Obtížný sledujem úkol, však zdatnost jen v obtížích žije.

Videokanály 

  

Počasí   ČR                  Regionální

Počasí Počasí Praděd - Slunečno.cz

 

Vlastizrada je jedním z nejodpornějších zločinů

 

 Ve vztahu ke zlu a jeho šiřitelům žádná pravda a láska neexistuje. Pamatujte si to při volbách, pokud chcete žít a mít budoucnost v civilizované Evropě vybudované našimi předky.

 

I vaše spoluúčast na proměně společenského systému je nezbytná

Články a komentáře na těchto stránkách neznamenají automaticky názory jejich zřizovatele a jsou zde umístěny například kvůli obsaženým informacím a pro možnost předávání užitečných sdělení mezi návštěvníky. Názory autora a administrátora jsou vždy opatřeny podpisem Quintus, Q.S. Příspěvky necenzuruji s výjimkou hrubých a urážejících výroků. Takové budou odstraněny. Není v silách administrátora prohledávat diskusní příspěvky zvláště u starších článků a reagovat ihned na případné reakce. Děkuji za pochopení!

Quintus Sertorius  
 
Pěstujte kritické myšlení a naslouchejte hlasu svého svědomí!
 

Máme právo na svou vlast, jazyk i kulturu. A my své právo budeme bránit, ať se to těm nahoře líbí, nebo ne. Jsme potomky Žižkovými, Husovými… Není na světě tak veliké vězení, kam by mohli zavřít celý náš národ.

Špatná menšina by nikdy neuskutečnila své záměry, kdyby se pasivní a neutrální většina nestala jejich nástrojem. Odpovědnost je tedy na většině, protože ta dává sílu k uskutečňování záměrů a přání.

Místo pohádek a mýtů o pravdě a lásce, o lidských právech a svobodách přestat konečně klamat!

 Zřídka se stává, že by se svoboda jakéhokoli druhu ztratila celá naráz. David Hume

 

Ti, kdo vás přinutí věřit absurditě, vás donutí i páchat ohavnosti."    Voltaire 

 

 „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvaleného, vláda věcí Tvých k Tobě zase se navrátí, ó lide český, a pro tuto naději Tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých byla zdědila  a přes těžké a nesnadné časy přechovala, nýbrž i v čemkoli dobrém skrze práci synů mých a požehnání Boží, rozhojnění jsem přijala, to všecko Tobě odkazuji“ Jan Ámos Komenský

"Úrok je zisk, který stoupá v čase. Avšak Bůh je pánem času – a tak si lichvář ten čas nemůže přivlastnit, aby mu vydělával peníze." Jan Hus

"Nelze nazvat spravedlivého každého, kdo nikomu nekřivdí, nýbrž toho, kdo by to sice mohl beztrestně dělat, ale dobrovolně se toho vzdává."  Cicero 

"Naše životy končí dnem, kdy jsme se rozhodli mlčet o věcech, na kterých opravdu záleží." M.L. King

"Vládcové nejsou ti, kteří mají žezlo, ani ti, kteří byli kýmkoli zvoleni nebo získali vládu losem, ani ti, kteří se dostali k moci násilím nebo klamem, ale ti, kteří umějí vládnout." Xenofón

"Šťastný je ten, kdo může strávit život mezi sobě rovnými a klidně žít ve svém chudém domově, beze strachu, bez závisti, bez předstírání, bez ambicí." Joachim du Bellay

"Je zajímavé, že masové sdělovací prostředky konspirační teorie cíleně zesměšňují, zlehčují a jinak diskreditují. Domnívám se, že to není náhoda a že k tomu mají dobrý důvod.

Je podivuhodné, kolik lidí se nechá zmanipulovat mainstreamem. Dá se to dobře vysledovat právě vztahem jedince ke konspiračním teoriím. Každý, kdo chce být brán vážně, neopomene zdůraznit, že konspiračním teoriím nevěří, případně utrousí poznámku, že konspiračním teoriím může věřit jedině zaostalý prosťáček nebo duševně nemocný člověk. Nikdo přitom nepátrá po tom, zda ke konspirační teorii není nějaký důvod, zda pro ni neexistují důkazy, ale spokojí se s tím, že každý, kdo se chce považovat za vzdělance a světa znalého, na konspirační teorie plive jedovatou slinu. Nedokazuje tím však nic jiného než to, že má dobře vyvinutý stádový instinkt, který však se skutečným vzděláním, inteligencí a rozhledem má pramálo společného."  http://bnw-nwo.wz.cz

"V době všeobecného klamu říkat pravdu znamená revoluční čin."  George Orwell

 

Tyto stránky jsou určeny těm, kteří chtějí znát pravdivý obraz světa v němž žijí. K tomu je nezbytné vaše vlastní úsilí podpořené kritickým myšlením a vlastním životním prožitím.

 

Reklamní a klipový kaleidoskop umělé reality, který je masmédii prezentován jako zpravodajství, zde nenajdete. 

 

Co zde nenajdete jsou tzv. korektní informace. To jest takové, které zobrazují realitu podle přání vlastníků médií. Krátce řečeno dle cílů bank, koncernů a korporací. Což je ve skutečnosti jedno a totéž.

 

Pokud nebudeme chránit svou zem a svůj národ, tak zahyneme!

 

Quintus Sertorius


free hit counter

Novinky

Evropa čelí zradě a konspiraci. Viktor Orbán nazývá věci pravými jmény.

27.02.2017 19:31
  Zdroj

Nová „demokracie“ a její pojetí lidskosti.

27.02.2017 19:23
Střední Evropa. Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko atd. Všechno země, jejichž obyvatelé jsou dnes a denně přesvědčováni svou politickou reprezentací o tom, že právě oni jsou tou pravou výspou demokracie, lidství, empatie, práva a spravedlnosti. A naopak toutéž politickou reprezentací jsou...

Evropské hodnoty? Základem kolonizace a otrokářství je dlouhodobá propaganda a řízení politického vývoje.

27.02.2017 16:24
Když se podíváme na evropskou historii v posledních sto i více letech, vidíme nepřehlédnutelnou tendenci k pronásledování především Slovanů a Židů. V současnosti se rozšiřuje na všechny bílé, křesťanské a civilizované Evropany. Germánská rozpínavost se po staletí snažila zotročovat, případně...

Potraviny. Tak tenhle rasizmus je v EU povolený a žádoucí. Vydělává...

27.02.2017 15:27
Státní veterinární a potravinová správa Slovenské republiky (SVS) prostřednictvím jejího ústředního ředitele Josefa Bíreše znovu potvrdila to, co se mezi spotřebiteli dlouhodobě šeptá. Nadnárodní potravinové korporace považují lidi ve střední a východní Evropě za druhořadé, neboť potraviny, co...

Je to tady: Loutkovodiči chystají vyhlášení EUrofederace.

27.02.2017 15:20
Lídři dolních komor národních parlamentů Německa, Itálie, Francie a Lucemburska totiž vyzvali k posílení evropské integrace a vytvoření federace na základě stávající EU,uvedl turínský deník La Stampa. „Nastal čas posunout se směrem k užší politické integraci - k federální Unii států se širokými...

Vzpomínám si, jak těsně po roce 1989 hovořil Václav Havel o pokleslé komunistické justici, kdy kritizoval její závislost na orgánech KSČ....

27.02.2017 15:05
Kosovský Albánec za střelbu na policisty soudem osvobozený, Janota 12 let vězení Českou republikou nyní hýbe sebevražda Jaroslava Janoty, který dostal 12 let nepodmíněně za střelbu na exekutora. V podobném případě, kdy kosovský Albánec střílel na policisty a dokonce jednoho zranil, byl však...

Smrtící korektnost.

27.02.2017 15:00
  Zdroj

České zlato zmizelo.

27.02.2017 14:55
  Zdroj

Afričtí migranti brutálně zbili v metru dva švédské policisty z nichž jeden je žena.

27.02.2017 12:34
V souvislosti s pražskou demonstrací na podporu policisty Petera Springareho, který prohlásil, že za nejvážnější zločiny ve Švédsku mohou migranti, vám přinášíme video, na němž je vidět, jak ve stockholmském metru brutálně zbili afričtí migranti skupinu dvou policistů, z nichž jeden je žena. Jeden...

ČR má nálepku levné montovny. Nekonkuruje kvalitou, nýbrž cenou. Proč? Krom jiného i proto, že nás na téhle cestě řádně zdržela ČNB, která od listopadu 2013 drží uměle slabou korunu.

27.02.2017 12:29
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne, že? ČR má nálepku levné montovny. Nekonkuruje kvalitou, nýbrž cenou. Proč? Krom jiného i proto, že nás na téhle cestě řádně zdržela ČNB, která od listopadu 2013 drží uměle slabou korunu. Tudíž je vytvářeno prostředí, které přímo nutí...

Nenechme se překřičet všemi těmi pomatenci a vlastizrádci, kterých je v naší zemi, bohužel, čím dál více a jsou čím dál hlasitější a agresivnější.

27.02.2017 12:25
Každý jsme jiný. Jinak jsme vyrůstali, něco jiného studovali, něco jiného děláme, spoustu věcí vidíme odlišně. Ale to nevadí. Hlavní je, že jsme VLASTENCI. Spousta všemožných "křiklounů" nám v rozličných médiích vnucuje, že jsme bůhví co špatného a že se můžeme "očistit" jedině tím, že se...

Program ČSSD: Konečným cílem má být nastolení "nového světového řádu".

27.02.2017 07:26
Kritická úvaha o motivaci běžného voliče k podpoře sociální demokracie v letošních parlamentních volbách. Termín letošních parlamentních voleb se pomalu blíží a člověk se nestačí divit, čím se strana ČSSD snaží ohromit voliče. No, posuďte sami: Zákon o veřejném registru smluv slouží jako...

Ministryně pro multikulturalismus a nový systém na převýchovu.

27.02.2017 07:17
Kateřina Valachová, Ph.D., toto jméno si zapamatujte. Je to nová spojka českého státu, která nás chce zavést do nového režimu – do multikulturalismu. Jako za časů komunistů, kdy se točilo a hrálo tak, aby to bylo co nejvíce budovatelské, chce ministryně školství naopak učit tak, aby děti věděly, že...

Orwellovská ministerstva pravdy.

26.02.2017 18:56
Fanouškům mediální svobody třeští hlava z toho, jak rychle se jako houby po dešti po Evropě rozrašily všelijaké instituce na potírání „hybridní války“ sestávající z informací, které možná nejsou informacemi nýbrž dezinformacemi, též zvanými „fake news“. Kdo bude rozhodovat, co je informace a co...

Poučné retro: Obludárium volilo prezidenta...

26.02.2017 18:25
  Zdroj Pohleďte na "elitu".... Kterak plna žluči a netolerance káže o svobodě a toleranci. Pro kterou jste jen špinavá, páchnoucí lůza, která má povinnost držet hubu a krok a házet do urny  lístečky tomu, koho vám vyvolení nařídí ve své dryáčnické laciné show... Tak...

Sladký EUROMED PANEUROPY.

26.02.2017 18:11
Zdroj    

Václav bude odbíjet od března?! Komu zvoní hrana? Nám!

26.02.2017 17:58
  Zdroj

80 miliónů.

26.02.2017 17:43
  Zdroj

Euroafrická unie: Samotné zrušení hotovosti probíhalo s poměrným klidem a podporou většinové společnosti 2.

26.02.2017 17:19
Samotné zrušení hotovosti probíhalo s poměrným klidem a podporou většinové společnosti. Ta si od tohoto kroku slibovala přesně to, co vláda Euroafrické unie slibovala ve svých propagandistických sloganech - - narovnání prostředí, konec korupce, spravedlivý výběr daní a zamezení financování...

Hlavním specifikem parlamentních voleb 2017 u nás bude NEVOLITELNOST všech politických stran, každé z nich.

26.02.2017 15:29
Proč? Žádná ze stran neprojevila ani to nejmenší úsilí dát poctivě odpověď na otázku, co je příčinou současných problémů a jak je řešit. A dodejme: Dělá vše proto, aby se této odpovědi (každá z nich) vyhnula. Jejich programy se tak stávají ne-programy. Ne-programem je i...

Sorošovy bojůvky v Nantes.

26.02.2017 12:49
  Zdroj

Entropie: Všichni to s námi myslí dobře. Politikové, média, elity či celebrity, všichni chtějí dobro. Každá nová regulace je prý pro nás dobro.

26.02.2017 09:38
Všichni to s námi myslí dobře. Politikové, média, elity či celebrity, všichni chtějí dobro – když už ne přímo pro nás, tak určitě nějaké to univerzální vyšší dobro v rámci moderních super ideálů. Škoda, že si toho neumíme vážit. Každá nová regulace je prý pro nás dobro. Když necháme sociální...

Konečným řešením je homogenizace všech států na planetě Zemi. A kdyby byl svět plný zdravých odolných lidí, farmaceutický gigant by mohl své působení rovnou zabalit i se svými „vychytanými“ vakcínami.

26.02.2017 09:21
Když Richard C. Kalergi v roce 1922 založil hnutí Panevropan mohl si jen ve fantazii plánovat, že se najde někdo, kdo uskuteční vize, kterými byly okouzleny i některé tehdejší politické elity.    Říká se, že žádná válka nevypukne jen tak náhodou a že každá válka má svůj jasný účel a...

Po útoku muže, který najel autem na hlavní náměstí v německém Heidelbergu, zemřel v nemocnici třiasedmdesátiletý muž.

26.02.2017 08:46
 Informovala o tom agentura Reuters. Další dva lidi zůstávají v péči lékařů. Podle očitých svědků najel do davu lidí stojících před místní pekárnou útočník schválně. Podle policie měl útočník auto vypůjčené.  Muž ozbrojený nožem najel do davu lidí na hlavním náměstí v německém městě...

Jsme Češi. Nevzdáme se. Nikdy!

25.02.2017 19:14
Dva čeští majitelé zbraní se rozhodli vyslat poselství celému světu. Nehodlají prý Evropské unii dovolit, aby ohrožovala jejich bezpečnost. Přesně k tomu se údajně Brusel chystá, když nesmyslně zpřísňuje podmínky pro legální držení zbraní. EU tím prý jen nahrává teroristům. Měli bychom si prý...

Francouzská muslimská populace by se mohla rychle rozrůst na téměř 15-17 miliónů, ale nikdo to nemůže přesně určit. Zákon zakazuje sběr dat.

25.02.2017 18:43
Tato čísla neberou v potaz muslimskou populaci, která se přistěhovala do Francie ze severní Afriky v roce 1960 a začátku roku 1970. Existuje několik miliónů těchto muslimů- nikdo neví, kolik přesně. Pro demografy, jejich vnoučata a pravnoučata se již nepovažují za přistěhovalce. Tito...

Sobotka dluží za svou partaj 337 milionů, podle medií stát okradl o miliardy, ale z balkonu skákat rozhodně nebude.

25.02.2017 18:35
Kdysi kdosi kdesi na internetu zveřejnil, co spočítal. Tedy to, že premiér Bohuslav Sobotka měsíčně v luxusních restauracích projí více, než je jeho premiérský plat. Kde na to ten „pravdomluvný“ socánek bere?   Dostal provizi za kšeft OKD a bytů od kamaráda Bakaly? Má snad firmu...

Konflikty v Jugoslávii a v Kosovu bychom měli sledovat, protože se Evropa nepříjemně brzy stane "jedním velkým Kosovem".

25.02.2017 18:08
Dnes již víme, že Bill Clinton lhal o počtech obětí Kosova; z jeho 100 tisíc „zmizelých“ obyvatel Kosova byly posléze potvrzeny tři tisíce obětí násilí. Přesto na základě této informace oblast bombardoval a démonizoval Srby.   Výše uvedenou informaci přináší jeden z nejpreciznějších...

Ta základní bitva, kterou vedeme je bitva o náš jazyk, o naší řeč.

25.02.2017 15:58
Ta základní bitva, kterou vedeme je bitva o náš jazyk, o naší řeč. Právě zde je první linie těch, kteří usilují o zánik národní a rasové identity Evropanů. Chtějí zmást jazyk tak, aby ten, kdo se vyjadřuje pro národ a jeho ochranu byl NACISTOU. Chtějí zmást jazyk tak, aby oprávněná nedůvěra v...

Euroafrická unie: Samotné zrušení hotovosti probíhalo s poměrným klidem a podporou většinové společnosti...

25.02.2017 15:51
Hotovost byla zrušena v roce 2029. Officiálně z důvodu zamezení korupce a financování trestné činnosti. Veškerá finanční hotovost musela být převedena na bankovní účty do tří měsíců od začátku platnosti zákona. Převod prostředků mezi fyzickými i právnickými osobami byl nadále legální pouze...

12 let za varovný výstřel na exekutora?

25.02.2017 11:28
12 let vězení za výstřel na exekutory vloupající se do cizího bytu? Jsem zvědav, kolik dostane nejbližší závodník s dvojkou v krvi, který někoho sestřelí na chodníku, nebo zmetek, jenž na někoho vypustí pandrláka z kalhot. Když hmyz či plazi do domu ti vrazí, vzpomeň na dobrý mrav, ukloň se...

Rusko se začíná stavět k Západu tak, jako se dosud Západ stavěl k Rusku.

25.02.2017 10:55
V pondělí proběhlo setkání představitelů ruské státní Dumy s delegací německé opoziční strany „Alternativa pro Německo“. Rusko se začíná stavět k Západu tak, jako se dosud Západ stavěl k Rusku. Neustálé a neopodstatněné obviňování Ruska z vměšování do vnitřních záležitostí západních zemí...

Tyto zdánlivě nesouvisející dva případy jsou alarmující vizitkou politicky korektních (a bojácných) soudů, které v daných případech přestaly plnit svou roli ,,ručitele" spravedlnosti.

25.02.2017 10:01
Velkou odezvu vyvolal náš článek o sexuálním zneužití malé dívky pákistánským migrantem. Ten dostal u soudu jen podmínku. Navíc, když na něho předtím v afektu vyběhl dívčin otec s nožem, byl bez milosti policií zastřelen. Příběh č. 2: Mladá Slovenska roztrhá, pomočí a následně spálí Korán. Za to jí...

Mírumilovné verše z Koránu na proti-páličské demonstraci.

23.02.2017 09:28
Na fotkách z proti-páličské demonstrace jsem zahlídl transparenty, které citují mírumilovné verše z Koránu. Jakožto odpůrce islámu mě to podráždilo. Rád bych sem přidal fotky, ale na akci jsem nebyl a nechci bez dovolení používat fotky z jiných stránek. Tak se koukněte třeba na tuhle...

Přeložte hadísy, tafsíry a síru do češtiny!

23.02.2017 09:22
V dnešní době je islám velmi diskutovaným tématem. Primárními zdroji islámu jsou Korán, hadísy a síra. Proč nemáme k dispozici český překlad hadísů a síry? Nelíbí se mi, že když chci v diskusi sdílet nějaký hadís (nebo tafsír), musím ve svém česky psaném příspěvku použít verzi v angličtině,...

Utajovaná fakta o pozadí revoluce roku 1917 v Rusku.

22.02.2017 16:31
Rytíři kulatého stolu: Svobodní zednáři USA a Velké Británie ve válce proti Rusku. Vždycky se drželi v přízračném stínu a konspirovali na každém kroku. Téměř ukrytí před světem hrají tito pánové umnou roli „loutkářů“ a nepohrdají jakýmikoliv prostředky, aby kontrolovali a řídili běh všech...

Jsme jedním z mála evropských národů, které nebyly zastoupeny v jednotkách SS. Mimo nás, občany tehdejšího Československa, to byli Poláci, Srbové, Řekové a Litevci.

22.02.2017 15:28
Na ČT2 jsem sledoval anglický dokument o SS.  Viděl jsem, jak se z původního   „lumpenproletariátu“, kterým Hitlerova ochranka zpočátku skutečně byla, oddíly SS změnily na oddíly oblečené v perfektních uniformách a dobře vyzbrojené.   NSDAP  vznikla v době, kdy v Německu...

Válka proti terorismu?

22.02.2017 10:43
Jak by vypadala skutečná válka proti terorismu a proč proti němu USA nebojují Od roku 2001, kdy tehdejší americký prezident George Bush vyhlásil „válku proti terorismu“, prezidenti a politici a to jak ve Spojených státech tak i mezi  americkými spojenci, opakovali tuto frázi a...

Progresivní daň.

22.02.2017 10:27
Nejsem účetní, nejsem ekonom, nejsem dokonce ani finanční analytik. Přesto mě na tomto návrhu něco zaráží. Nemůžu se zbavit dojmu, že současný návrh pana Sobotky se nedá nazvat jinak, než návrh populistický. Zdaníme úspěšné o 17% výš a těm u pokladen v supermarketech zase snížíme jejich daně o...

Přichází šaría: Islamofobie se má stát na žádost OSN v Evropské unii trestným činem. Z 55% Evropanů by se brzy mohli stát zločinci.

22.02.2017 09:09
Pravicový extrémismus se v Evropě vyšplhal na 55% celkové populace.  Pravicový extrémista, víme, je každý, kdo se domnívá, že migrační toky z islámských zemí by se měly zastavit. Pramenem takovéto domněnky je obava ze sílícího terorismu islámských radikálů a sílící islamizační...

ODS chce uzákonit povinné zvyšování rozpočtu na obranu.

21.02.2017 23:59
ODS tento týden předloží ve Sněmovně návrh novely zákona, podle níž by každý rok povinně stoupal rozpočet na obranu Po dosažení dvou procent HDP by vláda musela zajistit, aby pod tuto hranici už neklesl. Obdobný návrh loni v létě zamítl Senát, horní komoře Parlamentu vadilo mimo jiné to, že...

Nepokoje v problematickém předměstí Rinkeby ve Stockholmu neutichají, právě naopak.

21.02.2017 23:57
Policie opět zasahovala na stockholmském předměstí Rinkeby, kde vládnou násilnické skupiny, do nichž se vmísili i migranti. Nepokoje v problematickém předměstí Rinkeby ve Stockholmu neutichají, právě naopak. V noci na dnešek znovu vzplála auta, byly rabovány místní obchody a propukly další pouliční...

Jodové tablety v případě radioaktivního zamoření.

21.02.2017 23:03
V lidském těle se celkově nachází 20 až 50 mg jodu. Z tohoto množství se denně obmění přibližně 150 až 200 mikrogramů jodu. Organizmus spotřebovává jód zejména na tvorbu hormonů štítné žlázy - thyroxinu. Z tohoto důvodu je vychytávání jodu štítnou žlázou až 80krát intenzivnější než u...

No Go zóna Švédsko... Kumbája v Rinkeby.

21.02.2017 14:53
Kumbája v Rinkeby 20.2. 2017   Na závěr bych si dovolil uvést perličku z roku 2009, která se tohoto idylického místa v kdysi švédském Stockholmu týká:    „Centrum pro kulturu a cestování“ Stockholm: Švédská rozvědka odhalila náborové středisko, jež působilo při centru kultury a...

Lidé kolem ČNB tento víkend začali opatrně prohlašovat, že nepodaří li se stabilizovat po čtyřech létech měnu (což se asi nepodaří a ta bude asi tvrdnout), jsou připraveni ukotvit, navázat a posléze přejít na euro.

21.02.2017 14:42
 Lidé kolem ČNB tento víkend začali opatrně prohlašovat, že nepodaří li se stabilizovat po čtyřech létech měnu (což se asi nepodaří a ta bude asi tvrdnout), jsou připraveni ukotvit, navázat a posléze přejít na euro. odhad Skrytá Pravda Což by po krocích Zemana, který se netajil v...

Marine Le Penová v Libanonu: ,,Vyřiďte Velkému muftímu můj respekt, ale zahalovat se nebudu."

21.02.2017 14:17
Kandidátka na francouzského prezidenta Marine Le Penová, která dnes končí návštěvu Libanonu, zrušila schůzku s tamním velkým muftím. Odmítla si totiž na setkání s duchovním vůdcem libanonských sunnitských muslimů zakrýt hlavu. Informovala o tom dnes agentura AFP. ,,Vyřiďte Velkému muftímu můj...

Španělská policie dnes střílela po řidiči "švédské národnosti", který jel s kradeným nákladním vozem směrem na Barcelonu.

21.02.2017 14:06
Španělská policie dnes střílela po řidiči, který jel s kradeným nákladním vozem směrem na Barcelonu. Původní zprávy deníku Dailymail hovořilo o tom, že policie řidiče zastřelila. Podle serveru Dailymail vozidlo obsahovalo několik propanových bomb. Policie střílela po řidiči v momentě, kdy se v plné...

Okamura: To, že o nás konkurence a zaplacení novináři různými způsoby šíří pomluvy a lži je pouze důkazem toho, že nás berou velmi vážně a že budeme ve volbách úspěšní.

21.02.2017 13:57
Bohužel již začínají špinavé antikampaně. Nejnověji se šíří, že se Okamura prý domluvil na vládě s Babišem nebo s KSČM. Skutečnost je taková, že vedení SPD s nikým o žádné povolební koalici nejednalo. V tuto chvíli se plně koncentrujeme na klíčové sněmovní volby v říjnu 2017. A volič ve volbách...

Totalitní a globalistická Evropa tvořená koloniemi od pobřeží Portugalska po Ural, včetně severní Afriky, ovládanými Německem?

21.02.2017 12:18
Analytik Martin Koller se ve svém komentáři pro ParlamentníListy.cz zaměřil na dohodu o přidružení české čtvrté brigády rychlého nasazení k velení německé obrněné divize, kterou podepsal ministr obrany Martin Stropnický (ANO). „Něco takového nemá v české historii obdoby, snad jen s dočasnou...

Bývalá česká muslimka Marta Albahri na protest zapálila korán a vyzvala k propuštění Adriany Melekové. Bouřlivý protest ve Stromovce. Medvěd.

21.02.2017 11:43
Aktivisté ve Stromovce se Melekovou rozhodli podpořit pálením Koránu. A rozhodně nešlo o poklidnou akci. Šaríja snadno a rychle... Zdroj: facebook.com, youtube.com   Q.S. Nabízí se otázka: Co je větší absurdita? Masově sem importovat neslučitelnou kulturu a náboženství? Pálit...

Báchorky pro děti, tak jako kdysi, hadi se vysvlékli, teď jsou z nich krysy.

21.02.2017 11:18
Blíží se volby a politici rovnaji páteře po křivici, probouzí se z tříletého spánku, s pompou otvírají slibobanku. Sláva jim! A pozdrav Karlu Krylovi. Tak mi to už nedalo a dal jsem do kupy první verzi malinko rýpavého (snad ne zcela trapného) textu. Budu rád za jakoukoliv konstruktivní...

Vymazávač zodpovědnosti, svědomí a morálního cítění...

21.02.2017 08:18
Pan Abbas řekl, že by paliče Koránu mohl potrestat bůh. Většina ateistů si asi řekne, že když bůh neexistuje, tak se jim nic nemůže stát. Problém je ale v tom, že islámský "bůh" nepotřebuje existovat. Pan Muhammad Abbas přesně řekl ohledně pálení Koránu:  „Když někdo dělá něco takového,...

“Někdo tam venku ví, co se stalo - a proč se Evropou šíří radioaktivita.”

21.02.2017 07:44
Žijeme prý v době “postfaktické”, tvrdí různá takzvaně oficiální (čili mainstreamová) média. Podobné komentáře podkládají údajně “falešným” zpravodajstvím z alternativních médií na internetu. Ani nevědí, jakou mají pravdu - jenže zcela naopak. Včetně toho, že alternativní internet hraje ve věci...

Kdy zanikne český národ?

20.02.2017 16:36
Statistika je bestie, zvlášť když si hraje s demografickými údaji. Prostá reprodukce obyvatelstva vyžaduje minimálně 2,1 dítěte na matku. Aktuálně je to v Česku 1,53 dítěte na matku. Při stejném poměru holčiček a chlapečků to znamená, že v další generaci bude už matek jen 76% dnešního stavu....

Přehrada Oroville: Imploze Monarch a Umbrella? Cesta k FEMA a stannému právu?

20.02.2017 15:45
  Zdroj

Důležité!!!: Novela čl. 43 Ústavy České republiky týkající se pravomocí nad Armádou ČR, vysílání vojáků do zahraničí a povolování přítomnosti cizích armád na našem území.

20.02.2017 14:27
  Zdroj

Tiskové sdělení: vznik vlasteneckého politického hnutí Aliance národních sil

20.02.2017 12:44
Tiskové sdělení: vznik vlasteneckého politického hnutí Aliance národních sil   Dne 18. 2. 2017 vešla v život petice za vznik všelidového vlasteneckého politického hnutí pod názvem Aliance národních sil. Jedná se o plně programové politické hnutí, které česká politické scéna...

"Ojedinělý čin".

20.02.2017 10:36
19ti minutová video-prezentace o celém a kompletním plánu na likvidaci evropské kultury pomocí islamismu a imigrace z Afriky a arabských zemí. Islám jako agresivní politická doktrína. Přijímání islámských imigrantů jako sebevražda evropských národů. Neochota vedoucích evropských politiků vzdorovat...

Intervence České národní banky se vymstí. Měna je zdrojem spekulací, je nestabilní a může i po ukončení intervence vůči euru ještě dál klesat. Cíl splněn?

20.02.2017 07:11
Euro už přes tři roky nekoupíte za méně než sedmadvacet korun. Česká národní banka sveřepě trvá na svém: "V oslabování koruny pokračujeme." Ekonomické důvody však pominuly a nyní naopak hrozí, že se intervence vymstí. Mimo jiné by koruna po jejich konci vůbec nemusela posílit. Češi se těší na letní...

Bělehrad: 90 procent migrantů jsou mladí muži, zhruba ve věku 20 – 35 let a vybírají zcela běžně z bankomatů částky v přepočtu kolem 500 eur.

20.02.2017 06:55
Mladí a veselí muži tvoří naprostou většinu stovek migrantů v srbském hlavním městě Bělehradě. Centrum města je jimi zahlceno a běžně prý kradou a přepadávají ženy nebo děti. Ve městě ale během tuhé zimy mrznou dobrovolně, pobyt v detenčních centrech odmítají, bojí se prý, že by se nedostali zemí...

Ráj pro migranty z celého světa, kteří nechtějí pracovat.

19.02.2017 20:23
Člen euroskeptické strany Švédští demokraté Nima Gholam Ali Pour ve svém textu pro think-tank Gatestone Institute uvádí neuvěřitelné částky, které dostávají dokonce i ilegální migranti ve Švédsku. Podle Poura hrozí v brzké době krach sociálního systému. Jak Pour uvádí, Švédsko nabízí nově...

Soroš 1967

19.02.2017 20:12
  Zdroj

Francouzská armáda v ulicích. Mainstreamová média se tváří, že je vše v pořádku a věnují se radši tomu, jak v Barceloně masově demonstrují, aby Španělsko přijalo více a více uprchlíků.

19.02.2017 18:29
Dostalo se mi poučení, že psát o tom, jak ve Francii denně shoří desítky aut je pitomost. Prý že je to tam normální. Silvestrovské veselí, jež letos skončilo zapálením 700 aut, leckde nazvali francouzskou novoroční tradicí.   Země Voltaira či Debussyho podle mě pořád ještě charakterizuje...

200 000 sebevrahů a vrahů v Barceloně.

19.02.2017 16:48
Zhruba 160 000 lidí vyšlo v sobotu do barcelonských ulic, aby demonstrovalo za přijímání více uprchlíků tak, jak se k tomu zavázala španělská vláda již v roce 2015. Lidé skandovali podporu prouprchlické politice a v ruce drželi  transparenty, na nichž byly například nápisy ,,Náš domov je váš...

Poslední naděje Evropy.

19.02.2017 16:38
Mnoho Evropanů, včetně občanů této země, se zaujetím sleduje vývoj situace v severní Africe a některých zemích Středního východu. Většina evropských politiků měla krátkodobě dobrý pocit z toho, že v těchto zemích byla ze svých mocenských piedestalů postupně svržena řada diktátorů, kteří v...

Evropská unie, trpaslíci a vlajky.

19.02.2017 16:33
EU se z Brexitu nepoučila. Ohrožení a roztřesení bruselští aparátčíci volají ,Více Evropy'. Přeloženo - rozpouštění národních států vyšší rychlostí. A trpaslíci? Ti mávají vždycky doporučenou vlajkou.   Tomáš Gayer

Svět lidí před koncem.

19.02.2017 12:15
Pozoruhodnější však je, že ani ti druzí, kteří se s tímto královstvím mrtvých za živa a jeho oporami dostávají do konfliktu, nejsou z jiného těsta. Jen z té říše stínů na okamžik vystoupili do světla lamp, jen se od ní od jisté chvíle a na jistou chvíli odloupli, ale v jádře i...

Co my považujeme za základ naší kultury, je islámskou kulturou označováno jako «předislámské barbarství», které bude zrušeno, až v Evropě zavládne islám.

19.02.2017 11:29
Problém islámu je především teologický problém. Je potřeba islám poznat a zaměřit se právě na to, čím se islám liší od ostatních náboženství. Potom budeme vědět, proč se liší také od naší kultury a čím je nebezpečný. Tvrzení, že mezi náboženstvími nejsou rozdíly, je silně podceňovaná propaganda....

Mobilní tarify - problém je někde jinde.

19.02.2017 09:20
  Zdroj

Recept na rychlou propagandu. Takíja Akademy Awards...

19.02.2017 09:01
Suroviny: několik ks drůbeže, jeden usměvavý chlapec, fotoaparát, média. Postup: Slepice podřízneme a odhodíme stranou (vegani a milovníci zvířátek mohou použít barvu - hlavně ne zelenou). Na krví zmazaný beton/asfalt uložíme usměvavého chlapce, naaranžujeme, aby vypadal mrtvě (neměl by se...

Problémy nám do života nechodí pro nic za nic.

19.02.2017 08:40
Ano máme problém. Každý z nás máme nějaký problém. Vy ne? Ale ale. Přišla mi věta,, že problémy jsou od toho, aby se řešily. To určitě. Otázka zní jak a kdy.. Nabídnu možné řešení.Když nastane problém, není nutné hned něco udělat, je nutné si něco uvědomit.   Problémy nám do života...

Německo: Sedmadvacetiletý Pákistánec sexuálně zneužil šestiletou dívku, od soudu odešel s podmínkou. Matka dívky se po verdiktu soudu zhroutila.

18.02.2017 19:48
Pákistánský migrant sexuálně zneužil šestiletou dívku, dostal podmínečný trest. Je mi jedno, zda mám sex s dítětem či dospělým, řekl u soudu. Za znásilnění dívky v azylovém domě si migrant, který se ucházel v Německu o azyl, neodpyká žádný trest. Dostal pouze dvacetiměsíční podmínku. Podle soudu...

Po příštích parlamentních volbách už nebudou sociální demokraté pravděpodobně sedět ve vládě.

18.02.2017 19:44
Není to výsledkem nějakých úvah vyplývajících z průzkumů veřejného mínění, kterým nikdo rozumný snad nemůže věřit, ale trvalejšího trendu ve společnosti. A ten je jasný - ANO je na vzestupu a ČSSD na sestupu. Nic na tom nemůže změnit zasedání ÚV ČSSD minulý týden, kdy strana schválila svůj...

Existují dva způsoby jak lidi ovládnout.

18.02.2017 17:19
1. Zastrašit 2. Demoralizovat.   Zdroj   „Je možnou univerzální pravdou, že ztráta svobody doma je zdůvodňována opatřeními proti nebezpečenstvím, skutečným či údajným, ze zahraničí.“ James Madison (1751-1836)

Sankce proti ČR.

18.02.2017 14:13
  Zdroj

Přemýšlím o zvrácenosti.

18.02.2017 13:39
O zvrácenosti v tom smyslu, že je něco postavené na hlavu. Můžeme sice stát chvíli na hlavě, ale jen dočasu. Nechceme-li spáchat sebevraždu tímto podivným způsobem, nezbývá nám, než se zase vrátit zpět na nohy.   Jedna z aktuálních zvráceností je multikulturalismus, tedy představa, že...

Liek na prečistenie upchatých ciev a zníženie cholesterolu.

18.02.2017 10:22
CIEVY SÚ KANÁLIKY, KTORÉ SA TAK ISTO AKO AJ INÉ ORGÁNY V TELE PO ČASE OPOTREBÚVAJÚ. STRÁCAJÚ PEVNOSŤ, PRUŽNOSŤ A NA ICH STENÁCH SA OBJAVUJÚ ASTEROSKLEROTICKÉ PLÁTY SPÔSOBUJÚCE BOLESTI HLAVY, INFARKT, MOZGOVÚ MŔTVICU ALEBO VYSOKÝ KRVNÝ TLAK. Tradičná medicína pozná mnoho prostriedkov na prečistenie...

Kdo získal prestižní ocenění CIA za boj proti terorismu? Jeden z jeho největších sponzorů.

18.02.2017 10:17
Ocenění CIA ,,za boj proti terorismu" získal blízký americký spojenec a jeden z největších sponzorů sunnitského terorismu. Ředitel CIA Mike Pomeo předal saúdskoarabskému korunnímu princovi a ministrovi vnitra Mohamedovi bin Nájifovi ocenění za příkladný boj proti terorismu. CIA podle jeho šéfa...

Sexuální utopie 3

18.02.2017 09:41
Návrat k primitivismu Veřejná diskuse na téma sexuální revoluce se zpravidla zaměřuje spíše na to, co se děje (znásilnění na schůzkách a tzv. „hook-ups“), než na to, co se neděje – tedy vytváření stabilních rodin. Čas od času zveřejňované průzkumy naznačují spokojenost mužů s jejich...

Nejsme lidské zdroje, nejsme lidské stroje.

18.02.2017 08:18
Jako lidská civilizace jsme to dotáhli opravdu hodně daleko. Nebo vysoko? Nebo...? To je pěšky jak za vozem. Dokázali jsme lidského jedince, individium, originalitu vměstnat pod pojem lidský zdroj i věcné břemeno. Netleskám.   Před pár lety jsme převzali z EU operační program...

To není vtip: Druhé největší švédské město Göteborg chce pro lepší integraci migrantů postavit na předměstí Angeredu velbloudí park.

17.02.2017 19:14
Švédský Göteborg se chce s integrací migrantů vypořádat vskutku originálním způsobem. Druhé největší švédské město Göteborg chce pro lepší integraci migrantů postavit na předměstí Angeredu velbloudí park. Podle radnice tato snaha může významně pomoci v lepším začleněním uprchlíků ve...

A je to tady: Slovenští policisté zadrželi ženu, která pomočila a spálila korán. Hrozí jí až šest let.

17.02.2017 15:53
Čtyřiadvacetiletá Slovenka Sheila S. z města Ružomberok, která na videu zveřejněném na internetu pomočila a spálila korán, byla zadržena a čelí obvinění ze zločinu výroby extremistických materiálů a hanobení náboženského přesvědčení. Hrozí jí tři až šest let vězení. V pátek to potvrdila mluvčí...

Kohopak nám asi nainstalují po profláklém Dvořákovi? Rada ČT vyhlašuje výběrové řízení na GŘ ČT.... Jakub Janda?

17.02.2017 15:46
Uchazeči mohou podávat své přihlášky ve dnech 23. 3. (čtvrtek), 24. 3. (pátek) a 27. 3. 2017 (pondělí) – vždy v rozmezí od 9:00 do 16.00 hod. Místem pro přebírání přihlášek je sídlo sekretariátu Rady ČT, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1130/6, (tzv. budova...

Retro. Dnes se stojí fronty na příkazy z Bruselu.

17.02.2017 13:42
Staré dobré časy se vracejí. Kdo má výdrž, vezme si dovolenou, nebo si zaplatí někoho, kdo mu ve frontě postojí, případně zariskuje své zdraví. Ještě nedávno jsem četl argumenty ve stylu: Co mi to tu vykládáte?!!! Pamatujete, jak se za komunistů stály fronty na banány?! (či pomeranče, toaletní...

Vymítači to rozjeli

17.02.2017 13:21
Lidovky. cz včera bilancovaly první týdny činnosti bohulibého Centra proti terorismu a hybridním hrozbám. Výčet úspěšných zásahů je přímo famózní.   Za těch několik týdnů se zmíněnému týmu rusobijky Romancovové podařilo vyvrátit hned tři šířené nebezpečné - skandální nepravdy. Velká...

První velká a samostatná tisková konference Donalda Trumpa.

17.02.2017 11:50
  Zdroj

Hurá za cooltůrou do Národního...

17.02.2017 09:49
Odvážný balet       Pause Current Time0:41 / Duration Time4:36   Loaded: 0% Progress:...

K nahlédnutí na Hlučínsku: Multikulturní projekt na základních a středních školách. Za krásami Sudánu... Budovatelsky a optimisticky vpřed.

17.02.2017 09:31
  Zdroj

Aby vypadala zeleninka pěkně čerstvá a svěží, musí se napustit pořádným sajrajtem.

17.02.2017 09:28
  Zdroj

Obyvatele Evropy jsou jen zdroj financí v rukou nemorálních jedinců, kteří řvoucí o nutnosti morálky, jdou jen nenasytně po bezpracném zisku.

17.02.2017 09:11
To zase byla smršť pletichaření, lobování, přehlídka politické žumpy...od pondělí. Občan z množících se chaotických výpadů politiků z EU definitivně pochopil, že rozpad EU je otázkou velmi blízké budoucnosti.    Hysterické výkřiky o nutnosti nebo povinnosti jednoty, solidarity,...

Naši "Evropani" 2.

17.02.2017 08:49
  Zdroj

Protesty a útoky na policii v Hamburku.

16.02.2017 19:25
Dav 150 migrantů a příznivců Antifa útočil v Hamburku na policisty.  V lokalitě Hamburku St. Georg byl spacifikován agresivní černoch z Ghany, který s nožem v ruce útočil na policisty. Rozzuření Afričané řvali na zasahující policisty "vypadněte", "tohle není Amerika" a vyhrožovali jim...

Další orwellovský skvost posledních dní.

16.02.2017 15:41
Zdá se, že i sama Česká televize tuší, že jejímu zpravodajství už věří leda somár, a to ještě po kompletní lobotomii. A tak si na ovlivnění veřejného mínění sehnala 3 PR agentury. Vskutku spásný nápad. Za 11,7 milionu korun daňových poplatníků (iDnes, 15.2.2017) trochu propagandy na neposlušné...

"Dvorana slávy"- Guy Ferhofstad

16.02.2017 15:30
Kdo neslyšel neuvěří... Z archívu roku 2016   Zdroj

Jak je to s ochuzeným uranem.

16.02.2017 10:20
V souvislosti s informacemi, že také v Sýrii byl použit ochuzený uran, se vracím ke svým statím z roku 2001. Tehdy se řešilo použití ochuzeného uranu nejen na jiném kontinentu - v Iráku, ale i v Evropě v Jugoslávii.   Nejprve stručně k tomu, co to vlastně ty střely z ochuzeného uranu...

Hlavním nepřítelem nejsou imigranti, ale zrádci, co prodali naši zem, domov našich dětí a národ. Jejich banky jsou plné peněz ze Saúdské Arábie, z Kataru a od George Sorose.

16.02.2017 10:05
Z Bulharska k nám přicházejí zprávy o tom, že do Evropy z Turecka přicházejí stále častěji jen nevzdělaní a nebezpeční imigranti, kteří na Starý kontinent jdou pouze za lepším živobytím. „To, že do Evropy prchají lidé před válkou, je lež, jako věž. Teď přecházejí hranice Afghánci, Iráčané,...

Přiznání Rusa, pohybujícího se lstivě v kyberprostoru.

16.02.2017 09:51
Polemika kolem existence ruských agentů a hackerů skončila. Odhalení a přiznání některých z nich nám dává nahlédnout pod pokličku mocné zbraně,kterou dnes Rusko rozhoduje nejen o volbách v USA, ale chystá se prý i na Evropu....!!!   Po nekonečných, a nutno říci i nesmyslných, dohadech,...

Česká státní hymna „Kde domov můj“

16.02.2017 09:20
Pojednání Marie L. Neudorflová   Stalo se nejpravděpodobněji v důsledku zlého záměru, že se v české hymně Kde domov můj píše často za prvním veršem otazník. Dokonce se tato verze objevuje i v překladech do cizích jazyků. Zapadá to do dlouhodobé tendence ze Západu, zvláště z Německa,...

Slovensko má jedny z najvyšších cien elektrickej energie v Európe

16.02.2017 09:04
Slovenský europoslanec a líder strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík, sa vo svojom najnovšom videu zameral na premiéra Roberta Fica a jeho grafy. V posledných týždňoch je na Slovensku v plnom prúde kauza s cenami elektrickej energie. Fico vyhlasoval ako budú ceny klesať, no realita je úplne...

Žádná rasa nebude nejlepší ve všem – o nic víc, než může být jedna oblast světa tou nejlepší ve všech ohledech, které si lidé dokáží představit.

15.02.2017 19:38
Protože se s vydáním knihy A Troublesome Inheritance: Genes, Race, and Human History dlouholetého redaktora New York Times Nicholase Wadea, specialisty na genetiku, dostala znovu na přetřes otázka, jak vědecky mluvit o rase, rozhodl jsem se znovu otisknout svůj...

"Naši Evropani"

15.02.2017 17:18
Banda za půl milionu měsíčně.   Hrubý měsíční příjem europoslance činí necelých 8 tisíc eur, tedy zhruba 220 tisíc korun. V čisté mzdě je to pak 6200 eur, což je více než 170 tisíc korun.  Europoslanec má nadále nárok na denní diety, které činí 304 eur, tedy necelých...

Další kulturní obohacení v Německu: Migrant ubodal a uřezal hlavu své přítelkyni. Její tělo pak použil k bizarnímu rituálu.

15.02.2017 16:27
Německo je zděšeno brutální rituální vraždou mladé dívky. Migrant z afrického Konga Yve M., který se ucházel v Německu o azyl, zavraždil svou přítelkyni. Nejprve ji zasadil nejméně 30 ran nožem, již mrtvé jí uřízl hlavu, levou paži a její tělo použil k bizarnímu rituálu, když jí pomaloval...

ČT: Vítězná PR firma nejenže pomáhala řediteli Petru Dvořákovi, aby se stal ředitelem, ale její mateřská firma AMI a.s., pod níž AMI communication spadá, sponzorovala TOP09.

15.02.2017 16:19
Komentář:  Se zájmem sem si včera před spaním přečetl na serveru Parlamentnílisty.cz o tom, jak Česká televize dělá reportáže na míru za 120 tisíc pro Hnutí Žít Brno, abych se o pár hodin později probudil a zhnusil se ještě víc při čtení otvíráku webu Idnes.cz o tom, kterak ČT utratí 12...

Jsou strašliví a krutí, ve sklepě cosi kutí a bát se jich tě nutí...

15.02.2017 15:37
  Zdroj

Historie se opakuje. Závisí teď jen na vás všech, zda tato země bude ještě patřit nám, Čechům!

15.02.2017 15:24
Vykašlali se na občany, vždyť to jsou jen bezmocné figurky o kterých rozhodují naši novodobí političtí matadoři, kteří se drží svých přeplacených křesel a jsou schopni udělat cokoliv jen proto, aby se v těch křeslech udrželi. Vykašlali se na sliby i koaliční smlouvu, ve které se zavázali...

Předvolební kampaň začala: Nechte nás pracovat, to co jsme zkazili, zkazíme zcela nově, jinak. Máme přece zkušenosti. Hlavně nečekejte, že odejdeme od naší milované práce.

15.02.2017 15:18
Máte rádi seriály? Asi ano. A soutěže? Jistě. Tak pro vás něco mám. A zúčastnit se může prakticky každý. Dokonce by měl. Předvolební kampaň opravdu začala. Pozná se to podle toho, že vystoupí předseda strany a vedle oblíbených i když trochu otřepaných útoků na své konkurenty přichází s...

Destrukční deník. Ať žíje budování idiotismu. Za chvíli kdo nebude idiot, bude mít vyšší daně.

14.02.2017 14:53
Destrukce hodnot jede na plné obrátky, proto nás nemusí překvapovat úpadek, kterého jsme svědky v přímém přenosu. Bohužel to občas přináší rozčarování i z lidí, jejichž břitký humor je blízký i Vám. Přesto však lež pravdou není...   Téma rozepsaného článku jsem posunul o pár odstavců...

Švédský vládní kabinet se prezentuje jako první feministický na světě .Tak se na to podívejme

14.02.2017 14:24
Feministkám ve skutečnosti nejde o práva žen a jejich podřadné postavení v muslimských zemích, ale hlavně o likvidaci vztahů muž žena v zemích bílého muže. Nebo je to jinak? Členky švédské vládní delegace v Teheránu u prezidenta tamního islamistického režimu Rúháního. Všechny s šátkem na...

Když je nemože mět Praha, tak je nebude mět nikdo.

14.02.2017 11:12
Kdysik se řikalo: Praha - matka měst. Když se tak divam, co Praha robi pro Čechy, Moravu a Slezsko, pak mi nepřipada, že by se chovala jak matka. Ja bych to heslo přerobil. Praha - kurva měst. Hlavni města mivaju vyhodu. Vyhodu sidla hlavy statu, vlady, parlamentu, veškerych ambasad,...

Herci na prodej.

14.02.2017 10:42
Tak tomu bylo vždy až na pár vyjímek. Herecké povolání je nelehké a často nevděčné, ale za to rozmanité, plné proměn, někdy fatalních a to hlavně, když herec, ta dotyčná osoba preferující herecké povolání, zapomene kým vlastně je. Tím myslím ve skutečnosti, což by měl být převážně člověkem,...

Drang nach Osten? Mír v Evropě se chýlí ke konci?

14.02.2017 10:24
  Zdroj

České vesnice prodané Arabům. Vznikne paralelní společnost, salafistická enkláva v srdci Evropy?

14.02.2017 09:57
Kvítkov – černě vyznačené pozemky se zahraničním majitelem Drahkov – černě vyznačené pozemky s arabským majitelem   Kvítkov, vesnička s necelou stovkou obyvatel 5km východně od Teplic, se možná stane jednou z prvních arabských obcí u nás. V katastru nemovitostí obcí Modlany, Drahkov...

Válka v Paříži. O čem se neinformuje.

14.02.2017 09:16
Důvodem nepokojů má být, že policista znásilnil obuškem 22 letého dealera drog.  Policisté prováděli razii proti dealerům drog a kontrolovali Thea (22). Když odmítl spolupracovat přetáhl ho policista tonfou horizontálně přes hýždě. Vyšetřovatelé prohlédli videa ze zásahu, na jejichž...

Protektorát: Německý Bundeswehr se stane vedoucí armádou NATO v Evropě a jedna brigáda české armády se dostane pod přímé německé velení.

14.02.2017 08:54
Příští středu má český ministr obrany Stropnický (ANO) podepsat na schůzce NATO v Bruselu novou dohodu. Německý Bundeswehr se stane vedoucí armádou NATO v Evropě a jedna brigáda české armády se dostane pod přímé německé velení. Stejnou smlouvu podepíše kromě nás i Rumunsko, ale Rumuni...

Faraóni (a nejen ti) ve starověkém Egyptě nebyli Afričané v dnešním smyslu. Geneticky je lze vystopovat do oblasti Kavkazu.

13.02.2017 21:55
  Zdroj

Jedna z bitev, které zachránily Evropu.

13.02.2017 21:45
  Zdroj

Pokud se ČSSD zásadně a pronikavě nezmění, musí zákonitě odejít na politické smetiště a nemá si co stěžovat na nezájem voličů ve volbách.

13.02.2017 21:14
Když jsem si na Parlamentních listech přečetl prohlášení strany ČSSD, nevěřil jsem svým očím. Tato strana tam prohlašuje, že zájmy lidu nehájí oligarchové, ale sociální demokracie. Kéž by to byla pravda! Dále si strana stěžuje na poloviční neúčast občanstva ve volbách. Položil si někdy někdo ze...

Oč vlastně jde ČNB? Finančníci v Německu říkají potřebujeme zlato a finančníci v České republice tvrdí nepotřebujeme zlato, prodejte ho třeba do Německa. Vlastizrada?

13.02.2017 17:56
Moje babička měla pravidlo, které se předávalo z generace na generaci. Bylo jednoduché a znamenalo, že zlato a půda se pouze kupuje, vyměňuje, ale nikdy neprodává. Před časem jsem poslouchal představitele České národní banky, jak obhajoval intervence proti kurzu koruny a hovořil o zlatě....

Pasují se do elity moudrých a vyvolených, ale přitom mění zlato s reálnou a věčnou hodnotou za bezcenné papírky.

13.02.2017 17:52
Rotačky na celém světě chrlí bezcenné papírky s názvem peníze. Dělají to dlouhá léta a pod různými legendami. Zejména po finanční krizi v roce 2008 se svět dočista zbláznil a především USD a Euro se tiskne v naprosto neskutečných objemech. Samozřejmě naprosto nekrytých vůbec ničím. Je zcela...

Stockholm: Nejméně tři policisté byli zraněni po útoku asi třiceti násilníků.

13.02.2017 16:02
Víkendové řádění zločinců v no-go zóně ve čtvrti Rinkeby ve Stockholmu mělo za následek tři zraněné policisty. Ti museli být převezeni do nemocnice. Policejní mluvčí Eva Nilssonová k incidentu řekla, že policisté byli na rutinní obhlídce místa, v níž ve své většině vládnou migrantské gangy. Poté co...

ODA znovu obživla, a kdo je hlavním poradcem této vzkříšené strany? Petr Nečas, bývalý předseda vlády.

13.02.2017 09:40
Miliardář Petr Sehnal si Petra Nečase pochvaluje. Souhlas. Určitě bude umět vybrat ve spolupráci se svou manželkou tu správnou barvu kabelek pro nové členky strany. Nová strana-finance, finance a zase finance Každý z nás máme různé koníčky, někdo sbírá známky, někdo poletuje za opačným pohlavím,...

Sobotka v lednu varoval před populismem. Ani se nenadál a máme ho tady! Dlouhodobé ošetřovné, zvýšení přídavků na děti, levnější služby pro mobilní uživatele a heroicky drsná slova

13.02.2017 09:04
S volbama to nemá VŮBEC nic společného! V lednovém projevu v Lichtenštejnském paláci Bohuslav Sobotka mimo jiné varoval před nárustem populismu. Chlapec ušatý nejspíš ani netušil, ale přišel s poměrně realistickou vizí, která však v současnosti lapila do pasti předevšim jeho a jeho...

"My to nezvládneme!".

12.02.2017 21:44
V polovině minulého roku si do svého studia pozvala německá televizní stanice SAT1 dobrovolnou pomocnici uprchlíků Katju Schneidt, která napsala knihu "My to nezvládneme!". V reportáži Katja Schneidt poukazuje na špatně nastavenou uprchlickou politiku. O šokujících skutečnostech, které v reportáži...

Nuda v Brně.

12.02.2017 18:04
Brno? Ne, jen pro ilustraci, ale Malmö, švédské město se 300000 obyvatel velikostí podobné Brnu, kde 38 % obyvatel je nešvédského původu v první generaci.   Čili Malmö 24 hodin on line 8.- 9. února: 23:01 – ozbrojené přepadení večerky třemi muži. Muži ohrožovali obsluhu noži a železnou...

Africká planeta?

12.02.2017 17:47
Skončí náš svět právě takto? Z afrického kontinentu se dnes stal bezprecedentní biologický, ekologický a sociopolitický experiment: Dochází zde k největší populační explozi v dějinách světa. Podle oficiálních údajů UNICEF z roku 2014 se počet Afričanů zvýší...

Letiště v Hamburku muselo být dnes evakuováno, desítky lidí se nadýchaly neznámého plynu.

12.02.2017 17:17
Letiště tak museli odpovědní pracovníci uzavřít. Vyklizeny byly terminály 1 a 2. Přistávající letadla musela být odkloněna na jiná letiště. V péči lékařů skončilo 68 lidí, kteří si ve většině případů už ráno stěžovali na problémy s dýcháním, kašel a také na pálení v očích. Hasiči ani policie zatím...

Na Cínovci jsou obří zásoby lithia, údajně až 6% celkových světových zásob. Je třeba o tom vědět a ptát se, jakým způsobem hodlá stát s tímto přírodním bohatstvím naložit.

12.02.2017 14:11
Cena lithia na světových trzích permanentně roste (za posledních 13 let vzrostla čtyřnásobně), tak jak roste výroba elektroniky a v blízké budoucnosti významně poroste i výroba autobateriíí pro elektromobily. Australsko-česká firma Geomet prozatím vyhotovila studii proveditelnosti, ve které uvádí,...

Federica Mogheriniová: Evropané musejí pochopit, že imigrace je pro naše ekonomiky a naše sociální systémy potřebná. Jde o ekonomiku a humanitu, nebo o demografické překreslení Evropy podle Kalergiho plánu?

12.02.2017 09:57
Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, komunistka Federica Mogheriniová, která proslula tím, že když jde do tuhého, tak se rozbrečí, nyní prohlašuje, že Evropa imigranty potřebuje. Federica Mogheriniová během své návštěvy na Maltě uvedla, že imigranti jsou...

Lož, ktorú žijeme.

11.02.2017 22:38
  Zdroj

Srbské děti jsou topeny v kotlích s vařící vodou. Srbské učitelky jsou znásilněny před očima celé žákovské třídy. Mrtví Srbové plavou po řekách tekoucích do Srbska, což mělo vyděsit tamní obyvatelstvo.

11.02.2017 18:56
Dinko Šakič se již ve svém mladém věku stal příslušníkem hnutí označeného pojmem Ustaša. Co to bylo za organizaci? V mladém jugoslávském státě se vytvořila ilegální protistátní organizace Ustaša-bojovník, povstalec. Byla nespokojena s postavením chorvatské buržoazie ve státě. Chtěla větší podíl na...

„Česko 51. Státem USA“: Manipulativní lži, polopravdy, sprostota a vulgárnost vydávaná za „humor“

11.02.2017 18:32
Žijeme v době, kdy naše myšlení hodně ovlivňují média a kdy v médiích hodně často exhibují nejrůznější „umělci, performeři, filmaři, zpěváci, komedianti“ a další podobní „masově lidoví baviči“. Někdy je to opravdu k smíchu, jindy více k pláči a někdy k pozvracení odporem. Každému dle jeho...

Česko je jako horní poschodí Titaniku. Všechno kolem se už potápí, ale tady se pořád tančí.

11.02.2017 14:55
Zdroj   Češi se ze své pohody nenechají vyrušovat fakty a událostmi, které se jim nedějí přímo pod nosem, i kdyby to bylo už jen pár kilometrů od jejich hranic. Sousední Německo vře, praská ve švech, nezvládá základní bezpečnost, neodkáže zabránit pouličnímu násilí a perzekuci menšin jako...

Švédsko před výbuchem: Odstartoval rozhněvaný policista politickou revoluci?

11.02.2017 10:36
Švédský policista Peter Springare už to má do důchodu za pár, tak hodil za hlavu politickou korektnost a řekl, jak se věci mají a uvolnil cestu lavině, která se nedá zadržet. Švédsko se bude muset rozhodnout, jakou cestou se vydá.   Dopis rozhněvaného policisty Peter Springare, člen...

Ukazuje se nikoliv nesmírný technologický pokrok, ale prázdnota a plytkost současného lidstva.

10.02.2017 16:53
Naše vědomí má i vyšší rozměry než ty kvalitativní, materiální a užitné.   Moderního člověka lze vcelku právem označit za posedlého stroji. Tato obsese někdy bývá oslavována jako „pokrok“ lidstva, jindy zase zesměšňována termíny jako „instagramová generace.“ Mnozí velebí propojenost...

Řeč, která zabila Kennedyho.

10.02.2017 16:36
Kennedy je pryč, skrytá paralelní moc, která ho nechala odstranit s námi stále cvičí.   Zdroj

Mistr Jan Hus by se asi divil, kdyby viděl, jak se v zájmu politické korektnosti zachází dnes s pravdou a jeho věrní by začali zase brousit kosy a okovávat cepy.

10.02.2017 10:25
Poděkování nekorektně odvážnému policistovi Zdroj Švédský policista Peter Springare z jednotky pro boj se závažným zločinem umístil na Facebook příspěvek o národnostním složení pachatelů trestných činů, jako je znásilnění, loupež, úmyslné ublížení na zdraví, vydírání apod., s nimiž přišel během...

Když muži nejsou muži. Muže dělá otcovský vzor a ne mama hotel.

10.02.2017 10:01
Ale z mnoha stran, hlavně od žen slýchávám, že muži už nejsou muži, natož chlapy, a porovnávají muže s hrdiny amerických filmů. V určitém směru s nimi souhlasím i když jsem muž. Má to ale své ALE.   Nebude jednoduché se v krátkém zamyšlení vyjádřit k tak obsáhlému a důležitému...

Likvidace české státnosti pokračuje: Česká národní banka zlaté rezervy nenápadně a v tichosti rozprodává na mince, které si kupují soukromí investoři.

10.02.2017 09:36
Pokud to půjde tímto tempem, budou za dvacet let sejfy prázdné. Už teď zlatý poklad při přepočtu na jednoho Čecha nevydá ani na prstýnek. Přitom mnohé mocnosti zlato spíše nakupují. Ze statistik ČNB vyplývá, že ke konci loňského roku v rezervách držela 0,31 miliónu trojských uncí....

"Pokud dojde na násilí, prohrajete!"

10.02.2017 08:52
Hlas z lidu.   Zdroj   Sorošova sluníčka...   Zdroj

Svůj liberální fašismus vydávali za prosazování demokracie. Přitom dělali křoví velkým korporacím a také si hrabali pod sebe.

10.02.2017 08:40
„Já protestující hysteriky (proti Trumpovi) označuji za liberální fašisty. Soros je jeden z nich. U nás se jim také říká sluníčkáři,“ vysvětluje v rozhovoru pro ParlamentniListy.cz senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz). K budoucnosti EU říká: „Pokud voliči nevezmou liberální sluníčkáře, kteří...

Dříve tvdili, že cenzurují deziformační propagandu, kdežto nyní se rozšířili již i na přípravu voleb...

09.02.2017 20:52
Tak už je to tady i když do apríla daleko. Sobotkou veřejně a Špidlou skrytě protěžované Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra v záchvatu činnosti vydalo ojedinělou tiskovou zprávu.   Hic parta Evy Romancovové, rozené Krejné, pověstné nejdražší pošťačky...

Dnes v deset hodin ráno byl nahlášen výbuch uvnitř jaderné elektrárny Flamanville ve Francii.

09.02.2017 20:30
  Podle deníku Mirror je na místě několik zraněných, kteří byli odvezeni do nemocnice. Pdole agentury AFP se nadýchalo kouře pět lidí. V areálu jaderné elektrárny zasahují hasičské sbory. Podle serveru RT.com vznikl výbuch ve strojovně, kde bylo v kritický okamžik sedm lidí. Podle deníku...

Svědkové vypovídali u soudu ohledně zapálení uprchlického tábora v Düsseldorfu.

09.02.2017 20:22
Další okolnosti vyšly najevo, když byl minulý rok zapálen migranty uprchlický tábor. Jeden ze zaměstnanců německého Červeného kříže, pod nějž uprchlický tábor spadal, vypověděl soudu skutečnosti, o nichž zatím neměl nikdo tušení. Soudu mimo jiné řekl, že migrantům přišlo velmi vtipné, když...

Proti-Klady.

09.02.2017 20:14
Taky znáte přísloví, že protiklady se přitahují? Kdo na to přišel. Kdo to rozšířil do našeho vědomí? Je to nějaký fyzický, chemický, nebo matematický zákon? Nebo vztahový, partnerský? Protože matematice, fyzice či chemii tolik nerozumím, pokusím se zamyslet nad vztahovým,...

Zločinu se dopustil tím, že naboural matrix.

09.02.2017 19:06
Policista Peter Springare na sociálních sítích sepsal naštvaný status, kde cizince z východních zemí označil za pachatele většiny trestných činů ve Švédsku. Nyní čelí obvinění z rasismu. Na Facebooku vznikla skupina na jeho podporu, která má téměř 150 000 členů. Policista slouží dlouhých 47 let a...

Debata o možné medicíně proti odzbrojovacímu befelu EU.

09.02.2017 14:17
  Zdroj

Merkelová má nos na "vědomé urážky" aneb není spojenec jako spojenec.... Ta rychlost je pozoruhodná.

09.02.2017 11:26
Často se u nás probírá nízká efektivita justičních orgánů ve srovnání s poměry ve „starých“ unijních zemích, ale všechny ty diskuse pokaždé dopadnou jako mlácení prázdné slámy, a situace se mění jen želvím tempem. - Já ti Liduš řeknu, že od Němců se máme ještě hodně co učit. Tak si vezmi...

Evropské "elity", dle všeho, nemají nic důležitějšího na práci, a tak se opět snaží utahovat šrouby a bezprizorně vytvářet a implementovat další (totalitní) nařízení

09.02.2017 11:20
Neposlušné Evropany je třeba vychovat. Prostřenictvím sportu! V Evropském parlamentu se úspěšně v tichosti řeší nařízení, aby na dresech sportovců národních týmů byla vedle státní vlajky i vlajka EU. A co tetování na předloktí?   Evropské "elity", dle všeho, nemají nic důležitějšího na...

FILMOVÝ TÝDENÍK 2017

08.02.2017 22:49
  Zdroj

V rozporu s prohlášeními německé vlády, že „uprchlíci“ se vrátí domů, „jakmile bude v jejich zemích mír,“ ukazují nové statistiky, že jen jednomu z tisíce, kterým byl poskytnut „azyl,“ úřady odmítnou právo na trvalý pobyt.

08.02.2017 16:49
Velká výměna v plném proudu   V rozporu s prohlášeními německé vlády, že „uprchlíci“ se vrátí domů, „jakmile bude v jejich zemích mír,“ ukazují nové statistiky, že jen jednomu z tisíce vetřelců, kterým byl poskytnut „azyl,“ úřady odmítnou právo na trvalý pobyt. Podle reportáže deníku Die...

Školní test. O zemi kde zítra již znamená včera?

08.02.2017 16:12
      Zdroj

Kotleba v poslanecké sněmovně o vyslání slovenských vojáků do Pobaltí.

08.02.2017 15:52
  Zdroj

Švédský policejní důstojník: Většinu zločinů ,,z nové doby" páchají migranti ze zemí jako Irák, Turecko, Afghánistán, Sýrie, Somálsko..

08.02.2017 12:47
Švédský policejní důstojník, který u policie pracuje skoro padesát let, na Facebooku napsal, že za většinu současné nejvážnější zločinnosti mohou migranti. Policista Peter Springare napsal v úvodu svého příspěvku na Facebook, že nebude politicky korektní, protože po téměř padesáti letech ve službě...

Stand-up comedy s opravdu drahými vstupenkami...

08.02.2017 11:52
Stand-up humor (nebo také stand-up comedy) je umělecká forma komedie, kdy komik účinkuje ve stoje před publikem a mluví přímo na něj. Komik nejčastěji vypráví dlouhé příběhy a monology, na které potom navazují krátké vtipy na "posilněnou". Jejich vystoupení je pak dostupné...

Dětský kanál? Čistě vzdělávací pořad, nebo záměr genderové politiky o předčasnou sexualizaci dětí?

08.02.2017 11:17
Německý televizní program pro děti ve svém pořadu určeném dětem ve věku od tří let před pár dny odvysílal pořad, ve kterém těm nejmenší diváky seznamuje s lidským tělem. Tv stanice se ale rozhodla malým dětem ukázat mužské přirození ve vzrušeném stavu, čímž vyvolala na sociálních sítích silné...

Neformální podnět pro Radu ČT, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám?

08.02.2017 10:47
  Zdroj

Globalizácia, geopolitika a štát.

08.02.2017 10:23
Globalizácia je objektívne postupujúci proces, do ktorého sme vtiahnutí všetci. Ležiac na afrických plážach, počúvame americkú hudbu, a chlipkáme talianske víno… Ale pozor! Nemýľme si spontánnu globalizačnú kultúrnu výmenu individuálnych konzumentov, s geopolitickou a ekonomickou globalizáciou, na...

"Konec" HateFree jako další bouda na voliče? Německá kancléřka naplánovala vyexpedovat do naší země kolem čtvrt milionu "uprchlíků"?

08.02.2017 09:39
Vojenský analytik Jaroslav Štefec se vyjádřil ke konci projektu HateFree Culture. Zaujala ho také slova ministra Jana Chvojky (ČSSD) pro Rozhlas.cz ohledně financování projektu. Štefce v souvislosti s HateFree Culture rozlítila skutečnost, že i když by měl projekt na konci dubna skončit, vláda...

"Všichni" jsou tak blbí, že jim protichůdnost slibů ani nedojde, žádný strach. Jáchyme, hoď ho do stroje.

08.02.2017 09:24
Je to prosté, musíš voliči servírovat přesně to, co "lajkuje". Ukazovat mu takové obrázky, jaké oblibuje na fackabůůku.   Základem úspěchu je poznat, jak voliče zmáknout. "Jáchyme, hoď ho do stroje". Za software vytvořený reklamními mágy, psychology i parapsychology, ajťáky a šamany,...

Poručíme větru, dešti i sněhu.

08.02.2017 09:15
Z dřívějších let známe okřídlené heslo, poručíme větru dešti. V současné době můžeme dodat i sněhu. Přiznám, že až nyní jsem si uvědomil souvislost s tím, jak chceme přírodě poroučet.   Máme národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace na které jsme právem hrdi. Všichni z...

Neomarxismus.

08.02.2017 08:53
Napadlo mne udělat trochu osvěty v politologických otázkách, které v podstatě ovlivňují celý svět, jak se názorně ukázalo i na volbě 45. prezidenta USA. Znáte termín neomarxismus? Slyšeli jste o něm někdy? Pokud ne, mohlo by vás mé krátké povídání zaujmout. Neomarxismus je následovníkem učení...

Loutky světovládců.

07.02.2017 22:28
Divadelní hry světovládců, jejich scénáře, režiséři, herci a metody. Řízené střely z mainstreamových médií vzbuzují emoce. Vyvolávání strachu u lidí jako osvědčená metoda vládnutí. Političtí herci a „světlé zítřky“… Těhotný člověk místo těhotné ženy, rodič místo maminky, výchova dětí LGBT páry,...

Jsme svědky glajchšaltace našeho školství, veřejnoprávních médií, soudů, policie a dalších institucí státní moci, o systematickém rozkrádání ani nemluvě, ale stále žádné statisíce v ulicích!

07.02.2017 16:36
V poslední době se píše a diskutuje o protestech Rumunů proti zkorumpované vládě. Svého času protestovali Slováci (viz kauza „gorila“), Francouzi zase proti nehoráznému obejití parlamentu prezidentem Holandem (viz okleštění zákoníku práce), ale co my? Opravdu musí u nás nastat krize jako v Řecku...

Je-li realita v rozporu s teorií, tím hůř pro realitu.

07.02.2017 10:17
Teoreticky je český veřejný prostor zaplaven masivní a intenzivní ruskou propagandou v takové míře, že musel být na její potírání zřízen speciální úřad, jehož nejkonkrétnější výstupem zatím je oznámení, že bude dohlížet na výsledky voleb. Prakticky se ale téměř nic nedočtete o tom, že Kyjev...

Marine Le Pen: Na jedné straně bude globalistická varianta, kterou podpoří všichni moji konkurenti – a vlastenecká volba, kterou reprezentuji já

07.02.2017 09:47
Europoslankyně a předsedkyně Národní fronty odstartovala o víkendu v Lyonu ostrou fázi své předvolební kampaně před prezidentskými volbami, ve kterých bude velkou favoritkou. Francii podle ní ohrožují dva totalismy v podobě ekonomické globalizace a islámského fundamentalismu. „Ve svém programu...

Pravda o populární kultuře.

06.02.2017 22:34
  Zdroj

Sexuální utopie v praxi 2

06.02.2017 22:20
Fuck Rape Culture? Není to contradictio in adjecto (stejně jako celý feminismus)?   Plod sexuální revoluce: „Znásilnění na schůzce“ Několik let po začátku sexuální revoluce se začaly objevovat zprávy o nesmírném množství mladých žen – čtvrtině až polovině – které se staly obětmi...

Příběh zabitých dětí.

06.02.2017 21:19
Mám moc ráda svou sestru Dášu a malého bratříčka Kirjušu. Byli jsme pořád spolu. Já jsem se jako starší sestra starala o Dášu a Kirjušu. Starám se o ně i  teď. Máma a táta jsou velmi daleko - a proto jsem pro mého bratříčka a sestru jedinou nadějí.  Nyní jsme pořád spolu. V tomto roce...

Předtím a potom...

06.02.2017 09:14
1. Jemen: Americké bomby, Saudské bomby Jemen, nejčistší země Středního Východu byla zaměřena Obamou pro zvýšení vlivu Saudské Arábie. 2. Libye: Mistrovský kousek zahraniční politiky Hillary Clinton. Odstranění Kaddáfího vedlo k chaosu a nástupu džihádu a extrémismu Americké zbraně...

Radikálové jsou lidé, kteří sešli z cesty. Nepochopili ideu kanibalismu, nečetli správně Velkou kuchařku a jednají v rozporu s tím, co řekl Velký požírač.

06.02.2017 08:46
Jenom pro připomenutí, pan Cannibal Maneater pochází původně z Kanibalistánu, do České republiky se přistěhoval zhruba před třiceti lety. V současnosti je předsedou Ústředí kanibalských obcí v České republice a v Brně dokonce založil Kanibalskou nadaci, jejímž cílem je podpora,...

Když se v Qara usadily tisíce teroristů, začali jsme se bát o své životy. Přišli ze států Perského zálivu, Saúdské Arábie, Evropy, Turecka, Libye, bylo tam mnoho Čečenců.

05.02.2017 21:53
Vlámský Otec Daniel Maes (78) žije v Sýrii v kláštěře Mar Yakub ze šestého století ve městě Qara, 90kilometrů severně od hlavního města Damašku. Otec Daniel byl svědkem „občanské války“ a podle něj jsou západní zprávy o konfliktu velmi zavádějící. Stručně řečeno: „Američané a...

"Nezbývá než doufat, že vychcípá generace důchodců a pomře alespoň polovina radikálně smýšlejících prvoků z venkova a lidé jako Okamura aby dělali to, co pro nás židy dělali vždy, tedy sloužili nám a čekali co přilétne od panského stolu."

05.02.2017 18:34
Miloš Zeman společně s Andrejem Babišem budou vládnout Česku dlouho. „Protože v demokracii holt může k urně i kretén, kterého v antické Spartě raději shodili z útesu, aby se netrápil,“ řekl ParlamentnímListům.cz podnikatel, legenda českých bulvárních médií, publicista a profesionální hráč pokeru...

O globalistech a migrační krizi.

05.02.2017 14:05
V maďarské TV, zdá se, lze mluvit poněkud otevřeněji. Zdroj

Stydíte se za svou kulturu?

05.02.2017 13:59
Milo Yiannopoulos se během jedné ze svých přednášek na amerických univerzitách setkal s nespokojenými muslimy.   Zdroj

Integrace nebo převzetí? Integrace nebo paralelní společnost? Kdo koho vlastně integruje? Západní Evropa je již na cestě odkud není návratu.

05.02.2017 13:44
  Zdroj

Protest na podporu Petra Jaška, Čecha odsouzeného v Súdánu k 23,5 roku vězení kvůli snaze zdokumentovat perzekuci křesťanů a snaze pomoci popálenému chlapci.

05.02.2017 13:39
  Zdroj

Porton Down: Pokusy na lidech.

05.02.2017 10:12
Prošlo jím na 25 tisíc lidských pokusných králíků, testy s chemickými, biologickými a radioaktivními látkami jim zmrzačily zdraví. Po 50 let o nich museli mlčet, ani poté se však nedočkali spravedlnosti. V britském výzkumném středisku Porton Down padali vojáci na krvavý oltář vlasti, královny...

Blbec z Xeenemünde.

05.02.2017 09:44
Když jsem se z titulku dozvěděl, že německým předvolebním průzkumům už nevévodí ta nešťastnice Merkelová, dost mě to potěšilo... Ovšem pouze do chvíle, než jsem se dále dočetl, že ji v těch průzkumech drtivě poráží Martin Schulz – náš dobře, nechvalně známý, expředseda Evropského...

Konec relevantní vědy začal zkreslováním dějin, v němž skutečné údaje o naší minulosti byly nahrazeny divokými fantaziemi pologramotných vizionářů?

05.02.2017 08:15
Kdo nezná svoji minulost, nemá ani žádnou budoucnost. Konec relevantní vědy začal zkreslováním dějin, v němž skutečné údaje o naší minulosti byly nahrazeny divokými fantaziemi pologramotných vizionářů.   Novověk se vyznačuje permanentní snahou vládnoucích společenských kruhů přepisovat...

Deset hlavních důvodů, proč má podle mě pan Radek Banga nakročeno na Hrad.

05.02.2017 08:10
Tak mi přijde, že hledači pokladů, jako bájná Kroměřížská výzva, Zelení mužíčci, TOP009, ANOFERT, Bradyovci nebo ČSSDemagog již mohou odhodit rýče a krumpáče. Jako fénix z popela povstal národní hrdina a idol, morální kazatel.   Nevím jak vy, ale já mám jasno.Slušně vypadající umělec,...

Člověk v tísni záměrně lže a dezinformuje o odpůrcích islámu, imigrace a multikulturalismu?

05.02.2017 08:03
Tuto dezinformaci a vlastně i fake news z dílny organizace Člověk v tísni žádná z neziskových organizací nebude nejspíše ukazovat, jako příklad lhaní obhájců masové imigrace do Evropy a multikulturního režimu ve Švédsku. Člověk v tísni provozuje web Faktus.info jenž se prezentuje, jako web jenž...

Gender ideologie: Agenda sexuální deregulace. Programování dětí, ničení kořenů rodiny.

05.02.2017 07:37
4 roky starý rozhovor, který vám tehdy možná připadal přehnaný.... Zdroj

Konec iluzí o prozření Británie: Britská premiérka Theresa Mayová veřejně podporuje právo muslimských žen na nošení hidžábu a burek.

04.02.2017 19:53
Britská premiérka Theresa Mayová veřejně podporuje právo muslimských žen na nošení hidžábu a burek. Podle ní má každá žena - muslimka i nemuslimka výsostné právo nosit na obličeji, co chce. Nikdo by ji neměl přitom omezovat. ,,Co žena nosí, je jen jejím rozhodnutím," prohlásila Mayová ve středu v...

"Plíživý útok" Kyjeva může končit jeho odplazením po všech čtyřech.

04.02.2017 14:59
Konec ledna byl poznamenán další a největší eskalací války v Donbasu od ledna 2015. Déle než týden po celé linii dotyku používají všechny druhy zbraní. Tvrdé jsou zejména boje nedaleko letiště Doněcku, vesnic Jasinovataja a Andrejevka. Obě strany používaly dělostřelectvo a tanky. Obě strany utrpěly...

Kozáci svolávají vojsko na pomoc Donbasu.

04.02.2017 14:49
Atamani vysílají Kyjevu jasný signál k zastavení ostřelování měst a útoků od VSU (Vojenských sil Ukrajiny) na pozice domobranců DLR a LLR   Ataman Velkého donského vojska Nikolaj Kozicin vyzval dobrovolníky k obraně Donbasu. Svolání bylo zveřejněno na internetových stránkách sdružení v úterý...

Historická a dost možná poslední šance pro Evropu: Evropě dobíhá čas. Doslova.

04.02.2017 14:40
Sjezd „Hnutí pro Evropu národů a svobody“ v Koblenzi byl startovním výstřelem. Žádné zrození se neobejde bez porodních bolestí. Před velkým sjezdem „Hnutí pro Evropu národů a svobody“ (ENS) v Koblenzi liberální mainstreamová média v Německu napadala mediální přístup organizátorů,...

Je to hra na demokracii, ale ve skutečnosti Evropská unie je zločineckou organizací, která legalizuje nelegální migraci a řídí procesy proti vlastním národům, proti vlastním obyvatelům?

04.02.2017 11:10
Britský europoslanec Nigel Farage, který by hlavním vůdcem Brexitu minulý rok, vystoupil včera v Evropském parlamentu s projevem, který opět odhalil samotnou podstatu a nedemokratický charakter celé Evropské unie. V poloprázdném sále Evropského parlamentu probíhala diskuse ke stanovisku Evropské...

Jak nejlépe od stáda získat povolení k ještě většímu sešněrování už tak nesvobodné kdysi demokracie? Jak jednoduché oblbnout masy.

04.02.2017 10:48
V zemi tak svobodné, demokratické, s justicí, která je spravedlivá až tak, že se po každém stání přikloní k opačné straně podobně jako úžasní „odborníci“ z řad znalců, by mohl znít takový titulek až kacířsky.   Ale v bordelu, což je jeden z neslušnějších výrazů pro vládu stále většího...

Skutečně radikální čeští komunisté si dnes totiž neříkají komunisté, nýbrž Zelení. Peklo nám zezelenalo.

04.02.2017 10:41
Jak jsme se my dva – dnes manželé – poznali, si pamatujeme jako dnes. Bylo to skoro přesně před 22 lety na diskusi studentů. Byli na ní Dánové a Holanďané. A my dva jim zapáleně popisovali, jak bychom jednou chtěli vstoupit do EU.   A že musíme bojovat proti komunistům, protože naší...

Clintonová dostala 800 000 hlasů od ilegálních imigrantů, kteří nejsou americkými občany a nemají volební právo.

04.02.2017 10:18
Hillary Clintonová získala 8. Listopadu nejméně 800000 hlasů od lidí bez amerického občanství a bez volebního práva. Je to nižší číslo, než o kterém hovořil Donald Trump, podle kterého mohlo jít o až 5 milionů voličů, ale je to signifikantní číslo, a podporuje to jeho obvinění z podvodu. Politolog...

Nechutná školní propaganda. Emoční vydírání a strašení dětí na základních školách.

04.02.2017 10:07
  Zdroj

Louvre byl evakuován: Útočník ozbrojený mačetou se snažil dostat do slavné galerie Louvre za pokřiku "Alláhu akbar" a zranil zasahujícího vojáka.

03.02.2017 15:23
Podle serveru RT.com a BBC dnes došlo před slavnou galerií ke střelbě. Voják zranil ozbrojeného útočníka, který se chtěl dostat do Louvru. Voják tomu duchapřítomně zabránil a vážně útočníka zranil. Sám při zásahu utrpěl zranění. Podle BBC se chtěl útočník s kufříkem, který byl ozbrojený mačetou,...

V zemi, kde si, soudě podle platů v bankovnictví, reklamě a marketingu, vážíme víc peněz než zdraví...

03.02.2017 08:44
V českém zdravotnictví, v celé porevoluční době, absentuje selský rozum. Proto jsme nejspíš došli, kam jsme došli. I české sestry došly.   Na úvod bych ráda položila svou oblíbenou hádanku. Které nemocniční oddělení by fungovalo lépe? To, kde by zůstali všichni lékaři a pouze dvě...

Jak se z "nelegálních migrantů" stávají "uprchlíci".

03.02.2017 08:40
Další perlu rétoriky nám předvedl v dnešních zprávách předseda vlády pan Sobotka, který se chystá na neformální summit osumadvacítky na Maltu. Dovolím si dát hned dva odkazy na dnešní zprávy. První je studio ČT24 v 15:30. Poslechněte si projev pana Sobotky ohledně migrace - je to hned na...

ČSSD chce přes Chovance manipulovat volby?

03.02.2017 08:33
„Trubte na poplach. ČSSD se skrze ministerstvo vnitra dle mého názoru chystá nepřímo manipulovat volby, respektive využít svých kompetencí ve prospěch sociální demokracie. Nic jiného mi z toho nevychází,“ uvádí Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany, který nechce, aby z něj někdo dělal...

Švédská státní společnost Lernia zahájila kampaň, která nabádá k nahrazování kodifikované spisovné švédštiny jazykem srozumitelnějším pro imigranty.

03.02.2017 08:24
„Nová kodifikace švédštiny“ byla vypracována ve spolupráci s lingvistou Mikaelem Parkvallem a je směsicí přízvuků a dialektů používaných ve Švédsku. Společnost věří, že jazykové změny lépe odrážejí Švédsko roku 2017. Jazykové změny ve švédštině mají mj. pomoct imigrantům prosadit se na trhu...

Zapnout rušičky...

02.02.2017 17:24
  Zdroj

Takovou Evropu chcete? Tato omezení požadovaly vlivné západní státy z politických důvodů - potřebovaly zákaz „něčeho“, který by mohly prezentovat svým občanům jako opatření pro jejich ochranu.

02.02.2017 17:00
Jelikož se v médiích začínají šířit určité fámy ohledně pozice České republiky ve vztahu k návrhu Evropské směrnice o zbraních, cítíme povinnost tyto fámy vyvrátit. Někteří politici tvrdí, že na posledním jednání Evropské rady (schůze stálých zástupců v Bruselu) zástupci České republiky souhlasili...

Sbohem, Itálie!

02.02.2017 16:47
Nevěděl jsem, že v Itálii probíhá horký válečný konflikt s muslimy! Už to vím! Ten byl podle dnešní zprávy agentury AFP totiž zažehnán podpisem „mírového paktu“ mezi italskou vládou a muslimskými organizacemi v Itálii (zastřešujícími 70 % ze cca 2 milionů zdejších muslimů). Na základě tohoto...

Naší chybou je, že si myslíme, že příroda je hloupá, že my všechno víme nejlíp, a že jsme to my, kdo bude přírodě diktovat, co je správné, co má a jak dělat.

02.02.2017 16:39
  Často si svým jednáním, chováním a myšlením přiděláváme zbytečné problémy a život, který může být sám o sobě jednoduchý a příjemný, si všemožnými způsoby komplikujeme. Vymýšlíme si různé důvody, proč být nespokojení, nevrlí, unavení, vyčerpaní nebo rozhněvaní. Možná jsme ztratili něco...

Sexuální utopie v praxi

02.02.2017 16:18
Čtenářům tohoto webu (psáno pro Counter-Currents Publishing, pozn. DP) dozajista nemohl uniknout katastrofický propad bělošské porodnosti posledních desetiletí. V tomtéž období se naše společnost stala bez stínu pochybnosti tou sexem nejvíce posedlou v dějinách. Tyto dva souběžné trendy...

Závěr vyšetřovací komise. Šaškárna a české Palermo vyhrálo?

02.02.2017 16:14
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš si na dnešní tiskové konferencí k závěrečné zprávě vyšetřovací komise v kauze Šlachta rozhodně nebral servítky. „Závěrem vyšetřovací komise? Šaškárna a české Palermo vyhrálo,“ řekl k závěrečné zprávě ministr financí, předseda ANO Andrej Babiš. Paradoxní podle Babiše...

Úkolem pohlavnosti - sexu je přeskupování dědičné informace a vytváření originálních jedinců. Příroda to tak vymyslela a ať má někdo sebevětší vztek, že jsme ženy a muži

02.02.2017 15:39
A proč vlastně existují dvě pohlaví? Ano, proč jsou samičky a samečci, kteří si skutečně nemohou vyměnit své role a poslání na světě? Proč jsou holky a kluci jiní a nejsou stejní? A co na to brambory? Paleolitická figurka ze slonoviny - muž s hlavou kočkovité šelmy   Těhotný muž,...

To těhotné stvoření, to gravidní individuum...

02.02.2017 15:30
S tragikomickou snahou některých individuí vymýtit z českého jazyka rozlišování mužského a ženského rodu jsem se setkal před sedmi lety a domníval jsem se, že nic pitomějšího už nikdo nikdy nevymyslí. Mýlil jsem se.   V roce 2010 se mi dostaly do ruky dvě zcela vážně míněné příručky o...

Veřejnoprávní hodinky nenávisti a blábolení: Koncesionáři ČT jsou v ČR evidentně vnímáni jen jako stádo, od kterého se očekává jediné – pravidelné dojení.

01.02.2017 16:47
Ministr Babiš, který momentálně v aktivistickém hledáčku ČT nahrazuje "osvědčeného" Zemana, zjevně neunesl tu probíhající kampaň a otevřeně označil dotírající redaktory za zkorumpovanou pakáž... A tak, sice sobecky – ryze ve vlastním zájmu, vyslovil názor, který nepochybně sdílí podstatná část...

Přirozenou vlastností člověka je, že když mu je něco vnucováno a když je neustále ponižován, tak vzrůstá jeho odpor. S odporem sílí odvaha a ta překonává strach.

01.02.2017 16:39
Končíme, nic novýho nerozjíždět! Prohlásil pan Smrtka v Cimrmanově jednoaktovce Vizionář (součást představení Posel z Liptákova). Tak se mi zdá, že spravedlivý pan Smrtka začíná obcházet některé „vznešené“ instituce u nás a připomíná, že už je čas pomalu skončit. Strach z konce už je někde...

Financování neziskovek.

01.02.2017 15:54
  Zdroj

Řídíme Kongres, ovládáme média, řídíme zábavní průmysl, a ovládáme v Americe všechno. V Americe můžete kritizovat Boha, ale nemůžete kritizovat Izrael…

01.02.2017 07:22
Spousta lží, podvodů a dezinformací je cena, kterou Američané platí za kolektivní hloupost. „Víte moc dobře, a ti hloupí Američané to vědí stejně tak, že řídíme jejich vládu, a to bez ohledu na to, kdo sedí v Bílém domě. Vidíte, já to vím a vy to také víte, že žádný americký prezident nemůže být v...

Je podle vás riziko neonacismu v naší zemi tak vysoké, jak je vysoká frekvence vysílání filmů s nacistickou tematikou?

31.01.2017 20:39
Společnost se fašizuje. Tohle tvrzení mě dokáže zvednout ze židle.Je to skutečně pravda? Nebo je to jen další klacek na umlčení lidí?   Na toto tvrzení jsem si vzpomněl při čtení blogu Lucie Provazníkové o situaci v Německu s názvem Nájezdníci v roce 2016. Cituji: „Jen během prvních...

Loterie v Merkelově a okolí.

31.01.2017 20:27
Německo vyslalo do světa nejnovější signál a odstartovalo další „mezinárodní závod a honičku“ nikoli nepodobnou někdejším závodům zlatokopů na Aljašce. Vysoké „startovné“ je zajištěno a vypláceno, ale jen vybraným účastníkům.   Všem z Afghánistánu, Pákistánu či Iráku. Každému komu se...

Proč média, která nás zásobují demonstracemi proti Trumpovi, včetně ČT, nevysílala statisícové demonstrace ve Spojených státech v posledních třech letech proti politice Baracka Obamy.

31.01.2017 20:08
V mém případě proběhla registrace na Twitteru, abych měl každý den přehled o krocích Donalda J. Trumpa. (viz zdroj níže) Touto komunikací nový prezident USA odstřihl nepodstatná média šířící lživou totalitní propagandu, hlavně CNN, z úrovně mainstreamu na mnohem horší úroveň, než je obecní...

Nejrozšířenější forma politického poselství se dnes šíří přes sociální sítě a říká se jí mem.

31.01.2017 18:40
Tento mem nepotřebuje ani žádný doprovodný text.   Co je v letošním volebním roce v Americe nejběžnější formou politické komunikace? Je to televize, noviny nebo snad online žurnalismus či reklama? Ne. Nejrozšířenější forma politického poselství se dnes šíří přes sociální sítě a...

Také jste si všimli, že se západní média z ničeho nic přestala zajímat o trpící civilisty v Allepu?

31.01.2017 18:27
Jako by někdo stisknul tlačítko a všechny slzy jako na povel okamžitě oschly a falešné twitterové účty falešných sedmiletých dívenek údajně trpících pod Putinovými bombami se odmlčely. Nikoho to nezajímá. Nevidíme už ani žádné evropské protesty na podporu moderních syrských demokratů, kteří...

Experti dnes potvrdili, že rukopis vůdce hnutí Solidarita, prvního přímo zvoleného polského prezidenta a nositele Nobelovy ceny za mír Lecha Walesy se shoduje s písmem agenta komunistické tajné policie pod krycím jménem Bolek.

31.01.2017 18:15
Informovala o tom polská média. Podle Jaroslawa Szareka, šéfa Institutu národní paměti (IPN), který má v Polsku na starosti vyšetřování zločinů komunismu a nacismu, badatelé ústavu po dlouholetém výzkumu už dříve dokázali, že Walesa byl od prosince 1970 do června 1976 tajným spolupracovníkem tajné...

Obecně je možné říci, že v souvislosti s invazí ilegálů se setkáváme s nárůstem onemocnění, která jsme považovali prakticky za eradikovaná.

31.01.2017 17:26
Bývalý senátor, lékař a bývalý viceprezident Českého červeného kříže Pavel Lebeda varuje, že vinou představitelů EU a některých vlád jsou podle něj v oblasti imigrace porušovány nejzákladnější zákonem dané principy veřejného zdravotnictví a ochrany obyvatel. I u nás počet nakažených exotickými...

V Quebeku vraždili muslimové, ale může za to Trump.

31.01.2017 08:37
Všichni zaznamenali zprávu o vraždění v mešitě v Quebeku a ohlas v našich médiích. Dopoledne nejdůležitější zpráva dne, teror na muslimy. Zpráva dne, která pomalu začala mizet, jak se ukazovalo, kdo je asi pachatel. Pachatelem byli muslimové. Maročan Mohamed Khadir a Kanaďan Alexandre...

Napsat pravdu je podněcování k nenávisti... no nevím, tohle dlouho nevydrží.

30.01.2017 22:59
iDNES   ... mám dotaz, jak je to s gumovými pravidly adminů idnes, zda se už může psát normálně, když máme hen teho Trumpa a taky kde jsou někteří blogeři...   Několikrát se mi stalo, že byl můj blog stažen – většinou pro opravitelné vady, nicméně poslední blog byl stažen už...

Peršané u ostrova Salamis

30.01.2017 22:46
Pokud by Peršané zvítězili nad Řeky v možná nejvýznamnější bitvě starověku, která proběhla v září roku 480 před naším letopočtem, byli bychom dnes možná součástí jiné civilizace i kultury. Ještě, že existují vojenské omyly. Po porážce 300 Sparťanů a ostatních Řeků v čele s králem Leonidásem v...

Česká ekonomika roste nejpomaleji

30.01.2017 19:46
  Zdroj

Člověče berete si tohohle člověka za zákonitého člověka? Kde tohle šílenství jednou skončí?

30.01.2017 16:17
Jako člověk, který se narodil asi v zastaralé době nepřestávám zírat, jak svět se mění na jakési podivné panoptikum, které se začalo vymykat samotné matce přírodě.. Vivat Anglie.. A tak nastávající matky už budou těhotný člověk a jistě se za čas nebude moci ani psát ze stejného důvodu opilý...

Je namístě se seriózně zamyslet nad smyslem a posláním EU, protože původní myšlenka se evidentně vytratila....

30.01.2017 09:28
Dvě navrhované směrnice EU týkající se regulace zbraní ve členských státech nás vedou k zamyšlení, jestli továrna na nesmyslné zákony, jímž bohužel Brusel v současné době je, myslí některé své poslední návrhy opravdu vážně. Ukažme si to na dvou ,,zmetcích", které k nám z Bruselu přicházejí. Nesmysl...

Kanada: Teroristickým útok na muslimy? Gladio?

30.01.2017 09:25
Nejméně šest lidí je mrtvých poté, co v neděli ozbrojenci zahájili palbu v mešitě v Quebek City, řekl mluvčí policie. Kanadský premiér Justin Trudeau to nazval "teroristickým útokem na muslimy." Útok proběhl v Centre Culturel islamique de Quebec (Islámské kulturní centrum Quebec City )...

Bývalý důstojník CIA a rozvědky: CIA pomáhalo stvořit ISIS a školilo ujgurské a čečenské teroristy, aby byli následně posláni do Číny a Ruska.

30.01.2017 09:15
Bývalý důstojník CIA a rozvědky Námořní pěchoty Spojených států Robert David Steel v rozhovoru pro časopis Opcja na Prawo uvedl, že přítomnost amerických jednotek ve východní Evropě je jenom divadýlko. „Rusko nelze obklíčit, nelze ho porazit. Americké síly rozmístěné v Polsku to...

Není moudré populárního protivníka rovnou zavraždit. Je lepší ho démonizovat v mysli veřejnosti natolik, že když je nakonec použito násilí, veřejnost se domnívá, že bylo oprávněné.

29.01.2017 15:46
V tomto týdnu se zprávy masových médií týkaly zejména Trumpových aktivit během prvního týdne úřadu. Není třeba k tomu mnoho říkat, kromě toho že:  1) Trump dodržuje sliby, které dal ve své kampani, a  2) jeho političtí protivníci dělají vše možné, aby podryli jeho...

Buďte sebevědomí a nebaštěte každou konjunkturální pitomost, kterou vám servírují.

29.01.2017 14:54
Naši předkové vymysleli krásná přísloví a moudrosti pro každý den. Škoda, že se z nich nedokážeme poučit. Četl jsem slova jednoho populárního hudebníka. (Bojím se jmenovat, na soudy nemám.) Jeho jméno jsem doposud neslyšel, a tak jsem si udělal malý amatérský průzkum. Vybral jsem deset...

Islamizace Bílého domu byla v plném proudu.

29.01.2017 13:42
Kalifornský novinář Michael Hastings, pracoval na okolnostech, za kterých ředitel CIA John Brennan konvertoval na islám a též i další CIA operativec Andrew Warren, který také konvertoval na islám. Jmenovaný novinář zemřel v podezřele žhavé automobilové nehodě v Kalifornii, která se stala...

Pokud ani po tomto nikomu nedochází, že se zde vytváří paralelní společnost, tak už opravdu nevím, co se ještě musí stát, aby někteří procitli a uvědomili si, že požadavky muslimů už nemají nic společného s deklarací lidských práv

29.01.2017 11:52
V pátek se konečně rozhodlo u soudu, zda zdravotní škola porušila práva jedné muslimky. Jak se ukázalo, tak škola dotyčnou nediskriminovala a soud potvrdil, že dotyčná ani nikdy nebyla studentkou inkriminované školy.   Obávám se však, že tímto soudním rozhodnutím věci ve věci islámských...

Polícia v Malmö, v súčasnej dobe vyšetruje 11 vrážd a 80 pokusov o vraždu. K tomu ďalšie násilne trestné činy ako násilie, krádeže, znásilnenia.

29.01.2017 11:46
Polícia vo švédskom meste Malmö, vyzýva miestnych obyvateľov, aby im pomohli pri riešení závažných trestných činov. Situácia v meste Malmö je už neúnosná, miestna polícia je už zúfala, naliehavo prosí miestnych obyvateľov aby jej pomohli pri pri riešení trestných činov, vrátane desiatok pokusov o...

České odboráře opravdu nemusím. Za komunistů drželi korporátně hubu a dnes zase mají naopak velká ramena a huby...

29.01.2017 10:41
Když už tedy zmiňuju minulost, taky nepamatuju , že by se snad tehdy jedinkrát veřejně ozvali třeba dnes tolik bojovní lékaři, přestože si tehdy nevydělávali ani polovinu toho co třeba horníci... Vyhrožovat, vydírat a stávkovat se u nás začalo až tehdy, co to bylo oficiálně povoleno. Na odbory jsem...

Na co někteří pseudoduchovní lidé spoléhají?

29.01.2017 10:30
Můžeme si být do nekonečna jisti, že Čechy budou nejen díky Praze stále ochráněny před problematickými trendy Evropy? Na co někteří pseudoduchovní lidé spoléhají? Pojďme se podívat společně na smysl naší opory v Praze.   Někteří pseudoduchovní lidé říkají "my jsme nebyli koloniální...

Příznivci Merkelové by si měli uvědomit, že je tato ženština vtahuje do svých sítí, ze kterých není úniku.

29.01.2017 10:21
Opět apeluje na „spravedlivé rozdělení uprchlíků“, těch, které si do Evropy sama pozvala a kteří už vraždí ve velkém nejen v uprchlických táborech, ale i na veřejnosti. Jenže jsou země, které si díky svému dodržování evropských azylových zákonů uchovaly stabilitu, a to paní Merkelovou...

Boj za demokracii? Nikoli! Komunismus byl pro ně málo komunistický."

28.01.2017 19:33
Podle exmuslima, konvertity ke křesťanství a velkého kritika islámu Lukáše Lhoťana se tento verdikt dal očekávat.  „Ta dívka musela vědět, že nemá šanci legislativně uspět. Nicméně to vzbudilo velké emoce, což byl účel. To ale muselo být jasné i ombudsmance Anně...

Starověká duchovní tradice ženskou otázku neznala. Zcela přirozeně totiž uznávala, že mezi pohlavími je nepřekročitelný rozdíl v založení a schopnostech, podobně jako například mezi rasami.

28.01.2017 19:17
Je politováníhodné, když do veřejného života vstupují ženy se svojí nevyřešenou a neřešitelnou ženskou otázkou. Jejich boj za „práva žen“ je jako boj s větrnými mlýny.   Starověká duchovní tradice, včetně té slovanské, ženskou otázku neznala. Zcela přirozeně totiž uznávala, že mezi...

Harvardskej bar.

28.01.2017 14:58
  Zdroj

CTHH - Centrum Tvorby Hodnověrných Hovadin.

28.01.2017 12:48
Ministerstvo pravdy má skvělé výsledky! Češi twittují jak o život, sledují dechberoucì, pro bezpečnost nepostradatelné obrázky, které jsou i v angličtině - zvyšuje se tak jazyková vzdělanost! Dezinformace jsou minulostí! Vivat! Pro vnitřní bezpečnost ČR nepostradatelné Ministerstvo pravdy po...

Pokud by byl protlačen návrh, aby směli volit i cizinci z Blízkého Východu, prospěje to nejvíce ČSSD a Straně Zelených.

28.01.2017 12:34
Téměř před měsícem skončil rok starý, rok 2016, rok neveselý, trpký, plný strachu, krve s příměsí nafty, benzinu a střelného prachu. Ani samotné svátky se bez toho neobešly. Marné by pak bylo doufat, že letos tomu bude jinak. Stále k nám v mírně nižším počtu - mladí lidé, ochotní k cestě, v...

Něco k závěru té tragikomedie.

28.01.2017 12:18
Nechci se vracet k „šátkové“ kauze. Všichni komentátoři, diskutující a normální lidé ji spláchli jednou větou: Ta studentka nikdy nebyla studentka oné školy. Nesmyslná žaloba, zbytečný soud. Tečka. Přesto se případem zabývala horda lidí a médií po dlouhou dobu. Už to samo o sobě je divné. Je to...

Donald Trump – exorcista liberálně parazitických vrstev

27.01.2017 17:56
Parazitický showbyznys, hic parta LGBT a další demonstranti proti Trumpovi, to jsou absolutně kosmopolitní lidé globalizace, pro něž je rodina tam, kde jsou peníze a kde je dobře krmí.   Řeč Donalda Trumpa byla na inaugurační projev velmi neobvyklá. Projevy Obamy, Clintona nebo Bushe, to...

Das neue Europa 2.

27.01.2017 16:20
Současné dramatické změny v americké domácí a zahraniční politice se mohou někomu zdát jako střípky informací, které daleko za mořem plní titulní stránky novin. Ve skutečnosti události, které probíhají v USA, mají přímou souvislost s Evropu, s následky loňského Brexitu a na co se zapomíná, mají...

Jakékoliv náboženství v okamžiku, kdy začne být organizováno, se stává nástrojem moci.

27.01.2017 14:23
Judaismus, křesťanství, islám mají společné kořeny v Mezopotamii. Judaismus vznikl někdy v první polovině 18, století před Kristem, křesťanství v 1. století, islam v 7. století. Je tedy islám o 6 století mladší. Máme 21. století. Před šesti stovkami let bylo 15. století, tedy roky 1400 - 1499....

Dnes u Obvodního soudu pro Prahu 10 pokračovalo jednání mezi somálskou studentkou Ayan Jamaal Ahmednuurovou a ředitelkou školy Ivankou Kohoutovou.

27.01.2017 14:02
Žaloba studentky na školu, která ji podle jejího názoru diskriminovala v nošení hidžábu, byla zamítnuta. Studentka se ale téměř stoprocentně odvolá k městskému soudu. Soud konstatoval, že Ahmednuurová vlastně nebyla studentkou, když spor mezi ní a ředitelkou školy vypukl, neboť nedodala potřebné...

Maďarská vláda vzkázala EU, že dělá naivní kroky, které se týkají řešení uprchlické krize.

27.01.2017 14:00
Mluvčí vlády Zoltán Kovács řekl, že postavení zdi je jedinou možností proti masovému přílivu migrantů do země. Na druhé straně uznal, že to ale není příliš ,,hezké" řešení. Bruselu vzkázal, že byl naivní ohledně migrantů, kteří použili Středozemní moře k tomu, aby v Evropě zneužívali sociální...

Donald Trump nařídil podřízeným úřadům, aby vždy v týdenním intervalu zveřejňovaly seznam všech trestných činů či přestupků, jichž se dopustí migranti.

27.01.2017 13:56
Donald Trump pokračuje ve zpřísňování imigrační politiky. Donald Trump nařídil podřízeným úřadům, aby vždy v týdenním intervalu zveřejňovaly seznam všech trestných činů či přestupků, jichž se dopustí migranti. Zároveň chce nový prezident spustit razii na města, kde se nacházejí ilegálně uprchlíci,...

Rok 1984 se nezadržitelně blíží ať má masku jakoukoliv.

26.01.2017 19:34
Před stadionem se necháme prošacovat, odevzdáme svačinku i pití, na letišti si necháme zrentgenovat zavazadlo a nyní nám budou dokonce registrovat vše, co kdy a kde jsme sdělili mobilem či internetem, k tomu nám dopomáhej IT.   Před rozhodnutím za každou cenu zvýšit životní úroveň...

Co kdyby se obyčejný lid dozvěděl něco, co by mohlo ovlivnit jeho svobodné rozhodování a případně nezvolit toho, kdo je podporován unijními orgány?

26.01.2017 19:25
Jsem nepřítel EU.   Dnes to v německém parlamentu prohlásil vicekancléř a ministr hospodářství Sigmar Gabriel. Co myslíte, je každý nepřítel sledován tajnými službami? Mimo jiné řekl i toto: Pokud po loňském brexitu nepřáteléEvropy uspějí v Nizozemsku nebo ve Francii, tak budeme...

Je to ve své podstatě staronová ideologie hlásající centralizovanou a konformní Evropu, tedy formu kontinentálního vládnutí.

26.01.2017 17:06
EU je nedemokratická už z jednoho prostého důvodu – neexistuje celoevropský lid. V Evropě takovýto jeden národ ani možný není. Každý národ a v jeho rámci národní stát, se po staletí vyvíjel jinak a každý stát má odlišné preference a zájmy vyplývající z jeho aktuální hospodářské, sociální,...

Pod praporem boje za práva žen...

26.01.2017 16:52
Zatímco Bílý dům se pře s médii o pravdivost jejich tvrzení, že Trumpovu inaguraci sledovalo prý o poznání míň lidí než tu Obamovu, občanská společnost nelení, a proti prezidentovi demonstruje. Veřejnost vyšla do ulic masově už v neděli, a to pod praporem boje za práva žen, která se hulvátský...

Spolek pro vyhánění čerta ďáblem...

26.01.2017 16:22
Dlouhé roky naříkám nad aktivismem redaktorů České televize a Českého rozhlasu, stále více připomínající časy komunistických normalizátorů. Logicky bych tedy měl jásat, že se v Senátu právě diskutují návrhy , jenž mají výrazně změnit situaci na té doslova tragické české mediální scéně,...

Tisíce odpůrců režimu Petra Porošenka na Ukrajině jsou v zajetí mučeni. Přičemž ukrajinské bezpečnostní složky mučí své spoluobčany i občany jiných států.

26.01.2017 16:06
Známý izraelský politolog Avigdor Eskin ve vysílání talk show "Večer" hovořil o nesčíslném mučení lidí, které se dodnes děje na Ukrajině. Podle něj jsou nyní tisíce odpůrců režimu Petra Porošenka na Ukrajině v zajetí a jsou mučeni. Přičemž ukrajinské bezpečnostní složky mučí své spoluobčany...

Dle posledního průzkumu stranických preferencí od STEM za leden má TOP 09 3,5 procenta a TOP 09 společně se STAN 4,6 procenta.

26.01.2017 15:50
Zdroj

Das neue Europa

25.01.2017 22:05
Německý vicekancléř vyzval ke vzniku 2-rychlostní Evropy, což by ale znamenalo konec Lisabonu a s tím i konec EU v dnešní podobě. Německý projekt „Das Neue Europa“ nabírá reálné obrysy. Brusel končí? Je to trochu příznačné, ale německé politické vedení v Berlíně má zřejmě stejné informační zdroje...

Už ne pán, paní, slečna, žena, muž chlapec, dívka. Toto budou zapovězená slova. Nebudou se moci objevit ani příslušná označení v rodném listu.

25.01.2017 20:37
Už jsme se dostali za hranice myslitelných a selským rozumem pochopitelných pravidel. V tomto nařízení stojí, že bude zrušeno rozlišování pohlaví. Všichni budeme pěkně unifikováni. Genderově neutrálně oslovováni "To". * Už ne pán, paní, slečna, žena, muž chlapec, dívka. Toto budou zapovězená...

Otvorená myseľ a srdce - Peter Staněk

25.01.2017 20:30
  Zdroj

Pekelná aliance?

25.01.2017 20:15
Společným cílem "levice" a islamistů je rozvrácení tradiční západní společnosti.   Zdroj   P.S. Trockisty a Sorošovy agenty nepovažuji za autentickou levici. Ostatně není současná hra na levici a pravici pouze téze a antitéze? Q.S.

Jmenuji se Rockefeller, David Rockefeller....

25.01.2017 19:39
Každý správný filantrop je naším členem....   Citáty z publikací Římského klubu: Jakkoliv rouhavě to může znít, demokracie už nestačí na řešení úkolů, které jsou před námi. Složitost a technická povaha dnešních problémů znamená, že volení zástupci leckdy nedokážou včas přijmout potřebná...

Nabob Karel: Za všechny problémy světa můžete vy, xenofóbní, rasističtí, tupci. I za cenzuru a znásilňování vašich žen, protože nemáte rádi černocha z Lidlu a nevolili jste Karla.

25.01.2017 16:52
Jsou blogy, které nečtu, neboťv nich prolíná cosi nabubřele a moralisticky nesympatického. Ego autorů z nich buší do hlavy čtenáře příliš nesnesitelně. Někdy je to jen brouk pytlík, který všude byl, všechno zná a který se musí /zkrátka musí/ podělit s ostatními o svou morální a intelektuální...

Úplné znění inauguračního projevu Donalda Trumpa.

25.01.2017 16:19
„Trumpův inaugurační projev je cynickým výsměchem obyčejným Američanům. Donald Trump se ve svém inauguračním projevu, který byl směskou nacionalistického populismu, nesplnitelných slibů a z řetězu utrženého velikášství, krutě vysmál obyčejným Američanům a podstatné části svého vlastního...

Čína přesunuje nukleární rakety k ruské hranici.

24.01.2017 22:01
Čínská reakce na Trumpova slova na sebe nedala dlouho čekat.  Čína zřejmě v reakci na zvolení Donalda Trumpa a jeho zpochybňování politiky ,,jedné Číny" přesunula jednu nukleární raketu Dongfeng-41 do provincie Chej-lung-ťiang, která se nachází blízko ruských hranic. Informovaly o tom souběžně...

Když už volí EU komise cestu šíření lží a manipulací s originálními texty a nasazuje na nás cenzory, musí být hodně zle.

24.01.2017 21:51
Z Bruselu to pěkně fouká. Jako by bylo možné zastavit rozpad EU tím, že budou zavedena ve všech zemích „ministerstva pravdy“, špehování a udávání. Poslední skandál, který vyvolal ostrý protest vydavatele seriózního internetového ekonomického magazínu Deutsche Wirtschaftsnachrichten Michaela Maiera...

Zásobování vodou by se mělo po celé Evropě zprivatizovat. Je to miliardový obchod pro nadnárodní korporace, za který po celá léta v Bruselu bojovali lobbisté.

24.01.2017 21:46
  Zdroj

Jak ČSSD prodávala a nakupovala OKD: Když to všechno suma sumárum spočítáme, tak OKD se Bakalovi v podstatě neprodávalo, ale darovalo. I s obrovským věnem.

24.01.2017 15:10
Rok 2004. Patnáct let po listopadových událostech roku 1989. Právě k tomuto výročí se rozhodla tehdejší vláda vedená ČSSD v koalici s KDU-ČSL a Unií svobody prodat svůj 46 procentní podíl ve společnosti OKD. Bohuslav Sobotka, tehdejší ministr financí za ČSSD, nařizuje, aby tehdejší šéf Fondu...

Reakce na demonstrace proti inauguraci amerického prezidenta Donalda Trumpa.

24.01.2017 14:59
  Zdroj

Skandální podpora solárních baronů.

24.01.2017 14:52
  Zdroj

Kde se vzal, tu se vzal Národní konvent. Nová zednářská lóže?

24.01.2017 14:38
Chartista, bezpečnostní analytik, někdejší pracovník tajných služeb a spolupracovník Lidových novin Jan Schneider je zneklidněn společným bezpečnostně-politickým projektem Úřadu vlády a think-tanku Evropské hodnoty. „Skutečné hrozby zůstávají přitom sledovány těmi zbylými profesionály ve státním...

Dolar za celý rok 2016 oproti euru posílil o 4.8 %, libra poklesla o 8.9% a rubl posílil o 31.7 %. Ani jedno z těchto čísel není v obecném povědomí.

24.01.2017 14:27
Kromě ekonomické obce se širší publikum v médiích setká s vývojem kursů zahraničních měn jen při nějakém prudkém zlomu nebo v očekávání výkyvu. Není pak divu, že lidem zůstávají v paměti právě ty nekřiklavější propady či vzestupy.   Z poslední doby si i neekonomové pamatují strašení před...

Evropští lidovci a evropští socialisté patří k hlavním zakladatelům myšlenky o jednom superstátu, kde se postupně zruší národní státy a vše se podřídí nikým nevoleným úředníkům z aparátu EU.

23.01.2017 21:36
Lidovecko-socialistické blbnutí evropského voliče Tak nám zvolili nového předsedu europarlamentu. Stal se jím představitel Evropských lidovců a nahradil ve funkci socialistu Schulze, ale jedná se jen o kosmetickou úpravu ve vedení socialistického projektu jménem EU. Idnes k tomuto...

V článku Idnes je jasně vidět tvrdá ruka cenzury.

23.01.2017 15:13
Dnes na německé konferenci nejsilnějších evropských vlasteneckých stran dorazilo přes 350 novinářů z celého světa. Byli tam lidé snad ze všech kontinentů. Za české novináře, kteří to mají hned za rohem, nedorazil nikdo.   A v článku Idnes o této konferenci je jasně vidět tvrdá ruka...

"Občerstvení na radnici" aneb kouzelná shoda náhod na Praze 3.

23.01.2017 09:09
Jsem pravicový konzervativec a stala jsem se aktivistkou. A to mi to ještě před pár dny připadalo jako naprostý nonsens. V životě téměř každého z nás nastane den, kdy jako by vás někdo praštil po hlavě palicí a musíte se probudit z letargie, dosavadní naivity nedospělého života, kdy jste si...

„Prý se to bude Hermanovi hodit"

23.01.2017 08:44
Pracovník Ministerstva kultury se podřekl, že o aféře Brady věděl dva týdny před tím, než vypukla. Kauzu Brady a Forejt propojuje postava třiadvacetiletého referenta Ministerstva kultury Martina Černého. Mladík se před svými kamarády prezentoval jako člověk s přímým přístupem k ministru...

Doufám, že ve volbách dostanou Zelení tolik hlasů, aby měli ústavní většinu.

23.01.2017 05:25
Nerozumím stížnostem nad propagací strany Zelených v médiích a kritizování programu. Myslím si, že je nezasloužené. Já doufám, že ve volbách dostanou tolik hlasů, aby měli ústavní většinu a tím mohli všechny své nápady prosadit. Jsou sečteny hlasy do PSP (a poté do Senátu) a vítězem se stává...

Jsme sobci myslící pouze na vlastní blahobyt. Jsme paraziti vykrádající prosperitu našich dětí a tomu se veřejně říká "uvědomělá společnost".

23.01.2017 05:13
Věříte v lepší zítřky? A co jste pro lepší zítřky učinili? Co nového a inovativního jste pro lepší zítřky do našeho společenství vložili? Většina z vás čeká na osobu, která vše změní, ale sami sebe měnit nehodláte. Proč? Protože jsme odpojeni od skutečné reality. Hlavy máme upřeny na displeje...

Zelený mužíček: „Squatting považuji jednak za projev autonomní kultury, jednak za kritiku společnosti, v níž vlastnictví je deklarováno jako nedotknutelná hodnota.“

23.01.2017 05:02
Občané pozor! V Praze a blízkém okolí se zejména v MHD pohybuje zelený mužíček s nevinou tváří, který se důrazně dožaduje míst k sezení (nejlépe všech). Svůj záměr obhajuje poněkud zvláštní formulací: že jde zítra do televize. "Pozor! Naléhavé hlášení.Vážení spoluobčané, zejména starší...

Sluníčkoví pasáci.

22.01.2017 20:23
  Zdroj

Informace o slabomyslných od slabomyslných a pro slabomyslné.

22.01.2017 14:09
Na tuto větu Abrahama Lincolna si vzpomínám skoro vždycky, když se čas od času podívám na zpravodajské relace našich televizí. Naposledy to bylo při komentování událostí po inauguraci ameického prezidenta v ČT. To když komentátor sdělil, že proti D. Trumpovi je většina národa. Doložil to...

Úkol zní jasně: Zničit Trumpa.

22.01.2017 13:32
A česká média se toho úkolu ujala zodpovědně. Kam se v mediální sféře hnete, narazíte na koncentrované výkaly, mazaně skládané titulky a snahu jakoukoliv "standardní" zprávu opepřit nějakým sdělením, které Trumpa dehonestuje. Nic naplat, přes dvacet let vítězného tažení socialistů západním...

Je zajímavé, že nejvíce slov o nenávisti zní z úst těch, kteří sami nenávist nejvíce rozšiřují.

22.01.2017 13:23
„Jsme úplně obyčejní občané, kteří jsou znepokojeni tím, co se děje všude po světě, že vyhrávají volby lidé jako je Donald Trump, kteří šíří rétoriku nenávisti.“ Podobná slova zaznívala na Václavském náměstí, kde protestovala skupina odpůrců nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Více...

Televize, která je už jenom k smíchu.

22.01.2017 13:11
Není nic marnějšího, nežli se dennodenně vzrušovat aktivismem (decentně řečeno) zpravodajských a publicistických pořadů České televize... Dá se o tom mluvit, psát, předkládat důkazy, ale to je tak asi vše, co s tím lze dělat. Od televizní krize si už na redaktory ČT nikdo netroufne. Stávající...

Členství v EU znamená konec práva na legální zbraň. Tak vypadá protektorát.

22.01.2017 13:07
  Zdroj

„Za práva žen, menšin, leseb a za globální oteplování“

22.01.2017 12:45
Ano, touto všeříkající větou redaktor České televize popsal sobotní protesty proti proti nástupu demokraticky zvoleného prezidenta USA. Co ukázaly? Strach z konce korektního světa a totální zmatení hodnot u takzvaných liberálů. Strach z konce korektního světa V rozhovorech často znělo...

Symbióza Bruselu a Islámského státu je stále viditelnější: Evropanům kontrolu internetu, ale satelitní internetové připojení Islámskému státu poskytují s největší pravděpodobností evropští globální poskytovatelé!

22.01.2017 10:21
Evropa se stává vězením svobody! Takřka co týden přibývají regulace a omezování. Uměle se vytvářejí lživé zprávy pro sdělovací prostředky. Politici mají plná ústa toho, co sami stále více omezují – svobody a demokracie! Symbióza Bruselu a Islámského státu je stále viditelnější. Na jednu stranu...

Lidé prokoukli podstatu hry, kterou s lidmi hrají média.

22.01.2017 09:55
Mediální mainstream v USA i v dalších zemích, včetně naší, se jednoznačně postavil na stranu toho typu moci, kterou v době voleb reprezentovala Clintonová. A prohrál společně s ní, uvádí vysokoškolský pedagog a publicista Radim Valenčík. Rozebírá také poslední výroky nového amerického prezidenta...

Islám je v Česku přítomen, sílí a má fanatické obhájce, kteří se bijí za výjimky ze zákonů.

21.01.2017 17:55
Zahalené ženy mne uráží!   Ve čtvrtečním pořadu „Máte slovo“ běžela debata o hidžábech i islámu v Česku. Vcelku čekaně to byla tragikomedie, ale zato s natolik růžovým vyvrcholením, že mi to stálo za pozdní jití na kutě a noční můry s bubáky v hidžábu. Celé to představení totiž...

Tak čeho se bát? Populismu a xenofobie?

21.01.2017 17:17
V průběhu celého roku jsme byli svědky růstu populismu, nacionalismu a bohužel také extremismu nejen v Evropě, ale i ve zbytku světa,“ řekl Sobotka v projevu. Proto je, podle něj, národním zájmem ukotvení v evropských strukturách.   Nějak mám pocit, že si politikové dost hodně pletou...

Byli jsme před Evropskou unii, budeme i po ní: Se slušnými Němci se nemusíme smiřovat. Již dávno k tomu přirozenou cestou došlo. S těmi, kteří lež mají jako každodenní chléb, je nemožné se domluvit.

21.01.2017 17:04
František Palacký, otec českého národa, svého času zastával stanovisko, že kdyby nebylo Rakouska, museli bychom ho vytvořit. Domníval se ještě v r. 1848, že může být pro nás ochranou  před  nebezpečným Německem a případně i před Ruskem. Tehdejší austrolavismus vycházel ...

Jaký racionální kalkul dovedl židovské organizace k podpoře uprchlické invaze do Evropy?

21.01.2017 15:31
Mainstreamová média předpovídají, 1] že Donald J. Trump při svém pátečním (článek vyšel ještě před inaugurací – pozn. překl.) inauguračním projevu vyzve k „národní jednotě,“ nebylo by to ale poprvé, co by se mýlila. Jeden ze způsobů, jak by mohl Trump obrátit oficiální narativ naruby:...

Husitské manifesty a jejich odkaz.

21.01.2017 13:05
V těžkých dobách si český národ vždy připomínal hrdinské činy svých předků. Taková doba právě nastala.   Husité spojovali osud vlastního národa s českým jazykem a své protivníky nazývali nepřáteli českého jazyka. Češi jsou totiž Slované a Slovan označuje toho, kdo uctívá Slovo. Slovem se...

Somálka Ayan, stojící na straně multikulturních nepřizpůsobivých (a neZiskovek?), rozehrála s ředitelkou zdravotní školy, zastupující zdravý selský rozum, cimrmanovskou show.

21.01.2017 12:56
Trochu se kopu do zadku, že jsem na základní škole, na gymnáziu nebo na vysoké nebyl trochu pokrokovější a netrval na nošení záchodového prkénka na hlavě. Mohl jsem si přivydělat 60 táců a být celebritou (lidskoprávních pokrytců)! Tento týden pokračovalo projednávání žaloby somálské dívky na...

V Evropě je již přítomno 34 tisíc migrantů z Afriky, Sýrie, Pákistánu a Afghánistánu, kteří jsou dáváni do souvislosti s islámským extremismem. Neziskovky jako výnosné cestovky pašeráků s lidmi.

21.01.2017 12:37
Další 4000 se narodili na starém kontinentě. Business "cestovek" převaděčů jen kvete Alarm rozpoutal náměstek ředitele Europolu, Wil Van Gemert 18. Ledna na slyšení u Schengenské Komise.  "Musíme zvýšit úsilí, aby byla zajištěna při příjezdu imigrantů identifikace možných teroristů....

Hillaryn "koš deprimovaných"

20.01.2017 23:23
  Zdroj

Welkom in jurop

20.01.2017 19:35
  Zdroj

Prosazuji zásadní změny v ČT. STOP politickým neziskovkám.

20.01.2017 18:52
  Zdroj

Vlk a jehně.

20.01.2017 18:40
Jehně si s vlkem povídá vlk přitom jehně kolíbá. Řekni mi vlku, který den stal jsem se vlastně jehnětem?   Vlk dlouze mlaskne, zavyje jehněčí srdce odkryje. Tohle je tvoje slabina měkká a tvárná krajina.   Jehně se dovnitř podívá úžasem oči otvírá. Láska je, vlku, boží dar proč jsem to...

Ve sci-fi už zjevně žijeme: Únik e-mailů Clintonové má být jen začátek velkého odhalení.

20.01.2017 14:04
David Wilcock tlumočil skrze své údajné kontakty v americké administrativě už celé roky tvrzení, že existuje jakási velká Aliance lidí uvnitř vlád světa pracující na odhalení korupce. Ale i důležitých utajovaných informací. Předem varuji, že tento článek se možná bude číst jako rafinované...

Útok v centru Melbourne.

20.01.2017 11:11
  Nejméně tři lidi zabil a dalších 20 lidí zranil řidič, který úmyslně vjel do davu lidí v centru australského města Melbourne. Na tiskové konferenci to potvrdila místní policie, podle které incident nesouvisel s terorismem. Řidič byl po útoku zadržen policií a kvůli střelné ráně na ruce...

Chovanci pana ministra. Situace se vymkla kontrole. Už? A to je to hlavní teprve před námi.

20.01.2017 11:05
  Zdroj

Rakušané jsou biti, přepadáváni, olupováni, znásilňovány, je jim nadáváno a vyhrožováno, a jejich jistoty se hroutí.

20.01.2017 10:45
Bordel, který se ještě před dvěma, třema roky zametal pod koberec, narostl do flagrantních rozměrů, že se to již nedá dále tutlat. Rakouský ministr vnitra Wolfgang Sobotka šel v pondělí s pravdou ven: Za rok 2016 bylo v Rakousku obviněno a vyšetřováno na 22.000 imigrantů z trestných deliktů. Tolik...

Přehercováno? Pan Kotlár... Nominace na Oscara? Svět je plný herců, není-liž pravda?

20.01.2017 10:37
  Zdroj

Zatímco my konzumujeme plných 80 kg masa, v Rusku se díky Putinově politice opět praktikuje kanibalismus...

20.01.2017 10:13
Zase tu byl propagandistický článek, jak chudnoucí Rusové trpí a konsumují už jen 73 kg masa ročně, zatímco my konsumujeme plných 80 kg masa tj. o celých 9,6 % více. Takže u nás blahobyt, a u nich jen bída! Pro mne jsou ale všechny tyto údaje málo hodnověrné. Nevím, kolik masa teď dovážíme, ale...

Odjakživa trpí krvoholismem. Jedná se o nevyléčitelnou nemoc.

20.01.2017 09:56
„Raději než do banky, vraz peníze do Hanky!“ marně celý dospělý život nabádám muže po mém boku. Rostoucí cena starožitností v kontrastu s vratkostí finančních ústavů jen potvrzují, že jde o dobrou, byť marnou radu. Nezbývá mi, než se postarat o vlastní blaho sama. Vlastně mi s tím pomáhá ON....

Open Society Fund byla za ministrování Kalouska vybrána v otevřeném výběrovém řízení jako zprostředkovatel programu pro oblast rovných příležitostí, slaďování pracovního a soukromého života a domácí a genderově podmíněné násilí.

20.01.2017 09:35
ParlamentníListy.cz prověřovaly podezření publicisty a vydavatele Lukáše Lhoťana, že nezisková organizace Open Society Fund Praha (blízká americkému miliardáři Georgovi Sorosovi, který mimo jiné podporuje masovou imigraci, sponzoroval kampaň Hillary Clintonové a údajně podporoval protesty proti...
Záznamy: 1 - 300 ze 4236
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>