jakoby zrovna vylezl z boxerského ringu", nic dobrého...

Karta Trump

09.09.2017 18:52
Pohľad na vývoj v politickej sfére USA vo svetle biblických proroctiev. Hegeliánska dialektika protikladov. Dedičstvo liberalizmu. Nástup konzervatizmu. Kto je prezident Trump? Akí ľudia sú v jeho tíme? Spájanie katolíckych a evangelikálnych síl. Johnsonov dodatok. Udalosť, ktorá "zatrasie zemou"....

Pro „strýčka“ Bradyho „Pražská kavárna“ vyžadovala medaili, Nohavica ji však musí odmítnou.

09.09.2017 16:55
Vzpomínáte si vážení čtenáři na obří cirkus ze strany "Pražské kavárny", když Miloš Zeman odmítl udělit vyznamenání „strýčkovi“ Bradymu? Proč ale Nohavicovi nařizuje, že z rukou Miloše Zemana musí vyznamenání odmítnout?   Určitě stojí za to, připomenout si hysterii, kterou vyvolala...

Sudetské nebezpečí kontra zákony ČR a EU.

09.09.2017 16:32
Nedávno  vystupovali  bývalý  mluvčí sudetského landsmannschaftu pan Posselt a jeho společníci s údajně lákavou nabídkou těm zatvrzelým Čechům, co stále nechtějí rušit dekrety a ostatní právní normy po II.světové válce. Prý jsme změnili stanovy landsmanschaftu  a zrušili jsme...

Propaganda na ČT: Krvežízniví Češi tam jsou podáni jako zločinci a obviněni z genocidy.

09.09.2017 16:28
Česká televize to vtlouká do hlavy už nejméně popáté v opakovaném paskvilu o posledním Habsburkovi, o kterém zase přejícně tvrdí, že byl českým králem. Ač Čechy nevítaným, nebyl prý jen z časových důvodů v Praze korunován. Neměl čas, vedl válku! V rozporu s dokumenty se ale tvrdí, že byl...

Miloševičova smrt - politická vražda svedená na oběť.

09.09.2017 16:24
V létě 2004 jsem se setkala se bývalým jugoslávským prezidentem Slobodanem Miloševičem ve vězení Scheveningen, když jsem byla povolána jako svědek obhajoby. Než jsem mohla vejít dovnitř, musela jsem projít čtyřmi absolutně oddělenými kontrolními místy. Nemohla jsem pronést nic než papíry/spisy....

Pohádky by se měli oprostit od politického, multikulturního, LGBT balastu a zůstat u kořenů - u principu elementárního boje dobra se zlem. Nebo ne...?

09.09.2017 16:06
Brzy budete moci obohatit mysl svých dětí 2. dílem "pohádkové knihy" o dvou homosexuálních králích. Tentokrát si adoptují holčičku a budou rodina! A dobro vyhrálo nad zlem! Hatefree dělá reklamu a indoktrinace jede.   O čem pokroková pohádková kniha je?  Na Hithit, kde...

„Nechci vidět bílé tváře.“ Africká lavina se nezadržitelně blíží. Skončí náš svět právě takto?

09.09.2017 11:36
Skončí náš svět právě takto? Z afrického kontinentu se dnes stal bezprecedentní biologický, ekologický a sociopolitický experiment: Dochází zde k největší populační explozi v dějinách světa. Podle oficiálních údajů UNICEF z roku 2014 se počet Afričanů zvýší...

Podpora islamizace a lidská práva v režii OSN a mainstreamu versus realita: S Rohingyi se Barma potýká nějakých 300–400 let a není to žádný med.

09.09.2017 10:53
Rohingyové podle mediálního mainstreamu utíkají do Bangladéše před násilím, kterého se jim dostalo od buddhistů v Barmě. Svět projevuje nad tímto exodem pobouření, Barma čelí ostré mezinárodní kritice a internet zaplavují dramatická videa migrujících průvodů. Někteří dokonce požadují, aby...

Overtonovo okno na Novinkách.cz

09.09.2017 10:44
Teorie oken spočívá v tom, jak se postupně některá dříve tabuizovaná témata pro společnost otvírají a jak se stávají přijatelnější a přijatelnější. Autor to ilustroval na extrémním případu kanibalismu, ale ono to samozřejmě funguje i na příkladech mnohem méně křiklavých. A tak jsem si dal za sebe...

Přejme si tedy, aby nás EU potrestala. Nejlépe vystoupením z tohoto Eurosojuzu. Ušetřili bychom za referendum o vystoupení.

09.09.2017 10:31
Bruselské dotace jsem od začátku povazoval za průšvih, ale zdaleka jsem tehdy netušil, že bude tak velký. Tehdejší vyjednavač s Bruselem, pan Paroubek se chlubil kudy chodil, že nám vybojoval nejvíc dotací na hlavu.  Že to bude na hlavu, pokud to vybojoval tento pán, bylo jasné. Ale že to bude...

Naši sousedé ze Západu mají prvotní zájem sem poslat jejich výrobu a tady ji postupně utlumit, což se děje. Tady se skupuje půda a jde o obchodní válku.

08.09.2017 17:21
Když za komunistů nebyly – s prominutím – dámské vložky, řešil to i komunistický sekretariát na nejvyšší úrovni. Dnes problém zemědělství, dotovaných potravin, nesoběstačnosti a samozřejmě nedostatku mléka a až chaotickém výpadku másla řeší resortní ministr a Visegrádská čtyřka. S Bruselem to ale...

Zamyšlení nad léčením, osudem a hodnotou života.

08.09.2017 15:12
  Zdroj

Ameriko přestaň...

08.09.2017 13:13
Já nechci válku! Přestaň ohrožovat světový mír. Přestaň mi bulíkovat, že zásadní hrozba války vychází od severokorejců.   Svět asi zapomněl na to, že ty jsi byla první v dějinách lidstva, kdo použil atomové zbraně. Dvě atomovky, vzpomínáš? Tenkrát jsi tvrdila, že Japonce musíš...

Nic není nemožné.

08.09.2017 11:59
Vyvrácení základní teorie spěje vždy k vědecké revoluci. Kříže pryč z kostelů, pohlaví X, divíte se? Já ani ne.   Paradigma je převládající teoretický rámec, ve kterém se odvíjí vědecké zkoumání. Pokud začnu zkoumat, že Adam a Eva si byli rovni, vyvracím dosud uznávanou teorii o...

Vyretušované kříže jsou jen jedním ze střípků obrovské mozaiky toho, „co se na lidi v Evropě chystá"? Jsme rozdělení a elity to tak chtějí.

08.09.2017 11:49
Bývalý příslušník Armády České republiky a aktivista Martin Zapletal v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vysvětluje důvody, které ho vedly k jeho akci v olomouckých prodejnách řetězce Lidl. Nelíbí se mu prý přepisování historie, ke kterému umazáváním křížů ze snímků pravoslavných chrámů podle něj...

7.9. 2017

07.09.2017 20:05
........Stůjte neochvějně na svých místech. Splňte s radostí a láskou svou povinnost......                                                        ...

Evropská komise chce zakázat užívání olověných střel. Evropská komise tímto způsobem zcela nepokrytě míří především na myslivce a střelce, kterých se to dotkne jak technicky, tak i finančně

07.09.2017 18:23
 V rámci svého neustálého páchání dobra chce Evropská komise po vysavačích pro změnu zakázat užívání olověných střel a rybářských závažíček. Za tím to účelem je v chodu „veřejná konzultace“, která má být ukončena 21.12. 2017 a bude podle plánu podkladem pro přípravu nové...

Polsko hodlá ignorovat rozhodnutí soudu EU a nebude dál přijímat migranty

07.09.2017 18:13
Poláci demonstrují proti islamizaci. Foto Getty Polská premiérka Beaty Szydlo, podobně jako maďarský premiér Viktor Orbán, včera oznámila, že její země bude dál odmítat přijímání imigrantů podle systému kvót, který Brusel zavedl, aby imigranty rozprostřel po celé Evropě a údajně ulevil...

Spravedlnost a pravda nikdy nebyla výsledkem činnosti českých právníků, ekonomů, parlamentu, vlády či herců

07.09.2017 17:51
Ale především filosofickou pravdu nacházel vždy velký počet lidí ve společnosti v masovém měřítku. Jedině velká svobodná společnost se jeví, že má schopnosti očisťovat se od zásadních omylů při poznávání přirozeného obrazu našeho principu života, ustálit své názory a přesvědčení většiny a...

Prakticky tedy můžeme vyrazit do ulic a v rámci bohulibé činnosti popsat naše kulturní památky všemi možnými jazyky, aby i cizinec ze zapadlého Mauriciu věděl, o co se vlastně jedná.

07.09.2017 17:47
Cizinec, jenž arabštinou počmáral sochu na Karlově mostě, není vandal, ale překladatel. Alespoň to vyplývá z vyjádření policie, která cizince hájí, že měl bohulibý záměr. Prý šlo o službu veřejnosti. Tak mu ji ještě zaplaťte, ne?   Nádherný příklad pozitivní diskriminace ze strany...

„Darebácké státy“- Schurkenstaaten“.

07.09.2017 17:36
Německá média kritizují státy střední a východní Evropy za jejich neochotu akceptovat rozsudek Evropského Soudu o přijetí systému migračních kvót. FAZ a Süddeutsche Zeitung označuje V4 jako „Schurkenstaaten“.   K tomu chci dodat: Ať si nejdříve zametou před vlastním práhem! Vláda německé...

Evropské hodnoty?

07.09.2017 16:51
 

Homo-pohádky pro nejmenší už jsou na cestě do mateřských škol v ČR.

07.09.2017 16:40
Homoagenda pro nejmenší! Neziskovka HateFree za peníze daňových poplatníků dělá promo úchylné pohádkové knize o dvou gay králích. Rodičům se kniha nezdá, dětem se ale prý líbí! Česká nezisková organizace Hate Free Culture opět prolomila další tabu. Na svém webu uveřejnila recenzi na...

Google girls a online boys

07.09.2017 16:23
Mobilné aplikácie robia všetko za nás. Hovoria nám, že sa máme napiť a zhlboka dýchať. Upozorňujú, že sme dnes málo chodili a pripomínajú, kedy si dať liek. Dôležité je iba jedno. Nepúšťať telefón z ruky.     Rozprávala som sa s tehotnou kamarátkou, keď jej cinkla...

Vztah mezi politickou korektností a radikálním islamismem musí být odhalen jako to, čím ve skutečnosti je: manželstvím uzavřeným v pekle.

07.09.2017 16:13
Snaha vynutit si na občanech Západu přísný soubor pravidel o tom, co si člověk může myslet a vyjádřit v akademické a mediální sféře, až do té míry, že každý, kdo se nepodřídí je zdiskreditován, démonizován, zastrašen a čelí ztrátě živobytí – připomíná Orwellovu nemocnou společnost a je stejně...

Na Slunci dnes proběhla největší erupce za posledních 12 let...

07.09.2017 15:40
Dnešní erupce patří do kategorie X, měla sílu X 9.3, což z ní dělá jednu z pěti nejsilnějších erupcí na povrchu Slunce, která se odehrála za celou dobu pozorování. Jelikož proběhla směrem k Zemi, její vliv na naši planetu bude maximální...   Zdroj

Petice za trestní stíhání politiků a organizací podílejících se na dovozu nelegálních imigrantů do České republiky

07.09.2017 15:32
Obecné ohrožení podle §§ 272–273 trestního zákoníku je trestný čin, jehož se dopustí pachatel, který úmyslně (§ 272) nebo z nedbalosti (§ 273) vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v...

Domnívám se, že to byla od prvopočátku naplánovaná akce a naše škola měla být lakmusovým papírkem... Stálo a stojí mě to zdraví, klid a pohodu.

07.09.2017 09:04
Více než čtyřleté martýrium ředitelky Střední zdravotnické školy Ivanky Kohoutové se blíží rozuzlení. V úterý 19. září bude Městský soud v Praze rozhodovat o odvolání somálské uchazečky o studium, která se dožaduje omluvy a finanční satisfakce za údajnou diskriminaci, která měla spočívat v zákazu...

Na USA se valí Kamikaze

06.09.2017 22:32
  Zdroj: youtube.com

Kdo má čas a náladu brouzdat po knihovnách a číst knižní historie, tak zjistí, že projevy Emanuela Moravce se vlastně nijak neliší od projevů současných kolaborantů.

06.09.2017 21:30
Před časem jsem psal, jak náš národ po válce účtoval s protektorátními kolaboranty a vlastizrádci. Sem tam se dokonce někteří zastřelili sami, jako např. Emanuel Moravec. Udělal dobře – ono je přece jenom lepší se zastřelit sám... ...než být rozlíceným davem vytahován za oprátku na nějaký...

LIDL

06.09.2017 21:14
  Zdroj

Africký gang znásilňovačů z Rimini. Většina občanů by chtěla, aby byli vydáni do Polska. Italské justici skoro nikdo nevěří, má dvojí metr. 18+

06.09.2017 16:33
Polapen africký multikulti gang násilníků z Rimini. Bratři 15 a 17 let z Maroka, Nigerijec 16 let a 20 letý šéf gangu z Konga. Většina občanů by chtěla, aby byli vydáni do Polska. Italské justici skoro nikdo nevěří, má dvojí metr.   Podrobné vyprávění znásilněné Polské dívky a jejího...

Staré pověsti ekonomické.

06.09.2017 16:27
Je to dávno, tak dávno. Proto si následující řádky nekladou nárok na přesnost, ale chtějí čtenáře motivovat k zamyšlení. Jak se s oblibou říká v našich školách.   Byl jednou jeden pán a mocný vládce. Unavovaly ho stálé hony, lovy, hostiny a jiné kratochvíle. Také chtěl novou chalupu....

Realisté?

06.09.2017 10:26
Realisté pana Robejška se objevili jako blesk z čistého nebe. Nebo jako bublina metanu z páchnoucí žumpy? Realisté se profilují jako protiváha tradičních stran a hlavně úspěšného ANO. Lze jim věřit? Jak realistické mají sliby?   Mohutný nástup Realistů s kvalitní a drahou marketingovou...

Islám patří k Německu, Saudi střeží v OSN lidská práva, ČR má moře a další perly...

06.09.2017 10:00
Zanedlouho nám budou tvrdit, že alpské lyžování a lední hokej patří do subsaharské Afriky, nebo že pologramotní afričtí ekonomičtí migranti jsou lékaři a inženýři prchající před válkou ze Sýrie. Aha, to už se stalo, tak nic...   Srdečná a všem (inženýrům a lékařům) nápomocná paní Angela...

Srbové hájí mír a svobodu. Spravedlnost je na jejich straně, stejně jako tomu bylo v celé jejich historii.

06.09.2017 09:10
Slobodan Miloševič se v devadesátých letech minulého století ocitl v extrémně těžké a smrtící situaci. Vlastně se to v té době týkalo všech Srbů na Balkáně a platí to až dodnes. Pan Miloševič stál proti Západu, vedenému Amerikou, následovanou Evropskou unií. Když si uvědomil, že Socialistická...

Itálie 1.9. 2017

06.09.2017 07:20
Turín Neapol Řím Sicílie Po usilovném pátrání se v neděli 3. 9. 2017 podařilo dopadnout celou násilnickou bandu, která zbila a znásilnila Polku v letovisku Rimini. Šéf bandy je 20letý Guerlin Butungu, který přijel jako migrant v roce 2015 na ostrov Lampedusa, vítačský systém ho...

Čím a kým se rozbíjí 25 let český stát?

05.09.2017 22:08
1. Nejprve se zesměšní celý národ. Jste nevzdělanci. V Nepálu je každý pasák bakalářem. Tak se založí v každé opuštěné stodole soukromá vysoká škola, aby i holka tančící u tyče či líný synek čilého podnikatele měli Bc. Nejde o kvalitu, jde o statistiku. Klasické univerzity opustí svou tradici alma...

Lži a teror.

05.09.2017 22:05
Znacizovaní henleinovci a němečtí nacisté se  ruku v ruce lhaním a terorem probojovali k druhé světové válce. Jejich pohrobkové nyní staví dějiny na hlavu. Ze svých obětí dělají zločince. Ze zločinců, kterými sami byli, vytváří obraz obětí. Kam se takto nyní můžou až prolhat? Jaké...

Odstartováno. Tupí lidští roboti jsou ideálem mocipánů.

05.09.2017 21:46
Začal nový školní rok. Tuto událost si užívají rodiče školáků a zvláště školáci samotní. Kantoři načerpali sil a vrhají se do práce. Je škoda, že veřejnost nevěnuje více pozornosti těm, kteří to všechno řídí.   Každou chvíli slyšíme, že je nezbytně nutné vnést do školství nové metody,...

To jsou ti lidé, které levičáci a libtardi nenávidí, ti, kterým se jen vysmívají. To jsou ti, kteří přes to všechno zachovávají klid a mlčí.

05.09.2017 21:27
Stovky malých lodí se sjíždějí na vlecích za auty z celého amerického Jihu – a všechny míří do Houstonu. Skoro všechna auta řídí muži. Riskují své životy, obětují svůj vlastní čas, utrácejí své vlastní peníze... proč?   Z jediného důvodu: chtějí pomáhat cizím lidem v zoufalé...

Mohl byste mi odpovědět na dvě otázky?

05.09.2017 20:52
  Zdroj

Jen si tak tolerantně prásknout a zatnout svobodě internetu tipec. Školení...

05.09.2017 20:13
Před pár dny mi přistál ve zprávách screenshot. Pocházel z diskuzního serveru Nyx. Uživatelka ZUZKAOU (Zuzana Ouhrabková, neziskovka PostBellum) v něm shání brigádníky na výpomoc. Výpomoc neziskovce InIustitia. S hromadným sepisováním TO, protože nestíhají. Trestních oznámení, udání....

Jeden katastrofický scénář...

05.09.2017 19:33
Tak se to tentokrát očekává 23.9. 2017... ... a tady je filmařsky poměrně zdařilý sestřih. Zdroj   Q.S. Celkem oprávněně očekávám, že se tento scénář nenaplní. Obávat se lze v tomto směru spíš posledního vývoje okolo Korejského poloostrova a úporné snahy vyprovokovat Rusko, oč se momentálně...

Havlovo kyvadlo?

05.09.2017 19:03
Probíhá v hlavách pražských kavárenských intelektuálů Steinerův útok? Co to byl Steinerův útok? To byla drobná episoda v posledních dnech tisícileté Hitlerovy říše.   V posledních dnech války, kdy už RA svírala Berlín v obklíčení, uložil Hitler generálu SS Steinerovi, aby posbíral zbylé...

V současnosti se dostáváme až na úroveň kriminalizace pravdy a pronásledování občanské většiny.

05.09.2017 08:24
Odstranění křížů z kostelů na letáku prodejního řetězce Lidl považuje analytik Martin Koller za „příklad arogantního protievropského a protikřesťanského rasismu a totality reprezentující zvrhlé názory a ideologie vedení EU a německé vlády“. Kromě toho ve svém komentáři připomíná také rok 1969,...

Marasmus se slil do jednotného bahna.

05.09.2017 07:28
„Chtějí mít blbý národ, který se lépe řídí.“ Všechno špatně. Všeobecná vzdělanost upadá, ztratili jsme stabilitu. Bilancování bývalé místostarostky a učitelky Libuše Rousové z Rožnova pod Radhoštěm nevyznívá vůbec dobře nejen vzhledem k situaci ve školství. „Nevím, koho budu volit za prezidenta,...

Zemřel člověk…

04.09.2017 21:59
Výjimečný člověk, jehož znali snad všichni dospělí občané české republiky. Člověk, jehož hlas jsme dovedli poznat mezi všemi, člověk, jehož existence byla součástí snad každé rodiny. Součástí nás všech.   Přesto se našli lidé, kteří do jeho mrtvého těla dokázali kopnout, ba co víc -...

Tato politicky řízená islamizace Evropy zachvátí jednou i naši zem - byť třeba poslední ze všech - nicméně naše děti a vnoučata na tomto území budou.

04.09.2017 21:51
Všude je slyšet (a to nejenom z úst politiků), že letošní volby do parlamentu budou velmi významné. Hlavně bychom při této (opět další) příležitosti neměli zapomínat na moudré (a mezi prostým lidem) oblíbené varování, že politická elita by volby už dávno zrušila, kdyby si nebyla jistá, že...

Kruhový dřevěný dům Basic 25

04.09.2017 21:38
Kruhový dřevěný dům Basic 25 - stavba do 25 m2, stavba, která nevyžaduje stavební povolení. Zdroj

Počítá se s námi, jsme v houfu...

04.09.2017 10:58
Naposledy bombardovaly americké bombardéry, zařazené v evropských silách NATO, Evropu před více než 18 lety. Odskákaly si to tehdy naši předváleční a krátce i pováleční bratři Jugoslávci, hlavně pak občané Bělehradu, Nového Sadu a řady dalších srbských měst, a to za svou neschopnost uznat, že s...

Pozor na to, komu posíláte peníze!

04.09.2017 10:37
Jakýsi „pomocník“ pana Drahoše, tedy kandidáta na prezidentský úřad, uvádí lidi v omyl a bezostyšně nechává lidi posílat peníze na předvolební transparentní účet pana Drahoše, v domnění, že tyto peníze posílají panu Zemanovi.   A stačilo docela málo, udělat si stejný profil, jako má...

Migrační krize zasáhla Španělsko. To, co se teď děje, je jedna z největších migrací lidí v historii. A bude se to dále zhoršovat.

04.09.2017 10:30
Německý spolkový ministr pro rozvoj Gerd Müller: „Největší migrační pohyby jsou teprve před námi: populace Afriky se v příštích desetiletích zdvojnásobí. Počet obyvatel Egypta vzroste na 100 miliónů, Nigérie na 400 miliónů. V našem digitálním věku s internetem a mobilními telefony ví o naší...

Konec „eurohodnot“, jinak skončíme my.

04.09.2017 07:31
V týdnu bohatém na prohlášení evropských politiků se editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová zaměřuje jak na „fackování“ Poláků z úst propadajícího se prezidenta Francie Macrona, náznakům Junckera směrem k Rusku, tak na slova kancléřky Merkelové o zavedení společného evropského...

Geostorm: Globální nebezpečí - všechno pěkně pohromadě...

03.09.2017 19:34
Po sérii bezprecedentních přírodních katastrof ohrožujících naši planetu se přední představitelé z celého světa dohodnou na vytvoření rozsáhlé sítě satelitů k řízení globálního klimatu, které mají zajistit bezpečnosti všech obyvatel planety....  Zdroj

Není to poprvé, co se Lidl začal místo prodeje potravin věnovat výchově údajně xenofobních a protiislámských Moravanů, Slezanů a Čechů ...

03.09.2017 19:15
      Lidl půlměsíc nechal...       Obchodní řetězec Lidl tvrdí, že z fotografií řeckých kostelů odstranil kříže záměrně, aby byly jeho výrobky nábožensky neutrální. To je ovšem sprostá lež! Protože jen krátce před kampaní Řecky týden měl obchodní řetězec Lidl kampaň 1001...

Mnohem více se obávám o budoucnost Moniky Pilloni, než o budoucnost Lidlu.

03.09.2017 19:08
V Itálii muslimové nenápadně obkličují Vatikán, a my se u nás zabýváme žabomyší válkou. Být římsko-katolickým křesťanem, tak biju na poplach. Před léty jsem s manželkou sledoval seriál Sultán. Sultán Sulejman I. svého času usiloval o dobytí hlavního města římsko-katolické církve. Kromě jiného...

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v roce 2015: 86 % uprchlíků má vysokoškolské vzdělání! Realita: 0,23 %.

03.09.2017 12:05
Rakouský deník Kronen Zeitung zveřejnil další informace o migrantech, které příliš nenahrávají zastáncům liberální přistěhovalecké politiky. Sny o „návalu syrských inženýrů, programátorů a lékařů“ berou definitivně za své.   Jak rakouský deník připomíná, před dvěma a půl lety...

Začíná to mazáním křížů, přejmenováváním knih, shazováním soch, cenzurou jazyka a převracením významů či embargem na nepohodlné filmy a osoby. Končí to...

03.09.2017 11:25
Ke kauze černoch Lidl psal: jsme v Evropě 21. století. Čím více ze světa totiž poznáte, tím větší toleranci vůči jiným máte. Nyní Lidl říká, že respektuje rozmanitost, proto přistoupil ke změně grafiky a smazal kříže. Orwell hadra.   Začíná to mazáním křížů, přejmenováváním knih (Pipi...

Halík, Halík.....? Co dokáží vymyté (rozumněj politicky korektní) mozky?

03.09.2017 11:21
Námětem tohoto kresleného miniblogu je problém, jak se dostat do některých dveří, ne moc širokých a navíc opatřených nápisem....   Lidl vymazal kříže řeckých kostelů z propagačních letáků. Prý hájí a ctí náboženskou neutralitu...Tak a co dál nám připraví vymyté...

Člen německého Rotary klubu, jistý Thomas de Maiziere byl v roce 2005 zapleten do pedofilního skandálu Saská bažina.

03.09.2017 10:58
Pomáhá členství v elitních klubech jako je Rotary klub, Kiwanis, Lions klub nebo Alumni, v kariéře? Přinejmenším rozhodně neškodí… Kdo chce společensky a kariérně stoupat vzhůru, měl by znát ty „správné lidi“. Od té doby, co je tato rada napsaná v kariérním poradci pod nadpisem Networking, neustále...

Kdo bude v Evropě žít? To je základní otázka. Sorosův plán ve čtyřech bodech. Naše postupná poprava.

03.09.2017 10:36
  Zdroj   Q,S, Je dobré si uvědomit kdo je Soros, jaké jsou jeho páky a kdo ho podporuje. Kdo chce jeho "univerzitu" /globalistickou NGO přípravku/ u nás? Namátkou: Babiš, Drahoš, Sobotka, Zelení, TOPkáři, Bělobrádkovci...

Bez ohledu na složení budoucího Bundestagu se bude Německo dál islamizovat a afrikanizovat.

03.09.2017 10:32
Na počátku června se do jisté norimberské střední odborné školy dostavila bavorská policie, aby zatkla a odvedla mladého Afghánce, který se zde učil truhlářem. Mladík dostal před několika týdny soudní výměr o „Abschiebung“, tedy odsunu zpět do Afghánistánu, neboť jeho žádost o udělení...

Topocentrický pohled na vesmír v září 2017.

02.09.2017 11:49
Tento výhled na zářijové dění na obloze bude tak trochu jako Rádio Jerevan, neboť málo co bude takové, jak se na první pohled zdá.     Začněme tím, že Neptun je hned první den školního roku, a ještě ke všemu v pravé poledne, nejblíže Zemi. Jak už to u nás v Rádiu...

Požadavek UNESCO, aby na základě neurobiologických výzkumů byly vyvíjeny postupy pro snižování „xenofobních, nepřátelských a diskriminačních postojů“...

02.09.2017 11:12
Globalisté považují masovou migraci do Evropy za prospěšnou a nevyhnutelnou. K tomu je třeba odstranit xenofobii a nacionalismus u bělochů. Tým výzkumníků z Německa a USA přišel s řešením: podávat bělochům oxytocin.   Globalisté prosazují otevřené hranice a masovou migraci (1). Bohužel,...

Česká pomoc teroristům v Sýrii?

02.09.2017 10:50
Bulharsko a Rumunsko bylo v sovětském bloku známo tím, že pro sovětskou rozvědku dělalo vcelku dosti špinavou práci. Tuto službu nyní poskytuje v rámci rozšiřování demokracie skrze NATO, což je dokázáno na příkladu Bulharska v Sýrii. Boj o Aleppo skončil a nyní se začíná odkrývat nechutné pozadí...

O jaký to jde multikulturalismus, když se odstraňují znaky kultur(y)? Dnes photoshop, zítra buldozery?

02.09.2017 07:42
Lidl smazal kříže řeckých kostelů na svých letácích, prý, protože nechce vylučovat žádné náboženství. Co je to za zvrácené uvažování? Retušovat skutečnost jako to dělaly největší totality? Dnes photoshop, zítra buldozery?   Jak jistě víte,Lidl smazal kříže z fotek řeckých kostelů, prý...

Merkelová. Direktivní trvalý rozdělovací mechanismus.

02.09.2017 07:23
  Zdroj

Vyražený dech

01.09.2017 19:45
Něco mi tu vyrazilo dech.  Nevyrazila mi ho politická scéna – ta je dost předvídatelná. Nevyrazila mi ho omezenost většinového elektorátu – i ta je předvídatelná. Vyrazili mi ho inteligentní lidé, kteří otevřeně hodlají volit Oligarchu v naději, že “restartuje systém”, resp. “vykydá Augiášův...

EURO. Dezintegrace jako modus operandi... Video.

01.09.2017 18:17
Euro: Bude se nás někdo vůbec ptát?   Přijmeme jej, až bude pro nás výhodné (ČSSD)… Přijmeme jej (Zelení, TOP09, STAN)…. Nikdo nám ho nebude nutit (ODS) aneb remake vládní hry o migrantech.   Nikoliv náhodou ožilo téma přijetí euro-politické měny. Projekt „Evropské...

Stojí za shlédnutí

01.09.2017 17:21
www.barrandov.tv/video/101122-duel-jaromira-soukupa-29-6-2017   Q.S. Nebývalé v našich poměrech. Tím víc stojí za shlédnutí.

Netransparentní podvodníci. Prolhané spolky best of...

01.09.2017 17:01
  Zdroj

Svoboda je svoboda

01.09.2017 16:49
  Zdroj   Q.S. V říjnu si vzpomeňte jestli to chcete spláchnout...

Hazard a udavačství podporované státem - účtenková loterie nás bude stát 80 milionů ročně.

01.09.2017 16:35
Vašnostové nahoře se pokrytecky vymezují proti hazardu, zakazují herní automaty... a pak přijdou s ideou za 80 milionů ročně - hazardně-udavačskou srandou podporovanou státem. Seznamte se s účtenkovou loterií!   Velcí kluci v kravatách, kteří vědí, co je pro nás plebs to nejlepší, zakáží...

Pojďte se podívat, jak funguje Grand Hotel Evropa a jeho orgány, o kterých jste možná ještě nikdy neslyšeli…

01.09.2017 16:05
  Zdroj

A pak, že jsou prý Poláci dnes zbytečně hysteričtí a paranoidní...

01.09.2017 01:11
Zůstali jaksi izolováni, neboť jim dnes z Véčtyřky zůstal jediný spojenec a to jsou Maďaři. Slováci se (asi) nechají koupit a Češi zvolí (asi).. (hele, je to dlouhý, tak jenom koho to zajímá, ať si ušetříte zbytečný zklamání, ok?) ..vyčkávací taktiku - kdo si počká, ten se dočká...

Dehonestační kampaň si v prvé řadě klade za cíl, aby nacionalisté působili hloupě, na čemž média pracují ve svém každodenním zpravodajství

01.09.2017 00:57
Proč diskreditační kampaň proti nacionalistům neuspěje   „Evropou obchází strašidlo – strašidlo komunismu. Ke svaté štvanici na toto strašidlo se spojily všechny mocnosti staré Evropy…“  Tato slavná Marxova slova z úvodu Komunistického manifestu odkazují na zisky komunistického hnutí...

Evropský soud rozhodl, že migranti mají právo na evropské sociální dávky.

01.09.2017 00:46
Je to příprava na přijetí Globálního zákona o migraci na 72. OSN Valném shromáždění v New Yorku na podzim roku 2018 (předsedat mu bude Lajčák ze Slovenska). Globální zákon o migraci je součástí teze OSN Agendy 2030 - o přínosu migrace včetně ekonomické migrace pro přijímající státy. Zákon má...

Povinnou němčinu do českých škol?

31.08.2017 22:02
"Tak je možné se podívat dopředu s jistotou, že vyučování němčině bude nejen dobrovolné" V článku "Kde jsou ty zlaté časy?" Text vyšel v Sudetendeutsche Zeitung.    Výňatek:   "Robert Schiller poukázal při přednášce v komunitním centru na další místa v Liberci, kde je možné...

Jak moc jste manipulováni v zájmu mocných prostřednictvím znalosti lidského chování.

31.08.2017 17:25
  Zdroj

Drahé máslo a vydírání Bruselu.

30.08.2017 18:52
  Zdroj

Proč mají být evropské hotspoty pro výběr žadatelů o azyl zrovna a právě v Nigeru a Čadu?

30.08.2017 13:32
Novou kapitolu boje proti migraci začaly v pondělí psát velké státy EU. Alespoň tak nám to podávají oslavné články oficiálních medií (třeba zde). Francouzský prezident Emmanuel Macron, německá kancléřka Angela Merkelová, španělský premiér Mariano Rajoy a předseda italské vlády Paolo Gentilon...

Válka globálních elit proti evropským národům má už přes 300 obětí a více než 1700 zraněných ze necelé 4 roky.

30.08.2017 13:21
Politici nám s oblibou předkládají, že teroristické útoky páchané v posledních třech letech v Evropě, nesouvisí s uprchlickou krizí. Stejnou oblibu mají i ve frázi, že tyto stejné útoky nemají nic společného s islámem. Fakta a čísla ale hovoří jinak. Od roku 2014 bylo...

Návrh na pomník před budovu ministerstva vnitra.

30.08.2017 13:06
Námětem pro tento středeční miniblog je skromný návrh na realizaci pomníku před budovou ministerstva vnitra.   Tomáš Gayer

Pro samé ohledy nezapomínejme na zdraví.

30.08.2017 12:51
Jsem jeden z té drtivé většiny dětských lékařů, kteří jsou jednoznačně pro plné očkování. Naprosto jednoznačně. Mám k tomu ze své několik desetiletí dlouhé praxe mnoho důvodů.   A jsem poněkud alergický na neustálé útoky proti našemu očkovacímu systému, který naprosto jednoznačně patří k...

Ficovo jadro znamená, že o všetkých aspektoch nášho života budú rozhodovať nevolení úradníci v Bruseli a nemecká štvrtá ríša. Čo si nedovolil ani Hitler.

30.08.2017 09:51
K tejto téme sa vyjadril  sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin. Zdroj

V Bruselu vznikla nová "džungle". Druhé Calais?

30.08.2017 08:44
Stovky migrantů, převážně Súdánci a Eritrejci snící o usazení v Británii, přespávají každou noc v jednom z bruselských parků. Mezitím nabral tento jev takový rozmach, že připomíná někdejší tábor zvaný Džungle u francouzského přístavu Calais. V provizorním tábořišti u Calais žilo až sedm tisíc lidí...

Papež podporuje islámské migranty

30.08.2017 08:39
  Zdroj

Trump rozpustil klimatickou komisi, která manipulovala se statistikou.

29.08.2017 20:12
Mediální korporace jsou zděšeny. Trump prý provedl další nezodpovědné rozhodnutí. Krátkozraké. Iracionální. Zrušil totiž jednu Obamovu komisi. President Obama si na poslední chvíli (2015) založil klimatickou komisi. Samozřejmě do ní věnoval lidi, kteří mají správný názor, totiž ten Obamův....

Rotherham: 1 400 bílých dětí bylo vystaveno mezi lety 1997 až 2013 otřesnému sexuálnímu zneužívání ze strany imigrantských gangů z Pákistánu.

29.08.2017 19:05
Proces s bandou muslimských násilníků ukázal, jaké barbarské hrůzy se odehrávají i v malých městech dobré staré Anglie. Nejvíce utlačovanou skupinou v zemi se ukazuje upadající bílá většina odevzdaná na milost a nemilost rostoucí síle alogenních etnických diaspor. A pokud někdo nazve věci pravým...

Absence strachu znamená buď že nám žádné nebezpečí nehrozí, anebo že jsme přišli o základní instinkty a jsme ohrožený druh.

29.08.2017 18:32
Nemám strach: Hashtag, který zaplavil sociální sítě několik desítek minut po teroristickém atentátu v Barceloně. Jeho tvůrce i ti, kteří ho v návalu solidarity ihned sdíleli, by se ale nad tímto heslem měli trošku zamyslet.   Hashtag#NoTincPor (katalánsky Nemám strach) mohl do...

Jak asi může vypadat takhle pokořená, znásilněná a zaprodaná země, která se obrátila proti vlastním obyvatelům, po ještě dalších totalitních deseti letech?

29.08.2017 18:13
Britská policie zatkla školačku za stížnost, že spolužáci neumí anglicky!   Myslíte, že je to fake news? Omyl!   BRITÁNIE, UŽ PŘED DESETI LETY: 14letá Codie Stottová byla na školní praktika přidělena do skupiny, kde byla jediná Angličanka a kde nikdo z jejích spolužáků...

Rimini: Mladou Polku po brutálním a opakovaném znásilnění hodili v bezvědomí do moře.

29.08.2017 16:50
Násilný čin v Rimini vyvolal v Polsku vlnu pobouření. Nejostřeji se k případu vyjádřil náměstek ministra spravedlnosti Patryk Jaki, který uvedl, že pachatelé, které nazval bastardy, by si zasloužili trest smrti. Polsko je pobouřeno komentářem tiskového mluvčího jedné z největších...

Chemický útok?

29.08.2017 15:32
Kvůli neznámé chemické látce ve vzduchu musela být v neděli evakuována pláž Birling Gap ve východním Sussexu v Anglii. Lidé měli problémy s dýcháním, zvraceli a pociťovali pálení očí. Nemocnice v Eastbourne podle BBC oznámila, že ošetřila 133 lidí. První informace...

Německá kancléřka Angela Merkelová se na tradiční letní tiskové konferenci v úterý opět věnovala i otázce uprchlíků a zdůraznila význam solidarity.

29.08.2017 15:14
Německá kancléřka na tradiční velké letní tiskové konferenci uvedla, že nesolidárnost při rozdělování běženců by mohla mít dramatické dopady... V neposlední řadě německá kancléřka na letní tiskové konferenci také zmínila vizi, kde by země eurozóny měly do budoucna společného ministra financí, ten...

Prohlubující se nespolehlivost České televize v mediálním zpravodajství.

29.08.2017 14:47
Prohlubující se nespolehlivost České televize v mediálním zpravodajství (případ 2) Specifická analýza – seriál ČT (13025) Úvod do seriálu o nespolehlivosti České televize je uveden v prvním dílu seriálu (viz produkt 13024), kde je rovněž rozebrán první případ, jenž se vztahoval...

Musí-li být něco podle současné pochybné módy nesmyslné a hnusné, aby to elitní činovníci nazývali Uměním, já hlasuji všemi deseti pro kýč.

29.08.2017 08:22
Moc se mi líbí sousoší Čeští muzikanti od Anny Chromy na pražském Senovážném náměstí. Pražákům ho závidím a pravidelně se jím jezdím kochat. Naposledy k tomu kochání ale přibylo i kroucení hlavou.   Nad tím, že se pražský magistrát náhle usnesl, že je to kýč a že nejlepší by bylo ho...

Německo, Francie, Itálie, Británie, Portugalsko, Španělsko, Belgie a mnohé další státy už lze definovat jako Dár al-islám.

29.08.2017 08:10
Tedy země - svět islámu. Nejvíce patrné je to hlavně ve Francii a Německu. Zde jsou muslimové již „doma“. Mají zde své mešity a minarety a kompaktní muslimskou obec. Zbývá už jen protlačit do právního řádu těchto zemí prvky šaría a získat plný respekt k islámu.   Území, kde jsou...

Důstojník Mossadu Benjamin Efraim vydávající se za Abu Hafse vůdcem ISIS a kazatelem v mešitě?

29.08.2017 08:00
Libyjské úřady zatkly vůdce ISIS a ten se jim, jak říkají, přiznal, že je skrytým důstojníkem izraelského Mossadu. Podle oficiálních činitelů byl špion Mossadu Benjamin Efraim vydávající se za Abu Hafse vůdcem ISIS a kazatelem v mešitě. Efraim byl odhalen, že je izraelským občanem operujícím v...

Celá česká politická reprezentace se může zbláznit kvůli jednomu pracovnímu táboru v Letech. Politici v nažehlených značkových oblecích, kteří celý život pro tuto zemi nic pozitivního neudělali, žvaní kolem vepřína v Letech.

28.08.2017 22:22
Příčinou konfliktů jsou dost často lidské předsudky a animozity. A proto toto téma nevyhnutelně musí zajímat i Martina Kollera, bezpečnostního analytika, který pravidelně prezentuje své názory na ParlamentníchListech.cz. Tentokrát srovnává dvě etnické menšiny, které v České republice vystupují...

No, nechtějte to tady, když je to tak přínosné a obohacující... Když to máte, pak jste vyspělou a demokratickou zemí.

28.08.2017 18:51
Důležitý je marketing a správné zacílení na vybranou skupinu kupujících Produkt Až se tyto obrazy stanou běžnou součástí života Prahy, Brna, Olomouce, Ostravy, Opavy, Hradce Králové, Liberce, pak vězte, že jste již přijali za své evropské hodnoty a plně jste se integrovali do nové a lepší...

Okamura: Ti, kdo chtějí jednostranný diktát elit a oligarchů a omezují demokracii, jsou téměř všechny strany kromě SPD. Mohou si podat ruce.

28.08.2017 12:27
 „Zvyšování mzdy jako nápad Sobotkovy, Bělobrádkovy a Babišovy vlády je jedna velká lež,“ pustil se do změn v minimálních platech Tomio Okamura, předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie. Dokud podle něj nebudeme mít účinný zákon o regulaci vývozu kapitálu, peněz na zvýšení mezd se nedobereme....

Poslední nález skrýše zbrojního arzenálu svědčí o tom, že islamisté mají na Evropany už i protitankové střely.

28.08.2017 08:39
Intifáda v Evropě nebude žádné šolíchání. Islamisté úporně zbrojí, a kromě samopalů granátů, neprůstřelných vest, trhavin a munice, mají už i protitankové rakety. Leckteré ministerstvo obrany v evropských zemích by si z tempa a sofistikovanosti zbrojení islámistů mohlo vzít...

Schrödingerova kočka

28.08.2017 07:51
Možná jste už někdy slyšeli o slavném myšlenkovém experimentu nazvaném Schrödinge­rova kočka po jeho autorovi Erwinu Schrö­din­gerovi jednom ze zakladatelů kvantové teorie.   O čem ten experiment je? Představme si, že máme schránku - krabici, do níž, po uzavření víka, nemů­­že­me vidět...

Místo potravin cedule: „Takto prázdný regál je bez cizinců“ nebo „Bez různorodosti budeme chudší“.

28.08.2017 07:42
Německý supermarket Edeka odstranil na jeden den ze svých regálů zahraniční zboží. V těch regálech tedy moc potravin nezůstalo. Hlad je sviňa. Místo potravin cedule: „Takto prázdný regál je bez cizinců“ nebo „Bez různorodosti budeme chudší“. Řetězec tím prý chce podpořit boj proti xenofobii (to...

Polský pár byl napaden v italském Rimini. Žena byla opakovaně znásilněna migranty ze Severní Afriky.

27.08.2017 22:15
  Děs na pláži v itaském Rimini. Pár Poláků napadli 4 útočníci. Muže zbili a okradli a jeho ženu několikrát znásilnili! Útok se odehrál v noci..Kolem čtvrté nad ránem se 4 útočníci – neoficiálně pocházející ze Severní Afriky – napadlo dvojici Poláků, kteří odpočívali na lehátkách. Muže...

Pokud potřebujeme imigranty, proč to neulehčíme těm legálním?

27.08.2017 20:42
Ožehavé téma: imigrace. Potřebujeme vzdělané lidi, lékaře, inženýry, tak otevřeme hranice všem, o kterých nic nevíme a zatím budeme byrokraticky šikanovat ty, kteří jsou prokazatelně vzdělaní a "neškodní".   Jedním z žhavých témat poslední dobou je imigrace - ilegální imigrace....

Fico a Sobotka, dva bratři v triku.

27.08.2017 20:24
Pokud jsme ve Ficovi viděli politika, který více dbá zájmů slovenského národa než B. Sobotka českého, velmi jsme se mýlili. Jeden z nich je za dvacet bez dvou a druhý za osmnáct, jak dnes můžeme dobře vidět. Oba dva bez mandátu občanů kráčí "německou cestou" do evropského jádra. Jsme proto pro...

„Mníchovská dohoda 2016“

27.08.2017 20:14
Vie premiér Róbert Fico o dokumente Mníchovská dohoda 2016? (Výňatek z článku)   Závažnosť vyhlásenia Róberta Fica, že Slovensko má spojiť svoju budúcnosť s najvýznamnejšími hráčmi Európy ako je Francúzsko a Nemecko aj za situácie, že sa od nás žiada podriadiť sa bez reptania záujmom týchto...

Tomio Okamura na Svobodném vysílači 23. 8. 2017

27.08.2017 20:08
  Zdroj

Skoro to vypadalo, jako kdyby největším současným zlem světa byli ruští vojáci a jejich vrchní velitel Putin.

27.08.2017 12:41
Zhruba před 10 měsíci jsem napsal článek, „Kolik bude civilních obětí při útoku na Mosul“. Dnes mne příjemně překvapil článek Milana Vodičky na idnes.cz. Ve svém tehdejším článku jsem kritizoval objektivitu médií. Po celou dobu účasti Ruských vojáků v Syrské občanské válce, jsme byli denně...

Spiritus agens.

27.08.2017 12:34
Poslední výroky papeže Františka opět ohromily svět, možná i proto, že zazněly po teroristickém útoku v Barceloně, což mnohým zdá se být nevhodné. Vatikán považuje migrační otázku za jednu z největších výzev 21. století. Osobní bezpečí a důstojnost by měly být upředňostňovány před národní...

Na islámu není nejhorší terorismus, ale absolutní podřízení, pomalá genocida všeho neislámského.

27.08.2017 12:29
„Potřebuji obejmout muslima, aby tito lidé neměli strach,“ řekl otec chlapce zabitého při teroristickém útoku v Barceloně Javier Martínez listu El País. Jde o dojemné a vstřícné gesto, nebo o akt šílenství? Jedna známá mi v debatě na tohle téma pěkně lidsky řekla: „Neplivej na něj, je...

Zajímavé detaily strategického plánu USA a Velké Británie proti Rusku...

27.08.2017 08:53
  Irina Ťukačevová Zdroj List The Guardian uveřejnil rozhovor s bývalým šéfem britské zpravodajské služby MI6 Johnem Scarlettem, v němž odhalil zajímavé detaily strategického plánu USA a Velké Británie proti Rusku. Článek byl později odstraněn, avšak přístup k němu je možný v cache....

Ohlédnutí za jednou vyrobenou kauzou....

27.08.2017 00:19
  Zdroj   Jeden z útočníků, kteří v Praze pobodali syrského muslima, už má tvář. Policie zveřejnila jeho identikit. Oběť zřejmě nebyla daleko od pravdy, když útočníky popsala jako skinheady či pravicové extremisty. Syrského aktivistu, který v Česku společně s přítelkyní organizuje...

Tento týden byla v Rakousku zveřejněna oficiální výroční zpráva o imigraci.

26.08.2017 14:45
Tzv.Integrační zpráva 2017. Její údaje jsou natolik alarmující, že ministr pro zahraničí a integraci Kurz volá už konečně po zastavení imigrace do rakouského sociálního systému.   V Rakousku podle zprávy žije již přes 20% lidí imigračního původu. Z toho jsou přes 10%...

SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST

26.08.2017 11:14
  Zdroj     Q.S. Nazval bych to nefalšovanou idiocií umocněnou neustálým vymýváním mozkoven televizní hypnózou. Hromadění nepotřebných zbytečností=nekonečná propast nekončících přání=závislost srovnatelná s heroinem apod...

Masters of Matrix...

26.08.2017 11:11
  Zdroj

Jestli se vám zdá představa povinného čipování uhozená, uvědomte si, že před dvaceti lety bylo naprosto nepředstavitelné, že by u sebe někdo měl zařízení, které neustále sleduje jeho polohu.

26.08.2017 10:46
Nedávno vody českého mediálního prostoru rozproudila zpráva, podle které „Apple odmítá odblokovat funkci iPhonu, která může zachránit životy.“ Alespoň takovými slovy byla zpráva uvozená.   O co ve zprávě šlo? Evropská asociace tísňového volání varuje, že ve výbavě smartphonů od Applu chybí...

Policie měla devět let (!) na to, aby v kauze Čapí hnízdo něco podnikla.

26.08.2017 10:35
 „Babiš vyzval, aby těžba lithia zůstala v rukou státu, aby je těžila státní firma. Ale ČSSD dělá pravicovou politiku a podporuje privatizaci těžby. Takže po Babišovi jde docela silná lithiová lobby,“ zamýšlí se režisér Václav Dvořák nad možnou příčinou trestního stíhání Andreje Babiše....

Orwellovská vlna přepisování historie zasáhla nejen pomníky, ale i lidi.

25.08.2017 20:31
Televizni stanice ESPN stáhla moderátora ze zápasu univerzitní ligy, protože má stejné jméno jako jižanský generál Lee   Ano, jeho jediná vina je, že se jmenuje stejně jako momentálně nenáviděný jižanský generál – Robert Lee. Televize sice prohlásila, že je ostuda, když se tímhle...

Pomôžte zastaviť geoinžinierstvo v ČR a SR!

25.08.2017 08:04
  Zdroj   Q.S. "Je dobré mít ovladač na počasí, ne?" Třeba nám to odpoví na otázku: "Proč suchem na Severní Moravě umírají lesy? Čímpak to asi je? Kdo kontroluje počasí, ten kontroluje vodu, vzduch a potraviny.... Pro naše dobro? Tak určitě...

Je alarmující, že se tohoto šíření poplašné zprávy účastní veřejnoprávní televize.

25.08.2017 07:58
Česká televize, Novinky.cz, Aktuálně.cz a další zpravodajské servery v nadpisu svých článků uvádí doslova: “Polsko hodlá rušit gymnázia.” Je to však manipulační nadpis, který má z Kaczyňského udělat totalitního diktátora. Novinky napsaly nadpis doslova takto: “Polsko ruší gymnázia. Kaczyňského ruka...

"My tady v Německu fakticky podporujeme organizovaný zločin po celém světě"

25.08.2017 07:38
Magazín Der Spiegel konstatuje, že Německo selhává v boji proti mafiím. Částečně za to dle expertů může nárůst počtu přistěhovalců z muslimských zemí a s tím související teroristické hrozby. Vlivný německý týdeník cituje bývalého šéfa vyšetřovatelů Heinze Sprengera, podle kterého je Německo rájem...

Statistika: I kdyby byla úplně zastavena imigrace, bude bývalá západní Evropa během jedné generace islámská.

25.08.2017 07:33
Čísla o tom, že v největších západoevropských zemích činí muslimská populace přibližně 10% veškerého obyvatelstva, nemusí na první pohled působit tragicky. Desetina je přece menšina, jaká by v případě konfliktu nezvítězila. Pokud bude většina trvat na svých hodnotách, uhájí si je....

O čudných teroristických útokoch v Západnej Európe.

24.08.2017 19:44
Teroristický akt má za úlohu zastrašiť. V súčasnosti, namiesto spáchania teroristického činu „klasickým“ spôsobom, pôsobia teroristi veľmi čudne. Niekoľko chlapíkov sadne do auta, na to sa pokúsia do niekoho naraziť, potom vyskakujú a ešte sa snažia nožmi niekoho poraniť alebo zabiť. Pritom...

Existenční ohrožení ČR.

24.08.2017 19:20
  Zdroj

Reportáž z Charlottesville

24.08.2017 19:12
  Zdroj

Následky pochopíte hned.

24.08.2017 19:09
  Zdroj

Ve všech šesti zmíněných případech bylo poměrně snadné předvídat výsledek.

24.08.2017 19:05
Ony se ty politické i mediální rádobyelity na celém světě pořád diví, že jim lidi věří stále míň a míň. Ale jak by to mohlo být jinak?   Pojďme si to vzít pro oživení paměti pěkně po bodech: 1. Podpora Arabského jaro a naivní blouznění, že Arabové strašně touží po demokracii. 2. Amatérské...

Bílé ženy komplici rasistů? Karel Havlíček Borovský je už taky nácek?

24.08.2017 08:33
Chanelle Helm, vedoucí Black Lives Matter v Louisville, napsala 10 doporučení bělochům. Vyzývá tam bělochy, aby předali svůj majetek "černým nebo hnědým". Bílé ženy označila za komplice rasistů.   Těchto 10 bodů se čte dost podobně, tak je tu nebudu jednotlivě rozepisovat.V každém bodě v...

Odstranění jakékoliv kritiky islámu a multikulturalismu z českého veřejného života již probíhá.

24.08.2017 08:26
Aktivisté podporování EU a českou vládou zahájili ideologickou očistu českých veřejných knihoven. V knihovnách se od teď smí hlásat jen názory podporující ideologií multikulturalismu a přátelství k islámu. Prozatím se pouze zakazují debaty s kritiky islámu a...

Pokud to neuvidíte, neuvěříte tomu.

23.08.2017 21:33
  Zdroj     Q.S. Život na příděl... Naše budoucnost?

Vlast umírá, když idiot ji vede i dojí.

23.08.2017 20:46
Dnešní situaci v českém státě lze v mnoha ohledech přirovnat k děsivé atmosféře druhé republiky, tedy k období od Mnichova do záboru zbytku Čech a Moravy nacistickými vojsky v březnu 1939. A stejně jako tehdy, i nyní jsou na vině lidé, kteří se bez skrupulí servali o moc,...

Rodí se nové německé impérium?

23.08.2017 20:26
Staletý sen Německa o německé střední Evropě nabývá stále konkrétnější rysy. Zdá se, že Německo má střední Evropu již ve svých rukou. Tentokrát bez použití letadel, tanků, vojenské síly. Zatím mu dostačovaly politické, diplomatické a hlavně ekonomické prostředky. Součástí středoevropské německé...

Evropská federace úspěšně vyřeší globální témata...

23.08.2017 18:07
Evropská federace se postará o budoucnost - to zvládneme Díky kryospánku máme jistotu, že vaše dítě odpočívá humánně Úspěšný program Dětský alokační akt pro lepší budoucnost

Kanada schválila novelu zákona, která mezi stíhatelné nenávistné projevy zařazuje nenazývání sexuálních minorit oslovením, které si ony přejí.

23.08.2017 16:03
Někteří si přejí, aby se jim onikalo, protože se nepovažují ani za ženu ani za muže.   Novela zákona (C-16) byla v roce 2016 v Kanadě velmi kontroverzním tématem. Kritici namítali, že federálně uzákoní trestnost nepoužití správného oslovení. Novela "pouze" připojuje...

V pátek 18 letý maročan Abderrahman Mechkah, usmrtil nožem dvě ženy a osm dalších zranil.

23.08.2017 14:37
Soud s islámskými teroristy, začal včera ve finském Turku. V pátek v něm 18 letý maročan Abderrahman Mechkah, usmrtil nožem dvě ženy a osm dalších zranil. Mainstream média informovala, že to byl další ze série tzv. "osamělých vlků", nicméně, u soudu v Turku bylo obviněno z terorismu více lidí,...

Spalte všechny, všechno spalte... Popichovat lidi k tomu, aby se cítili uraženi, patří k nejvyužívanější technice vládnoucího systému.

23.08.2017 13:43
Ray Bradbury (*1923) velice jasnozřivě předpověděl sociopolitický jev známý jako politická korektnost.  Jeho dystopie z roku 1953  451 stupňů Fahrenheita je asi nejpádnějším důkazem prozíravosti takřka jasnovidecké. Většina čtenářů obecné rysy světa v knize,...

Jak je možné, že tolik sympatií k islámu projevují právě ty skupiny, pro které znamená největší hrozbu a největší pohromu?

23.08.2017 10:37
Ta otázka je kladena znovu a znovu. Jak je možné, že tolik sympatií k islámu projevují právě ty skupiny, pro které znamená největší hrozbu a největší pohromu? Jako zdánlivě nejlogičtější vysvětlení se nabízí nepřiznaný masochismus nebo hloupost. Obávám se ale, že problém je hlubší a že vychází...

Kreténi, kteří schvalují likvidaci konfederačních pomníků, přijdou dříve či později s požadavkem na likvidaci veškerých českých soch, obrazů, kultury.

23.08.2017 10:31
Symbolicky spálit jeden exemplář koránu, to je barbarství. Rozmlátit originál sochy je výrazem pravdy a lásky a krokem k lepšímu světu. Už to chápete, vy burani? Kdybyste tomu náhodou nerozuměli, na téměř každém mainstreamovém portálu vyšel výchovný článek, který vám to vysvětlí. Pro všechny ty...

Jak jednat s muslimy, abys měl vůbec nějaký respekt.

23.08.2017 06:58
  Zdroj

Zrůdy jsou u moci a jsou přesvědčeny, že jsou oprávněny diktovat všem, jak mají myslet a co mají dělat. Nelze držet huby a krok, teď už to opravdu nelze!

22.08.2017 22:33
Svatý otec? Vypadá to, že pochází z pekla.     Po přečtení článku o tom, že papež František tvrdí, že zájmy uprchlíků jsou důležitější než národní bezpečnost, jsem paf.   Chce, aby země zjednodušily proces udělování „humanitárních víz“ a sjednocování rodin. Chce zvýšit...

Inkluze je zločin vůči dětem s mentálními handicapy.

21.08.2017 21:11
Zdroj

Z roku 1968 a následujícího období vyplývá jedno zásadní poučení: Nepodlézejme cizákům, protože nikdo není náš opravdový přítel. Každý sleduje především vlastní zájem.

21.08.2017 20:36
 Internacionální pomoc, nebo okupace? Analytik Martin Koller pro ParlamentníListy.cz sepsal zamyšlení o událostech srpna 1968, které se vymyká dnes tak populárním protiruským stereotypům. Na srpen 1968 existují v české společnosti dva nesmiřitelné základní pohledy. Vzhledem...

Čachry s lithiem.

21.08.2017 14:06
  Zdroj

Nelíbí se vám Prokrustovo lože globalizace?

21.08.2017 12:46
Trump kličkuje jako zajíc před americkým Deep State. Je snad americký Gorbačov? Zahnívající USA je lépe nechat v klidu vyhnít. Hroutící se plány globalistů jsou pravou příčinou současné krize ve vztazích mezi Východem a Západem.   Kapitalistický systém Západu přivedl svět na křižovatku,...

Údajně se nemá jednat o teroristický čin... "Kradený Renault Espace nejprve narazil do jednoho přístřešku, pak do druhého, tam zemřela žena" /sama od sebe?/...

21.08.2017 12:06
Kradený Renault Espace nejprve kolem 9:15 narazil do přístřešku na stanici autobusu ve 13. čtvrti Croix-Rouge. Tam zranil jednoho člověka, který utrpěl zlomeninu nohy. O kus dál auto narazilo do dalšího přístřešku v 11. čtvrti La Valentine. Tam zemřela 42letá žena. Policii byl řidič znám,...

Zase dobrá zpráva, radujme se: Týká se jen několika málo tisíc tun lithia a těžba by měla probíhat pouze pár let...

21.08.2017 10:36
Těžba lithia je riskantní projekt, proto mají riziko nést soukromníci, říká ředitel surovinové politiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu Pavel Kavina. Článek Pod krušnohorským Cínovcem jsou miliony tun lithia. Kovu, který se díky použití v bateriích mobilů, aut nebo i...

Cítíte se obohaceni?

21.08.2017 10:05
11. září 2001, USA teroristický útok na věže WTC v New Yorku a další unesená letadla  2 993 mrtvých, 8 900 zraněných 12. října 2002, Indonésie bombový útok v turistickém resortu Kuta na ostrově Bali 202 mrtvých, přes 300 zraněných 1.– 3. září 2004, Rusko zajmutí rukojmích ve škole v...

21. srpen. Nejoblíbenější svátek svazáků.

21.08.2017 08:35
Ritualizovaný 21. srpen se stává nejdůležitějším dnem novodobých dějin. Svým významem zcela zastiňuje 15. březen, Bílou horu, rok 1848, obě světové války... Přinejmenším to tak vypadá když si pustíte televizi a nahlédnete do "českých" médií. No, nekupte to... A můžeme se těšit na rok příští, který...

Jeden z automobilů použitých při útocích ve Španělsku byl zachycen minulý týden na bezpečnostní kameře v Paříži.

21.08.2017 08:19
 Oznámil to list Le Parisien. Toto černé audi v pátek útočilo ve španělském městě Cambrils a zabilo jednu ženu. Tento útok následoval několik hodin po čtvrtečním atentátu v Barceloně. Také tam byl použit jeden vůz a zemřelo tam 13 lidí. Při útoku v Cambrils zasahovala policie a zastřelila pět...

Proč je nutno odsuzovat české politiky za jednání s landsmany.

21.08.2017 08:08
V poslední době se v české politice objevil rakovinný fenomén "smiřovatelů se sudetoněmeckými spolky". Do této skupiny patřili politikové jako pan Nečas, nyní pan Bělobrádek, pan Herman, pan Rouček, pan Sobotka a někteří další. A nejen v politice, ale i v kruzích medialistů a také v části...

Bojovníci za lidská práva se nezastaví před ničím. Či-li vyhlazovací tábory jsou potenciálně na programu později. Všechny totality to tak měly. Není důvod, aby byli výjimka. A každá totalita využívala děti.

20.08.2017 22:30
Feministické argumenty jsou nesmyslné, ale znepokojila mě i forma, jak bývají prosazovány. A míra jakou se řekněme LGBT+ platforma zaklínila v zákonodárství včetně trestního zákona. A jak pro své účely necitlivě zneužívá děti.     Dnes už vím, že feminismus nemá s rovnoprávností...

Co bude po islámském státu?

20.08.2017 22:10
  Zdroj

Dost! Dost?

20.08.2017 20:43
K identifikovaným obětem čtvrtečního teroristického útoku v Barceloně v neděli přibyl dosud pohřešovaný sedmiletý Julian Cadman. Jeho smrt stanici Sky News potvrdil jeho otec Andrew, který v sobotu přiletěl do Barcelony z Austrálie. Hned po útoku se objevily fotografie...

Maďarské médiá vnímajú Ficove a Lajčákove slová ako zradu a dištanc od pozície V4. Podobne ich vníma aj množstvo Slovákov

20.08.2017 10:01
Maďarské médiá vnímajú včerajšie Ficove a Lajčákove slová ako zradu a dištanc od aktivít a pozície V4. Ako zradu ju ale vnímajú aj občania Slovenska, o ktorých vláda rozhoduje systémom „o nás, bez nás“ Viaceré maďarské médiá začali včera, v súvislosti s Ficovými a Lajčákovými slovami o tom, že...

Čo znamená pre nás premiérové JADRO?

20.08.2017 09:53
V posledných dňoch náš premiér, za výdatnej pomoci jeho euro zástancu ministra Lajčáka,vytváral značné úsilie vyfarbiť nám v pozitívnom svetle akési JADRO, do ktorého je bezpodmienečne potrebne vstúpiť, lebo od toho údajne závisí budúcnosť a prežitie Slovenska   Ale čo to vlastne to jadro je a...

Více než 200 tisíc potenciálně nebezpečných uprchlíků, kteří byli německou justicí odsouzeni k vyhoštění z Německa, jsou ponecháni na svobodě, aby páchali další teroristické útoky, nebo běžné trestné činy.

20.08.2017 09:19
Brusel úspěšně blokuje jakákoliv účinná opatření a německé orgány šturmují v otázkách vnitřní bezpečnosti. Čeká nás stejná doba temna jako po pádu Římského impéria?   V německém tisku se objevují alarmující zprávy o nedostatečných vězeňských kapacitách pro migranty. Jak se ukázalo,...

Prošetření a vydání Andreje Babiše.

19.08.2017 18:42
  Zdroj

Bruselu už došla s teroristy trpělivost

19.08.2017 18:04
Na mimořádném summitu Velké Dvojky k událostem ve Španělsku se klíčové osobnosti EU, kancléřka Merkelová a předseda Rady lidových komisařů Juncker, zplnomocnily k vydání společného stanoviska členských zemí k teroristickému aktu. Jde o dosud nejostřejší odsudek hanebného počínání...

Lídr Starostů Farský přebírá odpovědnost s kulometem: Světe div se, Farský se takhle fotil na Ukrajině dva měsíce před Majdanem!

19.08.2017 17:51
Starostové nasadili těžký kalibr, který ale vzápětí stáhli. Na facebookovém profilu Starostů a nezávislých se na krátký okamžik objevila tato fotografie.   Lídr Satrostů a nezávislých Jan Farský.   Trochu jsem pátral odkud ta fotografie je a světe div se, Farský se...

O nemoci a zdraví.

19.08.2017 17:45
Zdraví lidské a zdraví společnosti toho mají spolu hodně společného. Jak se točí byznys kolem nemocného jedince tak o to větší byznys se točí kolem nemocné společnosti. Zdraví se nechce – co na tom, že lidé umírají!   Lidské zdraví není zajímavé. Když ho máte, obvykle si ho nevážíte....

Druhou nejstrašnější věcí po barcelonském atentátu a všech těch mrtvých i zraněných byly reakce.

19.08.2017 17:27
To zkonstatoval ve své analýze pro MF Dnes Milan Vodička nad ohlasy, které zaznamenal v médicíh. Podle něj ukázaly, že Evropa je v pasti. „Jsme ve válečné zóně a nevíme, jak z toho ven. Maskují to fráze,“ domnívá se Vodička. „Už se zase mluví o ‚útoku na náš způsob života‘ a ‚naše svobody‘,“...

Myšlenky ještě nikoho neoživily

18.08.2017 08:44
"Naše myšlenky jsou s obětmi", můžeme číst z titulku na idnes. Horší pokrytectví jsem ještě od světových politických lídrů neviděl.   Mám jen prostou otázku těmto hlavám světové politické scény: nestydíte se takto pokrytecky vyjádřovat svou kondolenci pozůstalým? Copak vaše myšlenky...

Já mám naopak pocit cynického sarkasmu, když čtu soustrastná prohlášení evropských politiků, kteří proti tomuhle řádění doteď nehnuli prstem.

18.08.2017 08:40
Listuji katalogy islámských cestovních kanceláří a ne a ne si vybrat. Dřív jen k uzívání nudné pobyty u moře, nějaká ta projížďka na velbloudu, prohlídka mešity, ale dnes?!   Jako milovník adrenalinových dovolených jsem nyní jako v ráji. Tak pestrou a vynalézavou nabídku vzrušujícího...

Nová studie navrhuje nadrogovat Němce oxytocinem, aby akceptovali více migrantů. Kdy nás začnou hromadně "léčit"? Až to v Bruselu odhlasují?

18.08.2017 08:26
Nadrogovat němce oxytocinem je pomůže učinit „přívětivější“ vůči migrantům a být snadno ovlivnitelnými k otevření hranic, navrhuje nová studie. Oxytocin, známý jako „hormon lásky“ kvůli jeho velkorysým účinkům u člověka, byl navržen jako součást „léčby“ Němců, kteří se postavili proti...

"Pronajatá dodávka najela" ve čtvrtek odpoledne do lidí v centru Barcelony. Kdopak v ní asi seděl? Kdopak ji asi řídil?

17.08.2017 21:20
Zabito bylo nejméně třináct lidí, uvedl deník s odvoláním na policii. Policie oznámila, že jde o teroristický útok. Pátrá po řidiči, který je na útěku. V dodávce byl nalezen španělský pas. Podle místní televize jeden nebo dva ozbrojení muži po útoku dodávkou údajně vstoupili do...

Vlastizrada Miroslava Kalouska.

17.08.2017 21:11
  Zdroj

Rusové zabránili OSN, aby stíhala a odsoudila Asada za zločiny, kterých se nedopustil.

17.08.2017 21:03
Brandon Turbeville, Global Research Mezinárodní žalobkyně pro válečné zločiny rezignuje na svou pozici ve vyšetřovací komisí OSN v oblasti porušování lidských práv v Sýrii kvůli své frustraci, pramenící z vnímané impotence komise a její nedostatečné schopnost stíhat válečné zločince. Carla Del...

Šaría soudy ve Velké Británii ....za zavřenými dveřmi.

17.08.2017 07:53
Vždycky mě fascinuje, když muslimové prohlásí, že islám a šaría jsou tím nejlepším pro každého člověka zvlášť i pro lidstvo jako takové, ale když jsou pak nuceni čelit tváří v tvář zlu, nespravedlnostem a problémům, které sebou islám přináší, suše oznámí, že to není islám a s islámem to nemá nic...

Legionáře a I. ČSR nelze kritizovat z pozic historického analfabetismu.

16.08.2017 20:02
Jistý autor napadl dne 14.8.2017 na Parlamentních listech tradici československých legionářů a odkaz I.ČSR (Legionáři byli vlastizrádci a dezertéři. První ČSR žila ze slávy Rakouska, jehož rozpad Češi nechtěli). Tyto nesmysly a naprosté lži šíří autor, jenž je umělec, nikoli vojenský nebo obecný...

Lídři versus veřejnost.

16.08.2017 09:44
Bill Gates: "Čím štědřejší jste, tím více se to rozkřikne - což bude v důsledku motivovat více lidí k opuštění Afriky. Německo prostě nemůže přijmout tak obrovský počet lidí, kteří se chtějí dostat do Evropy." Každoroční průzkum mezi občany EU, který se nedávno uskutečnil v rámci Projektu 28,...

Kalokagathia

16.08.2017 00:31
Pojem kalokagathia vyjadřuje antické přesvědčení, že krásné a dobré, krása a ctnost patří k sobě a mají mnoho společného. Aplikován na člověka vyjadřuje ideál harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy... Zdroj

Čína formuje budoucí alternativní svět, který nahradí Pax Americana, a jehož součástí bude určitě Rusko, USA možná také, ale EU jako politické a hospodářské společenství v něm figurovat nebude.

16.08.2017 00:27
Alexandr Zapolskis vykresluje působivý obrázek: Zatímco Západ se destabilizuje válečným tažením proti Rusku, Říše středu buduje obchodní cesty a připravuje se na globální ekonomickou dominanci.   V psychologii člověka existuje zvláštní rys: pokud narazí na něco složitého a...

Fragmentace USA v pokročilém stádiu.

15.08.2017 23:53
Nejde o nic menšího než o ztrátu identity. O přeměnu člověka s kořeny v globálního konzumenta a otroka...   Zdroj   Zdroj   Zdroj   Q.S. Atomizovaná společnost v permanentním varu a chaosu pod taktovkou Sorosů a dalších revolucionářů v límečkách a s napěchovanými konty a...

Je to definitivní: Fico upřednostnil účast v tvrdém jádru EU před zájmy Visegrádské čtyřky.

15.08.2017 22:25
Slovenský premiér Robert Fico hodlá prosazovat účast Slovenska v takzvaném jádru Evropské unie a spolupráci Bratislavy s Berlínem a Paříží, které zároveň označil za tandem určující tempo dalšího vývoje EU. Fico to v úterý řekl novinářům. Z jeho vyjádření také...

Západní společnost zvolna přijímá myšlení radikálních muslimů – přestává rozlišovat mezi napadením a kritikou.

15.08.2017 17:47
Rozhlasová stanice KPFA v Berkeley v Kalifornii zrušila diskusi s Richardem Dawkinsem potom, co členové komunity v Berkeley připomněli jeho námitky vůči islámu. Prohlášení KPFA uvádí:  Tuto událost jsme si objednali výhradně na základě jeho vynikající nové knihy o vědě, aniž jsme...

Náboženství míru a tolerance v praxi: Hon na ateisty v umírněné Malajsii započal. Odpadlíci od islámu jsou určeni k porážce, jejich krev je halal, zní od tamních muslimů.

15.08.2017 14:27
Možná i Vy znáte mezinárodní organizaci Atheist Republic. Tato ateistická organizace byla v roce 2012 založena íránským ex-muslimem a ateistou, Arminem Navabim. A podíváme-li se na všechny ateistické stránky a skupiny na Facebooku, Atheist Republic je tou suverénně...

Charlottesville v obraze.

15.08.2017 09:11
  Zdroj: youtube.com   Q.S. Protesty proti odstranění pomníku konfederačního generála Roberta Lee postupně přerostly v masivní protesty proti globalismu a masové imigraci. Což je ostatně slyšet ve skandování průvodu: "Nevyženete nás." Masmédia akcentují jako obvykle rasismus, otroctví...

Evropská unie chce zničit rodiny a národy a vytvořit nového Evropana.

15.08.2017 09:05
Bývalý český prezident Václav Klaus v sobotu v polské Toruni převzal Jagellonskou cenu od místní univerzity Toruńska Szkoła Wyższa za mimořádný příspěvek k politickému, hospodářskému, kulturnímu, vědeckému a sociálnímu rozvoji střední a východní Evropy. Při té příležitosti pronesl projev, jenž...

Řidič v BMW záměrně najel na terasu restaurace Sept-Sorts v Seine-et-Marne. Osm let stará dívka byla zabita, na místě je minimálně dalších 8 zraněných.

15.08.2017 08:14
Řidič byl zadržen krátce po činu, jeho motivy nejsou v této fázi známé. Fotky z místa události, ukazují rozbité stoly a židle, zatímco auto je vidět uvnitř restaurace. Sedm lidí bylo během incidentu zraněno, pět z nich zůstává v kritickém stavu, oznámila RTL. Četnictvo vyzvalo k respektování zóny...

Základem společnosti musejí být aktivní, pracující občané, kteří jsou zároveň vzorem svým dětem.

14.08.2017 21:46
Současná realita je ta nejlepší škola života. Bezpečnostní analytik Martin Koller se tentokrát zamyslel nad rolí, kterou má hrát mladá generace při zajišťování bezpečnosti země, a nad tím, jak by při těchto úkolech dokázala obstát dnešní mládež. Následují i rady, co dělat se vzdělávacím procesem,...

„Hmyz je řešením pro důchodce, kteří mají málo peněz na výživu.“

14.08.2017 16:57
Z hmyzu se stává potravina, kdy začne platit novela nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách (2015/2283). „Hmyz je řešením pro důchodce, kteří mají málo peněz na výživu.“ Říká šéfkuchař Petr Ockneht. „Dlahý milovaná tšéši...   ... Vy řžíkat, že EU vám ubližovat! To...

Příprava na prosazení celosvětového migračního zákona v roce 2018.

14.08.2017 10:27
Merkelová  podpořila plán OSN navýšit každoroční přesidlovací kvótu do EU od roku 2018 z 22.000 migrantů na 40.000 migrantů.   Merkelová, která hovořila za celý evropský blok s nejvyšším OSN komisařem pro uprchlíky Grandim a s generálním ředitelem Mezinárodní organizace pro migraci...

Audio záznam části zajímavé přednášky, věnované islámské expanzi prostřednictvím migrace do Evropy.

14.08.2017 10:04
  Zdroj

Karel Gott 2001

14.08.2017 09:58
  Zdroj
Záznamy: 1 - 300 ze 6017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>