Obtížný sledujem úkol, však zdatnost jen v obtížích žije.

Videokanály 

       

Počasí   ČR                  Regionální

Počasí

Vlastizrada je jedním z nejodpornějších zločinů

 

 Ve vztahu ke zlu a jeho šiřitelům žádná pravda a láska neexistuje. Pamatujte si to při volbách, pokud chcete žít a mít budoucnost v civilizované Evropě vybudované našimi předky.

 

I vaše spoluúčast na proměně společenského systému je nezbytná

Články a komentáře na těchto stránkách neznamenají automaticky názory jejich zřizovatele a jsou zde umístěny například kvůli obsaženým informacím a pro možnost předávání užitečných sdělení mezi návštěvníky. Názory autora a administrátora jsou vždy opatřeny podpisem Quintus, Q.S. Příspěvky necenzuruji s výjimkou hrubých a urážejících výroků. Takové budou odstraněny. Není v silách administrátora prohledávat diskusní příspěvky zvláště u starších článků a reagovat ihned na případné reakce. Děkuji za pochopení!

Quintus Sertorius  
 
„Domnívám se, že bankovní společnosti jsou pro naše svobody nebezpečnější, nežli stálé armády. Stvořily totiž finanční aristokracii, která nikdy nevytvoří národní vládu. Stačí však bankám sebrat všechny pravomoci na emise a vrátit je vládě, jíž právem náležejí.“   Thomas Jefferson
 
Pěstujte kritické myšlení a naslouchejte hlasu svého svědomí!
 

Máme právo na svou vlast, jazyk i kulturu. A my své právo budeme bránit, ať se to těm nahoře líbí, nebo ne. Jsme potomky Žižkovými, Husovými… Není na světě tak veliké vězení, kam by mohli zavřít celý náš národ.

Špatná menšina by nikdy neuskutečnila své záměry, kdyby se pasivní a neutrální většina nestala jejich nástrojem. Odpovědnost je tedy na většině, protože ta dává sílu k uskutečňování záměrů a přání.

Místo pohádek a mýtů o pravdě a lásce, o lidských právech a svobodách přestat konečně klamat!

 Zřídka se stává, že by se svoboda jakéhokoli druhu ztratila celá naráz. David Hume

 

Ti, kdo vás přinutí věřit absurditě, vás donutí i páchat ohavnosti."    Voltaire 

 

 „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvaleného, vláda věcí Tvých k Tobě zase se navrátí, ó lide český, a pro tuto naději Tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých byla zdědila  a přes těžké a nesnadné časy přechovala, nýbrž i v čemkoli dobrém skrze práci synů mých a požehnání Boží, rozhojnění jsem přijala, to všecko Tobě odkazuji“ Jan Ámos Komenský

"Úrok je zisk, který stoupá v čase. Avšak Bůh je pánem času – a tak si lichvář ten čas nemůže přivlastnit, aby mu vydělával peníze." Jan Hus

"Nelze nazvat spravedlivého každého, kdo nikomu nekřivdí, nýbrž toho, kdo by to sice mohl beztrestně dělat, ale dobrovolně se toho vzdává."  Cicero 

"Naše životy končí dnem, kdy jsme se rozhodli mlčet o věcech, na kterých opravdu záleží." M.L. King

"Vládcové nejsou ti, kteří mají žezlo, ani ti, kteří byli kýmkoli zvoleni nebo získali vládu losem, ani ti, kteří se dostali k moci násilím nebo klamem, ale ti, kteří umějí vládnout." Xenofón

"Šťastný je ten, kdo může strávit život mezi sobě rovnými a klidně žít ve svém chudém domově, beze strachu, bez závisti, bez předstírání, bez ambicí." Joachim du Bellay

"Je zajímavé, že masové sdělovací prostředky konspirační teorie cíleně zesměšňují, zlehčují a jinak diskreditují. Domnívám se, že to není náhoda a že k tomu mají dobrý důvod.

Je podivuhodné, kolik lidí se nechá zmanipulovat mainstreamem. Dá se to dobře vysledovat právě vztahem jedince ke konspiračním teoriím. Každý, kdo chce být brán vážně, neopomene zdůraznit, že konspiračním teoriím nevěří, případně utrousí poznámku, že konspiračním teoriím může věřit jedině zaostalý prosťáček nebo duševně nemocný člověk. Nikdo přitom nepátrá po tom, zda ke konspirační teorii není nějaký důvod, zda pro ni neexistují důkazy, ale spokojí se s tím, že každý, kdo se chce považovat za vzdělance a světa znalého, na konspirační teorie plive jedovatou slinu. Nedokazuje tím však nic jiného než to, že má dobře vyvinutý stádový instinkt, který však se skutečným vzděláním, inteligencí a rozhledem má pramálo společného."  http://bnw-nwo.wz.cz

"V době všeobecného klamu říkat pravdu znamená revoluční čin."  George Orwell

 

Tyto stránky jsou určeny těm, kteří chtějí znát pravdivý obraz světa v němž žijí. K tomu je nezbytné vaše vlastní úsilí podpořené kritickým myšlením a vlastním životním prožitím.

 

Reklamní a klipový kaleidoskop umělé reality, který je masmédii prezentován jako zpravodajství, zde nenajdete. 

 

Co zde nenajdete jsou tzv. korektní informace. To jest takové, které zobrazují realitu podle přání vlastníků médií. Krátce řečeno dle cílů bank, koncernů a korporací. Což je ve skutečnosti jedno a totéž.

 

Pokud nebudeme chránit svou zem a svůj národ, tak zahyneme!

 

Quintus Sertorius


free hit counter

Novinky

“Iluminátske protokoly”

11.12.2017 21:03
Protokoly Sionských mudrcov nevznikli vo vzduchoprázdne. Boli výsledkom procesov, ktoré sa pripravovali dlhú dobu pred nimi a následne sa plány v nich načrtnuté začali okamžite realizovať. Tento článok má za cieľ zaradiť udalosti predchádzajúce a nasledujúce vzniku Protokolov do kontextu so...

Pohodlný přístřešek snadno a rychle.

11.12.2017 19:26
  Zdroj

LED osvětlení způsobuje vážné zdravotní komplikace.

11.12.2017 19:17
S LED osvětlením sice ušetříte, ale jen velmi mírně. Naopak nezůstane ušetřeno vaše zdraví. Pečlivě proto vybírejte, kde LED osvětlení použijete. Hlídejte si i hodinu, při které LEDky požíváte. Aniž bychom si to uvědomovali, LED osvětlení totiž vyzařuje modrou vlnovou délku, přesně tak, jako...

Pan zahraniční kníže, u nás občan, je zděšen z vývoje po volbách. Pročpak?

11.12.2017 18:33
Občan Schwarzenberg slaví s elitou 80tiny a my obyčejní občané,aspoň někteří, mu přejeme zdraví a pohodu do první stovky. Pak čas ukáže… Leč jeho jubilejní promluva nás vede k poznání, že je něco polámaného v jeho současném hodnocení situace republiky. (PL 10.12.2017) Pan zahraniční kníže, u...

A jaké jsou ty „hodnoty", kterými se vládci byra EU neustále tak rádi zaštiťují?

11.12.2017 18:26
V souvislosti s žalobou na kvóty uvalené na ČR, Maďarsko a Polsko ze strany EU slyšíme stále opakovanou mantru o nutnosti sdílet ty správné hodnoty. A jaké jsou ty „hodnoty", kterými se vládci byra EU neustále tak rádi zaštiťují? Práva pro všechny Pozor, v pojetí dnešních levicových liberálů...

Pokud někdy dojde ke druhé evropské rekonquistě, pravděpodobně započne v zemi jako je Polsko.

11.12.2017 17:55
11. listopadu se oslav polského svátku nezávislosti zúčastnilo ve Varšavě přibližně 60 000 lidí. Tito lidé slavili 99. výročí osvobození od ruského, habsburského a po první světové válce i německého útlaku. Z pohledu mnoha vlasteneckých Poláků a rasově uvědomělých bělochů po celém světě byl pochod...

Jezevčíka Mildu se podařilo záchranářům z lomu na Tachovsku dostat po osmi dnech.

11.12.2017 17:35
  Zdroj: youtube.com   Q.S. Což je dobrá zpráva.

Na Manhattanu útočil trubkovou bombou sedmadvacetiletý Akajíd Ulláh původem z Bangladéše, který žije ve Spojených státech sedm let....

11.12.2017 17:16
Stanice ABC News uvedla, že v podchodu autobusového terminálu zřejmě vybuchla takzvaná trubková bomba, tedy improvizované výbušné zařízení. Policejní zdroj agentuře AP sdělil, že trubkovou bombu měl na sobě připevněnu útočník. Bomba však explodovala předčasně a zranila tohoto...

Islamisti obsadili švédské město Malmö …

11.12.2017 15:38
  Malmö se stalo centrem obchodu drogami a pašování zbraní. Je logistickou základnou organizovaných zločineckých uskupení migrantů, působících po celé zemi. Policie žádá o pomoc armádu a provedení armádní operace... Islamisti obsadili švédské město Malmö … – tak dlouho si liberasti a...

Tempo Velké výměny se zrychluje. Přichází další a mnohem agresivnější tah architektů /proti/Evropské Unie.

10.12.2017 23:31
  Zdroj   Q.S. Těch 50-80 miliónů sem prostě dokopou za každou cenu. Silně mi to připomíní obchod s lidmi a import otroků na bavlníkové plantáže v Americe... Akorát, že tady nebudou zpracovávat bavlnu pro jižanského statkáře, ale nás dle plánu 1%. Plán tu je a musí se plnit. V nějaké...

Vláda přišla s návrhem postihovat ty novináře, kteří šíří "nevhodné" informace o Švédsku za "špionáž pro zahraničí" ...

10.12.2017 23:16
Tak a ještě dovětek: Švédská vláda přišla s návrhem, aby se žurnalisté, kteří píší o poměrech ve Švédsku, které se jim zdají být dle jejich úsudku prekérní - snažím se o nejpřesnější překlad - postihovali za špionáž/vyzvědačství Takže vláda přišla s návrhem postihovat ty novináře, kteří...

Sorry jako, milé loutky.

10.12.2017 22:59
Nikdo v celé historii České republiky neseděl na obou stranách stolu. Sám se sebou uzavírá smlouvy, sám se sebou obchoduje a určuje ceny, sám sebe kontroluje a sám sobě určuje podmínky.   Bureš alias Babiš a nebo obráceně, už ani nevím, nějak se mi to plete. Vážení voliči, všedci tady...

Dobré vědět... Tak trochu manuál.

10.12.2017 19:49
Nový světový řád „Smysl a historické poslání naší doby lze shrnout do jedné věty: jejím úkolem je stanovit nový řád a nově definovat úlohu lidstva. Současný společenský systém musí být nahrazen jiným. Tato přeměna spočívá ve dvou krocích: zničení starého řádu a nastolení nového. Nejdříve...

Budoucí ministr zdravotnictví už pracuje na tom, jak ještě snížit porodnost.

10.12.2017 16:08
Člen ANO a nastupující ministr zdravotnictví Vojtěch Adam (věk 31 let), ekonomické vzdělání. Zdravotnictví je v tragickém stavu a tento mladík ho zřejmě dorazí.   Tedy jeho záměry jsou zdánlivě bohulibé – chce rušit nadbytečná lůžka a provozovny, které nejsou odpovídajícím způsobem...

K přesídlení německého obyvatelstva z Československa došlo v souladu s mezinárodním právem. Proto může být označováno pouze jako přesídlení, transfer či odsun.

10.12.2017 13:11
Německé obyvatelstvo z Československa jsme přesídlili, nikoliv vyhnali!   „Jak mluvit o vyhnání, které je politicky popřeno a jehož uznání za nespravedlnost vede k zákazu zaměstnání?“, ptá se pan prof. Marek Nekula ve své přednášce v Řezně z listopadu 2017, určené mnichovským buršákům z...

Vládnoucí světová finanční oligarchie se snaží Českou republiku zatáhnout do smrtící oprátky společné měny euro.

10.12.2017 13:03
Přijetí eura by bylo pro ČR sebevražedné   Eurohujeři v čele s končícím premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) se snaží Českou republiku za každou cenu zatáhnout do eurozóny, k přijetí společné měny euro. Zda jde o naprostou nekvalifikovanost, snahu zalíbit se mocným pánům v Bruselu, či zdaje v...

Pitharthismus. Tyto skutečnosti by měly dodatečně ukázat, kdo vlastně měl zájem na rozbití čs. federace a jaké cíle tím sledoval.

10.12.2017 12:18
Zrušit Česko - připojit k Německu? Odbojáři nesníte - to chtějí někteří čeští kolaboranti. Naše předsedkyně Anděla Dvořáková r. 2010 obdržela pozvání na pořad ČT v Praze na téma "Zrušení České republiky a její připojení jako spolkové země k Německu." Sestra předsedkyně odmítla účast na tomto...

Štěstí

10.12.2017 01:19
  Zdroj

Sjezd SPD

10.12.2017 01:14
  Zdroj

Někteří lidé ztratili schopnost orientovat se v realitě. Jiní ztratili soudnost, další jsou zřejmě podplaceni.

09.12.2017 08:54
Někteří lidé ztratili schopnost orientovat se v realitě. Jiní ztratili soudnost, další jsou zřejmě podplaceni. Mnozí zvou imigranty ze zemí, které jsme pomáhali vybombardovat a doufají, že ti lidé nám budou za naši péči vděčni. Nebudou. Ti lidé nás upřímně nenávidí. Brusel - "Evropa už...

Myslíte si, že politici EU neví co vás čeká? Omyl, ví to všichni. Jsou to jen poslušné loutky.

08.12.2017 19:04
  Zdroj

Všechny tři žaloby EK vůči Maďarsku vedou k Sorosovi.

08.12.2017 16:50
Všechny tři žaloby, které se ve čtvrtek rozhodla Evropská komise podat u Soudního dvora EU na Maďarsko, má v podstatě na svědomí americký finančník maďarského původu George Soros. Je o tom přesvědčený maďarský premiér Viktor Orbán, který to dal najevo v rozhovoru poskytnutém ve čtvrtek večer...

Dublin IV: O jejím obsahu běžný občan naší země neví nic.

08.12.2017 16:45
Donald Trump se odvážil dalšího – a opět velmi správného – rozhodnutí. Oznámil, že USA ukončí svoji účast v tzv. Globálním kompaktu o migraci, který v roce 2016 přijalo Valné shromáždění OSN. Své stanovisko zdůvodnil slovy, že “Amerika tímto rozhodnutím sice nekončí svůj štědrý přístup k...

Čím rychleji se střídají režimy, tím rychleji se přepisují a přehodnocují dějiny. U nás se režimy střídají již tak rychle, že jsme zaznamenali nový výklad dějin v průměru každých 10 let.

08.12.2017 14:30
Mistr Alois Jirásek a historické národní tradice V souvislosti s přeskupováním politických sil jsme po každém společenském převratu svědky přehodnocování našich národních dějin, významu klíčových historických událostí a vůdčích osobností té které doby. V Orwellově krutě pravdivé utopii „1984“ se...

IV. říše nedostudovaného knihovníka Schulze = Spojené státy evropské! Pějme Ódu na radost!

08.12.2017 14:02
Zdá se, že od reality odtržení EUropští soudruzi v čele s nedostudovaným "knihovníkem" Schulzem si čím dál větší skepsi občanů z EU vyložili po svém. Reformací má být federalizace = Spojené státy evropské. Pějme Ódu na radost!   Bývalý alkoholik a šéf Evropského parlamentu Martin Schulz...

Jiří Drahoš je druhý nejpreferovanější kandidát na prezidenta?

07.12.2017 19:15
Moc o panu Drahošovi nevím, ale už první vyjádření v médiích ukazovala na vzorného avárníka. Sám šíří seznam "konspiračních webů" a nijak mě pak nepřekvapilo, že ve svých akademických aktivitách zaštiťuje gender ideologii.   Takže to zase bude muset odtáhnout chudák Zeman,...

Kdo že to vlastně je Noam Chomsky?

07.12.2017 16:45
Noam Chomsky patří k nejvlivnějším intelektuálům na světě a je zřejmě nejvýznačnějším žijícím levicovým intelektuálem vůbec. Jeho domovská univerzita, Massachusettský technologický institut, se kdysi pochlubila, že Chomsky je nejcitovanější žijící osobností ze seznamu citací humanitních...

Státní rozpočet na rok 2018.

07.12.2017 16:10
  Zdroj

Trumpova videa aneb není popírání jako popírání.

06.12.2017 21:45
  Zdroj

Za 10 let nás bude v Evropě 130 miliónů. Jsme silnější každým dnem a každou hodinou. Jediná kultura v Evropě bude islám. Ta vaše bude zapomenuta jakoby nikdy neexistovala.

06.12.2017 11:48
Toto plánujú moslimovia v Európe   Zdroj

Šábesgoj

05.12.2017 22:23
Dle rabínského výkladu slova gój jako lidí jiných než jsou Židé se v současné době toto slovo používá ve smyslu nežidovské osoby. Od slova gój je odvozený výraz šábesgój, který označuje Nežida, který je v židovské rodině během šábesu pověřen vykonáváním činností nezbytných...

Klon své doby

05.12.2017 21:22
Znal každý pochod zpaměti snad tisíckrát ho slyšel hrát, prošel tak všechna staletí a historikům radil rád. Tam v minulosti poklad zakopal do tvrdých skal vytesal památku, proud výčitek před sebou hnal a odmítal chodit pozpátku. Své lidství se brzy naučil oštěpům hroty piloval, k tuposti stáda...

Třídní nepřítel.

05.12.2017 21:08
  Zdroj

Fotografie žen zmlácených muslimy jsou podle Facebooku sexistické. Posuďte sami

05.12.2017 21:03
Facebook skryl kompilaci fotografií obličejů zmlácených žen muslimy, které zveřejnila Jayda Fransen z hnutí Britain First. Fotografie posoudil jako částečné nebo úplně zobrazení nahoty či sexuálního obsahu. Jak moc je kompilace “vzrušující,” posuďte sami. Fotografii raději sdílíme přes článek,...

Něco k 11. září...

05.12.2017 20:44
  Zdroj

Petr Fiala patřil v 90. letech k ostře konzervativním katolickým kruhům, skeptickým k naší státnosti a pěstujícím ideu "Panevropy"

05.12.2017 20:11
Nadějný zachránce ODS a sudetské Panevropy   STŘÍPEK DO MOZAIKY SJEZDU ODS Největší česká média bohužel většinou dlouhodobě fatálně selhávají v úloze objektivně informovat veřejnost. Okolo před několika lety neznámého brněnského politologa Petra Fialy tato velká média postupně...

Pomník panovnici, která Koruně české prohrála téměř celé Slezsko a své prohry platila českou krví a českými penězi.

05.12.2017 20:04
„Koněv byl osvoboditel ale také okupant. Radnice to napíše na jeho pomník“ (S Zprávy) S radnicí na Praze 6 jsou od jisté doby velké starosti. Její velkolepé plány, pokud jde výstavbu pomníků a pamětních desek, snad neznají mezí. Na území Prahy 6 má být zbudován pomník Marii Terezii, jde jeden...

Nedejme si Coriolus! Podepište petici!

05.12.2017 19:50
Chceme zachránit houbu outkovku pestrou - Coriolus. Chcete taky? Podepište petici! Nejvýznamnějším českým dovozcům byl našimi úřady zakázán prodej v tradici čínské medicíny tisíciletími prověřené houby outkovky pestré čínsky - yunzhi, japonsky kawaratake, vědeckým jménem...

Tyto kauzy jsou jen vrcholkem ledovce. Jsou kauzami, které z různých důvodů vyšly na světlo, nebo je nebylo možné, vzhledem k viditelnému spojení s infrastrukturou, provádět skrytě.

05.12.2017 14:39
  Náklady transformace 1991-2004   577 500 000 000 Kč Nucená správa IPB 200 000 000 000 Kč Chemapol 16 900 000 000 Kč Knižní velkoobchod Praha 21 000 000...

Trestní oznámení na premiéra Sobotku – vlastizrada

05.12.2017 14:31
Na kancléřku Merkelovou již bylo podáno více než tisíc trestních oznámení pro vlastizradu, ale zatím se nic neděje, protože je stále v úřadu. Premiér Sobotka podepsal v Göteborgu - v Den boje za svobodu a demokracii, 17.11.2017 - Evropský pilíř sociálních práv, který ve svém důsledku může znamenat...

Destrukce suverenity ČR. Prožíváme zásadní střet o budoucnost naší země.

05.12.2017 09:35
  Zdroj

"Bílá nenávist". Švédsko je daleko od boje proti "nenávisti", spíše to vypadá, že dělá vše proto, aby posílilo muslimský extrémismus.

04.12.2017 20:59
Podle zprávy je vložení slova "uprchlíci" do uvozovek, stejně jako "děti bez doprovodu", údajně vyjádřením "nenávisti". (Mnoho, pokud ne většina, migrantů klasifikovaných jako "děti bez doprovodu", se ukázalo být dospělými muži). Vládní agentury dělají v zájmu "demokratické společnosti",...

V roce 2008 bylo v Česku 15 pacientů, před čtyřmi lety 110, loni za celý rok 147, letos je to ale jen za 10 měsíců už 159 nakažených.

04.12.2017 20:46
Legionella a poniatická horečka. Podle informací Státního zdravotnického ústavu roste v Česku počet nakažených legionellou. K nemoci, která napadá plíce, jsou náchylnější muži. Zatímco v roce 2008 bylo patnáct případů, před čtyřmi lety jejich počet poprvé atakoval stovku. Za prvních deset...

Čínský raketový trumf: Dongfeng-41 je mezikontinentální hypersonická balistická raketa příští generace schopná zasáhnout cíle kdekoliv ve světě.

04.12.2017 19:29
 Čínský raketový trumf. Taky se s nadsázkou dala označit hypersonická raketa DF-41, který byla testována. Čína zveřejnila video z testu zatím nejvýkonnější jaderné rakety. Dongfeng-41 (DF-41) je čínská mezikontinentální hypersonická balistická raketa příští generace, která podle Číny bude...

Islamizace ČR běží na plné obrátky.

04.12.2017 19:19
Odpůrcům islámu a nelegálních migrantů se často vyčítá, že brojí proti něčemu, co ve skutečnosti neexistuje. „Vždyť tady žádní migranti a žádný islám není, tak proti čemu bojujete?“ vyčítají média i lidé, kteří se neumí dívat okolo sebe nebo zaměňují realitu se svým přáním. V České republice...

Skutečná koruna.

04.12.2017 09:50
  Zdroj

National Intelligence Council: "Asi 75 až 250 milionů Afričanů do Evropy do roku 2035".

04.12.2017 09:36
Jak bude vypadat svět v roce 2035, samozřejmě nikdo neví. Tak proč se tím zabývat? Na druhou stranu ti, kteří se dnes narodí, budou mít zrovna 18 let. Rodiče a příbuzní budou říkat, „jak ten čas rychle letí“. Zdá se, že je rok 2035 daleko, ale není. Technologický pokrok, zejména v oblasti...

Prosinec v českých dějinách

04.12.2017 07:30
896 – Velkomoravské poselstvo protestovalo u císaře Arnulfa kvůli porušování mírových dohod tím, že císař podporoval exilovou moravskou politickou opozici. Císař Arnulf několikrát přímo vojensky napadl Velkomoravskou říši, protože se mu však nepodařilo dosáhnout rozbití Velké Moravy touto cestou,...

Sotva byla v 1989 zbořena Berlínská zeď, celá zeměkoule se stala laboratoří pro výstavbu “Nového světového řádu“. Proč oficiální Německo tolik škodí Srbsku?

04.12.2017 07:24
Při zničení Jugoslávie a poškozování, očerňování Srbska ve válkách na Balkáně koncem 20.století a dosud, přední roli sehrála vláda demokratického Německa, dnes vůdčího státu Evropské unie, a jeho mainstreamová média.  Zřejmě hodně pod jeho vlivem, svou špinavou roli při tom sehrály i jinak...

"Nesmrtelný František Josef I." To se dozvíme o tomto Habsburkovi na Seznamu Zprávy.

04.12.2017 07:19
My bychom rádi dodali, že je jedním z těch potentátů, kteří nesou odpovědnost za vznik první světové války. Tím také s jeho jménem jsou spojeny strašlivé masakry na bojištích. Kolik lidí v první světové válce zahynulo? Asi na 30 milionů. Kolik z nich bylo Čechů a Slováků, kteří museli bojovat...

Hysterie nenávisti, urážek a nálepkování, ve které se spojují všichni, od Jakuba Jandy a jeho sponzora Sorose, až po ODS, nemá v naší historii obdoby.

04.12.2017 07:10
Vláda tu bude taková, jaká vyjde z voleb ve kterých jsme volili. A pokud chceme tvrdit, že jsme demokraté, musíme to respektovat. Nemusíme souhlasit s vládou ani s prezidentem, ale ta hysterie nenávisti, urážek a nálepkování, ve které se spojují všichni, od Jakuba Jandy a jeho sponzora Sorose, až...

Macron způsobuje svým příznivcům čím dál větší chmury - Polsko ani Maďarsko nezkrotil, fr. pracovní trh neliberalizoval, EU nikam neposunul a nyní se dotkl citečků francouzské salónní levice

03.12.2017 20:20
  Zdroj

Ex-premiéři Pithart, Fischer, Špidla u Václava Moravce odkopali stávající systém.

03.12.2017 19:34
Dnes, po dlouhé době jsem neměl potřebu u Otázek Václava Moravce přepnout na jiný program. Ne, že bych s názory bývalých premiérů souhlasil, ale oni sami bezelstně předvedli, proč věci u nás jsou dosud takové, jaké jsou.   Pánové se protentokrát oprostili od obvyklých výrazných...

Praha dosáhla definičně koncetrované epidemie AIDS. V Praze už je 8% nakažených, což je např. každý dvanáctý gay. A to se týká i Ostravy a dalších velkých měst.

03.12.2017 13:59
Drsná statistika. Je třeba, aby lidé, co se rizikového chování dopustili,  se zúčastnili testu a nevyhýbali se mu. Bylo diagnostikováno 3100 lidí do konce října s AIDS, nosiči viru. AIDS se přenáší pohlavní cestou a u rizikových pohlavních styků v komunitách gay je pravděpodobnost až 130x...

Wir schaften das ft.

03.12.2017 09:30
  Zdroj   Q.S. Předvánoční atmosféra míru a lásky tvrdě vygumovaná strachem z obohacení vánočními masakry v režii protievropské Bruselské říše.

Spojování migrantů se znásilněními a napadeními je jen propaganda a nic takového neexistuje...

03.12.2017 08:56
www.youtube.com/channel/UCQaUM91upID-BU3WvCDJtgA Zdroj

Dům vycházejícího slunce

02.12.2017 21:48
  Zdroj

Za tím vším je rafinovaný systém.

02.12.2017 21:24
Tento fenomén v USA existuje cca dva roky a teď přichází k nám do Evropy. Na internetu se u mnoha animovaných filmů pro děti na obrazovce objevují tzv. thumbnails, což jsou odkazy ke kliknutí. V současné době už mnozí rodiče děti před televizor nedávají, ale pustí jim tablet, aby se dívaly na...

Příchod islamistů do Evropy byl evropskými elitáři naplánován a uskutečňován už před mnoha desetiletími.

02.12.2017 16:06
Slovenské titulky v nastavení Zdroj   Q.S. Vskutku zákeřný plán na ovládnutí kontinentu a světa pod jedinou vládou. Bez rozvrácení národních států zadlužením, ekonomickou závislostí, rozvracením vzdělávacího systému, vykořeňováním nejmladších generací, importem antagoistických ideologií a s...

Aleister Crowley jako politický teoretik.

02.12.2017 15:42
Aleister Crowley (1875–1947), který sám sebe rád nazýval „Velkou bestií 666“, dodnes zůstává relevantní postavou v subkultuře okultismu i současné populární kultuře. Zatímco ho někteří oslavují jako filozofa, mága a proroka, pro jiné je především zvráceným egomaniakem. Povětšinou je ale zájem...

Francouzské úřady a elity ničí kus po kuse historické, náboženské a kulturní dědictví země, takže už nic nezbývá.

01.12.2017 18:28
Ale národ připravený o identitu ztratí svoji vnitřní sílu. Žádný francouzský terorista, který odešel řezat hlavy do Sýrie, nebyl zbaven občanství. Časopis Charlie Hebdo nyní dostává nové výhružky smrtí a žádná větší francouzská publikace nevyjádřila solidaritu se svými zavražděnými kolegy...

Co nevidět „čas oponou trhne“ a uvidíme, jak nastoupí nepředvídatelné přírodní a energetické děje.

30.11.2017 19:15
Neznám člověka, který by si myslel, že nastoupený civilizační trend na zeměkouli je dlouhodobě možný. Rozpor mezi ve stejném duchu uvažujícími lidmi nastane až v okamžiku, kdy se tito mají sjednotit v názoru, k jakému civilizačnímu uspořádání se má vlastně dospět a hlavně jakým...

Japonský ministerský předseda Shinzo Abe řekl minulý týden svému parlamentu, že nemá „vůbec v úmyslu“ přijmout více migrantů i přes nátlak od Agentury pro uprchlíky OSN.

30.11.2017 16:00
Pan Abe během debaty v japonském parlamentu argumentoval, že přijetí cizích pracovníků by bylo ospravedlnitelné pouze, kdyby jich bylo opravdu zapotřebí „k trvalému udržení japonské ekonomicky a infrastruktury.“   Tento 63letý ministerský předseda je osvědčeným nacionalistou a obdivovatelem...

Politika Angely Merkelové dosáhla ničivých rozměrů, a proto by se dalo očekávat že skončí na lavici obžalovaných . Místo to se ale stane opět kancléřkou....

30.11.2017 15:55
Pro všechny Němce, kteří stále ovládají základy matematiky, by během několika týdnů nebo měsíců mohl obzvlášť zhořknout jeden den. To bude den, kdy bude Angela Merkelová již počtvrté jako kancléřka skládat přísahu. Angela Merkelová bude přísahat proti "svému přesvědčení", kdy bude...

Podle neziskovek, masmédií a některých politiků je správné mít na 1 uprchlíka 3,3333 neziskovky... Někdo stále mlží a lže.

30.11.2017 15:16
Všichni Okamurovi vyčítají, že před volbami zvednul téma uprchlíků, když je v České republice prý jen 12 uprchlíků. Tak jsem se podíval na stránky Ministerstva vnitra a jenom zde je uvedeno, že v oblasti cizinců a uprchlíků působí téměř 40 neziskovek, například Organizace pro pomoc...

Polská reforma soudnictví a česká justiční mafie.

30.11.2017 11:40
Znepokojuje mne vměšování EU do vnitřních záležitostí Polska a vyhrožování sankcemi. Potěšující je, že Polsko má podporu alespoň v Maďarsku. Bohužel Česko svého souseda nepodporuje jako Maďarsko. Naopak.   Je příznačné, že český Ústavní soud, Nejvyšší soud, nejvyšší žalobce a ombudsmanka...

"Spojené státy Evropské vznikají podobně jako Americké, a to vyhlazením původních obyvatel. Manuál k cestě do centrály Protievropské unie.

30.11.2017 10:59
Tak jestli Hovory s generalem Mladičem byla idealni literatura do Bosny, Robot na konci tunela idealni do Albanie, pak Likvidace bile rasy je idealni knižky na vylet do brusele, centra Protievropská unie. S knižku Hovory s generalem Mladičem mam fajny zažitek, i když vubec nemusel dopadnut...

Stávající migrace zastavena nebude. A nikdy být ani neměla. Co se musí stát, aby to lidem došlo?

30.11.2017 10:08
Juncker: Migrace bude pokračovat! A kdy bude pochopeno, že setrvání v EU s pokračující integrací a ochrana před aktuální migrací NEJSOU dvě nezávislé otázky...?   Zdroj   Q.S. Žvásty o solidaritě v situaci, kdy se v EU buduje paralelní struktura džihádu, kdy jsou importovány desítky...

V štúdii zverejnenej vo štvrtok sa uvádzajú tri scenáre odhadu počtu moslimov, ktorí budú žiť v Európe do roku 2050.

30.11.2017 09:28
Berlín 30. novembra (TASR) - Moslimská populácia v Európe bude v najbližších niekoľkých desaťročiach rásť, aj keď sa imigrácia na starý kontinent zastaví. Vyplýva to z najnovšej štúdie amerického výskumného centra Pew Research Center. V štúdii zverejnenej vo štvrtok centrum uvádza tri scenáre...

Al-Jazeera: Oběti české islamofobie. A komentáře pod článkem: Do 20 let budou Čechy ovládat muslimové.

30.11.2017 08:59
  Zdroj

Brusel zatím zaplavení zemí V4 migranty dostatečně nezvládal, a proto postoupil řešení této agendy vyšší instanci globalistů (NWO). Tou je OSN.

30.11.2017 08:46
Začnu tentokrát poněkud netradičně, a to hned několika otázkami, kterými chci občany seznámit s naší situací a s problémy, kterým budeme nuceni v již krátké době společně čelit. Týkají se problematiky migrantů a snahy EU a OSN o jejich další organizované navážení do Evropy, zejména pak do ČR a...

Juncker: Bez miliónů afrických migrantů bude Evropa ztracena...

30.11.2017 08:32
Brusel otevírá právní cesty pro migranty, „kteří chtějí přijít“, tvrdí šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker a prohlašuje, že Evropa cítí „jasnou potřebu“ pro masovou migraci z Afriky.            V rozhovoru před EU-africkým summitem,...

Šéf Světového potravinového programu OSN varoval, že 28 miliónů lidí v Evropě bude hladovět v důsledku druhé velké migrační vlny.

30.11.2017 08:24
Podle Davida Beasleyho může příliv dalších přistěhovalců na kontinent vést k největším ztrátám v lidských dějinách. Beasley tvrdí, že existuje jasná spojitost mezi hladomorem a migrací a ti, kteří žijí v uprchlických táborech v Turecku a jinde již začínají hladovět. Pokud...

Je očividně zřejmé, že se ve Francii vytvářejí zárodky muslimské vlády.

30.11.2017 07:17
Francouzský univerzitní profesor: Vytvořme v rámci Francie muslimský stát, abychom se vyhnuli občanské válce. "Jedno území, jedna vláda, ale dva národy: Francouzi se svými obvyklými zákony a muslimové se svým koránským statusem."   Francouzský univerzitní profesor navrhl vytvoření...

Muslimové v Brně. Podnikání, politika, souvislosti.

29.11.2017 19:31
  Zdroj

Odpadkový koš Evropy.

29.11.2017 18:53
  Zdroj

Česká ekonomika v číslech a souvislostech.

29.11.2017 18:48
Přednáška Česká ekonomika v číslech a souvislostech; Ilona Švihlíková, Univerzita Pardubice, Pardubice 11/2017 Zdroj

V posledních měsících lidé ozbrojení noži, sekerami a mačetami rozsévají zkázu ve všech 16 spolkových zemích Německa.

29.11.2017 15:15
Současný nárůst počtu pobodání a dalšího násilí s použitím nože napříč Německem přitahuje stále více pozornosti k bezpečnostní situaci, která se zhoršuje od té doby, kdy se kancléřka Angela Merkelová v roce 2015 rozhodla přijmout více než milión migrantů z Afriky, Asie a Středního východu. V...

Zakažme dětem pohádky!

29.11.2017 07:25
Podle „odborníků“ prý pohádky nejsou pro děti vhodné, protože jsou plné předsudků a archaických stereotypů. Mají v nich být skryty škodlivé ideologie, rasová jednotvárnost a, bože představ si, i nenávist k ženám.   Vždycky jsem si myslel, že pohádky obsahují lidovou moudrost,...

Vrchní dezinformátor EUropských hodnot Janda uvedl, že Rusko ovlivnilo Brexit Twitterem.

28.11.2017 20:32
Vzhledem k tomu, že za něj přeci mohli starší a méně vzdělaní lidé, je zajímavé, že tito sjíždějí Twitter. Ta logika je ale sviň, viď, Kubo?   Nejdříve se ze všech stran ozývá, že za Brexit (resp. za většinu tzv. "nepovedených voleb" mohou starší (nekosmopolitní) a méně vzdělaní (rozuměj...

Přiletěli položit věnec ke zlatému pisoáru Václava Havla v muzeu barevných revolucí a multikulturalismu a podepsat s kancléřkou Merkelovou převzetí sta tisíc uprchlíků z Afriky...

28.11.2017 18:38
Bezpečnostní analytik Martin Koller, dobře znáý čtenářům ParlamentníchListů.cz, je zároveň bývalým členem české sociální demokracie. S významnou rodinnou historií sociálního boje. Proto se cítí kompetentní napsat otevřený dopis Bohuslavu Sobotkovi, který od roku 2011 do letoška stranu řídil, a...

Jak dlouho žije pacient s chemoterapií a jak dlouho bez ní?

28.11.2017 14:36
Dr. Hardin B. Jones, bývalý profesor medicínské fyziky a fyziologie na Kalifonské universitě v Barkley studoval délku přežití onkologických pacientů po dobu více než 25 let. To, na co přišel, doslova vyvedlo z míry celou vědeckou komunitu, která se dodnes s jeho zjištěními nedokázala smířit....

Athény. Řecko. 26.11. 2017.

28.11.2017 07:01
    Zdroj

EU protlačuje kvóty znovu a nyní dokonce permanentní!

27.11.2017 21:42
Pokud si kdokoliv naivně myslel, že přerozdělování nelegálních migrantů podle systému povinných kvót je mimo hru, hrubě se zmýlil. Kvóty jsou na stole znovu, nyní zacílené na změnu etnického složení obyvatelstva střední Evropy.   Další frontální útok ze strany EU na násilnou přeměnu...

Předpověď globálního zemětřesení

27.11.2017 20:45
  www.earthquake3d.com/ www.wolton.net/quake.html   Zdroj

Vyhrál snad Ortel všechny kategorie v Českém slavíkovi 2017?

27.11.2017 19:37
Pořadatelé Českého slavíka 2017 se rozhodli anulovat veškeré hlasy, které obdržel Tomáš Ortel, ať již jeho skupina, nebo jako zpěvák a přidělili mu počet hlasů, které obdržel loni. Vzhledem k tomu, že i tak to vyšlo na 2. a 3. místo se dá předpokládat, že Ortel zvítězil, a to ve všech...

Čeština patří k slovně nejbohatším evropským jazykům. Odhaduje se, že má milion slov, angličtina jich má 500 tisíc.

27.11.2017 19:10
Na podnět paní Marie Veselé a s její zasvěcenou účastí   konala se v Brně  koncem listopadu beseda Výboru národní kultury o mateřštině. Východiskem  k diskusi účastníků  byl  referát  o knize Pavla Eisnera, „Chrám i tvrz. (Templum in modum arcis.) Knize o...

Agenda nese ovoce.

27.11.2017 18:50
Rostoucí trend v Česku. Stovky dětí zvažují změnu pohlaví, nejmladším je šest let.   PRAHA „Čau, já jsem Max a na tomhle videu vám řeknu, jestli ve škole chodím na klučičí, nebo na holčičí záchody a s kým vlastně sdílím...

Měsíc po volbách podepsal Sobotka dokument připravený Evropskou komisí, který je právním základem pro demontáž práv garantovaných českým občanům naší Ústavou a Listinou základních práv a svobod ve prospěch imigrantů.

27.11.2017 16:50
Těsně před odchodem z funkce se premiér Bohuslav Sobotka za českou stranu zúčastnil aktu podpisu nového dokumentu Evropské unie, tzv. Evropského pilíře sociálních práv. Akt podpisu se odehrál ve švédském Göteborgu. Dokument může být krokem ke sjednocení sociálních, zdravotních či školských systémů...

Tato osoba a její názory budiž varováním pro všechny, co by nás s těmihle pomatenými existencemi čekalo.

27.11.2017 16:27
Diplomatka a politička Magda Vášáryová se v rozhovoru pro magazín FINMAG vyjádřila například k rozdílu mezi šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem a slovenským expremiérem Vladimírem Mečiarem. Bez povšimnutí neponechala ani prezidenta Miloše Zemana.   Úvodem se Vášáryová vyjádřila k výsledkům...

Kauza Ortel: Oficiální prohlášení managementu a skupiny Kabát

27.11.2017 16:14
Během včerejšího dne (neděle 26.11.2017) se objevily články, které poukazují na nekorektnost postupu pořádající agentury Musica Bohemica při sčítání hlasů v anketě Český slavík za rok 2017. Agentura to sama uvádí na oficiálních stránkách soutěže. Její prohlášení je úplně na konci „výsledkové...

Je to ostuda, nesmíme mlčet!

27.11.2017 16:09
Gratuluji skupině Ortel k umístění v anketě Zlatý slavík, kde mezi skupinami obsadil druhé místo a v kategorii zpěváků se Tomáš Ortel umístil na třetí příčce. Toto skvělé umístění dosáhla kapela přesto, že došlo pod vedením organizátora ankety (agentura Musica Bohemica) ke zcela nepřijatelné...

Jak se osoba s takovýmto pochybným smyslem pro spravedlnost mohla kdy stát soudcem Ústavního soudu...

27.11.2017 07:18
Paní Vágnerová nechápe – a moc se zlobí Nechápe téměř nic. Nechápe, jak si mohla sněmovna dovolit tak příšernou drzost a nezvolit za svého místopředsedu předsedu druhé nejsilnější strany ODS Fialu (to slovo DRUHÉ opakovala několikrát, třebaže dobře ví, že rozdíl mezi první a druhou činí zhruba...

Proslov Björna Höckeho, kvůli kterému z něj dělají nacistu.

26.11.2017 19:46
  Zdroj

Evropa je slabá, protože její muži jsou slabí.

26.11.2017 19:36
Iben Thranholm je dánská novinářka, komentátorka a publicistka, která se profesně zabývá především křesťanstvím a teologií. V tomto rozhovoru staršího data poukazuje na destruktivní účinky feminismu na evropskou kulturu. Zdroj

Současní normalizátoři rozhodli o tom, že Ortel už Zlatého slavíka nevyhraje.

26.11.2017 13:59
Někteří fanoušci kontroverzní skupiny Ortel porušili pravidla ankety Český slavík, tvrdí její organizátor v prohlášení. Při analýze hlasování dospěl k závěru, že kapela a její lídr Tomáš Ortel dostali podporu nad rámec pravidel fair play. Pořadatel se proto rozhodl započíst skupině i zpěvákovi...

Výsledky Českého slavíka nepochybně ovlivnili ruští hackeři

26.11.2017 13:05
V Hudebním divadle v Karlíně proběhlo v sobotu slavnostní vyhlášení ankety Český slavík. A jeho výsledky mě pořádně a právem rozladily!   Tedy ne, že bych se snad na tu každoroční trapárnu díval! Zvlášť, když ji opět vysílala TV NOVA, tedy stanice, kterou každý intelektuálně vyspělý...

Klokaní soud: Srbského generála jsme odsoudili chorvatské a muslimské zlosyny osvobozujeme

25.11.2017 21:46
Haagský soud už dávno ztratil renomé objektivního soudu. Naopak - získal posměšný titul na Západě jako tzv. "Klokaní soud" (Kangaroocourt). Proč? Stačí sledovat, jaká stanoviska zaujímal v průběhu své působnosti k žalovaným Srbům, a naopak k tzv.Muslimům a k Chorvatům - aktérům válečných střetů 90....

Přesun výroby nové generace Škody Superb z Česka do Německa je navzdory tvrzení Škody Auto prakticky hotová věc.

25.11.2017 21:43
Deníku Hospodářské noviny to řekl předseda podnikové rady Škoda Auto Jaroslav Povšík. Na počet pracovních míst by podle něj ztráta jednoho modelu žádný vliv mít neměla, bojí se ale o budoucnost firmy. »Na shromáždění v německém Emdenu natvrdo řekli, že nám vezmou Superb a nechtějí,...

Mosque. Moschee. Mezquita. Mosquée.

25.11.2017 21:30
Teď i s anglickými titulky pro kulturní obohacení obyvatel Británie, Francie, Německa, Švédska.... Zdroj

V roce 2004 určovali prodejní cenu státního podílu v těžební společnosti OKD někdejší ministři financí a průmyslu Bohuslav Sobotka a Milan Urban z ČSSD.

25.11.2017 09:07
Vše se domlouvalo na jednáních se zástupci majoritního vlastníka společnosti, firmy Karbon Invest. V pátek o tom informoval bývalý zaměstnanec Fondu národního majetku Petr Lis, vypovídal jako svědek u Obvodního soudu pro Prahu 2. Rozporuplnou trestní kauzu spojenou s privatizací OKD teď řeší senát....

GDPR

24.11.2017 09:28
GDPR je nařízení z Evropské unie, které vstoupí v platnost 25. 5. 2018. Jedná se o nařízení, tedy je automaticky platné bez národních úprav pro všechny země EU a EFTA. My máme pouze povinnost být s ním v souladu... Dopad tohoto nařízení má prakticky na všechny společnosti a podnikatele, kteří...

Úder přichází po větru.

24.11.2017 09:13
Spisovatel a novinář Leonid Petrovič Maslovskij si svým článkem, o vpádu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR roku 1968, skutečně naběhl na ostré vidle. Jeho článek pro armádní tv Zvezda vyvolal tak bouřlivé reakce hraničící až s hysterií, že to zaujalo i mě. Do dnešního dne bylo pro mě jméno L. P....

Svoboda v postdemokratické společnosti.

24.11.2017 09:04
Co je dnes opravdovým měřítkem svobody? Svobodné volby? Irelevantní. Hýřivé reklamní kampaně útočící na nejnižší lidské pudy vítězí. Možnost nákupu výrobků všech značek? Již od druhé poloviny devadesátých let zcela nepotřebná věc.   Možnost cestovat? Hmm. ano. Většina obyvatel této země,...

Generál Lee jde do další posmrtné bitvy s politickou korektností, která si klade za cíl popření lidské přirozenosti, zničení přirozeného světového řádu a převýchovu člověka podle vzoru levicových intelektuálů.

24.11.2017 09:00
Americká občanská válka pro mnohé neskončila. Pod vlivem politické korektnosti a levicových aktivistů padají sochy a památníky hrdinů a spolu s nimi padají i hodnoty, pro které jsme vždy obdivovali Spojené státy americké.   Z výšky osmnácti metrů shlíží na poklidnou „Monument Avenue“ v...

Který z obyčejných občanů tato zvěrstva zaregistroval a pochopil, do jak umně spletené sítě nás postupně Sobotkova vláda a Brusel zamotávají?

24.11.2017 07:26
Ano! Smyčka se utahuje,sbohem naše republiko, vítejte bezprávní občané v bezprávné rozvojové kolonii! Poznenáhlu, nenápadně. Lisabonská smlouva, Dublinské dohody, TTIP přejmenovaný na CETA, Dublin 2, Agenda 2030 (v podání Sobotkovy vlády Strategie 2030),vnucování legalizovaných imigrantů z Německa,...

Jak se dělá epidemie

24.11.2017 07:08
Video z roku 2009, zapojené bolo WHO, OSN ...  Zdroj

Přesto se na iDnes nestydí.

24.11.2017 07:06
Dnešní článek na iDnes Vychrtlý Bosňák byl symbolem genocidy, v Haagu přihlížel odsouzení Mladiče prezentuje známou fotku Fikreta Alice z údajného koncentračního tábora v Trnopolje, kde měli Srbové mučit muslimské vězně. Fotka byla prokazatelně odhalena jako podvrh. Psali jsme o tom už...

Norsko, země strachu

23.11.2017 17:01
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10408111009-cesky-zurnal/216562262600004-deti-statu    Q.S. Jsem zvědavý jak dlouho bude trvat než dokument z webu zmizí...

Odkaz Bohuslava Sobotky.

23.11.2017 16:51
Bohuslav Sobotka v Česku jasně prohrál volby. Jeho sociální demokracie nedokázala voličům nabídnout program, který by voliče oslovil. Takovou tradiční verzi péče o občana od jeho kolébky až po hrob. Ale to, co se Sobotkovi nepodařilo v Česku, dokázal prý spoluprosadit na úrovni celé EU. Odpůrci...

Nekorektně: Už jste o mě slyšeli?

23.11.2017 16:47
  Zdroj: facebook.com

Symbolický vzkaz od prezidenta Putina do ČR.

22.11.2017 19:17
Vladimír Putin daroval Miloši Zemanovi vzácný tisk - jedinou kompletní verzi dokumentu Obnovené zřízení zemské z roku 1627. Jedná se o název pro zemské ústavy Čech a následně Moravy. Dar ruského prezidenta je symbolický v základních rysech a poukazuje na následující paralelu v dějinách českého...

Poslanecká sněmovna může pracovat, Vondráček je předsedou sněmovny díky 135 hlasům. Kalousek neuspěl.

22.11.2017 17:19
K blokování Sněmovny vyzval koncem října Miroslav Kalousek (TOP 09). Chtěl tak zabránit jednobarevné menšinové vládě předsedy ANO Andreje Babiše. Kalousek tehdy vyzval k tomu, aby Sněmovna nebyla ustavena do doby, dokud Babiš nepřijde s „transparentním“ řešením, tedy...

Několik našich politiků a mediálních mágů dostalo s předstihem informaci o provokaci a byli nabrífováni, jak mají vystupovat...

22.11.2017 17:15
Nejdříve stručná zpráva z mediálního mainstreamu: "Článek na webu ruské armádní televize Zvezda, podle kterého by Československo mělo být vděčné SSSR za invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, rozzlobilo i českého prezidenta Miloše Zemana, který je v současnosti na návštěvě Ruska. Uvedl...

Jako bezmocný běloch jste v této Nové dystopii člověkem určeným k likvidaci.

22.11.2017 16:15
Ohromující množství sexuálních zločinů, spáchaných v Německu za jediný měsíc (červenec 2016) migranty, nám odhalí rozsah tohoto problému v rámci celého roku. Ještě nikdy předtím nezažíval žádný národ v čase míru sexuální útoky a znásilnění v takto masovém měřítku. Ženy každého...

Francie: Jediný spôsob ako zabrániť občianskej vojne je vytvorenie moslimského štátu v štáte. Dokážeme sa z francúzskej situácie poučiť?

22.11.2017 14:26
Francúzsky profesor  Christian de Moliner predstavil návrh, ako predísť vypuknutiu občianskej vojny vo Francúzsku, o ktorej hrozbe je presvedčený, že je reálna. V skratke by sa jeho návrh  dal  zhrnúť  slovami: rozdeľme obyvateľstvo  na moslimské a...

Proč pro skupinová znásilnění dětí v Evropě hashtag MeToo neplatí?

22.11.2017 13:16
Na jedné straně hysterie krásek z hollywoodského sexy průmyslu na filmy, co s perfektním make-upem se vžily do role oběti. Po dvaceti letech si vzpomenou, jak jim kdosi sahal na kolínko. A hned se ozve další: „Mně taky!“   Nechci to zlehčovat. Sexuální harašení se děje a jako žena vím,...

Zde je důkaz, jak česká média manipulují a šíří fake news a dezinformace o Rusku a roku 1968, aby pošpinila Putina a Zemana.

22.11.2017 13:10
Jak se manipuluji česká media proti Rusku? Jak se vyrábí a šíři desinformace mající za cíl očernit u Čechů Rusko a Putina? A proč k těmto lžím a manipulacím mlčí ministerstvo vnitra s jeho odborem na boj proti desinformacím? proč mlčí k téhle desinformaci Jakub Janda ? Přinášíme Vám exkluzivní...

Další důkaz o normalizaci islámského mnohoženství ve Švédsku.

22.11.2017 07:17
Kniha „Dědeček má čtyři manželky“ je určena dětem ve věku od tří do šesti let a stojí 180 švédských korun. Kniha vyšla ve švédštině a somálštině a jejím autorem je spisovatel a ilustrátor Oscar Trimbel. „Asli nikdy nebyla v Somálsku, ale teď se tam konečně s tátou vydala, aby se setkala se...

Bylo to odpoledne, po třinácté hodině. Myslíte, že by mi tam někdo pomohl?

22.11.2017 07:10
„Policie nemá žádný respekt. Denně jsou pobodaní, nebo zdemolovaná auta. Policisté se na to dívají a nezasáhnou,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz o německé realitě krajanka Marta, žijící v nejlidnatější spolkové zemi Německa, Severním Porýní-Vestfálsku. Často jsou podle ní i znásilněné či...

Politici

21.11.2017 23:56
Jste lež a nenávist, jste metla našich dní a svrbíte jak svrab, jste sněť i svědění. Jste hrůza rozlezlá, jež nikdy neodpouští. A jsou-li lidé prý jen zrnka písku v poušti, pak přesně to jste vy. Všechno a nic. Roj plev. Jste míň než verše mé, však číhá ve vás lev. Jste nejstrašnější...

Už jste nasypali do krmítek?

21.11.2017 23:47
  Sýkorky, švitorky, naši zimní hostia, od lesa priletia, na zrnkách sa hostia.   Hostia sa, švitoria – Tá ich vtáčia vrava rozlieha sa dvorom, do srdca sa vkráda.   Do srdca vstupuje ako jari pieseň, zaháňa preč smútok aj hmly sivú tieseň.   Švitoria sýkorky, semienka...

2018: Kolísání rychlosti rotace Země by mohlo vyvolat roj ničivých zemětřesení po celém světě, zejména v silně osídlených tropických oblastech

21.11.2017 21:09
Masivní zemětřesení v roce 2018 ohrozí až 1 miliardu lidí, varují vědci Vědci varují, že kolísání rychlosti rotace Země by mohlo vyvolat roj ničivých zemětřesení po celém světě, zejména v silně osídlených tropických oblastech.       Roger Bilham z Coloradské...

Stačí, když v určitý okamžik škrtnou Ukrajinci sirkou a sud prachu a s ním část Evropy vyletí do vzduchu, to ovšem v tom lepším případě.

21.11.2017 20:59
Dvojí metr evropských potentátů Když si přečteme v médiích, že Ukrajina se připravuje na Rusko, a to i vojensky, nikoho to příliš nevzrušuje, i když jde o zločin přípravy války. Evropa mlčí. Mlčí dokonce, když Ukrajina oslavuje banderovské hrdiny, kteří mají na rukou krev statisíců lidí. Evropa...

Další dva kroky, které nás přibližují k válce v Evropě - nové militantní programy Vojenský Schengen a PESCO. Následující statistické údaje...

21.11.2017 20:29
Martin Koller se při sledování nejnovějšího dění obává, že jsme o další dva kroky blíže k válce. Tyto dva kroky mají svá jména a v obou případech jde o militaristické iniciativy Evropské unie. Jedné se přezdívá „Vojenský Schengen“ a ta druhá, ještě zajímavější, má zkratku PESCO. Znamená to v...

Přírodní huť...

20.11.2017 19:32
Nikdy nevíte, kdy může být dobré umět... Zdroj

Bakalovo impérium na Kavčích horách za neuvěřitelných 8 miliard.

20.11.2017 19:19
  Zdroj

Pnutí na pařížském předměstí.

20.11.2017 19:11
  Zdroj

"Alláhu Akbar"

20.11.2017 18:47
"Zvolání ́Alláhu Akbar ́ je v poslední době neoddělitelně spojováno s terorismem. Toto zvolání nám však ve skutečnosti především říká, že "Alláh je větší" než kterýkoliv jiný bůh. Zvolání "Alláhu Akbar" nám však ve skutečnosti především říká, že "Alláh je větší" než kterýkoliv jiný bůh....

Muslimská modlitba se týká nás všech.

20.11.2017 18:07
Bill Warner, jeden z nejznámějších kritiků islámu na světě, nám vysvětluje, že i islámská modlitba, kterou muslimové vykonávají pětkrát denně, se týká nás všech. Zdroj

EU bude z veřejných peněz ovlivňovat volby do europarlamentu.

20.11.2017 17:53
Že Rusko ovlivňovalo volby na Západě? Zatím k tomu ani nejsou důkazy. Naopak. Web Politico zveřejnil plány Evropského parlamentu. Ten chystá kampaně z veřejných peněz, které se před volbami právě do europarlamentu vypustí přímo do médií členských států. Budou proti euroskeptikům. Server...

NWO razantně nastupuje. Čeští občané vyzrazují informace Rusům. Bude se za to trestat.

20.11.2017 12:29
Bezpečnostní informační služba (BIS) žádá, aby se mezi trestnými činy objevil také trestný čin schraňování informací a vyzrazování těchto informací cizí státní moci. Tajná služba v této souvislosti varuje především před aktivitami ruské strany v Česku. Zprávu přinesl server Česká...

Evropa je jako autobus na okraji útesu se sebevražedným řidičem za volantem.

20.11.2017 07:30
  Zdroj

Němci považují islámská dětská hřiště za výtečný nápad.

20.11.2017 07:25
  Zdroj   Q.S. Tímto tempem se Německo stane chalífátem během 10-20 let. Ještě větší ...ci než by člověk čekal...

Veřejné shromáždění „NÁROD SOBĚ“ – PRAHA (17.11.2017)

19.11.2017 15:54
  Zdroj

Tichý divák, který necinká.

19.11.2017 15:38
Vzpomínkové akce a oslavy 17. listopadu 1989 proběhly letos opět turbulentně. Jsem tichý divák, který necinkal klíči tenkrát ani dnes, jen zpovzdálí nepozorován sleduje každý rok, jak se česká společnost otřásá nenávistí stále více. Při tomto státním svátku se česká společnost skutečně rozděluje a...

Hodnota lidského života.

19.11.2017 09:24
Je pro každého jiná. Někdo si života váží nade vše, pro jiného může mít cenu třeba jen pověstné zlámané grešle. Jsou lidé, kteří chrání životy své, i životy druhých, ale jsou i tací, kteří dovedou úmyslně zničit nejenom svoje životy, ale s klidným svědomím (někdy i potěšením) likvidují i životy...

Apokalypsa: „Gene drive" je totéž co vytvoření nového druhu.

19.11.2017 08:54
Genetici jsou znepokojeni možnými zkouškami metody „gene drive“, který ohrožuje biologickou rozmanitost na zeměkouli. Oznámil to portál Gizmodo. „To je technologie, na niž nejsme sociálně ani eticky připraveni, technologicky ji ale můžeme uskutečnit. A to nám nahání...

Co se to slavilo 17.11.2017?

18.11.2017 21:51
  Zdroj

28 let po majetkovém puči je stále živena fikce o všelidové revoluci. Pokud má zloděj strach z kriminálu, je z něj vždy bojovník za demokracii a lidská práva.

18.11.2017 17:41
Obrovské majetkové přesuny se vždy dějí v režii světových mocností a za přímého řízení loutkovodičů politických vůdců všech revolucí a státních převratů. Vše bylo domluveno a vše organizačně zajištěno a doslova s lehkostí předán majetek státu, těm předem určeným...

17. listopad, ztráta demokracie a vláda privilegovaných.

18.11.2017 17:22
  Zdroj

Panoptikum města pražského.

18.11.2017 13:32
Kalendářní svátek památného 17.11. 1989, se nám rok od roku jaksi vymyká z rukou. Ne, že bychom to sami chtěli, chtějí to však ti, které nikdo nezve, kteří se stále vnucují a jsou tímto nejen směšní a ohraní, ale hlavně trapní.   V čem spočívá ta jejich trapnost? Jejich ohrané hlášky,...

Ideologický otec Evropské unie.

17.11.2017 09:29
Richard Mikuláš hrabě Coudenhove-Kalergi (16. listopadu 1894, Tokio – 27. července 1972 Schruns, Rakousko)   Tento článek se zabývá životem a činností politické osobnosti smíšeného rasového původu, v podstatě profesionálního aktivisty, který sice navenek vystupoval nanejvýš...

Kdo připravil 17. listopad: Dohoda KGB a CIA. Dělení majetku a moci. Schůzka Havla a Sorose v roce 1986 na ambasádě USA v Praze.

17.11.2017 08:08
Dokumentarista Adam Kretschmer, který mimo jiné působil na Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, hovoří o tom,  co se dělo okolo 17. listopadu 1989 a jaká byla úloha jednotlivých aktérů. „Ve zkratce – Gorbačov dal místním pohlavárům jasně najevo, jaké vedení zde bude, a...

Realita: Do ciziny jde až osm procent našeho hrubého domácího produktu. Nadnárodní korporace získaly jen vloni na dividendách okolo 300 miliard korun.

17.11.2017 07:05
Střední vrstva v zemích Evropské unie už 30 posledních let chudne na úkor malé, nejbohatší části obyvatelstva a rozdíl mezi nimi už narostl do stejného rozdílu jako před I. světovou válkou. Přitom neúměrné zchudnutí středních vrstev bylo jednou z hlavních příčin rozmachu nacismu v předválečném,...

Skandál za miliardy

16.11.2017 19:55
  Zdroj

Pařížská mírová konference a bolševická revoluce.

16.11.2017 09:17
Na Prvním sionistickém kongresu v srpnu 1897 prohlásil Theodor Herzl při nástinu svého plánu na využití války mezi gójskými národy ku prospěchu židovských snah: „Po skončení evropské války se sejde mírová konference. Na tento moment se musíme připravit.” 1] Když tedy Pařížská mírová konference...

Nigel Farage odhaluje vliv Sorosovy Open Society v EP

15.11.2017 18:10
  Zdroj

Nemít strach je těžká psychická porucha. Německo stále přijímá průměrně 15.000 nových migrantů měsíčně.

15.11.2017 18:02
Z parlamentního handrkování o výbory a koalici, ale taky z prezidentského klání, se zcela vytratil námět, který patří mezi ty dnes stále nejakutnější, jenž v sondážích obyvatel čněl na prvním místě a s nímž šlo pár stran do voleb. Totiž migrace a islamizace. Dokonce i Okamurovi přímokrati jako by...

Mons. prof. Halík používá za jménem neoprávněně vědecký titul Th.D, neboť na žádné univerzitě u nás ani v zahraničí neabsolvoval postgraduální doktorské studium.

15.11.2017 17:54
Docent Otakar Jelínek, který působí v Ústavu biofyziky a informatiky při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, se dlouhodobě věnuje pochybnostem kolem osoby religionisty Tomáše Halíka. Zpochybnil Halíkův titul Th.D. Nyní napsal otevřený dopis Tomáši Halíkovi, ve kterém ho informuje, že po...

Vánoční trh Champs-Élysées v Paříži byl zrušen.

15.11.2017 17:43
Paříž ruší každoroční vánoční trh, místo toho bude pořádat jen ramadán Vánoční trh Champs-Élysées v Paříži byl zrušen městskými radními. Byl považován za hlavní vánoční trh města a každoročně přivítal 15 miliónů návštěvníků. Podle mluvčího magistrátu se chce francouzské hlavní...

Eugenika: Včera, dnes a zítra.

15.11.2017 14:33
Logo druhého Mezinárodního eugenického kongresu, 1921   V průběhu posledních sto let došlo k naprostému obratu v postoji veřejnosti k eugenice. Během prvních dvou třetin 20. století většina kapacit přírodních i společenských věd eugeniku podporovala. Ve Spojených...

Trpajzlíci lezou po sobě, aby si připadali větší.

15.11.2017 13:00
Soudruh Fiala, profesor v přední linii, oznámil vytvoření "Demokratického bloku" s KDU-ČSL, TOP09 a STAN. Ostatní strany snad nejsou demokratické? Trpajzlíci lezou po sobě, aby si připadali větší.   "Čtyři pravostředové strany ve Sněmovně, které se dohodly na společném postupu, mají...

Nad Evropou se v posledních týdnech pohybuje oblak radioaktivního znečištění.

15.11.2017 12:35
Zvýšení, jak vědci zdůrazňují nepatrné, úrovně radioaktivního ruthenia 106 (Ru-106) bylo zjištěno ve vzduchu na území Rakouska, Francie, Německa, Itálie a Švýcarska.  Státní ústav radiační ochrany uvádí, že se mrak nad Evropou objevil bezmála před dvěma měsíci, koncem září. Zároveň, nejde o...

Islámský stát jen pokračuje v tom, co dělali muslimové odjakživa ... ?

15.11.2017 12:15
Jak se chovali muslimové ke křesťanům na konci 19. století? Opékali je za živa, řezali ženám prsa a pod. Islámský stát jen pokračuje v tom, co dělali muslimové odjakživa ...    Ruský filosof Vladimír Solovjov o hamidijskych masakrech na konci 19. století: "Jednoho dne -28. října...

Česká televize se snaží desítky tisíc účastníků vlasteneckého průvodu označit za "fašisty.

14.11.2017 17:02
  Zdroj

Provokace a lži. Proč vadí SPD.

14.11.2017 16:54
Dnešní usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD): Hnutí SPD naprosto odmítá sprostou provokaci, která byla vedena od politiků konkurenčních stran proti SPD kvůli údajným rasistickým a xenofobním výrokům pracovníka SPD Jaroslava Staníka. Tuto provokaci...

Demografická politika Třetí říše na okupovaných územích se soustředila se na dva cíle: snížení počtu obyvatel nepřátelského národa a oslabení jeho konsolidovanosti.

14.11.2017 16:41
Ekonomickou nadvládu nelze oddělit od nadvlády nad životem lidí, neboť při kontrole zdrojů nelze nekontrolovat i cíle. Friedrich Hayek.   Demografické války V roce 2015 svět oslavil 70. výročí vítězství nad fašismem. Před dvaasedmdesáti lety se boj vedl ve formě klasické války. Její cíl byl...

Vize 2029

13.11.2017 14:35
….toho roku 2029 se Velká Britská Muslimská Džamahírie dostala do velkých těžkostí. Irská Křesťanská republika vyhlásila nezávislost a postavila na své hranici 8m vysokou zeď, která byla 24 hodin denně střežena ke všemu odhodlanými vojsky nově zbudované křesťanské armády. Irsko už...

Nakonec vám budou vládnout ti nejhorší z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.

13.11.2017 14:24
Podle průzkumu TV Nova, který byl učiněn na 21 000 dotázaných, ale nebyl nikdy zveřejněn, je 80 % lidí pro vystoupení z EU! A lidé / voliči na základě informací mainstreamových médií, kterým údajně většinou nevěří, zvolili do PSP ČR přesně ty strany, které chtějí setrvat v EU. Tedy strany...

Praxe multikulturní Itálie.

12.11.2017 18:23
  Zdroj

Násilí imigrantů na ženách.

12.11.2017 18:19
  Zdroj

"Pokud by někdo, i v soukromém médiu předvedl něco takového v době nemocného Havla, jako ČT v případě prezidenta Zemana, byl by mainstreamem upranýřován k smrti.

12.11.2017 12:53
Radim Valenčík: Ti lidé nenávidí Zemana místo sebe "Účelové sestřihy, komentáře, ze kterých bylo přímo cítit potěšení z toho, že je na tom Zeman špatně, trapný Forejt, hloupě mstivý, rozhodně ne "protokolární", k tomu přizvukující Štěch. Zkrátka - to je úplně jiná cenová skupina, než ve které...

V prvním jednání PS bude snaha o změnu Ústavy ČR, článek 43

12.11.2017 12:44
6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory.  (6) O rozhodnutích podle...

Listopad v českých dějinách.

12.11.2017 09:45
Připomeňme si další pamětihodné události z české historie, které měly pro naši zemi zásadní význam. Listopadový výběr nebyl jednoduchý, neboť v tomto měsíci došlo z hlediska českých dějin k mnoha událostem zásadního politického i symbolického významu. Některé z nich jsou dodnes některými...

Genderová revoluce? Udělejme ji pořádně!

12.11.2017 09:33
Po Londýně bude i v New Yorku metro lepším místem k životu. Ne, nebude čistější, bezpečnější nebo jezdit víc na čas. Hlášení “Ladies and gentlemen” budou nahrazena neutrálem. Wow.   Německo se připojuje k zemím se třetím pohlavím. Ať googluju jak googluju, víc jak dvě se mi nepodařilo...

Co v ČT neuvidíte. Polsko: Pochod Nezávislosti 11.11. 2017

12.11.2017 09:09
Největší národovecký svátek v Polsku. 11. listopad – Den nezávislosti Polska (znovuzískání nezávislosti v r 1918, totéž co 28. říjen pro Československo)   Zdroj: youtube.com

Entropie se vine celým naším společenským uspořádáním. Globální demografický vývoj.

11.11.2017 23:37
Bez radikální změny je systém odsouzen stát se globálním slumem, celoplanetární favelou.   Tato esej je pokračováním naší série článků věnovaných „nejdůležitějšímu grafu světa“. Položili jsme našim autorům následující otázku: „Co by bělošský Západ měl na základě této predikce...

Globální Rozvojové Vzdělávání: 2

10.11.2017 16:18
Dokončení úvodního dvojbloku ke GRV. Úvodní díl zde: https://youtu.be/eYd_mhBA-jA   Zdroj

Udej svého spolužáka...

09.11.2017 11:43
Německý web Focus.de informuje o finančním ocenění jisté studentky Emilie z Drážďan, která udala úřadům své spolužáky za "projevy" neonacismu. Mladí lidé blbnuli ve škole a zdravili se římským pozdravem, který okopírovali fašisté, a měli urážlivé komentáře na židy. Emilia je...

Inkluze: Není nástroj, jak ochránit zdraví svého dítěte.

08.11.2017 14:29
Díky inkluzi se má dcera dostala do třídy s chlapcem, jenž evidentně trpí poruchou chování, která se projevuje sprostými nadávkami a co hůř, nevybíravými fyzickými útoky. Takřka každý den se stane nějaký incident.   Když se vlastní dítě stane terčem opakovaných útoků narušeného jedince,...

Rónin

08.11.2017 08:11
Co vám za to prezident slíbíl, nejde zakázat islám, iDnes, Bakala, schvalujete anexi Krymu a další perly "nezávislé" žurnalistiky...   Zdroj

Chemické firmy na světě produkují tuny chemický látek, která mají být rozptylovány nad našimi hlavami.

08.11.2017 07:26
Dlouhá léta jsou odpůrci chemtrails terčem posměchu ze strany mediálních odborníků, kteří prohlašují, že nic takové neexistuje. Žádná letadla nerozptylují chemické látky v ovzduší, žádné firmy takové látky nevyrábějí, nejsou žádná střediska, která toto řídí... Nicméně skutečností je, že se...

Sorosovi přátelé v Evropském parlamentu v něm zabírají jednu třetinu křesel.V Evropské komisi pro migraci a domácí záležitosti, jejímž úkolem je prosadit imigrantské kvóty pracuje přinejmenším 30 Sorosových přátel.

07.11.2017 20:09
Je veřejným tajemství, že tzv. „Sorosova síť“ je velmi vlivná nejen v Evropském parlamentu, ale i v dalších institucích EU. Nedávno zveřejněný seznam Sorosových „přátel“ čítá 226 členů Evropského parlamentu, včetně jeho nedávného předsedy Martina Schulze, někdejšího belgického poslance v EU Guy...

Sluníčkári si rádi vedou seznamy nepohodlných. Na co je chtějí použít?

07.11.2017 19:31
  Zdroj

Rozhovor s Martinem Konvičkou na aktuální témata.

07.11.2017 18:57
O zákazu islámu a další.....   Zdroj

Výročí, aneb když car nešel Rotschildům na ruku...

07.11.2017 17:20
antonysutton.com/ Zdroj

Určitým problémem bude formulář pro gaye. Bude trestným činem harašení mezi chlapy nebo obtěžování atraktivní dívkou?

07.11.2017 09:53
Češi jsou smíšci od přírody. Smáli jsme se zprávě o Američance, která vysoudila náhradu, protože nebyla upozorněna na fakt, že káva je horká, u třešní chybělo upozornění, že obsahují pecky. A legrace se stupňovala.   Smáli jsme se harasmentu. Dokonce jsme termín přijali za svůj v krásné...

Dost lidí takové obsazování veřejného prostoru pobouřilo. A to je zjevně záměr této provokační kampaně.

07.11.2017 09:44
V Praze, Brně a Ostravě se objevily billboardy s arabským a perským nápisem. Dost lidí takové obsazování veřejného prostoru pobouřilo. A to je zjevně záměr této provokační kampaně. „Není to tak, že bychom nikdy neprozrazovali zadavatele reklamy, ale v tomto případě zatím nic prozrazovat...

Hvězda soudobé orwellovské žurnalistiky už nás začíná připravovat na desítky milionů "klimatických migrantů".

07.11.2017 09:38
Inženýři, lékaři, ženy a děti prchající ze Sýrie, ne nepodobní mladým africkým můžům, budou minulostí. Hvězda soudobé orwellovské žurnalistiky Olda Mánert už nás začíná připravovat na desítky milionů "klimatických migrantů".   Ideolog Oldřich Mánert se podepsal pod článek "Změny klimatu...

Začíná kolabovat nejen západní, ale i východní civilizace. Civilizace druhu Homo sapiens sapiens.

07.11.2017 07:21
Kolaps planety se nekoná, to jen politici straší. Protože kdo se bojí, lépe se ovládá. Proč se nikdo nehrne do vlády, ale je tlačenice na opozici? Pro ParlamentníListy.cz se vyjádřil světově uznávaný geolog a biolog, docent Václav Ziegler. Ten ke smutku pravicově smýšlejících uvádí, že levice...

Nejpodivnější na tom je, že vám v tom, abyste promluvili, brání liberálové. Ti, kteří nejvíce bojují za svobodu projevu. Ale jen pokud říkáte to, co chtějí slyšet.

06.11.2017 21:05
Skupina trollů měla nalepit na sloupy prostý nápis "Být bílý je OK" jako past pro bojovníky za lidská práva. Ti se včetně médií okamžitě chytli a označili toto tvrzení za nacistické. Takže není v pořádku být bílý? Kdo nesleduje události v progresivních zemích jako USA, Německo a Švédsko...

Podle všech dostupných informací je nelegální imigrace jedna z největších bojových operací v dějinách lidstva

05.11.2017 22:43
Vladimíra Vítová „Elity“, respektive ti, co disponují neomezenými financemi (a nejedná se o národní „elity“) pečlivě a soustavně sledují skutečné nálady ve společnosti a pak přiměřeně těmto náladám vybírají tzv. politiky. Pro celé spektrum společenských nálad jsou do slova a do písmene...

Papež rychle zvyšuje počet papežských švýcarských jednotek. „Deset až dvanáct tisíc“ elitních válečníků na volné noze pod jeho velením a je údajně naplánován nábor dalších jednotek.

05.11.2017 15:36
Globalista papež František rychle buduje vatikánskou armádu   Papež František tiše shromažďuje armádu „deset až dvanáct tisíc vysoce vyškolených vojáků“, podle konzervativních odhadů vatikánských pozorovatelů a plánuje využít tyto militanty k tomu, aby pomohli nastartovat Nový...

Jak komunikuje duše s tělem?

05.11.2017 15:26
V medicíně na to odpovídá obor zvaný psychoneuroimunologie (PNI). Jejím významným představitelem v České republice je MUDr. Jan Šula. Jde o lékaře, který vystudoval 3. lékařskou fakultu UK v Praze a po atestaci odešel na praxi do USA. Po té sbíral zkušenosti ještě i v Evropě. Je prvním Čechem,...

Jak nám, ČR, pomáhá tzv sudetoněmecký landsmanšaft?

05.11.2017 15:05
Podívejte se na stanovy „sudetoněmeckého landsmanšaftu“ a jeho program. Pak si sami můžete odpovědět na otázku, jak nám sudeti, naši spojenci, jak tvrdí pan B. Sobotka, pomáhají.   Platné Stanovy sudetoněmeckého landsmanšaftu §3 stanov Sudetoněmeckého landsmanšaftu zní takto: "a) zachovat přes...

Dnes vzpomínáme na ty, kteří se jednoho dne probudili a uvědomili si, že jim bylo uzmuto nejen vše za co stojí zemřít, ale i to za co stojí žít...

05.11.2017 14:38
  Zdroj   Q.S. Vypadá to tak, že až se lidé probudí tady, tak jim nebudou patřit už ani jejich životy...

AERONET se odkopal...

04.11.2017 16:50
Nemám ve zvyku se vyjadřovat k práci alternativích serverů, které občas pročítám. Přívlastek alternativní zde používám záměrně. I když reálně lze i o tzv. alternativně pochybovat... Kromě amatérský projektů se na scéně vyskytují i projekty poměrně profesionální. Graficky, obsahově a zejména...

Černé pondělí

04.11.2017 13:59
Bílí Jihoafričané se vydávají protestovat do ulic jen zřídka – místo toho raději svému rozhořčení dávají průchod na Twitteru a Facebooku. Přesto ale při takzvaném #BlackMonday 30. října 2017 došlo ke spontánní vlně protestů – ve velkoměstech, vesnicích či ve školách. Farmáři svými...

Začalo sa to maslom. Čo príde na budúci rok?

04.11.2017 13:46
V súvislosti s ochranou pôdy som najmenej štvrťstoročie upozorňoval, že suverenita každej krajiny, ba i otázka spokojnosti občanov je spojená najmä so zabezpečením ich výživy. Potraviny sú jediná komodita, ktorú potrebuje pravidelne každý organizmus, teda aj človek. V nedávnom...

Třináct satanských pokrevních dynastií. Recenzia knihy. 2. časť.

04.11.2017 11:50
Druhá kniha bola vydaná v roku 2008. Sú v nej rôzne doplnenia informácií k predošlej knihe. Niektoré historické témy sú tam spracované do väčších detailov (Haawara dohoda o presídlení Židov z Nemecka do Palestíny, história vzostupu a financovania Hitlera, Židovské dejiny…). Ďalšie témy sa venujú...

Speciální biologická zbraň?

03.11.2017 19:09
Dostihly mě informace z Itálie, Německa a Britanie o tom, že cizinou financované nestátní neziskové organizace sbírají ve všech oblastech Ruska vzorky DNA ruských občanů – a to pro americkou vládu. A potvrzení těchto informací jsem nalezl i v anglicky psaných zdrojích. Jaký je asi důvod zájmu...

Na jídlo nemají a tak chodí vyhrabávat jídlo mezi odpadky na tržištích. Na druhou stranu je zde jiná skupina lidí, která jídlo, na které si nikdy nevydělali, vyhazuje.

03.11.2017 06:52
  Zdroj

Vlk a jehně

01.11.2017 18:13
    Jehně si s vlkem povídá vlk přitom jehně kolíbá. Řekni mi vlku, který den stal jsem se vlastně jehnětem? Vlk dlouze mlaskne, zavyje jehněčí srdce...

Taky se těšíte na EURO?

01.11.2017 15:51
Cena litru nafty po poklesu cen ropy na světových burzách v Evropě: Lucembursko               22,20 Kč Velká Británie              23,60 Kč Německo                    22,80...

Poslanec Okamura chodí močit na schody svému poslanci, píší objektivní noviny...

01.11.2017 15:15
Poslanec za SPD Lubomír Volný vydělává na nouzi romských rodin závislých na dávkách od státu na bydlení. Uvádí to dnešní MF Dnes v kontrastu s prohlášením lídra SPD Tomia Okamury, jenž chce odnímat peníze právě parazitům... Další ze série článků útočících na SPD a Tomia Okamuru. Jistě si každý...

Kde je zakopanej pes? Je to krásně průsvitný a hyzdí nám to tady...

01.11.2017 15:11
  Zdroj

Státní ČT se bojí zestátnění a ztráty "nezávislosti".

31.10.2017 21:10
Směšně působí rozhořčení řady politiků či komentátorů nad zestátněním ČT. Nelze zestátnit něco, co státní (sorry jako "veřejnoprávní") je. Stanovena zákonem, financována z poplatků, radu volí sněmovna, úhel pohledu určuje EU. Na úvod jedna starší citace člena Rady ČT, který přiznal, že ČT má...

Třináct satanských pokrevních dynastií. Recenzia knihy. 1. časť

31.10.2017 19:53
Pôvodne to boli poznámky spracované iba pre moje pracovné potreby, ale môžu byť užitočné aj pre iných, takže dávam text na blog. Je to stručné zhrnutie základných tém, ktoré boli spracované v oboch dieloch knihy. Je to dvojdielna kniha od španielskeho autora Robina de Ruitera, ktorá detailne...

Opravdu potřebujeme chemické zemědělství?

31.10.2017 19:47
  Zdroj

Připomenutí některých událostí české historie, jejichž výročí připadá na měsíc listopad.

30.10.2017 20:24
Připomeňme si další pamětihodné události z české historie, které měly pro naši zemi zásadní význam. Listopadový výběr nebyl jednoduchý, neboť v tomto měsíci došlo z hlediska českých dějin k mnoha událostem zásadního politického i symbolického významu. Některé z nich jsou dodnes některými složkami...

Bezpečnost země.

30.10.2017 19:41
Jak je v rozbouřeném světě schopna obstát česká armáda? Martin Koller ve svých textech pro ParlamentníListy.cz již rozebíral připravenost mužstva, nyní se zaměřuje na to, jak by v případném konfliktu dokázal velet český generální štáb. Představení českých generálů se zaměřením na ty, které...

Lopaty, důchodci a idioti nás opět přiblížili k Rusku...

30.10.2017 13:16
Takto alespoň zní mnohé komentáře osvícených hlasatelů pravdy a lásky a na diskuzích čteme samozřejmě i vyjádření mnohem peprnější, která by mi zřejmě neprošla ani pokud by šlo o citaci. Češi opět zklamali, stejně jako v šestačtyřicátém a devětašedesátém. Všichni, kdož volili Babiše jsou,...

O čem se nepíše.

30.10.2017 12:59
Andrej chce referendum s tři sta tisíci podpisy, tak jako Dienstbier, takže ve skutečnosti referendum nechce. O výstupu z EU nechce ani slyšet, přišel by o stamilionové dotace. Dle něj je EU zárukou míru. Skutečně nás chrání před imigranty nebo nám je povinně nedemokraticky...

Odpálení policejní stanice ve švédském Helsingborgu. Gangy nabírají na síle a policie musí ustupovat. Švédské zákony ve "vyloučených lokalitách" neplatí.

30.10.2017 12:36
Vchod do policejní stanice ve švédském Helsingborgu byl zničen výbušninami krátce po půlnoci z úterý na středu 18. října. Tento incident švédští představitelé označili za „útok na demokracii“ a také teroristický útok, a 20 švédských politiků vzápětí promluvilo – chtěli by vyslat vojáky do řady...

Měli bychom doběhnout Slováky? Proč jich tedy tolik pracuje u nás a ne naopak?

30.10.2017 07:04
Tak prý se Slováci mají dobře. Prý dokonce lépe než Češi. A prý je to tím, že už zavedli euro. Prý proto musíme euro taky rychle zavést, abychom se měli stejně dobře jako oni. Jo aháá. To jsou mi ale věci. Tak tedy pojďte přemýšlet se mnou. Zapomeňme na chvíli na řeči o hrubém domácím produktu....

V čem spatřuje ČT veřejnoprávní službu, když si pozve jednu liberální husičku, obstarožního salonního levičáka a mladého bolševika?

30.10.2017 06:54
Zapnu asi po 5 letech Vaška Moravce a vidím Bělohradskýho, Vášáryovou a Bartoše. "Ty vole", říkal jsem si v duchu, tak proč to rovnou nenatáčí na Klinice? V čem spatřuje ČT veřejnoprávní službu, když si pozve jednu liberální husičku, obstarožního salonního levičáka a mladého bolševika? V čem přesně...

Evropský parlament před týdnem odhlasoval ve věci úpravy tzv. Dublinské úmluvy změny, které směřují k dalšímu zaplavení Evropy muslimskými arabskými a africkými migranty.

30.10.2017 06:47
Tak to je definitivní konec Evropy a my v SPD znovu bijeme na poplach a žádáme vyhlášení referenda o vystoupení ČR z EU. Evropský parlament totiž před týdnem odhlasoval ve věci úpravy tzv. Dublinské úmluvy změny, které směřují k dalšímu zaplavení Evropy muslimskými arabskými a africkými...

V čem je epochálnost páně ministrova blábolu?

29.10.2017 18:41
V jakési hře český génius Jára da Cimrman pravil o svém hereckém soku: "Kam se hrabe Bittner!"  Po výrocích pana ministra kultu, koryfeje sudetů, Mgr. Daniela Hermana na severu Eurozprávy.cz ("Jste drzý spratek! Proboha, to jsou výplody. Herman promluvil o agentechČíny a Ruska...") můžeme...

Živly budou mít poslední slovo.

29.10.2017 14:21
Bylo docela symbolické, jak se nad naším územím v opomíjeném /ze strany eurounijních médií/ výročí vzniku samostatného Československého státu, přehnala bez nadsázky smrtící vichřice. Jakoby zametla cestu naší minulé státní existence. Přitom zabíjela a bořila. Nebylo to samozřejmě srovnatelné s...

Zhroutí se USA podobně jako SSSR?

29.10.2017 13:56
„Krize se může stát také velkou příležitostí“ – Barack Hussein Obama   Ze zoufalství nad pasivitou vlastního národa mě často napadá, že zhroucení Spojených států by mohlo být tím jediným, co by naše lidi dokázalo obrátit proti systému, který se je pokouší zničit. Tento „katastrofimus“...

Pochod Sorosových fašistů v Praze v den voleb

29.10.2017 11:46
Zdroj   Q.S. Zajímavé jak se v časových intervalech mění jen dresy a vyřvávaná hesla... Neustále se v médiích a ze strany politiků varuje před extrémisty, nacisty, xenofoby a přitom sorosovský extrémismus za podpory Bruselu jen kvete! Co jiného si má člověk představit pod pojmem extrémismus,...

Nehodící se škrtněte....

29.10.2017 11:31
Dříve jsem chodíval na Aeronet rád. Byla to skutečná alternativa. Od jisté doby z něj mám rozporuplné dojmy. To umocňuje i to, že pokud panu VK postuji komentáře na jeho články, tak se mi zhusta stává, že nejsou zveřejněny. Je to snad proto, že mu do jeko konstrukcí házím vidle? Je snad...

Snad příští rok ještě symbolicky oslavíme 100 let české státnosti, ale Česká republika již v této chvíli de facto neexistuje. Lidé /voliči/ sami odhlasovali ortel jejího konce.

28.10.2017 16:02
Týden po volbách je čas nalít si čistého vína: lidé chtějí být klamáni, lidé / voliči chtějí být otroky ve vlastní zemi. Kdyby tomu tak nebylo, tak by nevolili proti svým bytostným zájmům, proti svému životu a proti životu svých rodin. Lidé si ale zcela vědomě zvolili své otrokáře, ačkoliv si mohli...

1.místopředsedkyně senátu parlamentu České republiky za KDU-ČSL

28.10.2017 15:25
  Zdroj    

Evropa je kontinent, kultura a hlavně Evropané. Evropa tady byla před EU a bude i po ní.

27.10.2017 16:20
„Zaorálek po mně řval, ať si to vyřídíme po Ostravsku někde v křáku,“ směje se vzpomínce na předvolební kampaň nový poslanec SPD Lubomír Volný. V tomto kontextu ujišťuje, že po mnoha letech na našich základních školách a dvouleté praxi s novozélandskými Maory, se svými 196 cm a sto kilogramy živé...

Piráti jsou Sorosova mládež.

27.10.2017 08:56
Uvedu zásadní důvody, proč se „dostali“ Piráti do parlamentu. Prvním důvodem je skutečnost, že se jedná o nadnárodní organizaci řízenou americkou administrativou, za účelem likvidace české, potažmo evropské populace. Piráti jsou Sorosova mládež. Cílem je zničit celou jednu generaci, aby byl...

Moc dobře vědí, že velkolup a rozkrádačku republiky mohou ochránit jen bodáky NATO, a nařízení Unie, nikdo jiný.

27.10.2017 06:46
Když jsem otevřel stránky Práva z 23. října 2017 plné komentářů parlamentních voleb, nevěřil jsem svým očím. Toto že jsou komentátoři, analytikové, kteří mají čtenářské obci předkládal reálný rozbor společenské situace.    Musím politovat odběratele Práva. Ani jediný ze čtyř...

Tak jako je vůle Alláha, vyrazíme společně pěšky do severní Evropy. Cesta, která nás povede přes Makedonii a Alláh nás doprovodí na našem pochodu.

27.10.2017 06:40
Uprchlíci, kteří jsou v Řecku, už toho mají dost. Úřady je nenechají cestovat dále na sever a cítí se opuštění. Z tohoto důvodu muslim jménem Omar Alagha na Facebooku nyní vyzývá všechny uprchlíky v Řecku, aby se shromáždili v listopadu a pochodovali do severní Evropy. Na Facebooku a...

Žádost o trest nejvyšší pro pro Sobotku, Hermana, Schwarzenberga a jim podobné.

26.10.2017 19:34
Vepřín Lety = 1/2miliardový tunel, lithium 10x předraženo. Odhad byl 50 milionů...   Žádost o trest nejvyšší pro pro Sobotku, Hermana, Schwarzenberga a jim podobné kvůli paktování se Sudetoněmeckým landsmanschaftem výkup vepřína za půl miliardy, když odhadní cena byla pouhých 50...

9 z 10 voličů doporučuje léčbu vředu vředem.

26.10.2017 15:27
Tak a máme po volbách. A pokud se něco neplánovaného nestane, další budeme mít v roce 2021. Že ten rok vypadá děsivě? Ano, vypadá. A nebude to jen v tom, že budeme vzpomínat 100. výročí úmrtí Nikoly Šuhaje.   Přesně před sto...

Shinzó Abe se svou LDP (Liberálně demokratická strana) jednoznačně vyhrál předčasné volby.

26.10.2017 14:40
„Tuhle zemi budeme chránit až do konce“ (LDP) Japonský premiér Abe v září tohoto roku vyhlásil předčasné volby, které proběhly v neděli 22.10.2017. Důvodem je narůstající potencionální nebezpečí ze strany Severní Koreje a proto se rozhodl pro nový mandát. Jeho oblíbenost prudce klesla...

Souhlasí s postihy vlastní země, koryta se nevzdá.

26.10.2017 10:21
Pavel Telička, soudruh komunista z dob minulých a soudruh EUsocialista z dob současných, vystoupil z hnutí ANO, ale v Bruselu jako jeden z místopředsedů setrvá. Souhlasí s postihy vlastní země za nerespektování kvót. Je to patriot   Coby syn komunistického diplomata v roce 1986...

Co je hrozné? Míra sebereflexe v záporných číslech.

26.10.2017 09:39
Hrozné jak reagují neúspěšné strany na svůj propad. Jak stále opakují prázdné floskule. Například:  Nedokázali jsme voličům vysvětlit náš program. Nedokázali jsme zúročit naše úspěchy....Bla bla bla Nikdy nedojdou seberflexe a nepřiznají, že: ČSSD  - OKD, Lithium, inkluze, souhlas s...

Výbor občanských svobod Evropského parlamentu v pátek odhlasoval úpravy tzv. Dublinské úmluvy, které odpovídají návrhům tzv. Sorosova plánu na "stálý a povinný mechanismus přesídlování migrantů s neomezeným limitem.

26.10.2017 09:03
Institut 2080 zveřejnil vysoce znepokojivou zprávu.    Přinášíme ji celou zde: Výbor občanských svobod Evropského parlamentu v pátek odhlasoval úpravy tzv. Dublinské úmluvy, které - podle maďarského premiéra Orbána - odpovídají návrhům tzv. Sorosova plánu na "stálý a povinný...

Biohistorie

25.10.2017 23:22
Biohistorie je studium dějin utvářených biologií. Biohistorie považuje biologickou stránku člověka i přírodní prostředí za významného činitele při utváření dějinných událostí. 1] Přestože ji Americká historická společnost neuznává za speciální kategorii v rámci disciplíny, je tento...

CHILE: PROTEST FEMINISTEK

25.10.2017 19:11
Chilské studentské feministické organizace, protestovali v hlavním městě Santiagu de Chile, proti sexuálnímu harašení. Studentky podpálily loučemi figurínu muže, a vydaly se protestovat do centra města. Pochod s loučemi připomínal pochody nacistů, ale v rukou feministek je to samozřejmě v pořádku....

Lžou jako když tisknou...

25.10.2017 18:43
  Zdroj

Tristní, ale to je předobraz budoucí Evropy.

23.10.2017 21:29
Švédskem otřásá skandál. Úspěšný a oblíbený programový ředitel švédského kanálu TV 4 byl svými kolegyněmi nařčený ze sexismu, rasismu, homofobie a sexuálních obtěžování. Švédsko dokonce o dva dny předstihlo Hollywood, kde majitel známého filmového studia, Harway Wienstein, byl obviňován z...

Občanská výchova 7. ročník ZŠ

23.10.2017 18:08
  Hidžáb je islám nebo rasa? Nebo podprahově odpor k islámu=rasizmus?

Jak zjistit příčiny nelegální migrace?

23.10.2017 14:31
ZADÁNÍ Situace k vytváření otázek Situace vychází z nesčetných zpráv v médiích.  Úkol k vytváření otázek Zajímá nás, proč se v tak krátkém časovém úseku a až čtyři roky po rozpoutání ozbrojeného konfliktu v Sýrii vzedmula tak velká migrační vlna do Evropy. Cílem je zjistit,...

Výprask „tradičních stran“ Česka

23.10.2017 13:28
Výprask „tradičních stran“ Česka   V nadpisu této stati jsem použil uvozovky u spojení "tradičních stran Česka". Je to logické. V současnosti  název "tradiční strany" přenesli  medialisté na několik stran v "Česku". Tradiční politické strany v "Česku"  jsou nyní vpravdě pouze...

Jen se oněm umělcům divím, že se takhle ponižují a zesměšňují.

23.10.2017 13:21
Režisér Jiří Strach na svém FB profilu před volbami podpořil ministra kultury Daniela Hermana. Jak už bývá zvykem, umělcova podpora přerostla ve směšné zbožštění toho, jenž neuspěl. Kdo bude dalším v pořadí, pane Strachu? Předesílám, že každý má nevyvratitelné právo podporovat, koho chce, dle...

Podvodná manipulace s výsledky voleb?

22.10.2017 22:30
Vážený pane prezidente, my občané, kteří jsme sledovali průběh sčítání hlasů voleb do Poslanecké sněmovny Parlamenty ČR, jsme si povšimli výraznou nesrovnalost, která by jenom těžko mohla být náhodná. Zhruba po sečtení 95% volebních okrsků byly výsledek strany TOP 09 výrazně pod hranicí...

Vzpomeň si a nech to být...

22.10.2017 21:42
Vzpomeň si a nech to být

ANO pro muslimy a migranty bude líp ...

22.10.2017 09:01
Za hnutí ANO byl v současných volbách zvolen poslanec s muslimskými kořeny - Farhan Kamal, a to v Plzni. Posílí tak senátora za ČSSD Hassana Meziana. Muslimové tak mohou být spokojení, že v českém parlamentu mají dalšího "svého" člověka. Naopak bojovníka za zachování naší společnosti...

Volby 2017

21.10.2017 16:38
Opět se ukázalo, že lidé jsou nepoučitelní, stále jim nestačí zkušenost a opět si zvolili stávající systém. Vyhrála EU a další výrazné posuny ČR k islamizaci a ztrátě zbytků suverenity. Kromě obojetného a mazaného oligarchy zvítězila hardcore verze sorosovské armády trockistických nátlakových...

Nepřipojujte se svým hlasem ke zrádcům, lokajům, zbabělcům a zlodějům.

21.10.2017 13:31
  Zdroj

Důležité!!! Co potřebujete vědět než půjdete k volbám, co vám neřeknou: Proč nemáme referendum. Co se ukrývá za libě znějícími slogany...

21.10.2017 12:00
Kdo ohrožuje bezpečnost občanů, jaké jsou skutečné cíle politických stran, skutečný smysl integrace EU.  Dejte si vše dohrmady tak, jak to ve skutečnosti je, bez příkras a falešných nadějí, abyste se mohli skutečně rozhodnout vy sami a na základě reálných faktů bez orwellovského...

Nevím o tom, že by 96 % českých politiků skrývalo svou orientaci, pane novináři.

21.10.2017 11:48
Matěj Stropnický se po deseti letech rozhodl nebýt srabem a chvíli před volbami tasil trumf! Je homosexuál! A ještě k tomu účelově populistický. Že by se mu zachtělo nějakého procenta od LGBT-XYZ komunity?   Ať se pan soudruh Stropnický sexuálně orientuje, jak je mu libo. Je to jen jeho...

Volby 2017: Víš, koho a co volíš? ANO

20.10.2017 07:20
  Zdroj

Jaké jsou tedy podle Babiše národní zájmy, když se k nim ani nevyjadřuje?

19.10.2017 07:19
Mylné hodnocení politiky A. Babiše aneb Babiš jedná v naprostém souladu s politikou NATO a EU. V zahraničních i domácích médiích se objevují mylná a zavádějící hodnocení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, o němž novináři píší zřejmě jen podle toho, jak vystupuje na exponovaných místech (směrem k...

Příklady táhnou aneb minulost píše budoucnost

18.10.2017 23:21
Americké noviny New York Times napsaly: "Vměšování Ruska do voleb není bezprecedentní jev". A jak je správně dále poznamenáno, dlouho před Putinem, během studené války, vymývání mozků prováděla CIA , která vedla protikomunistickou propagandu a to jak v USA tak v Evropě....

Volby 2017: Víš, koho a co volíš? ČSSD

18.10.2017 19:48
  Zdroj

Evropa je ve válce, bojujeme o přežití naší civilizace. Náš nepřítel nemá žádné zábrany, proto není žádný způsob obrany zakázán.

18.10.2017 19:11
V interview pro ParlamentníListy.cz to říká politolog a expert na mezinárodní otázky Petr Robejšek, aktuálně též mentor a kandidát politické strany Realisté. Státy Visegrádské čtyřky jsou podle něho aktuálně nejsilnější baštou obrany Západu. Většina Evropy prý není schopna se bránit barbarům. Pane...

Názory SPD těsně před volbama

18.10.2017 17:37
  Zdroj

Eurokomisařka Věra Jourová se setkala s Georgem Sorosem. Podle zdrojů spolu projednávali omezování šíření informací na Facebooku.

18.10.2017 15:16
Facebook se snaží vycházet vstříc různým režimům a nepohodlné informace blokovat. V Číně to jsou tzv. disidenti, v Pákistánu ateisté a v EU odpůrci islamizace. Nepohodlné příspěvky jsou například vraždy a znásilnění, které spáchají tzv. uprchlíci, které do Evropy dovážejí Sorosovi neziskovky a...

Zkušenost říká, že nejvíc se toho dozvíme jeden až dva dny před volbami. Tento postup se osvědčil jak v kauze Bartončík, tak v kauze Kubiceho zprávy s údajnou pedofilií někdejšího předsedy vlády Jiřího Paroubka.

17.10.2017 23:04
Myslím, že nemá cenu hodnotit a rozebírat programy jednotlivých stran. Jde o brutální boj o moc. Na jedné straně mocenská klika, která je u vesla 28 let, na druhé straně „zbytek světa“. Dinosauří mocenské uskupení zahrnuje ČSSD, TOP09, ODS, KDU–ČSL, Piráty, případné Starosty a Zelené. To je půdorys...

Peklo v Kalifornii. Doslova.

17.10.2017 22:08
SANTA ROSA, CA – OCTOBER 11: Hundreds of homes in the Coffey Park neighborhood that were destroyed by the Tubbs Fire on October 11, 2017 in Santa Rosa, California. At least 21 people have died in wildfires that have burned tens of thousands of acres and destroyed over 3,000 homes and businesses...

Vyostřený spor mezi Okamurou a Hermanem.

17.10.2017 19:48
  Zdroj

Zachování našeho národa.

17.10.2017 19:30
  Zdroj

Volby 2017: Víš, koho a co volíš? Piráti 2

17.10.2017 18:37
Zajímavé video k I.Bartošovi a Pirátské straně...  Zdroj videa: https://www.youtube.com/watch?v=dhD9N... Případnou diskusi směřujte na zdrojový odkaz výše.  Bartoš byl zvolen do čela strany 04/2016, video pochází dle zdroje z 2/2016.    Zdroj   Q.S. Bartoš: "Piráti nejsou...

Tak mi napsal starosta koho mám volit...

17.10.2017 15:50
Milí sousedé! Náš život se za posledních 28 let dramaticky změnil. Určitě k lepšímu. Žijeme ve svobodné zemi. Nikdo nás netrestá za to, co si myslíme a co říkáme. Máme šanci ve svobodných volbách ovlivnit komu svěříme správu České republiky. Tak určitě... Máme tu už 28 let stále tytéž "osobnosti",...

Letošní volební kampaň je extrémně špinavá, protože jde o mnoho...

17.10.2017 12:11
...uvádí ve svém komentáři analytik Martin Koller, podle něhož jsou na jedné straně hnutí a strany, které jsou všemožně umlčovány a napadány, a na druhé jiné, kterým se dostává všemožné masivní podpory. A obsáhle vše vysvětluje.   Pár dnů před volbami   Při sledování zuřivého tažení proti...

Nekorektně

17.10.2017 09:31
Masters of Matrix...     Q.S. Přemýšlejte o budoucnosti... A vzpomeňte si na masírku před rokem, dvěma, nedávno.... Zejména na člověka, který je miláčkem kulturní fronty, který tvrdil, že sexuální útoky v Kolíně jsou srovnatelné s vesnickou tancovačkou, že se tu 80 000 migrantů z...

Australané uvádí na svém webu, že už vlastní cínovecké lithium a 9 dnů po podpisu memoranda začali emitovat nové cenné papíry

16.10.2017 20:39
Australský těžař začal 9 dnů po podpisu memoranda o lithiu na Cínovci vydávat v Austrálii nové balíky cenných papírů, jejich kótování a valuaci přitom zjevně opírá o perspektivu těžby českého lithia, které ale firmě zatím nepatří! Na scéně je další rodina miliardářů v pozadí za českým...

Skandální vystoupení předsedy vlády.

16.10.2017 20:06
Několik dnů před klíčovými volbami do parlamentu České republiky, vystoupil s projevem na mimořádné schůzi sněmovny ke kauze lithium, předseda vlády Bohuslav Sobotka za ČSSD.   Poslouchal jsem ho pozorně a nestačil se divit. Nejdříve obvinil ze lži předřečníka předsedu KSČM Filipa, potom...

Tiskovka KSČM a ODS ke kauze "Lithium" 16.10.2017. Vláda neříká pravdu. Bílý kůň k ukradení strategických zásob ČR.

16.10.2017 19:03
  Zdroj   Q.S. Každý, kdo tuto kauzu bagatelizuje a zastírá fakt, s kým a za jak podivných podmínek a okolností, vláda uzavřela takto účelovou a pro nás nevýhodnou a potenciálně ekonomicky velmi nebezpečnou dohodu /arbitráž/, má máslo na hlavě a je v tom nějakým způsobem namočen. Což ODS...

Volby 2017: Víš , koho a co volíš? TOP09.

16.10.2017 07:23
  Zdroj

Za týden jsou volby. Chaos, lži, podvody a mystifikace vrcholí. A ještě určitě něco výživného přijde.

15.10.2017 20:19
Rakušané to mají za sebou, pro letošek zbýváme už jenom my. Výsledky voleb u našich jižních sousedů, v okamžiku, kdy čtete tyto řádky, už znáte. Jsou pro nás poměrně důležité, protože dosavadní nekonečná vláda lidovců a socialistů donedávna otevírala dveře migrantské tsunami právě tak, jako...

MARTIN KONVIČKA: PROČ BUDU VOLIT SPD?

15.10.2017 19:50
  Zdroj   Q.S. Považuji to za velice správné a nesobecké rozhodnutí. Pronárodní a vlastenecké síly by se měli sjednotit a podpořit jedinou stranu, která je schopna být protiváhou zbabělým a vlastizrádným stranám, které nás vedou k národní katastrofě a ztrátě státnosti. O nic méně v...

Rakouské parlamentní volby podle odhadu vyhrála lidová strana Sebastiana Kurze těsně před Svobodnými. Třetí jsou sociální demokraté kancléře Kerna.

15.10.2017 19:46
ÖVP má v rakouských volbách podle odhadů 30,2 procenta, SPÖ 27,1 procenta a FPÖ 27,1 procenta. V parlamentu zasednou i liberálové, Zelení a Pilz, uvádí odhad ORF. S odhady přišla i ČT24.      Ať již průzkumy ukazují druhé či třetí místo sociálních demokratů, je to nejhorší výsledek...

Majetkové nároky sudetských Němců v ČR trvají: Ověřuje si Ministerstvo zahraničních věcí tyto skutečnosti a přijímá adekvátní opatření?

15.10.2017 10:44
Mohou se sudetští Němci stále domáhat majetku v ČR?   Václav Snopek, člen hospodářského výborum sněmovny   Na Václava Snopka se obrátili znepokojení naši občané ohledně majetku sudetských Němců. V čem spočívá podstata tohoto znepokojení? »Čerpám z veřejných sdělovacích prostředků. Cituji:...

Chci být prezidentem, říká šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Rozparcelováno před volbami? Bělobrádek premiér, TOP, ČSSD, ODS, PIRÁTI, ANO v proevropské vládě?

15.10.2017 10:37
Hostem Kauzy dne byl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Ten je přesvědčený o tom, že se jeho koalice se starosty do Sněmovny dostane. Podle jeho slov se nové uskupení dostává do povědomí voličů. V rozhovoru také krátce laškoval o tom, že by se rád stal prezidentem. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek...

„Každý, kdo má oči, tak vidí, kdo dělá tyto druhy činů.“

14.10.2017 20:29
Švédská právnička Elisabeth Fritzová tvrdí, že ve většině případů znásilnění musela pracovat s podezřelými, kteří byli identifikováni s přistěhovaleckým pozadím a vyzvala vládu, aby problém začala řešit.    Paní Fritzová podnikla neobvyklý krok a popsala tento problém na svém...

Jak selhala migrace ve Švédsku.

14.10.2017 19:01
  Zdroj

Volby 2017: Víš, koho a co volíš? - Řízená migrace, reforma EU.

14.10.2017 18:25
Nakolik se slučuje víc a víc EU a udržení odmítavého postoje v migraci? Několik faktů o řízené migraci a připravované reformě EU, které by měli být vzaty v úvahu. Podle většiny voličů, chce česká společnost volit strany, které mají v programu víc a víc EU....  ODKAZY K VIDEU: ◘ Mořské právo v...

Pokud nechcete podporovat žádný ze sociálně inženýrských projektů, netoužíte měnit náš svět etnicky, ani genderově, ... potom nemůžete volit Zelené, ani Piráty.

14.10.2017 12:57
Střetl jsem se zajímavým fenoménem. Lidé, kritičtí k systému, lidé, které znám a vím, jaké mají názory, se chystají volit Piráty. Na tom by nebylo nic špatného ani divného. Zajímavé ovšem na tom je, že se do jednoho domnívali, že piráti jsou anti-systémová strana a také proti-imigrační strana....

Teprve HateFree tě naučí pořádně nenávidět – aktivisté placení z našich peněz v akci.

14.10.2017 12:50
HateFree pokračuje. Vyvrátila i hoax, že cikáni nemusí platit za máslo! Vivat! Na lásku aktivistů za miliony z našich kapes jsme náležitě hrdí jako hrdobci! Jen výsledky jsou alarmující. Teprve HateFree tě naučí pořádně nenávidět!   HateFree, která za desítky milionů z našich kapes za...

Vláda klidně formalizuje spolupráci na těžbě lithia se společností se sídlem v daňovém ráji a s nejasnou vlastnickou strukturou, kde 7% akcionářů tvoří čeští občané!!!

13.10.2017 14:52
Současná vláda se snaží prezentovat jako vláda bojující s daňovými úniky a nejasnou vlastnickou strukturou firem čerpajících dotace nebo realizujících veřejné zakázky. Přitom ministerstvo životního prostředí udělilo v letech 2016 a 2017 souhlas geodetického průzkumu těžby lithia společnosti...

Tolerance k islámskému násilí.

13.10.2017 14:43
  Zdroj

Tomio Okamura ve volebním rozhovoru.

13.10.2017 09:19
  Zdroj

Kosovo, Krym, Katalánsko a přístup k řešení problémů ze strany politických špiček ukazují stav jaký vládne v Evropě.

13.10.2017 08:31
A jaký pán, taková média, takže reálný základ zmizel v haldách blábolů a místy i účelových lží.   KOSOVO Historické území Rašky, poté Srbska a s ním ovládnuto Osmanskou říší, s postupným úbytkem slovanského obyvatelstva. Nikdy nebylo samostatné a pouze v letech 1941-1944...

Na scéně je další podvrh, tentokrát je terčem Tomio Okamura! Týden před volbami na něj vytáhli zfalšovaný dokument.

12.10.2017 21:34
Fiat-alternativní server uveřejnil fotokopie smlouvy, která měla z Okamurova Úsvitu vyvést desítky milionů korun! A Babiš už nemá potvrzení, že nespolupracoval s agenty StB! Do voleb do poslanecké sněmovny v ČR zbývá prakticky už jenom poslední týden a politické strany se snaží co nejvíce...

Sledujete ty „obránce demokracie“, kteří vyhrožují omezováním svobody slova pod záminkou obrany demokracie?

12.10.2017 19:36
K Havlovým nedožitým narozeninám a jejich „neoslavě“   Kde hledat skutečné Putinovy agenty? Hledejte je mezi těmi, kteří vyvolávají největší povyk okolo ruských hrozeb, největšího zla pro „současný pohodový svět“, ve kterém díky US a EU, resp. Německu žijeme. Neboť jak bychom šťastně žili,...

Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat s toho, co v těchto letech napáchali...

11.10.2017 22:36
Přetiskujeme níže dopis s fotografiemi, který jsme dnes dostali elektronickou poštou – emailem a který nás zaujal. (vpravo na snímku jde zřejmě o německý překlad Benešovy citace, která byla poničena) Když jsem v roce 2010 procházel Českým Krumlovem, narazil jsem na nádvoří hotelu Růže na bystu...

Jak jsme se stali kolonií.

11.10.2017 22:10
Nejnovější přednáška ekonomky Ilony Švihlíkové. I když téma je již mnohokrát zopakováno, vždy je obohaceno o aktuality a dozvíte se tak vždy něco navíc. Zdroj

Petr Robejšek ve volebním rozhovoru.

11.10.2017 21:53
  Zdroj

Volby 2017: Víš, koho a co volíš? Zelení.

11.10.2017 18:57
... aneb co na letácích není vidět. Další Systémová strana tentokráte maskovaná za zelený závoj přírody v čele se synkem ministra Stropnického. Zdroj

Očkovaná děvčata. Dánský dokument.

11.10.2017 16:54
Očkování proti lidským papilomavirům (HPV) vakcínami Cervarix, Silgard a Gardasil 9 za účelem prevence rakoviny děložního čípku a dalších onemocnění je jedním z nejvíce kontroverzních a nejsilněji odborně kritizovaných očkování současnosti. Mohutné investice a komplexní...

Proč dostal najednou Pirát Bartoš tak velký prostor?

11.10.2017 11:56
Česká televize od určité doby zařadila Piráta Baroše jako milovaného, hýčkaného hocha, který si zaslouží být na veřejnoprávní televizi. A že má stále ještě moc je vidět na (ne)zmanipulovaných průzkumech. I když ve volbách uvidíme... Přesto není od věci něco připomenout  ANTIFA ANTIFA Za svou...

Kdo s mečem proti lidu vystupuje, mečem lidu schází, třeba jen z politického výsluní na místo zapomnění a hanby.

11.10.2017 11:49
Je v sobotkovské republice ještě lid zdrojem veškeré státní moci?   Pan B. Sobotka, ještě premiér ČR, ví velmi dobře, že velká většina občanů republiky se staví proti přijetí eura. Dlouhodobě a stále silněji. Pokud by skutečně chtěl jednat v souladu s vůlí lidu, mohl by na tento...

Vskutku nádherná spolupráce sociálních inženýrů, životu nepostradatelných neziskovek a kvalitní žurnalistky...

11.10.2017 11:26
Péče o těhotné migrantky se zanedbává, ohrožuje to budoucí Evropany. Goebbels se vrací?   Pomalu nám média, neziskovky či supermarkety začínají naznačovat, jak to s námi sociální inženýři vymysleli: z uprchlíků jsou migranti, z migrantů jsou budoucí (a lepší) Evropané! Metamorfózy a import od...

Jednání Fóra 2000 plno zdaru.

11.10.2017 10:41
Forum 2000 objevilo Ameriku.     Demokracie v Evropě je ohrožena. V Evropské unii se šíří populismus. Moudré hlavy starších hodnotily alarmické změny v Evropě. Jak udržet nastavená pravidla, když to nikdo nechce? Demokracie a populismus. Obě slova spolu dost souvisí. Demokracie -...

Raději piTomia než provařené farizeje z tradičních stran.

11.10.2017 10:36
Problémem tradičních stran je jejich minulost, resp. chování lídrů a hlavně činy. Skutky nelze okecat a já doufám, že tentokrát ani přebít novými, lepšími nesplnitelnými sliby.   Přestože si myslím, že tyto volby budou o imigraci a postoji k EU, tedy k naší svobodě v budoucnu, rád bych...

Australská společnost EMH, která bude těžit české lithium nemá žádnou těžební historii. Vlastní a ovládají ji schránkové společnosti s nedohledatelnou vlastnickou strukturou

11.10.2017 08:55
ČSSD podepsala memorandum o cínoveckém lithiu s firmou, která nemá žádnou historii, její akcie drží schránkové společnosti a v čele její dceřinné firmy v ČR sedí člověk, který pracoval pro Bakalu. Webové stránky Cínovce jsou mimo provoz, lidé prý moc “čuměli” na profilovky v souvislosti s kšeftem...

Kapesní průvodce pro voliče: Politické strany a jejich vztah k multikulturalismu.

11.10.2017 08:44
Je čas předvolební a je proto vhodné si připomenout, jaké mají hlavní české politické strany a hnutí vztah k multikulturalismu. Pro pořádek uvádím, že budeme vše posuzovat podle biblického „po ovoci poznáte je“, tedy podle programů a skutků, nikoliv podle dočasných (ne vážně myslených)...

Prezident Zeman vystoupil na půdě Rady Evropy ve Štrasburku. Hovořil o nesmyslnosti evropských sankcí namířených proti Rusku. ČT vypadl signál...

10.10.2017 17:43
Prezident Miloš Zeman vystoupil na půdě Rady Evropy ve Štrasburku. Hovořil především o nesmyslnosti evropských sankcí namířených proti Rusku. Dotkl se tématu migrace a uznal právo lidí protestovat ve prospěch migrantů i proti nim. Kdo neuznává oba tábory, není podle Zemana demokrat. Nakonec...

Předvolební debata Okamura, Babiš, Stropnický, Mach, Robejšek...

10.10.2017 16:25
  Zdroj     Q.S. Bože, ochraňuj tuto zem před TOP, KDU, Zelenými, ANO, ČSSD, STAN, Piráty, jejich lhaním a slepotou jejich voličů... Agenda a skutečný program těchto stran je něco úplně jiného než laciné předvolební rétorické cvičení na kameru. Ještě bych si dovolil upozornit na...

Bylo nebylo v Las Vegas.

10.10.2017 14:29
Analytik Martin Koller se ve svém pravidelném komentáři pro ParlamentníListy.cz věnuje nedávnému útoku střelce v americkém Las Vegas. Bez ohledu na všemožná oficiální prohlášení je podle něho hodnocení vražedného střelce nejisté. A tak se snaží najít odpověď na to, komu takový masakr mohl vlastně...

Analýza kauzy lithium: Memorandum je poukázka na výpalné. Na dobývání miliardové renty v mezinárodní arbitráži. Bez nutnosti jedinkrát kopnout do země.

10.10.2017 11:22
Havlíčkovo memorandum o výpalném z českého lithia - o co ve světle zákonů a mezinárodních dohod opravdu jde.   Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) podepsal 2. října 2017 s australsko-americkou firmou European metal holdings Ltd. Memorandum o porozumění v oblasti těžby a zpracování...

Státní podíl ve firmě OKD byl ohodnocen na takřka 13,5 miliardy. Vláda přesto tento podíl prodala v roce 2004 za částku menší než 2,5 miliardy. Teď nám ti samí cpou euro...

10.10.2017 10:30
Šéf ČSSD věděl, že okrádá občany a přesto prodal OKD pod cenou!! Pondělní Lidové noviny informují o tom, že v pátek proběhne další jednání o kauze OKD. Premiéři Vladimír Špidla a Stanislav Gross prý se svými vládami věděli, že posudek, na jehož základě prodávali OKD, nebyl úplný. Ale podle všeho je...

Proč jsem proti přijímání...

10.10.2017 09:51
Jakkoliv jsem z migrační invaze již unavený, tak ji považuji stále za stěžejní téma. Zde jsou některé moje důvody, proč jsem proti hromadnému přijímání ilegálních migrantů z nám nepřátelské kultury.   Mám velké obavy z vývoje v naší zemi po volbách.  Většina politických stran v...

Bez odborníků by bylo lidstvo ztracené. V novinách by nebylo co psát.

10.10.2017 09:47
Ještě že je máme   Samozřejmě odborníky správné na svých místech. Ve stále složitějším světě se stárnoucí člověk cítí bezmocný bez jejich pomoci. Právě jsem si přečetl, že máslo není zrovna to nejzdravější. Zvláštní, nedávno jsem četl, že pro starší občany je máslo nejlépe přijatelným...

Lithium a chaotické lhaní ČSSD.

09.10.2017 20:40
Problematice horního zákona ani není třeba rozumět a jen podle podivuhodných veletočů ve výmluvách ČSSD musí být každému jasné, že tady něco nehraje. Pro rychlou orientaci v kauze lithia je dobré se hned na začátek podívat na text onoho memoranda, které tak rozvířilo celou debatu. Najdete...

Koho volit?

09.10.2017 16:36
Jak bylo zmíněno v Prohlášení Přípravného koordinačního týmu Aliance pro transformaci ČR k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017, tak ani letos není výběr před volbami jednoduchý, nicméně je to s každými volbami lepší. Dle svého nejlepšího vědomí zde uvedu následující strany, které...

„Dáš se vlevo a přijdeš napravo. Dáš se vpravo a přijdeš nalevo. Dialektika.“

09.10.2017 15:19
Byl Stalin opravdu krutý tyran? Vítr času pomalu oprašuje Stalinův hrob. Andrej Fursov fundovaně vyvrací vžité mýty o tyranii a bezohledné touze po moci legendárního vůdce počátků budování socialismu v SSSR Josifa Vissarionoviče Stalina. Jednou Stalin řekl, že po jeho smrti na jeho hrob nanesou...

Útok na odlišné politické názory.

09.10.2017 15:07
Chystáte v kavárně předvolební setkání svého občanského sdružení. A pak to začne. Člen politické konkurence zorganizuje zastrašovací kampaň proti vám i proti majiteli kavárny. Výhrůžky, nátlak, pomluvy, kolektivní nenávist. Zastrašovací kampaň, pomluvy a nactiutrhání, omezování základních...

Zhoršuje se bezpečnost

09.10.2017 14:37
  Zdroj

Lithium: Smějící se Bestie si myslí, že to všichni myslí upřímně, ale dopadne to jako vždycky.

09.10.2017 11:39
  Zdroj Zdroj
Záznamy: 1 - 300 ze 6416
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>